Skip to main content

Full text of "Muslimova zbirka hadisa (sažetak)"

See other formatsMUSLIMOVA ZBIRKA HADISA 

sazetak ,»;tii*iii,-iXii.i:Si i\i:iiii*SS .;-^:i:w-i-ii-s ■ :■ i■■f:;^■saB;¥^%i;ki■■;i!&twi«lfcs :ti:ui--'.'^i. *,;.:.„'.,^..;;,.„;.A ;,.• ; a; ; ■K,^;^;.ii*:rf4»ii :w ;iwj* w 

MUSLIMOVA 

ZBIRKA HADISA sazetak : vi^i^v&i^feiii.ilfjaiiiisiUi ,»,;>s-i»ii'if-!~'*-'- :....:■■- li •>; rtSSl«-ilS"!Sii:a;:=-:-. 
MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA 

Prijevod s arapskog: 

Muhamed Mrahorovic, Mustafa Prljaca, Nurko Karaman, 

Jusuf Karaman i Aida Mujezin Izdavac: 
ICEl-Kalem 


Tehni£ki urednik: 
Ismail Ahmetagic 


Za izdavaca: 
Selim Jarko^ 


Dizajru 
Tarik Jesenkovic 


Urednik: 
Mustafa PrljaSa 


Stampa: 
BEMUST, Sarajevo 


Redaktura prijevoda: 
Fuad Sedic 


Za stampariju: 
Mustafa Bedirovic 


Lektor i korektor: 
Aida Krzic 


Tiraz: 
3.000 Rijec izdavaca: 

Zbirka kao poslaniCki izvor 

El-Kalem - izdavacki centar Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i 
Hercegovini radujesto citateljstvu nasih prostora moze ponuditijednu ovakvu 
zbirku hadisa. Ovo je i prui put da se kod nas pojavljuje jedna cjelovito 
prevedena hadiska zbirka iz reda najmjerodavnijih hadiskih zbornika (el- 
kutubu-s-sitte), makar i u nesto skracenom obimu. 

Skracenu verziju zbirke hadisa Imama Muslima (Ebu-l-Husejn Muslim 
ibn el-Hadzdzadz el-Kusejri en-Nejsabun, 204.-261. h. god.) sacinioje veliki 
hadiski ucenjak, hafiz hadisa Zekijjuddin Abdu-l-Azim ibn Abdu-l-Kavijj 
ibn Abdullah ibn Selama Ebu Muhammed el-Munziri (581.-656. h. god.) 
koji za svoj sazetak kaze da, iako je obimom znatno manji od izvorne 
Muslimove zbirke, sadrzi "najveci die izvomika ". 

Naime, El-Munziri je, s ciljem da korisnicima olaksa upotrebu ovog 
znacajnog hadiskog zbornika, izostavio one duge nizove prenosilaca svakog Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Prevodenje ove zbirke hadisa El-Kalem je povjerio grupi prevodilaca 
koje je sam odabrao i koje je smatrao sposobnim da obave taj odgovomi 
zadatak. Redakturu prijevoda izvrsioje strucnjak za hadis, dr. Fuad Sedic, 
profesor na Islamskoj pedagoskoj akademiji u Bihacu, u cemu su nimalo 
zanemarljivo ucesce, ispred El-Kalema, uzela i dvojica nasih arabista - 
Mustafa Prljaca i Ismail Ahmetagic. 

dok su druge prevedene Hi interpretirane samo u mjeri u kojoj je to bilo 
nuzno. Ostaleje dalo nase urednistvo, drzeci se opredjeljenja da zbirka treba 
biti sto laksa za upotreb% buduci da je namijenjena najsirem citalackom 
auditoriju. Odatleje izostavljen i izvomi tekst hadisa na arapskom jeziku. 

U ovakvom izdanju zbirka je veoma pogodna za upotrebu i mi je s 
radoscu predajemo javnosti. Sa svoje strane ulozili smo odgovarajuci napor. 
Bit ce nam drago da nam se ukaze na eventualne greske i propuste kako 
bismo ih u drugom izdanju mogli otkloniti 

Molimo Allaha, dz.s., da zbirci otvori Ijudska srca kako bi se mogla 
napajati s cistog poslanickog izvora i tako upijati mudrost. U Sarajevu, maja 2004., rebiu-l-ewela 1425. h. god. IMAN Po&tak vjerovanja - imana iskazuju rijed: La ilahe illallah • Nema 
bogaosimAllaha 

1. Prenosi se daje Ebu Dzemre rekao: 

- Bijah posrednik u prijenosu hadisa izmedu Abdullaha, sina 
Abbasova, i jedne skupine Ijudi u casu kad mu pride neka zena i 
upita ga o mostu u grncarijskoj posudi. Abdullah je skupini odgovorio: 

- Izaslanstvo Abdu-1-Kajsaje doslo Poslaniku, s.a.v.s., te ih je on 
upitao: 

"Cije ste vi izaslanstvo?" 
Odgovorise mu: 

- Izaslanstvo smo Rebi'e. 
Poslanik im kaza: 

"Dobro dosla skupino koja nema ponizenja niti se kaje (zbog 
primanja islama)." Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Allah i Njegov Poslanik to najbolje znaju. 
Tada im Poslanik kaza: 

"Posvjedocenje da nema boga osim Allaha i da je Muhammed 
Njegov poslanik, obavljanje propisanih namaza, davanje zekata, post 
u ramazanu te obavezno davanje petine vaseg (vojnog) plijena." 

Zabranio im je upotrebu posuda od suhe tikve (ad-duba'u), posuda 
od gorkih divljih tikvica (el-hantem) i posuda premazanih smolom - 
katranom (jer se voce u njima brzo ukiseli i pretvori u vino). 

Su'be prenosi: 

- Mozda je kazao: "kace (posude) od palminog panja (nakir)". 
I jos im je naglasio: 

"Zapamtite to i prenesite onima vasim tamo!" 

Ibn Mu'az dodaje u predaji koju prenosi od svog oca: 

- Allahov Poslanik je rekao Esedzdzu 'Abdi-1-Kajsu: 

"Ti imas dvije vrline koje Allah voli: blagost i samokontrolu - 
samosuzdrzljivost?" 

2. Prenosi se daje Ebu Hurejre, r.a., rekao: 

- Jednog dana pojavio se Poslanik pred Ijudima i tom prilikom 
pristupio mu je neki covjek i upitao ga: 

- Allahov Poslanice, sta je to iman? 

Odgovorio mu je: 

"Da vjerujes u Allaha, u Njegove meleke, u Njegovu Knjigu i u 
susret sa Njim, u Njegove poslanike te da vjerujes u prozivljenje na 
Sudnjem danu." 

Ovaj jos upita: 

- Sta je to islam? 

Odgovorio mu je: 

"Islam je: da vjerujes u Allaha i da Mu u Njegovoj bozanstvenosti 
nista ne pridruzujes, da obavljas propisane namaze, da izdvajas 
naredeni zekat i da postis mjesec ramazan." MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 9 Onjos upita: 

- A sta je to ihsan (najvisi stupanj u vjeri), Allahov Poslanice? 

On mu odgovori: 

"Da iskazujes vjerovanje u AUaha kao da Ga gledas, jer, iako ti 
Njega ne vidis, On tebe vidi." 

- A kada ce nastupiti Sudnji dan (Es-Sa'ah)? - upita ponovo ovaj? 
Poslanik mu odgovori: 

"Upitani ne zna o tome nista vise od onog koji pita, ali kazat cu ti 
o njegovim predznacima: Kada robinja rodi svoga gospodara,* to je 
jedan od njegovih predznaka; kada bijedni i neugledni postanu 
vladarima - i to je jedan od njegovih predznaka; kada se gonici stada 
(pastiri) pocnu nadmetati u izgradnji visokih zgrada** - i to je jedan 
od njegovih predznaka. Pet stvari ne zna niko drugi osim Allaha." 
Zatim je citirao ajet: Samo Allah zna kad ce Smak svijeta nastupiti, samo 
On spusta kisu i samo On zna staje u matemicama, a covjek ne zna sta ce 
sutra zaraditi i ne zna covjek u kojoj ce zemlji umrijeti; Allah, uistinu, sve 
zna i svemuje obavijesten. (Lukman, 34.) 

Nepoznati se, potom, udaljio, a Poslanik povika: 

"Vratite mi ga nazad! " 

Pokusase vratiti neznanca, aU njega vec' bijase nestalo. Tada 
Poslanik kaza: 10 Zekiijuddin Abdulazim EL-MUNZIRI ^ wox<^iXAix i±iLA mj,. j^icaLajd,u puiidvijau svoj zanijcv sve aoK ildu 
Talib nije izgovorio svoje posljednje rijeci - da ostaje u vjeri 
Abdulmuttalibovoj - odbivsi izgovoriti La ildhe illalldh. Nato mu 
Poslanik kaza; 

"Tako mi Allaha! Molic'u se Allahu za tebe sve dok mi to ne bude 
bilo zabranjeno!" 

Tim povodom objavi Uzviseni Allah Poslaniku sljedece: Nemapravo 
Vjerovjesnik kao ni oni koji vjeruju oprosta traziti za mnogobosce, makar 
im bill i bliska rodbina, nakon sto imje bilo jasno obznanjeno da su oni 
stanovnici Vatre paklene. (Et-Tevbe, 113.) 

I u slucaju Ebu Taliba, Allah objavi Poslaniku: Ti, doista, ne upucujes 
onog koga ti volis, nego Allah upucuje na Pravi put onog koga On hoce i Onje 
najobavjesteniji a onima koji su na Pravi put upuceni. (El-Kasas, 56.) Zapovjedeno ml je da se borim protrv Ijudi sve dok ne posvjedoCe 
da nema boga osim Ailaha 

4. Prenosi se da je Ebu Hurejre, r.a., rekao: 

- Tek sto je umro Allahov Poslanik i Ebu Bekr bio izabran za 
njegova nasljednika, nekoliko arapskih plemena odcazalo je halifi svoju 
pokornost. (Na halifmu odluku da ih silom upokori) obratio mu se 
Omer ibn el-Hattab, r.a.: 

- Zar ces primijeniti silu protiv Ijudi na koje se odnose rijeci 
Allahova Poslanika: "Zapovjedeno mi je da se borim protiv Ijudi sve dok 
ne posvjedoce da nema boga osim Allaha a onaj ko posvjedoci da 
nema boga osim Allaha, zastitio je preda mnom svoju imovinu i svoj 
zivot, osim u slucaju Bozijeg prava kad ce Allah s njim svidati racune?!" 

Na to mu Ebu Bekr rece: 

- Tako mi Allaha, odlucno cu se boriti protiv onih koji odvajaju 
namaz od zekata, jer zekat je imovinsko pravo, i tako mi Allaha, ako 
mi budu uskratili makar jedan 'ikal (priuzu) od zekata koga su Allahovu MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 11 Poslaniku davali, povest cu borbu protiv njih zbog uskracivanja tog 
prava! 

Omer ibn el-Hattab, r.a., kaze: 

- 1 ja sam, tako mi AUaha, tada shvatio da je Allah prosvijedio srce 
Ebu Bekrovo za borbu (na AUahovom putu) i bilo mi je potpuno 
jasno da je u pravu! 

5. Od Ibn Omera ibn el-Hattaba, Allah bio zadovoljan njima 
dvojicom, se prenosi da je AUahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Zapoyjedeno mi je da se borim protiv Ijudi sve dok ne posvjedoce 
da nema boga osim AUaha i da je Muhammed Allahov poslanik, dok 
ne pocnu namaze obavljati i zekat davati, a kada tako ucine, zastitili 
su preda mnom svoje zivote i imovinu svoju, osim u slucajevima kada 
to Serijat nalaze, a konacno svidanje racuna pripada Allahu." Ubistvo bezbolnika nakon §to je Cformalno) posvjedoeio da nema 
boga osim Allaha Jedinog 12 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI nasao u njegovoj poziciji prije nego sto je izgovorio rijeci 
posvjedocenja!" 

U predajama hadisa kog prenose El-Evza'i i Ibn Dzurejdz stoji: 
- Eslemtu lillah - primio sam (ovog casa) islam poradi Allaha, a u 

predaji Ma'merovoj glasi: - Bas kad naumih da ga ubijem, on izgovori 

rijeci: Nema boga osim Allaha. 7. Prenosi se da je Usame ibn Zejd, r.a., rekao: 

- Allahov Poslanik nas je uputio kao vojnu izvidnicu tako da smo 
osvanuli u naselju (mnogobozackog) plemena Dzuhejna. Sustigao sam 
jednog covjeka kqji uzviknu La ildhe illalldh, a kog sam ja, ipak, ubio 
i zbog cega mi je u dusi ostao nekakav nemir. Slucaj sam ispricao 
Allahovu Poslaniku a on me u nevjerici zapita: 

"Izgovorio je La ildhe illalldh i ti si ga pogubio!?" 
Usame odgovori: 

- Rekao sam vec, Allahov Poslanice, da ih je izgovorio u strahu 
pred oruzjem. 

Poslanik ce nato: 

"Zar si ti otvorio njegovo srce pa da saznas da li ih je stvarno 
iskreno izgovorio ili nije?!" 

Poslanik mi je ponavljao i ponavljao svoje cudenje toliko puta da 
sam u jednom momentu pozelio da sam bas tog casa primio islam a 
ne ranije, (tj. da sam ubistvo pocinio kao nemusliman). 

Zejd je pricao da je u povodu tog slucaja Sa'd (ibn Ebu Vekkas) 
rekao: 

- Mene sto se tice, nikad necu pogubiti muslimana dok ne vidim 
da je nekog od njih pogubio Zu-1-butajjin (Usame). 

Tad mu se obrati neki covjek rekavsi: 

- Zar Uzviseni Allah nije kazao: / borite se protiv njih kako smutnja 
ne hi zavladala i neka svuda zavlada Allahova vjera. (El-Enfal, 39.) 

Na tu primjedbu Sa'd mu odgovori: N\USL1[^0VA ZBlRKPv HAD ISA (SAZETAK) 13 - Mi smo se, zacijelo, vec borili da smutnja ne zavlada, a ti i tvoji 
prijatelji biste zeljeli boriti se da smutnja zagospodari! 8. Safvan ibn Muhriz pripovijeda da je u vrijeme velikog meteza 
(pobune) kog je izazvao Ibn ez-Zubejr, Dzundeb ibn Abdullah el- 
Bedzelijj poslao po svom izaslaniku poruku 'As'asu ibn Selami u kojoj 
je trazio: 

- Okupi mi grupu, nekoliko tvoje brace da im se obratim! 

Pa kada su se okupili, stigao je medu njih Dzundeb u zutoj 
jednodijelnoj odjeci i obratio im se rijecima; 

- Nastavite o onom o cemu ste govorili! 

I razgovor je potekao te kad je stigao red na njega, skinuo je 
pokrivac s glave i poceo govoriti: 

- Dosao sam medu vas da vam govorim, ne o necem drugom, 
nego o vasem Vjerovjesniku, s.a.v.s. AUahov Poslanik je uputio svoje 
izaslanstvo jednom mnogobozackom plemenu i oni su se susreli. 
Medutim, jedan musrik se pripremao da moze, ako pozeli, prici nekom 
muslimanu i ubiti ga te je jedan musliman cekao da doticni bude 
neoprezan - receno nam je da je to bio Usame ibn Zejd - pa kad je 
podigao sablju u pravcu musrika, ovaj je izgovorio La ildhe illalldh, 
ali je vec bilo kasno - ubio ga je. Cim je glas stigao do Vjerovjesnika, 


^k;^c 14 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Oprosti mi, Allahov Poslanice? - izusti Usame. 
"Pa sta ces ciniti s La ildhe illalldh kada Sudnji dan nastupi?!' 
srdito i zacudeno ponavljao je Allahov Poslanik. 

Onaj koji UzviSenog Allaha susretne s Imanom (vjerom) u kojoj 
nema mjesta sumnji - ud <fe u Df ennet 10. Od Ebu Hurejre, r.a., ili od Ebu Sa'da, r.a., (el-A'mas se dvoumi) 
se prenosi sljedec'e: 

- U vrijeme Bitke na Tebuku, svijet je zadesila glad zbog cega su se 
obratili Poslaniku rekavsi mu: 

- Allahov Poslanice, kad bi nam dozvolio da zakoljemo nekoliko 
nasih debljih deva za prehranu i da od loja njihova mrs napravimo? 

Tek sto se Poslanik saglasio s njihovim prijedlogom, naide Omer, 
r.a., i rece mu: 

- Allahov Poslanice, ako im to dozvolis, ostat ce nam premalo 
jahalica, nego pozovi njih sa njihovom preostalom hranom pa zamoli 
Allaha, dz.s., da im poveca nafaku i da ih blagoslovi - moze biti da im 
Allah podari svoj bereket. 

Nato ce Poslanik: 

"Takoje, i hocu!" 

- Zatim zatrazi prostirac od koze i prostrije ga pa potom zatrazi da 
mu donesu ostatke njihovih namirnica i dalje - nastavlja pripovjedac 
dogadaja - nastavise donositi: neko pregrst kukuruza, drugi pregrst 
hurmi, treci komade hljeba (i kosti s mesom) i tako dok se ne nakupi 
na prostiracu nesto namirnica, a zatim uputi Poslanik dovu Allahu 
da im uveca nafaku te ih potom pozva: 

"Uzmite namirnice u vase posude!" MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 15 I punili su posude sve dok nisu napunili i posljednju kqja se nasla 
u logoru. Zatim su se nahranili do sitosti a ostalo je i viska. 
Naposljetku Allahov Poslanik izgovori: 

"Syjedocim da nema boga osim AUaha i da sam ja Njegov poslanik. 
Nijednom robu, koji, ne sumnjajuci u ove rijeci susretne Allaha, nec'e 
biti uskracen Dzennet." 11. Es-Sunabihi pripovijeda daje 'Ubade ibn es-Samit, r.a., rekao: 

- Usao sam Poslaniku u casovima njegova umiranja i zaplakao 
sam a on me upita: 

"Polahko, zasto places? Allaha mi, ako se od mene bude trazilo 
da svjedocim, zasigurno cu ti svjedociti, a ako mi bude dato da se 
mogu zauzimad, zauzet cu se, doista, i za tebe, s cim bilo budem 
mogao, tebi cu korist priustiu." 

Ubade je zadm dodao: 

- Kunem vam se AUahom, svaki hadis koji sam cuo od Poslanika, 
u kojem je samo dobro po vas, vec sam vam ga prenio, osim jednog 
kog cu vam danas kazati, jer sam pred kraj zivota. Slusao sam ove 16 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUN2IR! "EbuHurejre!" 

- Ja sam, Allahov Poslanice. 
"Sta je s tobom?" - upita me on. 

- Sjedio si medu nama a zatim ustao i otisao od nas pa smo se 
uplasili za tebe. Bijah prvi medu nama koji se prestravio. Prisao sam 
ovom zidu i provukao se unutra kao sto se lisica provlaci, a iza mene 
je ostalo jos Ijudi - odgovorih mu. 

Zatim, on nastavi: 

"Ebu Hurejre", i dao mi je svoje dvije sandale, "izadi s njima nosed 
ih u rukama pa koga god sretnes a on ti iskrena srca posyjedoci da 
nema boga osim Allaha, obraduj ga Dzennetom!" 

Prvi koga ugledah bijase Omer i on me upita: 

- Sta je s tim sandalama, o Ebu Hurejre? 
Odgovorih mu: 

- Ovo su sandale AUahova Poslanika; poslao me s njima da koga 
god sretnem da iskrena srca posvjedoci da nema boga osim Allaha, 
obradujem ga Dzennetom. 

Omer me snazno odgurnu rukom u prsa da sam pao na straznjicu 
i rece mi: 

- Vrati se, Ebu Hurejre! 

I ja se vratih s prigusenim jecajima placa, a za mnom idase Omer. 
Kad nas ugleda Poslanik, upita me: 

"Sta ti je, Ebu Hurejre?" 

Rekoh mu da sam susreo Omera i objasnio mu s cim si me poslao, 
a on me odgurnuo te sam pao na straznjicu i jos mi je naredio da se 
vratim. Onda se Poslanik obrati Omeru rijecima: 

"Omere, sta te je navelo da tako postupis?" 

- O Allahov Poslanice - tiho ce Omer - drazi si mi od oca i majke, 
jesi li poslao Ebu Hurejru s tvojim sandalama da obraduje Dzennetom 
svakog ko iskrena srca posvjedoci da nema boga osim Allaha? 

"Jesam", odgovori Poslanik. IVIUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 17 - Nemoj to ciniti, o Allahov miljenice; plasim se da se neki Ijudi ne 
oslone samo na to! Pusti ih neka tu istinu svjedoce djelima svojim! 

Tada mu kaza Allahov Poslanik: 

"Pustite ih neka cine tako!" 13. Prenosi se da je Mu'az ibn Dzebel pripovijedao: 

- Jahao sam (jednom prilikom) tik iza Vjerovjesnika u razmaku 
stapa devina sedla i on mi se obrati: 

"Mu'aze, sine Dzebel ov!" 
Odazvah mu se rijecima: 

- Odazivam ti se Allahov Poslanice, dragovoljno. 
Prode jedan casak pa me opet zovnu: 

"Mu'aze, sine Dzebelov!", aja mu se odazvah na isti nacin: 

- Odazivam ti se s radoscu, Allahov Poslanice. 
On casak zasuti pa me zovnu i treci put: 
"Mu'aze, sine Dzebelov!" 

- Dragovoljno ti se odazivam, o Allahov Poslanice. 

"Znas li ti koje je Allahovo pravo u odnosu na Njegove robove?" 

- Allah i Njegov Poslanik to najbolje znaju - odgovorih mu. 18 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI ^iK^ii^ A11-.V. i TsJi^r^^^t P^cl-.r.^l. 14. Mahmud ibn er-Rebi'a pienosi pripovijest koju je cuo od 
'Itbana ibn Malika, a glasi: 

- Dosao sam u Medinu i susreo 'Itbana te ga upitao: 

- Cuo sam da si imao nekakav slucaj. 
On poce pricati: 

- Donekle mi je smetalo to sto stanujem daleko pa sam Allahovom 
Poslaniku, s.a.v.s., porucio da bih zelio da me posjeti i da klanja u 
mojoj kuci te da mi mjesto na kojem on bude klanjao bude mjesto na 
kojem cu i ja klanjati. I zbilja, dosao mi je Allahov Vjerovjesnik u 
posjetu sa jos nekoliko ashaba te klanjao namaz u kuci, dok su oni 
medusobom razgovarali. Vecina njihova razgovora odnosila se na 
Malika ibn Duhsuma. Zeljeli su da Poslanik uputi dovu Allahu protiv 
njega pa da propadne, da ga zadesi neko zlo! Ipak, Allahov Poslanik 
je utom obavio namaz te je rekao: 

"Zar on ne svjedoci da nema boga osim AUaha i da sam ja Allahov 
vjerovjesnik?!" 

- On to govori, ali sta mu je u srcu?! - rekli su oni. 
Nato je Poslanik kazao: 

"Niko ko svjedoci da nema boga osim Allaha te da sam ja Allahov 
poslanik nece unici u Vatru niti c'e ga ona kusati!" 
Tim povodom rekao je Enes: 

- Dopao mi se ovaj hadis te sam rekao sinu: Zapisi ga! - i on ga je 
zapisao. Iman - vjerovanje - §ta je to? ObjaSnjenje njegovih vrlina 

15. Od Ebu Se'ida el-Hudrija se prenosi daje jedna grupa Ijudi iz 
plemena Abdu-1-Kajs dosla Allahovom Poslaniku, -s.a.v.s., i rekla mu: MUSLIWIOVAZBIRKA HADISA (SAZETAK) 19 - Mi smo ti, o Allahov Vjerovjesnice, stanovnici pokrajine Rebi'a i 
od tebe nas dijeli predio nastanjen bezboznicima iz plemena Mudar; 
zbog toga ti nismo u stanju doci osim u svetim mjesecima (el-hurum), 
zato, zapovjedi nam ono sto demo prenijeti onima tamo nasim i s 
pomocu cega cemo uc'i u Dzennet ako to budemo izvrsavali! 

Poslanik im kaza: 

"Naredit cu vam cetiri djela, a cetiri vam zabraniti: Allaha 
obozavajte i nista Mu ne pridruzujte u bozanstvenosti, obavljajte namaz 
i zekat dajite, postite post ramazana i dajite petinu od ratnog plijena. 
Zabranjujem vam upotrebu posuda od suhe tikve, od zelene divlje 
tikvice, posuda premazanih katranom - smolom te kaca - posuda 
pravljenih u korijenu palmina drveta!" 

Oni ga upitase: 

- Allahov Vjerovjesnice, znas li sta o nekiru? 

Na njihovo pitanje on odgovori: 

"Dakako, toje trupac kojeg vi u sredini udubite a onda u udubinu 
bacate sitne hurme (Se'id kaze: ili je rekao samo hurme) te naljevate 
vode unutra. Poslije nekog vremena i vrenja, to pijete sve dok neko 
od vas ili neko od njih ne udari sabljom amidzica svoga." 

On dalje kaze: 

- Takvo nesto se vec' bilo dogodilo: jer je i medu njima bio neki 20 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Pa sta, ako ih jedu stakori! Pa sta, ako ih jedu stakori! Pa sta, ako 
ihjedu stakori!" 

I jos Poslanik dodade, obracajuci se Esedzu Abdu-1-Kajsu: 

"Tebe krase dvije vrline koje Allah voli: blagost i stalozenost." 

Vjerovanje u Allaha najvrednije je djelo 

16. Prenosi se da je Ebu Zerr, r.a., rekao; 

- AUahov Poslanice, koje djelo je najvrednije? - upitah ga, a on mi 
odgovori: 

"Vjerovanje u Allaha i dzihad (borba) na Njegovu putu." 

Ja ponovo upitah: 

- Kojeg roba je najvrednije osloboditi? - a on mi kaza: 

"Onoga koji je najcjenjeniji kod njegovih vlasnika i koji ima najvisu 
vrijednost." 

- A ako, osim yjerovanja u Allaha, ne budem mogao uciniti nijedno 
od dva djela? - opet ja priupitah. 

"Pomozi onome ko umije ill, pak, uradi onome ko ne umije!" 

- AUahov Poslanice, sta c'es mi kazati, ako zbog slabosti (fizicke) 
ne budem sposoban vrsiti neka djela? 

On me uputi rekavsi: 

"Sustegni se od losih djela spram Ijudi, jer to ce biti tvoja vlastita 
sadaka za tebe!" vjerovanju u Allaha i o uCenju euzubille protiv djelovanja sotone 

(Sejtana) 

17. Pripovijeda se od Ebu Hurejre, r.a., da je AUahov Poslanik, 
s.a.v.s., rekao: 

"Ljudi vas nece prestajati zapitkivati o znanju, cak dotle da c'e 
vam govoriti: - Dobro, ovo je Allah, a koje Allaha stvorio?" MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 21 I Ebu Hurejre nastavi: 

- Dok sam boravio u dzamiji, pride mi grupa beduina i obratise 
mi se: 

- O Ebu Hurejre, dobro, to je Allah i On nas je stvorio, ali ko je 
Njega stvorio? 

Ebu Hurejre kaze da je uzeo kamencice i stao ih gadati njima vicuci: 

- Ustanite, odlazite! Istinu je rekao moj Prijatelj, Allah mu se 
smilovao i spasio ga. 

17-a. Od Ebu Hurejre se prenosi daje Allahov Vjerovjesnik kazao: 
"Ljudi vas nece prestajati pitati o znanju pa c'e vam govoriti: - To 

je Allah koji nas je stvorio, ali ko Njega stvori?" 

I Ebu Hurejre dalje pripovijeda daje uzeo za ruku nekog covjeka 

i rekao mu: 

- Istinu je kazao Allah i Njegov Poslanik. Vec me je to jedan pitao, 
a ovaj je drugi. vjerovanju u Allaha i istrajavanju u yjeri 

18. Od Sufjana ibn AbduUaha as-Sekafija se prenosi daje rekao; 22 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI ja sam dosao s Objavom (Kur'an) kojom me je Allah odlikovao. Nadam 
se da cu na Sudnjem danu biti vjerovjesnik koji je imao najvise 
sljedbenika." 

20. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od AUahova Poslanika, s.a.v.s., da 
je kazao: 

"Tako mi Onog u cijoj je ruci Muhammedova dusa, svaki pojedinac 
ovog ummeta, te Zidov ili krscanin, koji je cuo za mene, a nije 
povjerovao u ono sto mi je objavljeno prije no sto je umro, zasigurno 
ce biti stanovnikom dzehennemske vatre." 21. Od Saliha ibn Saliha el-Hemedanija se prenosi sljedece: 

- Sreo sam se sajednim covjekom od stanovnika Horosana, koji je 
upitao es-Sa'bijja: 

- Ebu 'Amre, medu nama Horosancima ima onih koji govore za 
covjeka koji dadne slobodu svojoj robinji (sluskinji) a zatim se ozeni 
njom daje slican jahacu na dobro ugojenoj devi. 

Es-Sa'bi mu je na to, rekao: 

- Pripovijedao mi je Ebu Burde, sin Ebu Muse, rijeci, koje je cuo 
od svoga oca, a ovaj od Allahova Vjerovjesnika, koji je kazao: 

"Trojica ce dvaput biti nagradeni: sljedbenik predasnjih knjiga 
(kitabija), koji je slijedio svog vjerovjesnika te, zivjevsi u mome dobu, 
vjerovao i u moje poslanstvo postavsi mojim sljedbenikom - on ce 
imati dvije nagrade; covjek u vlasnistvu nekog drugog (rob), koji je 
ispunjavao obaveze prema Allahu i obaveze prema svome gospodaru 
- njemu pripadaju dvije nagrade; covjek koji je posjedovao robinju i 
koju je velikodusno izdrzavao i odgajao pa zatim joj dao slobodu i 
ozenio se njome - njemu pripadaju dvije nagrade." 

Zatim je esSa'bi rekao Horosancu: 

- Uzmi ovaj hadis bez naknade! I za manje od ovoga Ijudi su putovali 
u Medinu! MUSLIMOVA ZBIRKA HADiSA (SAZETAK) 23 Ko bude posjedovao tri vrline osjetit de slast vjere 

22. Prenosi Enes, r.a., da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., kazao: 
"Kod koga se nade ovo troje osjetit ce slast imana: 

- kome Allah i Njegov Poslanik budu bill drazi od bilo cega drugog; 

- koji iskljucivo zarad AUaha voli drugog covjeka; 

- koji prezire povratak bezbostvu nakon sto ga je Allah iz njega 
izbavio u mjeri u kojoj mu ne bi bilo drago da bude bacen u vatru." 

23. Prenosi se od Enesa, r.a., daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 
"Niko medu vama nec'e imati potpuno vjerovanje sve dok mu ja 

ne budem bio drazi od njegova djeteta, njegovih roditelja i od svih 
Ijudi!" 24. Prenosi Enes, r.a., daje Vjerovjesnik, s.a.v.s., kazao: 
"Tako mi Onog u cijoj je ruci moja dusa, covjek nec'e biti vjernikom 
sve dok ne bude zelio svome komsiji", ili je kazao: "dok ne bude zelio , „ U^-,4-,," " 


24 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Pravi licemjer je osoba koja posjeduje cetiri negativna svojstva, a 
onaj koji posjeduje jedno svojstvo licemjerja posjeduje ga sve dok ga 
ne napusti, a ta svojstva su: 

- kad govori - laze; 

- kad preuzme emanet - iznevjeri; 

- kad obeca - ne ispuni; 

- kad je u zavadi s nekim - pretjeruje." 

(U predaji Sufjanovoj "Ako se pri njemu nade jedno od tih 
svojstava, pri njemu ce biti jedno svojstvo licemjerja!") 

27. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Allahov Vjerovjesnik kazao: 
"Tri su obiljezja licemjera: 

- kad govori - laze; 

- kada obeca - ne ispuni; 

- kad mu se nesto povjeri - iznevjeri." 

Primjeryjemika je sliCan usjevu, a primjeri licemjera i bezbof nika 
supoputkukolja 

28. Ka'b, sin Malikov, prenosi dajeAllahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 
"Primjer vjernika je poput ranog usjeva, kog povjetarac leluja 

(njise) tamo-amo savijajuci ga jednom, a ispravljajuci ga drugi put 
dok ne sazrije; 

Primjer bezboznikaje poput sasusene stabljike kukolja, koju nista 
ne rnoze poviti sve dok ne bude iscupana iz korijena." 

(U drugoj predaji stoji: "...drugi put ga ispravi i tako do roka njegova, 
a primjer licemjeraje poput sasusene stabljike koju nista ne pogada"). 29. Prenosi se daje Abdullah, sin Omerov, r.a., rekao: 
- Bili smo sa AUahovim Poslanikom, s.a.v.s., kada nam se obratio 
rijedma: MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 25 "Recite mi koje je to drvo koje je slicno covjeku muslimanu (ili: 
kojeje poput covjeka muslimana), cije Usee ne opada, a koje u svako 
doba plod donosi?" 

Nastavio je dalje sin Omerov (tim povodom): 

- Pomislio sam u sebi da se radi o palmi, ali kako vidjeh da Ebu 
Bekr i Omer nista ne govore, ne bi mi drago da i ja bilo sta kazem. 

Omer (nakon sto je to saznao) rece: 

- Da si to rekao, bilo bi mi draze od toga i toga! 

Stid je dio imana (vjerovanja) 

30. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje AUahov Poslanik, s.a.v.s., 
kazao: 

"Iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko (ili: od sezdeset i 
nekoliko) dijelova. Najvredniji dioje svjedocenje da nemaboga osim 
AUaha, a najnizi dioje uklanjanje s puta svega sto neprijatnosti moze 
izazvati. I stid je dio vjerovanja." 31. Prenosi se daje Ebu Katade, r.a., govorio: 

- Bili smo u posjed kod 'Imrana, sina Husajnova, a sa nama je bio -■ • 1 „- 26 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - 'Imran ponovi Poslanikove rijeci, a Busejr svoj komentar, sto jos 

Sastavni dio vjerovanja Omana) je lijep odnos prema komSljama i 
odnos poStovanja prema gostu 

32. Ebu Surejh el-Huza'i prenosi daje Allahovyjerovjesnik, s.a.v.s., 
kazao: 

"Onaj koji vjeruje u AUaha i u Sudnji dan neka se prema svome 
komsiji lijepo odnosi; 

Onaj koji vjeruje u AUaha i u Sudnji dan neka prema svome gostu 
ispolji odnos postovanja; 

Onaj koji vjeruje u Allaha i u Sudnji dan neka govori ono sto je 
dobro, u protivnom, neka suti!" 

Nede unidi u D2ennet onaj od fije pakosti feuluma) njegov komSija 

nije poSteden 

33. Ebu Hurejre, r.a., prenosi daje AUahov Vjerovjesnik, s.a.v.s., 
kazao: 

"Nec'e unici u Dzennet onaj od cije zlobe njegov komsija nije 
posteden!" U sastavni dio vjerovanja ubraja se: suzbijanje rufnog djela 
upotrebom ruku,]ezika ili srca 

34. Prenosi se daje Tarik, sin Sihabov, rekao: 

- Prva osoba, koja je na dan Bajrama obavila hutbu prije namaza, 
bio je Mervan. Prisao mu je neki covjek upozorivsi ga: 

- Namaz ide prije hutbe! MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 27 Mervan mu je uzvratio: 

- To je sada promijenjeno! 

Ebu Se'id je tim povodom potvrdio: 

- Sto se tice tog covjeka, uradio je svoju obavezu u smislu kako 
sam ja cuo AUahova Poslanika, s.a.v.s., da je kazao: 

"Ko od vas primijeti ruzno djelo neka ga sprijeci rukom (licno, 
primjenom sredstava prisile), a ako ne mogne, neka upotrijebi jezik 
(uvjeravanjem), ako, pak, ni tim ne uspije, neka to djelo srcem prezire. 
Medutim, taj posljednji nacin je najslabiji oblik imana." 35. Abdullah, sin Mesudov, r.a., pripovijedao je da je Allahov 
Poslanik kazao: 

"Prije mene, svaki vjerovjesnik kogaje Allah poslao nekom narodu 
imao je svoje pomagace i prijatelje, koji su slijedili njegovu tradiciju i 
pridrzavali se njegovih zapovijedi. Potom, uslijede kasnija pokoljenja, 
koja govore ono sto ne cine i rade ono sto im nije zapovjedeno. Onaj 
ko im se licno suprotstavi vjernik je; onaj ko im se suprotstavi jezikom 
i on je vjernik; onaj ko im se suprotstavi srcem - ta i on je vjernik, a 28 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Tako mi Onog koji daje da se zrno otvori i Onoga koji iz nicega 
zivo bice stvara, nepismeni Vjerovjesnik mije povjerio da ce me samo 
vjernik voljeti a samo licemjer prezirati. 

Znak yjerovanja je Ijubav spram ensarija, a prezlranje ensarija je 

znaklicemjerja 

37. Rekao je Adijj, sin Sabitov: 

- Cuo sam od El-Bera'a rijeci koje je on slusao od AUahova 
Vjerovjesnika kada je govorio o ensarijama: 

"Ne voli ih niko drugi doli vjernik i ne mrzi ih niko drugi osim 
licemjer. Ko njih zavoli njega voli Allah, a prezire AUah onog koji 
njih mrzi". 

Iman de se, doista, skloniti u Medinu 

38. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje AUahov Poslanik kazao: 

"Vjera ce se, doista, uvuc'i u Medinu kao sto se zmija uvlaci u 
svoje kuciste." 

Iman je odllka Jemenaca kao Sto je i mudrost njihova odlika 

39. Ebu Hurejre, r.a., pripovijedao je daje cuo Allahova Poslanika 
daje kazao kad su dosli stanovnici Jemena: 

"Stanovnici Jemena su Ijudi najnjeznijih dusa i najslabasnijih srca. 
Iman je odlika Jemena(ca), a i mudrost je njihova vrlina. Smirenost je 
uz vlasnike (sitne) stoke dok se ponosom i gordoscu odlikuju gorstaci 
- vlasnici deva, konja i plodnih dijelova zemljista, stanovnici Vebera 
(palmika) - krajeva izlazec'eg sunca." 40. Od Dzabira, sina Abdullahova, r.a., se prenosi daje AUahov 
Poslanik, s.a.v.s., kazao: N\USL1^A0VA ZBIRKA HADlS/\ (SAZETAK) 29 "Gmbost i okorjelost je na istoku, a imanom se odlikuju stanovnici 
Hidzaza." 

Onom koji ne vjeruje njegovo mu dobro djelo nete koristiti 

41. Prenosi se da je Aisa, r.a., pitala Allahova Poslanika, s.a.v.s.: 

- Allahov Poslanice, Ibn Dzud'an je prije pojave islama (u 
dzahilijjetu) pazio rodbinu i hranio siromasne - hoc'e li mu to korisUd? 

Poslanik je odgovorio: 

"Nece, jer nijednom nije zamolio Gospodara rijecima - Gospodaru 
moj, oprosd mi na Sudnjem danu grijehe moje." Netfete ud u Dzennet dok ne budete vjerovali 

42. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
kazao: 

"Necete uci u Dzennet dok ne budete vjerovali, a vjerovad necete 
sve dok se medusobno ne budete voljeli. Zar ne biste da vas upudm 
na nesto sto bi, ako biste ga cinili, razvijalo Ijubav medu vama?! Sirite 
selam medusobno!" 30 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI I jos je dodavao: 

- Niko od vas nece pokusati silom prisvajati nesto ako je vjernik! 
Cuvajte se toga! Klonite se toga!! 

Vjernik nede dozvoliti da bude ugrifen iz iste aipe dvaput 

44. Prenosi Ebu Hurejre, r.a., daje AUahov Vjerovjesnik, s.a.v.s., 
kazao: 

"Vjernik nece dozvoliti sebi da bude ugrizen dvaput iz iste rupe!" 

Sej'tanskodoSaptavanje fvesvesa^jeznakimana 

45. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., daje rekao: 

- Dosli su kod Vjerovjesnika, s.a.v.s., nekoliko njegovih prijatelja i 
obratili mu se: 

- Nalazimo u sebi nesto sto ne smijemo izgovoriti. 
"Doista, to ste prepoznali kod sebe?!" - upita Vjerovjesnik, 

- Da - odogvorise oni. 

"To je jasan izraz imana", kaza im Poslanik. Najtezi grijeh je §irk. tj. nekoga ill neSto pridrufrvati Allahu 

46. 'Abdurrahman ibn Ebu Bekre prenosi od svog oca daje pricao: 

- Sjedili smo sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., i on nam je kazao: 

"Hocete li da vas upozorim na tri najteza grijeha?" 

Ponovio je to tri puta (a onda rekao): 

"Mnogobostvo (sirk), neposlusnost prema roditeljima i lazno 
svjedocenje." 

AUahov Poslanik je sjedio naslonjen, a onda se uspravio i nastavio 
ponavljati ovo zadnje da smo mi u jednom momentu pomislili; Daj, 
Boze, da to prestane ponavljati! MUSLliVlOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 31 47. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je AUahov Poslanik, s.a.v.s., 
kazao: 

"Klonite se sedam teskih prijestupa (grjesnih djela)!" 

Kadaje upitan koja su to djela, odgovorio je: 

"Mnogobostvo, bavljenje sihrom, ubistvo neduzne osobe, 
koriscenje kamate, zloupotreba jetimske imovine, okretanje leda 
(dezertiranje) na bojnom polju i potvora (optuzba za blud) cedne i 
neduzne vjernice." 

Nakon mene ne vra(fajte se nevjerovanju pa da jedni drugima 
sijeCetevratove 

48. Abdullah, sin Omerov, r.a., prenosi daje Allahov Vjerovjesnik, 
s.a.v.s., kazao na Oprostajnom hadzu; 

"Tesko li se vama! Ne vracajte se poslije mene nevjerstvu pa da 
jedni drugima vratove sijecete!" Ko svoca oca ne Driznaie ocem smatra se neviemikom 32 ZekijiuddinAbdulazim EL-MUN2IRI "Svako ko drugog bude drzao za svog oca, znajuci da mu on nije 
otac, pocinio je akt nevjerstva; svako ko prisvoji nesto sto nije njegovo, 
ne pripada nama i bit ce mu pripremljeno mjesto u Dzehennemu; 
svako ko drugog nazove nevjernikom ili ga proglasi AUahovim 
neprijateljem, a on to nije, tu svoju izjavu svrac'a na sebe!" 

Koji grijeh je najved? 

51. Prenosi se od Abdullaha, sina Mesudova, r.a., daje neki covjek 
upitao: 

- Allahov Poslanice, koji je grijeh najveci? 
Poslanik mu je odgovorio: 

"Da Allahu pridruzis drugog boga, a Allah te je stvorio." 

- A zatim, koji? - priupita covjek. 
Odgovorio mu je Poslanik: 

"Da ubijes svoje dijete iz straha sto ce jesti s tobom." 

- Dalje, koji? - nastavio je pitati covjek. 

"Da pocinis blud sa zenom svoga komsije", odgovorio je Poslanik. 

Zatim je Allah, dz.s., objavio ajet kao potvrdu rijecima 
Poslanikovim: / oni koji uz Allaha ne prizivaju drugog boga te koji 
bespravno ne ubijaju osobu kojuje Allah zabranio ubiti osim po Boiijem 
pravu i koji blud ne cine. A ko topocini, iskusit ce bolnu kaznu. (El-Furkan, 
68.) Onaj koji Allahu ne pridruzuje drugog JDOga unid de u D2ennet 

52. Dzabir, sin Abdullahov, r.a., pripovijedao je daje neki covjek 
dosao Ailahovom Poslaniku, s.a.v.s., i upitao ga: 

- Allahov Poslanice, koja su to dva djela koja za sobom nuzno 
povlace ulazak u jedno ili drugo boraviste? 
Odgovorio je: MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 33 "Onaj ko umre, a nije pridruzivao AUahu drugog boga - unic'i ce u 
Dzennet, a onaj koji je Allahu pridruzivao drugog boga - unici ce u 
Dzehennem." 53. Prenosi se od Ebu el-Esveda ed-Dilijja da mu je Ebu Zerr 
pripovijedao: 

- Jednom sam otisao do Poslanika i zatekao ga da spava u bijeloj 
haljinki. Domalo iza toga, ponovo sam otisao i nasao ga da i dalje 
spava. Kada sam i trec'i put otisao, zatekao sam ga budna i sjeo sam 
kod njega a on mi kaza: 

"Svaki covjek, koji izgovori - nema boga osim Allaha, unic'i ce u 
Dzennet." 

A ja priupitah: 

- Cak i ako bude blud pocinio i krao?! 
On odgovori: 

"Cak i ako bude blud pocinio ili krao!" 
Ja, zacuden,jos jednom upitah: 

- Cak ako je i blud cinio i krao?! 
Poslanik ponovo potvrdi: 

"Cak, ako je i blud pocinio i krao." 34 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Nece unici u Dzennet onaj u cijem srcu bude bilo oholosti koliko 
i jedna trunka". 

Neki covjek je dodao: 

- Covjek, doista, voli da mu odjeca bude lijepa, a i obuca da mu je 
lijepa. 

Poslanik je tada kazao: 

"Allah je lijep i voli Ijepotu. No, oholost je obijesnost pred Istinom 
i omalovazavanje Ijudi." 

Atakf ranje na porijeklo i naricanje su oblici nevjerstva 

55. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
kazao: 

"Dva cina kod Ijudi smatraju se djelima nevjerstva: klevetanje 
porijekla (svog ili tudeg) i naricanje nad umrlom osobom." Onaj koji kaze: "Ki§a nam je pala zahvaljujud zvijezdi" - nevjemik 

je (kafir) 

56. Prenosi se daje Zejd, sin Halida el-Dzuhenija, r.a., rekao: 

- Klanjali smo sabah-namaz za Poslanikom na Hudejbijji na izmaku 
kisne noci te kad smo zavrsili namaz, Poslanik se okrenuo prema 
klanjacima i upitao: 

"Znate li sta vam je Gospodar vas porucio?" 

Oni odgovorise: 

- To samo Allah i Njegov Poslanik znaju. 

"Kazao vam je", odgovori im Poslanik: "Medu Mojim robovima 
ima onih koji su jutro docekali kao vjernici u Mene ili kao nevjernici: 
Oni koji su kazali: kisa nam je pala kao blagodat AUahova i Njegova 
milost - ta oni su iskreni vjernici u Mene i poricatelji zasluga zvijezda, 
a oni koji su kazali: kisa nam je pala zahvaljujuci zvijezdama - pa oni 
su nevjernici u Mene i obozavatelji zvijezda." MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) S5 Rob koji pobjegne (od gospodara svoga) poCinio je djelo 
nevjerstva 

57. Es-Sa'bi prenosi od Dzerira sljedece rijeci: 

- Rob koji pobjegne od svoga gospodara pocinio je cin nevjerstva 
i u njemu ce ostati sve dok se ne vrati svome gospodaru. 

Povodom tog pripovijedanja Mensur je rekao: 

-Tako mi Allaha, takoje pripovijedano od Vjerovjesnika, ali meni 
nije drago da se od mene ta predaja prenosi ovdje u Basri. 

58. Dzerir, r.a., prenosi daje AUahov Vjerovjesnik, s.a.v.s., kazao: 
"Ako rob pobjegne (od svog gospodara), nece mu biti primljen 

namaz." Moji prijatelji su samo Allah i dobri vjemici 

59. Od Amra, sina 'Asova, r.a., se prenosi daje cuo Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s., kadaje, ne krijuc'i, javno kazao: 

"Porodica toga i toga nisu moji prijatelji; moj stvarni prijatelj je 
Allah i dobri vjernici." 36 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Islam: §ta je to? Obja§njenje njegovih osnovnih dnilaca 

61. Od Talhe, sina 'UbejduUaha, r.a., se prenosi daje rekao: 

- Dosaoje kod Allahova Poslanika, s.a.v.s., neki covjek porijeklom 
iz Nedzda i uzdignute kose na glavi (uzrujana, uzbudena lica), glasno 
je govorio nesto Poslaniku od cega mi nismo nista razumjeli, osim 
sto smo culi eho njegova glasa sve dok se nije priblizio AUahovu 
Poslaniku. I tad smo razumjeli da on pita o islamu. AUahov Poslanik, 
s.a.v.s., muje odgovorio: 

"Obavljati pet dnevno-nocnih namaza." 

- Ima li jos kakvih dodatnih namaza? - upita covjek. 

Poslanik mu kaza: 

"Ne, osim dobrovoljnih nam.aza (nafila) ako zelis. Potom dapostis 
ramazanski post." 

- Jesam li duzan jos kakav post, sem njega? - priupita on. 

"Nisi, osim dobrovoljnog posta ako to hoces. Potom da dijelis 
zekat" - dodade Poslanik. 

-Jesam li duzan i kakav zekat sem njega? - upita taj covjek. 

"Nisi, osim ako zelis dobrovoljno (nafile) udjeljivati" - kaza mu 
Poslanik. 

Potom je neznanac, okrecuci se od Poslanika, rekao: 

- Allaha mi, ovome necu nista ni dodavati niti oduzimati. 
Nato AUahov Poslanik kaza: 

"Bit ce spasen, ako bude bio iskren." 

(U drugoj predaji stoji daje Allahov Poslanik kazao: "Bit ce spasen, 
tako mi njegova oca, ako bude iskreno govorio" ili: "Uci ce u Dzennet, 
oca mi njegova, ako istinu bude govorio.") 

Islam se sastoji od pet sastavnih dijelova 62. Sin Omerov, r.a., prenosi daje Allahov Vjerovjesnik, s.a.v.s., 
kazao: MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 37 "Islam je sazdan od pet temeljnih dijelova: posyjedocenja Allahove 
Jednoce, obavljanja namaza, davanja zekata, posta u ramazanu i hadza." 

Neko od prisutnih je priupitao: 

"... hadza i posta u ramazanu? 

' Ne, nego posta u ramazanu i hadza! Tako sam to cuo od AUahova 
Poslanika - ispravi ga sin Omerov. 

Sta je u islamu najbolje 

63. Prenosi se da je Abdullah, sin Amrov, r.a., rekao da je neki 
covjek upitao AUahova Poslanika: 

- Sta je u islamu najbolje? 

"Nahraniti hranom onoga ko je tome potreban i nazivati selam 
onima koje poznajes i onima koje ne poznajes." Islam briSe ono prije njega, a tako Isto je i sa had^om i Hidfrom 

64. Od Ibn Sumase el-Mehrijja se prenosi sljedece: 
- Posjetili smo Amra, sina el-Asova dokje lezao na samrtnoj postelji 
i tom prilikom je dugo plakao okrenut prema zidu. To je navelo 38 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Sta je s tobom Amre?" 
Rekoh mu: 

- Zelio sam jedan uvjet postaviti. 
"Cime da uvjetujes" - kaza mi on. 

- Da mi bude oprosteno - rekoh mu. 

"Zar ne znas, Amre, da islam brise ono sto je cinjeno prije, da 
Hidzra brise ono sto se dogadalo prije nje te da hadz brise ono sto je 
bivalo prije njega?!" 

Niko ne bijase drazim niti velicanstvenijim u mojim ocima od 
Allahova Poslanika. Ne bijah sposoban oci ispuniti njime, toliko me 
bio impresionirao i da me je neko zamolio da ga opisem, ne bih 
kadar bio to uciniti jer oci svoje ne bijah mogao ispuniti njegovim 
likom. I da sam umro u tom halu, nadam se da bih bio stanovnikom 
Dzenneta. Zatim smo preuzeli neke stvari i ja ne znam gdje sam ja u 
odnosu na njih. Pa, kada umrem, neka me ne prati narikaca niti vatra; 
a kada me budete u zemlju polagali, zagrnite me dobro zemljom a 
zatim se zadrzite oko mog kabura toliko koliko bi bilo potrebno da 
se zakolje neka zivotinja (deva) i raspodijeli njezino meso - i to zbog 
toga da se nadem u vasem prisustvu dok se budem presabirao s cim 
cu odgovoriti izaslanicima Gospodara moga. Dobroeinitelju u islamu ne uzi maju se u obzir loSa djela iz 
dfahilijjetskog perioda 

65. Od AbduUaha, sina Mesudova, r.a., se prenosi da su neki Ijudi 
pitali Allahova Poslanika: 

- AUahov Poslanice, hocemo li odgovarati za ono sto smo cinili u 
dzahilijjetu (period prije islama)? 
On im je odgovorio: 

"Kad su u pitanju oni koji u islamu cine dobro (iskreno ga prihvativsi) 
- nece odgovarati za ono sto su cinili u dzahilijjetu, a sto se, pak, tice 
onih koji u islamu cine ruzna djela (ko formalno primi islam) - za 
takva pocinjena djela u dzahilijjetu i islamu odgovarat ce." MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) m Psovanje muslimana - nemoralan je Qn, a njegovo ubistvo (borba 
protiv njega) smatra se aktom nevjerstva 

66. Od Abdullaha, sina Mesudova, r.a., se prenosi da je Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., kazao: 

"Psovanje muslimana smatra se nemoralnim cinom, a njegovo 
ubistvo (borba protiv njega) aktom nevjerstva." Kada neko od vas pravilno prakticira islam, za svako dobro 
njegovo djelo, bit de deseterostruko nagraden 

67. Ebu Hurejre, r.a., prenosi daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 
"Uzviseni Allah, dz.s., kaze (u hadisi-kudsijji): - Kada Moj rob 
namisli uciniti neko dobro djelo, Ja mu to upisem kao dobro makar 
ga i ne ucinio, a ako ga ucini, onda mu ga vrednujem kao deset dobrih 
djela. Ako namisli pociniti ruzno djelo i ne pocini ga Ja mu za to 
oprost dajem, a ako ga ucini, biljezim ga kao jedno ruzno djelo." 

Poslanik, s.a.v.s., je jos dodao: 

"Meleki govore Allahu: - Gospodaru nas, Taj rob Tvoj hoce da 
pocini ruzno djelo - a On to najbolje zna! 
Allah im odgovara; 40 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Doista, Allah, dz. s., oprasta mome Ummetu ono sto mu 
dosaptava njegova dusa, ukoliko oni o tome ne budu govorili ili to ne 
budu cinili." Pravi musliman je onaj od koga su sigumi ostali musllmani 

69. Od Abdullaha, sina Amrova, sina ei-Asova, r.a., se prenosi da 
je neki covjek upitao Allahova Poslanika, s.a.v.s.: 
- Koji musliman je najbolji musliman? 
On mu je odgovorio; 

"Najbolji musliman je onaj od cijeg jezika i ruke su postedeni 
ostali musllmani." onome kojl je u dfahilijjetu Cinio dobro djelo pa potom primio 

islam 

70. Urve, sin Zubejrov, prenosi da mu je Hakim, sin Hizamov, 
pricao kako je AUahovu Poslaniku, s.a.v.s., uputio ovakvo pitanje: 

- Sta je s mojim djelima koja sam u dzahilijjetu cinio kao dobra 
djela, kao naprimjer: dijeljenje sadake, oslobadanje robova i 
odrzavanje rodbinskih veza, hocu li imati nagrade za njih? 

Poslanik mu je odgovorio: 

"U islam si usao zahvaljujuci dobru koje si prethodno cinio." Upozorenje na isku^nja 

71. Huzejfe, r.a., je pripovijedao: 

- Bili smo u drustvu Allahova Poslanika, s.a.v.s., te nam on kaza: 
"Recite mi koliko nas je danas u islamu?" 

Odgovorismo mu: 

- Je li se to plasis za nas, AUahov Poslanice, premda nas je izmedu 
sest i sedam stotina? IVIUSLINAOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 41 Nato nam on kaza: 

"Sta znate! Moguce je da cete biti stavljeni na kusnju?!" 
Huzejfe kaze: 

- 1 stavljeni smo tako da su neki od nas namaze obavljali samo u 
tajnosti! 

Islam se pojavio kao neznanac (sa malim brojem pristalica) i 
zavrgit de se kako je i poCeo, zadrzat de se u prostoru izmedu dva 

Sveta hrama 

72. Od sina Omerova, r.a., se prenosi da je AUahov Vjerovjesnik, 
s. a. V. s, kazao: 

"Doista, islam se pojavio kao kakav neznanac (sa malim brojem 
pristalica), i ponovo ce biti takav, kakav se i ukazao, povlacec'i se u 
prostor izmedu dva Sveta hrama, nesto poput smjestaja zmije u njezinu 
kucistu." Sa dm je poCela Objava Poslaniku, Allah mu se smilovao i spasio 42 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Ja citati ne znam! Onda me je", kaze on, "prihvatio i zagrlio toliko 
snazno da sam veliku tegobu osjetio. Zatim me je pusdo i ponovo 
zapovjedio: 

- Citaj! 
Rekoh mu: 

"Ja citati ne znam!" 

I drugi put me je prihvatio i pritisnuo i ponovo sam tegobu otrpio, 
a zatim je zapovjedio i treci put: 

- Citaj! 

A kad sam mu odgovorio: Ja ne znam citati! pritisnuo me je 
tako da sam i treci put osjetio svu tezinu stiska, a onda je Melek 
nastavio: 

- Citaj u Ime Gospodara tvoga Kojije sve stvorio. Kojije covjeka stvorio 
od tekucine koja se zakvacinje. Citaj (u Ime) Gospodara tvoga 
Najplemenitijeg, Onoga Kojije perupoucio, Kojije covjeka poucio onom sto 
on ranije nije znao!" (El-'Alek, 1-5.) 

S tim rijecima Poslanik se vratio u dom svoj Hatidzi a podbradak 
mu je silno podrhtavao i jedvajoj se obratio: 
"Umotajte me! Umotajte me!" 

Umotala ga je u haljine dok ga prestrasenost ne popusti. Potom 
se ponovo obrati Hatidzi: 

"Sta bijase sa mnom, Hatidza?!" 

Kazujuci joj sto mu se dogodilo, rece joj: 

"Plasim se za sebe, Hatidzo!" 

Odgovorila mu je utjesno: 

- Naprotiv! Radostan je to dogadaj! Tako mi Allaha, On te nikako 
nec'e rastuziti! Ti uvijek o rodbini brines i istinu govoris; Ti teret 
opskrbe za gosta, sirodnju i porodicu ispunjavas! Ti materijalnim 
dobrima nemocne snabdijevas! Ti goste ugoscujes! Ti zagovornike 
Istine pomazes! 

Malo iza toga, odvela ga je Haddza do Vereke, sina Neufelova, 
(ibn Esed ibn Abdi-l-Uzza) - amidzica Hatidzina, koji u dzahilijjetu MUSLIMOVA ZBIRKA HADI5A (SAZETAK) 43 bijase sljedbenik krscanstva. Znao je pisati arapskim pismom i na 
arapski je prepisivao dijelove Indzila, dok nije zasao u starost i 
oslijepio. 

Hatidza mu se obradla rijecima: 

- Amidza moj! Poslusaj bradca svog* (misleci na Poslanika)! 
Vereka upita Poslanika: 

- Sta d se dogodilo, bradcu moj? 

Poslanik ga je obavijesdo o svom dogadaju u cijelosd a ovaj mu 
tada rece: 

- To je Dzibril koji je silazio i Musau, sinu Imranovu, s.a.v.s. Eh, 
da sam bogdom mladic snazni te da budem u zivotu kada te narod 
tvoj bude proganjao! 

"Zar c'e me narod moj progonid?!" 

- Hoce! Nijednog, koji je kao U s Objavom dolazio, nisu na miru 
ostavljali. Ako docekam taj dan, snazno cu te i bezrezervno pomagad! 74. Jahjaje pripovijedao daje pitao Ebu Selemu: 

- Sta je od Kur'ana prvo cjelovito objavljeno? 

Odgovorioje: 

-Ja ejjuhe-l-muddessir. 44 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI naprijed i nazad, desno i lijevo, ali nikog ne vidjeh. A kad sam i treci 
put pozvan, podigao sam glavu nagore te ugledah na prijestolju Meleka 
(tj. Dzibrila). Jeza me obuzela vidjevsi ga. Vratio sam se Hatidzi rekavsi 
joj: Pokrijte me! Pokrijte me! Umili su me vodom i tada mi Allah 
objavi: O, ti pokriveni! Ustani i opominji i Gospodara svoga spominji! 
Odjecu svoju ocisti i grijeha se klonir (El-Muddessir, 1-5.) 

Slijed silaska Objave i njena obilnost 

75. Enes, sin Malikov, r.a., je pripovijedao daje Allah, dz. s., spustao 
Objavu Svome poslaniku, s.a.v.s., u stalnom slijedu sve do njegove 
smrti, a najvise je Poslaniku bilo objavljeno na dan njegove smrd (tj. 
pred kraj njegovog zivota). Poslanikovo, s.a.v.s., uzdignude (rni'rad?) i propisivanje namaza 

76. Od Enesa, sina Malikova, r.a., se prenosi daje Allahov Poslanik 
kazivao: 

"Putovao sam na Buraku, jahalici bijele boje i dugackoj, koja bijase 
visa od magarca, a niza od mule (mazge) korak joj je toliki dokle oko 
moze doprijeti. Stigao sam do Bejtu-1-Makdisa i vezao samje (jahalicu) 
halkom kojom su raniji poslanici vezivali svoje jahac'e zivotinje. Zatim 
sam usao u Mesdzid i klanjao dva rekata. Potom sam izasao i u tom 
casu mi je Dzibril ponudio posudu spravljenog napitka i posudu 
mlijeka. Odabrao sam mlijeko a on mi kaza: 

- Odabrao si prirodni napitak. 

A onda se, noseci me, uzdigao prema nebesima zatrazivsi da se 
otvori Prvo nebo. Kazano mu je: - Ko si d? Odgovorio je: - Dzibril. - A 
ko je sa tobom? - Muhammed. - Zar je vec poslan? - upita glas. - Doista 
je poslan - odgovori Dzibril! Otvoren nam je ulaz i ja se nadoh pred 
Ademom, a.s., koji me poselami i zazeli mi dobrodoslicu. 

Uzdignuti smo, potom do Drugog neba, te kad Dzibril zatrazi da 
se otvori, glas ga upita: - Ko si ti? - Dzibril - odgovori on. - A ko je sa MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 45 tobom? - Muhammed - odgovorio je. - Zar je vec poslan? - Da, poslan 
je. Nebo nam se otvorilo i ja se nadoh licem u lice sa dvojicom tetica 
(po majci), Isaom, sinom Merjeminim, i Jahjaom, sinom 
Zekerijjahovim, koji me poselamise i zazeljese mi dobrodoslicu. 

Uzdignuti smo, potom, naTrece nebo i Dzibril zatrazi da se otvori: 
- Ko si ti? - Dzibril - odgovori on. - A ko je sa tobom? - Muhammed - 
kaza on. - Zar je vec poslan? - Da, poslan je. Nebo nam se otvorilo i ja 
se nadoh predjusufom kome je darovana polovina Ijepote. Poselamio 
me je i zazelio mi dobrodoslicu. 

Uzdignuti smo na Cetvrto nebo, i on zatrazi da mu se otvori. 
Upitan je: - Ko si ti? - Dzibril - odgovorio je on. - A ko je sa tobom? - 
Muhammed. - Zar je vec poslan? - Da, poslan je. Nebo nam se otvorilo 
i ja se nadoh pred Idrisom, koji me poselami i zazeli mi dobrodoslicu 
i za koga je Allah, dz.s., kazao: I Mi smo ga uzdigli na visoko mjesto. 

Zatim smo uzdignuti na Peto nebo i Dzibril zatrazi da se otvori: - 
Ko si ti? - Dzibril - odgovori on. - A ko je sa tobom? - Muhammed. - 
Zar je vec poslan? - Da, poslan je. Nebo nam se otvori i ja se nadoh 
pred Harunom, koji me poselami i zazeli mi dobrodoslicu. 

Potom biiasmo uzdiernuti na Sesto nebo i Dzibril zatrazi da mu se 46 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Spustih se na Nebo Musaovo, s.a.v.s., i on me upita: 

- Sta je Allah zapovjedio tvom ummetu? 
Kazah inu: 

- Pedeset nocno-dnevnih namaza. 
On mi kaza: 

- Vrati se Gospodaru tvome i zamoli Ga da ti smanji broj, jer tvoj 
Ummet nece mod taj broj namaza izvrsavati kao sto ni Benu Israil 
nije mogao izdrzati kada sam ih ja bio stavio na kusnju. 

I ja se vratih Gospodaru mome te Ga zamolih: 

- Gospodaru moj, olaksaj mom Ummetu! 

I bi mi smanjen broj za pet namaza. Vratih se Musau i kazah mu 
da mi je smanjeno za pet namaza. 

- Nece izdrzati tvoj Ummet, nego vrati se ponovo Gospodaru i 
zamoli Ga da ti broj namaza jos smanji. 

Nastavio sam odlaziti i vracati se izmedu Gospodara i Musaa sve 
dok mi Gospodar ne kaza: 

- To je pet namaza tokom svakoga dana i noc'i, a svaki namaz ima 
vrijednost deset obavljenih sto iznosi pedeset. Ko naumi ucinid dobro 
djelo i ne ucini ga, bit ce mu upisano kao dobro, a ako ga uradi kao 
da je uradio deset dobrih djela. Ko, naumi uciniti ruzno djelo i ne 
pocini ga, nece mu biti nista upisano, a ako ga ucini bit ce mu upisano 
samo jedno ruzno djelo. 

Naposljetku sam sisao do Musaa i obavijestio ga sto mi je kazano, 
a on mi ponovo kaza da se vratim i molim za (dodatne) olaksice. 
Rekoh mu: 

- Vrac'ao sam se svome Gospodaru sve dok se nisam zastidio od 
Njega." 

Vjeroyjesnikovo, s.a.v.s., spominjanje drugih Allahovih 
vjerovjesnika, s.a.v.s. 77. Prenosi se da je Ibn Abbas, r.a., rekao: MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 47 - Putovali smo sa Allahovim Poslanikom, 'alejhi-s-selam od Mekke 
do Medine i kad smo naisli kroz jednu dolinu, on nas upita: 

"Znate li koja je ovo dolina?" 

Odgovorise mu: 

- Dolina Azrak (Plava dolina). 

Poslanik, a.s., im rece: 

"Kao da gledam Musaa, alejhi-s-selam, (te spomenu o njegovoj 
boji lica i kosi nesto sto ni Davud nije zapamtio), kako stavlja prste u 
usi i uci glasno telbijju prolazeci ovom dolinom." 

Zatim smo nastavili put dolinom dok ne stigosmo do pod neko 
brdasce (uzvisenje) te nas on opet upita: 

"Znate li koje je ovo brdasce?" 

- Hersa ili Left* - odgovorise oni. 

"Kao da gledam Junusa, 'alejhi-s-selam, na kamili jarke boje u 
vunenom ogrtacu kako zamice na kraju ove doline uceci telbijju." 78. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
rekao: 

"Kada sam uzdignut (na Nebo), sreo sam Musaa, 'alejhi-s-selam, 
(te ga je Vjerovjesnik opisao kao) covjeka mrsavog, kovrdzave kose 48 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Vjerovjesnikovo, s.a.v.s., spominjanje Mesiha, 'alejhi-s-selam, i 

Ded^dfala 

79. Prenosi se daje Abdullah, sin Omera, r.a., rekao: 

-Jednog dana, nasavsi se medu Ijudima, Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
je govorio o Mesihu Dedzdzalu: 

"Allah, Blagodarovatelj, Uzviseni, nije corav, a Mesih Dedzdzal je 
corav u desno oko, koje je ispupceno kao daje zrno bijelog grozda. 
Jedne noc'i dok sam boravio kod Kabe, u snu mi se ukazao covjek 
smede puti, najljepseg Ijudskog lika, kome su vlasi duge kose padale 
niz pleca. Kapi vode su mu padale s glave dok je naslanjajuc'i se na 
pleca dvojice Ijudi obavljao tavaf oko Kabe. Upitao sam: 

- Koje ovaj? 
Odgovorili su mi: 

- Mesih, sin Merjemin. 

Iza njega spazio sam covjeka jako kudrave kose, c'oravog u desno 
oko, najslicnijeg Ibn Katani. Naslonjen na pleca druge dvojice tavafio 
je i on oko Kabe. 

Kada sam upitao za njega receno mi je: 

- To je Mesih-Dedzdzal." Vjeroyjesnik Muhammed, s.a.v.s., je u namazu predvodio 
vjeroyjesnike, s.a.v.s. 

80. Ebu Hurejre, r.a., pripovijeda daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
kazao: 

"Nasao sam se u Hidzru u kome su me Kurejsije ispitivale o mome 
putovanju (Isra'u). Zapitkivali su me o stvarima u Bejtu-1-Makdisu na 
sta im nisam mogao potvrdno odgovoriti poslije cega su mi priredili 
neprijatnosti kakvim ranije nisam bio izlozen. Allah mije tada pokazao 
Bejtu-1-Makdis tako da sam ga mogao gledati i na svako pitanje bio 
sam kadar precizno im odgovoriti. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 49 Nasao sam se u dzematu sa ostalim vjeroyjesnicima, a medu njima 
bijase i Musa, a.s., stoji u namazu. Ugledah ga, mrsavog covjeka, 
kudrave kose kao da je pripadao narodu Senue. Spazih i Isaa, sina 
Merjemina, kako klanja, a njemu je najslicniji 'Urva, sin Mesuda es- 
Sekafija. Gledah i Ibrahima, a.s., kako klanja, a njemu sam najslicniji 
ja, vas prijatelj. Sljedeci namaz je nastupio i ja sam ga predvodio kao 
imam, a kad je namaz zavrsen, neko mi se obrati: 

- Muhammede, ovo je Malik, odgovorni za Dzehennem, nazovi 
mu selam. 

Okrenuh se, kad on meni prvi selam nazva." 

Dostizanje Muhammeda, s.a.v.s., do Sidretu-l-Muntehaa prilikom 

Isra'a 81. Abdullah, sin Mesudov, r.a., je pripovijedao: 
- Kadaje uzdignut, AUahov Poslanik, s.a.v.s., bio je doveden do 
Sidretu-1-Muntehaa koji se nalazi u Sestom nebu, u kojem skoncava 
sve sto biva sa Zemlje uzdignuto ka Njemu i u kojem, takoder, skoncava 
sve sto se spusta odozgo. Potomje cidrao: I kadaje Sidru pokrivalo ono 
sto je pokrivalo. (Pokrivala ju je): prostirka od zlata. A zatim su 
Poslaniku, s.a.v.s., date tri stvari: propisano pet nocno-dnevnih ■^V^nTTli^^m :/n\7rct^n i cnT-/= Fl-Rflf^rf^ i nnrni^fpni nieaovil 50 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI 83. Od Ibn Abbasa, r.a., se prenosi da je (govoreci o znacenjima 
ajeta): Ma keiebe-l-fa'adu ma re'a - Srce nije slagalo ono stoje vidjelo (En- 
Nedzm, 1 1) i Ve lekad re'ahu nezleten uhra - On Gaje i drugi put vidio 
(En-Nedzm, 13) kazao da znace: 

- Zasigurno Ga je vidio svojim duhovnim vidom (unutarnjim 
srcem) dva puta. videnju Allaha, dz.§. 

84. Pripovijedao je Mesruk da mu je h. Aisa jednom prilikom 
kazala: 

- Ebu Aisa (Oce Aisin), svako ko bi raspravljao makar i o jednom 
od tri sljedeca pitanja, izrekao bi veliku laz protiv Allaha. 

- Koja su to pitanja? - zaintresirase se on. 

- Ako bi neko ustvrdio da je Muhammed, s.a.v.s., vidio Allaha, 
dz.s., izrekao bi protiv Allaha veliku laz. 

Bijah naslonjen te se uspravih i priupitah je: 

- Majko vjernika, objasni mi polahko i ne zuri! Zar Allah, dz.s., 
nije kazao: Ve lekad re'ahu bi-l-ufuki-lmubini • Odista, on Gaje vidio na 
horizontu jasnom (Fussilet, 23.) i Ve lekad re'ahu nezleten uhra - On Gaje 
i drugi put vidio (En-Nedzm, 13.)!? 

Aisa mi je kazala: 

- Ja sam prva osoba ovog Ummeta koja je o tome pitala AUahova 
Poslanika i on mi je odgovorio: 

"Doista, odnosi se na Dzibrila, a. s., koga ja nisam, u njegovoj 
naravnoj formi, vidio vise od dva puta. Vidio sam ga dok se spustao s 
Nebesa zakrivajuci ih, a velicina njegova ispunjavalaje prostor izmedu 
nebesa i Zemlje." 

Potom mi se obratila rijecima: 

- Zar nisi cuo za Allahove rijeci: La tudrikuhu-l-ebsaru ve Huve 
judriku-l-ebsare ve Huve-l-latifu-l-habiru - Pogledi do Njega ne mogu doprijeti 
a On do pogleda dopire; Onje milostiv i upucen u sve. (EI-En'am, 103.) MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 51 Zar, takoder, nisi cuo za Allahove rijeci: Ve ma kane li-beserin en 
jukellimehullahu ilia vahjen eu min vera 'i hidzabin evjursile Resulen - Ljudima 
nije dato da im se Allah obraca, osim putem Objave Hi, pak, iza zastora Hi 
putem slanja Svoga poslanika... do rijeci: ' Alijjun Hakirn (Es-Sura, 51.) 

Zatim je nastavila: 

- Ako bi neko tvrdio da je AUahov Poslanik, s.a.v.s., zadrzao 
skrivenim nesto od Allahove Knjige, izrekao bi veliku laz protiv Allaha, 
dz.s., jer, Allah, dz.s., je kazao:y<2 ejjuherresulu, bellig ma unzile ilejke 
min Rabbike, ve in lem tefal, fe-ma bellagte risaletehu - Poslanice, dostavi 
ono sto ti se od Gospodara tvoga objavljuje, a ako to ne ucinis, ta - nisi tada 
ispunio Njegovu Poslanicu! (El-Ma'ide, 57.) 

I, na koncu, ko ustvrdi da moze kazati sta ce se sutra dogoditi, 
zasigurno i on iznosi veliku laz protiv AUaha, dz.s., jer Allah, dz.s., je 
kazao: Kul: la ja'lemu men fi-s-semavati ve-l-erdi 'l-gajbe ille-llahu - Kazi, 
niko na nebesima ni na Zemlji nema znanje o skrivenom, osim AUaha. (En- 
Neml, 65.) 

U Davudovoj predaji hadisa stoji: I dodala je Aisa: 

- Da je Muhammed, s.a.v.s., skrio nesto, ostavio bi skrivenim 
sljedeci ajet: Ve iz tekulu lillezi enamellahu 'alejhi ve en'amte 'alejhi, 
emsik 'alejke zevdzeke vettekillahe ve tuhfifi nefsike. Mallahu mubdihi ve 
tahsa-n-nase vallahu ehakku en tahsahu... - A kad ti rece onome home je 

A llnh vnilnQt /^/rrnfinn n hnnrrto C7 i it rfnh'rn iirinin- 7nnT7i rpYiii QTtniti 1 nni ^P 52 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Njega zakriva Svjetlo Njegovo (Nur), kad bi Ga otkrio, 
velicanstveno bljestavilo lica Njegova saieglo bi sve do cega bi dosegao 
Njegov pogled. 86. Ebu Hurejre, r.a., pripovijedao je da su neki Ijudi pi tali Allahova 
Poslanika, s.a.v.s.: 

- Hocemo li mod vidjeti naseg Gospodara na Sudnjem danu? 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., imje odgovorio: 

"Da li se sporite oko videnja Mjeseca u fazi ustapa?" 
Odgovorili su mu: 

- Ne, Allahov Poslanice. 

"A Sunca koje nije zakriveno oblacima?" 

- Ne - odgovorise mu oni. 

Poslanik im kaza; 

"Vidjet cete Ga na takav nacin. Allah ce sakupiti Ijude na Sudnjem 
danu i kazati im: 

- Neka svako slijedi ono sto je prije obozavao. 

Onaj koje bio poklonik Sunca, slijedice ga; onaj koje klanjao se 
Mjesecu, slijedice ga; onaj ko je bio sljedbenikom sejtana, slijedice 
ga. Ostat ce ovaj Ummet a medu njima licemjeri-munafici kojima ce 
se Allah pokazati u liku koji je razlicit od onog koji je njima poznat, i 
obratit ce im se rijecima: 

- Ja sam vas Gospodar. 
Oni ce reel: 

- Utjecemo se AUahu od tebe. Mi ne idemo odavde dok nam ne 
dode nas Gospodar, a kada se pojavi, mi cemo Ga prepoznati. 

Allah ce im se zatim pokazati u liku njima poznatom i obratit ce 
im se rijecima: 

- Ja sam vas Gospodar - a oni ce potvrditi: 

' Ti si nas Gospodar - i slijedit ce Ga. Tada ce se postaviti Sirat- 
cuprija iznad Dzehennema. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 53 Ja i moj Ummet bit cemo prvi koji ce prec'i i toga Dana govorit ce 
samo poslanici, a njihove dove glasit ce: 

- Allahu nas, spasi! Spasavaj! 

U Dzehennemu su kuke gvozdene (kelalibe) poput trnja drveta 
sa'dan? Jeste li vidjeli drvo sa'dan? 

- Jesmo, AUahov Poslanice - odgovorili su oni. 

Kuke su slicne trnju sa'dana, a sam Allah zna kolika je njihova 
velicina. Njima ce Ijudi biti uzimani prema svojim djelima. Tako ce 
neki vjernici ostati zahvaljujuc'i svojim djelima, dok ce drugi biti uzeti 
dok konacno ne budu izbavljeni. Kada Allah okonca Svoje sudenje 
Ijudima i kada miloscu Svojom htjedne iz Vatre izbaviti one koje hoc'e 
izbaviti, naredit ce melecima da iz Vatre izbave one koji nisu bili 
idolopoklonici (miusrici), i kojima se hoce smilovati. Oni koji su 
vjerovali da nema boga osim Allaha bit ce prepoznatljivi po tragovima 
na lieu od padanja na sedzdu. Vatra ce progutati sve od covjeka osim 
tragova sedzde. Allah ce Vatri zabraniti da to jede. 

Na one vatrom przene, nakon sto budu iz nje vadeni, bit ce voda 
zivota Ijevana i oni ce iz nje iznicati kao sto sjemenka klije u plavnom 
nanosu. 

Prije potpunog okoncanja Allahovih presuda, preostat ce jedan 
covjek okrenut licem prema Vatri koji ce biti posljednji stanovnik 


54 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Gospodaru moj, priblizi me vratima Dzenneta! 

- Zar Mi nisi rekao da neces traziti nista vise od onog sto sam ti 
vec dao?! Jadan li si, covjece! Kako si vjeroloman! 

- Oh, Gospodaru moj! 

I pocet c'e moliti Allaha sve dok mu Allah ne uzvrati: 

- Hoces li, ako ti udovoljim molbama, pozeljeti ista vise od onoga 
sto sam ti vec dao? 

On ce kazati: 

- Tako mi velicine Tvoje, nec'u! 

I dat ce mu njegov Gospodar ono sto je obecao te ga pribliziti 
Dzennetskim vratima. Kad se nade na dzennetskim vratima, Dzennet 
ce mu se sirom pokazati i otvoriti u svoj svojoj Ijepoti i on, kad 
ugleda sve dobrote njegove i radosti, zasutjet ce neko vrijeme i poceti 
moliti: 

- Gospodaru moj, uvedi me u Dzennet! 
Allah ce mu kazati: 

- Zar mi nisi dao obecanje svoje da neces traziti nista drugo osim 
onog sto sam ti dao!? Jadan si ti, kako si nepovjerljiv! 

- Gospodaru moj, ne zelim biti najnesretniji rob Tvoj - te ce nastaviti 
moliti Allaha sve dok mu se On ne nasmije. Kada mu se Allah nasmije, 
kazat ce mu: 

- Udi u Dzennet! 

A kad ude, Allah ce mu kazati: 

- Trazi od Mene sta hoces! 

I on ce poceti moliti Gospodara i zelje Mu iskazivati, a Allah ga 
podsticati na ovo i ono sve dok mu zelja ne ponestane. Allah c'e mu 
potom kazati: 

- Dobit ces (sve) to..." 
'Ata' ibn Jezid kaze: 

- S Ebu Hurejrom je bio i Ebu Se'id el-Hudri i on nicim nije pobijao 
Ebu Hurejru u onome sto je kazivao. No, kad je rekao doticnom MUSLiMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 55 covjeku: "...i povrh toga jos toliko", Ebu Se'id je rekao: "I jos 
deseterostruko toliko." 

Nato je Ebu Hurejre rekao: 

- Ja sam upamtio samo njegove rijeci: "Dobit ces (na) to i povrh 
toga jos toliko." 

Medutim, Ebu Se'id je i dalje tvrdio: 

- Svjedocim da sam zapamtio od Poslanika, s.a.v.s., njegove rijeci: 
"Dobit ces to i jos deseterostruko toliko." 

Ebu Hurejre je dodao: 

- Taj covjek ce biti posljednji koji ce unici u Dzennet. Izlazak \z dzehennemske vatre onih koji su vjerovali u Allahovu 

jedinost 

87. Ebu Se'id el-Hudri pripovijeda daje AUahov Poslanik, s.a.v.s., 
kazao: 

"Sto se, pak, tice stanovnika Vatre, oni u njoj niti umiru, a niti 
zive. Medutim, oni izmedu vas, koji ce u nju uci zbog grijeha svojih, 
Allah ce ih usmrtiti u njoj i tek kad se ugljenisu bit ce im dopusteno 
da se za njih zauzima. Tada ce biti dovodeni grupa po grupa i ubacivani 11 ri^f^rt-r\(^tch-f^ r^ifAre^ i tarjci n/^ V^it^ Ir ■^tT^rirs' 56 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Nekaje uzvisen Onaj koji me spasi od tebe! Allah mi je darovao 
ono sto ranije nije dao nikome - a zatim ce mu se podic'i jedno 
dzennetsko drvo i on ce zamoliti Allaha: 

- Gospodaru, smjesti me pod ovo drvo da uzivam u njegovoj 
hladovini i pijem njegovu vodu! 

Allah ce mu odgovoriti; 

- Sine Ademov (covjece), ako ti ga dam, trazit ces od mene i nesto 
drugo?! 

Covjek ce reci: 

- Necu, Gospodaru moj - i dat ce obecanje da nece traziti nista 
vise. Allah mu to nece zamjeriti jer on vidi nesto cemu ne moze odoljeti 
te ce ga smjestiti pod drvo da se zaklanja njegovim hladom i pije 
njegovu vodu. Potom ce mu se ukazati drugo drvo, Ijepse od prvog, i 
covjek ce reci: 

- Gospodaru moj, smjesti me u hladovinu njegovu da se sklanjam 
u njegov hiad i pijem njegovu vodu i necu Te mohti za bilo sta drugo! 

Allah ce mu kazati: 

- Zar mi nisi obecanje dao da neces traziti nista vise?! 

Covjek ce ponovo obec'ati da poslije ove blagodati nece traziti 
nista vise. Allah mu to nece zamjeriti jer on vidi nesto cemu ne moze 
odoljeti te ce ga On smjestiti u hladovinu drveta da se zaklanja 
njegovim hladom i pije njegovu vodu. 

Potom ce mu se ukazati pred vratima Dzenneta i trece drvo, Ijepse 
od prva dva, i covjek ce reci: 

- Gospodaru moj, primakni me ovom drvetu, da se sklanjam u 
njegov hlad i da pijem njegovu vodu i, doista, necu Te vise moliti 
nizasta drugo! 

- Zar mi vec nisi obecanje dao da Me vise neces moliti nizasta 
drugo? 

-Jesam Gospodaru, ali Te molim jos samo ovaj put i necu vise! 
Allah mu to nece zamjeritijer on vidi nesto cemu ne moze odoljeti 
i On ce ga smjestiti u hladovinu tog drveta. Kada ga Allah smjesti MU5L1M0VA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 57 pod drvo, covjek c'e cuti glasove stanovnika Dzenneta te ce jos jednom 
zamoliti AUaha: 

- Gospodaru moj, uvedi me u Dzennet! 
Allah c'e mu kazati: 

- Cime tvoje uporne molbe mogu biti zaustavljene? Bi li te 
zadovoljilo kad bih ti poklonio dunjaluk i jos toliko povrh toga? 

Covjek upita: 

- Salis li se Ti sa mnom, a Ti si Gospodar svjetova?!" 

Dok je pripovijedao hadis, Ibn Mesud sa nasmijesio i prisutne 
upitao: 

- Ne pitate se zbog cega se smijem? 
Prisutni ga zapitase: 

- Zbog cega se smijes? 
On im odgovori: 

- Ovako se smijao Allahov Poslanik, s.a.v.s. 

- Zbog cega se smijes, o Allahov Poslanice - upitali su ga prisutni? 
On im je odgovorio: 

"Zbog osmijeha Gospodara svjetova kada ga je covjek upitao: 

- Salis li se Ti sa mnom, a Ti si Gospodar svjetova?! 58 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Red ce: 

- Gospodara naseg cekamo. 

- Ja sam vas Gospodar - odogovorit ce im Allah. 

- Htjeli bismo Te vidjeti, Gospodaru nas - i On ce im se ukazati s 
osmijehom. 

Potom ce poci sa njima, i oni ce Ga slijediti i Allah ce svakom 
covjeku, bio on licemjer ili iskreni vjernik, darovati jedno svjedo, i 
oni ce ici za Njim. Na dzehennemskoj cupriji imaju cengele i bodlje 
postavljene i one ce dograbiti svakog koga Allah bude htio. Zatim ce 
biti ugaseno svjedo licemjera, a iskreni ce vjernici bid spaseni. Prva 
spasena skupina imat ce lica sjajna poput mjeseca u ustapu. Bit ce ih 
sedamdeset hiljada i oni racune nece polagad, a zadm ce slijedid 
druga skupina cija ce lica blistad poput najsjajnijih zvijezda na nebu. 
Pa potom, josjedna, slicna njoj. A onda ce bid dopusteno zauzimanje 
(sefa'at) pa ce se zauzimati sve dok i posljednji covjek, kojije izgovarao 
La ilahe illallah i u cijem srcu se zadrzalo dobra makar koliko tezi 
jedno zrno psenice, ne izade iz Vatre. Svi ce oni bid smjesteni u 
predvorju Dzenneta te ce stanovnici Dzenneta prskad vodu po njima, 
i oni ce izrastati kao sto nesto izrasta iz plovnog nanosa kad gubi 
svoju Ijuspu. Svaki stanovnik Dzenneta molit ce AUaha sve dok mu 
ne bude bio darovan dunjaluk i jos devet puta toliko. 90. Prenosi se daje Jezid el-Fakir rekao: 

- Bijah opsjednutjednim misljenjem haridzija; uputih se sajednom 
brojnom grupom u namjeri da obavirao hadz i da potom (s tim 
misljenjem) izademo pred Ijude. Svratili smo u Medinu i torn prilikom 
naisli smo na Dzabira, sina AbduUahova, kojije sjedeci na jednom 
stupcu, govorio Ijudima hadise Bozijega Poslanika, s.a.v.s. Kada je 
spomenuo stanovnike Dzehennema, rekao sam mu: 

~ O prijatelju AUahova Poslanika, o cemu ti to govoris? Zar Allah, 
dz.s., nije kazao: Onoga koga ti u Vatru uvedes, doista si ga osramotio 
(Alu 'Imran, 192.) i zar nije kazao: Kada god pokusaju izaci iz nje, u nju 
ce biti vraceni. (Es-Sedzde, 20.) MUSLIMOVA ZBIRKA HADiSA (SAZETAK) 59 - O cemu ti to onda govoris!? 

- Citas li ti Kur'an? - upita me on. 

- Da - odgovorih mu. 

- Zar nisi naisao na mjesta koja govore o hvaljenom polozaju 
Muhammeda, s.a.v.s., tj. o onom polozaju na koji ce ga Allah postaviti?! 

Odogovorih mu da jesam. 

On mi rece: 

- To je taj hvaljeni polozaj Muhammeda, a.s., kojim ce Allah izbaviti 
(iz Vatre) one koje htjedne. 

Potom opisivase Sirat-cupriju i prelaz Ijudi preko nje. Plasim se 
da nisam to dobro zapamtio, medutim tvrdio je kako ce Ijudi iz Vatre 
izlaziti nakon sto su u njoj boravili, tj. izlazit ce iz nje (crni) poput 
stabljika sezama (susama). Zatim ce uci u jednu dzennetsku rijeku i u 
njoj se kupati te ce odatle izaci poput (bijelih) listova. Tako smo, 
vracajuci se s hadza, rekli: 

- Bogme, nec'e biti da sejh laze na Allahova Poslanika, s.a.v.s. 
Konacno smo se vratili sa hadza nazad tako da niko nije izisao 

ored liude (s onim haridziiskim mislieniem) osim iednoe covieka. Svi 60 Zekljjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Na Sudnjem danu ja cu biti najvisi dostojanstvenik medu Ijudima, 
a znate li zbog cega? Na Sudnjem danu Allah ce okupiti narode: pretke 
i potomke najednom istom mjestu; slusat ce glas onoga koji uzvikuje, 
iscrpit ce ih gledanje, Sunce ce se nisko spustiti od cega ce Ijude 
nevolja i teskoce nepodnosljive pogadati, koje nece moci izdrzavati. 

Ljudi ce jedni drugima govoriti: 

- Vidite li u cemu ste se obreli!? Vidite li sta vas je snaslo!? Zasto 
ne trazite onog koji ce se za vas zauzimati kod Gospodara vasega!? 

I jedni ce drugima govoriti: 

- Idite Ademu, a.s.! 

I doci ce Ademu govorec'i mu: 

- O Ademe, ti si otac covjecanstva; Allah te stvorio Svojom Rukom 
i u tebe udahnuo iz Duha Svoga. Naredio je melecima da d se ucine 
sedzdu. Zauzmi se za nas kod Gospodara tvoga! Zar ne vidis sta nas je 
snaslo!? Zar ne vidis u cemu smo se obreli!? 

Adem ce im tada kazati: 

- Gospodar moj danas se rasrdio kao nikada prije, a nid ce se 
toliko rasrditi ikada poslije. Bio mi je zabranio pristup drvetu, a ja 
sam zabranu Njegovu prekrsio. O sebi sam zabavljen - da mi je sebe 
spasiti! Idite nekom drugom! Otidite Nuhu, a.s.! 

I doci ce Nuhu, a.s., i reci ce mu: 

- O Nuh! Ti si prvi poslanik na Zemlji koga je Allah, dz.s., nazvao 
robom zahvalnim. Zauzmi se za nas kod Gospodara tvoga! Zar ne vidis 
u kakvom smo se halu obreli!? I zar ne vidis sta nas je snaslo!? 

On ce im kazati: 

- Gospodar moj je danas doista vrlo srdit - srdit je kao nikad ranije, a 
niti ce se ikad kasnije tako rasrditi. Jednom sam imao jednu dovu pa 
sam je upotrijebio protiv naroda mog; o sebi sam zabavljen - da mi je 
sebe spasiti! Nego idite nekom drugom! Otidite Ibrahimu, a.s.! 

I otici ce Ibrahimu i reci ce mu: 

- O Ibrahime! Ti si vjerovjesnik Allaha uzvisenog i Njegov 
prijatelj medu stanovnicima Zemlje. Zauzmi se za nas kod Gospodara MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 61 svoga, ta, zar ne vidis u cemu smo se obreli i zar ne vidis sta nas je 
snaslo?! 

Pa ce im Ibrahim kazati: 

- Doista, Gospodar moj je srdit danas kao nikada ranije, a niti ce 
ikadakasnije toliko srdit biti. I spomenu Ibrahim slucajeve svoje "lazi". 
O sebi sam zabavljen - da mi je sebe spasiti! Nego idite nekom drugom! 
Otidite Musau, a. s.! 

I otic'i ce oni Musau i reci ce mu: 

- O Musa! Ti si poslanik AUahov koga je On odlikovao Svojim 
poslanicama i direktnim govorom Svojim s tobom. Ta, zauzmi se za 
nas kod Gospodara svoga! Zar ne vidis u cemu smo se obreli i kakav 
nas je hal zadesio!? 

I Musa ce im kazati: 

- Gospodar moj je, doista, danas srdit kao nikada ranije i takav 
nece biti nikada kasnije. A ja! Ta ubio sam osobu (covjeka, Ijudsko 
bice), a nije mi to bilo zapovjedeno. O sebi sam zabavljen - da mi je 
sebe spasiti! Nego idite vi Isau, a.s.! 

I otici ce oni Isau, a.s., i reci ce mu: 

- O, Isa! Ti si poslanik AUahov i Ijudima si se obrac'ao dok si jos 
bio beba u kolijevci i uz to si Rijec od Njega koju je Merjemi dostavio, 
i Duh od Njega {va kelimetun minhu elkaha ila Merjeme va Ruhun minhu). 62 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI I ja cu tada krenuti od njih i odd cu u podnozje 'Arsa; na sedzdu 
c'u pasti Gospodaru svome, a On ce me uputiti i nadahnuti me kako 
da Ga slavim i zahvaljujem Mu se na nacin kojeg niko prije mene nije 
otkrio. Pa ce mi kazati: 

- O Muhammede! Podigni glavu svoju i trazi - svemu ce ti biti 
udovoljeno; zauzmi se - zauzimanje tvoje bit ce primljeno! 

Pa cu podici glavu svoju i kazati: 

- Gospodaru moj! Za Ummet moj zauzimam se kod Tebe - Ummet 
moj! Ummet moj! 

I tada ce mi biti kazano: 

- O Muhammede! U Dzennet uvedi Ummet svoj, one koji nece 
racune polagati; uvedi ih u Dzennet kroz vrata desna. Ostatak tvog 
Ummeta u Dzennet ce uci na druga vrata, zajedno s ostalim Ijudima. 

Tako mi Onoga u Cijoj ruci je Muhammedova dusa, izmedu dva 
krila dzennetskih vrata koja ce vama biti otvorena je koliko izmedu 
Mekke i Hedzera ili koliko izmedu Mekke i Busre." 

Poslanikove rijed: Ja sam prvi Covjek kojl de se zauzimati za 
Df ennet te vjerovjesnik sa najviSe sljedbenlka 

93. Prenosi se od Enesa ibn Malika, r.a., da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rekao: 

"Ja sam, doista, prvi zauzimatelj kod AUaha za Dzennet i, doista, 
ni u jednog vjerovjesnika nije povjerovano kao u mene. Uistinu je 
bilo i poslanika u koje su povjerovali rijetki, cak samo jedan covjek 
od njegova naroda." Poslanikovo trazenje otvaranja dlennetskih vrata 

94. Enes ibn Malik, r.a., pripovijedao je daje Allahov Poslanik kazao: 
"Na Sudnjem danu doci cu pred vrata Dzenneta i zatraziti da mi 
se otvore. Cuvar na vratima upitat ce me: MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 63 - Ko si ti? 
Odgovorit cu mu: 

- Ja sam Muhammed, a on ce mi tada kazati: 

- Zbog tebe naredeno mi je da ih ne otvaram nikome prije tebe." 

Vjerovjesnikove rijed, s.a.v.s.: "Svaki vjerovjesnik imao je jednu 
usliSavajududovu." 

95. Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kazao: 
"Svaki vjerovjesnik imao je jednu uslisavajucu dovu i svakije svoju 
dovu upotrijebio ovdje na ovome svijetu. No, ja sam dovu svoju 
sacuvao za Sudnji dan, ta - njom cu moliti Gospodara za oprost 
Ummetu mojem; i s Allahovim dopustenjem, oprosteno ce bid svakom 
pojedincu iz mog Ummeta koji umre a ne bude Allahu pridruzivao 
(pripisivao) nikakvog drugog boga." Vjerovjesnikova, s.a.v.s., molba - dova za Ummet 

96. Od Abdullaha ibn Amra ibn el-' Asa, r.a., se prenosi da je 
Vjerovjesnik, s.a.v.s., proucio Allahove rijeci koje se odnose na 
Ibrahima, a.s.: Gospodaru moj, oni su zaveli mnoge Ijude. Onaj ko bude 64 Zekijjuddin AbdulazJm EL-MUNZIRI - Mi cemo te u vezi s tvojim Ummetom, zasigurno, radoscu 
obradovati i necemo te razalostiti! 97. Od Dzabira, r.a., se prenosi da je Tufejl ibn 'Amr ed-Devsijj 
pristupio Yjerovjesniku, s.a.v.s., i upitao ga: 

- AUahov Poslanice, zelis li utvrdeni i zasticeni zaklon? - mislio je 
na tvrdavu koju je Devs posjedovao u dzahilijjetu paje Poslanik, s.a.v.s., 
to odbio imajuci pritom na hatru ensarije. 

Nakon sto je Poslanik, s.a.v.s., odselio u Medinu, za njim je odselio 
i Tufejl ibn 'Amr, a s njim i jedan njegov saplemenik iako njih dvojica 
nisu bas bili voljni (zbog velike vreve i dnevne vreline) nastaniti se u 
njoj. Saplemenik se razbolio i postao potisten te usljed toga uzeo je 
strelice svoje s sirokim gvozdenim siljcima i njima porezao zglobove 
na prstima ruku svojih tako da je od toga i umro. Tufejl ibn 'Amr ga 
je u snu vidio u lijepom stanju i izgledu, ali su mu ruke bile pokrivene 
te ga je upitao: 

- Sta je tvoj Gospodar uradio s tobom? 
On odgovori: 

- Allah mi je grijehe oprostio zbog moje seobe Njegovu Poslaniku, 
s.a.v.s. 

Tufejl je upitao; 

- A vidim i ruke si umotao? 

- Receno mi je: Necemo ti popraviti ono sto si sam upropastio! 
Tufejl je to ispricao Poslaniku, s.a.v.s., i on je Allahu uputio dovu: 
"Gospodaru moj, oprosti i njegovim rukama." Allahove rijeCi: "I opominji bliznju rodbinu svoju" 

98. Prenosi se da je Ebu Hurejre, r.a., rekao: 

- Kada je objavljen ajet: I opominji bliznju rodbinu svoju! (Es-Su'ara, 
214.) Poslanik, s.a.v.s., je uputio poziv Kurejsijama da se skupe a potom 
im je nakon uopcenog i pojedinacnog obracanja, kazao: ^AU5U^A0VA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 65 "Sinovi Ka'ba, sina Luejjova! Iz vatre sebe izbavite! Sinovi Murre, 
sina Ka'bova! Iz vatre sebe izbavite! Sinovi Abdusemsovi! Iz vatre 
sebe izbavite! Sinovi Abdumenafovi! Iz vatre sebe izbavite! Sinovi 
Hasimovi! Iz vatre sebe izbavite! Sinovi Abdulmuttalibovi! Iz vatre 
sebe izbavite! Fatima! Cuvaj se Vatre, jerja vas nimalo ne mogu zastititi 
od Allaha, osim sto ste sa mnom rodbinski vezani, sto c'u ja cuvati i 
odrzavati." Koliko je Vjerovjesnik bio od koristi Ebu Talibu 

99. Abbas, sin Abdulmuttalibov, upitao je Poslanika, s.a.v.s.: 

- Allahov Poslanice, jesi li Ebu Talibu bio imalo od koristi, jer on 
te bijase stitio i srdio se za tebe? 

Poslanik mu odgovori: 

"Jesam. On je u dzehennemskom plicaku. No, da mene ne bijase, 
bio bi na dnu Dzehennema." 100. Ibn Abbas, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s.. 66 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Pa, sta si ucinio tada? 

- Potrazio sam hoce li mi neko uciti rukju - kazao sam. 

- A sta te je na to navelo - upitao je Se'id? 

- Hadis kog nam je pripovijedao Es-Sa'bi - rekao sam. 

- Sta vam je to pripovijedao Es-Sa'bi - upitao je? 

- Pripovijedao nam je hadis kog je prenosio Burejde ibn Husajb 
el-Eslemi, koji glasi: 

"Rukja se koristi samo u slucajevima uroka i ujeda akrepa." 

- Lijepoje ucinio onaj koje postupio po onom sto je cuo. Medutim, 
nama je pripovijedao Ibn 'Abbas da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., kazao: 

"Pokazani su mi narodi; vidio samjednog yjerovjesnika i s njimjednu 
manju grupu sljedbenika (manje od deset), zatim drugog yjerovjesnika 
u drustvu sa jednim do dva sljedbenika, pa jednog vjerovjesnika koji 
u drustvu nije imao nikoga. A onda se preda mnom ukazala velika 
masa svijeta te pomislih da je to moj Ummet. I bi mi kazano: 

- To je Musa i njegov narod. Ali, pogledaj prema horizontu! 
Kad pogledah, a ono velika masa svijeta te mi bi kazano: 

- Pogledaj ka drugom horizontu! 

I ja usmjerih pogled i tamo prema ogromnoj masi naroda. I bi mi 
kazano: 

- Ovo je tvoj Ummet izmedu kojih ce sedamdeset hiljada, bez 
svidanja racuna i bez kazne, unici u Dzennet." 

Potom je Poslanik ustao, okrenuo se i usao u svoju kucu, a prisutni 
su ostali razgovarajuci o onima koji ce unici u Dzennet bez kazne i 
svidanja racuna. 

Jedni su govorili: 

- Vjerovatno oni koji su bill bliski prijatelji Poslanikovi! - a drugi: 

- Mozda ipak oni koji su rodeni u islamu i koji nisu sirk cinili. 

I tako su oni razgovarali dok ponovo ne izade Poslanik, a.s., medu 
njih upitavsi ih o cemu to oni razgovor vode. Kad ga obavijestise, on 
im kaza: MUSLIMOVAZBIRKA HADISA (SAZETAK) 67 "To su oni koji ne cine rukju niti traze da im se to cini, koji ne 
gataju i koji se na svoga Gospodara oslanjaju." 

Utom se podigao Ukkase ibn Mihsan obracajuci se Poslaniku: 

- Zamoli Allaha da me ubroji medu njih! 
On mu odgovori: 

"Vec si medu njima." 

Zadm se Poslaniku obrad jedan drugi covjek: 

- Zamoli Allaha, Poslanice, da i mene uvrsd medu njih! 
A on mu odgovori: 

"Pretekao te je s molbom Ukkase." Poslanikove, s.a.v.s., rijeS: "Doista, nadam se da dete vi Ciniti 
polovinu brojastanovnika Dzenneta" 

102. Prenosi se da je 'Abdullah ibn Mesud rekao: 

- Nas oko cetrdeset sjedili smo sa Poslanikom, s.a.v.s., u mjestu 

Kubba i on nas torn prilikom upita: 

"Da li biste bili zadovoljni kada bi vas u Dzennetu bila jedna 

cetvrtina njegovih stanovnika?" 

Odffovorili smo: 68 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Allahovo, d2. §., obradanje Ademu, a. s.: "Izdvoji predvidene za 
Vatm: od svake hiljade njih devet stotina devedeset i devet!" 

103. Od Ebu Se'ida, r.a., se prenosi daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 
"Uzviseni Allah ce red: 

- O Ademe! 

- Odazivam Ti se dragovoljno, ta, u Tvojim je rukama svako dobro 
- uzvratit ce Adem. 

- Izdvoji predvidene za Vatru! 

- Koji su predvideni za Vatru?! 

- Od svake hiljade: njih devet stotina devedeset i devet! 

To je ono kad c'e i dijete osijediti, i kad ce svaka trudnica plod svoj 
pobaciti, kad ces vidjeti Ijude pijane, a oni nece biti pijani, vec ce tako 
izgledati zato sto ce Allahova kazna strasna bitir (El-Hadzdz, 2.) 

To je njima tesko palo te su upitali: 

- O Poslanice, ko bi od nas mogao biti taj covjek (tj. onaj hiljaditi)!? 

On im je odgovorio: 

"Radosni budite, jer izmedu Je'dzudzove i Me'dzudzove sljedbe - 
bit c'e ih hiljadu, a izmedu vas ce biti tajedna osoba!" 

Zatim je dodao: 

"Tako mi Onoga u Cijoj je ruci dusa Muhammedova, ja, doista, 
zudim da vi budete cetvrtina stanovnika Dzenneta!" 

Mi zahvaljivasmo AUahu i velicasmo Ga tekbirima, a on nastavi 
govoriti nam: 

"I jos vise, tako mi Onoga u Cijoj je ruci moja dusa, doista veoma 
zudim da vi budete trecina stanovnika Dzenneta!" 

Mi jos vise zahvala Allahu iskazivasmo i velicasmo Ga tekbirima, 
kad Poslanik rece: 

"Tako mi Onoga u Cijoj ruci je dusa moja, ja doista zudim da vi 
budete polovina stanovnika Dzenneta, jer vi ste medu drugim 
narodima poput bijele dlake na kozi crnoga bika ili poput biljega na 
potkoljenici magarcal" ABDEST 
Allah nede primiti namaz ako tijelo nije oCiSdeno 

104. Mus'ab ibn Sa'd pripovijedao je da je Abdullah ibn Omer 
bio u posjeti bolesnom Ibn 'Amiru koji mu je torn prilikom rekao: 

- Zar neces Allahu se moliti za mene, o Sine Omerov? 
Ovaj mu odgovori: 

- Doista, cuo sam Allahova Poslanika, s.a.v.s., kako govori: "Allah 
nece primiti namaz bez abdesta, a niti sadaku datu iz sredstava 
ukradenih ili stecenih prevarom!" A, ti si bio (namjesnik) u Basri! 

Pranje mku nakon ustajanja iz sna, a prije zahvatanja vode iz 
otvorene posude 

105. Ebu Hurejre prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., kazao: 
"Kada se neko od vas probudi iz sna, neka ne stavlja ruku u posudu 

s vodom prije nego sto je opere triput, ta niko ne zna gdje je tokom 70 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Kako se zakloniti prilikom vrSenja prirodne nu^de 

107. Abdullah ibn Dza'fer, r.a., je pripovijedao: 

- Jednog dana Poslanik, s.a.v.s., me posadio (na devi) iza sebe i 
torn prilikom u povjerljivom razgovoru kazao mi je nesto sto necu 
nikome kazati. Poslanik se, akoje (u putu izvan naselja) bio prinuden 
obaviti neku od prirodnih nuzdi, najradije sklanjao iza kakvog 
zemljanog zaklona (uzvisice) ili, pak, iza zaklona kog je pravio gusti 
palmiik. Sta je izgovarao Poslanik, s.a.v.s., prije negoli bi pristupio vrSenju 

prirodne nulde 

108. Prenosi se daje Enes, r.a., rekao: 

- Poslanik, s.a.v.s., je prije nego sto bi usao u nuznik, izgovarao 
sljedece rijeci: "Allahumme inni e'uzu bike mine-l-hubusi ve-l-habdisi - 
Gospodaru moj, Tebe prizivam protiv muskih i zenskih demona)." 

Ne okretati se prema Kibli pri obavljanju prirodnih nu2di 

109. Od Ebu Ejjuba, r.a., se prenosi daje Vjerovjesnik, s.a.v.s., kazao: 
"Kada udete u zahod, ne okrecite se prema Kibli, ni licem ni 

ledima, ni pri obavljanju male ni velike nuzde, vec se okrenite ili 
istocno ili zapadno!" 

Ejjub, r.a., kasnije je pricao: 

- Otisli smo u Sam i tamo nasli klozete gradene u pravcu Kible te 
smo Kiblu izbjegavali okrecuci se istocno ili zapadno moleci Allaha 
da nam oprosti! OlakSica u tome kada se u kudama 

110. Prenosi se daje Vasi' ibn Habban rekao: MUSUMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 71 - Bijah klanjao u dzamiji dok je na drugoj strani 'Abdullah ibn 
Omer sjedio naslonjen (na zid) ledima okrenut piema Kibli. Nakon 
sto sam obavio namaz, uputio sam se sa svoje strane prema njemu i 
on mi torn prilikom rece: 

- Pricaju Ijudi da, ukoliko cucnes da obavis prirodnu nuzdu, nemoj 
to ciniti okrenuvsi se prema Kibli ili prema Kudsi-Serifu! 

Zatim je dodao: 

- Ispeo sam se (jednom prilikom) na krov kuce i spazio Poslanika, 
s.a.v.s., kako, cuceci na dva cerpica, okrenut prem Kudsi-Serifu, obavlja 
prirodnu nuzdu! 

Zabrana mokrenja u stajadu vodu a zatim kupanja u njoj 

111. Ebu Hurejre, r.a., prenosi daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., kazao: 
"Neka niko od vas ne mokri u stajacu vodu a zatim se njome kupa!" 112. Ebu Hurejre, r.a., prenosi daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., kazao; 
"Nemojte mokriti u stajacu vodu koja ne otice a potom se njome 
kupati!" 72 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Nadati se da ce im bid olaksane patnje bar dok se grane ne 
sasuse!" 

Zabrana pranja - brisanja desnom rukom 

114. Abdullah ibn Ebu Katade pripovijedao je od svoga oca daje 
AUahov Poslanik, s.a.v.s., kazao: 

"Prilikom vrsenja male nuzde niposto nemojte spolni organ drzati 
desnom rukom, nemojte se ni brisati/prati desnom rukom nakon 
obavljene velike nuzde i nemojte puhati u posudu!" 

Pranje vodom poslije obavljene velike nulde 

115. Enes ibn Malik, r.a., pripovijedao je daje Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., usao u bascu/vocnjak radi obavljanja prirodne nuzde. Za njim 
je posao jedan djecak, najmladi medu nama, noseci vode u ibriku 
koga je ostavio pored jednog lotosovog drveta. Nakon obavljene 
nuzde, Poslanik je upotrijebio vodu i vratio se medu nas. 

Brisanje kamenjem - predmetima nakon obavljanja velike nu^de 
treba biti neparan broj puta 

115. Ebu Hurejre, r.a., pripovijeda izravno od Vjerovjesnika, 
s.a.v.s., daje kazao: 

"Ako je neko od vas prinuden obrisati se nakon velike nuzde 
kamenjem, neka upotrijebi najmanje tri kamena! A kada se abdestite, 
isperite i nos vodom, a potom se iseknite!" Brisanje kamenjem nakon obavljene velike nuzde; zabrana 
brisanja balegom i kostima 

116. Od Selmana, r.a., se pripovijeda da mu se neko obratio 
rijecima: W\USL1W\0VA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 73 - Vas Vjerovjesnik poucio vas je svacemu, cak i vrsenju prirodnih 
nuzdi?! 

- Da - kazao je on - zabranio nam je okretanje u pravcu Kible kod 
vrsenja velike ili male nuzde, brisanje/pranje desnom rukom nakon 
obavljene nuzde, upotrebu manje od tri kamena kod ciscenja te 
upotrebu govedeg izmeta ili kostiju kod ciscenja! 

Dozvoljeno je iskoristiti koiu uginule fivotinje 

117. Prenosi se daje Ibn 'Abbas, r.a., rekao: 

- Darovana je sluskinji Mejmuninoj ovca, koja je nakon kratkog 
vremena uginula. Utom je pored njlh naisao Poslanik, s.a.v.s., pa ih 
je upitao: 

"Zar niste uzeli njezinu kozu, ustavili je i iskoristili za svoje 
potrebe?!" 

Rekli su mu: 

- Ali, toje crkodna?! 

"Nekaje!" - kazao je Poslanik. "Samo je zabranjeno jesti je!" UStavljena kofa uginule fivotinje smatra se Cistom kozom 74 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Pitali smo Allahova Poslanika o tome i on nam je kazao: 
"Stavljenje koze (takve zivotinje) cini kozu cistom!" 

Ako pas police va§u posudu, operite je sedam puta 

119. Od 'AbduUaha ibn el-Mugaffela se prenosi sljedece: 

- Allahov Poslanik, s.a.v.s., bijase naredio da se ubijaju psi pa je 
potom rekao: 

"Sta ce im psi?" 

Zatim je izuzeo iz naredbe lovacke pse i pse cuvare stoke (a u 
predajijahje ibn Se'ida stoji: Izuzeo je pse cuvare stoke, lovacke pse 
i pse za cuvanje usjeva) i jos je dodao: 

"Ako bi pas lokao iz necije posude, operite tu posudu sedam puta, 
a osmi put istarite je zemnim prahom!" 

Vrijednostabdesta 

120. Od Ebu Malika el-Es'arija se prenosi da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rekao: 

"Cistoca je polovina vjerovanja; zahvaljivanje AJlahu puni Mizan 
mjericu; slavljenje Allaha i zahvala Njemu puni prostor izmedu nebesa 
i Zemlje; namazje svjetlo a sadakajejasni dokaz; strpljivostje svjetlina 
a Kur'an je jamac tebi ili protiv tebe. Svi se ujutro dizu i prodaju 
svoju dusu: pa ili je oslobode ili je upropaste!" Odstranjivanje grijeha abdestom 

121. Pripovijedao je Ebu Hurejre, r.a., daje Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., kazao: 

"Kada musliman (ili: vjernik) pristupi abdestu te opere lice svoje, 
Zajedno s vodom (s posljednjom kapi vode), s lica mu spadnu svi 
grijesi koje je zaradio svojim ocima. A kada ruke opere zajedno s IV\U5U!V\0VA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 75 vodom (s posljednjom kapi vode), s ruku mu spadnu svi grijesi koje 
je rukama zaradio; i kada noge svoje opere, zajedno s vodom (s 
posljednjom kapi vode), s nogu mu spadnu svi grijesi koje je nogama 
hodeci pocinio - da bi upotpunjujucl abdest postao cist od grijeha!" CiSdenju zuba (misvakom) kad se abdestimo 

122. Od Ibn 'Abbasa, r.a., pripovijeda se daje jedno vece boravio 
kod Poslanika, s.a.v.s., u njegovoj kuc'i. U posljednjem dijelu noci 
Poslanik se probudio, izasao pred kucu i pogledao u nebo i torn 
prilikom proucio je iz sure Alu 'Imran ajeta 190.-91.: Inne ft halki-s- 
semdvdti ve-l-erdi va-htildfi-llejli ve-n-nehdri... - Ustvaranju nebesa i Zemlje, 
u izmjeni noci i dana, doista, su znamenja za umom obdarene; za one koji 
i stojeci, i sjedeci, i leieci Allaha spominju te o stvaranju nebesa i Zemlje 
razmisljaju. "Gospodaru nas, Ti nisi ovo uzalud stvorio; slavljen Ti budi i 
sacuvaj nas patnje u Vatri!" 

Zatim se vrado u sobu i abdestio se, ocistio zube misvakom te 
klanjao nocni namaz. Potom se vratio u postelju legavsi na bok a 
nakon izvjesnog vremena ponovo je ustao i pogledao prema nebu 
proucivsi isd ajet. Potom se vratio te misvakom ocistio zube, abdestio 
se i ponovo stupio u namaz. 76 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRl Kako se Poslanik, s.a.v.s., abdestio 

125. Od 'Abdullaha, sina Zejdova, sina 'Asima el-Ensarija, r.a., 
ashaba AUahovog Poslanika, se prenosi da je bio zamoljen da pokaze 
kako se Poslanik, s.a.v.s., abdestio. Zatrazio je da mu donesu posudu 
s vodom iz koje je sebi u ruke Ijevao vodu opravsi ih tri puta, zatim je 
tako nastavio ispravsi usta i nos tri puta; ondaje oprao lice tri puta, a 
iza lica oprao je desnu pa lijevu ruku po dva puta. Ponovo je vodom 
pokvasio (desnu) ruku i njom potrao glavu, potiruci rukama prvo 
prednji dio glave a zatim potiljak. Naposljetku oprao je desnu pa 
lijevu nogu do povrh clanaka, rekavsi: 

- Ovako je Poslanik, s.a.v.s., uzimao abdest. 

U^mrkivanje vode u nos i izbacivanje iz nosa kad se abdestlmo 

126. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Allahov Poslanik, s.a.v.s.: 
kazao: 

"Kada se abdestite, usmrkujte vodu u nozdrve paje potom izbacite 
iz nosa!" 127. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Allahov Vjerovjesnik, 
s.a.v.s., kazao: 

"Kada se probudite iz sna, usmrkivanjem vode isperite nos tri 
puta, jer sejtan spava u nosnim supljinama!" Jedinstveni nur kod yjemika na Sudnjem danu (el-gurr el- 
muhad2d2elin) koji su se pravilno abdestili 

128. Od Nu'ajma, sina 'Abdullaha el-Mudzmira, se prenosi 
sljedece: 

- Promatrao sam Ebu Hurejru kako se abdesti: umio je lice u 
punom skladu s propisom; oprao je potom desnu ruku do povrh 
lakta, propisno, a onda i lijevu, takoder, do povrh lakta i propisno; ^AUSLI^AOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 77 mokrom rukom potrao je glavu propisno, i na kraju oprao je desnu 
pa lijevu nogu do povrh clanaka propisno. Zatim je rekao: 

- Gledao sam Poslanika da se abdesti na ovaj nacin. Slusao sam ga 
i kad je kazao: 

"Vi c'ete na Sudnjem danu biti prepoznadjivi po svjedosti (nuru) 
pravilnog uzimanja abdesta. Zato ko od vas moze neka uveca svoj 
nur!"*, tj. neka pere dijelove Ujela koji se peru u abdestu vise nego 
sto je propisano! 129. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
posjetio jedan mezaristan i kazao: 

"Mir neka je sa vama yjernici-stanovnici mezaristana, i mi c'emo 
vam se, ako Bog da, prikljuciti. Bilo bi nam drago da smo vidjeli nasu 
bracu!" 

- Zar mi nismo tvoja braca, o Allahov Poslanice? - upitase ga prisutni. 
"Vi ste moji prijatelji/ashabi, a nasa su brac'a oni sto jos nisu 

prispjeli." 

- Kako ces poznati one iz svoga Ummeta koji jos nisu prispjeli? - 78 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Kako se propisno abdestiti 

130. Od Humrana, oslobodenog roba Osmana sina 'Affanova, 
r.a., pripovijeda se daje Osman, sin 'Affanov, zatrazio vodu da abdesti. 
Opraoje sake do povrh clanaka - triput, zatimje isprao usta pa potom 
i nos - triput; poslije toga opraoje lice - triput; iza toga opraoje desnu 
pa potom lijevu ruku do povrh lakata - triput; zatimje potrao vlaznom 
rukom po glavi -jedanput i na kraju opraoje desnu pa lijevu nogu - triput. 

Potom je rekao: 

- Gledao sam AUahova Poslanika kako se na ovaj nacin abdesti - i 
dodao: 

- Ko se abdesti na ovaj nacin, a zatim obavi dva rekata (nafile) u 
punoj predanosti Allahu, bit c'e mu oprosteni prethodni grijesi. 

Ibn Sihab kaze: 

- Nasa ulema je govorila daje takav abdest za namaz najpravilniji 
abdest. 

131. Od Humrana se pripovijeda daje Osman prenio rijeci 
AUahovog Poslanika, s.a.v.s.: 

"Ko upotpuni abdest na nacin kako je Allah zapovjedio, propisani 
namazi predstavljat c'e mu iskupljenje za grijehe izmedu namaza." 

132. Od Osmana, r.a., se prenosi daje cuo AUahovog Poslanika, 
s.a.v.s., kad je kazao: 

"Ko se abdesti radi obavljanja namaza i propisno to izvrsi te obavi 
propisani namaz sa Ijudima (ili: u dzemaatu, odnosno: u dzamiji), 
Allah ce mu oprostiti njegove grijehel" Kako se abdesti u nepogodnim situacijama 

133. Ebu Hurejre prenosi sljedec'e rijeci AUahovog Poslanika, 
s.a.v.s.: MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 79 "Zelite li da vas uputim u nesto zbog cega Allah brise/oprasta 
grijehe i usljed cega vam podize vase vjernicke stepene?" 

- Naravno, o Allahov Poslanice! - odgovorise prisutni. 
"Upotpunjenje abdesta u nepogodnim situacijama, duzi hod do 

mesdzida (radi namaza), iscekivanje namaza nakon onog vec 
obavljenog - to vam je bdijenje na Allahovom putu." 

Ukras dopire dokle dopire abdest 

134. Prenosi se da je Ebu Hazim pripovijedao: 

- Nasao sam se iza Ebu Hurejre dok se abdesdo. Rukamaje dopirao 
do pod pazuhe te mu ja rekoh: 

- O Ebu Hurejre, kakav je to abdest? 
On mi odgovori: 

- O sinovi Ferruha,* zar ste tu?! Da znadoh da ste tu, ne bih se 
tako abdestio. Nego, cuo sam Prijatelja mog (od milja oslovljavanje 
Poslanika) kako kaze: 

"Ukrasi vjernika dopirat ce do tamo dokle je dopirao abdest!" Ako se abdestom Izostavi dio tijela koji se morao oprati, treba ga 80 ZekijjuddinAbdulaziin EL-MUNZIRI Koli(!ina vode potrebna za kupanje i abdest 

136. Prenosi se daje Enes, r.a., rekao: 

- AUahov Vjerovjesnik, s.a.v.s., prilikom abdesta utrosio bi vode 
kolicine jednog mudda (pregrst vode), a prilikom kupanja kolicinu 
jednog sa'a (od cetiri pa do pet muddova - sa' = 4 mudda, mjera za 
tekuc'inu). 

Mesh po mestvama 

136-a. Od Hemama se prenosi sljedece: 

- Dzerir je, jednom prilikom, obavio malu fiziolosku potrebu, a 
poslije toga se abdestio i potrao vlaznom rukom (mesh) po mestvama. 
Neko ga je upitao: 

- Zar ti to tako radis? 
On mu je odgovorio: 

- Da, vidio sam Allahova Poslanika, s.a.v.s., da se nakon uriniranja 
abdestio i potrao vlaznom rukom po mestvama. 

El-A'mes prenosi daje Ibrahim kazao: 

- Ashabima bijase drag ovaj hadis buduci da je Dzerir prihvatio 
islam nakon objavljivanja sure El-Ma'ida.* 

137. Od Ebu Vaila se prenosi: 

- Ebu Musa se pretjerano cuvao mokrace i mokrio bi u posudu 
(flasu). Govorio je: 

- Jevreji bi makazama isijecali dio koze (na obuci) koji bi bio 
poprskan mokracom! 

Huzejfe je, tim povodom, rekao: 

- Volio bih kad vas prijatelj ne bi bio tako strog u tome! Naime, 
setali smo jedanput Poslanik, s.a.v.s., i ja izvan grada te, kad smo * Zbog toga sto je u njoj ajet o abdestu. IV\USLlMOVA ZBiRKA HADISA (SAZETAK) 81 naisli pored odlagalista smeca, Poslanik se zaustavi u namjeri da se 
izmokri stojeci, aja se namjeravah udaljiti, no kako mi on isaret dade 
da to ne cinim, zadrzah se u njegovoj blizini dok on ne zavrsi nuzdu! 
(U drugoj predaji prenosilac je dodao: a zatim se abdestio potravsi 
mestve vlaznom rukom). 

138. Od El-Mugire ibn Su'be se prenosi: 

- Jedne noci bill smo na putovanju Poslanik, s.a.v.s., i ja te me on 
upita: 

"Imas li uza se vode?" 

Odgovorih mu da imam. On potom sjaha s jahace zivotinje i 
zamace u nocnu pomrcinu. 

Poslije nekog vremena vratio se i ja mu poceh polijevati vodu za 
abdest: prvo je lice oprao, a kako mu je bilo tesko zasukati rukave 
vunenog ogrtaca, on izvuce ruke iz rukava pod ogrtac, zadignu ga i 
opra ruke do povrh lakata; potom je potrao vlaznom rukom glavu, a 
kad mu ja htjedoh izuti mestve da opere noge, on mi rece: 

"Neka, ne diraj ih! Obuo sam ih na ciste noge (tj. prilikom uzimanja 
abdesta)." A zatim ih je potrao vlaznom rukom. 


n.r.U^, . ^ki ■/<; 82 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Mesh po prednjem dijelu glave i po turbanu 

140. Od El-Mugire ibn Su'be se prenosi: 

- Izostali smo Poslanik, s.a.v.s., i ja (iza grupe ashaba) radi male 
nuzde i kada je Poslanik zavrsio, upitao me je: 

"Imas li vode uza se?" 

Donio sam mu posudu s vodom, a on je potom oprao sake i umio 
lice , a zatimje pokusao zasukati rukave ogrtaca, no kako su mu bill 
uski, 1 uke je izvukao pod ogrtac nabacivsi njegov donji dio na ramena 
i tek je potom oprao ruke do nadlaktica. Zatimje potrao prednji dio 
glave (mokrom rukom), turban i na kraju je potrao rukama po 
mestvama. 

Nakon toga, jasuc'i, prikljucili smo se grupi kojaje vec bila stupila 
u namaz i obavila prvi rekat, koji je predvodio 'Abdurrahman ibn 
'Avf. Kadaje ovaj osjetio Poslanikovo prisustvo, usporio je dajuci mu 
znak da prode pred dzemat. Poslanik mu je isaretio da nastavi paje 
zavrsio namaz. Nakon sto je predao selam, ustali smo Poslanik i ja te 
naklanjali propusteni rekat. 

Mesh po prekrivaeu za glavu 

141. Od Bilala, r.a., pripovijeda se da je Poslanik, s.a.v.s., ucinio 
mesh po mestvama i po prekrivacu na glavi. 

namazima s jednim abdestom 142. Od Burejde, r.a., pripovijeda se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., 
na dan Fetha (oslobadanja Mekke) klanjao vise namaza s jednim 
abdestom i s jednim meshom po mestvama. Tim povodom kazao mu 
je Omer, r.a.: 

- Danas si ucinio nesto sto ranije nisi! - a on mu, s.a.v.s., odgovori: 

"Hotimicno sam to ucinio, Omere!" MUSUIV\OVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 83 U^enje poslije abdesta 143. Od 'Ukbe ibn 'Amira, r.a., pripovijeda se: 

- Bijasmo zaduzeni da vodimo brigu o devama pa je dosao na 
mene red i ja sam ih vratio sa ispase u aksam. Prispio sam dok je 
Poslanik, s.a.v.s., govorio Ijudima i zapamtio sam njegove rijeci: 

"Svaki musliman koji se abdesti propisno zatim klanja dva rekata 
u kojima je prisutan i srcem i tijelom zasigurno ce unici u Dzennet." 

Ja sam na to rekao: 

- Ja lijepih li rijeci! 

Utom jedan ispred mene dodade: 

- A one rijeci ispred tih su jos Ijepse. 
Osvrnuh se kad Omer, r.a.; rece: 

- Vidjeh te dok si pristizao zurec'i, a Poslanik je prije toga kazao: 
"Svakome od vas, koji se u cijelosti propisno abdesti a zatim 

izgovori rijeci: Svjedocim da nema boga osim Allaha i svjedocim da je 
Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik, bit ce otvoreno svih osam 
vrata Dzenneta i u njeea ce ulaziti kroz koja god bude zelio!" 84 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI -Jednom prilikom ucen je ikamet za (jacija)namaz i u torn trenutku 
Poslanik, s.a.v.s., je bio u tihom razgovoru s nekim covjekom (a u 
predaji 'Abdu-1-Varisa: a AllahovVjerovjesnik tiho razgovarase s nekim 
covjekom) tako da nije prosao pred dzemat sve dok prisutni nisu 
(sjedeci) pospali (a u predaji Su'be: a on jos uvijek razgovarase s njim 
sve dok ashabi ne pospase.) Tek potom je prosao u mihrab pred 
dzemat i kljanjao namaz. 

Uzimanje abdesta zbog jedenja devina mesa 

146. Dzabir ibn Semure, r.a., je pripovijedao daje neki covjek 
pitao Poslanika, s.a.v.s.: 

- Trebam li se abdestiti zbog jedenja mesa zaklanog bravceta? 
Poslanik mu je odgovorio: 

"Ako hoces, abdesti, a ako neces, ne moras." 
Zatim je isti covjek pitao dalje: 

- Trebam li se abdestiti zbog jedenja devina mesa? 
Poslanik mu je odgovorio: 

"Da, abdesti zbog jedenja devina mesa!" 

- A da li mogu namaz klanjati u ovcijem toru? 
Poslanik mu je odgovorio; 

"Da!" 

Ovaj nastavi pitati: 

- Da li mogu namaz obaviti u toru za deve? i Poslanik mu rece: 
"Ne!" Uzimanje abdesta zbog jedenja hrane koju je vatra dotakla 

147. Omer ibn 'Abdu-l'Aziz je pripovijedao da mu je 'Abdullah 
ibn Ibrahim ibn Kariz pricao kako je zatekao Ebu Hurejru da se abdesti 
u dzamiji pa mu je Ebu Hurejre rekao: MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 85 - Abdestio sam se, uistinu, zbog kuhanog sira kog sam pojeo, jer 
cuo sam Poslanika, s.a.v.s., kad je kazao: 

"Abdestite se zbog onoga sto je vatra dotakla!"* 

Derogiranje obaveznosti abdesta zbog jedenja hrane koju je vatra 

dotakla 

148. Dza'fer ibn 'Amr ibn Umejje ed-Damri od svoga oca prenosi 
da je on gledao Poslanika kako reze nozem bravec'u butinu i jede. 
Utom je pozvan da klanjaju te je ustao, odlozio noz i klanjao ne 
abdestivsi se. 

149. Od Ibn Abbasa, r.a., se prenosi da se Poslanik, s.a.v.s., napio 
mlijeka, a zatim je zatrazio vode da ispere usta rekavsi: "U njemu ima 
masnoce." osobi kojoj se uCini da je neSto u^inila u namazu 

150. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
rekao: 

"Ako neko od vas osieti nesto u stomaku te posumnja da li je sta GUSUL 
Vodajezbogvode 

151. Abdurrahman ibn Ebu Se'id el-Hudri od svoga oca prenosi 
sljedece: 

- Izasao sam sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s. Jednog ponedjeljka 
do Kubbe i kad smo stigli do plemena Benu Salim, Poslanik se 
zaustavio pred vratima Itbana i pozvao ga. Ovaj je izasao vukuci za 
sobom ogrtac. 

Poslanik tad rece: 
"Nabrzili smo covjeka." 
Itban ga upita: 

- Allahov Poslanice, ako covjeka nesto udalji od njegove zene prije 
nego sto polucira, sta ce uraditi? 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., mu odgovori: 
"Voda (kupanje) je zbog vode (sperme)."'' "^ Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI -Ja cu vam rijesiti vas spor. Potom sam ustao (pricao je Ebu Musa) 
i zatrazio odobrenje da posjetim hazreti Aisu i bilo mi je dozvoljeno. 
Obratio sam joj se rijecima: 

- Majko (tj.: Majko vjernika), zelim te nesto upitati, ali me je stid. 
Kazala mi je: 

- Ne stidi se pitati me za ono sto bi pitao svoju majku koja te je 
rodila jer doista sam ja tvoja majka. 

Pitao sam je: 

- Sta uvjetuje uzimanje gusula? 
Odgovorila mi je: 

- Pogodio si koga ces pitati, jer Allahov Poslanik, s.a.v.s., je kazao: 
"Kada muskarac zauzme polozaj izmedu zeninih ekstremiteta i 

uvede organ u organ, obavezno je obaviti gusul." 

153. Dzabir ibn Abdullah od Umm Kulsum, a ona od Aise, 
Poslanikove zene, prenosi sljedec'e: 

- Neki covjek je upitao Allahova Poslanika, s.a.v.s., o onima koji 
imaju spolni odnos, a ne dozive orgazam, da li se moraju okupati? - 
dok je Aisa tu sjedila - i Poslanik mu je rekao: 

"Tako radimo ja i ona (pokazujudi na Aisu) i nakon toga se okupamo." 

Zena, koja u snu dofrvi spolni nadra^aj poput muSkarca, mora se 
okupati (gusul obavitO 

154. Ishak ibn Ebu Talha od Enesa prenosi sljedec'e: 

- Dosla je Umm Sulejm, Ishakova nena, Allahovom Poslaniku, 
s.a.v.s., u cijem prisustvu je bila h. Aisa i rekla mu: 

- Allahov Poslanice, zena moze usniti ono sto i muskarac usnije. 
Tada joj Aisa kaza: 

- Obrukala si zenski rod, desnica ti propala! 
Poslanik, s.a.v.s., ukori Aisu: fV\U5LIIV\0VAZBlRKA HADISA (SA2ETAK) 89 "Tebi propala desnica! Da, okupat ce se, Umm Sulejm, ako tako 
bude sanjala." 

Nadn gusula od dzunupluka 

155. Od Mejmune, zene Vjerovjesnikove, s.a.v.s., se prenosi: 
- Posmatrala sam kako Poslanik, s.a.v.s., uzima gusul poslije 
dzunupluka: prvo hi oprao sake dva ili tri puta, zatim bi uronio ruku 
u posudu i oprao vodom spolni organ lijevom rukom, zatim je rukom 
jako potirao po zemlji a onda je uzeo abdest kao abdest za namaz, 
zatim je salio tri pune sake vode na glavu. Nakon toga je oprao cijelo 
tijelo te se pomjerio ustranu i oprao i noge. Donijela sam mu poslije 
toga peskir da se posusi, a on ga je odbio. Kolidna vode potrebna za kupanje poslije dzunupluka 

156. Od Ebu Seleme ibn 'Abdurrahmana se prenosi: 

- Posjetili smo Aisu ja i njezin brat po mlijeku i on ju je upitao o 90 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Covjekovo indrvidualno kupanje od dfunupluka i zastiranje 

158. Ebu Hurejre, r.a., prenosi (nekoliko hadisa) od Poslanika, 
s.a.v.s.; u jednom od njih Poslanik, s.a.v.s., kaze: 

"Izraelic'ani su se kupali goli i pri tome zagledali jedni drugima u 
sramotne dijelove tijela, dok se Musa, a.s., kupao u osami. Jevreji su 
govorili: 

- Tako nam Boga sta bi drugo prijecilo Musaa da se kupa sa nama 
osim ako nije kilav! 

Jedanput je Musa otisao na kupanje sa njima stavivsi svoj ogrtac 
na kamen koji je potom pobjegao zajedno s ogrtacem. Musa, a.s., 
posao je za njimi vicuci: 

- O kamenu, vrati mi odjecu, o kamenu, vrati mi odjecu! 

To je skrenulo paznju Izrailicana u pravcu sramotnih dijelova 
njegova tijela te oni glasno primijetise: 

- Tako nam Boga, nema Musa mahana! 

Potom se kamen zaustavio tako daje Musa, a.s., mogao biti viden. 
Zatim je uzeo svoju odjecu i stao udarati po kamenu!" 
Ebu Hurejre, r.a., kaze: 

- Tako mi Allaha, na tom kamenu ostalo je sest ili sedam udubljenja, 
tragova Musaovog, a. s., udaranja po njemu! Zabrana gledanja u stidno mjesto muSkarca i 2ene 

159. Od Ebu Se'ida el-Hudrija, r.a., se prenosi daje AUahov 
Poslanik, s.a.v.s., kazao: 

"Muskarac ne smije gledati stidno mjesto drugog muskarca, a ni 
zena stidno mjesto druge zene. Takoder, ne smiju se umotavati dva 
muskarca istovremeno u jedan pokrivac, a ni dvije zene se ne smiju 
umotavati u jedan pokrivac!" IV\USL!MOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 91 Pokrivanje tijela; eoyjek se ne treba pojavljivati nag 

160. Od Dzabira ibn Abdullaha, r.a., se prenosi da je Poslanik, 
s.a.v.s., Zajedno s njima prenosio blokove do Kabe i pritom je bio 
zaogrnut svojim ogrtacem. Njegov amidza Abbas obratio mu se 
rijecima: 

- Bradcu moj, kad bi skinuo svoj ogrtac i metnuo ga na rame, pod 
kamen. 

Dzabir kaze: 

- Poslanik, s.a.v.s., je tako i ucinio a potomje pao onesvijescen. I 
poslije toga dogadaja Poslanik, s.a.v.s., nije vise nikada viden nag! 

KoriSdenje iste posude sa vodom kod kupanja muza i iene 

161. Mu'aza od h. Aise, r.a., prenosi sljedece: - Kupali smo se 
Poslanik, s.a.v.s., i ja iz iste posude koja se nalazila izmedu mene i 
njega. Poslanik, s.a.v.s., bi pritom cesce od mene zahvacao vodu tako 
da sam mu ja morala govoriti: Ostavi i meni! Ostavi i meni! 

- Kupali su se nakon dzunupluka - kaze Mu'aza. AKiHoct rkcnho L'nia ta H^i ini in al^n hi namiprTiv;)!;! cn;)\/;iti ill ip^^ti 92 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Odgovorila mi je: 

- Radio je i jedno i drugo; nekada bi se okupao pa zaspao, a nekada 
bi uzeo abdest pa zaspao. 

- Hvala Allahu koji je u tome dao komociju! - rekao sam. 

Ko bude imao spolni odnos sa svojom ienom a zatim mu se 
prohtlje ponoviti ga, neka uzme abdest 

164. Od Ebu Se'ida el-Hudrije, r.a., se prenosi da je AUahov 
Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Ako neko od vas bude imao spolni odnos sa svojom zenom a 
zadm ga htjedne ponovid, neka uzme abdest!" Tejemmum i §ta se sve navodi o njemu 

165. Od Aise, r.a., se prenosi sljedece: 

- Posli smo sa Poslanikom, s.a.v.s., najedno od njegovih putovanja 
te kad smo bili u pustinji izmedu Medine i Hajbera, prekinula mi se (od 
Esme posudena ogrlica i pala na zemlju). Poslanik, s.a.v.s., se zaustavio 
da je potrazi a i pratnja njegova je stala. Nisu bili ni pred vodom, a 
niti su imali uza se vode te su pozvali Ebu Bekra, r.a., i rekli mu: 

- Vidi sta je uradila Aisa! Zaustavilaje Poslanika, s.a.v.s., i Ijude sa 
njim, na mjesu gdje nema vode, a nid je imaju sa sobom! 

Potomje dosao Ebu Bekr, r.a., dokje Poslanik, s.a.v.s,, bio prilegao 
na mome krilu i zaspao te mi je kazao: 

- Zadrzala si Poslanika, s.a.v.s., i Ijude gdje nema vode, a nid je 
imaju uza se! 

Ebu Bekr me je ukorio i rekao ono sto je Allah htio da mi rekne, 
pritiskajuci me rukom u struk, i samo me je Poslanikova, s.a.v.s., glava MUSLINAOVA ZBIRKA HADISA (5AZETAK) 93 na mom krilu sprecavala da se pomjerim. Kad se Poslanik probudio, 
bio je bez vode. Tim povodom Allah, dz.s., je objavio ajet o 
tejemmumu te su Ijudi tada i uzeli tejemmum. Onda je jedan od 
vodica po imenu Usejd ibn el-Hudajr, lekao: 

- Nije vam to prvi bereket, Ebu Bekrovic'i! 

Pomjerili smo devu na kojoj sam inace jahala i pod njom smo 
pronasli ogrlicu. Tejummum osobe koja je dzunup 

166. Od Sekika se prenosi sljedece: 

- Sjedio sam jednom u drustvu sa AbduUahom i Ebu Musaom i 
tom prilikom rece Ebu Musa: 

- O Ebu Abdurrahmane! Sta mislis kada bi neki covjek postao 
dzunup i ostao bez vode mjesec dana, kako bi obavljao namaz? 

Abdullah mu odgovori: 

- Nece uzimati tejemmum pa makar i ne nasao vodu mjesec dana. 94 Zekijiuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Abdullah ponovo primijeti: 

- Zar ne znas da Omer, r.a., nije bio uvjeren u istinitost Ammarovih 
rijeci? 

Tejemmum da bi se uzvratilo na selam 

167. Od Umejra, oslobodenog roba Ibn Abbasa, se prenosi da ga 
je cuo kako govori: 

- Dosli smo ja i Abdurahman ibn Jesar, oslobodeni rob Mejmune, 
zene Poslanikove, s.a.v.s., i kad smo usli kod Ebu el-Dzehma ibn el- 
Harisa ibn el-Sime el-Ensarija rece Ebu el-Dzehm: 

- Prolazio je Poslanik, s.a.v.s., pokraj mjesta Bi'r el-Dzemel, gdje 
ga je vidio neki covjek i nazvao mu selam, ali Poslanik, s.a.v.s., nije 
uzvratio selam dok nije dosao do jednog zida i obrisao lice i ruke pa 
je tek onda uzvratio selam. 

Mu'min ne mo2e biti neflst 

168. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje sreo Poslanika, s.a.v.s., 
najednom od medinskih puteva, no kako je bio dzunup pohitao je i 
okupao se. Poslanik, s.a.v.s., ga je pogledom trazio pa kad se Ebu 
Hurejre, r.a., pojavio Poslanik, s.a.v.s., ga je upitao: 

"Gdje si bio Ebu Hurejre?" 

- On je odgovorio: 

- Allahov Poslanice, sreo si me a ja sam bio dzunup pa mi je bilo 
mrsko da ti budem u drustvu prije nego sto se ocistim. 

Nato je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kazao: 

"Subhanallah, mu'min nikad ne moze biti necist!" Spomlnjanje Allaha, dl§., u svakoj situaciji 

169. Od Aise, r.a., se prenosi daje Poslanik, s.a.v.s., spominjao 
Allaha, dz.s., u svakoj prigodi. ^AUSL1IV\0VA ZBIRKA HAD15A (SAZETAK) 95 Nije obavezno uzimanje abdesta prije obroka a poslje obavljene 

prirodne nu2de 

170. Od Ibn Abbasa, r.a., se prenosi daje Poslanik, s.a.v.s., izasao 
iz zahoda i da mu je potom donesena hrana. Ashabi su ga, s.a.v.s., 
podsjetili na abdest, i on im je rekao: 

"Je r ja to zeiim klanjati pa trebam uzeti abdest?!" MENSTRUACIJA (MENSTRUALNI CIKLUS) 
znafenju rijed uzviSenog Allaha Ipitaju te o menstruaciji 

171. Pripovijedao je Enes, r.a., da, kad bi zidovske zene imale 
mjesecnicu (el-hajd), oni ne bi htjeli jesti sa njima, niti u kucama s njima 
spolno opciti. Ashabi su o tome zapitkivali Poslanika, s.a.v.s., te mu je 
Allah, dz. s., tim povodom objavio odgovor: Ipitaju te o mjesecnom pranju! 
Red: "Toje neprijatnost ". Zato ne opcitesa zenama za vrijeme mjesecnogpranja, 
i neprilazite im dok se ne okupaju. A kada se okupaju, onda imprilazite onako 
kako vamje Allah naredio. - Allah zaista voli one koji se cesto kaju i one koji se 
mnogo ciste, (El-Bekare, 222.) Allahov Poslanik s.a.v.s., je tada rekao: 

"Cinite sve osim spolnog odnosa!" 

Vijest je stigla do Zidova koji reagirase Ijutito govoreci: 

- Ovaj covjek nam se suprotstavlja u svim stvarima koje se ticu nas 
i nase tradicije! 

To ponuka Usejda ibn el-Hudajra i Abbada ibn Bisra da odu 
Poslaniku, s.a.v.s., i prenesu mu sta govore Zidovi: 

- Poslanice, Zidovi govore tako i tako... pa zasto mi ne bismo imali 98 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Uzmite zdjelu s vodom i sredstvo za ciscenje i operite se dobro i 
pazljivo. Zatim, operite glavu snazno trljajuci korijen kose. Potom, 
Ijevajte vodu po tijelu i trljajte se komadom tkanine (od pamuka ili 
vune) mosusom natopljene." 

Esma, r.a., priupita ga: 

- Kako da je upotrijebim? 

A Poslanik, s.a.v.s., joj uzvrati: 
"Subhanallah, cistis se trljajuci tkaninom!" 
Aisajoj sapatom objasnjavase: 

- Slijedit ces trag krvi! 

Potom je pitala Poslanika, s.a.v.s., o kupanju od dzunupluka. 
Odgovoriojoj je: 

"Uzet ces vode i oprati se po propisima temeljito; vodom kosu do 
korijena i glavu dobro isprati trljajuci; a onda Ijevaj vodu po cijelom 
tijelu peruci se." 

Aisa tada rece: 

- Najdivnije zene jesu zene ensarijal Stid ih ne spreceva da se 
upoznaju s pitanjima vjere svoje. Dodavanje mu2u hasurice ili odjede lene koja ima menstruaciju 

173. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi: 

- Dok je Poslanik, s.a.v.s., jednom prilikom boravio u dzamiji, 
obratio se Aisi rijecima: 

"Aisa, dodaj mi odjecu!" 

Ona mu odgovori: 

- Ja sam necista (tj. imam menstruaciju). 
Poslanik, s.a.v.s., kazajoj: 
"Necistoca ti nije u rukama." 

I dodala mu je odjecu. MUSLIMOVA 2BIRKA HADISA (SAZETAK) 99 CeSljanje i pranje kose muzu lene s menstruacijom 

174. Prenosi se da je Aisa, r.a., rekla: 

- Ako bih i navracala u kucuzbog neke potrebe, ukoliko bi u njoj 
bio bolesnik, upitala bih za njega samo u prolazu. Poslanik, s.a.v.s., 
imao je obicaj, dokje boravio u dzamiji u i'tikafu, proinoliti glavu 
kroz kucna vrata da mu kosu pocesljam. Inace, kao mu'tekif, u kucu 
nije ulazio osim u nuznoj potrebi. 

Naslanjanje na krilo supruge s menstruacijom i u^enje Kufana 

175- Od Aise, r.a., se prenosi da je govorila: 

- Poslanik, s.a.v.s., znaoje nasloniti glavu u moje krilo i uciti Kur'an 
u vrijeme kada sam imala mjesecno pranje. Spavanje sa suprugom u toku menstaiacije pod istim pokrivaCem 

176. Od Umm Seleme, r.a., se prenosi: 

- Dok smo jednom prilikom lezali Poslanik, s.a.v.s., ija umotani u 
pokrivac, osjetila sam da sam dobila menstruaciju zbog cega sam se 
polahko izvukla ispod pokrivaca da obucem odjec'u koju sam koristila 100 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZiRI - U vrijeme kada bi neka od nas (Poslanikovih, s.a.v.s., supruga) 
imala menstruaciju, zatrazio bi od nje da pricvrsti donji pokrivac a 
onda bi se Poslanik sa njom nasladivao. A ko od vas moze kontrolirati 
svoje strasti kao sto je to mogao Poslanik!? 

Kori^enje iste posude za vodu sa l^enom kada ima menstruaciju 

178. Prenosi se da je Aisa, r.a., rekla: 

- Dok sam bivala necista (tj. imala menstruaciju) znala sam se napiti 
vode iz posude i istu dodati Poslaniku, s.a.v.s., da se i on napije. Hi 
sam jela komad mesa te bih ga dala Poslaniku, s.a.v.s., i on bi jeo sa 
istog mjesta s kojeg sam i ja. 

2eni koja krvari izvan menstruacije i njezinom obavljanju 

namaza 

179. Od Aise, r.a., se prenosi daje Umm Habiba bint Dzahs, r.a., 
trazila savjet od Poslanika, s.a.v.s., rekavsi mu: 

- Krvarim i izvan moje uobicajne menstruacije. 
Poslanik, s.a.v.s., jojje odgovorio: 

"Pa to je krv iz vene, okupaj se i klanjaj namaz!" 
I ona bi se okupala prije svakog namaza. 
Ellejs ibn Sa'd pricase: 

- Ibn Sihab nije spominjao daje Poslanik, s.a.v.s., naredio Umm 
Habibi bint Dzahs, r.a., da se kupa prije svakog namaza, vec je to ona 
cinila sama od sebe. Zena koja je nedsta ^bog menstruacije) nede naklanjavati 
propuStene namaze, ali de nadoknaditi propu§teni post 

180. Prenosi se daje Muaza, r.a., rekla: IVlUSLlMOVA ZBIRKA H/VDISA (SAZETAK) 101 - Upitala sam Aisu, r.a., zasto zene s menstruacijom nadoknaduju 
post a ne nadoknaduju propustene namaze? Aisa mi je odgovorila 
svojim pitanjem: 

- Jesi li ti harurija?* 

Odgovorila sam joj da nisam harurija, nego samo pitam. Aisa rece: 

- Kada se nama to (menstruacija) desavalo, bilo nam je naredeno 
da nadoknadujemo post, a nije nam naredeno da nadoknadujemo i 
propustene namaze. 

Pet postupaka koji se tretiraju prirodenim Ijudskoj naravi (fitretu) 

181. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Poslanik, s.a.v.s., kazao: 
"Pet postupaka se tretiraju kao ono sto je prirodeno Ijudskoj 
naravi: obrezivanje muskaraca, brijanje sudnih mjesta, rezanje noktiju, 
brijanje dlaka ispod pazuha i potkresavanje brkova." Deset postupaka koji se tretiraju prirodenim Ijudskoj naravi 102 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Davanje misvaka starijem 

183. Od Abdullaha ibn Omera, r.a., se prenosi da je Poslanik, 
s.a.v.s., kazao: 

"Usnio sam kako koristim misvak za ciscenje zuba kada moju painju 
privukose dvojica Ijudi: jedan je bio stariji od drugog. Dao sam misvak 
mladem pa mi je receno: 'Daj ga starijem!' - pa sam mu ga dao." Skradujte brkove i njegujte brade 

184. Od Ibn Omera, r.a., se prenosi daje Poslanik, s.a.v.s., kazao: 

"Razlikujte se od mnogobozaca skracivanjem brkova i njegovanjem 
brade!" 185. Prenosi se daje Enes ibn Malik, r.a., rekao: 

- Utvrden namje vremenski rok u kome trebamo skrac'ivati brkove, 

rezati nokte, odstranjivati dlake ispod pazuha i brijati dlake sa spolnih 

organa: da ne prede vise od cetrdeset noc'i! CiSdenje dfamije od urina 

186. Od Enesa ibn Malika, r.a., se prenosi: 

- Dok smo boravili s Poslanikom, s.a.v.s., u dzamiji, usaoje jedan 
beduin i poceo se mokriti u njoj. Poslanikovi, s.a.v.s., ashabi, r.a., 
pocese negodovati rijecima: Mah, mah! Poslanik, s.a.v.s., ih je, veli 
Enes, upozorio: 

"Pustite ga, nemojte ga prekidati!" - i pustili su ga dok nuzdu nije 
zavrsio. 

Zatim ga je Poslanik, s.a.v.s., pozvao i rekao mu: 

"Ove dzamije nisu namijenjene za mokrenje niti za vrsenje velike 

nuzde, nego za spominjanje Uzvisenog Allaha, dz.s., za obavljanje 

namaza i ucenje Kur'ana! " MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 103 Tako je, kako mi se cini, kazao Allahov Poslanik, s.a.v.s., a zatim 
je naredio jednom covjeku iz dzemata da donese kofu vode i daje u 
zamasima pljusne po umokrenoj povrsini. 

CiSdenje odjede od djeCije mokrade 

187. Od Umm Kajs bint Mihsan, r.a., se prenosi daje dosla kod 
Poslanika, s.a.v.s., sa sincicem dojencetom. Pricao je Ubejdullah, r.a., 
da mu je ona kasnije pricala kako se njezin sincic pomokrio u 
Poslanikovom, s.a.v.s., krilu te daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., zatrazio 
vode i njom pokvasio umokreni dio odjec'e i nije ga prao. CiSdenje sperme sa odjede 

188. Od AbduUaha ibn Sihaba el-Havlanija, r.a., se prenosi: 

- Bio sam gost na konaku kod Aise, r.a., te s obzirom da sam te 
noc'i na snu spermu izbacio u svoju unutrasnju odjec'u, ustavsi ujutro, 
smocio sam je u vodu. Primijetila me Aisina, r.a., sluskinja i reklajoj 
sta je vidjela. 

Aisa me pozvala da dodem i upitala me je: 

- Sta te je navelo da tako postupis sa svojom odjec'om? 104 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Kada jednoj od nas menzesna krv onecisti odjecu, sta treba 
uraditi? 

Poslanik, s.a.v.s., joj je odgovorio: 

"To ces mjesto prvo istrljati, zatim ces ga vodom namociti (da se 
krv rastvori) pa ga potom dobro u vodi isprati; tada u toj ocljeci namaze 
mozes klanjati." NAMAZ Nastanakezana 190. Od AbduUaha ibn Omera, r.a., se prenosi sljedece: 

- Kada su muslimani dosli u Medinu, sastajali su se i dogovorom 
utvrdivali namaska vremena; nije bio ustanovljen nacin pozivanja 
(ezanom). 

Jednoga dana ashabi su o torn pitanju medusobno razgovarali te 
je neko od njih predlozio: 

- Upotrijebimo zvono (nakus), kao krscani! 
Neko medu njima dao je drugi prijedlog: 

- Zasto ne bismo koristili rog (karn), kao jevreji!? 
Omer, r.a., na takve prijedloge dodao je svoj: 

- Zasto ne biste poslali nekoga da poziva na namaz! 
Poslanik, s.a.v.s.j (na takav prijedlog) pozva Bilala: 
"Bilale ustani i pozovi na klanjanje namaza!" 106 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Svjedocim daje Muhammed Allahov poslanik." (2x) 

Zatim ponovo dva puta uci: 

Eshedu en la ilahe illallah 

"Svjedocim da nema boga osim Allaha", (2x) 

Hajje 'ale-s-salah, Hajje ale-s-salah 

"Dodite na (klanjanje) namaz!" (2x) 

Hajje 'ale-l-felah, Hajje ale-l-felah, 

"Dodite na spas!" (2x) 

Ishak (tj. Ibn Ibrahim) dodaje jos i ovo: 

Allahu ekber, Allahu ekber 

"Allah je najveci", (2x) 

La ilahe illallah 

"Nema boga osim Allaha". 

Ezan se uC\ pamo a ikamet nepamo 

192. Prenosi se daje Enes, r.a., rekao: 

- Bilalu je bilo zapovjedeno da kod ucenja ezana rijeci izgovara po 
dva puta, a kod ikameta po jedanput. 

Jahja, u hadisu kojeg prenosi od Ibn 'Ulejje, dodaje: 

- O tome sam razgovarao sa Ejjubom, i on mi je rekao: - Osim u 
ikametu (tj. kod rijeci: Kad kameti-s-salah). Imenovanje dvojlce mujezina 

193. Prenosi se daje Ibn Omer, r.a., rekao: 

- Allahov Poslanik, s.a.v.s., je imao dvojicu mujezina: Bilala i Ibn 
Umm Mektuma, koji je bio slijep. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 107 Imenovanje slijepe osobe za mujezina 

194. Prenosi se da je Aisa, r.a., rekla: 

- Ibn Umm Mektuin, kao slijep covjek, bijase mujezin Allahovu 
Poslaniku. Znac!aj ezana 

195. Od Enesa ibn Malika, r.a., se prenosi sljedece: 

- Poslanik, s.a.v.s., bi (u borbama) napadao kada bi pocelo svitati. 
Osluskivao bi ezan, pa ako bi cuo ezan u torn mjestu, ne bi napadao, 
a ako ne bi cuo, napao bi ga. Tako je jedanput cuo nekog covjeka 
kako izgovara: - Allahu ekber, Allahu ekber!, - pa je rekao; "U islamu si 
(pranaravi Ijudskoj)", a nakon sto je cuo rijeci: Eshedu en la ilahe illallah, 
kazao je: "Izasao si iz vatre dzehennemske!" Kad su pogledali ko je, 
ugledali su cobanina koza. 196. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Vjeroyjesnik, s.a.v.s., kazao: 
"Kada se ezan pocne oglasavati, sejtan se okrene i bjezi pustajuci 
vjetar da ezan ne bi slusao, a kad se zavrsi ezan, on se ponovo vrati, 
no kad se pocne uciti ikamet za naniaz on opet stane bjezati, a kad se 108 Zekiijuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Ponavljanje rijed za mujezinom 

198. Abdullah ibn Amr ibn el-As, Allah bio zadovoljan njima 
dvojicom, pripovijeda da je cuo Allahova Poslanika, s.a.v.s., kada je 
kazao: 

"Kada cujete mujezina da ezani, ponavljajte rijeci za njim a zatim 
salavat na mene donesite, jer onoga ko mene jednim salavatom 
spomene Allah deset puta blagoslovi. Potom, Allaha zamolite da mi 
naklonost Svoju i pravo na zauzimanje podari (vesilet) jer to je 
privilegirana pozicija u Dzennetu, koja nece biti dodijeljena nikome 
drugom semjednom Njegovom robu. Molim Allaha da taj rob budem 
ja pa onom ko za mene bude molio tu poziciju sefa'at za njega bit ce 
mi dopusten!" 

Nagrada onome ko za mujezinom ponavlja rijeci ezana 

199. Od Omera ibn el-Hattaba, r.a., se prenosi da je Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Kada mujezin izgovori Allahu ekber, Allahu ekber, pa neki od vas 
za njim ponovi Allahu ekber, Allahu ekber; pa prouci Eshedu en la ilahe 
illallah, a on ponovi Eshedu en la ilahe illallah; pa prouci Eshedu enne 
Muhammeden resulullah, a on ponovi Eshedu enne Muhammeden 
resulullah, pa prouci Hajje ale-s-salah, a on rekne La havle ve la kuvvete 
ilia billah, pa prouci Hajje ale-l-felah, a on rekne La havle ve la kuvvete 
ilia billah, pa prouci Allahu ekber, Allahu ekber, a on ponovi Allahu 
ekber, Allahu ekber i na kraju poslije mujezinova La ilahe illallah ponovi 
La ilahe illallah, i sve to bude iskrenim srcem izgovarao - taj ce unici 
u Dzennet!" 200. Sa'd ibn Ebu Vekkas, r.a., pripovijeda daje Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., kazao: 

"Grijesi ce biti oprosteni onome koji, kada cuje mujezina da ezan 
uci, izgovori rijeci: Eshedu en la ilahe illallahu vahdehu la serike lehu ve MUSLIWOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 109 enne Muhammeden 'abduhu ve resuluhu, raditu billahi rabben ve bi 
Muhammedin resulen ve bi-l-islami dinen - Svjedocim da nema boga 
osim AUaha, Jedinog, Koji nema sudruga, i (svjedocim) da je 
Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik. Zadovoljan sam da mi 
Allah bude Gospodar, Muhammed poslanik i islam vjera!" Propisivanje namaza 

201. Od Enesa ibn Malika, r.a., se prenosi sljedece: - Bilo nam je 
zabranjeno pitati o necemu Allahova Poslanika, s.a.v.s., te bi nas 
obradovao dolazak nekog umnog beduina koji bi ga o tome zapitao, 
a mi bismo slusali njegov odgovor. 

Dosao je jednom bas takav beduin i obratio se Poslaniku, s.a.v.s., 
rijecima: 

- Muhammede! Stigao nam je tvoj izaslanik i uvjeravao nas u tvoju 
tvrdnju da te je Allah kao vjerovjesnika poslao? 

"Istinu vam je saopcio", odgovori Poslanik. 

Beduin nastavi: 110 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Tako ti Onoga Koji te je poslao, je li ti, stvarno, Allah tako 
naredio? - nastavi beduin. 

"Da!", uzvrati mu Poslanik. 

- Tvoj izaslanik nam je jos saopcio i obavezu zekata na imovinu 
nasu - nastavi beduin uporno. 

"Tacno", potvrdi Poslanik ponovo. 

- Tako ti Onog Koji te je poslao, je li ti, zbilja, tako Allah zapovjedio? 
- upita beduin. 

"Jeste!", odgovori Poslanik. 

- Saopcio nam je tvoj izaslanik i obavezu izvrsenja hadza za one 
koji mogucnosti za to imaju - nastavi beduin. 

"Istinu je prenio!", potvrdi Poslanik. 

Beduin se potom pomjeri i rece: 

- Tako mi Onoga Koji te je s istinom poslao, necu nista niti dodavati 
na to, niti oduzimati od toga! 

Poslanik na kraju kaza za njega: 

"Ako ostane pri svojoj tvrdnji, doista, unici ce u Dzennet!" 

Propisivanje namaza od po dva rekata 

202. Prenosi se od Aise, r.a., da je rekla: 

- Sto se tice namaza, najprije je propisano klanjanje dva rekata pa 
je tako i ostala obaveza putnikova, dok je namaz kod kuce dopunjen. 

Zuhri kaze: 

- Upitao sam Urveta: Sta je to sa Aisom - ona dopunjuje i namaz 
na putul? 

Odgovorio mije: 

- Ona to tumaci onako kao i Osman, r.a.* * Njih dvqje su smati ali da je skracivanje namaza samo dozvoljeno, a ne obavezno. 
(Serb Nevevi, 5/200) MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 111 Obavljanjem pet propisanih namaza briSu se propusti koji se 
u6ne u namaskim meduvremenlma 

203. Od Ebu Hurejre se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
rekao: 

"Obavljanjem pet propisanih dnevno-nocnih namaza, te dva 
uzastopna dzuma-namaza brisu se grijesi koji se pocine u 
meduvremenu, a sto ne bude spadalo medu velike grijehe. Usto, 
postom dva uzastopna mjeseca ramazana brisu se grijesi koji se pocine 
u njihovu meduvremenu, ako to nisu veliki grijesi." 

NapuStanje namaza jeste kufr (bezbo§tvo) 

204. Od Dzabira, r.a., se prenosi sljedec'e: 

- Slusao sam AUahova Poslanika, s.a.v.s., kad je govorio: 
"Izmedu covjeka i visebostva i nevjerstva stoji napustanje namaza!" Namaskavremena 

205. Od AbduUaha ibn Amra, r.a., pripovijeda se daje cuo rijeci 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s.; 112 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZtRI 206. Od Ebu Musaa el-Es'arija, r.a., se prenosi da mu je Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., kazivao o tome kako mu je dosao jedan musliman i 
pitao ga o namaskim vremenima, a on mu nije odgovorio, nego je 
zapovjedio Bilalu da ezan proud za sabah-namaz s nastupom zore, 
kada su Ijudi jedva mogli raspoznavati jedni druge. 

Pozvao je zatim Bilala da prouci ezan za podne-namaz u vremenu 
kad se Sunce vec' pomjerilo sa sredine neba. Neko bi rekao da je to 
polovica dana, no on je, s.a.v.s., o tome znao vise od njih. 

Nakon toga, dok Sunce bijase jos povisoko, Poslanik naredi Bilalu 
da ezanom oglasi nastup ikindija-namaza, pa mu to naredi da ucini i 
za aksam-namaz u vremenu kad Sunce vec bijase spustilo se (zaslo). 

Naredio mu je da ezanom najavi ijacija-namaz, u vrijeme nastupa 
potpunog sutona. 

Sabah-namaz narednog dana odlozio je do pred izlazak Sunca, pa 
kad je zavrsio, neki su rekli: 

- Sunce samo sto nije izaslo! 

I podne-namaz, u odnosu na minuli dan, Poslanik je odlozio do 
pred samo ikindijsko vrijeme, a tako je postupio i sa ikindija-namazom, 
u zadnjem dijelu ikindijskog vakta, tako da su neki, kad je zavrsio s 
klanjanjem, rekli: 

- Sunce se vec zarumenjelo! 

Odlozio je i aksam-namaz do pred sami suton te i jacija-namaz 
kad vec bijase minula prva trecina noci. Kada je osvanuo, Poslanik je 
pozvao onoga koji ga je pitao i rekao mu: 

"Namaska vremena traju u ovim vremenskim rasponima." 

Sabah se klanja dok joS traje polumrak 207. Od Muhammeda ibn Amra se prenosi sljedece: 

- Kada je Hadzdzadz stigao u Medinu, upitali smo Dzabira ibn 
Abdullaha o ovom pitanju i on nam je rekao: 

- Poslanik, s.a.v.s., klanjase podne-namaz dok je jaka vrelinajos 
trajala; ikindija-namaz dok je Sunce jos zadrzavalo jasninu svoju; MUSUMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 113 aksam-namaz bas kada Sunce bijase zaslo; jacija-namaz ponekad je 
klanjao kasnije, a nelfadaje nije odlagao - ako su musallije bill pridosli, 
ne bi je odlagao, a ako se jos ne bi bili sakupili, odlagao bi je. Sabah- 
namaz klanjali su (ill je kazao: Vjerovjesnik je klanjao), a polumrak se 
jos ne bijase povukao (bi-galesin). Cuvanje sabahskog i ikindijskog namaza 

208. Ebu Bekr ibn Umara ibn Ruejba od svoga oca prenosi 
sljedece: 

- Cuo sam Allah9va Poslanika, s.a.v.s., daje kazao: 

"U dzehennemsku vatru nece uci niko ko obavi namaz prije izlaska 
Sunca i prije njegova zalaska, tj. sabah i ikindiju!" 
Jedan musliman iz Basre upita Ruejbova oca: 

- Jesi li to, doista, cuo od Poslanika, s.a.v.s.? 

- Jesam - odgovori mu on. 
Basranac mu rece tada: 

- Posviedocuiem da sam i ia cuo te riieci od Poslanika, s.a.v.s.; 114 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Govorila je da je AUahov Poslanik, s.a.v.s., kazao: 

"Ne odgadajte izvrsenje vasih namaza do vremena izlaska i zalaska 
Sunca!" 

Podne-namaz spoCetka namaskog vremena 

211. Prenosi se od Habbaba, r.a., daje rekao: 

- Dosli smo kod Poslanika, s.a.v.s., i govorili mu o nesnosljivoj 
vrelini pjescanog tla, ali nam zalbu nije primio. Zuhejr veli daje upitao 
Ebu Ishaka: 

- Je li u pitanju vrelina u podnevnom namaskom vremenu? 

- Da - ovaj mu je odgovorio. 

- U prvom podnevskom vremenu? - priupitao je. 

- Da! - kazao je Ebu Ishak. 

Odgadanje namaza u vrijeme nesnosne voidne 

212- Od Ebu Zerra, r.a., pripovijeda se daje govorio: 

- Mujezin Allahova Poslanika, s.a.v.s., proucio jejednog dana ezan 
za podne-namaz i tom prilikom ga je Poslanik upozorio rijecima: 

"Ohani! Ohani!", ili: "Otehiri, pricekaj! Velika vrelina je zapah 
Dzehennema. Kada vrelina postane nesnosljiva, sacekajte s izvrsenjem 
namaza!" 

Ebu Zerr kaze: 

- Cekali bismo sve dode dok ne bismo opazili hladovinu brdasca. Po&tak namaskog vremena ikindija-namaza 

213. Od Enesa ibn Malika, r.a., pripovijeda se daje AUahov 
Poslanik, s.a.v.s., uobicavao klanjad ikindija-namaz dok se jarko Sunce 
jos nalazilo povisoko (na Nebu), nakon cega je putnik mogao odd do 
udaljenijih predjela Medine a Sunce bi jos uvijek bilo visoko na nebu. MUSLIIV\OVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 115 214. Od El-Alaa ibn Abdurrahmana se prenosi daje svratio kod 
Enesa ibn Malika, r.a., u njegovu kucu u Basri, bas u vrijeme kad je 
ovaj zavrsavao podne-namaz. Enesova kuca bijase pored same dzamije. 
Kad smo usli kod njega, on nas upita: 

- Jeste li obavili ikindija-namaz? 

- Upravo smo se yratili s podne-namaza! - rekli smo mi. 
On nam se obrat]i rijecima: 

- Ta - klanjajte ikindija-namaz! 

Nas dvojica ustadosmo i obavismo ikindija-namaz, a kad zavrsismo, 
on nam kaza: 

- Cuo sam Allahova Poslanika, s.a.v.s., daje govorio: 

"Namaz munafika/licemjera je ovakav: sjedi i promatra Sunce i 
tek kad ono bude izmedu dva sejtanska roga, tada ustaje i skljuca 
cetiri rekata, pritom vrlo malo spominjuci Allaha." Cuvanje ikindijahnamaza i zabrana obavljanja namaza poslije 

njega 

215. Od Ebu Basre el-Gifarija, r.a., se prenosi sljedec'e: 

- Klanjase nam Poslanik, s.a.v.s., ikindiju u Muhammesu,* i kad 116 Zekijiuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Svako ko propusti obaviti ikindija-namaz, kao daje dozivio gubitak 
u svojoj porodici i u imovini svqjoj!" 

Sta je refeno o srednjem namazu 

217. Od 'Abdullaha ibn Mesuda, r.a., se prenosi: 

- Zadrzase musrici jednog dana Poslanika, s.a.v.s., te on ne obavi 
ikindija-namaz sve dok se ne ukaza crvenilo predvecerja. 
AUahov Poslanik kaza (tim povodom): 

"Zadrzase nas od srednjeg namaza, od ikindije, Allah im unutrice 
njihove i kabure vatrom napunio." 

(Hi je rekao; "Allah natrpao njihove unutrice i kaburove!") 

Ne mo^e se klanjati drugi namaz nakon ikindije i sabah-namaza 

218. Ebu Hurejre pripovijeda daje AUahov Poslanik, s.a.v.s., 
zabranio obavljanje bilo kakvog drugog namaza nakon obavljene 
ikindija-namaza do zalaska Sunca te nakon obavljenog sabah-namaza 
do izlaska Sunca. U tri termlna ne obavljaju se namazi nib' ukopavaju umrte osobe 

219. Od 'Ulejje ibn Rebbaha se prenosi sljedece: 

- Slusao sam 'Ukbeta ibn 'Amira el-Dzuhenijja kad je govorio: 

- U tri termina zabranjivao nam je AUahov Poslanik, s.a.v.s., 
obavljati namaze ili/i da u njima ukopavamo nase umrle: u vrijeme 
izlaska Sunca s jakim rumenilom dok se ne podigne, u vrijeme kad je 
na polovici neba dok se ne pomjeri iz zenita te u vrijeme njegova 
zahotka ka zapadu dok sasvim ne zade. IV\USLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 117 Dva rekata nakon ikindija-namaza 

220. Ebu Seleme pripovijeda daje pitao Aisu, r.a., o dvije sedzde 
(dva rekata) kojeje Poslanik, s.a.v.s., obavljao poslije ikindija-namaza. 
Odgovorila mu je: 

- Obavljao ih je prije ikindija-namaza te kad bi necim bio zauzet 
ili, pak, kad bi ih zaboravio, obavio bi ih nakon ikindija-namaza. I 
tako bi nastavio, jer |<.ad bi Poslanik uobicajio nekakav namaz, on bi i 
ustrajao sa takvom praksom. 

(Ismail ibn Dzafer kaze: - Htjela je kazati: redovno bi ga klanjao!) Obavljanje ikindija-namaza u akSamskom vremenu, a zatim 
klanjanje akSam-namaza 

221. Dzabir ibn Abdullah, r.a., pripovijeda daje Omer ibn el- 
Hattab, r.a., na dan Bitke na Hendeku vidno srdit psovao bezboznike 
Kurejsija obrativsi se Poslaniku: 

- Malo mi je falilo da zakasnim obaviti ikindija-namaz prije zalaska 
Sunca!? 

"Tako mi Allahal ni ja je nisam stigao klanjati!" 

Potom se spususmo do Buthana u Medini i Poslanik se tu abdestio, 118 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Zatim ga priupitah: 

- Zbilja, je li Poslanik obavljao ta dva rekata?! 

Odgovorio mije: 

- \/iHir» if r>ci« ItqI'o Vl-ani-amn i nii<=' tTam ^\-i nifi n-3irf^f^i\T'3r\ niti 

AkSam-namaz nastupa sa zalaskom Sunca 

223. Od Seleme ibn el-Ekve'a se prenosi da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., klanjao aksam-namaz u vrijeme kada bi Sunce vec bilo zaslo i 
zakrilo se aksamskim zastorom. Vrijeme jacije-namaza i odlaganje njegova izvrSenja 

224. Od Aise, r.a., pripovijeda se: 

-Jedne noci Poslanik, s.a.v.s., bijase kasnio sa jacijom tako da je 
proslo dosta noci (pola noci) a dzemadije u dzamiji bijahu pospali. 
Potom je izasao i kad je klanjao, kazao je: 

"To bi, doista, bilo njezino pravo vrijeme, samo da ne strahujem 
da bih time suvise opteretio svoj Ummet!" 

Naziv jacija-namaza 

225. Od Abdullaha ibn Omera, Allah bio zadovoljan njima 
dvojicom, se prenosi da je Boziji Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Ne dozvolite da vam beduini nametnu svoj naziv zajacija-namaz, 
ta ona je jacijom (el-'isa) nazvana u Knjizi Allahovoj. Oni nju 
nazivaju atemom* stoga sto do njenoga nastupa budu zauzeti muzom 
deva! * Beduini su, naime, aksam-namaz nazivali jacijom (el-isa', dosL: pocetak noci, 
poveceije), dok su jaciju nazivali atemom (dosL: nocna tama, prva trecina noci). IV\USLIMOVA ZBIRKA HADISA (SA2ETAK) 119 Zabrana odlaganja namaza izvan njihova namaskog vakta 

226. Pripovijedao je Ebu Zerr, r.a.: 

- Upitao me je jednom prilikom AUahov Poslanik, s.a.v.s.: 
"Kako bi se ti ponasao kada bi dozivio vrijeme vladara koji bi 

odlagali obavljanje namaza (ili: koji bi namaz umrtvljivali njegovim 
obavljanjem izvan njegova vremena?!)" 

- Sta mi zapovijedas, AUahov Poslanice - upitah ga? 

"Namaze obavljaj na vrijeme, a ako prispijes i u njihov dzemat, i s 
njima ga obavi - u tom slucaju taj ce ti namaz bid nafila!" Najvrednije djelo je namaz obavljen u njegovom vremenu 

227. Od Abdullaha ibn Mesuda se prenosi sljedece: 

- Pitao sam Allahpvog Poslanika, s.a.v.s.: Koja su djela najvrednija? 
Odgovorio mi je: 

"Namaz obavljen u njegovu vremenu." 

- Zadm? - dodadoh ja. 

"Poslusnost preipia roditeljima", odgovori mi Poslanik. 

- A poslije toga? - opet ja upitah. 120 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Ko prespava namaz ill ga zaboravi, neka ga nadoknadi onda kada 

se sjeti 

229. Od Ebu Katade se prenosi: 

- AUahov Poslanik, s.a.v.s., obratio nam se govoreci: 

"Vi c'ete ici cijelo ovo vase poslijepodne i cijelu noc i stici cete 
sutra, ako Bog da, do vode." 

Ljudi su putovali ne osvrcuci se jedan na drugog sve do ponoci, a 
medu nama bijase i AUahov Poslanik, s.a.v.s., i ja bijah u njegovoj 
blizini. Poslanik zadrijema i nage se u sedlu, a buduci da je polusnom 
spavao, primakoh se te ga poduprijeh i ispravih ne probudivsi ga. 
Putovali smo dalje bez zastoja a noc vec bijase pri izmaku, no ja 
primijetih ponovo daje Poslanik naget na svojoj jahalici te mu pridoh, 
lagahno ga poduprijeh i ispravih ne probudivsi ga. Putovanje smo 
nastavili sve do izmaka zore, no on se nagnu, ovaj put mnogo vise 
nego prije, ali ja priskocih te ga pridrzah da ne padne. On podize 
glavu i priupita ko sam. Rekoh mu da sam Ebu Katade. 

"Otkada si u mojoj blizini?" - upita me on. 

- Od pocetka nod (sinoc) - odgovorih mu. 

"Allah te sacuvao onako kako si ti cuvao Njegova vjerovjesnika! 
Mislis li da bismo se izgubili od ljudi - priupita ga. - Primjecujes li 
nekoga za nama?" 

- Da! Eno jednog, drugog,... - dok nas se ne skupi sedmorica, a 
onda Poslanik skrenu s puta te leze i prije negoli ce zaspati, kaza 
nam: 

"Pazite da nam namaz ne prode!" 

Poslanik se prvi probudio, a Sunce mu vec udarase u leda. Ustajali 
smo ustraseno dok nas on ne pozva da pojasemo i nastavimo 
putovanje.* Zaustavili smo se kada se Sunce vec bijase podiglo na * Poslanik je nastavio putovanje sa grupom sljedbenika ne klanjavsi prethodno 
sabah-namaz, koji su prespavali, zbog valjanog serijatskog razloga (prespavano 
namasko vrijeme sabaha). Tek nakon sto su se udaljili od mjesta u kome su se odmarali MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 121 nebu, tad sjahasmo i on zatrazi posudu s vodom koju sam kod sebe 

imao te se abdesti n^ kraci nacin, ne utrosivsi puno vode, tako da je 

u posudi nesto ostajo i meni. Kazao mi je: 

"Sacuvaj nam to i posudu, jer ce se za nju cuti!" 

Bilalje zatim proucio ezan a Poslanikje klanjao dva rekata sunneta 

a potom i farze, postupivsi na nacin koji je cinio svakog dana. 

Poslanik pojaha devu a mi za njim i krenusmo dok se neki nisu 

poceli dosaptavati rifiedu sobom govoreci: 

- Sta li je keffaret/naknada za namaz koji smo nehatom propustili? 
"Nisam li ja vas uzor i zar san predstavlja nehat?! Nehat svjesno 

vrsi onaj koji sebi dopusti da namaz ne naklanja prije nastupa vremena 
drugog namaza. Ko namaz propusti neka ga nadoknadi kada se toga 
sjeti, a kada sutradati dode njegovo vrijeme, neka ga obavi u njegovu 
vaktu! Sta mislite sta su ostali uradili!?" 

Kada su ostali osVanuli, primijetise da nema Poslanika medu njima. 
Ebu Bekr i Omer, Allah bio zadovoljan njima dvojicom, rekose 
prisutnim: 

- Allahov Poslanikje iza vas, nije vas ostavio za sobom. 122 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Uijudite se skupino, jer svako ce biti napojen!" 

Oni ga poslusase i Poslanik produzi Ijevati vodu a ja ih napajati 

sve dok na kraju ne ostadosmo nas dvojica. Nali Poslanik vode i ponudi 

mije: 

"Na tebeje red, pij!" 
Rekoh mu: 

- Ne mogu piti dok se ti ne napijes, Boziji Poslanice. 
"Onaj koji Ijude napaja posljednji pije!"- kaza mi on. 
Napih se vode, a Poslanik poslije mene. 

Tako su Ijudi sebi nasli obilnu vodu. 
Abdullah ibn Rebah kaze: 

- Kad sam Ijudima kazivao ovaj hadis u glavnoj dzamiji, obratio 
mi se Imran ibn Husajn rijecima: 

- Pazi kako ces pripovijediti taj hadis jer ja sam bio jedan iz kolone 
te noci. 

- Tebi je onda bolje poznat nego meni - rekoh mu. 

- Od kojeg si plemena? - upita on. 
Rekoh mu da sam od ensarija. 

- Nastavi s kazivanjem jer vi najbolje znate svoje hadise - rece mi 
on. 

I ja nastavih pripovijedati a Imran mi po zavrsetku rece: 

- Svjedokom sam dogadaja te noci. Nisam mislio daje to iko jos 
upamtio kao ja! Namaz u jednodijelnoj odjedl 

230. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje neki covjek upitao 
Poslanika, s.a.v.s., o obavljanju namaza u jednodijelnoj odjeci pa mu 
je Poslanik rekao: 

"Zar nema svaki od vas dvodijeinu odjecu?!" IVIUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 123 231. Od Omerai ibn Ebu Seleme, r.a., se prenosi sljedece: 

- Vidio sam Allahova Vjerovjesnika da je u Umm Seleminoj kuci 
klanjao namaze u jednodijelnoj odjeci - bijase se ogrtao njome stavivsi 
joj krajeve sebi na ramena. 

Namaz u prugastoj odjed 

232. Prenosi se da je Aisa, r.a., pripovijedala: 

- Poslanik, s.a.v.s., ustao je da klanja namaz u prugastoj haljini s 
tufnicama i dok je klanjao, zagledao se u te tufnice. Kadaje zavrsio 
namaz, rekao je: 

"Odnesite ovu haljinu Ebu Dzehmu ibn Huzejfi i donesite mi 
drugu, bez pruga, jer me ova malocas omete u namazu!" Namaz nahasuri 

233. Ishak ibn Abdullah ibn Ebu Talha pripovijeda od Enesa ibn 
Malika daje njegova nena Mulejka pozvala Poslanika, s.a.v.s., na rucak 
kog je sama pripreibila. Kada su zavrsili obrok, Poslanik ih pozva da 
klanjaju dvorekatni nafila-namaz. 

- Prisao sam iednoj nasoj hasuri - kaze Enes - kojaje bila pocrnjela 124 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Prva sagradena dzamija na Zemlji 

235. Od Ebu Zerra, r.a., se prenosi sljedece: 

- Upitao sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kojaje dzamija na Zemlji 
prva sagradena. Odgovorio mi je: 

"El-Mesdzidu~Hiaram. " 

- A poslije nje? - priupitah ga ja. 
"El-Mesdzidu-l:Aksa." 

- Koliki bijase vremenski razmak izgradnje njih dviju? - nastavih ja 
pitad. 

"Cetrdeset godina; no, gdje god te namaz zadesi, obavi ga! Ta, i 
to je dzamija!" - odgovori Poslanik. Izgradnja Poslanikove, s.a.v.s., dlamije 

236. Enes ibn Malik pripovijedase da se Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
stigavsi u Medinu,* zaustavio najednoj manjoj uzvisici u cetvrti zvanoj 
Benu 'Amr ibn 'Auf. Zadrzao se medu njezinim mjestanima cetrnaest 
noci. Potomje poslao poruku istaknudm pripadnicima plemena Benu 
Nedzdzar da ga posjete i oni mu dodose sabljama opasani. 

- Kao da sada gledam Poslanika, s.a.v.s., - govorio je Enes - kako 
jase na svojoj devi, Ebu Bekr iza njega, a istaknuti pripadnici plemena 
Benu Nedzdzar oko njih dvojice, dok tako nisu usli u dvoriste Ebu 
Ejjuba. 

Poslanik je inace klanjao gdje god bi ga namaz zaticao, klanjao bi 
cak i u torovima ovaca. Prvo je naredio da se gradi dzamija. Zatim je 
pozvao istaknute clanove Benu Nedzdzara i rekao im: 

"O Benu Nedzdzar, kazite mi cijenu ovoga vaseg palmika!" 

- Tako nam Allaha, protuvrijednost nikakvu ne trazimo, vec ga 
zarad Allaha darujemo! - odgovorise mu oni. 

- Kako su se tu - kaze Enes - nalazila stabla palmi, groblje 
idolopoklonika i stare razvaline, Poslanik naredi da se drvec'e palmi 
posijece, groblje izmjesd i razvaline poravnaju. Od palmina drveca IV\USL1IV\0VA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 125 mihrab su prema Kibli napravili, a bocne strane vrata kamenjem 
ojacali. 

(Dok su graditdlji dzamiju gradili) ucili su ilahije, a s njima i 
Poslanik, ucili su: 

Allahumme la hajre ilia hajru-lahireh -fe-nsuri'l-ensare ve-l-muhadzireh! 

Gospodam! Nema dobra boljeg od ahiretskog, pa - pomozi ensarije 
i muhadzire! dfamiji sagradenoj na bogobojaznosti 

237. Od Ebu Seleme ibn Abdurrahmana se prenosi sljedec'e: 

- Susrete me jednom prilikom Abdurrahman ibn Ebu Se'id el- 
Hudrijj, r.a., te ga upitah: 

- Kazi mi kako je kazivao tvoj otac o dzamiji sagradenoj na 
bogobojaznosti? 

Odgovorio mi je: 

- Moj otac je govorio: 

- Posjecivao sam Poslanika, s.a.v.s., u nekoj od kuca njegovih zena 
i pitao sam ga: 

- Koja je od dvije dzamije sagradena na bogobojaznosti? T» 1 ;1. ^„1... l-„. 


126 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIR! - Ako mi Allah zdravlje podari, otici cu u Jerusalem u njegovu 
Bejtu-1-Makdisu namaz obaviti! 

Zdravlje joj se poboljsa i ona se poce spremati za polazak na put. 
Utom posjetije Mejmuna, zena Allahova Poslanika, s.a.v.s., u namjeri 
da joj zdravlje i srecu pozeli, i ova je obavijesti o svojoj namjeri. 

Mejmuna joj kaza: 

- Sjedi i pojedi hranu koju si za puta spremila te klanjaj u dzamiji 
Allahova Poslanika, jer slusala sam ga kako kaze: 

"Namaz obavljen u ovoj dzamiji vredniji je od hiljadu namaza 
obavljenih u drugim dzamijama, osim u Haremu Kabe!" 

Posjeta dictmiji Kubba I vrijednost namaza u njoj 

239. Od Ibn Omera, Allah bio zadovoljan njima dvojicom, se 
prenosi sljedece: 

- Allahov Poslanik, s.a.v.s., zijaretio je Kubba dzamiju jasuci na 
devi ill iduc'i pjeske, da bi u njoj klanjao dva rekata. 

Blagodati onom ko sagradi dfamiju radi Allaha 

240. Od Mahmuda ibn Lebida pripovijeda se da je Osman ibn 
Affan, r.a., odlucio prosiriti Poslanikovu dzamiju, no neki Ijudi mu 
to ne dozvolise zeleci da ostane onakva kakva je. On im rece tom 
prilikom: 

- Slusao sam da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kazao: 

"Onome ko zarad Allaha sagradi dzamiju, Allah ce u Dzennetu 
sagraditi kudu." Zna^aj diamija 

241. Ebu Hurejre, r.a., pripovijeda daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
kazao: 

" Allahu su dzamije nsijdraza mjesta, a najmrza su Mu mjesta - pijace. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 127 Vrijednost dugog hoda do dzamija 

242. Prenosi se od Ubejja ibn Ka'ba da je kazivao: 

- Jedan od ensarija je imao kudu na periferiji grada Medine i svaki 
namaz je obavijao u dzeniatu sa Poslanikom. Saosjec'ali smo s njime 
te muja rekoh: 

- Covjece, kad bi kupio sebi magarca da te sacuva od vrucina i 
drugih zemaljskih gmizavaca!? 

- Ah, ne bi me bas previse radovalo da mi je kuca uz kucu 
Poslanikovu - rece mi ensarija. 

Meni su te njegove rijeci tesko pale pa sam otisao Allahovu 
Vjerovjesniku i obavijestio ga o tome. 

Poslanik ga pozva i on mu rece isto sto i meni da on to cini zbog 
nagrade kojoj se nada pa mu Poslanik, s.a.v.s., kaza: 

"Imat ces ono stb ocekujes!" 

Hodom radi namaza briSu se grijesi i podi2u stupnjevi 243. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
kazao; 

"Onome ko uzme abdest kod svoje kuce i zatim se uputi ka nekoj 128 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIR( - Pozurismo radi namaza. 

Poslanik im odgovori: 

"Ne cinite to! Ako ste dosli radi namaza, prilazite smireno. Obavite 
dio na koji ste prispjeli, a nadoknadite dio na koji ste zakasnili!" 

Odlazak2ena u d^mije 

245. Od Zejnebe es-Sekafijje, r.a., se prenosi sljedece: 

- Govorio nam je AUahov Poslanik, s.a.v.s.: 

"Ako neka od vas ode u dzamiju, neka ne upotrebljava miris." 

Uskradivanje izlaska 2enama 

246. Od Amre, kceri Abdurrahmanove, pripovijeda se da je cula 
Aisu, zenu Poslanikovu, s.a.v.s., da je kazivala: 

- Kad bi Allahov Poslanik, s.a.v.s., vidio sta su sve zene ucinile, 
uskratio bi im odlazak u dzamiju kao sto je bilo uskraceno i zenama 
Benu Israilovim. 

Upitao sam Amru: 

- Zar je Israelicankama bilo uskraceno odlaziti u hramove? 

- Jeste! - odgovorilaje. Sta se izgovora kod ulaska u dzamiju 

247. Ebu Humejd (ili Ebu Usejd), r.a., pripovijedao je daje Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., kazao: 

"Kada neko od vas unide u dzamiju, neka prouci dovu Allahumme- 
ftah lije ebvabe rahmetike - Allahu moj, otvori mi vrata Svoje milosti! - a 
kada izade iz dzamije, neka prouci: Allahumme inni es'eluke min fadlike 
- Allahu moj, molim Ti se za dobrotu Tvoju!" MUSLIMOVA ZBiRKA HADI5A (SAZETAK) 129 Neka klanja dva rekata onaj koji ude u dzamiju 

248. Od Ebu Katade se prenosi sljedece: 

-Jednom prilikoiln usao sam u dzamiju te zatekao Poslanika i Ijude 
u sjedecem polozajU. Sjedoh i ja i Poslanik, s.a.v.s., me upita: 

"Sta te to sprijeci da ne klanjas dva rekata (salatu-1-mesdzid) prije 
nego sto si sjeo?" 

Odgovorih mu: 

- Vidjeh da sjedite ti i ostali Ijudi! 

Nato mi Poslanik kaza: 

"Kada neko od vas ude u dzamiju, neka ne sjeda dok ne obavi 
namaz od dva rekata!" Zabrana izfaska iz dfamije nakon proudenog ezana 

249. Od Ebu es-Sa'saa se prenosi sljedece: 

- Sjedili smo sa E^u Hurejrom u dzamiji dok je mujezin ucio ezan 
za namaz. Tek sto se ezan zavrsi, ustade neki covjek i uputi se ka 
izlazu iz dzamije a Ebu Hurejre ga proprati pogledom sve dok nije 
izasao. Zatim je kazao Ebu Hurejre: 

- Sto se ovoea tice, iskazao ie neposluh prema Ebu-1-Kasimu, s.a.v.s. 130 ZekijjuddinAbdulazim EL-MUNZIRI Pokudenost jedenja bijetogluka prije odlaska u dfamiju 

251. Ibn Omer, Allah bio zadovoljan njima dvojicom, pripovijeda 
da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., prilikom Bitke na Hajberu kazao: 

"Onaj koji bude jeo ovu biljku (bijeli luk), neka niposto ne ulazi u 
dzamije!" 

Neka ne idu u d^miju oni koji su jell crveni luk, prasu ill bijeli luk 

252. Dzabir ibn Abdullah, Allah bio zadovoljan njima dvojicom, 
pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kazao: 

"Onaj kojijede bijeli ili crveni luk neka se izdvoji od nas (ili: neka 
se izdvoji od nase dzamije) i neka ostane u svojoj kuci!" 

On takoder pripovijeda daje Poslaniku donesena posuda sa zeleni. 
On osjeti miris te upita sta je u posudi. Kada bi obavijesten, rece daje 
primaknu nekom od njegovih ashaba pa kad vidje da se on susteze 
od jedenja, rece mu: 

"Jedi, jer ja razgovaram sa onim s kim ti ne razgovaras!" Odstranjivanje iz dlamije onog koji zaudara na crveni i bijeli luk 

253. Ma' dan ibn Ebu Talha je pripovijedao daje Omer ibn el- 
Hattab na dzumi drzao hutbu i tom prilikom spomenuo AUahovog 
Poslanika, s.a.v.s., i Ebu Bekra, r.a., te rekao: 

- Sanjao sam kao da me je horoz triput kljucnuo i osjecam to kao 
pristizanje zadnjeg casa mome zivotu. Neki Ijudi traze od mene da 
odredim halifu. Allah, dz.s., nec'e dopustiti da se izgubi vjera Njegova, 
niti Njegov hilafet, ni ono s cime je Poslanika Svoga poslao. Ako ja 
preselim iznenada, nasljednik neka bude biran putem dogovora 
izmedu sestorice s kojima Poslanik, s.a.v.s., bijase zadovoljan sve do smrti. 

Znano mi je da se neki tome protive, neki s kojima sam se cvrsto 
pozdravio za odanost islamu. Ako ustraju u tome, oni su neprijatelji 
Allahovi, zabludjeli bezboznici. MU5LIM0VA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 131 Zatim, nakon mene najznacajnije sto vam ostavljam jeste kelala.* 
O tome sam najcesce Poslanika pitao i on mi je to podvlacio puno 
vise nego ista drugo. Cak mi je jednom prsa pritisnuo sa svoja dva 
prsta i rekao mi: "Opiere! Zar ti nije dovoljan Ijetosnji ajet na kraju 
sure En-Nisa!" - i ja ako pozivim, presudit cu u tom pitanju onako 
kako bi to ucinio onaj koji cita Kur'an i onaj koji ga ne cita! 

A zatim je rekao: 

- AUahu moj, Tebe uzimam za svjedoka u vezi sa pokrajinskim 
namjesnicima koje sam tamo uputio da pravicno sude i da Ijude 
poucavaju vjeri Tvojoj i Sunnetu Poslanika Tvoga, da medu njima 
plijen njihov dijele i da njihova nejasna pitanja meni prosljeduju. Ljudi, 
vi u ishrani koristite (f>ve dvije vrsta povrc'a, aja ih smatram odvratnim 
- to su bijeii i crveni juk. Kad bi kod nekoga primijetio njihov zapah, 
Poslanik je naredivao da se doticni izvede iz dzamije i on bi bio 
odveden do El-Bekia (obliznji mezarluci). Stoga, ko budejeo to dvoje, 
neka najprije njihov zapah neutralizira kuhanjem! Zabrana da se trail izgubljena zivotinja u diamiji 132 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Nakon sto je Poslaniku, s.a.v.s., dosao smrtni cas, stao je kosulju 
svoju na lice navlaciti pa kad je ponovo dosao svijesti, skinuo ju je i 
rekao: 

"Neka je prokletstvo Bozije na jevreje i krscane sto su groblja 
svojih vjerovjesnika u hramove pretvorili!" - upozoravajuci na ono 
sto su uradili. Zabrana podizanja dfamija na mezarovima 

256. Aisa je pripovijedala da su Umm Habiba i Umm Selema, 
Allah bio zadovoljan njima dvjema, spomenule Poslaniku neku crkvu 
koju su vidjele u Abesiniji u kojoj bijahu ikone Isaa, alehi-s-selam. 
Tim povodom Allahov Poslanik, s.a.v.s., je kazao: 

"Kada bi medu krsc'anima zivio kakav cestit covjek pa umro, oni 
bi podizali bogomolje (kapele ili crkve) na njegovu grobu i u njima 
slikali te ikone. Na Sudnjem danu oni ce kod AUaha biti najgori 
Ijudi!" 

Zemlja mi je uCinjena dfamijom i Cistom 

257. Ebu Hurejre pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
kazivao: "Privilegiran sam sa sest darova nad ostalim vjerovjesnicima: 
Dat mi je jezgrovit govor, potpomognut sam strahom (u borbi protiv 
neprijatelja), dozvoljen mije ratni plijen, Zemlja mi je ucinjena cistom 
i mjestom za klanjanje Allahu (dzamijom), upucen sam cijelom 
covjecanstvu i sa mnom je dovrsen ciklus vjerovjesnika." Kolika treba bit! perda (sutra) 

258. Ebu Zerr, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
kazivao: 

"Kada neko od vas pristupi namazu (na otvorenom prostoru) treba 
staviti ispred sebe perdu velicine zadnjeg dijela sedla, a ako toga ne MUSLIMOVA ZBIRKA HAOISA (SAZETAK) 133 bude imao pred sobOm, namaz ce mu bid pokvaren ako ispred njega 
prode magarac, zena ili crni pas!" 
Ebu Zerra je upitjao njegov bradc: 

- Kakvaje razlika izmedu crnog, crvenog ili zutoga psa?! 

- Bradcu moj, to sto si d mene pitao upitao sam i ja Posianika, 
s.a.v.s., i on mi je rel^ao: 

"Crni pas je sejtari." 

Udaljenost od perde (sutre) 

259. Od Sehla ibn Sa da es-Sa'idijja, r.a., se prenosi sljedece: 

- Razmak izmedu Poslanikova mjesta na koje se spustao u namazu 
(musalla) i zida ispred njega bijase sirine ovcije staze. Zated se ispred klanjaCa 

260. Od Aise, r.a., pripovijeda se (povodom spominjanja pred 
njom da ce pas, magarac i zena pokvariti klanjacu namaz ako produ 
ispred njega) sljedece: 

- Uporedili ste nas (zene) s magarcima i psima! No, zaklinjem vam 134 ZekijjuddinAbdulazim EL-MUNZIRI Promjena pravca Kible od Sama ka Mekki 

262. El-Bera' ibn Azib, r.a., je pripovijedao daje sesnaest mjeseci 
klanjao sa Poslanikom namaze okrecuci se u pravcu Bejtu-1-Makdisa 
(u Jerusalemu) sve dok ne bijase objavljen ajet u suri El-Bekare: Ve 
hajsuma kuntum fe-vellu vudzuhekum satrehu - Gdje god bill, okrenite 
lica svoja prema njoj (tj. Kabi)! (El-Bekare, 144.), a bijase objavljen 
nakon sto je Poslanik, s.a.v.s., dovrsio zapoced namaz. 

Jedan od klanjaca odsao je iz dzamije i naisao pored ensarija koji 
bijahu u namazu te ih on obavijesU o novosd i oni se u namazu 
okrenuse u pravcu Mekke. 

Kod se proud ikamet, nema klanjanja drugognamaza osim 
propisanog 

263. Ebu Hurejre pripovijeda daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., kazao: 

"Kad se prouci ikamet, nema klanjanja drugog namaza osim 
propisanog." 

Kada de Ijudi ustajati za namaz kojem je proueen ikamet 

264. Ebu Katade je pripovijedao daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
kazao: 

"Kada namaz bude oglasen ikametom, ne ustajte sve dok mene 
ne vidite!" Ikamet se ufl tek kada se imam pojavi 

265. Dzabir ibn Semure, r.a., je pripovijedao: 

- Bilal bi ucio ezan (za podne-namaz) kad Sunce prede polovinu 
neba a ikamet bi ucio kad bi Poslanik usao u dzamiju. Tek kada bi 
Poslanik usao i Bilal ga spazio, tada bi ucio ikamet. IV\USLIIV\OVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 135 Izlazak imaitia nakon prouCenogikameta radi kupanja 266. Od Ebu Sememe ibn Abdurrahmana ibn Aufa se prenosi da 
je slusao Ebu Hurejru kako pripovijeda: 

- Proucen je ikamet za namaz i mi ustadosmo u saffove 
poravnavajuci ih prije negoli se pojavio Poslanik, s.a.v.s. Utom on 
dode i zauze svoje mjesto u mihrabu te prije negoli je izgovorio tekbir, 
sjed se (da se mora okupad) i izade rekavsi nam: 

"Ostanite na svojim mjesdma!" 

Ostali smo cekati ga, a kada se vraUo brisao je glavu od kupanja, 
donese tekbir i s nama obavi namaz. Ravnanjesaffbva 267. Od Ebu Mesuda, r.a., se prenosi sljedece: 
- Poslanik, s.a.v.^., tapsao nas je po ramenima pred namaz (da 
poravnamo saffove) go vo red nam: 

"Izravnajte se i qemojte se razjedinjavad pa da vam se i srca vasa 136 Zekiijuddin Abdulazim EL-MUNZIRI 269. Ebu Hurejre, r.a., pripovijedase daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
kazao: 

"Za muskarce je najbolji prednji saff, a najgori zadnji saff. Za zene, 
pak, posljednji saff je najbolji, a prednji najgori!" 

"Da se ne bojim da cu vjernicima nametnuti tezak teret, (u 
Zubejrovoj predaji: mom Ummetu), naredio bih im upotrebu misvaka 
prije svakog namaza." 

Viijednostzlkra pred stupanje u namaz 

271. Enes, r.a., je pripovijedao daje jedan vjernik vidno zureci 
usao u dzamiju, pristupio u saff i nabrzinu izgovorio ove rijeci: 

- Elhamdu lillahi hamden kesiren tajjiben mubareken fihi - Neka je 
AUahu takva hvala koje je puno i koja je prijatna i blagoslovljena. 

Kadaje Poslanik, s.a.v.s. priveo namaz kraju, upitao je prisutne: 

"Koje od vas izgovorio one rijeci?" 

Ljudi zasutjese, a on ponovo zapita: 

"Koje izgovorio one rijeci, ta nije lose ucinio?" 

Jedan izmedu njih prozbori: 

- Dodoh zadihan i tako ih izgovorih. 
Poslanik mu kaza: 

"Vidio sam dvanaest meleka kako se utrkuju ko ce te rijeci ponijeti gore!" Podizanje ruku u namazu 

272. Ibn Omer, Allah bio zadovoljan njima dvojicom, je 
pripovijedao daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., prilikom stupanja u namaz IVl^SLIMOVA ZBIRKA HAD15A (SAZETAK) 137 podizao ruke doticL^ci donji dio usiju i izgovarajuci pri tome tekbir. 
Kada bi polazio na rliku' ucinio bi to isto, a cinio je to i pri povratku 
s ruku'a. Ruke nije jiodizao kod obavljanja sedzdi. PoCetak i zavrSetak namaza 

273. Od Aise, r.^., se prenosi sljedece: 

- Allahov Poslanik, s.a.v.s., zapocinjaoje namaz s tekbirom, a ucenje 
u namazu s Fatihom; na ruku'u je (leda i) glavu drzao poravnate, a 
kada se vracao sa rUku'a, ne bi isao na sedzdu sve dok se ne bi na 
kijamu potpuno umirio niti bi, obavivsi prvu sedzdu, isao na drugu 
sve dok se na sjedeilju ne bi takoder potpuno umirio. Nakon svaka 
dva rekata bi ucio E,t-Tehijjatu. Lijevo stopalo je na sjedenju uvijek 
drzao polozeno, a df;sno uspravno. Bijase zabranjivao sejtanski nacin 
sjedenja u namazu^= kao i da klanjac (pri cinjenju sedzde) polozi 
podlaktice, poput z\[ijeri. Namaz je zavrsavao izgovaranjem selama. Izgovaranje tekbira u namazu 

274. Od Ebu Ht^rejre, r.a., se prenosi sljedece: 
- Kada bi Poslanik, s.a.v.s., stupao u namaz, izgovarao bi tekbir u 
ctrxif^rt^m T^olr>7ain Tf^lrhir IP izcrovarao i nri Dolasku na ruku', a kod 138 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Zabrana Izgovaranja tekbira Hi neCega drugog prije imama 

275. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi sljedece: 
- Allahov Poslanik, s.a.v.s., poucavao nas je govoreci nam: 
"Nista ne cinite prije imama: kada on tekbir izgovori, izgovorite 
ga i vi; kada on prouci: Ve le-d-dallin, vi izgovorite: Amin, kada on 
izvrsi ruku'i vi ga izvrsite a kada on izgovori: Semi'allahu li-men hamideh, 
vi recite: Rabbena leke l-hamd." Klanja^slijedi imama 

276. Od Enesa ibn Malika, r.a., se prenosi sljedece: 
- Jednom je Vjerovjesnik, s.a.v.s., pao sa konja i povrijedio desnu 
stranu tijela. Obisli smo ga kod kuce, a kada je nastupilo vrijeme 
namaza, Poslanik obavi namaz sjedeci, a mi ga slijedismo na isti nacin 
sjedeci. Kada smo namaz zavrsili, on nam kaza: 

"Imam predvodi namaz i treba ga slijediti. Kada izgovori tekbir, 
izgovorite ga i vi, kada ucini sedzdu, i vi je ucinite; kada ustane, ustanite 
i vi, a kada izgovori: Semi'allahu li-men hamideh, vi recite: Rabbena ve 
leke l-hamd. Ako imam klanja sjedeci, tako klanjajte i vi!" Stavljanje aike preko ruke u namazu 

277. Vail ibn Hudzr, r.a., je pripovijedao da je promatrao 
Vjerovjesnika, s.a.v.s., kako dize ruke do usiju prilikom stupanja u 
namaz i izgovorivsi tekbir, rukama prihvati odjecu svoju i stavi desnu 
ruku preko lijeve. A kada bi krenuo izvrsiti ruku', izvukao bi ruke 
ispod odjece i podigao ih u visini usiju izgovarajuci tekbir. Kada bi 
krenuo s ruku'a izgovarajuci: Semi'allahu li-men hamideh, umirio bi se, 
a potom podigavsi ruke i izgovarajuci tekbir, posao bi na sedzdu i na 
sedzdi stavio lice izmedu ruku. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (5AZETAK) 139 Sta se izgovara izmedu tekbira i poeetka ueenja Fatihe u namazu 

278. Alija ibn Ebu Talib, r.a., pripovijeda da je Poslanik, s.a.v.s., 
neposredno pred stupanje u namaz izgovarao sljedecu dovu: 

"Vedzdzehtu vedzki li-llezi fetare-ssemdvdti ve-l-erda hanlfen ve md ene 
mine-l-musrikin. Inne saldti ve nusukive mahjdje ve memdti lilldhi rabbi-l- 
'dlemm. Ld serike tehu ve bi-zdlike umirtu ve ene mine-l-muslimin. 
Alldhumme ente-l-meliku, Id ildhe Hid ente, ente rabbi ve ene 'abduke, zalemtu 
nefsiva'tereflu bi-zenH, fa-gfir li zunubi diemVan, innehu Idjagfiru-z-zunube 
Hid ente, ve-hdini li-ahseni-l-ahldki. Id jehdi li-ahsenihd Hid ente, va-srif 
'anni sejji'ehd, Idjasfifu 'anni sejjVehd Hid ente. Lebbejke ve sa'dejke, ve-l- 
hajru kulluhu fi jedejhe, ve-s-serru lejse Hejke. Ene bike ve Hejke, tebdrekte 
ve te'dlejte, estagfiruhe ve etubu Hejke - Kao pravovjernik, usmjeravam 
lice svoje Onome Koji je nebesa i Zemlju stvorio; ja nisam 
mnogobozac. Moj n^maz i moji hadzski obredi, moj zivot i moja smrt 
pripadaju Allahu, Oospodaru svjetova. On nema Sebi ravnog, tako 
mi bijase naredeno i ja sam odani musliman. Allahu moj, Ti si Vladar 
i nema boga osim Tebe, Ti si Gospodar moj, a ja sam rob Tvoj. Sebi 
sam nasilje pocinio i grijeh svoj priznajem, zato oprosti mi svaki grijeh 
moj, jer niko drugi osim Ti grijehe ne oprasta. Najljepsem moralu 
me usmjeri jer niko drugi doli Ti najljepsem moralu ne upucuje. 
Otkloni od mene lo^ moral jer samo Ti ono sto je ruzno odstranjujes. 
Tebi sf odazivam i iTebi hitam, ier svako dobro ie samo kod Tebe, a 140 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI zahvala pripada, tolika koja nebesa i Zemlju ispunjava i prostor medu 
njima, onoliko koliko Ti zelis i cime Ti zelis." 

Prilikom sedzde Poslanik je izgovarao: 

"Alldhumme leke sedzedtu ve bike dmentu ve leke eslemtu. Sedzede vedihi 
lillezi halekahu ve savverehu ve sekka sem'ahu ve besarehu, tebdrekalldhu 
ahsenu-l-hdlikin - AUahu moj, Tebi sedzdu cinim, u Tebe vjerujem i 
Tebi se predajem. Moje lice nicice pada Onome Ko ga je stvorio i 
oblikovao, Ko mu je sluh i vid darovao. Blagodaran je Allah, najljepsi 
Stvaratelj." 

Izmedu Et-Tehijjatu i predavanja selama ucio je: 
"Alldhumma-gfir li md kaddemtu ve md ehhartu, ve md esrertu ve md 
a'lentu, ve md esreftu ve md ente a'lemu bihi minni, ente-l-mukaddimu ve 
ente-l-mu'ehhiru, Id ildhe ilia ente - AUahu moj, oprosti mi ono sto sam 
ucinio i sto nisam ucinio, sto sam tajio i sto sam javno pocinio, ono 
sto sam neodmjereno uradio kao i ono sto Ti znas bolje od mene. Ti 
si Prvi i Posljednji; nema boga osim Tebe." 
U drugoj predaji stoji: 

- Poslanik, s.a.v.s., je prilikom ulaska u namaz izgovarao tekbir, a 
potom je ucio dovu: Vedidzehtu vedzhl.. pa do kraja. 

Tlho u&nje bismille u namazima 

279. Od Enesa, r.a., se prenosi sljedece: 

- Klanjao sam namaze sa Poslanikom, s.a.v.s., Ebu Bekrom i 
Omerom i nikoga od njih nisam cuo da naglas uci bismillu. 

Obismilli 280. Od Enesa, r.a, se prenosi i sljedece: 

- Jednog dana dok smo bili sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., on 
kao da postade odsutan od nas, a onda podize glavu smijeseci se. 
Upitasmo ga; MUSLIMOVAZBIRKA HADISA (SAZETAK) 141 - Sta te je to nasiinijalo, Allahov Poslanice? 
On nam odgovori: 

"Maloprije bi mi pbjavljeno sure Bismilldhi-r-Rahmdni-r-Rakfm. Innd 
a'tajndke-l-kevser. Fe salli li-rabbike ve-nhar. Inne sdmeke huve-l-ebter. - 
Mi smo ti, uistinu, innogo dobro (Kevser) dali, zato se Gospodaru 
svome moli i kurbaji kolji! Onaj koji tebe mrzi, on ce bez spomena 
ostati!" 

Zatim nas je upi^ao: 

"A znate li vi sta je to Kevser?" 

- Allah i Njegov Poslanik to najbolje znaju - odgovorismo mi. 
On nastavi: 

"To je rijeka, koju mi je obecao moj Gospodar Uzviseni, u kojoj 
su mnoga dobra, \|relo na kojem ce se moj Ummet napajati na 
Sudnjem danu, vrelo ciji c'e broj posuda iznositi koliko je zvijezda na 
nebesima. Od njegi ce biti odstranjeni neki Boziji robovi, a ja c'u 
se za njih zauzimatL govoreci: - Oni pripadaju Ummetu mom! Bit 
ce mi, medutim, o(^govoreno: - Ti ne znas sta su oni poslije tebe 
ucinili (izmijenili)." dbaveza utenja Fatihe u namazu 142 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI (U drugoj predaji stoji: Fevveda ilejje 'abdi- povjerava Mi se rob Moj). 
Kada izgovori: Ijjdke na'budu ve ijjdke neste'in, Allah rekne: Ovo je 
izmedu Mene i roba Mog i Moj rob ce dobiti ono sto trazi. Kada 
izgovori: Ihdine-s-sirdta-l-mmteklm, sirdtallezine en'amte alejhim, gajri-l- 
magdubi alejhim ve le-d-ddllm, Allah rekne: Ovoje za roba Mog ipripast 
ce mu ono sto je molio" 

UCenje u namazima kur'anskih dijelova koji se najbolje znaju 

282. Ebu Hurejre, r.a., pripovijeda daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
jednom usao u dzamiju a za njim neki covjek koji, odmah po ulasku, 
stupi u namaz i obavi ga. Potom pogleda prema Poslaniku i nazva mu 
selam. On mu uzvrad na selam i kaza: 

"Obnovi svoj namaz, jer ga nisi pravilno obavio!" 

Ovaj ponovi namaz na isd nacin te pogleda u Poslanika nazvavsi 
mu ponovo selam, a Poslanik mu uzvrati na selam ijos jednom zatrazi 
da obnovi namaz Jer ga ni drugi put nije valjano obavio. 

A kada je Poslanik i treci put zatrazio obnavljanje namaza i ovaj 
to cinio kao i prethodna dva puta, obratio se Poslaniku rijecima: 

- Tako d Onog, Koji te je s istinom uputio, ja ga ne znam na 
drugi, bolji nacin klanjati, nego - pouci me!* 

I Poslanik, s.a.v.s., ga pouci: 

"Kada stupas u namaz, izgovori tekbir, a zatim proud ono sto 
najbolje znas iz Kur'ana (uz prethodno ucenje Fatihe). Potom, pokloni 
se na ruku' i u tom polozaju smiri se pa se ispravi u polozaj kijama i 
tu se umiri potpuno. Onda idi na sedzdu i na sedzdi se umiri pa 
vrativsi se u sjedeci polozaj, takoder se umiri. Tako cini tokom cijelog 
svog namaza!" * Iz Poslanikova, s.a.v.s., insistiranja na obnavljanju namaza, moze se zakljuciti 
da taj covjek nije upotpunjavao jedan od obaveznih uvjeta za ispravnost namaza, a to 
je tzv. ta'dilu l-erkdn, o cijim je sastavnim dijelovima bilo govora u prethodnim 
hadisima, a u ovom sejos jednom navode. (op. prev.). ML^SLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 143 [}ten]e u namazu za imamom 

283. Od 'Imrana ibn Husajna, Allah bio zadovoljan njima 
dvojicom, se prenosi sljedece: 

- Klanjao nam je jednog dana Poslanik, s.a.v.s., kao imam, podne 
ili ikindija-namaz te kada zavrsi, okrenu se prema nama pitajuci: 

"Ko je medu van^ia ucio suru Sebbihisme rabbike4-a'ld?" 

Jedan od prisutn^h odgovori: 

-Ja, ali zelio sam time ucinid samo dobro. 

"Osjedo sam da tni neko od vas smeta!" - kazao je Poslanik. Zahvaljivanje i Izgovaranje rijeCi: Amin 

284. Ebu Hurejre, r.a., pripovijedao je daje Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., kazao: 

"Kada imam (po^ije ucenja Fadhe u namazu) rekne: Amin, i vi 
tako recite, jer ko to izgovori, njegovo dminje poput dmin meleka, a 
osim toga bit ce mu oprosteni prethodni grijesi." 

(Ibn Sihab kaze: * I Poslanik, s.a.v.s., je izgovarao dmin). 144 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI odredeni ajet proucio poluglasno da ga cujemo. Na zadnja dva rekata 
ucio je samo Fatihu. 

287. Od Ebu Seida el-Hudrija se prenosi sljedece: 

" Allahov Vjerovjesnik, s.a.v.s., je na prva dva rekata podne-namaza 
ucio oko trideset ajeta na svakom rekatu, a na druga dva oko petnaest 
(ili je kazao: pola od toga). Na prva dva rekata ikindija-namaza ucio je 
oko petnaest a na zadnja dva rekata pola od toga.* 

UeSenje na akSam-namazu 

288. Ibn Abbas, Allah bio zadovoljan njima dvojicom, pripovijeda 
da ga je Ummu-1-Fadl, kcerka Harisova, cula kako naglas na aksam- 
namazu uci suru El-Murselat i tada mu je kazala: 

- Sinak moj! Doista podsjetio si me, ucenjem ove sure, da je to 
bila posljednja sura koju sam slusala od Poslanika, s.a.v.s., daje uci u 
aksam-namazu ! 

UCenje na jacija-namazu 

289. Od Dzabira, r.a., se prenosi sljedece: 

- Muaz je obicavao klanjati namaze sa Vjerovjesnikom, s.a.v.s., a 
onda bi otisao medu svoje i s njima klanjao kao imam. Jednom je 
tako klanjao jacija-namaz sa Vjerovjesnikom, a zatim otisao do svojih 
da kao imam obavi s njima jacija-namaz. Stupivsi u namaz, poceo je 
uciti suru El-Bekare. Jedan od prisutnih istupi iz namaza predavsi 
selam, klanja sam i predade selam. Rekose mu: 

- Ode ti u licemjere!? 
On im odgovori: * Prethodni hadis izricito ukazuje da se na trec'em i cetvrtora rekatu uci samo 
Fatiha. Ovaj, pak, hadis pojedini ucenjaci safijskog mezheba koriste kao argument 
daje pozeljno (mustehab) uciti suru i na trec'em i cetvrtom rekatu. (Komentar Muslima 

4/394) ML^SLIMOVA ZBIRKA HADI5A (SAZETAK) 145 - Tako mi Allah^, nisam. Nego, podimo do Allahova Poslanika i 
iznesimo mu slucaj. 

Kada su stigli do Poslanika, taj covjek obrad mu se rijecima: 

- AUahov Poslani^e, mi smo Ijudi zemljoradnici i radimo po cijeli 
dan. Muaz je s tobotti klanjao jacija-namaz pa potom dosao daje i s 
nama obavi kao ima^ zapocevsi namaz surom El-Bekare. 

Nato se Poslanik^, s.a.v.s., okrenuo prema Muazu i rekao mu: 
"Zar ces biti onaj koji ce ih rastjerati?! Prouci im to i to, to i to..!" 
Sufjan je pripovijedao daje govorio Amru: 

- Ebu Zubejr narti je pripovijedao da mu je Dzabir tim povodom 
kazao: - Poslanikje (Muazu) rekao: "Uci im sureta Ve-s-semsi ve duhdha 
i Ve-d-duha, ili, pak, Ye-l-lejli izdjagsd i Sebbihisme rabbike-l-a'ld!" Ne pretidti imama kod obavljanja ruku'a i sed2de 

290. Enes, r.a., j^ pripovijedao: 

- Jednog dana kjanjase nam Poslanik, s.a.v.s., kao imam pa kad 
zavrsi namaz, okrenii se prema nama i kaza nam: 

"Ljudi, ja sam vis imam i ne preticite me na ruku'u i na sedzdi, 
niti na kijamu a ni kod zavrsavanja namaza, jer ja vidim ispred sebe 
V::in i 17?. sphe Tako mi Onoff u Ciioi ruci ie dusa Muhammedova, da 146 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Ne moze biti siguran onaj, koji u namazu podize glavu prije 
imama, da mu Allah njegov izgled nece preoblicid u lik magarca!" 

Stavljanje ruku medu stegna na ruku'u 

292. Prenosi se da su El-Esved i Alkama pripovijedali sljedece: 

- Posjetili smo Abdullaha ibn Mesuda u njegovoj kuci i on nas 
upita: 

- Jesu li ovi klanjali za vama? 
Rekosmo mu da nisu. 

On rece: 

- Ustanite i klanjajte! - ne naredivsi nam da ezan i ikamet proucimo. 

- Otisli smo - pricali su oni - da stanemo iza njega, a on nas postavi 
iza sebe, jednog s desne a drugog s lijeve strane. No, kada smo se 
sageli na ruku', stavili smo ruke na koljena, a on nas udari po rukama 
i namjesti ih medu stegna. Kada smo namaz zavrsili, on nam kaza: 

- Bit ce medu vama onih vladara koji ce odlagati namaz do potkraj 
namaskog vremena, dok se Sunce ne priblizi zalasku (ikindija-namaz). 
Kada ih vidite da to cine, vi obavite namaz u pravo vrijeme, a namaz 
obavljen s njima u dzematu smatrajte nafilom. Kada se okupite trojica 
za namaz, obavite ga u dzematu (u jednom saffu), a ako vas bude vise 
od toga, neka jedan od vas istupi naprijed i bude vam imam. Kada se 
na ruku' spustite, prostrite vase laktove po stegnima, sagnite se i 
sastavite svoje sake. Kao da gledam Poslanika kako je isprepletao svoje 
prste - i to im je pokazao. Stavljanje ruku na koljena i derogacija prethodnog naCina 

293. Mus'ab ibn Sa'd je pripovijedao: 

- Klanjao sam namaz pored mog oca pa sam ruke (na ruku'u) 
stavio izmedu koljena. Otac me upozori: 

- Stavi ruke na koljena! MLJSLIMOVA ZBIRKA HADI5A (SAZETAK) 147 Ja isto ucinih i dr^gi put i on me udari po rukama i rece: 

- Namaje to zabrarkjeno; naredeno namje da sake stavimo na koljena! 

Sta $e izgovara na ruku'u i na sedldi 

294. Od Aise, r.a„ se prenosi sljedece: 

- Poslanik, s.a.v.s.^ izgovarao je na ruku'u i na sedzdi mnogo puta 
ove rijeci: Subhdnekeilakumme rabbend ve bi-hamdike, Allahummagfir li- 
slijedeci kur'anski nalog (ajet: Fe-sebbih bi-hamdi Rabbike ve-stagfirh!). 
(En-Nasr, 3.) Zabrana u^^nja ajeta ili sureta na mku'u i na sedzdi 

295. Od Ibn Abtasa, Allah bio zadovoljan njima dvojicom, se 
prenosi sljedece: 

- Iz svoje kuce, Pdslanik, s.a.v.s., sklonio je zastor i ugledao Ijude u 
namazu, poredane u redove iza Ebu Bekra, r.a. Tada je rekao: 

"O Ijudi, jedino je jos istiniti san koga vjernik sanja ili mu bude 
obznanjen, ostao kio znak, trag vjerovjesnistva. Doista, meni je 
zabranjeno da u naniazu, na ruku'u i na sedzdi, ucim Kur'an. Stoga, 
na ruku'u velicaite Gospodara Uzvisenoga (tj. izgovarajte Subhdne 148 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Gospodaru nas, neka Ti je hvala koliko moze napuniti nebesa i 
Zemlju, te prostor izmedu njih dvoga; neka ti je hvala i vise od toga, 
koliko Ti hoces! Ti si jedini dostojan hvale i slave - to je najistinitije 
sto covjek rekne! A svi smo robovi Tvoji; niko ne moze sprijeciti ono 
sto Ti dajes i niko ne moze dati ono sto Ti prijecis. Onome imucnome 
imucstvo nista ne koristi protiv Tebe!" 

Vrijednost §to feSdegClnjenja sed^di 

297. Od Ma'dana ibn Ebu Talhe el-Ja'merija prenose se sljedece 
rijeci: 

- Susreo sam Sevbana, oslobodenog roba Bozijega Poslanika, 
s.a.v.s., te ga zamolih: 

- Navedi mi neko djelo koje cu ciniti i kojim ce me Allah u Dzennet 
uvesti (ili je rekao: - Obavijesti me o najdrazim djelima Allahu, dz.s.). 

Nije mi odmah odgovorio, sutio je i ja sam ga zamolio ponovo. 
On je i dalje sutio. Zatim sam ga i treci put zamolio isto. Tek tada mi 
je odgovorio: 

- Pitao sam o tome Bozijeg Poslanika, s.a.v.s., pa mi je rekao: 
"Cini sedzdu Allahu, dz.s., sto cesce mozes. Jer poslije svake 

obavljene sedzde, Allah te uzdize na jedan stepen vise i otklanja od 
tebe po jedan grijeh." 

Zatim je Ma'dan nastavio pricati: 

- Nakon toga susreo sam Ebu Derdaa i postavio mu isto pitanje pa 
mi je i on odgovorio isto sto i Sevban. Dovanasedldi 

298. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., daje Boziji Poslanik, s.a.v.s., 
kazao: 

"Covjek je najblizi svome Gospodaru onda kad cini sedzdu pa se 
sto cesce dovom obracajte Allahu, dz.s., na sedzdi." MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 149 Koji dijelovi tijela dodiaiju tlo kada se Cini sedzda 

299. Prenosi se odibn 'Abbasa, r.a., daje Boziji Poslanik, s.a.v.s., rekao: 
"Naredeno mije da cinim sedzdu oslanjajuci se na sedam dijelova 

tijela: na lice (pokazujuc'i na svoj nos), na ruke, na noge (koljena) i 
nozne prste a da pritom ne skupljam svoju odjec'u ili kosu." 

Izravrtanje na sedzdi i podizanje laktova 

300. Prenosi se od Enesa, r.a., daje Boziji Poslanik s.a.v.s., govorio: 
"Izravnajte tijelo ivoje na sedzdi. Nemojte svoje podlaktice poloziti 

na do kao sto to cini pas kad lezi." 

Rastavljanje laktova na sedfdi 

301. Od AbduUaha ibn Malika ibn Buhajna se prenosi sljedece: 

- Kada bi Boziji Pdslanik, s.a.v.s., cinio sedzdu, toliko bi odmakao 
svoje laktove (od da i tijela) da bi mu se ukazalo bjelilo pod pazuhom. Nadn sjedenja u namazu 150 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Ali covjeku to pricinjava teskocu. 
Ibn 'Abbas ponovi: 

- Bez obzira, to je sunnet tvog Poslanika, s.a.v.s. 

TeSehhucl*unamazu 

304. Od Hittana ibn AbduUaha er Rekasija se prenosi sljedece: 

- Klanjao sam s Ebu Musaom, r.a., te kad se spustio u sjedeci 
polozaj, neko od prisutnih je rekao: 

- Namaz je nareden uz naredbe o cinjenju dobra i davanju zekata. 

Kada je Ebu Musa zavrsio namaz, predavsi selam, obratio se 
prisutnima pitajuci ih: 

- Ko je od vas rekao to i to? 
Svi su sutjeli. Ponovo je upitao: 

- Ko ih je izgovorio? 

Dzemat je i dalje sutio. On nastavi pitati: 

- O Hittane, jesi li ti, mozda to rekao? 

- Ne, nisam, ali vec sam se uplasio da ces mene zbog tog ukoriti. 
Nakon toga, javi se covjek iz dzemata i rece: 

- Ja sam izgovorio te rijeci, ali sam time zelio samo dobro. 
Potom Ebu Musa nastavi: 

- Znate li sta c'ete uciti u vasim namazima? Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
diiao namje govor, objasnio nam nas sunnet i poucio nas nasim namazima: 

"Kad pristupate namazu, poredajte se u saffove, a neko od vas 
neka bude imam u namazu. 

Kada imam izgovori pocetni tekbir, izgovorite ga i vi, a kada zavrsi 
ucenje Fatihe: {gajri-lmagdubi alejhim veledddllin - ne na put onih na 
koje si se Ti rasrdio, a niti onih koji su zalutali), vi izgovorite: Amin! - 
uslisaj Gospodaru nas - Allah ce udovoljiti molbi vasoj. ' Tesehhud - ucenje na sjedenju u namazu. MllSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 151 Kad imam izgov(j>ri tekbir i sagne se na ruku', izgovorite tekbir i 
vi i sagnite se na ruk^' slijedeci vaseg imama, a ne prije njega. To je 
jedno za drugo!* 

Kad imam izgovOri: Semi 'alldhu li-men hamideh - Allah cuje onog 
ko mu iskazuje zahvalnost, vi dodajte: Alldhumme Rabbend leke-l-hamd 

- O, Gospodaru nas! Tebi neka je hvala! Allah ce vam uslisati jer je 
Plemeniti i Uzviseni Allah kazaojezikom Svoga Vjerovjesnika, s.a.v.s.: 

- Allah cuje one koji mu iskazuju zahvalnost. 

A kada imam iza toga izgovori sljedeci tekbir i sagne se na sedzdu, 
izgovorite ga i vi i sedzdu za njim ucinite. (Ne zaboravite da) imam 
ide na sedzdu prije \Jas, i prije vas se dize s nje. To je jedno za drugo! 
A kad odete na sjedenje, neka prvo sto proucite bude: 
Et-tehijjatu-t-tajjibdtu ve-s-salevdtu lillah. Es-seldmu 'alejke ejjuhe-n- 
nebijju ve rahmetulldhi ve berekdtuh. Es-seldmu 'alejnd ve 'aid Hbddillahi- 
s-sdlihin. Eshedu en Id Udhe illalldh, ve eshedu enne Muhammeden 'abduhu 
ve resuluh - Svi nasi sfilami Allahu su upravljeni kao i slavljenja i dobra 
djela nasa. Mir tebil o Allahov Vjerovjesnice, te milost Allah ova i 
blagoslov Njegov. Mir neka je nama i svim dobrim Ijudima Allahovim. 
Svjedocim da nema drugog boga osim AUaha i svjedocim da je 
Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik."** /lO.'i. Prennsi se od Tbn Abbasa da ie rekao: 152 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI blagodarje Njegovo. Mir neka je nama i drugim AUahovim dobrim 
robovima. Svjedocim da je samo Allah bog i svjedocim da je 
Muhammed Allahov poslanik. 

U predaji Ibn Rumhije stoji: - Kao sto nas je poucavao Kur'anu. 

Tra2enje Allahove zaStlte u namazu 

306. Prenosi se od 'Urveta ibn Zubejra da je Aisa, r.a., supruga 
Bozijeg Poslanika, s.a.v.s., rekla: 

- Allahov Poslanik, s.a.v.s., u namazu* je ucio ovu dovu: 
Allahumme innie'uzu bike min 'azdbi-hkabri ve e'uzu bike minfitneti- 

l-Meslhi-d-Dedzdzdli vee'uzu bike minfitneti-lmahja ve-l-memdt. Allahumme 
innie'uzu bike mine-l-me 'semi ve-l-magremi - Gospodaru moj, zastitu kod 
Tebe trazim od patnji kaburskih; zastiti me od kobnih smutnji Mesiha 
Dedzdzala; zastitu mi pruzi od iskusenja zivota i smrti. Gospodaru 
moj, zastiti me od svega grjesnog i od tegoba dugovanja! 
Aisa je nastavila: 

- Nakon sto je ovo cuo, neko je primijetio: 

- Mnogo se utjeces od duga, Boziji Poslanice! 
Odgovorioje: 

"Covjek kojije u dugu, uistinu, kada govori laze a kada obeca iznevjeri!" 

Dova u namazu 

307. Prenosi se daje Ebu Bekr, r.a., zamolio Bozijeg Poslanika, s.a.v.s.: 

- Nauci me dovu kojom cu se obracati Allahu, dz.s., u namazu (i u 
svojoj kuci) - i Boziji Poslanik, s.a.v.s., mu je kazao: 

"Uci ovu dovu: Allahumme inni zalemtu nefsi zulmen kebiren (Hi: 
kesiren) ve la jagfiru-z-zunube Hid Ente, fa-gfir It magfireten min mdike, 
verhamm, inneke Ente-l-Gafuru-r-Rahim - Gospodaru moj! Doista, = tj. nakon predaje selama, kako to navodi imam Nevevi u svom El-Ezkam - nap. lored. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 153 pocinio sam veliko ^ili: mnogo) nasilje prema sebi, a grijehe niko ne 
moze oprostiti osinni Tebe - pa oprosti mi Tvojim oprostom i smiluj 
mi se, jer samo Si Tf Onaj Koji daruje oprost i milost Svoju!" 

Proklinjanje Sejtana u namazu i zaStita od njega 

308. Od Ebu ediOerdaa, r.a., se prenosi sljedece: 

' Boziji Poslanik^ s.a.v.s., ustao je u namjeri da obavi namaz i mi 
ga cusmo da izgovar^ ove rijeci: '"E'uzu billdhi minke - Allahu se utjecem 
od tebe! EVanuke bil^'netilldh - Proklinjem te Allahovim prokletstvom!" 
- sto je ponovio tri j^uta. 

Zatim ispruzi ru(cu kao da nesto dohvaca, a kadaje zavrsio namaz, 
upitali smo ga: 

- O Allahov Poslanice, culi smo da nesto govoris u namazu sto 
nikad ranije nismo Culi, a vidjeli smo da si i ruku svoju ispruzio?! 

Odgovorio namje: 

"Bijase dosao Allahov neprijatelj Iblis u namjeri da mi baci u lice 
vatrenu buktinju; Z;ato sam ucio: E'iizu billdhi minke - Allahu se 
utjecem od tebe! (tri puta) i: EVanuke bi la'netilldhi-t-tdmmeti - 
Proklinjem te AUaljovim prokletstvom potpunim (tri puta), pa nije 
casio! Htio sam, naifne, da ga dohvatim i, tako mi AUaha, da ne bijase 154 Zektjjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Izgovarajte salavate ovako: Allahumme salli 'aid Muhammedin ve 
aid dli Muhammedin kema sallejte 'aid dli Ibrahime; ve bdrik 'aid 
Muhammedin ve aid dli Muhammedin ke-md bdrekte 'aid dli Ibrahime fi- 
I'dlemine, Inneke hamidun medzid - Gospodaru moj, blagoslovi 
Muhammeda i njegovu porodicu kao sto si blagoslovio Ibrahimovu 
porodicu, na oba svijeta; ucini bereketnim Muhammeda i njegovu 
porodicu kao sto si bereketnom ucinio Ibrahimovu porodicu, na oba 
svijeta! Ti si, doista Svehvaljeni, Vjecni!* 
A selam vam je poznat." 

ZavrSetak namaza namaskim selamom 

310. 'Amir ibn Sa'd prenosi rijeci svoga oca: 

- Gledao sam AUahova Poslanika, s.a.v.s., kako predaje selam na 
desnu i na lijevu stranu, (okretavsi glavu) tako da sam mogao vidjeti 
bjelinu njegovih obraza. 

Pokudeno je pokazivatl rukom kod predaje selama 

311. Prenosi se od Dzabira ibn Semure, r.a.: 

- Kada smo namaze obavljali sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., 
predavali smo selam na obje strane (pokazujuci na desnu i lijevu) 
izgovarajuci: Es-seldmu 'alejkum ve rahmetulldh, Es-seldmu 'alejkum ve 
rahmetulldh - Mir Allahov neka je s vama i milost Njegova (2x), 
pokazujuci pritom rukom na obje strane. 

Kada je Allahov Poslanik primijetio da okretanje na stranu uz 
izgovor selama pratimo rukama, upitao nas je: 

"Na koga to pokazujete rukama?" (U drugoj predaji stoji: Staja to 
vidim! Podizete ruke svoje kao da su repovi konja uznemirenih!). 
Samo drzite ruke svoje na koljenima dok predajete selam svome bratu 
na desnu i lijevu stranu!" * Ovo je, takoder, jedna od varijanti ovog ucenja, nesto razlicita od one koja ie 
usvojena kod nas - nap. ured. MMSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 155 Sti se uCi poslije namaskogselama 

3 12. Od Verrad^, oslobodenog i oba Mugire ibn Su'beta, se prenosi 
sljedece: 

- El-Mugira ibn Ju'be pisao je pismo Muaviji u kome je stajalo da 
je Allahov Poslanik^ s.a.v.s., kada bi zavrsio namaz i predao selam, 
ucio sljedece: 

La ildhe illalldh^, vahdehu Id serike leh, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu 
ve huve 'aid kulli sej'in kadir. Allahumme Id mama li md a 'tape ve Id 
mu'tije li md mena'te^ ve Idjenfeu ze-l-dzeddi minke-l-dzedd - Nema boga 
osim Allaha Jedinqg, Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i 
zahvala; Njemu pripada vlast nad svacim. Gospodaru moj, niko ne 
moze uskraUU ono sto Ti dajes, a niti moze dati ono sto Ti uskratis. 
Imucnome imucstvb nista ne koristi prodv Tebe! LKjenje tekbira po zavrSetku namaza 

313. Prenosi se bd Ibn Abbasa, r.a.: ^i; u\^ ^^^o,\y^xJ.^ PrAcl^nit yavr^io namaz kad bismo era 156 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Pravac napuStanja namaskog mjesta poslije obavljenog namaza 

315. Prenosi se od Abdullaha ibn Mesuda, r.a.: 

- Nemojte sejtanu ostavljati prostora drzeci da ste obavezni poslije 
namaza okrenuti se na desnu stranu. Ja sam gledao Poslanika kako se 
najcesce okrece na lijevu stranu! Ko ima prioritet da bude imam 

316. Prenosi se od Ebu Mesuda el-Ensarija, r.a., da je Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Neka namaz u dzematu predvodi onaj koji najvise zna napamet 
iz AUahove Knjige. Ako se nadu dvojica istog znanja, neka predvodi 
onaj koji najbolje poznaje Sunnet. Ako i to poznaju podjednako neka 
predvodi onaj koji je prvi obavio Hidzru, a ako su i tu isti, neka 
predvodi onaj koji je prvi primio islam. Nemojte niposto biti imam 
drugome tamo gdje on ima vlast i nemojte u tudoj kuci sjedati na 
domacinovo mjesto, osim s njegovom dozvoloml" Slijedenje imama u namazu, niSta ne dnit! prije njega 

317. Prenosi se od Beraa, r.a.: 

- Ashabi su obavljali namaz za Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., pa kad 
bi on ucinio ruku' i oni bi to ucinili; kada bi se on podigao s ruku'a i 
izgovorio: Semi'a-lldhu limen hamideh - Allah cuje onog ko mu zahvalnost 
iskazuje - mi bismo se zadrzali na kijamu sve dok ga ne bismo vidjeli 
kako spusta svoje lice na de (sedzdu), i mi bismo to isto ucinUi iza njega. 

Naredenje imamima da ne odugovlade s namazom 

318. Prenosi se od Ebu Mesuda el-Ensarija, r.a., daje govorio: 

- Dosao je neki covjek Allahovu Poslaniku, s.a.v.s., i potuzio mu se 
rijecima: ML^SLIIV\OVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 157 - Ja ne prisustvujem sabah-namazu zbog imama koji odugovlaci u 
namazu. 

Ebu Mesud daljq kaze: 

- Nikad ranije n^sam vidio AUahova Poslanika Ijuceg nego tada; 
rekaoje: 

"O Ijudi, medu vama, zaista, ima onih koji dzemat razgone; onaj 
koji predvodi dzemat neka ne odugovlaci s namazom, jer iza sebe 
ima starih i slabih osoba, te onih koji imaju neku potrebu!" Imenovanje z^stupnika u sluCaju bolesti imama i njegovo 
klanjanjesljudima 

319. Prenosi se Od UbejduUaha ibn Abdullaha: 

- Dosao sam jedanput Aisi, r.a., i zamolio je: 

- Red mi nesto bolesti AUahova Poslanika, s.a.v.s. 
Odgovorila mije: 

- Da, reci cu ti: AUahov Poslanik je bio iznuren bolescu, pa je 
upitao: 

"Jesu li Ijudi obavili namaz?" 
Rekli smo mu: 158 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Rekli smo: 

- Ne, cekaju tebe, Allahov Poslanice. 

Ponovo je zatrazio posudu s vodom, i mi smo mu je dali. Kad se 
oprao, pokusao je ustati, ali je ponovo pao u nesvijest. Kad se osvijestio, 
upitaoje: 

"Jesu li Ijudi obavili namaz?" 
Rekli smo: 

- Nisu, cekaju tebe, Allahov Poslanice. 

On je opet zatrazio posudu sa vodom. I ovaj put smo mu udovoljili 
zelji, a on jos jednom abdesti i pokusa da ustane, ali se izgubi. Potom 
se pribrao i upitao: 

"Jesu li Ijudi obavili namaz?" 
Rekli smo: 

- Nisu, cekaju na tebe, Allahov Poslanice. 
Aisa dalje kaze: 

- Ljudi su jednako bili u dzamiji i cekali Bozijeg Poslanika, s.a.v.s., 
da obave jacija-namaz. Zatimje Boziji Poslanik, s.a.v.s., poslao glasnika 
Ebu Bekru i rekao mu da bude imam dzematu. Kada je Ebu Bekru 
stigao glasnik, rekao mu je: 

- Allahov Poslanik ti nareduje da predvodis namaz kao imam. 

S obzirom da Ebu Bekr bijase njezna osoba, okrenu se Omeru i 
rece mu: 

- Omere budi ti Ijudima imam - a ovaj mu odgovori: 

- Ti si, Ebu Bekre, preci od mene. 

Ebu Bekr tek tada pristade i tih dana je on predvodio Ijude u 
namazu. 

Kadaje Boziji Poslanik malo prizdravio, izasao je na podne-namaz 
oslanjajuci se na dvojicu ljudi. Jedan medu njima bijase Abbas. Kada 
je Ebu Bekr, koji je predvodio dzemat, ugledao na vratima Allahova 
Poslanika, malo se povukao nazad ne bi li Boziji Poslanik stupio pred 
dzemat. Allahov Poslanik je primijetio taj Ebu Bekrov gest i isaretom M^SLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 159 mu pokazao da se n^ povlaci zamolivsi onu dvojicu da ga posade do 
Ebu Bekra. Oni ga posjedose do Ebu Bekra. Ebu Bekr je predvodio 
dzemat stojec'i, povodeci se za Poslanikom, i Ijudi su klanjali za Ebu 
Bekrom, dok je Bozlji Poslanik klanjao sjedec'i. 
UbejduUah kaze: 

- Dosao sam kod Abdullaha ibn Abbasa i upitao ga: 

- Hoces li da ti kazem sta sam cue od Aise o Poslanikovoj, s.a.v.s., 
bolesti? 

Rekaoje: 

- Pricaj - i ja sarrji mu izlozio sve sto mi je ispricala Aisa i on mi 
nista od toga nije osp>orio. Stavise, dodao je: 

- Da li ti je imeno^ala i onog drugog covjeka, koji bijase s Abbasom? 

- Nije - rekao sam. 

- To je bio Alija, r.a., - kazao je. Ako intiam zakasni, neka ga neko zamijeni 

320. Od Mugire ibn Su'be, r.a., se prenosi sljedece: 
- Ucestvovao sam s Bozijim Poslanikom, s.a.v.s., u Bid naTebuku. 
AUahov Poslanik, s.a.v.s., je prije sabah-namaza otisao obaviti veliku 
nuzdu a ia sam mu ponio iednu koznu zdielicu sa vodom. Kada se 160 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Lijepo ste postupili!" (ilije kazao: Pravilno ste postupili) zavideci 
im sto su svoj namaz obavili na vrijeme. 

Odziv na namaski pozrv mujezina 

321. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi sljedece: 

- Kod AUahova Vjeroyjesnika, s.a.v.s., dosaojejedan slijepi covjek, 
i upitao ga: 

- Allahov Poslanice, ja nemam vodica koji bi me vodio u dzamiju 
na namaz - trazeci od Vjerovjesnika, s.a.v.s., da mu dadne olaksicu da 
obavlja namaze kod kuce. Allahov Poslanik, s.a.v.s., dao mu je olaksicu 
i, taman sto se slijepac okrenuo da ode, Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
zovnu ga i upita: 

"Cujes li poziv za namaz?" 

- Cujem - odgovorio je slijepac. 

"Onda se odazovi pozivu!" - kazao mu je Poslanik. 

Vrijednostl namaza u d^ematu 

322. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
kazao: 

"Namaz u dzematu vrednijije od samostalnog namaza za 25 puta." Namaz u dfematu jedna je od sastavnica Upute 

323. Prenosi se od Abdullaha ibn Mesuda, r.a.: 

- Primijetio sam da niko medu nama nije propustao namaz u 
dzematu osim Hcemjera, cije je licemjerstvo bilo poznato, i bolesnika. 
Stavise, bolesnik je, cak uz pomoc dvojice Ijudi, dolazio na namaze u 
dzematu. Allahov Poslanik, s.a.v.s., ucio nas je putevima Upute i, 
doista, u Uputu spada i obavljanje namaza u dzamiji u kojoj se uci 
ezan. MqSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 161 ISCekiVanje namaza i vrijednost dzemata 

323-a. Od Ebu tjurejre, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rekao: 

"Namaz u dzematu vredniji je od onoga koji se obavlja u kuc'i ili 
trgovini za dvadeset i |nekoliko puta. To zato sto covjeka, ako se abdesti 
propisno, zatim docje u dzamiju ne bivsi zaokupljen nicim drugim 
osim namazom, zele^'i bas samo namaz, za svaki napravljeni korak, 
Allah ce uzdignuti za jedan stepen i smanjiti mu jedan grijeh sve dok 
ne ude u dzamiju, a kada ude u dzamiju, racuna mu se daje u namazu 
onoliko koliko njime bude okupiran. Za to vrijeme, meleci na njega 
donose salavat, sve dok bude na mjestu na kojem je klanjao, govorec'i: 
- Gospodaru nas, smiluj mu se; Gospodaru nas, oprosti mu; 
Gospodaru nas, pokajanje njegovo primi! Ta njihova molba traje sve 
dok tu nekog ne uzriemiri ili dok ne izgubi abdest." Vrijednpst jacije i sabah-namaza u d^ematu 

324. Od Abdurr^hmana ibn Ebu 'Amre se prenosi sljedec'e: 
- Osman ibn 'Affaji, r.a., jednom prilikom usaoje u dzamiju poslije 
aksam-namaza i sjeo sasvim sam. Iza njega sam usao ja, sjeo do njega 1 nr\ mi ^f^ re^ k::m- 162 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Licemjerima su najtezi namazi jacija i sabah, no kad bi oni znali 
vrijednosti tih namaza, dolazili bi na njih makar puzeci. Zaokupljala 
me misao da naredim da se proud ezan pa ikamet i da odredim 
covjeka da predvodi namaz u dzematu, a zadm da krenem s Ijudima, 
sa sveznjevima suhog drveca, prema kucama onih Ijudi koji nisu bill 
u dzematu pa da im kuce njihove sagorim vatrom!" 

U drugoj predaji se dodaje: "Kada bi neko od njih znao da ce 
tamo naci butinu debelog mesa, dosao bi na nju", tj. najacija-namaz. 

326. Prenosi se od Abdullaha ibn Mesuda, r.a., da je Allahov 
Poslanik kazao za one koji ne obavljaju dzuma-namaz: 

"Bijase me zaokupila misao da odredim covjeka koji c'e biti imam 
Ijudima, zatim da zapalim kuce onima koji se nisu odazvali na poziv 
mujezina za dzuma-namaz!" 

OlakSlce onima koji ne mogu obavljati namaz u dfematu zJDog 
opravdanograzloga 

O tome govori hadis Itbana ibn Malika u poglavlju El-Iman. (br. 14) 

Uijep^vanje namaza 

327. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a.: 

- Allahov Poslanik, s.a.v.s., jednog danaje sa nama obavio namaz 
a potom se obratio jednom covjeku rekavsi mu: 

"Covjece, zasto ne uljepsas svoj namaz? Zasto onaj koji klanja, 
kad klanja, ne pazi kako klanja!? Ta, klanja radi sebe! Tako mi Allaha, 
ja vidim iza sebe isto kao i ispred sebe!" Ravnomjemo i upotpunjeno obavljanje namaza 

328. Prenosi se od Beraa ibn 'Aziba, r.a., daje rekao: muSlimova ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 163 - Promatrao sam namaz koga je obavljao Muhammed, s.a.v.s. 
Primijetio sam da sl^ svi njegovi namaski dijelovi: stajanje (kijam), 
ruku' (pregib), uspraVljanje sa ruku'a, sedzda, sjedenje izmedu dvije 
sedzde, druga sedzda, sjedenje do selama i od selama do kraja, skoro 
ujednaceni. 

329. Prenosi se od Enesa, r.a.: 

- Doista, necu se llbid da obavim namaz sa vama onako kako sam 
vidio Allahova Poslaitika, s.a.v.s., da ga obavlja sa nama. 

Prenosilac kaze: 

- Enes je cinio neho sto ne vidim da vi radite. On se po povratku 
sa ruku'a ispravljao i toliko zadrzavao na kijamu da bi neko pomislio 
da se zaboravio, a kacl bi se vracao sa sedzde toliko bi se zadrzavao na 
sjedenju da bi opet neko pomislio da se zaboravio! 

Najbolji namaz j^ onaj u kojem se najduze ostane u pobofnoj 

skruSenosti 330. Prenosi se od Dzabira, r.a.: 

- Allahov Poslanik, s.a.v.s., upitan je koji je namaz najbolji. 
Oderovorio ie: 164 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRl Kad je treci put izasao, kazao nam je: 

"Zar se nec'ete poredati u saffove kao sto se redaju meleci pred 
svojim Gospodarom?!" 
A mi smo ga priupitali: 

- Allahov Poslanice, kako se redaju meleci pred Gospodarom svojim? 
On nam je odgovorio: 

"Upotpune prednje saffove i zbiju se jedan uz drugog unutar saffa." 

Prihvadanje selama i§aretom (klimanjem gtave) u namazu 

332. Prenosi se od Dzabira, r.a.: 

- Poslao me Allahov Poslanik, s.a.v.s., da mu obavim neki posao. 
Zatim sam ga susreo u pokretu, (Kutejbe veil: klanjao je) i nazvao mii 
seiam, a on mi je uzvratio isaretom (znakom glave). Kadje zavrsio, 
pozvao me i rekao mi: 

"Nazvao si mi selam dok sam bio u namazu?" 

Tada je bio okrenut prema istoku.* 

Dokidanje razgovora u namazu 

333. Od Muavije ibn el-Hakema es-Sulemija, r.a., se prenosi sljedec'e: 
-Jednom prilikom sam obavljao namaz sa Allahovim Poslanikom, 

s.a.v.s., i tada neko od dzematlija kihnu aja mu rokoh: Jerhamukelldh!^ 
' Allah ti se smilovao. Nato me Ijudi prostrijelise svojim pogledima i 
ja pomislih: Tesko meni, zasto me tako gledate?! Oni se stadose udarati 
rukama po stegnima i ja shvatih da me usutkuju te zasutih. * Radi se o klanjanju nafila namaza, jerje tada dozvoljeno okrenuti se onako 
kako je okrenutajahaca zivotinja. 

* JerhamukeUah (Allah ti se smilovao!) - tako, naime, treba kazati osobi koja kihne i 
potom rekne: El-hatndu lillah, kako je to sugerirano u drugim hadisima, nasta onaj koji 
je kihnuo treba od^ovoiitv. Jehdina ve jehdikumullah! (Neka Allah uputi i nas i vas!) 
Medutim, cak ni nesto takvo, kako se vidi iz ovog detalja, nije dopusteno izgovoriti u namazu! MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 165 A kada je AllahoV Poslanik, s.a.v.s., za koga bih zrtvovao i oca i 
majku svoju, zavrsio s namazom ~ nikada ranije a ni kasnije ne vidjeh 
boljeg ucitelja! - tak0 mi Allaha, nije se ni namrstio, ni ukorio, ni 
naruzio me, samo mi je kazao: 

"Neispravno je u namaz umetati bilo kakav Ijudski govor. Namaz 
sacinjava samo tesbih (slavljenje AUaha), tekbir (velicanje Allaha 
izgovaranjem rijeci: Allahu ekber) i ucenje Kur'ana", ili kako je vec 
rekao Allahov Poslariik, s.a.v.s. 

Rekao sam: 

- Allahov Poslani^e, ja sam tek nedavno napustio neznabostvo 
(dzahilijjet), Allah jej evo, dao islam, a medu nama zbilja ima onih 
koji idu vracevima. 

"Ti im nemoj ici!^' - kazao mi je. 

Zatim sam nastavto: 

- Medu nama imsj i onih koji predskazuju. 

"To je nesto sto pni nalaze u svojim dusama, pa neka ih to ne 
odvraca!" (U predaji Ibn es-Sabaha: pa neka vas to ne odvrac'a!) - 
uzvratio mi je. 

Zatim sam dalje nastavio: 

- Medu nama ima Ijudi koji proricu povlacenjem linija po pijesku? OH frrk^^nrio if 166 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Dovedoh mu je, a on je upita; 
"Gdjeje Allah?" 

- Na nebesima - odgovorila je. 
"Ko sam ja?" - upitao je. 

- Ti si Allahov poslanik, kazala je. 

"Oslobodi je, onaje vjernica!" - rekao mi je Poslanik. 

334. Prenosi se od Zejda ibn Erkama, r.a., daje rekao: 

- Mi smo pricali u namazu: covjek je razgovarao s onim do sebe, 
sve dok nije objavljen ajet: Ve kumu lilldhi kdnitin - Punu skrusenost 
Allahu iskazite! (El-Bekare, 238.) Time namje naredeno da u namazu 
sutimo i zabranjeno nam da razgovaramo. 

Subhanallah u namazu Izgovorit de se po potrebi 

335. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., daje Allahov Poslanik kazao: 
"Subhanallah, izgovorit ce muskarci, a zene c'e pljesnuti rukama!" 
(U drugoj predaju stoji: u namazu). 

Zabrana dizanja pogleda u namazu prema nebu 

336. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
kazao: 

"Hi ce Ijudi kod dove u namazu prestati dizati poglede ka nebu, ili 
c'e im pogledi biti uzeti!" Zabrana prolaza ispred osobe u namazu 

337. Od Busra ibn Se'ida se prenosi sljedece: 

- Jednom prilikom Zejd ibn Halid el-Dzuheni poslao me je Ebu 
Dzuhejmu da ga upitam sta je cuo od Bozijeg Poslanika, s.a.v.s., o MUSLIMOVA ZBIRKA HADI5A (5AZETAK) 167 osobi koja prolazi is|>red covjeka dok je u namazu. Ebu Dzuhejm je 
odgovorio da mu je Allah ov Poslanik, s.a.v.s. kazao: 

"Kada bi prolazn^k ispred klanjaca znao sta ga ceka (od kazne), 
bolje bi mu bilo da saceka 40, negoli da prode ispred njega!" 

Ebu en-Nadr kaz^: Ne znam da li je kazao: 40 dana, 40 mjeseci ili 
40 godina. Spre(!avar|je prolaznika da prode ispred klanjaCa 

338. Prenosi se od Ebu Saliha es-Semmana: 

- Bio samjednom sa Ebu Se'idom el-Hudrijem, r.a., dok je klanjao 
dzuma-namaz iza pefde (sutra) koja ga je zaklanjala od Ijudi. Utom 
dode neki mladic Iz ]|Dlemena Benu Ebu Mu'ajt i htjede proci ispred 
njega, a ovaj ga odgut*nu u gornji dio tijela. Mladic malo razgleda pa, 
kako ne nade drugi prolaz osim ispred Ebu Se'ida, ponovo krenu 
tuda, i on gajos snazmje odgurnu. Mladic ostade u stojecem polozaju 
i izgrdi Ebu Se'ida, te ude u guzvu i izade napolje. Potom je taj mladic 
otisao kod Mervanu i pozalio mu se na to. 

I Ebu Se'id je do^ao Mervanu, i on ga je upitao: 

- Sta je to bilo izn^edu tebe i sina tvoga brata? Dosao je zaliti se na 
tebe! 168 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Ako bi ispred vas bilo nesto poput (stapa) zadnjeg dijela sedla, 
tada vam ne bi smetalo ukoliko bi nesto proslo ispred vas!" 

Koplje kao biljeg ispred klanja(!a 

340. Prenosi se od Ibn Omera, r.a., da bi AUahov Poslanik, s.a.v.s., 
kad bi izlazio na bajram-namaz (na musalli), zatrazio koplje koje bi 
stavljao preda se pa bi klanjao iza njega, dok bi Ijudi stajali iza njega. 
Tako je radio i na putovanju i tu su praksu preuzeli i vladari. 

Jahalica kao zastor u namazu 

341. Prenosi se od Ibn Omera, r.a., da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., 
preda se stavljao svoju jahalicu i klanjao prema njoj. 

Prolaziti treba iza biijega (perde) klanjao 

342. Prenosi se od *Avna ibn Ebu Dzuhajfeta da je njegov otac 
vidio Allahova Poslanika, s.a.v.s., u crvenom koznom satoru i ja sam, 
kaze on, vidio Bilala kako iznosi abdestnu posudu i kako se Ijudi 
otimaju za nju - koje uspio iz nje nesto dohvatiti on se time potirao, 
a ko nije uzimao je mokrinu s ruke svoga prijatelja. Potom sam vidio 
Bilala: iznese jedno kratko koplje i pobode ga u zemlju, a zatim izade 
AUahov Poslanik, s.a.v.s., u skupljenom, crvenom ogrtacu, i obavi s 
Ijudima dva rekata okrenut prema onom koplju. Vidio sam kako ispred 
tog koplja prolaze Ijudi i zivotinje! Zabranjeno je podbodti se u namazu 

343. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
zabranjivao da covjek klanja podbocen. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 169 Zabr^na pljuvanja preda se u namazu 

344. Od Ebu Hur^jre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, s.a.v.s., 
ugledao ispljuvak (s^ina) u dzamiji u pravcu Kible, pa se okrenuo 
Ijudima i rekao im: 

"Sta misli neki od vas - stane okrenut prema svome Gospodaru, 
pa pljune preda se! Biste li vi voljeli da neko prema njemu bude 
okrenut i da mu pij^ne u lice?! Ako to neko vec mora uciniti (na 
otvorenu prostoru), neka pljune na svqju lijevu stranu, pod svqje 
stopalo, a ako to ne mogne uciniti, neka postupi ovako" - El-Kasim 
je to prakticno poltazao: pljucnuo je u svoju odjecu a zatim je 
protrljao!* zijevarjju i njegovom obuzdavanju u namazu 

345. Od Ebu S<ida el-Hudrija, r.a., se prenosi da je AUahov 
Poslanik, s.a.v.s., rekjao: 

"Ako se nekome od vas bude zijevalo u namazu, neka to obuzda 
koliko moze, jer tadli sejtan ulazi!" 

U drugoj predajt stoji: "Neka rukom zatvori usta, jer prilikom 
zijevanja u usta ulazi sejtan." 170 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Skidanje pijeska u namazu 

347. Od Mu'ajkiba, r.a., se prenosi sljedece: 

- Nekoje spomenuo pred Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., otresanje 
pijeska u dzamiji (u namazu), i on je rekao: 

"Ako to vec neko mora uciniti, onda neka otrese jednom!" 

Trtjanje ispljuvka obudom 

348. Prenosi se od Abdullaha ibn es-Sihhira, r.a., da je govorio: 

- Klanjao sam sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., jednom prilikom, 
i vidio sam ga kako pljucnu i obucom istrlja ispljuvak. 

Vezivanje kose u namazu 

349. Od Abdullaha ibn Abbasa, r.a., se prenosi da je vidio 
Abdullaha ibn el-Harisa kako klanja s kosom svezanom na potiljku, 
pa kad je ustao, stao ju je rasplitati. Kadje (Ibn el-Haris) zavrsio namaz, 
okrenuo se prema Ibn Abbasu i upitao ga: 

- Sto ti je zasmetala moja kosa? 
Ovaj mu je odgovorio: 

- Cuo sam AUahova Poslanika, s.a.v.s., gdje kaze: 

"Onaj koji tako radi, slican je covjeku koji namaz klanja svezan!" Namaz i postavtjeni obrok 

350. Prenosi se od Enesa ibn Malika, r.a., da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., kazao: 

"Kad se primakne vecera a vec je nastupio namaski vakat, pristupite 
prvo veceri pa tek onda obavite aksam-namaz i s vecerom nemojte 
zuriti!" MLISLIMOVA ZBIRKA HADISA (5AZETAK) 171 Propust u namazu i naredba da se za to uCini sedzda 

351. Prenosi se od Ebu Se'ida el-Hudrija, r.a., da je Allahov 
Poslanik, s.a.v.s. kaz^o: 

"Ako neko posumnja u namazu koliko je rekata klanjao, tri ili 
cetiri, neka prihvati njemu vjerovatniji broj, zatim neka ucini dvije 
sedzde prije namaskog selama. Tako, ako bude obavio pet rekata, te 
ce mu sedzde namaz uciniti parnim, a ako je s dopunom klanjao 
cedri rekata, sedzde ce mu biti ponizenje za sejtana!" 352. Od Ebu-Hu|rejre, r.a., se prenosi sljedece: 

- Boziji Poslanik^, s.a.v.s., klanjao je s nama jedan od dnevnih 
namaza, podne ili ikindiju, predavsi selam nakon samo dva rekata, 
zatim je prisao jedtiom deblu u pravcu dzamijske Kible i, Ijutit, 
naslonio se na njega. U dzematu bijahu Ebu Bekr i Omer, r.a., i oni iz 
obzira ne htjedose ijiista kazati. Utom su prvi Ijudi izasli iz dzamije 
govoreci: 

- Namaz je skractn?! 

Nato je ustao Zu-1-jedejn i upitao: 

- Allahov Poslanice, je li nam to namaz skracen ili si, pak, ti 
zaboravio? 


172 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI kur'ansidm sedidama 

353. Od Ibn Omera, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., 
ucio Kur'an, pa kad bi proucio sure (ajet) u kojoj se nalazi sedzda, 
ucinio bi sedzdu a sa njim bismo je ucinili i mi, tako da neki od nas 
nisu mogli nac'i mjesta na koje bi spustili celo! 

354. Od Ebu Rafi'a se prenosi sljedece: 

- Klanjao sam sa Ebu Hurejrom, r.a., jacija-namaz te je proucio: 
Ize-s-semd'u-nsekkat - 1 kada se Nebo rascijepi - i ucinio sedzdu. 

- Kakvaje to sedzda? - upitao sam, i on mi je rekao: 

- Cinio sam je za Ebu-1-Kasimom (tj. Bozijim Poslanikom, s.a.v.s.) 
i cinit cu je i dalje, sve dok ga ne susretnem! Kunut-dova u sabah-namazu 

355. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi sljedece: 

- Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi, nakon zavrsetka ucenja (sure, ajeta) 
na kijamu sabah-namaza, izgovorio tekbir, pa kad bi s ruku'a podigao 
glavu i rekao: Semi'alldhu li-men hamideh, Rabbend ve leke-l-hamd - Al- 
lah cuje onog ko mu zahvaljuje; Gospodaru nas, i Tebi neka je hvala, 
izgovarao je, stojeci: Allahumme endzi-l-Velide bne-l-Velidi ve Selemete 
bne Hisam ve Ajjase bne Ebu RebVa ve-l-musted'afine mine-l-mu'minine. 
Allahumme sdud vat'eteke ala Mudar vedzalha alejhim ke sini Jusufe. 
Allahumme-l'an Lihjane ve Ri'len ve Zekvane ve Usajja, asetillahe ve 
resulehu! (Gospodaru moj, spasi Velida ibn el-Velida, Selemu ibn 
Hisama, Ajjasa ibn Ebu Rebi'u i sve podacene vjernike! Gospodaru 
moj, pojacaj Svoju silu nad plemenom Mudar i ucinije iscrpljujucom 
poput godina Jusufovih! Gospodaru moj, prokletstvo svoje usmjeri 
na plemena Lihjan i Ri'la, na Zekvan i 'Usajju, koja su neposluh iskazala 
Allahu i Njegovu Poslaniku!) 

Zatim smo culi daje Poslanik prestao s tim nakon sto je objavljen 
ajet: Lejse leke minel-emri sej'un ev jetube 'alejhim ev ju'azzibehum fe MUSUMOVA ZBIRKA HADISA (5AZETAK) 173 innehum zdlimun - T\ nemas nista s tim da li ce im Allah oprostiti ili c'e 
ih kazniti, jer, oni si^, doista, nasilnici! (Alu 'Imran, 128.) 

Kunut-do\|a u podne-namazu i u drugim namazima 

356. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi sljedece: 

- Tako mi AUah^^, ucinit cu sve da vas priblizim namazu Allahova 
Poslanika, s.a.v.s.! - i I^bu Hurejreje ucio kunut-dovu prilikom obavljanja 
podne-namaza, jacij^i-namaza i sabah-namaza, moleci Allaha za oprost 
vjernicima i proklinjuci nevjernike. 

Kunut-dova u akSam-namazu 

357. Prenosi se qd El-Beraa ibn 'Aziba, r.a., daje Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., ucio kunut-4ovu pri obavljanju sabah i aksam-namaza. 0va rekata sabahskog sunneta 

358. Od Hafse, r.a., se prenosi sljedece: 

- Allahov Poslariik, s.a.v.s., s pojavom zore bi klanjao samo dva 
kratka rekata sabah$kog sunneta. 174 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Lijeganje poslije sabahskogsunneta 

361. Od Aise, r.a., se prenosi sljedece: 

- Kada bi AUahov Poslanik, s.a.v.s., obavio sabahski sunnet, ako 
bih ja bila budna, pricao je sa mnom, a ako ne bih, legao bi.'*' 

Sjedenje na mjestu klanjanja poslije sabah-namaza 

362. Od Semmaka ibn Harba se prenosi sljedece: 

- Pitao sam Dzabira ibn Semuru, r.a., da li si sjedio sa Bozijim 
Poslanikom, s.a.v.s. Odgovorioje: 

- Da, cesto. On bi poslije sabah-namaza (ili: ranogjutarnjeg) ostao 
sjediti na mjesu gdje je klanjao dok se ne bi Sunce pojavilo; s pojavom 
Sunca ustao bi i odsao. Za to vrijeme razgovarali su pa bi pricali i o 
vremenu prije islama (dzahilijjetu). Oni bi se smijali, a on bi se 
osmjehivao. 

Oduha-namazu 

363. Od Aise, r.a., se prenosi sljedece: 

- Nikad nisam vidjela Poslanika da subhana nakon duha-namaza, 
alija to volim ciniti. AUahov Poslanik, s.a.v.s., je, naime, odustajao od 
nekih djela koja bi inace volio ciniti plaseci se da i Ijudi to ne pocnu 
raditi, pa da im se to nametne kao obaveza! 

Duha-namaz: dva rekata 

364. Ebu Zerr, r.a., pripovijedadaje AUahov Vjerovjesnik, s.a.v.s., 
kazao: * Poslanik je, naime, u dzamiji klanjao samo dva rekata farza sabahskog namaza, 
dok je sunnete klanjao u kuc'i. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 175 "Svakoga jutra za svaki svoj zglob duzni ste dati sadaku: svako 
izgovoreno Subhdnaltahje sadaka, izgovoreno El-hamdu lillahje sadaka, 
Ld ildhe illallah je sMaka, svako izgovoreno Alldhu ekber je sadaka; 
zahtjev za dobro je sadaka, osuda loseg je sadaka; a sve to zamjenjuju 
i dva rekata duha-namaza! " Duha-namaz: eetiri rekata 

365. Od Aise, r.a., se prenosi sljedece: 

- Allahov Poslanik, s.a.v.s., klanjao je cetiri a nekad i vise rekata 
duha-namaza. 

Duha-namaz: osam rekata 

366. Od AbduUaha ibn el-Harisa ibn Nevfela se prenosi sljedece: 

- Raspitivao sam se uporno nastojeci da pronadem nekoga ko bi 
mi potvrdio da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., obavljao tespih nakon 
duha-namaza, ali nisam uspio pronac'i nikoga ko bi mi o tome umio 176 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Namazpokajnika 

368. Prenosi se od El-Kasima es-Sejbanija da je Zejd ibn Erkam, 
r.a., vidio neke Ijude kako klanjaju prijepodnevni namaz (duha-namaz) 
paje rekao: 

- Zar oni ne znaju da je bolje klanjati u jednom drugom casu? 
Boziji Poslanik, a.s., je rekao; 

"Namaz pokajnika klanja se u vrijeme kada se paponjci devcadi 
pocnu prziti od vreline pijeska."* 

Ko Allahu sed2du (u)£!ini imatde DIennet 

369. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a.: 

- Boziji Poslanik je rekao: 

"Kad covjek (uceci Kur'an) prouci ajet sedzde pa ucini sedzdu, 
sejtan se osami placuc'i i kaze: - Tesko meni! C^ovjeku je naredeno da 
sedzdu ucini i on je cini i za to ce imati Dzennet. I meni je naredeno 
da ucinim sedzdu pa sam odbio i zasluzit cu zato Dzehennem." 

Vrijednost dvanaest rekata (nafila-namaza) obavljenlh u toku 
jednogdanainod 

370. Od Umm Habibe, supruge Bozijeg Poslanika, a.s., se prenosi 
da je cula kako on kaze: 

"Svakom covjeku muslimanu koji u ime Allaha svakodnevno 
dobrovoljno klanja dvanaest rekata mimo propisanih (farz) namaza, 
Allah ce u Dzennetu kucu sagraditi." 

Umm Habiba dalje kaze: 

- Ja ih jos nikad nisam prestala klanjati! * Ovaj hadis ukazuje da je duha-namaz (namaz pokajnika) najbolje klanjati u 
naznaceno (prijepodnevno) vrijeme, mada je dozvoljeno da se klanja sve od izlaska 
Sunca pa do podnevskog vremena. (Romentar Muslima 6/272). MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 177 I Amr ibn Evs kize: 

- Ni ja ih jos nikaH nisam prestao klanjati! 
I Nu'man ibn Sa^im je isto to rekao. 
U nekim predajama se kaze: "U toku dana i noci." 

Izmedu svaka dva ezana (tj. ezana i ikameta) treba klanjati jedan 

namaz 

371. Od AbduUaha ibn Mugaffela se prenosi: 
Boziji Poslanik, a.s., je rekao: 

"Izmedu svaka d^a ezana (tj. ezana i ikameta) treba klanjati jedan 
namaz." 

Ponovio je to tri puta dodavsi kod treceg puta: "Onome ko to zeli." Obavljanje nafile prije i poslije propisanognamaza 

372. Od Ibn Omera, r.a., se prenosi: 

- Klanjao sam S3\ Bozijim Poslanikom, a.s., prije podne-namaza 
dva rekata i poslije njega dva, poslije aksam-namaza dva rekata, poslije 
jacija-namaza dva rekata i poslije dzuma-namaza dva rekata. Sto se 

lrl.-.«io/-» com iVi c-a PfAclcinilrrim :a Q 11 


178 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI devet rekata medu kojima je i vitr-namaz. Noc'ni namaz bi klanjao 
dugo, nekad stojec'i, nekad sjedec'i. Kad bi klanjao stojeci, ruku' i 
sedzdu cinio bi iz stojeceg polozaja, a kad bi klanjao sjedeci, ruku' i 
sedzdu cinio bi iz sjedeceg polozaja. Kad bi se pojavila zora, klanjao 
bi dva rekata. Nafila-namaz u d^amiji 

374. Od Zejda ibn Sabita se prenosi: 

- Boziji Poslanik, a.s., napravio je u dzamiji od hasurajednu lozu 
pa bi tu izlazio i (zaklonjen u njoj) klanjao. Ljudi su ga pratili pa bi 
dosli i klanjali kao i on. Jedne noci, kada su dosli, on se nije pojavio. 
Podigli su glasove i pokusali ga zazvati bacanjem kamencica na njegova 
vrata. Njega je to naljutilo pa je izasao i rekao im: 

"Vi to tako uporno cinite da sam pomislio da ce vam se obaveznim 
propisati! Dobrovoljni namaz klanjajte u vasim kuc'ama, jer je, zaista, 
najbolji namaz onaj koji covjek klanja u svojoj kuc'i, izuzev farz-namaza." 

Dobrovoljni namaz klanja se kod kude 

375. Od Dzabira ibn Abdullaha se prenosi da je Boziji Poslanik, 
a.s., rekao: 

"Kada neko od vas obavi namaz u dzamiji, neka i u svojoj kuci 
otklanja nesto od namaza, jer ce Allah u njegovoj kuci zbog njegova 
namaza uciniti neko dobro." Klanjajte dok ste dill, a ako malaksate, sjednite 

376. Od Enesa, r.a., se prenosi: 

- Boziji Poslanik, a.s., usao je u dzamiju i vidio konop zategnut 
izmedu dva stupa, pa je upitao: 

"Sta je ovo?" MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 179 Oni odgovorise: 

- To je za Zejneb Ikada klanja! Kad se zamori iii malaksa, uhvati se 
za njega. 

Poslanik na to re^e: 

"Odvezite to! Klahjajte dok ste cili, a ako malaksate, sjednite!" 

Allahu najdrala dobra djela su ona na kojima se ustraje 

377. Prenosi se d^ je Alkame rekao: 

- Upitao sam MajJ^u pravovjernih, Aisu, r.a.: 

- Majko pravovjernih, kako je Boziji Poslanik, a.s., cinio dobra 
djela? Da li je za nesto imao odredene dane? 

Ona odgovori: 

- Ne! On je to ridio konstantno! A ko od vas moze ono sto je 
mogao Boziji Poslanik, a.s.!? Radite onoliko koliko moMe podnijeti 

378. Prenosi se od Aise, r.a., supruge Bozijeg Poslanika, a.s., daje 
Havla bint Tuvejt ib)|i Habib ibn Esed ibn Abdulu'zza prosla pokraj 
nie 11 rasii kad ie sa niom bio Boziii Poslanik, a.s., pa ie Aisa rekla: 180 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI je i uzeo abdest ne rasipajuci mnogo vodu, a zatim ustao i klanjao. Ja 
sam ustao i protegao se i ne zeleci pokazati da sam primijetio sta on 
radi, uzeo sam abdest. On je klanjao aja sam stao s njegove lijeve 
strane, ali on me uzeo za ruku i proturio na desnu stranu. Namaz 
Bozijeg Poslanika, a.s., te noc'i imao je trinaest rekata. Zatim je legao 
i zaspao tako da se culo ujednaceno hrkanje, kakvo se i inace culo 
dok bi spavao. Dosao mu je, potom, Bilal i najavio namaz paje ustao 
i klanjao ne uzevsi abdest.* Ondaje proucio dovu: 

"Boze, ucini u mojem srcu svjetlo, u mojim ocima svjetlo, u mojim 
usima svjetlo, na mojoj desnoj strani svjetlo, na mojoj lijevoj strani 
svjedo, iznad mene svjetlo, ispod mene svjetlo, preda mnom svjetlo, 
iza mene svjetlo i uvelicaj mi svjetlo." 

Kurejb kaze daje nabrojao jos sedam organa koji se nalaze unutar 
covjeka, ali sam ih zaboravio, pa sam sreo neko od Abbasove djece, 
pa mi ih je nabrojao: kao sto su nervi, meso, krv, kosa, koza i si. 

380. Aisa, r.a., je rekla: 

- Boziji Poslanik, a.s., kad bi nocu ustao klanjati, otpocinjao bi 
namaz sa dva kraca rekata. 

Dova Bolijeg Poslanika, a.s., kad bi nodu ustajao klanjati 

381. Ibn Abbas, r.a., prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., kad bi 
nocu ustajao klanjati, ucio: 

"Boze, Tebi hvala - Ti si svjetlo nebesa i Zemlje, Tebi hvala - Ti 
odrzavas nebesa i Zemlju, Tebi hvala - Ti si Gospodar nebesa i Zemlje 
i svega sto je na njima. Ti si istina, Tvoje obec'anje je istina, Tvoje 
rijeci su istina, susret s Tobom je istina, Dzennet je istina, Dzehennem 
je istina i Sudnji dan je istina. Boze, Tebi se predajem, Tebe vjerujem, 
na Tebe se oslanjam, Tebi se kajem, zbog Tebe se prepirem i Tebe za 
sudiju pozivam. Oprosti mi sto pocinih i sto c'u pociniti od grijeha, 
bilo tajno bilo javno. Ti si moj Bog i nema boga osim Tebe." * S obzirom da mu, s.a.v.s., srce ne spava on nije gubio abdest spavanjem MLlSLlMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 181 

. 1 

Na^in idanjahja nodnog namaza i broj njegovih rekata 

382. Aisa, r.a., je rekla: 

- Boziji Poslanik, a.s., klanjao je nocni namaz trinaest rekata, pet 
od toga (zadnjih) pp neparnom sistemu (tj. kao vitr-namaz) i sa 
sjedenjem samo na kraju. 

Kada nodu klanjatQ, tdanjajte po dva rekata u paru i jedan na kraju 

nodi 

383. Ibn Omer, r.a., prenosi da je neki covjek pitao Bozijeg 
Poslanika, a.s., o noc^nom namazu paje Poslanik rekao: 

"Nocni namaz klanja se po dva rekata u paru, a ako se pobojite da 
ce skoro zora, klanjajte jedan rekat (kao vitr-namaz), kako bi ukupan 
broj bio neparan." 

Nodni namaz stojedi i sjededi 

384. Od Aise, r.aj, se prenosi: 

- Nikad nisam vidjela Bozijeg Poslanika, a.s., da u nocnom namazu 
uci Kur'an sjedeci ddk nije zasao u godine, ali i tada bi, kad bi ostalo 182 Zekijiuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Ako se u namazu nekom pridrijema, treba priledi 

386. Od Aise, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., rekao: 
"Ako se u namazu nekom od vas pridrijema, neka prilegne dok 

mu se san ne razbije, jer ako neko od vas pospan klanja, mozda ce 
istigfar ciniti a (ustvari) sam sebe grditi." 

Sta drijeSi Sejtanske uzlove 

387. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Kada covjek legne spavati, sejtan na njegovu zatiljku zaveze tri 
uzla i pri svakom uzlu kaze mu: - Spavaj, pred tobom je duga noc!' 
Kad se covjek probudi i spomene AUaha, dz.s., jedan uzao se odrijesi, 
kad uzme abdest, odrijesi se drugi, a kad klanja, svi uzlovi se razdrijese 
pa covjek ustane cio i raspolozen. Ali ako ne postupi tako, ustane 
trom i neraspolozen." 

U nodi ima jedan Cas u kojemu se prima dova 

388. Od Dzabira, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 
"U noci ima jedan cas u kojem covjek musliman nece zaiskati od 

AUaha neko dobro a da mu Allah ne udovolji, i tako je svake noci." Pofeljnost dove i zikra potkraj nodi 

389. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Svake noci, po isteku njene prve trecine, Uzviseni Allah silazi na 
ovosyjetsko nebo i kaze: -Ja sam vladar, Ja sam vladar! Ima li ko da Mi 
se obrati pa da mu uslisam dovu? Ima li ko da sta zaisce od Mene pa 
da mu dadnem? Ima li ko da oprost zatrazi pa da mu oprostim? I 
tako to potraje sve dok se zora ne pojavi." MUSUMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 183 Cjelokupna nodna molitva i njeno propuStanje zbog sna ill bolesti 

390. Katade, pozivajuci se na Zuraru, prenosi daje Sa'd ibn Hisam 
ibn Amir odlucio poc'i u borbu na Bozijem putu paje dosao u Medinu 
s namjerom da pro<tla neku zemlju koju je tamo posjedovao da bi 
mogao kupiti oruzj^ i drugo sto mu je potrebno za borbu protiv 
Bizantijaca dok bucfle ziv. Kad je stigao u Medinu, sreo je neke 
Medinjane koji ga stadose odvracau od njegove namjere. Rekose mu 
da su u vrijeme Bozijeg Poslanika, a.s., bila neka sesterica Ijudi koji su 
isto to htjeli uraditi pa ih je on, a.s., odvratio od njihove namjere, 
rekavsi: 

"Zar vam ne sluzim ja kao primjer?" 

Kad su mu to ispricali, on se obrati zeni koju vec' bijase pustio i 
nade svjedoke daje ponovo vrado sebi. Dosao je zatim kod Ibn Abbasa 
i pitao ga o tome kako je Boziji Poslanik, a.s., klanjao vitr-namaz. Ibn 
Abbas mu rece: 

- Hoces da te uputim na licnost koja najbolje poznaje vitr-namaz 
Bozijeg Poslanika, ajs.? 

- A ko je to? - upita on. 

- To je Aisa - oddovori ovaj - otidi i upitaj je, zatim dodi i ispricaj 
mi sta ti je rekla. 


U„X-^ C„'^ -ft T-Jolj-i-mo il-vn TT-flfilT:! 184 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Sa'd ibn Hisam! - odgovori on. 

- Ibn Hisam? - priupita ona. 

- Ibn Hisam, sin Amirov. 

Ona donese rahmet na njega i spomenu ga po dobru. 
(Katada ovdje dodaje da je ovaj poginuo na Uhudu) 

- Msyko pravovjernih! Ispricaj mi nesto o moralu Bozijeg Poslanika, 
a.s. - rekoh ja. 

- Zar ne ucis Kur'an? - rece ona. 

- Naravno - odgovorih. 

- Moral Bozijeg Poslanika, a.s., bio je Kuran! - rece ona. 
Htjedoh ustati i nikog vise nista do smrti ne pitad, ali se ipak 

predomislih i upitah: 

- Kazi mi nesto o noc'nom namazu AUahovog Poslanika, a.s. 

- Zar nisi ucio suru El-Muzzemmil? - upita ona. 

- Ucio sam, naravno! - odgovorih. 

- Na pocetku ove sure - rece ona - Uzviseni Allah je nocni namaz 
spomenuo u formi obaveze (farz) pa su ga Poslanik, a.s., i njegovi 
drugovi godinu dana tako obavljali. Allah je zavrsetak sure dvanaest 
mjeseci zadrzao na nebesima da bi na kraju sure objavio olaksicu, 
tako da je nocni namaz iz farza preinacen u nafilu. 

- Majko pravovjernih! Kazi mi nesto o vitr-namazu Bozijeg 
Poslanika, a.s. - rekoh ja. 

- Pripremili bismo mu - rece ona - misvak i cistu vodu, pa bi ga 
Allah probudio u neko doba noci. Ocistio bi tada zube misvakom, 
uzeo abdest i klanjao devet rekata u toku kojih bi sjedio samo na 
osmom, kada bi izgovarao zikr, zahvaljivao Allahu i proucio dovu, a 
onda se, ne predajuci selam, dizao na kijam i klanjao deveti rekat. 
Potom bi sjeo, AUaha zikr cinio, zahvalio mu i dovu proucio, te predao 
selam tako da bismo ga culi. Onda bi, nakon selama, sjedeci klanjao 
dva rekata. Sve to je, dijete moje, sacinjavalo jedanaest rekata. A kad 
je Poslanik, a.s., zasao u godine i udebljao se, neparni rekat klanjao 
bi kao sedmi, a ona dva kasnije obavio kao i u prvom slucaju, tako da MtlSUMOVAZBIRKA HADISA (SAZETAK) 185 je namaz ovog puta imao devet rekata. Kada bi Boziji Poslanik, a.s., 
klanjao neki namaz, volio bi da u tome ustraje, a kada bi ga uhvatio 
drijemez ili bolovi pa nije mogao to obaviti, klanjao bi jedanaest rekata 
po danu. Nije mi po^nato daje Boziji Poslanik citav Kur'an u jednoj 
noci proucio niti da\jG cijelu noc do sabaha klanjao, kao ni to daje 
osim ramazana citaV mjesec prepostio. 

Poslije toga sam otisao Ibn Abbasu i ispricao mu staje kazala. 

- Istinu je kazala! - rece on - Da sam joj blizak i daje posjecujem, 
otisao bih do nje da iz njenih usta to cujem. 

- Da sam znao d^ je ne posjecujes - rekoh ja - ne bih ti ispricao sta 
je rekla. 

Ovitr-namazu 

■ 

391. Aisa, r.a., je rekla: 

- Boziji Poslanikj a.s., klanjao bi vitr-namaz u svako doba noci i 
spocetka, i u sredini, i potkraj noci. Njegov vitr pred kraj njegovog 
zivota bio je pred zc^ru. vitr-namazu i dva rekata sabahskog sunneta 186 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Ko se boji da se nede probuditi potkraj nodi, neka vitr-namaz 
klanjaspodetkanod 

393. Od Dzabira, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Ko se boji da se nece probuditi potkraj nod, neka vitr-namaz 
klanja spocetka nod. A kome je jako stalo da klanja potkraj nod, 
neka klanja potkrsij nod, jer namaz u to vrijeme ima svjedoke* i bolje 
ga je tada obaviti." 

Klanjajte vitr-namaz prije nego $to se zora pojavi 

394. Od Ebu Se'ida el-Hudrija se prenosi daje Boziji Poslanik, 
a.s., rekao: 

"Klanjajte vitr-namaz prije nego sto se zora pojavi!" 

Vrijednost udenja Kur'ana u namazu 

395. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Bi li vam bilo drago da, kada se vratite odnekud kud, zateknete 
tri krupne i debele steone deve?" 

- Da! - odgovorili smo, a on nastavi: 

"Tri ajeta iz Kur'ana koja neko od vas prouci u namazu vrednija 
su od tri krupne i debele steone deve." 

Slidne sure koje je Poslanik, a.s., udo po dvije na jednom rekatu 

396. Ebu Vail, r.a., je rekao: 

- Jednog jutra, nakon sto smo klanjali sabah-namaz, dosli smo 
kod Abdullaha ibn Mesuda. Nazvali smo selam na vratima i dobili 
dozvolu da udemo, ali smo tu malo zastali. Izasla je, potom, '■ Tj. prisustvuju mu posebni meleci. MUSLIMOVA ZBIRKA HADI5A (SAZETAK) 187 sluskinja i pozvala nfeis da udemo. Usli smo i zatekli ga kako sjedi i cini 
tespih. 

- Zasto niste usli kad ste dobili dopustenje? - upita nas on. 

- Bojali smo se da mozda neko spava pa da ga ne uznemiravamo - 
odgovorismo. 

- Mislite li da je porodica Ibn Umm Abda u gafletu? - rece on i 
stade tespih ciniti s4e dok nije pomislio daje izaslo Sunce, zatim rece 
sluskinji: 

- Vidije li izaslo! 

Ona pogleda i vidje da nije pa on nastavi sa tespihom, dok ne 
pomisli opet daje itiozda izaslo pa rece opet sluskinji: 

-Vidije li izaslo! 

Ona pogleda i obavijesti ga daje Sunce izaslo pa on rece: 

- Hvala Allahu Hoji nas i ovaj dan postedi (kazne za nase grijehe). 
Jedan covjek re^e: 

- Jucer sam proijicio cijeli mufessall* 

- Brzajuci kao kad recitiras pjesmicu?! Culi smo mi takvo ucenje! u Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI prikljuci se jos veci broj Ijudi. Ljudi su i o tome pricali pa se trecu noc 
okupi u dzamijijos vise svijeta, kqjemu on izade i klanja. Cetvrte noci 
u dzamiji se okupi toliko svijeta da dzamija postade tijesna, ali Poslanik, 
a.s., ne izade. Neki od njih stadose vikati: 

- Namaz! 

Poslanik, a.s., medutim, ne izade dok nije doslo vrijeme sabah- 
namaza. Kad je klanjao sabah-namaz, okrenuo se Ijudima, proucio 
Kelimei-sehadet i rekao: 

"Nije mi nepoznat vas nocasnji slucaj, ali sam se pobojao da vam 
se nocni namaz farzom ne propise, a vi budete nemocni redovno ga 
izvrsavati." 

U drugoj predaji stoji: Bilo je to u ramazanu. 

nodnom namazu u ramazanu 

398. Prenosi se da je Ebu Hurejre, r.a., rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., je podsticao vjernike na obavljanje nocnog 
namaza, ali ne u formi naredenja. On je rekao: 

"Ko obavlja nocni namaz u ramazanu vjerujuc'i u Allaha i nadajuci 
se njegovoj nagradi, bit ce mu oprosteni dotadasnji grijesi." 

Boziji Poslanik je umro, a ovaj namaz je tako obavljan (nije se 
obavljalo vise od osam rekata). I u vrijeme vladavine Ebu Bekra bilo 
je tako, kao i neko vrijeme za vladavine Omera. DZU/VIA-NAMAZ 
Upudfvanje ovog Ummeta na petak 

399. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Mi smo posljednji ummet, a na Sudnjem danu smo prvi. I prvi 

smo od onih koji ce uci u Dzennet, iako su prvo oni pa onda mi 

dobili Knjigu. Oni su se razisli, a nas je Allah uputio u istine na kojima MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 189 su se oni razisli. AlUh je nas uputio i na ovaj dan, a oni su se s njim u 
vezi razisli (promaklo im je da to bude njihov dan). Petak - to je nas 
dan, sutra je (odabrani) dan jevreja, a prekosutra (odabrani) dan 
krscana." Vrijednost petka 

400. Od Ebu H^rejre, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Najbolji dan u Ij^ojemu je Sunce izaslo jeste petak. Ademje na taj 
dan stvoren, na taj dan je uveden u Dzennet i na taj dan je izveden iz 
njega. I Sudnji dan nastupit ce bas na taj dan." Ojednom^su petka 

401. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., daje rekao Ebul-Kasim, a.s.: 
"U petak imajed^n trenutak u kojemu musliman stojeci na namazu 

nece zaiskati od Allaha neku hairli stvar a da mu je On, dz.s., nec'e dati." 
Rijeci je propratio i gestikulacijom ruke, u smislu daje taj cas 

kratak i vrlo malo traje. 190 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Es-Sedzde) i Hel eta ale-l-insani hinun mine-d-dehri (sura El-Insan), a na 
dzuma-namazu sure El-Dzumu'a i El-Munafikun. Kupanje petkom 

404. Ebu Hurejre, r.a., je rekao: 

- Dokje Omer ibn el-Hattab jednog petka drzao Ijudima hutbu, 
usao je Osman ibn Affan paje Omer sa minbera rekao: 

- Zasto neki Ijudi kasno iza ezana dolaze!? 

- O vladaru pravovjernih! - rece Osman - Kad sam cuo ezan, samo 
sam uzeo abdest i odmah dosao! 

- A kupanje!? - upita Omer - Zar niste culi kada je Poslanik, a.s., 
rekao; "Kad neko od vas krene na dzuma-namaz, neka se okupa!" 

Namirisavanje i pranje zuba petkom 

405. Od Ebu Se'ida el-Hudrija, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, 
a.s., rekao: 

"Svako ko je spolno zreo treba se petkom okupati, zube oprati i 
koliko bilo se namirisati." Vrijednost ranog dolaska na d^umu petkom 

406. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Kada dode petak, na vratima svih dzamija stoje meleci i biljeze 
po redu kako ko dolazi. Kad imam sjedne, oni sklope sveske i dodu 
slusati zikr. Onaj ko dode rano slican je onome koji je zrtvovao devu, 
onaj koji dode iza toga onome koji je zrtvovao kravu, onaj iza toga - 
ovna, onaj iza toga - kokos, onaj iza toga - jaje." MUSqiMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 191 Dzuma-namaz nastupa kad Sunce prede polovinu neba 

407. Seleme ibn el-Akve, r.a., je rekao: 

- Klanjali smo dzuma-namaz sa Poslanikom, a.s., kad bi Sunce 
pocelo prelaziti polovinu neba tako da bismo se kuci vracali shjedeci 
hlad. Poslanikovom, a.S., postavljanju minbera i stajanju na njemu u 

namazu 

408. Ebu Hazim, r^a., prenosi da su neki Ijudi raspravljali o drvetu 
od kojeg je napravljen minber. Dosli su kod Sehla ibn Sa'da, r.a., pa 
im on rece: 

- Tako mi Boga, ja znam od kojeg je drveta i ko gaje napravio. I 
vidio sam Bozijeg Po^lanika, a.s., kadaje prvi put na njega sjeo. 

- O Ebu Abbase! - rekao sam - Kazuj nam! 

- Boziji Poslanik, ^.s., porucio je nekoj zeni (Ebu Hazim veli dajoj 
ie tai dan i ime spomenuo) da zamoli svoga slugu stolara da mu od 
drveta napravi minber sa kojeg bi se obracao Ijudima pa je napravo 
ova tri stepenika. Zatimje Poslanik, a.s., naredio da se minber postavi 
na ovo mjesto, a napravljen je od metljikovine. Vidio sam Bozyeg 
„...,.„;,,. ,. i^Hi^.taona minber idoniotekbir pa Ijudizanjim 192 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Muhammed opsjednut dzinima, pa veli, da mu je vidjeti tog covjeka, 
mozda ce Allah dati da njegovim posredstvom ozdravi. I kad se sreo 
sa Muhammedom, a.s., rece: 

- Muhammede, ja pravim talismane za ovu bolest i Allah preko 
mene koga hoce izlijeci! Ako hoces da i tebi napravim! 

Boziji Poslanik, a.s., rece: 

"Hvala pripada AUahu, zahvaljujemo Mu i od Njega pomoc 
trazimo. Koga Allah upud niko ga ne moze u zabludu odvesd, a koga 
u zabludi ostavi niko ga ne moze uputiti. Svjedocim da nema boga 
osim Allaha, Jednog ijedinoga, Koji nema partnera, i svjedocim da 
je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik!" 

- Ponovi mi te rijeci, molim te! - rece ovaj. 
Poslanik, a.s., mu ih ponovi tri puta, pa ovaj rece: 

- Slusao sam rijeci svecenika, rijeci carobnjaka i pjesnika, ali ovakve 
rijeci dosada nisam cuo! Do same srzi one prodiru! Daj ruku da ti 
dam prisegu na islam! 

Nakon sto je dao prisegu, Poslanik, a.s., mu rece: 
"Dajes li prisegu i za svoje pleme?" 
- 1 za njih daj em prisegu! - rece covjek. 

Kad je kasnije Boziji Poslanik, a.s., poslao po nekom zadatkujedan 
odred i oni naisli na njegovo pleme, zapovjednik je upitao vojnike: 

- Jeste li uzeli sta od ovih? 
Jedan covjek je rekao: 
-Ja sam uzeo jedan leden! 

- Vradte ga, ovo je Dimadovo pleme! - naredio je zapovjednik. 

Podizanje glasa pri \iten\u hutbe i tekst hutbe 410. Od Dzabira ibn AbduUaha, r.a., se prenosi da je Boziji 
Poslanik, a.s., kad bi drzao hutbu imao crvene oci i govorio povisenim 
tonom, srdito kao da na vojsku opominje: MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 193 "Neprijatelj ce vas napasti ujutro ili navece! Ja i Sudnji dan (poslani) 
smo kao ova dva prsta!" 

Govoreci to pokazao bi sastavljene kaziprst i srednji prst, pa 
nastavio: 

"Zaista je najbo|ji govor govor Allaha, dz.s., najbolji put put 
Muhammeda, a najgore sto coyjek moze ciniti jeste ubacivanje u vjeru 
neutemeljenih stvaq. Svaka novotarija je zabluda!" 

Zatim bi jos kazao: 

"Ja sam svakom \|jerniku preci od njega samog! Ko ostavi iza sebe 
imetak to pripada njegovoj porodici, a ko ostavi dug ili nezbrinutu 
djecu ostavlja ih meni i moja su obaveza!" 

Konciznosthutbe 411. Ebu Vail, r.a., je rekao: 

- Drzao nam jedr^om hutbu Ammar, r.a., i podobro je skratio pa 
smo kad je sisao sa rtiinbere kazali: 

- O Ebu Jakzan^, dosta si skratio hutbu, mogao si malo duze 
govoriti! 

On odgovori: 

. r'lii-k c-am Rnyiipfor Pn<ilanik;i as., kad ie rekao: 194 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Slab si ti hatib! Moras red: ...a ko bude nepokoran Allahu i 
Njegovu Poslaniku...!" 

Ibn Numejr kaze: - ... taj je zalutao! 

U^enje Kui'ana na minberu u okviru hutbe 

413. Od Umm Hisam bint Harise ibn en-Nu'man se prenosi daje 
rekla: 

- Koristili smo jedno ognjiste zajedno sa Poslanikom, a.s., dvije 
godine ili mozda nesto manje! Sum Kaf naucila sam upravo s njegovih, 
s.a.v.s., usta jer ga je svakog petka na minberu ucio drzeci Ijudima 
hutbu. I§aret prstom u toku hutbe 

414. Od Husajna se prenosi daje Umara ibn Ruejba kazao daje 
vidio Bisra ibn Mervana na minberu podignutih ruku pa je rekao: 

-Allahu su mrske te dvije ruke! Vidio sam da Poslanik, a.s., nista 
vise rukama ne gesdkulira doli ovim - pokazavsi kaziprstom! PoduCavanje za vrijeme drlanja govora 

415. Ebu Rufaa, r.a., je rekao: 

- Prisao sam Bozijem Poslaniku, a.s., dok je drzao govor i rekao mu: - Boziji Poslanice, covjek sam stranac, dosao sam pitati o svojoj 
vjeri - ne poznajem svoju vjeru! 

Boziji Poslanik, a.s., okrenuo se prema meni, prekinuvsi govor a 
zatim mi prisao. Bi mu donesena jedna stolica, cini mi se, metalnih 
nogara. Sjeo je na nju i stao me poducavad onome cemu je Allah 
njega poducio, potom se vratio svom govoru i dovrsio ga. MUSLiMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 195 sjedenju izjnedu dva dijela hutbe na dzuma-namazu 

416. Od Dzabira ibn Semure, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, 
a.s., drzao hutbu stojeci a onda hi sjedao. Zatim bi opet ustao i govorio 
stojeci. Onaj ko ti ka^e daje hutbu drzao sjedeci laze. Ja sam, tako mi 
Boga, sa njim klanjao vise od dvije hiljade namaza. Umjerenost u du2ini namaza i hutbe 

417. Od Dzabira ibn Semure, r.a., prenosi se sljedece: 
- Vise puta klanja^ sam sa Poslanikom, a.s. Njegov i namaz i hutba 
bili su umjerene duzine. 

Kad se petkom ud^ u d2amiju dok imam drf i hutbu, treba klanjati 

dva rekata 418. Dzabir ibn Abdullah, r.a. Je rekao: 

- Dok je Boziji Poslanik, a.s., jednog petka sjedio na minberu, 
dosao je Sulejk el-Gatafani i sjeo prije nego sto je klanjao. Boziji 
Poslanik, a.s., ga upita: 

"Tesi li klaniao dva rekata?" 196 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Vrijednost onoga ko za vrijeme hutbe §uti i slu^ hutbu 

420. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Ko se okupa pa dode na dzumu i klanja sto mu je odredeno, 
zatim suti i slusa dok imam ne zavrsi hutbu, pa onda sa njim klanja, 
oprosteni su mu grijesi koje pocini izmedu tog i narednog petka, i jos 
tri dana preko toga." 

rije(!inia Uzvi^nog: A kada videprilikuza trgovinu ilizabavu, 
pobde tomu ostavijajudi te da stojiS. 

421. Od Dzabira ibn Abdullaha, r.a., se prenosi da je Boziji 
Poslanik, a.s., drzao jednog petka stojeci hutbu kada je iz §ama stigla 
karavana pa su se Ijudi isuljali iz dzamije i posli tamo tako daje ostalo 
samo dvanaest Ijudi. Tim povodom objavljen je ovaj ajet iz sure El- 
Dzumu'a: A kada vide priliku za trgovinu Hi zabavu pohrle tomu 
ostavljajuci te da stojis. 

Sta se ud na d2uma-namazu 

422. Nu'man ibn Besir, r.a., je rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., na Bajramima i na dzuma-namazu ucio je: 
Sebbihisme rabbike-l-a'la i Hel etdke hadisu-l-gdsije. I kad bi neki od 
Bajrama bio petkom, ucio je to isto na oba namaza. Namaz poslije diuma-namaza u d^amiji 

423. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Ako poslije dzuma-namaza klanjate, klanjajte cetiri rekata!" 

U drugoj predaji stoji: IVIUSLIMOVAZBIRKA HADISA (SAZETAK) 197 - Suhejl kaze: 

"Ako iz kojeg razloga budes zurio, klanjaj dva rekata u dzamiji i 
dva kad se vratis kuci!" Nc^maz poslije dzuma-namaza kd6 

424. Prenosi se da je Abdullah ibn Omer, r.a., nakon klanjanja 
dzuma-namaza izlazio i klanjao kuci dva rekata. 
- Tako je radio Boziji Poslanik, a.s.! - govorio je. Poslije d2uma-itamaza ne treba niSta klanjati dok se malo ne 
progovori Hi ne izade 

425. Od Omera ibn Ata'a se prenosi da ga je Nafi' ibn Dzubejr 
poslao Saibu, Nemifovu sestricu, da ga upita o necemu sto je kod 
njega primijetio Muavija u vezi sa namazom, pa je rekao: 

- Da, klanjao saiti dzuma-namaz u jednom odjeljku dzamije pa 
kad je imam predao selam, ustao sam i klanjao dalje tu na svome 198 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI BAIRAMI 
Izostavljanje ezana i ikameta prije bajram-namaza 

427. Dzabir ibn Semure, r.a. Je rekao: 

- Vise puta sam sa Poslanikom, a.s., klanjao bzijram-namaze i nije 
bilo ezana i ikameta. 

Bajram-namaz klanja se prije hutbe 

428. Ibn Abbas, r.a., je rekao: 

- Prisustvovao sam klanjanju ramazanskog bajram-namaza sa 
Poslanikom, a.s., Ebu Bekrom, Omerom i Osmanom, r.a., i svi su ga 
klanjali prije ucenja hutbe. Kao da sad gledam kako Poslanik, a.s., 
silazi dajuci Ijudima znak rukom da ostanu sjediti, prolazi izmedu 
njih Zajedno sa Bilalom dok ne stigne do zena, zatim citira ajet: O 
Poslanice, kada dodu vjemice da ti prisegu dadnu da Allahu nista kao 
bozanstvo nece pripisivati... Kadje zavrsio ajet do kraja, rece: 

"Jeste li i vi zato tu?" 

Jedna izmedu zena odgovori: 

- Da, Boziji Poslanice! - dok su druge sutjele. 
"Podij elite onda sadaku!" - rece Poslanik, a.s. 
Bilal prostrije svoj haljetak i rece: 

- Hajde, zalog su vam moji i otac i mati! 

I one stadose bacati veliko i malo prstenje na Bilalov haljetak. Sta se \iQ na bajram-namazima 

429. Od Ubejdullaha ibn Abdullaha, r.a., se prenosi da je Omer 
ibn el-Hattab, r.a., pitao Ebu Vakida el-Lejsija: 

- Sta je Boziji Poslanik, a.s., ucio na bajram-namazima? 
On odgovori: MUSLIMOVA ZBIRKA HAD15A (SAZETAK) 199 - Ucio je: Kaf, vel-fCur'ani-l-medzid i Ikterebeti-s-saatu vensekka-l-kameru. 
(SureKafiEl-Kamer) 

Na bajramskoj musalli ne klanja se niSta ni prije ni poslije bajram- 

namaza 

430. Od Ibn Abbasa, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
izasao za Kurban ili Ramazanski bajram na musallu i klanjao dva rekata 
bajram-namaza ne klanjajuci nista ni prije ni poslije toga. Zatim je s 
Bilalom prisao zeneima i naredio im da podijele sadaku pa su zene 
stale bacati svoje nalisnice i ogriice. Odlazakzena na bajram-namaze 

431. Od Um Atijje, r.a., se prenosi: 

- Boziji Poslanikf a.s., naredio nam je da o Bajramima izvodimo 
na musallu i oslobodene robinje i one koje su s menstruacijom, i one 
koje su pod velovima. Sto se tice onih s menstruacijom, one nisu 
pristupale namazu, ali su prisustvovale dovi muslimana i davanju 
sadake. 

- Boziji Poslanice, sta ce ona koja nema dzilbab (siroka haljina)? - 200 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Zar sejtanska frula kod Bozijeg Poslanika, a.s.? 
Boziji Poslanik, a.s., se okrenuo prema njemu i rekao: 
"Pusti ih!" 

Dok on nije gledao, dala sam im znak pa su izasle. 
Na Bajram bi crnci igrali sa koznim stitovima i kopljima pa ne 
znam da li ja upitah Poslanika, a.s., ili mi on sam rece: 
"Zelis li ih i ti gledati?" 

- Da! - odgovorila sam. 

Uspravio me je iza sebe tako da su nam obrazi bili jedan uz drugi 
i rekao: 

"Samo igrajte, o Beni Erfide (naziv za Abesince)!" 

- Kad sam se pocela dosadivati, upitao je: 
"Je li ti dosta?" 

- Jeste - rekla sam. 
"Onda idi!" - kako je on. NAMAZPUTNIKA 
Skradivanie namaza u staniu siffumosti MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 201 434. Od Ibn Abbasa, r.a., se prenosi: 

- Allah je propissto namaz preko vaseg Poslanika, a.s. - cetiri rekata 
ako ste kuci, dva kad ste na putu ajedan rekat kada ste u strahu.* Na kakvom putu se skraduje namaz 435. Od Enesa ibn Malika, r.a., se prenosi: - Klanjao sam sa ikindiju u Zu-1-Huldjfi** dva rekata. Poslanikom, a.s., podne u Medini cetiri rekata, a Skradivanje namaza na hadzu 436. Od Enesa ibn Malika, r.a., se prenosi: 

- Kad smo putoVali sa Poslanikom, a.s., iz Medine u Mekku (na 
hadz), klanjao je pc^ dva rekata sve dok se nije vratio. 

Kadje (Enes) upitan koliko je boravio u Mekki, rekaoje: deset dana. 202 Zekijjuddin Abdulazim EL-IVIUNZIRI - Amidza, da si klanjao jos dva rekata (tj. nafile)? 

- Kad bih tako ucinio, onda bih rade klanjao puni (farz) namaz! - rece on. Spajanje dva namaza na putu 

438. Prenosi se da je Enes ibn Malik, r.a., rekao: 
- Kada bi putovanje bilo uzurbano, Boziji Poslanik, s.a.v.s., bi 
odgadao podne do nastupa ikindijskog vremena pa bi oba namaza 
Zajedno klanjao, a odgadao je i aksam i klanjao ga zajedno s jacijom 
kada nastupi njeno vrijeme. Spajanje dva namaza u nonnalnim okolnostlma 

439. Od Ibn Abbasa, r.a., se prenosi: 

- Boziji Poslanik, a.s., spojio je podne sa ikindijom i aksam sajacijom 
u Medini, kad nije bilo nikakva straha niti vremenske nepogode. 

U verziji ovog hadisa, koju prenosi Veki', stoji: 
Upitao sam Ibn Abbasa: 

- Zasto je to radio? 

- Da ne pritjesnjuje Ummet! - odgovorio je. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 203 - Bozijije Poslanik, a.s., je kad bi putovao po hladnoj ili kisnoj 
noc'i, naredivao mujezinu da rekne: "Klanjajte u vasim sedlima!" Izostavljanje nafila na putu 

441. Hafs ibn Asim je rekao: 

- Pratio sam Ibn Omera, r.a., na putu za Mekku, pa nam je kao 
imam klanjao podne skrativsi ga na dva rekata. Zatim se okrenuo pa 
se i mi sa njim okrehusmo, dok nije dosao do svog sedla i sjeo pa i mi 
sjedosmo. Kad se osvrnuo prema mjestu gdje je klanjao, vidio je neke 
Ijude na kijamu paje upitao: 

- Sta ovi rade? 

- Klanjaju nafilii! - odgovorio sam, a on rece: 

- Kad bih klanjao nafilu, upotpunio bib onda namaz (ne bib 
skrac'ivao)! Braticu moj, pratio sam Poslanika, a.s., na putu, i nisam 
vidio daje ikad ista osim dva rekata namaza obavljao. Pratio sam Ebu 
Bekra, r.a., i nisam vidio daje ikad ista osim dva rekata namaza 
obavljao. Pratio saijn Omera, i nisam vidio daje ikad ista osim dva 
rekata namaza obavljao. Zatim sam pratio Osmana i nisam vidio da 
je ikad ista osim dva rekata namaza obavljao. A Uzviseni Allah kaze: 

Vi u Bozijem Poslaniku imate najljepsi uzor! 204 Zekijiuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Kad smo se vratili sajednog vojnog pohoda, Boziji Poslanik, a.s., 
je stigao prije mene tako da sam ga ujutro zatekao na izlazu iz dzamije. 

"Jesi li sad stigao?" - upitao me. 

- Da! - rekao sam. 

"Ostavi devu", rece on, "pa udi u dzamiju i klanjaj dva rekata!" 

- Pa sam usao i klanjao, a potom izasao. Klanjanje namaza u uvjetima opasnosti 

444. Dzabir ibn Abdullah, r.a., je rekao: 

- Bill smo jednom u borbi sa pripadnicima plemena Dzuhejne 
koji su se zestoko protiv nas borili. Kad smo mi klanjali podne, musrici 
su medusobom govorili: - Kad bismo ih napali dok klanjaju, tako 
razdvojene! 

Dzibril je o tome obavijestio Bozijeg Poslanika, s.a.v.s. 

"Govore", rekao nam je, "kad bismo ih napali dok klanjaju, mogli 
bismo ih dokrajciti tako razdvojene! A uskoro ce im doci vrijeme 
namazu koji im je drazi i od njihove djece!" 

Zato nas je, kad je dosla ikindija, poredao u dva reda tako da se 
neprijatelj nalazio izmedu nas i Kible. Poslanik, a.s., je zatim izgovorio MUSLIIVIOVA ZBIRKA HADI5A (5AZETAK) 205 Namaz za vrijeme pomraCenja 

445. Od Aise, r.a., se prenosi sljedece: 

- Kad se za vrijeme Poslanika, a.s., desilo pomracenje Sunca, onje 
ustao i poceo klanjati. Veoma dugo je stajao na kijamu pa se pregeo 
na ruku', gdje je, takoder, veoma dugo ostao. Potom se uspravio i 
dosta dugo ostao stojeci, ali ne kao kod prvog stajanja. Pregeo se 
zatim na ruku' i dOsta dugo ostao na njemu, ali ne kao prvi put. 
Ondaje ucinio sedzdu nakon koje se uspravio i dugo stajao na kijamu, 
ali ne kao prvi put. Pregeo se potom na ruku' i dugo ostao na njemu, 
ali ne kao prvi put. Zatim se uspravio na kijam i dugo stajao, ali ne 
kao prvi put, da bi se ponovo pregeo na ruku' i dugo na njemu ostao, 
ali ne kao prvi put. Nakon togaje ucinio sedzdu. Tako je Poslanik, 
a.s., zavrsio s namazbm kad se Sunce vec ponovo pojavilo. Odrzao je 
zatim Ijudima hutbu, u kojoj se prvo zahvalio Allahu i izrekao Njemu 
primjerenu pohvalu, pa onda rekao: 

"Zaista su Sun^e i Mjesec Allahovi ajeti (znakovi). Njihovo 
pomracenje ne dog^da se ni zbog cije smrti niti necijega zivota. Kad 
vidite pomracenje, izgovorite tekbir, obratite se Allahu dovom, 
klanjajte i podijelit<b sadaku! O Ummete Muhammedov, niko nije 
Ijubomorniji od Allaha zbog zinaluka Njegovog roba ili robinje! O 
Ummete Muhammedov, tako mi Boga, kad biste znali ono sto ja znam, 1 ^ • _ I -1 " 206 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI U jednom rivajetu stoji: 

- Pa je okrenuo leda Ijudima i ucio dovu okrenut prema Kibli, 
izvrativsi svoj ogrtac a potom klanjao dva rekata. 

448. Enes, r.a.Je rekao: 

- Dok smo bill jednom sa Poslanikom, a.s., pocela je padati kisa. 
Poslanik, a.s., je razotkrio dijelove tijela koji ne spadaju u avret, kako 
hi kisa padala po njemu pa smo mi rekli: 

- Boziji Poslanice, zasto si to ucinio? 

"Jer je ova kisa novopridosla od svoga Gospodara!" - odgovori on. utjecanju Allahu prilikom yjetra i naoblake te o radovanju kiSi 

449. Od Aise, r.a., se prenosi: 

- Kad bi zapuhao olujni vjetar, Boziji Poslanik, a.s., bi ucio: 

"Allahu moj, molim Te daj nam dobro ovog vjetra, dobro onoga 
sto je u njemu i dobro onoga sa cime je poslan, a sacuvaj nas njegova 
zla, zla onoga sto je u njemu i zla onoga sa cime je poslan!" 

A kada bi se nebo zbog oblaka zamracilo, uznemirio bi se i uzhodao 
izlazeci i ulazeci u kucu, da bi se kad pocne kisa razveselio sto se DZENAZA 
posjeti bolesnicima 

451. Prenosi se daje Abdullah ibn Omer, r.a., rekao: 

- Sjedili smo sa Poslanikom, a.s., kad mu je dosao jedan covjek 
ensarija. Kadje nazvpio selam, Boziji Poslanik, a.s., se okrenuo prema 
njemu i upitao: 

"O ensarijo, kak^ je moj brat Sa'd ibn Ubada?" 

- Dobro! - odgovorio je. 

"Ko ga od vas zeli posjetiti?" - upita Boziji Poslanik, a.s., i ustade, 
pa ustadosmo i mi, 3\ bilo nas je vise od deset i niko nije imao papuce, 
cipele, kapu, niti ogrtac. Pjesacili smo nekom neuredenom stazom 
dok nismo stigli, a l^ad stigosmo, IJudi oko njega se povukose da bi 
mogao prici Boziji Pjoslanik, a.s., i ashabi koji su sa njim dosli. 

Std govoriti kod bolesnika i umrloga 208 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Navodenje umirudih na La ilahe illallah 

453. Od Ebu Se'ida el-Hudrija, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, 
a.s., rekao: 

"Navodite vase umiruce na (izgovoranje) La ilahe illallahr Ko prifeljkuje susret sa Allahom, Allah sa njim susret pri^eljkuje 

454. Od Aise, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Ko prizeljkuje susret sa Allahom, Allah sa njim susret prizeljkuje, 
a ko mrzi susret sa Allahom, i Allah sa njim susret mrzi!" 

- Boziji Poslanice, je li posrijedi preziranje smrti? - upitala sam i 
dodala: Niko od nas ne voli smrt! 
"Nije to to!" - rece on i nastavi: 

"Kad vjernik bude obradovan vijesc'u da mu se Allah smilovao, da 
je njime zadovoljan i da mu je Dzennet dodijelio, on pozeli susret sa 
Allahom, pa Allah pozeli susret sa njim. A nevjernik kad bude 
obavijesten o Allahovoj kazni i srdzbi, zamrzi susret sa Allahom i MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 209 - Nema niko me^u nama da ne mrzi smrt! 
Aisa, r.a., rece: 

- Da, to jeste hadis Bozijeg Poslanika, a.s., samo on ne znaci ono 
sto ti mislis, nego: Klad se pogled ukoci, prsa zahropte, koza se najezi 
i prsti zgrce, ko tadfei pozeli susret sa Allahom i Allah sa njim susret 
pozeli, a ko zamrzi iusret sa Allahom i Allah sa njim susret zamrzi! 

Dobrd miSljenje Mlahu prilikom umiranja 

455. Od Dzabira, r.a., prenose se rijeci: 

- Cue sam Bozijeg Poslanika, a.s., kadaje, tri dana pred smrt, rekao: 
"Ne umirite niposto bez dobrog misljenja o AUahu!" Zatvaranje oflju umriome i dova za njega 

456. Od Umm Seleme, r.a., se prenosi: 

- Boziji Poslanik^ a.s., usao je kod Ebu Seleme, nakon sto je ovaj 
preminuo pa mu ie zatvorio oci i rekao: 210 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI duSama vjemika i duSama nevjemika 

458. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi: 

- Kad izade dusa vjernika, prime je dva meleka da je podignu na 
nebesa (Hamad kaze da je Ebu Hurejre spomenuo tada kako ona 
mirise slicno mirisu mosusa) ciji stanovnici kazu: 

- Dobra dusa doslaje sa Zemlje! Nek Allah blagoslovi i tebe i tijelo 
u kojemu si boravila! 

Potom odlaze njenom Gospodaru koji kaze: 

- Podite sa njom do kraja, nek uziva sve do Sudnjeg dana! 

A kad izade dusa nevjernika (Hamad kaze da je Ebu Hurejre 
spomenuo tada kako ona zaudara, izgovorivsi i rijeci proklinjanja), 
stanovnici nebesa kazu: 

- Zla dusa dode iz pravca Zemlje! 
Bude im receno: 

- Podite sa njom do kraja, nek se muci sve do Sudnjeg dana! 
(Ebu Hurejre kaze da je Boziji Poslanik, a.s., spominjuci dusu 

nevjernika, stavio na nos odjecu koju je imao na sebi.) Strpljrvost u nesred pri prvom udaru MU5LIM0VA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 211 Nagrada onome kome umre dijete pa strpljivo to podnese 

460. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
rekao nekim zenama ensarijkama: 

"Zenu kojoj umre troje djece pa ona to strpljivo podnese Allah ce 
sigurno uvesti u Dzennet!" 

Jedna od njih upita: 

- A dvoje, Boziji Poslanice? 

"I dvoje!" - odgovori on 

U drugoj predaji od njega, koju on prenosi od Vjerovjesnika, a.s., stoji: 

"Nema nijednog muslimana, kojem umre troje djece, da ce ga 
Vatra dohvatiti, izuzimajuci ispunjenje (Bozije) zakletve!"* Sta se ka2e u slu{!aju nesre(!e 

461. Od Umm Selpme, r.a., se prenosi daje cula Bozijeg Poslanika, 
a.s., kad je rekao: 

"Svakog roba ko^a pogodi neka nesreca pa on kaze: Zaista mi 
pripadamo Allahu i Njemu se vracamo! Boze, zastiti me u mojoj 
nesreci i daj da ono sto iza nje dode bude dobro! - Allah ce zastititi u 
njegovoj nesreci i daii da ono sto dode poslije nje bude bolje." 212 ZekijjuddinAbdulazim EL-MUNZIRI Vekkasom i AbduUahora ibn Mesudom. Kad su usli kod njega, zatekli 
su ga bez svijesti. 

"Je li izdahnuo!" - upita Poslanik, a.s. 

- Nije! - rekose mu. 

Boziji Poslanik, a.s., zaplaka pa kad to vidjese ostali, i oni zaplakase, 
a Poslanik, a.s., rece: 

"Cujte! Allah nece kazniti zbog suze u oku, niti tuge u srcu, nego 
ce kazniti zbog ovoga - pokazao je na svoj jezik - ili, pak, smilovati se." 

Stroga osuda naricanja 

463. Od Ebu Malika el-Es'arija, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, 
a.s., rekao: 

"U mome Ummetu prisutne su cetiri stvari iz dzahilijjeta i nikako 
da ih se oslobode. To su: hvalisanje plemickom pripadnoscu, opsjednutost 
porodicnom lozom, trazenje pomoci (kise) putem zvijezda i naricanje 
za umrlima. Ako se naricaljka prije smrti ne pokaje, bit c'e na Sudnjem 
danu prozivljena sa haljinom od katrana i kosuljom od suge!" Ne pripada nama onaj ko se udara po obrazima i kida odjed u MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 213 - Nek Allah oprosti Ebu Abdurrahmanu! On sigurno ne laze, nego 
je ili zaboravio ili pogresno razumio! Jer Poslanik, a.s., je prosao pokraj 
jedne jevrejke nad kojom se plakalo i torn prilikom rekao: "Oni placu 
(naricu) nad njom, a ona kusa patnju u svome kaburu!" 

Onaj koji je odahnuo i onaj od koga se odahnulo 

466. Od Ebu Ks^tade ibn Rib'ija, r.a., se prenosi da je Boziji 
Poslanik, a.s., kad je kraj njega pronesena neka dzenaza, rekao: 

"Mustenhun (onaj koji je odahnuo) ve musterdhun minhu (onaj od 
koga se odahnulo)!" 

- Staje musterihun, a sta musterahun minhu? - upitase ga, pa on rece: 
"Umrli, ako je vj^rnik, odahne od dunjaluckih napora, a ako je 

nevjernik, od njeg o4ahnu i Ijudi, i zemlje, i biljke, i zivotinje!" Kupanje umriog 

467. Prenosi se da je Umm Atijje, r.a., rekla: 
- Kad je umrla Zejneb, kcerka Bozijeg Poslanika, a.s., Poslanik, 
a.s., je rekao: 

"OtTCJciilit(^ \f^ ni-naran hrni rmta - fri ili net. Kod netoff ffasulienia 214 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI ucinilo daje i on pripremljen da mu se obuce, ali nije, tako daje 
umotan samo u tri komada bijelog pamucnog platna. Ogrtac je uzeo 
Abdullah, sin Ebu Bekrov, rekavsi: 

- Sacuvat cu ga sebi za kefine! 
Zatim se predomislio i rekao: 

- Daje Allah njime zadovoljan kao kefinom, obukao bi ga Bozijem 
Poslaniku! 

Potomje prodao ogrtac i novae koji je dobio podijelio kao sadaku. 

Opremanje umrloga u lijepe kefine 

469. Od Dzabira ibn AbduUaha, r.a., se prenosi daje Boziji 
Poslanik, a.s., drzeci jednog dana hutbu, spomenuo jednog covjeka 
ashaba koji je umro pa bio opremljen u nekakve bijedne kefine i 
ukopan po nod. Osudio je taj postupak kazavsi daje potrebno dzenazu 
klanjati u normalnim, dnevnim uvjetima, osim u slucaju kakve nuzde. 

"Kada neko od vas oprema svoga brata, neka to sto Ijepse uradi!" 
- kazao je Boziji Poslanik. Po^uriti sa dfenazom MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 215 Ustajanje zbog dfenaze 

472. P renosi se da je Dzabir ibn Abdullah, r.a., rekao: 

- Prosla jednom neka dzenaza pa Poslanik, a.s., ustade te i mi 
ustadosmo. 

- Boziji Poslanice! - rekosmo mu - To je neka Jevrejka! 
"Smrt je jezovit^ stvar, zato kad vidite dzenazu, ustanite joj!" 

Derogiranje ustajanja zbog d^enaze 

473. Prenosi se daje Alija, r.a., rekao: 

- Vidjeli smo kako, kad dzenaza naide, Boziji Poslanik, a.s., nekad 
ustaje pa bismo i mi ustajali, a nekad sjedi pa bismo tada i mi sjedjeli. Gdje u odnosu na umrtog stane imam kad mu klanja dzenazu 

474. Prenosi se ^a je Semure ibn Dzundeb, r.a., rekao: 

- Klanjao sam za Poslanikom, a.a., dzenazu Ka'bovoj majci, kojaje 

umrla nakon poroda pa je Boziji Poslanik, a.s., stao spram sredine 

njenog tabuta. 216 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Zejd je kad bismo klanjali dzenaze, ucio cetiri tekbira. Jednom 
je, medutim, proucio pet pa kad smo ga pitali zasto, a on je odgovorio: 

- Boziji Poslanik, a.s., bi nekad tako cinio! 

Dovazaumrlog 

477. Prenosi se da je Avf ibn Malik, r.a., rekao: 

- Kadje Boziji Poslanik, a.s., klanjao jednu dzenazu, upamtio sam 
iz njegove dove sljedece: 

"Boze, oprosti mu grijehe, smiluj mu se i pomiluj ga, pocasti ga 
lijepim prebivalistem, raskomoti mu ulazak, okupaj ga vodom, 
snijegom i gradom, ocisti ga od grijeha kao sto cistis bijelu haljinu od 
necistoce. Zamijeni mu kucu Ijepsom od ove njegove dunjalucke, 
porodicu boljom od ove dunjalucke i suprugu boljom od one koju je 
ovdje imao. Uvedi ga u Dzennet i zastiti ga od kaburske patnje i od 
dzehennemske patnje!" 

Dova je bila takva da sam pozelio da ja budem na mjestu onog 
umrlog. Ktanjanje dfenaze u dlamiji mSimOMk ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 217 Dfenaza-namaz na kaburu 

479. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje neka zenska (ili muska) 
osoba erne puti mela dzamiju, pa kadje Boziji Poslanik, a.s., primijetio 
da vise ne dolazi, ufJitao je za nju pa mu rekose daje umrla. 

"Zasto me niste obavijestili?" - upita ih, a oni je ne smatrahu 
dovoljno vaznom (d^ bi ga obavijestili o njenoj smrti). 

"Pokazite mi njen kabur!" - rekao je. 

Kad su mu poka?:ali kabur, klanjao je dzenazu i rekao: 

"Ovi kaburi su jako mracni njihovim stanovnicima! Allah im ih 
osvjedjava kad im ja klanjam dzenazu!" 

onome ko sam sebe ubije 

480. Prenosi se Jlaje Dzabir ibn Semure, r.a., rekao: 

- Donesen je Bozijem Poslaniku, a.s., covjek koji se ubio gvozdenom 
strijelom i Poslanik, a.s., mu nije klanjao dzenazu. Vrijednost klanjanja i slijedenja d2enaze 

481. Od Ebu Hureire, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 218 ZekijjuddinAbdulazim EL-MUNZIRI "Rome grupa od stotinu Ijudi klanja dzenazu i od Boga mu zatrazi 
oprost, Allah primi njihove dove!" Kome Cetrdeset Ijudi klanja d2enazu Allah im primi njiiiovu dovu 

za njega 

483. Od Ibn Abbasa, r.a., se prenosi daje, kad mu je u Kudejdu ill 
Usfanu umrlo jedno dijete, rekao Kurejbu: 

- Vidi koliko se Ijudi skupilo da klanja dzenazu! 

On je izasao, prebrojao Ijude koji su se sakupili i obavijestio ga. 

- Kazes da ih je cetrdeset? - rece on. 

- Da! - odgovorio sam. 

- Iznesite ga! - rece - Cuo sam Bozijeg Poslanika, a.s., kad kaze: 
"Svakom muslimanu koji umre pa mu cetrdeset Ijudi, koji sirk 

Allahu ne cine, klanja dzenazu, Allah ukabuli njihovu dovu za njega!" Umrli Icojima se govore lijepe rijeQ i oni o icojima se govore ru2ne 

rijeCi 

484. Prenosi se od Enesa ibn Malika, r.a.: (V\USUIV\OVA ZBIRKA HADISA (5AZETAK) 219 Boziji Poslanik, a.s., rece: 

"Koga po dobru spominjete zasluzio je Dzennet, a koga po ruznu 
spominjete, zasluzio je Dzehennem! Vi ste svjedoci Allahovi na Zemlji! 
Vi ste svjedoci Allahovi na Zemlji! Vi ste svjedoci Allahovi na Zemlji! 

fYadenje dfenaze ja§ud na konju 

485. Prenosi se od Dzabira ibn Semure: 

- Klanjao Boziji Poslanik, a.s., dzenazu Ibn Dahdahu zatim mu bi 
doveden jedan neosedlan konj. Jedan covjek pridrza konja pa ga 
Poslanik, a.s., uzjaha i potjera u lagahan kas. Mi smo ga pratili iduci 
brzim korakom. 

Jedan od Ijudi koji su bili na toj dzenazi je rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., je rekao: 

"Koliko a groz^iova hurmi u Dzennetu ceka Ibn Dahdaha!"* Metanje barSuna u kabur 

486. Prenosi sd od Ibn Abbasa, r.a.: 

- U kabur Bozijeg Poslanika, a.s., metnuto je platno od crvenog 


220 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Poravnavanje kaburova 

488. Od Ebu Hejjadza el-Esedija se prenosi da mu je Alija ibn 
Ebu Talib rekao: 

- Da te uputim na nesto na sto je mene Boziji Poslanik, a.s., uputio: 
"Ne ostavljaj nijednog kipa a da ga ne unistis, niti podignutog 
kabura a da ga ne poravnas." Nepo&ljnostgradnje I malterisan|a na kaburovima 

489. Prenosi se od Dzabira, r.a.: 

- Boziji Poslanik, a.s., zabranio je da se kaburovi malterom 
(zbukom) obraduju, da se na njima sjedi i nad njima gradi. Kada Covjek umre, njegovo mjesto pokazuje mu se jutrom i 

veCerom 

490. Od Ibn Omera, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Kad neko od vas umre, pokazuje mu se njegovo mjesto jutrom i 

vecerom! Ako je dzennetlija, onda medu dzennedijama, a ako je 

dzehennemlija, onda medu dzehennemlijama. Govori mu se: Ovo je IVIUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 221 - Svjedocim da je on Boziji rob i Boziji poslanik! 
Onda ce mu se red: 

- Pogledaj svoje mjesto u Dzehennemu, Allah ti gaje zamijenio i 
dao ti mjesto u Dzennetu. 

I oba mjesta ce vidjeti." 
Katade kaze: - Navedeno nam je i ovo: 

"Njegov kabur rasirit ce se za sedamdeset lakata i ispunit ce se 
zelenilom do Dana kada ce biti ozivljeni." rijeCima Uzvi§ehog: Allah de vjemike postojanom rijeCju uCvrstfti 
i na ovome i na onome svijetu! 

492. Od Berra ibn Aziba, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, 
a.s., rekao da se ajet: Allah ce vjemike postojanom rijecju ucvrstiti i na 
ovome i na onome svjjetu odnosi se na kaburske patnje. Pitat ce ga se: 

- Ko ti je gospo(jiar? 

Pa ce reci: -:i. ■14^. .1 222 Zekijjuddin Abdulazim EL-WIUNZIRI - U vrijeme dzahilijjeta! - odgovori on. 
Boziji Poslanik, a.s., rece: 

"Ovaj ummet kusat c'e patnju u svojim kaburima! I da se ne bojim 
da se necete zakopavati, zamolio bih Allaha da vam omoguci da i vi 
cujete ono sto ja cujem od kaburske patnje!" 
Zatim se licem prema nama okrenu i rece: 
"Molite Allaha da vas sacuva dzehennemske patnje!" 

- Molimo Allaha da nas sacuva dzehennemske patnje! - kazali smo. 
"Molite Allaha da vas sacuva kaburske patnje!" - rece on. 

- Molimo Allaha da nas sacuva kaburske patnje! - kazali smo. 

"Molite Allaha da vas sacuva teskih iskusenja, kako vidljivih tako i 
skrivenih!" - rece on. 

- Molimo Allaha da nas sacuva teskih iskusenja, kako vidljivih tako 
i skrivenih! - kazali smo. 

"MoUte Allaha da vas sacuva iskusenja Dedzdzala!" - rece on. 

- Molimo Allaha da nas sacuva iskusenja Dedzdzala! - kazali smo. MuCenje Jevreja u njihovim kaburovima 

494. Prenosi se od Ebu Ejjuba, r.a.: MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 223 496- Od Burejde, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Bio sam vam zabranio da posjecujete kabure, ali ih posjecujte! 

Zabranio sam vam meso kurbana duze od tri dana, ali drzite ga koliko 

hocete. Zabranio sam vam most osim u jednoj mjesini, ali pijte ga iz 

svih sudova, samo nemojte pid ono sto opija!" Nazivanje selama onima koji su u kabuai i dova za njih 

497. Prenosi se daje Muhammed ibn Kajs jednog dana rekao: 

- Da vam ispricarn nesto o meni i mojoj majci! 

Mislili smo da govori o majci koja gaje rodila, ali on rece: 

- Aisa nas jednom upita: 

- Hocete li da vam ispricam nesto o sebi i Bozijem Poslaniku, a.s.? 

- Svakako! - odgoVorili smo. 
Pocela je pricati: 

-Jedne nod kadje Boziji Poslanik, a.s., bio kod mene, raspremio 
se, spustio ogrtac, skifiuo obucu i metnuo je pored svojih nogu. Zatim 
je pruzio jedan kraj svoga ogrtaca na svoju postelju i legao. Nedugo 
zatim, cim je pomislio da sam ja zaspala, uzeo je lagahno ogrtac, nazuo 
polahko obucu, lagaKno otvorio vrata i izasao, lagahno ih zatvorivsi 224 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Boziji Poslanice, drazi si mi i od oca i od majke! - rekla sam i 
ispricala mu. 

"A, ti si bila ona crna priiika koju sam vidio ispred sebe!" - rece 
Poslanik, a.s. 

- Da! - odgovorila sam. 

Pruzio je ruku i odgurnuo me tako da me malo i zaboljelo, zatim 
je rekao: 

"Zar si mislila da ce ti Allah i Njegov Poslanik neku nepravdu 
uciniti?" 

- Koliko god se Ijudi trudili da nesto sakriju, Allaha to zna! Da, 
Allah zna! - rekla sam. 

Boziji Poslanik rece: 

"Eno onda, prije nego sto cu ustati, dosao mi je Dzibril, a.s., i 
pozvao me tiho da ti ne cujes, pa sam mu se odazvao, ali tiho da ti ne 
cujes. Inace, kod tebe nije ulazio jer si se vec bila raspremila, a i ja 
sam mislio da si zaspala pa te nisam zelio buditi ili uplasiti. Dosao je, 
dakle, i rekao mi: 

- Tvoj Gospodar naredio ti je da odes do mezarja Beki' i trazis 
oprosta za one koji su u njemu!" 

- Kako da im se obratim, Boziji Poslanice? - upitala sam ja. 
On rer.e: IV\USLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 225 "Da neko od vas sjedne na zeravu i da mu ona odjec'u proprzi pa 
i do koze cak da prodre, bolje mu je nego da na kabur sjedne!" 

499. Od Ebu Merseda el-Ganevija, r.a., se prenosi da je Boziji 
Poslanik, a.s., rekao: 

"Ne sjedite na kaburovima i ne klanjajte prema njima!" dobrom Covjeku koga hvale 

500. Prenosi se od Ebu Zerra, r.a.: 

- Upitase jednom Bozijeg Posianika, a.s.: 

- Sta kazes za covjeka koji uradi neko dobro djelo pa mu Ijudi na 
tome zahvaljuju? 

"To su prvi znaci radosne vijesti za vjernika!" - rece Boziji Poslanik, 
a.s. ZEKAT Obavezazekata 

501. Od Ibn Abbasa, r.a., se prenosi daje Muaz rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., saljuc'i me u jednu misiju (u Jemen), rekao 

"Odlazis Ijudima koji su sljedbenici ranije objave {ehlu-l-kitab) sa 
zadacom da ih pozov^s na syjedocenje da nema Boga osim Allaha i 
da sam ja Boziji poslanik! Ako to prihvate, obavijesd ih da imje Allah 
propisao da pet puta dnevno klanjaju namaz! Ako i to prihvate, 
obavijesti ih da imje propisao zekat, koji se uzima od bogatih i daje 
siromasnima! Ako i td prihvate, onda se kloni njihovog najvrednijeg 
imetka, cuvaj se kletve mazluma (onoga kome je ucinjena nepravda), 
jer izmedu nje i Allaha nema pregrade!" 

KoliCina gotovine, pbljoprivrednih proizvoda i stoke koji podlijefu 

zekatu 228 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Ono sto navodnjava rijeka ili oblak podlijeze desetini, a ono sto 
se navodnjava iz bunara (pomoc'u deve koja vadi vodu) dolapom pola 
desetine!" Musliman ne daje zekat na svog roba, niti na konja 

504. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Musliman ne daje zekat na svog roba, niti na konja!" davanju zekata unaprijed i zabrani toga 

505. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a.: 

- Boziji Poslanik, a.s., poslao je Omera da prikuplja zekat pa se 
culo da su Ibn Dzemil, Halid ibn Velid i Abbas, amidza Bozijeg 
Poslanika, a.s., odbili dati. Boziji Poslanik, a.s., rekao je: 

"Ibn Dzemila nije sprijecilo od davanja zekata nista doli to sto je 
bio siromah pa ga je Allah bogatim ucinio. Sto se Halida tice, 
nepravedni ste prema njemu, jer je on zalozio na Bozijem putu i svoj 
oklop i sva druga borbena sredstva. A sto se tice Abbasa, od njega 
sam ja za dvije godine unaprijed zekat uzeo." MUiLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 229 "Oni koji najvise imetka posjeduju, izuzimajuci one izmedu njih 
koji ciste svoj imetak kroz razne vidove hajra - naprijed, nazad, desno, 
lijevo - ali takvih je malo. Svakome ko bude imao deve, goveda, ili 
brave, a ne bude dava0 na njih zekat, doci ce na Sudnjem danu njegova 
stoka, koja ce tamo b^ti jos krupnija i jos deblja pa ce ga bosti svojim 
rogovima i gaziti svojim kopitama, smjenjujuci se jedna po jedna, 
dok se Ijudima sudenje ne zavrsi." 507. Od Ebu Hurejre, r.a., se se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Svakome ko posjeduje zlato ili srebro, a ne bude ispunjavao 
obaveze koje iz toga proistjecu, iskovat ce se na Sudnjem danu vatrene 
ploce kojima ce, nakbn sto se usijaju na dzehennemskoj vatri, biti 
przen po bokovima, ^elu i ledima! I kad god se ohlade, ploce ce se 
vrac'ati u vatru i usijavati. Bit ce to u danu koji je dug pedeset hiljada 
godina i trajati sve dok se ne zavrsi sudenje Ijudima na kojem ce 
svakome biti pokazan put - ili u Dzennet ili u Dzehennem." 

- A deve, Boziji Poslanice? - upitano je, pa Poslanik, a.s., rece: 
"Takoder i svako ko ima deve, a ne ispunjava obaveze koje iz toga 
proistjecu, u koje spada i njihova muza kad dodu da se napoje, na 
Sudnjem danu bit ce bacen najednu ravnu ledinu prepunu njegovih 230 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI ne zavrsi. Bit ce to u danu koji je dug pedeset hiljada godina i trajat 
ce sve dok se ne zavrsi sudenje Ijudima na kojem ce svakom biti 
pokazan put - ili u Dzennet ili u Dzehennem." 

- A konji, Boziji Poslanice? - upitano je pa Poslanik, a.s., rece: 

"Konja ima tri vrste: neki su covjeku teret, neki zastor a neki plac'a. 
§to se tice onih koji su covjeku teret, to su konji koje on drzi da bi se 
pokazao, hvalisao ili borio protiv muslimana. Takvi konji za njega su 
teret! Sto se tice onih koji su covjeku zastor, to su konji koje on drzi 
u ime Allaha i ne zaboravlja Allahovo pravo vezano za njihova leda i 
njihove vratove, Takvi konji za njega su zastor! Sto se, pak, tice konja 
koji su covjeku plac'a, to su oni koje on drzi u ime Allaha i stavi na 
raspolaganje muslimanima. Takvi konji, koliko god travki sa livade 
na kojoj pasu pojedu i koliko god fuskija i kapi mokrace na njoj natore, 
toliko se njihovom vlasniku dobrih djela upise. Koliko je god otisaka 
njihovih stopala i komada balege koje ostave iza sebe trcec'i jedan ili 
dva kruga, toliko se njihovom vlasniku dobrih djela upise. Kad vlasnik 
s njima naide na rijeku pa se iz nje napiju, koliko god kapi vode 
popiju, toliko se njihovom vlasniku dobrih djela upise!" 

- A magarci, Boziji Poslanice? - upitano je pa Poslanik, a.s., rece: 

"Za magarce mi nista posebno nije objavljeno, izuzev ovog 
znacenjski jedinstvenog u uopcenog ajeta: Pa ko ucini i koliko trun dobra, 
vidjet ce m, a ko uradi i koliko trun zla, vidjet ce m" (Ez-Zilzal, 7-8.) MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 231 Prisao sam mu i upitao ga: 

- Sta znace tvoje rijeci koje sam cuo maloprije? 

- Rekao sam samo nesto sto sam cuo od Bozijeg Poslanika, a.s. - 
odgovori on. 

- Sta kazes za ovaj poklon (od vladara)? - upitao sam. 

- Uzmi ga, jer o^ sada predstavlja vid pomoci, a ako bi on bio 
cijena tvoje vjere, ostavi ga! - rece. 

Treba oijie koji ubiru zekat udniti zadovoljnima 

509. Prenosi se od Dzerira ibn Abdullaha, r.a.: 

- Dosli su Poslai^iku, a.s., neki beduini i kazali: 

- Neki Ijudi koji ubiru zekat do laze nam i cine nasilje! 
"Ucinite one koji ubiru zekat zadovoljnima!"* - rece Boziji Poslanik. 
Dzerir je rekao: 

- Otkako sam cuo ove Poslanikove, a.s., rijeci, nijedan od onih 
koji ubiru zekat nije od mene nezadovoljan otisao! Dova za onoga ko donese svoj zekat 232 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRl - Pravio Boziji Poslanik, a.s., raspodjelu zekata pa sam mu rekao: 

- Daj tome i tome, on je vjernik! 

"Hi musliman?!" - upita Boziji Poslanik. 

Ja sam tri puta ponavljao svoje rijeci, a on tri puta odgovarao: "Hi 
musliman?" - pa je zatim rekao: 

"Ima Ijudi kojima dodijelim, iako su mi drazi neki drugi. To je 
zato sto se bojim da ih Allah u vatru ne bad!" Dajte onima (!ija srca za islam treba pridobiti, a oni s jaidm 
imanomdesestrpiti 

512. Prenosi se daje Enes ibn Malik, r.a., rekao: 

- Na dan Hunejna pristigla su plemena Hevazin, Gatafan i druga 
sa svojim porodicama i stokom, a sa Poslanikom, a.s., bilo je tada 
deset hiljada Ijudi te oni koji su primili islam sa osvojenjem Mekke. 
Medutim, okrenuli su mu leda i ostao je sam. 

Tog dana uputio je dva pozivajedan za drugim - okrenuo se na 
desnu stranu i povikao: 

"O ensarije!" 

- Odazivamo ti se, Boziji Poslanice! Raduj se, mi smo s tobom! - MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 235 - Kad je nevolja budemo pozvani, a kad se dijeli plijen, daje se 
drugima! 

Kadje to doprlo do Bozijeg Poslanika, a.s., okupio ihje pod sator 
i rekao: 

"O ensarije! Kakya je to prica koju o vama cujem?" 

Posto ostadose suteci, on nastavi; 

"O ensarije! Zar vam nije po volji da drugi dodu svojim kucama 
sa dunjalukom, a vi sa Muhammedom da zivi medu vama?" 

■- Svakako, Boziji Poslanice, zadovoljni smo time! - povikase, a on 
rece: 

"Kad bi sav drugi svijet krenuo dolinom, a ensarije kakvom 
klisurom, ja bib sa ensarijama klisurom krenuo!" 

Hisam ibn Zejd ibn Enes ibn Malik kaze: 

- Pitao sam Ebu Hamzu (tj. Enesa ibn Malika) da li je on tome 
prisustvovao pa je odgovorio: 

- A gdje bib od njega izostao? 513. Prenosi se da ie Rafi' ibn Hadidza, r.a., rekao: 234 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIR! Kad je to doprlo do Bozijeg Poslanika, a.s., rekao je: 
"Zar nemate pouzdanja u mene, a ja sam pouzdani i na nebu, 
otuda mi i jutrom i vecerom haber dolazi?!" 

Ustao je neki covjek upalih ociju, ispupcenih jagodica, isturenog 
cela, guste brade, obrijane glave i zavrnute kosulje, pa rekao: 

- Boziji Poslanice, boj se Allaha! 

"Pobogu!" - rece Boziji Poslanik, a.s. - "Zar nisam ja najpozvaniji 
covjek na Zemlji da se bojim Allaha!" 

Covjek se okrenuo i posao, a Halid ibn Velid rece: 

- Boziji Poslanice, da mu odrubim glavu? 

"Ne!" - rece Boziji Poslanik, a s. - "Mozda on obavija namaz!" 
Halid rece: 

- Puno je klanjaca koji jezikom govore ono sto nije u njihovom 
srcu! 

"Meni nije naredeno da kopam sta je u srcima Ijudi niti da 
rastvaram njihove stomake!" - rece Boziji Poslanik, 

Zatim pogleda u onog covjeka, koji im vec bijase leda okrenuo, i 
rece: 

"Od potomstva ovog doci ce narod koji ce tako vjesto uciti Boziju 
Knjigu ali ona nece prelaziti njihova grla, prolijetat ce kroz vjeru kao MU5LIM0VA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 235 Poslanikova. a.s.. porodica ne treba se baviti prikupljanjem zekata 516. Prenosi se daje Abdulmuttalib ibn Rebi'a ibn el-Haris rekao: 

- Sastali su se Rebi'a ibn el-Haris i El-Abbas ibn Abdulmuttalib da 
razgovaraju o mogucnosti angaziranja njihovih sinova (tj. mene i El- 
Fadla ibn EI-Abbasa) na prikupljanju zekata, prikupljali bi zekat kao i 
drugi i dobijali procenat od prikupljenog kao i drugi sto dobijaju. 
Odluce ih poslati Bozijem Poslaniku, a.s., da ga pitaju da ih imenuje 
kao prikupljace zekata. Dok su oni razgovarali, dode kod njih Alija 
ibn Ebu Talib pa kad mu to spomenuse, rece: 

- Ne cinite to! Tako mi Boga, on to nece uvaziti! 
Rebi'a ibn el-Haris okrenuo se prema njemu i rekao: 

- Tako mi Boga, ti to govoris samo iz zavisti prema nama! A kad si 
postao zet Bozijeg Poslanika, a.s., mi tebi nismo zavidjeli! 

- Dobro, posaljite ih! - rece na to Alija. 
Mi smo posli, a Alija je legao. 

Kad je Boziji Ppslanik, a.s., klanjao podne, otisli smo prije njega 
do njegove sobe i sacekali ga pred vratima. Kadje stigao, uzeo nas je 
za usi i rekao: 

"Vadite (recite) sta imate u sebi!" 

Usao je potom u sobu, pa i mi udosmo, inace tog dana bio je kod 236 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Kada dodose, on rece Mahmiji: 

"Daj svoju kcer za ovog momka (El-Fadia ibn el-Abbasa)!" 

Vjencao ih je, a onda rekao Nevfelu ibn el-Harisu: 

"Daj svoju kcer za ovog momka (pokazao je na mene)!" 

Vjencao je i mene a onda rekao Mahmiji; 

"Daj im mehr od petine, tako i tako!" 

Zuhri je rekao: 

- Nije spomenuo koliki je taj mehr bio. 

Porodici Poslanika, a.s., dozvoljeno je dati poklon od onoga §to je 
dobivenokaosadaka 

517. Prenosi se daje Enes ibn Malik, r.a., rekao: 

- Berira je poklonila Poslaniku, a.s., mesa koje je njoj dato kao 
sadaka, paje rekao: 

"To je njoj bila sadaka, a nama je poklon (hedija)!" 518. Prenosi se daje Umm Atijje, r.a., rekla: 

- Boziji Poslanik, a.s., poslao mije ovcu od zekata pa samja od tog 
mesa noslala nesto Ai.si. Kad ie Ro/iii Pnslanik Hnsan IroH Aicp nr^itsir* MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (5AZETAK) 237 - Kad bi Poslaniku, a.s., bila donesena hrana, pitao bi o njoj - pa 
ako bi rekli daje hedija, jeo bi, a ako bi rekli daje sadaka, ne bi jeo. 

sadekatu-l-fitm (vitrama) u hurmama I jec!mu kao obavezi 

muslimana 

520. Od AbduUaha ibn Omera, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, 
a.s., stavio Ijudima u obavezu davanje sadekatu-1-fitra uz ramazan, i to 
jednu mjericu* hurmi ili jecma za svakog pojedinog muslimana - bio 
Slobodan ili rob, musko ili zensko. Sadekatu-l-f1tr u hrani, siru i groidicama 

521. Prenosi se daje Ebu Se'ida el-Hudri, r.a., rekao: 

- Kadje Boziji Poslanik, a.s., bio medu nama, davali smo sadekatu- 
1-fitr na svako celjade, malo i veliko, slobodnog ili roba, i to jednu 
mjericu hrane, ili mjpricu sira, ili mjericu jecma, ili hurmi, ili grozdica. 
Tako smo radili dok nam nije dosao Muavija ibn Ebu Sufjan obavljajuci 
hadz ili umm. On se tada obratio Ijudima sa minbere i izmedu ostaloga 
kazao: 

- Mislim da su dya mudda (suplja mjerica) samske psenice ravna 238 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUN2IRI Podsticanje na sadaku 

523. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 
"Kad bih imao zlata koliko je brdo Uhud, ne bih volio da tri dana 

produ a da mi od njega i jedan dinar ostane, osim onoga koji mi je 

potreban da dug svoj izmirim." 524. Od AbduUaha ibn Omera, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, 
a.s., rekao: 

"O skupino zena, dajite sadaku i mnogo cinite istigfar, ja sam 
zaista vidio da vas najvise ima u Vatri!" 

Jedna razborita izmedu njih upita: 

- A zasto, Boziji Poslanice, nas najvise ima u Vatri? 

"Mnogo kunete a malo postujete muzeve!" - rece on pa nastavi: 
"Nisam vidio nekoga s manjkavom pamec'u i manjkavom vjerom da 
tako vlada onim koji ima um!" 

- Boziji Poslanice! - rece zena - §ta znaci manjkava pamet i manjkava 
vjera? 

"Sto se tice manjkavosti pameti, svjedocenje dvije zene ravno je 
svjedocenju jednog muskarca i to predstavlja manjkavost pameti. 
Dalie, zena nekoliko dana ne klania i mrsi u ramazanu i to nredstavlia MUSLIMOVA ZBIRKA HADtSA (5AZETAK) 239 Podsticanje na davanje sadake prije nego se nemadne kome dati 

526. Od Harisa ibn Vehba, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, 
a.s., rekao: 

"Dijelite sadaku, wskoro ce doci vrijeme da ce covjek nositi svoju 
sadaku, pa ce mu onaj kome je ponudi kazati: 

- Da si mije jucer donio primio bih je, a danas nemam potrebe za 
njom! I nece naci onoga ko bi mu je primio." 527. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Zemlja ce izbaciti iz sebe svoja skrivena blaga, poput zlatnih i 
srebrnih poluga, pa ce doci ubica i kazati: 

- Zbog ovoga sam ja ubio! 

Onaj sto je rodbinu svoju odbacio reci ce: 

- Zbog ovoga sam ja rod svoj odbacio! 
Lopov ce doci i kazati: 

- Zbog ovoga mije ruka odsjecena! 

I svi ce to ostaviti, nista od toga nece uzeti." 240 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Posla sam i pred vratima Bozijeg Poslanika, a.s., zatekla jednu 
zenu ensarijku koja bijase tu iz istog razloga kao i ja. Posto nismo 
mogle kod njega uci, izasao je Bilal pa smo mu kazale: 

- Udi Poslaniku, a.s., i red da pred vratima stoje dvije zene koje 
pitaju da li mogu zekat dati svojim muzevima i jetimima koje su 
izdrzavali i nemoj mu govoriti ko smo! 

Bilal je usao kod Bozijeg Poslanika, a.s., i upitao ga paje Poslanik, 
a.s., upitao njega: 

"Ko su one?" 

- Jedna zena ensarijka i Zejneba! - odgovorio je. 
"Koja Zejneba?" - upita Boziji Poslanik, a.s. 

- Zena Abdullaha ibn Mesuda! - odgovorio je pa mu Boziji Poslanik, 
a.s., rece: 

"Ona za to ima dvije nagrade, jednu sto pazi svoje bliznje, a drugu 
sto daje zekat!"* 

Sadaka blifnjima 529. Prenosi se daje Enes ibn Malik, r.a., rekao: 

- Ebu Talha je bio najimucniji covjek u Medini a najdraze od ; 71 n /a V-i 1 1 -: -.,1 TioiT-riViT l^^io Ki^o? -»1j- ■*-£»•« 1 1^-^^ MUSLIMOVA ZBIRKA HADI5A (SAZETAK) 241 najdraza Bejreha, pa je u ime Allaha dajem kao sadaku, nadajuci se 
da cu postic'i kod Allaha dobrocinstvo. Boziji Poslanice, ti je usmjeri 
gdje ti hoces! 

Boziji Poslanik, a.s., rece: 

"To je imovina kcija donosi dobit! To je imovina koja donosi dobit! 
Cuo sam sta si o njbj kazao i mislim daje najbolje da je podijelis 
svojim bliznjima!" 

Ebu Talha ju je razdijelio svojim bliznjima i svojim amidzicima. 

Sadaka dajdzama 

530. Od Mejmune bint el-Haris, r.a., se prenosi daje ona u vrijeme 
Bozijeg Poslanika, a.s., oslobodila jednu robinju pa je to spomenula 
Poslaniku, a.s., i on rece: 

"Da si je dala svojim dajdzama, imala bi vecu nagradu!" UgoSdavanje majke mnogoboSkinje 

531. Od Esme bint Ebu Bekr, r.a., se prenosi daje upitalajednom 
Bozijeg Poslanika, a.fe.: 

- Boziii Poslanice! Dosla mi ie moia maika, koja ne zeli ili se plasi 242 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Davanje sadake onima koji su u nu2di i nagrada onome ko u tome 
uvedelijepobiCaj 

533. Prenosi se da je Dzerir ibn Abdullah, r.a., rekao; 

- Bill smo jednog jutra kod Bozijeg Poslanika, a.s., kad su dosli 
neki bosi Ijudi u otrcanoj odjeci i sa opasanim sabljama, a bill su 
vec'ina ill skoro svi iz plemena Mudar. Kad je vidio tu bijedu, lice 
Bozijeg Poslanika, a.s., se promijenilo paje usao pa izasao i naredio 
Bilalu da prouci ezan pa ikamet. Klanjao je a onda se obratio 
prisutnima. Proucioje ajet: O Ijudi, bojtese Gospodara svoga, Koji vasje 
odjedne osobe stvorio..., pa do zavrsetka ajeta ...Zaista Allah motri na 
vas! (En-Nisa', 1.) Potom je proucio i ajet iz sure El-Hasr: O vi koji 
vjerujete, Bojte se Allaha i neka svako pogleda staje za sutra pripremio...! 
(El-Hasr, 18.) 

Ljudi su stali davati: neko dinar, neko dirhem, neko komad odjec'e, 
neko mjericu psenice, neko hurmi ili cak pola hurme. Jedan covjek 
ensarija donio je vrecu koju je jedva teglio! Svijet se nastavio smjenjivati 
tako da sam na kraju vidio dvije hrpe, jednu hrane a drugu odjec'e. 
Boziji Poslanik, a.s., cije je lice blistalo kao pozlaceno, rekao je: 

"Ko bude sevep da se u islamu uvrijezi neki lijep obicaj, pripada 
mu za to nagrada, ali i nagrada svih koji tako budu radili poslije njega 
a da se time njihova nagrada nista ne umanji. Ko, opet, uvede u islam MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 245 - Robe Boziji, kako se zoves? - upita ga. 

- Tako i tako! - rece spomenuvsi ime koje je cuo iz oblaka, pa 
upita: 

- Robe Boziji, zasto me pitas za ime? 

- Cuo sam glas iz onog oblaka iz kojeg se izlila ova voda, kako 
kaze: Natopi vrt toga i toga! - a bijase to tvoje ime! Sta radis ti od 
prinosa ovog vrta? 

- Kad vec tako kaz^s, mogu ti reel da trecinu od prinosa podijelim 
kao sadaku, trecinu pstavim za hranu sebi i svojoj celjadi, a trecinu 
ostavim za sjemena! - odgovori mu on. 

U jednom rivajetu stoji: - Jednu trecinu podijelim sirotinji, 
prosjacima i putnicima! 

Spasite se vatre (p^ehennema) makar s pola hurme sadake 535. Prenosi se d^ je Adijj ibn Hatim, r.a., rekao: 

- Spomenuoje jednom Boziji Poslanik, a.s., vatru (Dzehennem), 
pa se okrenuo i stao zaklanjati. 

"Cuvajte se vatr^ (Dzehennema)!" - rekao je okrenuvsi se i 
zaklonivsi tako da nai^ se cinilo kao da gleda u nju, a zatim nastavio: 244 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Prednost skrivene sadake 

537. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Sedam je onih koje ce Allah uvesti u Svqj hlad onoga dana kada 
osim Njegovog nec'e bid drugoga hlada. To su: pravedan vladar, mladic 
odrastao cinec'i Allahu ibadet, covjek cije je srce vezano za dzamiju, 
dvojica koji se u ime Allaha vole i u to ime se sastaju i rastaju, covjek 
koga neka ugledna i lijepa zena pozove (na blud) pa to odbije rekavsi 
da se boji Allaha, covjek koji daje sadaku krijuc'i to tako da njegova 
desna ruka ne zna sta daje lijeva* i covjek koji se u osami sjeti Allaha 
pa mu suze poteku." Vrijednost sadake onoga ko je zdrav i Skrt 

538. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a.: 

- Dosao je kod Bozijeg Poslanika, a.s., neki covjek i upitao: 

- Boziji Poslanice, koja sadaka je najvrjednija? 

"Da dijelis dok si zdrav i skrt, kad se plasis siromastva i nadas 
bogatstvu! I nemoj cekati da dusa do grla dode pa da kazes: Ovo 
ovome, ono onome! Tada vec svakako sve ide drugome!" - rece Boziji MUSLIMOVA 2BIRKA HADISA (SAZETAK) 245 540. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"O Ijudi! Allah je £ist i prima samo ono sto je cisto. On je naredio 
vjernicima ono sto je naredio i poslanicima rekavsi: O poslanici, jedite 
ono sto je na halal nacin steceno i cinite dobro, zaista samja obavijesten o 
onome sto vi radite! (El-Mu'minun, 51.) 

Rekao je takoder: O vi koji vjerujete, hranite se halal imovinom kojom 
smo vas opskrbiUr (El-Bekare, 172.) 

Zatim je spomenuo covjeka koji nakon dugog puta, prasnjav i 
rascupan, dize ruke ka nebu i moli: - O Gospodam, o Gospodaru!, a 
hrani se od harama, pije od harama, oblaci od harama i odgojen je 
na haramu. Kako da mu se Allah odazove?! Ne potcjenjujte sitnu sadaku 

541. Od Ebu Hui^ejre, r.a., se prenosi da bi Boziji Poslanik, a.s., 
govorio: 

"O zene muslimanke! Neka komsinica komsinici niposto ne 
potcjenjuje sadaku, makar se radilo o ovcijem papku!" r\ «:A;e:*M^ i x-^Ar.^^^,^ aiuu^. r\^^ i,^;;.«*»».;i,^ w-*n^».;.. 246 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Nagrada onome ko objedini sadaku sa dobrim djelima 

543. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
jednom prilikom pitao: 

"Ko je od vas osvanuo danas posted?" 

- Ja! - rece Ebu Bekr. 

"Ko je od vas danas ispratio dzenazu?" 

- Ja! - rece Ebu Bekr. 

"Ko je od vas danas nahranio siromaha?" 

- Ja! - rece Ebu Bekr. 

"Ko je od vas danas posjetio bolesnika?" 

- Ja! - rece Ebu Bekr. 

"Coyjek koji sve to uradi ud ce u Dzennet!" - rece Boziji Poslanik, a.s. 543-a. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Ko dadne (pokloni) na Bozijem putu par (konja, deva...), bit ce 
pozvan u Dzennetu: O robe Boziji, ovo je hajr koji si ucinio! Ko bude 
iz skupine namascija, bit ce prozvan sa vrata namaza, ko bude iz 
skupine mudzahida bit ce prozvan sa vrata dzihada, ko bude iz skupine MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 247 Tespih, ilakanje i dobroSnstvo raeunaju se sadakom 

545. Od Ebu Zerjra, r.a., se prenosi da su neki Ijudi, ashabi Bozijeg 
Poslanika, a.s., rekli Poslaniku, a.s.: 

- Boziji Poslanice! Bogati odnesose nagrade! Oni klanjaju kako 
mi klanjamo, poste kako mi postimo, a od viska svojeg imetka daju 
sadaku! 

Poslanik, a.s., rece: 

"Zar vama Allah nije dao nesto sto mozete kao sadaku podijeliti?! 
U svakom tespihu koga ucinite je sadaka, svakom tekbiru koga 
izgovorite sadaka, u svakoj zahvali AUahu sadaka, u svakom La ilahe 
illallah sadaka, u svakom poticaju na dobro sadaka, svakom odvracanju 
od zla sadaka, pa i snosaj nekih od vas ubroji se u sadaku!" 

- Zar Boziji Poslanice i kad neko od nas obavi taj strasni cin da mu 
se ubroji u sadaku? - zacudise se, a on rece: 

"Kako god bi, udovoljivsi strasti svojoj na haram nacin grijeh 
zaradio, isto tako stjece nagradu ako joj udovolji na halal nacin!" Davanje sadake na zglobove 

546. Od Aise, r.a|., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., rekao: 248 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Jedan covjekje rekao: Veceras c'u svakako podijeliti sadaku! Izasao 
je sa svojom sadakom i metnuo je u ruku bludnice, pa su Ijudi stali 
pricati kako je bludnici podijeljena sadaka, a on rece: 

- Boze, tebi pripada hvala sto je sadaka pala u ruke bludnice, aja 
cu svakako podijeliti opet sadaku! 

Izasao je sa svojom sadakom i metnuo je u ruku bogatog, pa su 
Ijudi stali pricati kako je bogatasu podijelio sadaku, a on rece: 

- Boze, tebi pripada hvala sto je sadaka pala u ruke bogatasa, aja 
cu svakako podijeliti opet sadaku! 

Izasao je sa svojom sadakom i metnuo je u ruku kradljivca, pa su 
Ijudi stali pricati kako je lopovu podijelio sadaku, a on rece: 

- Boze, tebi pripada hvala sto je sadaka pala u ruke bludnice, u 
ruke bogatasa i u ruke kradljivca! 

Njegova sadaka bila je primljena. Sto se tice bludnice, to moze 
biti sevep da se okani zinaluka, sto se tice bogatasa, mozda c'e iz toga 
uzeti ibret i poceti dijeliti od onoga sto mu je Allah podario, a sto se 
tice kradljivca, mozda ce se zahvaljujuci tome okaniti krade! 

onome koji dijeli i onome kojl Skrtari 'i48- OH Fhii Hiireire r a. sf^ nrf^nosi Ha \e Roziii Pnslanik. as., rekao: MUSLIIVIOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 249 "Nijedan dan Ijudima ne osvane a da ne sidu dva meleka, pa jedan 
od njih kaze: 

- Boze, daj naknadu onome koji dijeli! 
A drugi kaze: 

- Boze, daj stetu c^nome koji ne dijeli!" 

Posao koji obavlja pouzdan skladi§tar ubraja se u sadaku 

550. Od Ebu Musaa el-Es'arija, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, 
a.s., rekao: 

"Pouzdan skladistar musliman, koji ono sto primi u magacin sacuva 
pa onda to u cijelosd preda s draga srca onome kome mu se nalozi, 
spada medu one koji su dali sadaku!" Pbdijeli, nemoj brojati i §krtariti 

551. Od Esme biikt Ebu Bekr es-Sidika, r.a., se prenosi daje dosla 
kod Bozijeg Poslanika, a.s., i rekla: 

- Boziji Poslanice, ja nemam nista, osim onoga sto mi je donio 
Zubejr pa da li smeta da podijelim ono sto mi je doneseno? 250 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Kad podijeli rob iz imovine svoga gospodara 

553. Prenosi se da je Umejr, Abi Lahmov rob, rekao: 

- Moj gospodar naredio mi je da isijecem neko meso pa je naisao 
jedan siromah i ja sam mu dao nesto od tog mesa. Gospodar je to 
saznao i istukao me pa sam otisao kod Poslanika, a.s., i ispricao mu 
sta se desilo. On ga je pozvao i upitao: 

"Zasto si ga istukao?" 

- Dijeli moju hranu a da mu ja to nisam naredio! - odgovorio je. 
Boziji Poslanik, a.s., rece: 

"Nagrada za to pripada obojici!" 

554. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 
"Neka zena ne posd (dobrovoljno) kad joj je muz kod kuce ako 

joj on ne dozvoli, neka ne daje dozvolu nikome da ude ako je on kod 
kuce i ako joj on to ne dozvoli! Od onoga sto podijeli od njegove 
zarade, bez njegovog naredenja, pola nagrade pripada njemu." 

Suzdiiljivost i strpljlvost f;t;t; oh fk., q.^';a^ C.] 1-J.,^^ii^ C^ «^^ 


MUSLiMOVA ZBIRKA HADI5A (SAZETAK) 251 "Spasen je onaj ko prigrli islam i bude opskrbljen skromnom 
nafakom (koja ne prelazi njegove osnovne potrebe), pa ga Allah ucini 
zadovoljniin onim sto mu je dao!" 

Suzdrlavanje od prosjadenja 

557. Prenosi se od Muavije da je Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Nemojte biti nasrtljivi kada prosite, jer, tako mi Boga, niko od 
vas nece od mene nesto zaiskati i izvuci od mene svojim navaljivanjem 
nesto sto mi nije bilo po volji a da ce u onome sto sam mu dao imati 
bereketa!" Nepo2eljnost prosjatenja 

558. Od Abdullaha ibn Omera, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, 
a.s., rekao: 

"Ko od vas bude neprestano prosio kad se susretne sa AUahom, 
nece na lieu imati ni komadic'a mesa!" 559. Od Ebu Hi^rejre, r.a., se prenosi daje cuo Bozijeg Poslanika, 
as., kada kaze: 252 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZ(R! 561. Prenosi se daje Hakim ibn Hizam, r.a., rekao: 

- Zaiskao sam od Bozijeg Poslanika, a.s., pa mi je udijelio, pa sam 
opet zaiskao pa mi je udijelio, pa sam opet zaiskao pa mi je udijelio, 
a onda rekao: 

"Zaista je ovaj imetak privlacan i sladak pa kome bude darovan 
od sveg srca, imat ce u njemu bereket, a kome bude dat preko srca, 
nece imati u njemu bereketa, bit ce kao neko ko jede a vjecito glad 
osjeca! Gornja ruka bolja je od donje!" 

SIromah je onaj koji nema dovoljno, a ne trail od Ijudi 

562. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Nije siromah onaj koji hoda od covjeka do covjeka pa dobije 
ondje zalogaj, ondje dva, ondje hurmu, ondje dvije!" 

- Pa ko je onda siromah, Boziji Poslanice? - upitase ga. 

"Onaj koji nista nema, niko ga ne primjecuje, pa da mu udijeli, a 
on ni od koga nista ne trazi!" - rece Boziji Poslanik, a.s. Nije bogatstvo u ovosvjetskim dobrima MUSLiMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 253 Da aovjek ima dvije doline imetka, 2udio bi da ima tri 

565. Prenosi se da je Ebu-1-Esved rekao: 

- Poslao je Ebu Musa el-Es'ari po ucace iz Basre pa mu je doslo tri 
stotine Ijudi, dobrih ucaca Kur'ana. Rekao im je: 

- Vi ste najbolji ucaci Kur'ana medu stanovnicima Basre! Ucite 
Kuran! Nemojte da^ vam se vrijeme ucini dugo pa da vam ogrube 
srca, kao sto su ogrubjela onih prije vas. Mi smo ucili jednu suru 
kojaje po duzini i jacini bila slicna suri Beraet, paje ucinjeno 
da je zaboravim, ^li sam upamtio iz nje: Da covjek ima dvije 
doline imetka, zudio bi da ima tri, utrobu covjeka moze napuniti samo 
zemlja! 

Ucili smo, takoder, suru slicnu onima koje pocinju sa Sebbeha, 
paje ucinjeno da je zaboravim, ali sam upamtio iz nje: O vi koji vjerujete, 
zasto govorite ono sto ne radite? To ce biti upisano kao svjedocenje protiv 
vas i na Sudnjem danu bit cete pitani za ono sto ste govorili! ovosvjetskim Ijepotama koje te se pojaviti 254 Zekiijuddin Abdulazim EL-MUNZIRI se onda okrene Suncu, pobalega ill pomokri, zatim neko vrijeme 
preziva, pa tek onda ponovo pase. Onaj ko stice novae i postuje sva 
prava i obaveze koje su za to vezane imat c'e u njemu bereketa, a ko 
ga stice i ne drzi se prava i obaveza, on je kao neko ko stalno jede a 
uvijek glad osjec'a!" 

Dozvoljeno je primiti ono §to se dobije bez iskanja 

567. Od Ibn Omera, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., dao 
Omeru ibn el-Hattabu neki poklon pa mu je Omer rekao: 
Daj ga, Boziji Poslanice, nekome kome je potrebniji! 

Boziji Poslanik, a.s., rece mu: 

"Uzmi to, pa ili ostavi za sebe ili podijeli drugome! Ono sto dobijes 
bez zudnje i iskanja primi, a ono sto ne dobijes ni ne prizeljkuj!" 

Salem je rekao: 

- Zbog toga Ibn Omer ni od koga nista nije iskao niti je odbijao 
ono sto bi mu bilo davano. 

Kome je dopuSteno iskati 568. Prenosi se da ie Kpihis ihn Mnh^Hlr <^l-RilaH r^^Vc MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 255 - kad covjeka pogodi neimastina toliko da trojica razumnih Ijudi 
iz njegova naroda reknu: - Tog i tog je stvarno pritisla neimastina! 
Njemuje dopusteno iskati koliko da prikupi osnovna sredstva za zivot. 

Svako drugo iskanje, o Kabisa, propala je rabota od koje covjek 
nezakonito jede. " 

Davanje onome koji je grub pri iskanju 

569. Prenosi se da je Enes ibn Malik, r.a., rekao: 

- Isao sam jednom sa Bozijim Poslanikom, a.s., koji je imao na 
sebi nedzranski ogrtac grubog poruba. Sustigao ga je neki beduin i 
tako jako ga potegao za ogrtac da sam vidio na vratu Bozijeg Poslanika, 
a.s., trag grubog poruba izazvan jakim potezanjem i rekao mu: 

- Muhammede, naredi da mi se dadne sta od Bozijeg mala koji je 
kod tebe! 

Boziji Poslanik, a.s., okrenuo se prema njemu i nasmijao, zatim je 
naredio da mu se dodijeli pomoc. 570. Prenosi se da je Misver ibn Mahreme, r.a., rekao: 

- Dijelio Boziji Poslanik, a.s., ogrtace pa nije dao Mahremi (mojem 
ocu), koii mi rece: POST Vrijednosti posta 

571. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Uzviseni Allah j<p rekao: Svako djelo koje covjek ucini pripada 
njemu, osim posta! Post pripada meni, i Ja za njega posebno 
nagradujem! 

Post je stit pa kada neko od vas zaposti, neka ostavi spolno opcenje 
i neka ne galami, a ako ga neko bude psovao ili se htio sa njim tuc'i, 
neka kaze: Ja sam coVjek postac! 

Tako mi Onoga u cijoj je ruci Muhammedova dusa, zadah iz usta 
postaca sigurno je kod Boga bolji od mirisa mosusa. Postac ima dva 
veselja kojima se raduje: veseli se kada iftari i veselit ce se svome 
postu kada bude susreo svoga Stvoritelja!" Vrijednosti mjeseca ramazana 258 Zekijiuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Post se vezuje za videnje mladaka 

574. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a.: 

- Spomenuo Boziji Poslanik mladak i rekao: 

"Kad vidite mladak, zapostite i prestanite postiti kada ga ponovo 
vidite, a ako vam bude sakriven oblacima, upotpunite trideset dana 
postal" 

Mjesec traje dvadeset i devet dana 

575. Od Umm Seleme, r.a., se prenosi da se je Boziji Poslanik, 
a.s., zakleo da mjesec dana nece ulaziti kod nekih od svojih zena, pa 
im je kad je proslo dvadeset i devet dana dosao. Neko mu rece: 

- Rekao si, Boziji Poslanice, da nam neces mjesec dana ulaziti!? 
Poslanik, a.s., odgovori: 

"Mjesec traje dvadeset i devet dana!" 576. Od Ibn Omera, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Mi smo nepismen narod: ne pisemo i ne racunamo! Mjesec je 

ovoliko. nvnlikn i ovnlikn (■nnc\^cr7^n \r tr\ mifa ntvnrpnp ^:ikp <:::ilfriv«i MUSLIMOVAZBIRKA HADISA (SAZETAK) 259 Kad smo se susreli sa Ibn Abbasom, rekli smo mu: 

- Vidjeli smo mladak pa neki od nas rekose da je bio star tri noci, 
a drugi dvije! 

- Koje noci ste ga vidjeli? - upita on. 

- Te i te noci! - odgovorili smo. 
Ibn Abbas i ece: 

- Boziji Poslanik, a.s., rekao je: 

"Allah ga je produzio do njegova videnja, pa koje ga noci prvi put 
ugledate od tada racunajte!"* Svaka zemlja ima svoje videnje mladaka 

578. Prenosi se da je Kurejba rekao: 

- Ummu Fadl bint Haris poslala me je jednom Muaviji, r.a., u 
Sam. Dosao sam tamo i obavio posao zbog kojeg sam poslan pa me je 
tu zatekao ramazan. Vidio sam mladak noc uoci petka. Fred kraj 
mjeseca stigao sam u Medina i Abdullah ibn Abbas me je upitao: 

- Kad ste vidjeli mladak? 

- Vidjeli smo ga u noci uoci petka! - odgovorio sam. 

- Jesi li ga ti vidio? - upita on. 260 Zekiijuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Dva bajramska mjeseca ne mogu se umanjivati 

579. Od Ebu Bekreta, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao; 

"Ramazan i zu-1-hidzdze, kao dva bajramska mjeseca se ne 
umanjuju!"* Usehurujebereket 

580. Od Enesa, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., rekao: 
"Ustajte na sehur, jer je, doista, u sehuru bereket!" Odgadanje sehura do pred zoru 

581. Prenosi se daje Zejd ibn Sabit, r.a., rekao: 

- Sehurili smo sa Bozijim Poslanikom, a.s., a zatim ustali klanjaU. 

- Koliko vremena je proteklo uzmedu sehura i namaza? - upitao sam. - Koliko da se prouci pedeset sijeta! - odgovorio je. MUSUMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 261 RijeCi UzviSenog Allaha: ..,dok vam ne budejasan bijeliodcmog 

konca... 

583. Prenosi se da je Sehl ibn Sa'd, r.a., rekao: 

- Kad je objavljeno: I jedite i pijte dok bijeli od crog konca ne budete 
moglijasno razlikovatH, (El-Bekare, 187.) covjek bi, kad bi htio zapostiti, 
vezivao za svoju nogu bijeli i crni konac pa jeo dok mu ne bi bila 
uocljiva razlika izmedu dva konca pa je Allah objavio poslije toga od 
zore, Tek tada shvatili su da se to, zapravo, odnosi na dan i noc. 

Bilal ut\ ezad dok joS uvijek traje not, pa jedite i pijte 

584. Prenosi se da je Abdullah ibn Omer, r.a., rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., imao je dva mujezina: Bilala i slijepog Ibn 
Umm Mektuma. U vezi s njima on je rekao: 

"Bilal uci ezan dokjos uvijek traje noc! Vi jedite i pijte sve dok ne 
cujete ezan Ibn Umm Mektuma!" 

A izmedu njihovih ezana je bilo samo toliko koliko da jedan side 
a drugi se popne. Dostajlu koii osvane dzunup 262 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "I ja budem dzunup kad nastupi vrijeme namaza, pa zapostim!" - 
rece Boziji Poslanik. 

Covjek upita dalje: 

- Nisi ti kao mi, Boziji Poslanice, tebi je Allah oprostio grijehe 
koje si pocinio kao i one koje ces tek pociniti! 

Boziji Poslanik, a.s., na to rece: 

"Tako mi Boga, ja se nadam da se vise od vas bojim Allaha i da 
bolje znam cega se moram cuvad!" 

Kada postal iz zaborava neSto pojede ili popije 

587. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Ko se zaboravi dok posti pa nesto pojede ili popije, neka nastavi 
postiti - njega je to Allah nahranio i napojio!" Kad postaea neko pozove da jede neka kai^e: Ja postim 

588. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Kad neko od vas, dok posti, bude pozvan da jede, neka kaze: Ja 
postim!" MU5L1M0VA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 263 "Mozes li postiti dva mjeseca uzastopno?" - upita Poslanik, a.s. 

- Ne! - odgovori on. 

"Imas li mogucnost nahraniti sezdeset siromaha?" - upita Poslanik, 
a.s. 

- Ne! - odgovori on i sjede. 

Bozijem Poslaniku, a.s., bi donesenajedna korpa sa hurmama pa 
mu rece: 

"Podijeli ovo kao sadaku!" 

- Nema u ovom gradu siromasnije celjadi od moje da bih im to 
podijelio! - rece covjek. 

Boziji Poslanik, a.s., se nasmija toliko da su mu se ocnjaci mogli 
vidjeti pa rece: 

"Idi i nahrani njima svoju celjad!" 

590. Prenosi se da je Aisa, r.a., rekla: 

- Dosao je Bozijem Poslaniku, a.s., neki covjek i rekao: 

- Izgorio sam! 

"Zasto?" - upita Boziji Poslanik, a.s. 

- Spolno sam opcio sa svojom zenom danju uz ramazan! - odgovori 
coviek. 264 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Kad otpoCne nod i zade Sunce, postaC iftari 

592. Prenosi se da je Abdullah ibn Evfa, r.a., rekao: 

- Bill smo jednom uz ramazan sa Bozijim Poslanikom, a.s., na 
nekom putovanju pa kad je zaslo Sunce on rece: 

"O taj i taj, sjasi i razmuti nam kasu (pripremi nam iftar)!" 

- Boziji Poslanice! - rece covjek - jos uvijek je dan! 
"Sjasi i razmuti nam kasu!" - ponovi Boziji Poslanik, a.s. 
Sjahao je i razmudo kasu paju je donio Poslaniku, a.s., koji ju je 

popio pa rekao, uz gestikulaciju rukom: 

"Kad Sunce zade odavde, a noc se pojavi odande, postac iftari!" 

S iflarom treba pojturiti 

593. Od Sehla ibn Sa'da, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 
"Ljudi ce biti dobro dokle god budu zurili sa iftarom!" 594. Prenosi se daje Ebu Atijje rekao: 

- Kad smo jednom Mesruk i ja usli kod Aise, r.a., Mesruk joj rece: 

- Od dvojice ljudi, drugova Bozijeg Poslanika, a.s., koji stalno cine MU5LIM0VA ZBIRKA HAD15A (SAZETAK) 265 - Boziji Poslanice, pa ti spajas post! 

"A ko je od vas kao ja? - rece Poslanik, a.s., "ja obnoc'im, a mqj me 
Gospodar hrani i napaja!" 

Posto oni nisu htjeli prestati sa spajanjem, on je jednom postio sa 
njima dva dana neprekidno. Zatim su ugledali mladak pa je rekao: 

"Da se mladak nije pojavio, ja bih vamjos produzio!" 

Tim postupkom primjereno ih je kaznio stoga sto su odbili prestati 
spajati dan i noc u postu. 

Putnik mole postiti, a mo^e i mrsiti 

596. Prenosi se daje Ibn Abbas, r.a., rekao: 

- Putovaoje jednom Boziji Poslanik, a.s., uz ramazan i postio dok 
nije stigao u Usfan, a onda je zatrazio posudu sa picem i napio se, 
mada je bio dan, i to tako da ga Ijudi vide. I dok nije stigao u Mekku 
mrsioje. 

Boziji Poslanik, a.s., kao musafir uz ramazan, nekad je posdo a 
nekad mrsio pa bi i drugi Ijudi koji su htjeli postili, a drugi bi mrsili. 597. Od Dzabira ibn Abdullaha, r.a., se prenosi daje, kadje Boziji Oj^-vC"! TtTllr O C nniM 11 nnVioH rt^ Mekku. bio ramazan. Postio ie, a i 266 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Stamuje?" 

- Covjek posti! - odgovorili su. 
Boziji Poslanik, a.s., na to rece: 
"Nije dobrocinstvo postiti na putu!" 

Ni onoga koji posti na putu, ni onog koji ne posti ne treba 
osucfivati 

599. Prenosi se da je Ebu Se'id el-Hudri, r.a., rekao: 

- Bill smo na vojnom pohodu sa Poslanikom, a.s., a bio je 
sedamnaesti dan ramazana, pa su neki od nas postili a neki nisu. I 
niti je onaj koji je postio osudivao onoga koji ne posti, niti onaj koji 
ne posti onoga koji posti. Nagrada putniicu l<oji ne posti a obavija poslove 

600. Prenosi se da je Enes, r.a., rekao: 

- Bili smo jednom (uz ramazan) sa Bozijim Poslanikom, a.s., na 
putu pa su neki od nas postili a neki nisu. Vrijeme je bilo iznimno 
vruce i jedini hlad pravila nam je odjeca ili podignuta ruka kojom bi 
se neki stitili od sunra. KaH smn na if»Hnnm mi^^cfn cfoH Ho e«, MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 267 Pitao sam ga o postu na putovanju pa je rekao: 

- Putovali smo sa Poslanikom, a.s., u Mekku i postili. Kad smo 
zakonacili najednom mjestu, Boziji Poslanik, a.s., je rekao: 

"Priblizili ste se svome neprijatelju pa ako ne biste postili, imali 
biste vise snage (za borbu)!" 

Bila je to olaksica pa su neki od nas postili a neki nisu. Kad smo 
drugu noc zakonacili, rekao je: 

"Ujutro cete se sresti sa neprijateljem! Ako ne budete postili, imat 
cete vise snage i zato nemojte postiti!" 

To je vec bilo naredenje, pa nismo zapostili, 

Zatim je rekao: 

- Nakon toga, kad bismo putovali sa Bozijim Poslanikom, a.s., 
postili smo. Post na putovanju po vlastitom izboru 

602. Prenosi se da je Hamza ibn Amr el-Eslemi, r.a., rekao: 
- Boziji Poslanice, nalazim u sebi dovoljno snage da postim na 
putu pa da li smeta da postim? 
Boziji Poslanik, a.s., rece: 


^^^; 268 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Desavalo mi se da sam, zbog zauzetosti obavezama prema 
Poslaniku, a.s., ono sto mi je ostalo od ramazana uspijevala napostiti 
tek u sa'banu. NapaStanje ramazanskog posta za umrtog 

605. Od Aise, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Ko je umro, a na njemu ostao dug posta, naposdt ce ga za njega 
najblizi rodak (nasljednik)!" 606. Prenosi se od Burejde, r.a., da je rekao: 

- Dok sam jednom sjedio kod Bozijeg Poslanika, a.s., dosla mu je 
jedna zena i rekla: 

- Ja sam svojoj majci poklonila jednu robinju, paje majka umrla! 
"Pripada ti nagrada za poklon i pored toga sto ces je dobiti u 

nasljedstvo!" - rece Boziji Poslanik, a.s., a zena nastavi: 

- Boziji Poslanice, ostala je duzna mjesec dana posta, pa hocu li ja 
to za nju napostiti? 

"Naposti za nju!" - rece Poslanik, a.s. 

- Ona nije ni hadz obavila, pa da li da ja za nju hadz obavim? - MU5LIM0VA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 269 Post i nepoSdenje u mjesecima mimo ramazana 

608. Prenosi se da je Abdullah ibn Sekik rekao: 

- Pitao sam Aisu, r.a., da li je Boziji Poslanik, a.s., postio neki 
drugi citav mjesec osim ramazana pa je rekla: 

- Nije mi poznato da je postio neki drugi citav mjesec osim 
ramazana kao sto nijedan citav mjesec nije ni mrsio. 

Vrijednost posta na Boiijem putu 

609. Od Ebu Se'ida ei-Hudrija, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, 
a.s., rekao: 

"Nijedan covjek nece na Bozijem putu posdti niU jedan dan a da 
njegovo lice Allah ne udalji od vatre sedamdeset godina za taj dan 
posta!" ZnaCaj posta u mjesecu muharremu 

610. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Najbolii post poslije ramazanskogjeste post u mjesecu muharremu. 270 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Koji se dan posti u vezi sa aSurom 

612. Prenosi se da je Hakem ibn el-A'redz rekao: 

- Dokje Ibn Abbas lezao jednom kod Zemzema sa ogrtacem ispod 
glave, rekao sam mu: 

- Objasni mi post na Dan asure! 
On rece: 

- Kad vidis mladak mjeseca muharrema ti broj, pa deveti dan osvani 
u postu! 

- Je li ga tako postio Muhammed, a.s.? - upitao sam, 

- Da! - odgovorio je on.* Vrijednost posta na Dan aSure 

613. Od Ibn Abbasa, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
dosao u Medinu i zatekao jevreje kako poste na Dan asure pa ih je 
upitao: 

"Zasto vi postite ovaj dan?" 

Oni su odgovorili: 

- Ovo je veliki dan! U njemu je Allah spasio Musaa i njegov narod, MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 271 - Nije mi poznato daje Boziji Poslanik postio neki dan kogaje 
smatrao vrednijim od ovoga, niti mjesec od mjeseca ramazana. Ko nije zapostio na Dan aSure neka se preostali dio dana ustegne 

od hrane 

615. Prenosi se daje Rubejji' bint Mu'awiz ibn Afra rekla: 

- Ujutro na Dan aiure Boziji Poslanik, a.s., poslao je u ensarijska 
sela okolo Medine Ijude da oglase: 

"Ko je osvanuo posted neka nastavi postiti, a ko nije zapostio 
neka se preostali dio dana ustegne od hrane!" 

Poslije toga mi bismo na Dan asure postili, a i djecu smo svoju 
poticali da poste koliko mogu. Kad bismo isli u dzamiju, njima bismo 
napravili igracke od vune, pa kad bi zatrazili da jedu, mi bismo im 
davali igracke, da prekrate vrijeme do iftara. 

Post mjeseca §a*bana 

616. Prenosi se daje Ebu Seleme, r.a., rekao: 

- Pitao sam Aisu o postu Bozijeg Poslanika, a.s., pa je rekla: 

- Boziji Poslanik, a.s., posdo je toliko da smo mislili da nece ni 272 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Isprac^nje ramazana posteti Sest dana u §ewalu 

618. Od Ebu Ejjuba el-Ensarija, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, 
a.s., rekao: 

"Ko isposti ramazan pa ga isprati sa sest dana posta u sewalu, 
(imat ce nagradu) kao daje sve vrijeme (cijelu godinu) postio!" 

Nema posta u deset dana zu-l-hid2d2eta 

619. Prenosi se daje Aisa, r.a., rekla: 

- Nisam nikad vidjela daje Boziji Poslanik, a.s., postio u ovih deset 
dana (zu-1-hidzdzeta).* 

Post na Dan Arefiata 

620. Od Ebu Katade, r.a., se prenosi daje dosao jednom neki 
covjek kod Bozijeg Poslanika, a.s., i rekao: 

- Kako ti postis! 

Boziji Poslanik, a.s., se razljutio (zbog nacina na koji gaje upitao) 
pa kad je Omer primijetio njegovu srdzbu, rece: 

- Zadovoljni smo sto nam je Allah gospodar, sto nam je islam 
vjera i sto nam je Muhammed poslanik! Kod Allaha zastitu trazimo 
od Njegove srdzbe i od srdzbe Njegovog Poslanika! 

Omer je ponavljao ove rijeci dok se srdzba Poslanika, a.s., nije 
stisala, a onda rekao: 

- Boziji Poslanice! Sta kazes za onoga ko bi svaki dan postio? 
"Taj niti bi postio niti mrsio!" - rece Boziji Poslanik, a.s. 

- Sta kazes za onoga ko bi postio dva, a mrsio jedan dan? - upita 
Omer. * Nije ih postio zato sto bi ga nesto sprijecilo ili ga ona nije vidjela da posti, sto 
ne znaci da ih nije postio, zbog hadisa koji podsticu na post u ovim danima. MUSUMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 273 "Mislis da to neko moze (normalno) podnijeti? - odgovori Poslanik, 
a.s., pitanjem. 

- Sta kazes za onoga ko bi jedan dan postio, a jedan mrsio? - upita 
Omer. 

"To je post Davuda, a.s.!" - rece Boziji Poslanik, a.s. 

- Sta kazes za onbga ko bi postio jedan, a mrsio dva dana? - upita 
dalje Omer. 

"Volio bih kad bih imao za to snage!" - rece Boziji Poslanik, a.s., 
pa onda dodade: 

"Po tri dana posta u svakom mjesecu, od jednog do drugog 
ramazana, ravno je neprestanom postu! Post na Dan Arefata brise 
(manje) grijehe (pocinjene) u godini koja je prethodila i godini 
koja slijedi, a post na Dan asure brise grijehe u godini koja je 
prethodila!" 

Kad had^ija ne posti na Dan Arefata 621. Od Umm Fadl bint Haris se prenosi da su na Dan Arefata 
neki u njenoj blizini diskutirali o tome da li Boziji Poslanik, a.s., posti. 
Jedni su tvrdili da posti, drugi da ne posd, pa mu je ona poslala posudu 
sa mlijekom i on ju je, jasuci na svojoj devi, popio. 274 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Nepoleljnost posta u dane teSrika 

623. Od Nubejse el-Huzeiija se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Dani tesrika* su dani jela i pica!" 

(Po jednom rivajetu dodano je jos: "i zikra AUahu, dz.s.") 

Post ponedjeljkom 

624. Od Ebu Katade se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., upitan 
o postu ponedjeljkom pa je rekao: 

"Na taj dan sam roden i na taj dan mi je spustena objava!" 

Nepoieljnost posta samo petkom 

625. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Nek niko od vas ne posd u petak, ukoliko ne posd i dan prije 
njega ili pak poslije njega!" 

626. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Nemojte izdvajati noc uoci petka namazom mimo drugih noci, i 
nemojte izdvajad petak postom mimo drugih dana, izuzev ako je to u 
sklopu posta koji neko od vas uobicajeno posti!" 

Post po tri dana od svakog mjeseca 

627. Prenosi se da je Muaza el-Adevijja rekla: '■ To su drugi, treci i cetvrti dan Kurban-bajrama. MUSLIMOVA ZBIRKA HADI5A (SAZETAK) 275 - Pitala sam Aisuj suprugu Bozijeg Poslanika, a.s., da li je Boziji 
Poslanik, a.s., postio od svakog mjeseca po tri dana, pa je rekla: 

-Da! 

- Koje dane u mjesecu je postio? - upitaia sam. 

- Nije se osvrtao na to koji su to dani u mjesecu! - odgovorila je. Nepofeljnost stalnog posta 

628. Prenosi se da je Abdullah ibn el-Amr ibn el- As rekao: 

- Doprlo je do Bozijeg Poslanika, a.s., daja danju stalno postim a 
nocu klanjam, pa ne znam da li bijase porucio da dodem kod njega ili 
smo se slucajno sreli i on mi rece: 

"Nisam li ja obavijesten da ti danju stalno postis, a noc'u klanjas?" 

Kad sam to potvrdio, on rece: 

"Nemoj tako raditi! Tvoje oci imaju svoje pravo, tvoje tijelo ima 
svoje pravo i tvoja celjad imaju svoje pravo! Zato posti, ali i ne posti! 
Klanjaj, ali i spavaj! Posti od svakih deset danajedan i za to ces imati 
nagradu i svih onih devet preostalih dana!" 

' Mogu ja vise od toga, Boziji Poslanice! - rekao sam. 

"Posti onda Davudov post!" - rece Boziji Poslanik, a.s. 276 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Najboiji post je Davudov post - dan postiti a dan mrsiti 

629. Od Abdullaha ibn Amra, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, 
a.s., rekao: 

"AUahu je najdrazi Davudov post, a najdrazi Allahu je Davudov 
namaz! On bi pola noc'i spavao, zatim trecinu klanjao, pa onda 
preostalu sestinu nod opet spavao. Jedan bi dan postio, a drugi mrsio!" Ko zaposti dobrovoljni post pa se omrsi 

630. Aisa, r.a., prenosi daje usao jednom kod nje Poslanik, a.s., i 
rekao: 

"Ima li sta kod vas (za jelo)?" 

- Nema! - odgovorili smo. 

"Onda cu ja postiti!" - rece Boziji Poslanik, a.s. 
Kad nam je dosao jedan drugi dan, rekli smo: 

- Boziji Poslanice, donesen nam je hajs (jelo od hurmi sa maslom 
i suhim sirom)! 

"Pokazi mi ga da vidim! - rece on - Jutros sam zapostio!" 
Kad je vidio jelo, prekinuo je post ijeo. rilKAF 
Kadseulaziuitikaf 

631. Prenosi se daje Aisa, r.a., rekla: 

- Kad bi Boziji Poslanik, a.s., htio zapoceti sa i'tikafom, klanjao bi 
sabah-namaz pa onda ulazio u prostoriju predvidenu za i'tikaf. 

Naredio je jednbm prilikom da mu se postavi sator, jer je htio 
zadnjih dest dana ramazana provesti u i'tikafu. Naredi i Zejneba da 
se i njoj podigne sator pa onda i neke druge od zena Bozijeg Poslanika, 
a.s., pa kad on klanja sabah-namaz i vidje sve te satore, rece: 

"To je, biva, sve iz poboznosti!?" 

Potom je naredio da se njegov sator demontira, odustajuci od 
i'tikafa u torn ramazanu. Te godine i'tikaf je obavio u prvih deset 
dana sewala. 

Itikaf u prvoj i drugoj tredni ramazana a90 v>^^ ^^ ;^ T7U,, c«*;^ ^1 u,,^^; ^ . 278 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Pokazana mi je u snu (Noc kadr) kao neparna noc! I vidio sam 
kako u ranim jutarnjim satima cinim sedzdu po blatu i vodi! 

Kad je dvadeset i prve noci ramazana ustao klanjati sabah-namaz, 
posto je padala kisa i prokvasila krov dzamije, vidio sam blato i vlagu 
pa kad je Boziji Poslanik, a.s., zavrsio sabah-namaz i okrenuo se, po 
celu i jednoj strani nosa vidjelo mu se blato i voda. 

Bila je to dvadeset i pi*va noc ramazana, odnosno pocetak zadnje 
trecina ramazana. 

I*tikaf u zadnjoj tredini ramazana 

633. Od Aise, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., u i'tikafu 
boravio u zadnjoj trecini ramazana sve dok ga Allah nije sebi uzeo. 
Nakon toga u i'tikaf su se povlacile njegove zene. 

Aktivnost u zadnjoj tredni ramazana 

634. Od Aise, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., kad bi 
nastupila zadnja trec'ina ramazana, ozivljavao noc (raznovrsnim 
vidovima ibadeta), budio celjad (da bi ibadetili) i drzao se podalje od 
svojih zena. 

tralenju Nod kadr u zadnjoj tredni ramazana 

635. Od Ibn Omera, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Trazite je (Noc kadr) u zadnjoj trecini ramazana! Ako neko od 
vas bude slab i ne bude mogao (svih tih deset), neka ne propusti 
sedam zadnjih noci!" Hot kadr je dvadeset i prva nod ramazana 

U vezi s tim vec je naveden hadis koga prenosi Ebu Se'id el-Hudri 
(broj 632). MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 279 Nod kadr je dvadeset i treda nod ramazana 

636. Od Abdullaha ibn Unejsa, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, 
a.s., rekao: 

"Bila mi je pokazana Noc kadr pa je ucinjeno da to zaboravim! 
Vidim sebe kako u rano jutro te noci cinim sedzdu u vodi i blatu!" 

Dvadeset i trecu noc (tog) ramazana padala nam je kisa! Boziji 
Poslanik, a.s., klanjao namje sabah-namaz pakadaje zavrsio i krenuo, 
po celu i nosu vidjeli su mu se tragovi vode i blata! 

Abdullah ibn Unejs kaze daje to bila dvadeset i treca noc ramazana. Tra2ite je (Nod kadr) u devetoj, sedmoj i petoj nodi 

637. Prenosi se daje Ebu Se'id el-Hudri, r.a., rekao: 

- Trazeci Noc kadr prije nego sto mu je bila pokazana, Boziji 
Poslanik, a.s., proveo je u i'tikafu drugu trecinu ramazana. Kad je 
protekla ta trecina, naredio je da se sator sklopi, ali mu se tada pokaza 
daje ona u zadnjoj trecini pa naredi da se sator ponovo podigne. 
Tom prilikom izasao je pred Ijude i rekao: 

"O Ijudi, doista mi je bila pokazana Noc kadr pa sam bio izasao 
da vas u vezi s njom upoznam, ali dodose dva covjeka koja su se nesto 280 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Nod kadr je dvadeset i sedma not ramazana 

638. Prenosi se da je Zirr ibn Hubejs rekao: 

- Isao sam pitati Ubejja ibn Kaba, r.a., (o noci Kadr) pa sam rekao: 

- Tvqj brat Ibn Mesud kaze da onaj ko cijelu godinu provede u 
ibadetu pogodit ce Noc kadr! 

- Allah mu se smilovao! - rece on - Znao je on, svakako, daje ona 
u ramazanu, daje u zadnjoj trec'ini, tacnije dvadeset i sedmu noc 
ramazana i da drukcije ne moze biti, ali nije htio da se Ijudi ogranice 
samo na nju (u svom ibadetu)! 

- Na osnovu cega to kazes, o Ebu Munzire? - upitao sam. 

- Na osnovu znaka koji nam je Boziji Poslanik, a.s., otkrio - da ce 
Sunce toga jutra izac'i a nece imati zraka! - odgovori on. HADZ Obaveza hadia jedanput u fivotu 

639. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a.: 

- Drzeci nam jednom hutbu Boziji Poslanik, a.s., je rekao: 
"O Ijudi, stavljen vam je u duznost hadz, pa ga obavljajte!" 
Jedan covjek rece: 

- Je li svake godine, Boziji Poslanice! 

Boziji Poslanik, a.s., je sutio dok ovaj tri puta nije ponovio pitanje 
a onda je rekao: 

"Da sam potvrdno odgovorio na ovo pitanje, palo bi vam to u 
obavezu (svake godine), a (to) ne biste mogli (podnijeti)!" 

Zadm je dodao: 

"Ostanite na onome sto vam kazem! Oni prije vas propali su zato 
sto su mnogo pitali i sto su se razilazili sa svojim vjeroyjesnicima. Kad 
vam nesto naredim, uradite od toga koliko mozete, a kad vam sta 282 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI OdanuVelikoghad^a 

642. Prenosi se daje Ebu Hurejre, r.a., rekao: 

- Kadje Boziji Poslanik, a.s., odredio Ebu Bekra es-Siddika vodom 
hadzijama, a to je bilo prije Oprostajnog hadza, Ebu Bekr, r.a., me je na 
prvi dan Kurban-bajrama poslao sa grupom Ijudi da objavimo sljedece: 

"Od ove godine pa nadalje musrici ne mogu obavljati hadz i ne 
moze se vise tavaf ciniti bez odjece!" 
Ibn Sihab je rekao: 

- Hamid ibn Abdurrahman bi govorio daje dan klanja (prvi dan 
Kurban-bajrama) dan Velikog hadza, prema hadisu koji prenosi Ebu 
Hurejre. 

Zna^jDanaArefata 

643. Od Aise, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 
"Nijedan dan Allah ne oslobodi vise Ijudi od vatre nego na Dan 

Arefata. On, dz.s., pride (toga dana) s ponosom melecima i kaze: - 
Sta zele ovi (pa da im ispunim)!" Sta se kafe kad se pode na had2 ill neki drugi put 

644. Od Alija el-Ezdija, r.a., se prenosi da ih je Ibn Omer, r.a., 
poucavao sljedece: 

- Kada bi se Boziji Poslanik, a.s., krecuc'i na put popeo na devu, tri 
puta bi izgovorio tekbir pa onda proucio: 

"Subhdne-l-lezi sehhare lend hdzd ve md kunnd lehu mukrinin ve innd 
ild rabbind lemunkalibun. Allahumme innd nes'eluke fi seferind hdzd el- 
birre ve-t-takvd, ve minel-'ameli md terdd. Allahumme hewin 'alejna seferend 
hdzd va-tvi 'anna bu'deh. Allahumme ente-s-sdhibufi-s-seferi ve-l-halifetufi- 
l-ehl. Allahumme inni e'uzu bike min va'sdi-s-seferi ve kedbeti-l-manzari ve 
sui-l-munkalebi fi-l-mdli ve-l-ehl. - Slavljen neka je Onaj koji nam je ovo 
potcinio, jer da nije (to ucinio) mi ih ne bismo mogli koristiti. Zaista MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 283 se mi svome Gospodaru okrecemo! AUahu moj, opskrbi nas na ovome 
putu dobrocinstvom i takvalukom, te aktivnostima s kojima si Ti 
zadovoljan! AUahu moj, olaksaj nam ovo nase putovanje i ucini nam 
ga kratkim! AUahu moj, Ti si nas drug na putu a nasoj celjadi kod 
kuce zastitnik! AUahu moj, sacuvaj nas zamora i iscrpljenosti naputu, 
te nesrece u imetku i porodici!" 

I kada hi se vratio, ucio je to is to dodajuci jos: 

"Aibune, tdibune, 'dbidune, li rabbind hdmidun. - Vratismo se s 
ucinjenom tevbom, robujuci i zahvaljujuci svome Gospodaru!" 

Zena na had! putuje sa mahremom 

645. Od Ebu Se'ida el-Hudrija, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, 
a.s., rekao: 

"Zeni koja vjeruje u AUaha i Sudnji dan nije dopusteno da na 
putu provede tri iU Vise dana ako sa njom nije njen otac, njen sin, 
njen muz, njen brat iU neko drugi za kog se ne bi mogla (po serijatskim 
propisima) udati!" 646. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 
"Zeni koia vieruie u AUaha i Sudnji dan niie dopusteno putovati 284 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI HadI djeteta i nagrada onome ko ga vodi 

648. Od Ibn Abbasa, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
susreo jednom u Revhi grupu jahaca pa ih je upitao; 

"Koji ste vi!" 

- Muslimani! - odgovorili su - A ko si ti! 
"Boziji Poslanik!" - odgovorio je on. 
Jedna zena podigla je dijete i upitala: 

- Moze li ono obaviti hadz! 

"Da, a tebi ce pripasti nagrada!" - odgovorio je Poslanik, a.s. 

Had! za onoga ko ne mo2e podnljeti jahanje (vo2nju) 

649. Prenosi se da je Abdullah ibn Abbas, r.a., rekao: 

- Dokje na konju iza Bozijeg Poslanika, a.s., sjedio Fadl ibn Abbas, 
dosla je neka zena iz plemena Has'am da upita Poslanika, a.s., za neko 
serijatskopravno rjesenje. Fadl je stao gledati u nju a ona u njega, paje 
Boziji Poslanik, a.s., okretao Fadlovo lice na drugu stranu. Zena upita: 

- Boziji Poslanice, Allah je propisao vjernicima hadz u vrijeme 
kad je moj otac zasao vec u duboku starost i kad vise nije kadar drzati 
se u sedlu! Mogu li ja za njega obaviti hadz! 

"Mozes!" - odgovorio je Poslanik, a.s. 

A desilo se to na Oprostajnom hadzu. Kad 2ena sa hajzom (menstruacijom) Hi nifasom (postporodajno 
ei§denje) ieW obud ihram 

650. Prenosi se daje Aisa, r.a., rekla: 

- Esma bint Umejs je u Sedzeri (jedno od mjesta gdje se oblace 
ihrami) imala nifas (postporodajno ciscenje) nakon sto je rodila 
Muhammeda ibn Ebu Bekra. Boziji Poslanik, a.s., je naredio Ebu 
Bekru da joj kaze da se okupa i pocne sa telbijjom. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 285 mikatima za hadf i umru 

651. Prenosi se da je Ibn Abbas, r.a., rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., je stanovnicima Medine za mikat* odredio 
Zu-1-Hulejfu, stanovnicima Sama Dzuhfu, stanovnicima Nedzda Karn 
el-Menazil, a stanovnicima Jemenajelemlem, kazavsi da su to mjesta 
na kojima ce stupiti u ihrame oni, kao i Ijudi iz drugih krajeva koji 
tim pravcima dolaze da obave hadz ili umru. Oni koji su blize Mekki 
od spomenutih mjesta, ihrame oblace od svoje kuce, tako da stanovnici 
Mekke ihrame oblace u Mekki. 652. Prenosi se od Ebu Zubejra da je cuo Dzabira ibn Abdullaha, 
r.a., kada, nakon sto gaje neko upitao o mjestima na kojima se oblace 
ihrami, kaze: 

- Cuo sam (mislim daje rekao) Poslanika, a.s., kad je rekao: 

"Stanovnici Medine ihrame oblace u Zu-1-Hulejfi ili ako idu drugim 
putem, u Dzuhfi, stanovnici Iraka u Zat Irku, stanovnici Nedzda u 
Karnu, a stanovnici Jemena ujelemlemu." 286 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Mo§us je najbolji miris 

655. Od Ebu Se'ida el-Hudrija, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, 
a.s., spomenuo neku zenu Israilicanku koja je napunila svqj prsten 
mosusom, a mosus je najbolji miris. 

Moja i kamfbr 

656. Prenosi se daje Nafi' rekao: 

- Ibn Omer, r.a., kada bi se htio nakaditi, cinio bi to alojom kojoj 
ne bi dodavao nikakav drugi miris ili kamforom kojem bi dodao male 
aloje rekavsi: 

- Tako se kadio Boziji Poslanik, a.s.! 

bosiljku 

657. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Kome se ponudi bosiljak neka ga ne odbija, on se lahko nosi i 
ugodno mirise!" 

Obla^enje ihrama u diamiji na Zu-l-Hulejfi 

658. Od Salima ibn AbduUaha se prenosi daje cuo svoga oca 
kada kaze: 

- (Time sto oblacite ihrame) u ovoj vasoj pustari vi lazete na Bozijeg 
Poslanika, a.s.! Boziji Poslanik, a.s., nikad nije oblacio ihrame izuzev 
u ovoj dzamiji! - tj. u Zu-1-Hulejfi. Obla^enje ihrama kada krene jahalica 

659. Od Ubejda ibn Dzurejdza se prenosi daje on rekao AbduUahu 
ibn Omeru: MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 287 - O Ebu Abdurrahmane! Vidio sam da radis cetiri stvari koje ne 
vidjeh da iko drugi od tvojih drugova radi! 

- Koje su to cetiri stvari, o Ibn Dzurejdze! - upita ga Abdullah ibn 
Omer. 

Ubejd ibn Dzurejdz rece: 

- Vidio sam da dotices samo dvajemenska ugla (Kabe),* da oblacis 
obucu od ustavljene koze bez dlake, da mazes odjec'u zutilom i vidio 
sam da kada si u Mekki gdje svi Ijudi oblace ihrame cim ugledaju 
mladak, ti oblacis ihrame tek na dan tervijje (osmi dan zu-1-htdzdzeta)! 

Abdullah ibn Omer rece: 

- Sto se tice uglova (Kabe), nisam vidio da Boziji Poslanik, a.s., 
dotice druge osim ova dva jemenska ugla! Sto se tice obuce od 
ustavljene koze bez dlake, vidio sam da Boziji Poslanik, a.s., oblaci 
obucu koja je bez dlake i u njoj uzima abdest pa i jaje volim oblaciti! 
Sto se tice mazanja zutom bojom, vidio sam Bozijeg Poslanika, a.s., 
da se njome maze, pa se i ja volim njome namazati! Sto se, pak, tice 
oblacenja ihrama, nisam vidio Bozijeg Poslanika, a.s., da je oblacio 
ihrame prije nego sto krene njegova jahalica (tj. osmi dan zu-1- 
hidzdzeta prema Arefatu)! OblaCenje ihrama za hadz Iz Mekke 288 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Opcili smo (od tog trenutka) sa zenama, namirisavali se i nosili 
svoju (uobicajenu) odjecu, a od dana Arefata dijelile su nas samo 
cetiri nod. Na dan tervije (dan uoci Arefata) obukli smo (ponovo) 
ihrame. 

Boziji Poslanik, a.s., je usao kod Aise i zatekaoje kako place, paje 
upitao: 

"Sta je bilo!" 

Ona rece: 

- Dobila sam menstruaciju! Ostali Ijudi su skinuli ihrame a ja jos 
nisam! Ja nisam jos obavila (umranski) tavaf oko Kabe, a Ijudi se vec 
spremaju za obavljanje hadza! 

Boziji Poslanik, a.s., rece: 

"To je stvar koju je Allah propisao kcerima Ademovim (zenama)! 
Okupaj se pa obuci ihrame za hadz!" 

Onaje ucinilakakoje rekao. Izvrsilaje sve radnje kako i sljeduje, 
a kadjoj je prestala menstnaacija obavila je tavaf oko Kabe i saj izmedu 
Safe i Merve. Boziji Poslanik, a.s., joj je zatim rekao: 

"Ti si skinula ihrame za hadz i za umru istovremeno!" 

Ona rece: 

- Boziji Poslanice, nekako mi smeta sto nisam obavila tavaf oko 
Kabe prije hadzskog tavafa! 

Boziji Poslanik, a.s., obrati se njenom bratu rekavsi: 

"Abdurrahmane, izvedije do Ten'ima neka zanijjeti umru!" 

Bilo je to u noci kada su konacili na Muhassabu.* 

Telbijja 

661. Od AbduUaha ibn Omera, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, 
a.s., kada bi se podigla sa njim njegova deva ispred dzamije u Zu-1- 
Hulejfi, pocinjao hadzske obrede i poceo izgovarati (telbijju): * Muhassab - mjesto gdje se bacaju kamencici na Mini. MUSLIIVIOVA ZBIRKA HADI5A (5AZETAK) 289 '' Lebbejkellahumme lebbejk, lebbejke Id serike leke lebbejk, inne-l-hamde 
ve-n-ni 'mete leke ve-l-mulk, Id serike lek! - Odazivam Ti se Boze, odazivam 
Ti se! Odazivam Ti se, Ti nemas partnera (u gospodarenju), odazivam 
Ti se! Zaista samo Tebi hvala pripada, i kod Tebe su sve blagodati i 
vlast! Ti nemas partnera (u gospodarenju)!" 

Kazu da je Abdullah ibn Omer govorio: 

- Ovo je telbijja Bozijeg Poslanika, a.s. 
Nafi' je rekao: 

- Abdullah je dodavao na ovu telbijju i rijeci: 

- Odazivam Ti se! Odazivam Ti se! Odazivam Ti se! Od Tebe srecu 
iscem i uspjeh, jer svako dobro je u Tvojim rukama! Odazivam Ti se, 
jer samo se Tebi zelje upucuju i u Tvoje ime radi! 

Telbijja za umru i had2 662. Prenosi se daje Enes, r.a., rekao: 

- Cuo sam Bozijeg Poslanika, a.s., kada je za oboje (umru i hadz) 
Zajedno uzvikivao telbijju: 

''Lebbejke 'umreten ve hadzdzen, lebbejke 'umreten ve hadidien - 
Odazivam Ti se (obavljajuci) umru i hadz! Odazivam Ti se (obavljajuci) 
umru i hadz!" 290 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI U drugom rivajetu stoji: 

- Boziji Poslanik, a.s., stupio je u ihram sa nijjetom da obavi samo 
hadz! 

665. Od Aise, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., zanijetio 
samo hadz (bez umre). 

Obavljanje had^ i umre zajedno (kiran) 

666. Od Bekra ibn AbduUaha se prenosi da je Enes, r.a., rekao: 

- Cuo sam (jednom) Bozijeg Poslanika, a.s., kako uzvikuje telbijju 
za hadz i umru zajedno pa sam o tome govorio sa Ibn Omerom, koji 
rece da je to bila telbijja samo za hadz. Kad sam sreo Enesa, rekao 
sam mu sta kaze Ibn Omer, pa on rece: - Sta, smatrate nas djecom!? 

- Licno sam cuo Bozijeg Poslanika, a.s., kada uzvikuje: "Odazivam 
Ti se za umru i hadz!" 

umri obavljenoj uz had! 

667. Prenosi se da je Imran ibn Husajn rekao; 

- Obavljali smo sa Bozijim Poslanikom, a.s., umru uz hadz, a o 
tome nije bio objavljen ajet! 

Covjek (misli se na Omera ibn el-Hattaba) je po svome misljenju 
rekao staje htio!* 

668. Prenosi se da je Imran ibn Husajn, r.a., rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., obavljao je umru uz hadz pa smo i mi sa 
njim is to to cinili! * Ebu Musa el-Es'ari, r.a., je taj Omerov, r.a., stav definirao kao njegov osobni. 
Vidihadisbr. 671. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 291 669. Prenosi se da je Dzabir ibn Abdullah, r.a., rekao: 

- Dosli smo sa Bozijim Poslanikom, a.s., (do mikata) uceci telbijju 
za hadz, pa nam je naredio da zanijjetimo umru! Ko obuee ihrame za hadz s pripremljenim hedjom (kurbanom) 

670. Prenosi se da je Musa ibn Nafi' rekao: 

- Dosao sam u Mekku cetiri dana prije temje (koja je dan uoci 
Arefata) s nijjetom da obavim umru pa Ijudi rekose: 

- Tvoj hadz ce sada biti mekanski hadz! 

Zato sam otisao kod Ata'a ibn Ebu Rebaha da upitam za serijatsko- 
pravno rjesenje pa mi on rece: 

- Pricao mi je Dzabir ibn Abdullah el-Ensari da je obavljao hadz sa 
Bozijim Poslanikom, a.s., one godine kadaje imao sa sobom zrtvenu 
zivodnju. Zanijjetili su obaviti hadz bez umre (ifrad) pa je Boziji 
Poslanik, a.s., rekao: 

"Skinite ihrame nakon sto obavite tavaf oko Kabe i saj izmedu 
Safe i Merve, zadm potkratite kosu i ponasajte se kao kad ste bez 
ihrama do dana tervije (dan uoci Arefata), kada cete ponovo obuci 
ihrame za hadz, a ono sto ste dotad obavili pretvorite u umru! 

T.iiiHi rekosp- 292 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Dosao sam kod Bozijeg Poslanika, a.s., dok je tjerao devu da 
klekne u Bathi pa me je upitao: 

"Za sta si nijjet ucinio?" 

- Zanijjetio sam ono sto je i Boziji Poslanik, a.s., zanijyetio! - 
odgovorio sam. 

"Jesi li poveo hedja (zrtvenu zivotinju)?" - upita on. 

- Ne! - odgovorio sam. 
On rece: 

"Onda obavi tavaf oko Kabe i saj izmedu Safe i Merve, zatim skini 
ihrame!" 

Obavio sam tavaf oko Kabe i saj izmedu Safe i Merve, pa onda 
dosao kod jedne zene iz mojeg roda koja me iscesljala i oprala mi glavu. 

Pricao sam o tome Ijudima tumaceci im jednom propise hadza, 
za vrijeme Ebu Bekra, r.a., a zatim Omera, r.a., kad mi dode neki 
covjek i rece: 

- Ti ne znas sta je uveo vladar pravovjernih (halifa) u vezi sa 
hadzskim obredima! 

Ja sam rekao: 

- O Ijudi, neka oni kojima smo kazali neko rjesenje (po pitanju 
hadzskih obreda) malo sacekaju, jer, evo, stize vladar pravovjernih 
(halifa) pa postupite prema njegovom rjesenju! 

Kad je stigao, upitao sam ga: 

- O vladaru pravovjernih, sta je to sto si uveo po pitanju hadzskih 
obreda? 

On rece: 

- Ako cemo gledati po Bozijoj Knjizi, uzviseni Allah je rekao: 
Upotpunite hadz i umru u ime Allaha!, a ako uzmemo po Sunnetu naseg 
poslanika Muhammeda, a.s., (vidjet cemo da) on nije istupao iz ihrama 
dok ne bi zaklao kurbana.* * Omer, r.a., je imao ovakav stav zato sto sunnet primjene nijjeta hadza za umru 
njemu nije bio poznat, a pojasnjenje se vidi u prethodnim hadisima. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (5AZETAK) 293 672. Prenosi se daje Ebu Zerr, r.a., rekao: 

- Obavljanje umre uz hadz je nesto sto se odnosilo samo na drugove 
Bozijeg Poslanika, as. 

(Ovo misljenje je, medutim, usamljeno i odbaceno) Hedj grtvena zivotinja) kada se obavlja i had! i umra (kiran) 

673. Prenosi se od Nafi'a daje Abdullah ibn Omer, r.a., krenuo 
obaviti umru u vrijeme "fitne" (sukob izmedu Hadzdzadza es-Sekafija 
i AbduUaha ibn Zubejra) paje rekao: 

- Ako sam (zbog sukoba bio) sprijecen prici Kabi, ucinit c'emo 
onako kako smo cinili sa Bozijim Poslanikom, a.s.! 

Pa je krenuo zanijjetivsi umru pa se kad je bio na putu kroz 
pustinju, okrenuo svojim drugovima i rekao: 

- Hadz i umra zajedno su naredeni! Budite mi svjedoci da smatram 
obavezom obavljanje i hadza i umre! 

Krenuo je i kadje stigao do Kabe, obavio je sedam krugova tavafa 
i sedam krugova saja izmedu Safe i Merve, nista tome ne dodajuci, 
smatrajuci da mu je to dovoljno, a potom je zaklao kurban. kurban) neka obave tavaf oko Kabe i saj izmedu Safe i Merve, zatim 
nek skrate kosu i skinu ihrame. Kasnije neka zanijjete hadz i ponovo 
obuku ibrame. I (nakon obavljenog hadza) neka zakolju kurban! Ko 
ne nade kurbana neka posti tri dana dok je na hadzu i sedam dana 
kad se vrati kuci!" 

Kad je stigao u Mekku Boziji Poslanik, a.s., je obavio tavaf oko 
Kabe dodirnuvsi na pocetku (jemenski) ugao Kabe, zatim obisavsi u 
brzem hodu prva tri od sedam krugova tavafa, a u obicnom hodu 
preostala cetiri. Kad je zavrsio sa tavafom, klanjao je dva rekata kod 
Mekami-Ibrahima, a onda predao selam i uputio se na Safu. Obavio 
je sedam krugova saja izmedu Safe i Merve. Iz ihrama nije istupio ni 
u kojem smislu dok nije obavio i hadz i zaklao kurban prvog dana 
Bajrama, kad je obavio tavaf oko Kabe, a nakon svega toga u 
potpunosti je skinuo ihrame. Onako kako je postupio Boziji Poslanik, 
a.s., postupili su i svi drugi Ijudi koji su vodili sa sobom svoga hedja 
(zivotinju za kurban). 

dodavanju hadl^a na umru 

675. Prenosi se daje Aisa, r.a., rekla: 

- One godine kad je bio Oprostajni hadz, krenuli smo sa Bozijim 
Poslanikom, a.s., a medu nama je bilo onih koji su zanijjetili umru 
kao i onih koji su zanijjetili hadz. Kad smo dosli u Mekku, Boziji 
Poslanik, a.s., je rekao: 

"Ko je obukao ihrame za umru a nije poveo hedja (zivotinju za 
kurban) neka ih skine, a onaj ko je zanijjetio umru a poveo je sa 
sobom hedja (zivotinju za kurban) neka ne skida ihrame dok ne zakolje 
kurban! Onaj, pak, ko je zanijjetio hadz neka upotpuni hadz do kraja 
(pa tek onda nek skine ihrame)!" 

Aisa, r.a., prenosi: 

- Imala sam menstruaciju koja mi je trajala i na dan Arefata, tako 
da nisam zanijjetila nista osim umre, pa mi je Boziji Poslanik, a.s., 
naredio da raspletem kosu, iscesljam se i ucinim nijjet za hadz. MUSUMOVAZBIRKA HADISA (SAZETAK) 295 ostavljajuc'i umru. Uciniia sam tako, pa kad sam obavila hadz, Boziji 
Poslanik, a.s., poslao je sa mnom Abdurrahmana ibn Ebu Bekra (mog 
brata) na Ten'im da odade zamjjetim umru, umjesto one umre iz 
koje nisam bila istupila kad je nastupilo vrijeme hadza. 

Uvjetovanje u hadzu i umri 

676. Od Ibn Abbasa, r.a., se prenosi da je Daba'a bint Zubejr ibn 
Abdulmuttalib dosla kod Bozijeg Poslanika, a.s., i rekla: 

- Ja sam teska (krupna) zena a imam zelju obaviti hadz pa sta mi 
predlazes da ucinim! 

Boziji Poslanik, a.s., rece: 

"Stupi u hadzske obrede i naglasi u svome nijjetu da ces iz njih 
istupid onog trenutka kad budes onemogucena od daljeg obavljanja 
obreda!" 

Ona je ipak uspjela obaviti hadz do kraja. Ko stupa u ihram a na sebi ima ogrtaC i trag mirisa (od Safrana) 

677. Prenosi se da je Ja'la ibn Umejje, r.a., rekao: 

u:^ -. T^x; :::: d„x:: n i :i... „ „ 296 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Gdje je onaj sto je pitao za umru! Operi sa sebe tragove zutila od 
onog mirisa i skini ogrtac pa na svojoj umri obavljaj ono sto obavljas 
i nahadzu!" 

Koju odjedu treba izbjegavati onaj koji oblad ihrame 

678. Od Ibn Omera, r.a., se prenosi daje neki covjek pitao Bozijeg 
Poslanika, a.s., o tome sta oblaci onaj koji oblaci ihrame pa je Boziji 
Poslanik, a.s., odgovorio: 

"Nemojte oblaciti kosulje, saruke (turbane), hlace (gace), ogrtace 
(odijela) niti cipele, osim ako neko ne moze naci papuce, on moze 
obuci cipele s tim da ih odsijece nize clanaka. I nemojte oblaciti nista 
od odjece koju je dotakao safran ili zutnjak (indijski safran)!" 

679. Prenosi se daje Ibn Abbasa, r.a., rekao: 

- Cuo sam Bozijeg Poslanika, a.s., kad je drzec'i hutbu rekao: 
"Hlace (gace) moze obuci onaj (muhrim) koji ne nade plast, a 
cipele onaj ko ne nade papuce!" 

lovu onoga ko je u ihramu 

680. Od Saba ibn Dzessame el-Lejsija, r.a., se prenosi da je on 
Bozijem Poslaniku, a.s., dok se nalazio u Ebvau (ili Veddanu), poklonio 
zebru, ali mu ju je Boziji Poslanik, a.s., vratio. Pa kadje (nakon toga) 
Boziji Poslanik, a.s., vidio izraz njegovog lica, rekao je: 

"Vrac'am ti je samo zato sto sam u ihramu!" 681. Tavus od Ibn Abbasa, r.a., prenosi daje rekao: 
Dosao je Zejd ibn Erkam kod Abdullaha ibn Abbasa koji ga upita: 
- Sta si mi ono rekao za meso od ulova koje je jednom bilo 
poklonjeno Bozijem Poslaniku, a.s., dok je bio u ihramu! 
Zejd ibn Erkam odgovori: MUSUMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 297 - Bio mu je dat komad mesa od ulovljene zivotinje, koji je on 
vratio i rekao: 

"Mi to ne mozemo jesti, jer smo u ihramu!" mesu koje je ulovio neko ko nije u ihramu 

682. Prenosi se daje Ebu Katade, r.a., rekao; 

- Boziji Poslanik, a.s., krenuo je obaviti hadz pa smo i mi sa njim 
krenuli. (Na jednom mjestu) on se odvojio od grupe ashaba medu 
kojimaje bio i Ebu Katada rekavsi im da se drze morske obale dok se 
sa njim ne sretnu. Drzali su se morske obale i prije nego sto ce se 
sresd sa Bozijim Poslanikom, a.s., svi su obukli ihrame osim Ebu 
Katade, koji je ostao Slobodan od ihrama. Dok su isli, ugledali su 
nekoliko zebri paje Ebu Katada ulovio jednu. Zaustavili su se i tu jeli 
od ulovljenog mesa. Onda je neko rekao: 

-Jeli smo meso (od ulovljene zivotinje), a vec smo stupili u ihrame! 
Krenuli su dalje ponijevsi sa sobom ono sto je preostalo od mesa 
zebre pa kad dodose do Bozijeg Poslanika, a.s., rekose mu: 

- Boziji Poslanice! Mi smo obukli ihrame, svi osim Ebu Katade, 
zadm smo naisli na zebre pa je Ebu Katada napao na njih i ulovio 
jednu. Odsjeli smo i jeU od tog mesa da bismo onda konstadrali da 298 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Pet je zivotinja koje se smiju ubiti, van ihrama i u ihramu: zmija, 
vrana, mis, Ijut pas i kobac!" 

684. Od Ibn Omera, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Pet je zivotinja koje nije grijeh ubiti u Haremu i u ihramu: mis, 
skorpija, vrana, kobac i Ijut pas!" 

PuStanje krvi onoga ko je u ihramu 

685. Od Ibn Buhajne, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
dok je bio u ihramu na putu za Mekku, pustao sebi krv sa sredine 
glave. 

Privijanje lijeka na oQ onome ko je u Ihramu 

686. Od Nubejha ibn Vehba se prenosi daje rekao: 

- Krenuli smo (na hadz) sa Ebanom ibn Osmanom pa kad smo 
bili u Melelu, Omer ibn Ubejdullah se stao zaliti na bol u ocima. Kad 
smo stigli u Revhu, njegov bol se pojacao pa je poslao nekoga Ebanu 
ibn Osmanu da ga pita (sta da radi). On mu je porucio da privije na 
oci (gorki ekstrakt) od aloje, jerje Osman, r.a., prenio od Bozijeg 
Poslanika, a.s., preporuku da kad covjeka dok je u ihramu zabole oci, 
privije oblogu sa ekstraktom od aloje. Onaj ko je u ihramu mofe oprati glavu 

687. Od Abdullaha ibn Hunejna, r.a., se prenosi da su se Abdullah 
ibn Abbas i Misver ibn Mahreme, r.a., dok su biU u Ebvau, razisli u 
misljenju - da li onaj koje u ihramu smije prati glavu. Abdullah ibn 
Abbas je tvrdio da muhrim moze prati glavu, a Misver da ne moze. 

Zato me je Ibn Abbas poslao Ebu Ejjubu el-Ensariji, r.a., da ga 
pitam u vezi s tim. Zatekao sam ga na bunaru kako se kupa izmedu MUSUMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 299 dva stupa cekrka, zastrt nekiin haljetkom. Nazvao sam selam a on je 
upitao: 

- Ko je ovaj! 

- Ja sam Abdullah ibn Hunejn! - rekao sam - Poslao me je do tebe 
Abdullah ibn Abbas da te pitam kako je Boziji Poslanik, a.s., dok je 
bio u ihramu, prao glavu. 

Ebu Ejjub je stavio svoju ruku na onaj haljetak i spustio ga toliko 
da sam mu mogao vidjeti glavu a zatim rekao onome koji mu je 
poljevao: 

- Pospi! 

Ovaj je poceo posipati vodu po njegovoj glavi dok je on trljao 
rukama glavu naprijed pa nazad. Na kraju je rekao: 

- Vidio sam Bozijeg Poslanika, a.s., da ovako cini! fidji Oskupu, naknadO muhrima 

688. Prenosi se da je Abdullah ibn Ma'kil rekao: 

- Sjeo sam kod Ka'ba dok je jednom bio u dzamiji i upitao ga za 
ajet ...neka se postom, Hi milostinjom, Hi kurbanom iskupi, (El-Bekare, 
196.) paje rekao: WA-r-iy^*>^ y^Vvmrl i^Din ! Tmi/' kj^i^". L-T-i IT 300 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUN2IR! Sta se radi sa muhrimom koji umre 

689. Od Ibn Abbasa, r.a., se prenosi daje neki covjek pao sa svoje 
deve pa slomio vrat i umro. Boziji Poslanik, a.s., rekao je: 

"Okupajte ga vodom i lotosom pa ga zamotajte u njegove kefine 
i nemojte mu prekrivati glavu! Allah ce njega prozivid na Sudnjem 
danu, a on ce izgovarad telbijju!" 

KonaCenje u Zu Tuvau i kupanje prije ulaska u Mekku 

690. Prenosi se od Nafi'a da Ibn Omer, r.a., ne bi ulazio u Mekku a da 
prediodno ne konaci u Zu Tuvau,* gdje bi se izjuU^ okupao, pa onda po 
danu usao u Mekku. I spominjao je daje tako radio i Boziji Poslanik, a.s. 

Ulazak u Mekku i Medinu jednim a izlazak Iz njih drugim putem 

691. Od Ibn Omera, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
izlazio (iz Medine) kroz Sedzeru (Zu-1-Hulejfa) a ulazio kroz Mu'arres, 
a kad bi isao u Mekku ulazio je u nju kroz Gornju Senijju (el-Hadzun) 
a izlazio kroz Donju Senijju (Babu Subejke). 

Odsjedanje hadzije u Mekki 

692. Od Usame ibn Zejda ibn Harise, r.a., se prenosi daje upitao 
jednom Bozijeg Poslanika, a.s.: 

- Boziji Poslanice, da li d odsjedas u svojoj kuc'i u Mekki? 

Boziji Poslanik, a.s., mu odgovori: 

"A je li nam ostavio Akil kakve kuce i stana!" 

Ebu Taliba su naslijedili Akil i Talib, dok Dzafer i Alija nista (od 
nasljedstva) nisu dobili s obzirom da su bili muslimani, dok su Akil i 
Talib ostali u nevjerstvu. * Zu Tuva - mjesto u blizini Mekke. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 301 Reml (ubrazaniji hod) u toku tavafa i saja 

693. Od Ibn Omera, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
kada bi u toku hadza ili umre obavljao tavaf pri dolasku, prva tri 
kruga oko Kabe obilazio ubrzanim, a preostala cetiri obicnim hodom. 
Nakon toga bi klanjao dva rekata, a onda obavio saj izmedu Safe i Merve. 

694. Prenosi se daje Dzabir ibn Abdullah, r.a., rekao: 

- Vidio sam Bozijeg Poslanika, a.s., kako ubrzano hoda tri kruga, 
pocinjuci od Hadzeru-1-esveda i zavrsavajuci kod njega. 695. Prenosi se od Ebu Tufejla daje rekao: 

- Upitao samjednom Ibn Abbasa, r.a.: 

- Sta mislis da li ubrzano hodanje prva tri kruga oko Kabe, a obicno 
hodanje cetiri preostala kruga spada u sunnet! Tvoji Ijudi tvrde da to 
spada u sunnet! 

On rece: 

- Istinu su rekli, a i slagali su! 

- Sta znaci to: Istinu su rekli, a i slagali su! - zacudio sam se. 
On odgovori: lZr,r\ i^ U/^^iii P/^cl- liV rloc-ai^ n \A f^Xrlm mnci-ir-i cii Vd-z-alT 302 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRt - Ljudi su se tiskali oko Bozijeg Poslanika, a.s. (dok je obavljao 
saj), govorec'i: Ovo je Muhammed! Ovo je Muhammed! I to je bilo tako 
(bucno i masovno) da su se i usidjelice promolile iz svojih kuca. Posto 
Boziji Poslanik, a.s., nije dozvoljavao da razdvaja Ijude ispred sebe, 
kad vise nije imao kuda od silne guzve, uzjahao je (i nastavio saj jasuc'i). 
Inace, ubrzano i obicno hodanje (prilikom obavljanja saja) je bolje. 

Ljubljenje Had2eru-l-€sveda prilikom tavafa 

696. Prenosi se da je Abdullah ibn Serdzis rekao: 

- Vidio sam Omera kako Ijubi Hadzeru-1-esved i kaze: 

- Tako mi Boga, Ijubim te a znam da si ti (obicni) kamen, koji nit 
stetu donosi, a niti korist daje! Da nisam vidio Bozijeg Poslanika, a.s., 
da te ijubi, ni ja te ne bih poljubio! 

Dotlcanje dva jemenska ugla (Kabe) prilikom tavafa 

697. Prenosi se daje Abdullah ibn Omer, r.a., rekao: 

- Nisam se okanio doticanja ova dva ugla, jemenskog i onog na 
kojemu je Hadzeru-1-esved, otkako sam vidio Bozijeg Poslanika, a.s., 
kako ih dotice, bez obzira da li mu bilo lahko ili tesko pristupiti. 

698. Od Ibn Abbasa, r.a., se prenosi daje rekao: 

- Nisam vidio Bozijeg Poslanika, a.s., da (na Kabi) dotice ista osim 
dva jemenska ugla! TavafjaSud 

699. Prenosi se daje Dzabir, r.a., rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., je na Oprostajnom hadzu obilazio oko Kabe 
jasuc'i na devi, doticuci Hadzeru-1-esved stapom savijene rucke, kako 
bi ga ljudi mogli vidjeti i pitati, jer su ga bili zaklonih. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 303 Tavaf jaSud s (opravdanim) razlogom 

700. Prenosi se da je Umm Seleme, r.a., rekla: 

- Pozalila sam se Bozijem Poslaniku, a.s., (prilikom obavljanja 
hadza) da se ne osjecam dobro pa mi je rekao: 

"Obilazi oko Kabe jasuci iza (ostalih) Ijudi!" 

Dok sam tavafila (postupivsi onako kako mi je rekao Boziji 
Poslanik, a.s.), on je pokraj Kabe klanjao uceci: Ve-t-Turi ve kitabin 
mestur... - Tako Mi Gore, i Knjige u retke napisane... (Et-Tur, 1.) Saj izmedu Safe I Merve i ajet Zaista su Safa i Men/a od Bozijih 

znakova.., 

701. Prenosi se od Urve daje rekao: 

- Rekao sam Aisi, r.a.: 

- Ne smatram da c'u uciniti grijeh ako ne obavim saj izmedu Safe 
i Merve! 

- Zasto! - upita ona. 

- Zato sto Uzviseni Allah kaze: Safa i Merua su od Bozijih znakova, 
pa ko hodocasti Kabu Hi obavlja umru, nije mu grijeh obici Safu i Mervu! 
(El-Bekare, 158.) - rekao sam. 304 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Saj izmedu Safe i Merve, sedam krugova QedanpuQ 

702. Prenosi se da je Dzabir ibn Abdullah, r.a., rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., i njegovi drugovi samo su jednom (u toku 
jednog hadza ili umre) obavljali saj izmedu Safe i Merve! 

Sta od tavafa i saja treba obaviti onaj ko je obukao ihrame, zatim 

do§ao u Mekku 

703. Prenosi se od Vebere da je rekao: 

- Sjedio sam kod Ibn Omera kad mu je dosao neki covjek i upitao: 

- Da li c'e biti ispravno ako obavim tavaf oko Kabe prije vukufa 
(stajanja) na Arefatu! 

- Da! - odgovorio je. 
Covjek dalje rece: 

- Ibn Abbas je rekao: Ne obilazi oko Kabe dok ne obavis vukuf! 
Ibn Omer na to rece: 

- Obavljajuci hadz Boziji Poslanik, a.s., je tavafio oko Kabe prije 
izlaska na Arefat! Pa je li prece da se ravnas prema sunnetu Bozijeg 
Poslanika, a.s., ili prema rijecima Ibn Abbasa, ako iskreno govoris! 

U drugom rivajetu stoji: 

- Vidjeli smo da je Boziji Poslanik, a.s., obukao ihrame za hadz pa 
obavljao tavaf oko Kabe a onda saj izmedu Safe i Merve. 704. Prenosi se da je Amr ibn Dinar rekao: 

- Pitali smo Ibn Omera, r.a., da li covjek koji je dosao obaviti 
umru pa obavio tavaf oko Kabe, a nije obavio saj izmedu Safe i Merve, 
moze spolno opciti sa svojom zenom, pa je rekao: 

- Kada bi Boziji Poslanik, a.s., stigao (u Mekku), prvo bi obavio 
tavaf oko Kabe, zatim klanjao dva rekata iza Mekami-Ibrahima, a onda 
obavio saj izmedu Safe i Merve sedam krugova! A vi u Bozijem 
Poslaniku imate najbolji uzor. MUSLIMOVA 2BIRKA HADtSA (SAZETAK) 305 ulasku u Kabu te klanjanju i dovi u njoj 

705. Prenosi se da je Ibn Omer, r.a., rekao: 

- Na dan oslobodenja Mekke Boziji Poslanik, a.s., je dosao u 
dvoriste Kabe pa je poslao po Osmana ibn Talhu, koji je donio kljuc, 
paje onda otkljucao vrata Kabe. Zatim su u Kabu usli Boziji Poslanik, 
a.s., Bilal, Usama ibn Zejd i Osman ibn Talha zakljucavsi iza sebe 
vrata. Zadrzali su se unutra dosta dugo. Kad su konacno otvorili vrata, 
ja sam preduhitrio ostale Ijude i prvi na izlazu docekao Bozijeg 
Poslanika, a.s., i Bilala koji je isao za njim pa sam upitao Bilala: 

- Je li klanjao Boziji Poslanik, a.s., u Kabi? 
-Jeste! - odgovorio je. 

- A na kojem mjestu! - upitao sam. 

- Izmedu ona dva stupa koja su u procelju! - odgovorio je Bilal. 
Nisam se sjetio upitati ga koliko (rekata) je klanjao. 706. Prenosi se od Ibn Dzurejdza da je rekao Ata'u: 

-Jesi li cuo Ibn Abbasa kadaje rekao: Naredeno vam je da obilazite 
oko Kabe, a ne da u nju ulazite! 

Ata' odgovori: ■\t;;z: U^^^i. ^^ „^ ,, 


306 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRl - Usli smo kod Dzabira ibn Abdullaha, r.a., paje stao pitati ko je 
ko (od onih koji su dosli) i kadje dosao do mene, ja rekoh: 

- Ja sam Muhammed ibn AH ibn Husejn! 

On je spustio ruku na moju glavu, zatim mi otkopcao najgornje 
dugme pa onda ono ispod njega, a zadm stavio svoj dlan na moja 
prsa, a bio sam u to vrijeme mlad momak, paje rekao: 

- Dobro mi dosao braticu, pitaj o cemu zelis! 

I ja sam ga pitao (sta sam hdo), a on je inace bio slijep. 

Kadje nastupilo vrijeme namazu, on je ustao umotan u neki plast 
kojije bio tako mali dabi, kako god bi ga stavio preko ramena, njegovi 
krajevi spadali, dok mu je ogrtac stajao na tronoznoj vjesalici pokraj 
njega. Tako je (kao imam) klanjao sa nama. 

- Pricaj mi o (Oprostajnom) hadzu Bozijeg Poslanika, a.s.! - rekao 
sam mu (kasnije). 

On je gestikulacijom ruke ukazao na broj devet i poceo govorid: 

- Boziji Poslanik, a.s., ostao je (u Medini) devet godina ne obavivsi 
hadz. Desete godine objavio je svijetu da (te godine) Boziji Poslanik, 
a.s., ide na hadz. U Medinuje (zbog toga) doslo mnogo svijeta, jer su 
svi zeljeli obavid hadz povodeci se (direktno) za Bozijim Poslanikom, 
a.s., i postupajuci onako kako on postupi. 

Krenuli smo sa njim, i kad bijasmo u Zu-1-Hulejfi, Esma bint Umejs 
rodilaje Muhammeda, sina Ebu Bekra, r.a., paje poslala (nekoga) da 
pita Bozijeg Poslanika, a.s., kako da postupi. Boziji Poslanik, a.s., joj 
je rekao: 

"Okupaj se, pritegni sebi krpu (ulozak) i stupi u ihram!" 
Boziji Poslanik, a.s., klanjao je u dzamiji (u Zu-l-Hulejfi) dva rekata, 
a onda uzjahao svoju devu Kasvu (pa krenusmo). Kad smo izasH na 
otvoreni prostor, dokle god mi se pogled pruzao, vidio sam (oko 
Bozijeg Poslanika, a.s., samo) jahace i pjesake sprijeda, zdesna, slijeva 
i iza njega. Usred nas bio je Boziji Poslanik, a.s., kojemu se objavljuje 
Kur'an, a on zna njegovo tumacenje. I sta bi god on uradio, radih 
smo i mi. MUSLtMOVA 2B1RKA HADISA (SAZETAK) 307 Tako je izgovorio telbijju (isticuci kroz nju Bozije jedinstvo): 
'Xebbejkellahumme lebbejk, lebbejke Id serike leke lebbejk, inne-l-hamde ve- 
n-nVmete leke ve-l-mulk, Id serike lek! - Odazivam Ti se Boze, odazivam 
Ti se! Odazivam Ti se, Ti nemas partnera (u gospodarenju), odazivam 
Ti se! Zaista samo Tebi hvala pripada, i kod Tebe su sve blagodati i 
vlast! Ti nemas partnera (u gospodarenju)!" 

Ljudi su izgovarali telbijju onako kako je (i sada) izgovaraju i nista 
vise tu Boziji Poslanik, a.s., nije dodavao, nego se drzao (ove forme) 
svoje telbijje. 

Dzabir, r.a., daljeprica: 

- Zanijjetili smo samo za hadz, nismo znali za umru. Kad smo sa 
Poslanikom, a.s., stigli do Kabe, dotaknuoje ugao (Kabe), nakon cega 
je u zurnom hodu obisao tri kruga, a preostala cetiri hodajuci obicnim 
hodom. Potom se probio do Mekami-Ibrahima (mjesto gdje je stajao 
Ibrahim, a.s.), gdje je proucio ajet: Uzmite mjesto na kojem je stajao 
Ibrahim prostorom na kojem cete klanjati! (El-Bekare, 125.) i stao tako 
da se Mekami-Ibrahim nalazio izmedu njega i Kabe. (Dzafer ibn 
Muhammed ovdje kaze da mu je otac govorio daje Poslanik, a.s.) na 
dva rekata (namaza nakon tavafa) ucio Kul huvallahu ehad i Kul ja 
ejjuhe-l-kafirun, Nakon toga se vratio do Ugla (Kabe) i dotakao ga pa 
onda izasao na vrata koja vode na Safu. 

Kad se oriblizio Safi. nrourio ie aiet: Zaista Snfa i Mpmn Khnrlnin u 308 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Jedinog, Koji ispunjava Svoje obecanje i pomaze Svog roba i Sam 
porazava (neprijateljske) stranke!" 

Zatim je tu proucio jos neke dove a onda (ponovo) tri puta 
izgovorio gornje rijeci. Uputio se potom na Mervu, i to tako daje kad 
se spustio na ravni dio teiena ubrzao korak da bi od mjesta gdje 
pocinje uspinjanje nastavio obicnim hodom sve dok nije stigao na 
Mervu. Na Mervi je ucinio isto sto je ucinio i na Safi. A kad je bio na 
Mervi u posljednjem krugu svoga obilaska, rekao je: 

"Daje preda mnom ono sto je sada iza mene (da sam znao), ne 
bih poveo hedja (zivotinju za kurban) i ucinio bib (ove obrede koje 
smo obavili) umrom. Ko od vas nije poveo sa sobom hedja neka istupi 
iz ihrama, preinacujuci to sto je izvrsio (tavaf i saj) u umru!" 

Ustao je Suraka ibn Malik ibn Dzu'sum i upitao: 

- Boziji Poslanice, je li to vazi samo za ovu godinu ili ostaje kao 
pravilo i za ubuduce! 

Boziji Poslanik, a.s., isprepleo je prste jedne ruke s drugom i rekao: 
"Umra je usla u hadz (dva puta), i ostaje kao pravilo za svagda!" 
Alija je stigao iz Jemena sa devama Bozijeg Poslanika, a.s., za 
kurbane i zatekao Fatimu, r.a., u nekoj haljini u boji i sa podvucenom 
surmom, jer bijase vec istupila iz ihrama, pajoj je za to prigovorio. 

- Moj otac mi je to naredio! - objasnila je ona. 
Kasnije, kadje bio u Iraku, Alija, r.a., je pricao: 

i ^ Otisao sam kod Bozijeg Poslanika, a.s., ispricao mu to sto je 
uradila Fatima i zamolio da mi objasni ono sto je spomenula da joj je 
naredio, kazavsi i to da sam joj ja zamjerio, paje Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Istinu je rekla! Istinu je rekla! A sta si ti rekao cineci nijjet za 
hadz?" 

- Rekao sam: Boze, nijjetim ono sto je zanijjetio Tvoj Poslanik! 
Boziji Poslanik, a.s., rece: 

"Ja imam hedja (zivotinju za kurbana), pa mi (zbog toga) nije 
dopusteno (istupiti iz ihrama prije upotpunjenja hadzskih obreda)!" MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 309 Inace, zivotinja pripremljenih za kurban, sto onih koje je doveo 
Alija, r.a., izjemena, sto opet onih kojeje doveo Boziji Poslanik, a.s., 
bilo je stotinu. 

Svi Ijudi, osim Bozijeg Poslanika, a.s., i onih koji su, kao i on, 
imali pripremljenu zivotinju za kurban, istupili su iz ihrama i potkratiii 
kosu, da bi se, na dan tervije (osmi dan zu-1-hidzdzeta) uputili na 
Minu i zanijyetiU hadz. Boziji Poslanik, a.s., je jahao. 

Na Mini je klanjao podne, ikindiju, aksam, jaciju i sabah pa onda 
jos malo sacekao da izade Sunce, naredivsi (u meduvremenu) da mu 
se na Nemiri* podigne sator. 

Tako je Boziji Poslanik, a.s., isao u pravcu Arefata ne zastajuci 
nigdje prije Nemire, a Kurejsije su mislili da stoji kod Mes'aru-1-harama 
(na Muzdelifi), kao sto su to oni cinili u doba dzahilijjeta. Na Nemiri 
je zatekao podignut mu sator u koji je odsjeo. Kad je Sunce zaslo, 
naredio je da mu se pripremi deva (zajahanje) pa je nastavio put i 
(ubrzo) stigao u unutrasnjost (arefatske) visoravni. 

Na Arefatu je odrzao govor (u kojem je rekao): 

"Zaista vam je vasa krv i vasa imovina sveta (zabranjena), poput 
svetosti ovog vasega dana, u ovom vasem mjesecu i ovom vasem gradu. 
Dzahilijjet, sa svim onim sto ga kao takvog karakterizira, metnut je 
pod moje noge! Krv iz dzahilijjeta ponistenaje! Prvi od nasih ciju krv 

r»r^nicf-a^r-am if^iitf cin Rp'Ki'f^ ihn "H:iri«;a Icnu IP bin na Hnipniii ii 310 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI ga se budete drzali - Boziju Knjigu! Bit c'ete pitani za mene pa sta cete 
red!" 

- Svjedocimo da si dostavio (Allahovu poruku), obavio (svoju 
misiju) i uputio (potrebne) savjete! - rekose oni. 

Podigao je svoj kaziprst u pravcu neba pa onda u pravcu Ijudi i rekao: 

"Boze, budi mi svjedok! Boze, budi mi svjedok! Boze, budi mi 
syjedok!" 

Nakon toga proucen je ezan i ikamet paje klanjao podne. Onda 
je proucen ikamet paje klanjao ikindiju i nista drugo izmedu ta dva 
namaza nije klanjao. 

Nakon toga Boziji Poslanik, a.s., je uzjahao i stigao na mjesto 
stajanja (vukufa), gdje je okrenuo svoju devu prema stjenama (u 
podnozju Dzebelu-r-rahmeta), tako da su oni koji su dosli pjesice stajali 
ispred njega. Bio je okrenut prema Kibli i ostao je stojec'i sve dok 
Sunce nije zaslo, zutilo se smanjilo i (sunceva) lopta izgubila. 

Zatim je Boziji Poslanik, a.s., posadio (na devu) iza sebe Usamu i 
krenuo sa Arefata povukavsi sebi uzdu deve toliko da je glavom 
dodirivala prednji dio sedla a desnom rukom je davao znak Ijudima 
da budu tihi. Kad god bi naisao na neki duzi pjescani trak, popustio 
bi devi malo uzde kako bi se ispela i tako stigao na Muzdelifu. Tu je 
klanjao aksam i jaciju sa jednim ezanora i dva ikameta, ne klanjajuci 
izmedu njih nista (od nafila). Nakon toga Boziji Poslanik, a.s., je legao 
i spavao do zore da bi, kad je pocelo svitati, klanjao sabah, nakon 
(proucenog) ezana i ikameta. Zatim je krenuo i jasuci na devi stigao 
do Mes'aru-1-harama (na Muzdelifi). Okrenuvsi se prema Kibli ucio 
je dove, izgovarao tekbire (Allahu ekber), tehlile (La ilahe illallah) i 
tevhide {La ilahe illallah kao i ostalo cime se istice AUahova, dz.s., 
jednoca). Ostao je stojeci dok se nije jako razdanilo da bi onda, prije 
nego sto je Sunce izaslo, krenuo posadivsi iza sebe (na devu) Fadla 
ibn Abbasa, koji je bio covjek lijepog izgleda, bjeloput i naocit. 

Kad je Boziji Poslanik, a.s., krenuo, pored njega je jasuci prosla 
skupina zena paje Fadl stao gledati u njih. Boziji Poslanik, a.s., stavio 
je ruku pred njegovo lice, ali je Fadl okrenuo glavu na drugu stranu MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 311 da bi mogao gledati. Boziji Poslanik, a.s., prebacio je svoju ruku sada 
na drugu stranu, pred njegovo lice, i ponovo mu onemogucio 
gledanje. 

Kad je stigao do Muhassira, ubrzao je malo hod pa okrenuo 
srednjim putem, koji izlazi do Velikog dzemreta. Kad je stigao do 
dzemreta, koje se nalazilo pokraj drveta, bacio je na njega sedam 
kamencica izgovarajuci prilikom svakogbacanja tekbir (Allahu ekber). 
Kamencici su bili toliki da ih je mogao bacad sa dva prsta, a bacao je 
iz pravca unutrasnjoid doline (tako da su mu Mina, Arefat i Muzdelifa 
bili sa desne, a Mekka sa lijeve strane). 

Zadmje Boziji Poslanik, a.s., otisao na mjesto gdje se kolju kurbani 
i svojom rukom zaklao sezdeset i tri deve a onda dao (noz) Aliji, koji 
muje bio ortak u kutbanu, da zakolje preostale.* Zadmje naredio da 
se od svakog kurbana uzme po jedan komad i stavi u lonac da se 
skuha. (Kadje bilo gotovo) njih dvojica su pojeli nesto od kurbanskog 
mesa i popili nesto od tecnosti u kojoj je meso kuhano. 

Zatim je Boziji i'oslanik, a.s., uzjahao i uputio se prema Kabi, 
gdje je ucinio tavafi-ifadu i klanjao podne. Dosao je potom kod 
Abdulmuttalibovih kojimaje bila povjerena sikaja (napajanje hadzija 
vodom sa vrela Zemzem) i rekao: 

"Zahvatite o Abdulmuttalibovi! Da se ne bojim da ce svijet navaliti 
('kad vidi mene da to cinim") i nreoteti od vas sikaiu, i ia bih sa vama 312 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI 709. Od Muhammeda ibn Ebu Bekra es-Sekafija, r.a., se prenosi 
da je on upitao Enesa ibn Malika kad su krenuli sa Mine na Arefat: 

- Sta ste vi, kad ste na ovaj dan bili sa Bozijim Poslanikom, a.s., 
ucili! 

- Neki od nas izgovarali su telbijju i niko im to nije zamjerio, a 
neki su ucili tekbire i niko ni njima nije zamjerio - odgovori on. 

stajanju na Arefatu i rije^ima Uzvi§enog: Zatim krenite odakte 
kreduostalilJudL. 

710. Prenosi se daje Aisa, r.a., rekla: 

- Kurejsije i drugi koji su bili njihove vjere stajali su (obavljali vukuf) 
na Muzdelifi a (ta grupacija plemena) zvali su se Hums. Ostali Arapi 
stajali su (obavljali vukuf) na Arefatu i kad je dosao islam, Uzviseni 
Allah je naredio Svojem Poslaniku, a.s., da odlazi na Arefat i na njemu 
obavlja vukuf (stajanje) te da nakon toga krene sa njega. Na to se 
odnose rijeci Uzvisenog Allaha: Zatim krenite odakle krecu ostali Ijudi... 
(El-Bekare, 199.) 

711. Prenosi se daje Dzubejr ibn Mut'im, r.a., rekao: 

- Izgubio sam jednu svoju devu pa sam krenuo na Dan Arefata 
trazitije. Tamo sam vidio Bozijeg Poslanika, a.s., kako stoji sa svijetom 
pa se upitah: 

- Tako mi Boga, ovaj je od Humsa pa sta on radi ovdje (na Arefatu)? 
A Kurejsije su bile jedno od plemena iz te grupacije. kretanju sa Arefata i namazu na Muzdelifi 

712. Prenosi se od Kurejba daje on upitao Usamu ibn Zejda, r.a.: 

- Sta ste radili kad si sjedio na devi iza Bozijeg Poslanika, a.s., 
prilikom vracanja navecer sa Arefata? 

On rece: MUSLIMOVA ZBIRKA HADiSA (SAZETAK) 313 - Kad smo dosli ido onog tjesnaca u kojem se hadzije zadrze da 
klanjaju aksam, Boziji Poslanik, a.s., je zaustavio svoju devu i obavio 
malu nuzdu (nije spomenuo da li je sipao vodu). Zatim je zatrazio 
vodu i uzeo abdest ne troseci mnogo vode. 

- Je li to za namaz, Boziji Poslanice! - upitao sam ja. 

"Namaz je tek pred tobom!" - odgovorio je. 

Nakon togaje uzjahao pa smo stigli na Muzdelifu, gdje je proucio 
ikamet i klanjao aksam. Ljudi su se zaustavili na svojim mjestima ne 
raskomocujuc'i se do|<. nije proucen ikamet i klanjanajacija. Tek nakon 
toga su se raskomotili. 

Kad sam upitao Usamu sta su radili (sutradan) kad su ustaJi, rekao je: 

- Sa njim je na devu sjeo Fadl ibn Abbas, aja sam nastavio pjeske 
sa grupom Kurejsija koji su isli naprijed. 

Na^in hoda pri povratku sa Arefata 713. Prenosi se dd Urve da je rekao: 

- Upitan je u mojem prisustvu Usama, r.a., (ili je rekao: Upitao 
sam Usamu ibn Zejda) koga je Boziji Poslanik, a.s., posadio na devu 
iza sebe: 314 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRl Klanjanje ak^ma i jacije na Muzdelifi sa jednim ikametom 

715. Prenosi se da je Se'id ibn Dzubejr rekao: 

- Prilikom naseg povratka sa Ibn Omerom sa Arefata dosli smo 
na Muzdelifu, gdje nam je klanjao (kao imam) aksam ijaciju sajednim 
ikametom. Nakon togaje krenuo rekavsi: 

- Ovako nam je klanjao Boziji Poslanik, a.s., na ovome mjestu! 

Klanjanje sabah-namaza na Muzdelifi odmah po nastupu zore 

716. Prenosi se daje Abdullah ibn Mesud, r.a., rekao: 

- Vidio sam Bozijeg Poslanika, a.s., da samo dva namaza klanja 
izvan njihovog vremena. To su aksam i jacija kad se klanjaju spojeni, 
i sabah-namaz na Muzdelifi odmah po nastupu zore prvog dana 
Kurban-baj rama. 

Slabima je dozvoljen odlazaksa Muzdelile (na Minu) prije 
klanjanja sabah-namaza 

717. Prenosi se daje Aisa, r.a., rekla: 

- Sevda, koja je bila troma zena, zatraiila je od Bozijeg Poslanika, 
a.s., dopustenje da krene sa Muzdelife prije njegova polaska i navale 
svijeta. On joj je to dozvoUo pa je krenula, a mi smo ostali (na 
Muzdelifi) sve do svanuca da bismo krenuli onda kad je i on krenuo. 
Da sam i ja zatrazila dopustenje od Bozijeg Poslanika, a.s., kao sto je 
Sevda ucinila, bilo bi mi to draze nego bilo sta drugo sto bi me moglo 
obradovati! Odlazak^ena sa Muzdelife prije ostalih (had^ija) 

718. Prenosi se od AbduUaha, Esminog oslobodenog roba, daje 
rekao: MUISLIMOVA 2BIRKA HADISA (SAZETAK) 315 - Dok smo bill (jddnom za vrijeme hadza) na Muzdelifi, Esma me 
upita: 

- Je li zasao Mjesec! 

- Ne! - odgovorio sam. 

Ona je jedan sat klanjala pa me onda ponovo upita: 

- Sinko, je li zasao Mjesec! 

- Da! - odgovorio sam. 

- Krec'i sa mnom! - rece mi. 

Krenuli smo (na^ Minu), gclje je bacila kamencice na (Velikom) 
dzemretu, a zatim klanjala (sabah) tamo gdje je odsjela. 

- Gospodo, prerano smo (sve ovo obavili)! - rekao sam ja. 

- Naprotiv, sinko, Boziji Poslanik, a.s., dopustio je zenama (da 
ovako postupe)! - rece ona. 

Ranije slanje slabih sa Muzdelife 719. Prenosi se daje Ibn Abbas, r.a., rekao: 

- Boziji Poslanik, ^.s., poslao me je sa Muzdelife nocu sa stvarima, 
ili je rekao: sa slabijiitia, prije ostalih. 316 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Telbijja hadfije sve do bacanja kamen^ida na D2emretu-l-akabi 

721. Ata' prenosi od Ibn Abbasa, r.a., daje Poslanik, a.s., prilikom 
polaska sa Muzdelife, stavio na devu iza sebe Fadla. 

- Ibn Abbas me je obavijestio - kaze Ata' - da mu je Fadl pricao da 
Boziji Poslanik, a.s., nije prestajao sa telbijjom dok nije obavio bacanje 
kamencica na Dzemretu-1-akabi. Bacanje kameneida na D2emretu4-akabi s unutraSnje strane 
doline i izgovaranje tekbira pri bacanju svakog kamenCida 

722. Prenosi se od A'mesa: 

- Cuo sam Hadzdzadza ibn Jusufa kada, drzec'i jednom hutbu, 
kaze sa minbera: 

- Redajte Kur'an onako kako ga je Dzibril poredao: Sura u kojoj 
se spominje krava pa sura u kojoj se spominju zene potom sura u 
kojoj se spominje Imranova porodica...! 

Kad sam se susreo sa Ibrahimom, ispricao sam mu to sto je 
Hadzdzadz rekao pa gaje on prokleo (zbog nasilja po kojemu je bio 
poznat, kao i zbog toga sto je tvrdio da ne treba govoriti: "Sura Krava", 
nego: "Sura u kojoj se spominje krava" itd.) i rekao: 

- Pricao mi je Abdurrahman ibn Jezid daje bio sa AbduUahom 
ibn Mesudom kadaje dosao do Dzemretu-1-akabe. Zasao je prvo u 
dolinu, zatim prisao (dzemretu) sa strane, bacio sedam kamencica 
izgovarajuci sa svakim bacenim kamencicem tekbir (Allahu ekber), a 
ja sam mu rekao: - O Abdurrahmane, svijet baca na njega kamencice 
odozgo! A on mi rece: - Tako mi Onoga osim Koga drugog boga 
nema, ovo je mjesto na kojem je stajao onaj kome je objavljena Sura 
Bekare (Krava)! 723. Prenosi se od Abdurrahmana ibn Jezida da je Abdullah, 
vrac'ajuc'i se sa Arefata, ucio telbijju pa neki rekose: 
- Je li beduin ovaj covjek? MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 317 Abdullah rece: 

- Da li su to Ijudi zaboravili ili su zalutali?! Cuo sam onoga kome je 
objavljena sura El-Bikare kako uci na ovom mjestu: "Odazivam Ti se 
Boze, odazivam Ti se!" 

Bacanje kamenCida na Df emretu-l-akabi prvi dan Kurban-bajrama 

sajahalice 

724. Prenosi se daje Dzabir, r.a., rekao: 

- Vidio sam kako; Boziji Poslanik, a.s., baca kamencice prvog dana 
Bajrama, sjedeci na devi, i cuo ga kad je rekao: 

"(Cinim ovo) da biste znali kako treba obavljati hadzske obrede, 
jer ne znam da li cu ja vise obaviti hadz (nakon ovoga)!" Veliflna kamendda na dfemretima 

725. Prenosi se daje Dzabir, r.a., rekao: 

- Vidio sam Bozijeg Poslanika, a.s., kada baca na Dzemre 
kamencice, koji su bili velicine graska! 318 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI kamencic, saj izmedu Safe i Merve krug po krug i tavaf oko Kabe 
(takoder) krug po krug! Kada se neko od vas potire (nakon obavljene 
nuzde), neka to obavlja jednim po jednim (kamenom i slicno)!" 

Bof\\\ Poslanik, a.s., brijao je glavu na svome hadlu 

728. Od Ibn Omera, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
obrijao glavu na Oprostajnom hadzu. 

brijanju (gtave) i kradenju (kose) 

729. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao (uceci dovu na hadzu): 

"Boze, podari oprost onima koji obriju glavu (na hadzu)!" 

Neki oko njega rekli su: 

- Boziji Poslanice, i onima koji potkrate kosu! 

"Boze, podari oprost onima koji obriju glavu!" - ponovio je on. 

- Boziji Poslanice, i onima koji potkrate kosu! - opet su rekli oni. 

"Boze, podari oprost onima koji obriju glavu!" - (jos jednom) je 
ponovio on. 

- Boziji Poslanice, i onima koji potkrate kosu! -jos jednom su rekli 
oni. 

"I onima koji potkrate kosu!" - rekao je Boziji Poslanik, a.s. Bacanje kamendda, klanje kurbana i brijanje glave zapoCinjudi sa 
desnom stranom 

730. Od Enesa ibn Malika, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, 
a.s., bacio kamencice na Dzemretu-1-akabi pa onda otisao do hedja 
(zivotinje za kurban) i zaklao ga, a berber je (za to vrijeme) sjedio. 
Pokazao je (potom berberu) rukom na svoju glavu pa mu je obrijao 
desnu polovicu (glave) i to podijelio onima oko sebe a onda rekao: MUSUMOVA ZBIRKA HADISA (5AZETAK) 319 "Obrij (i) drugu polovicu!" 

"Gdje je Ebu Talha?" - upitao je poslije toga. 

Kad se Ebu Talhajavio, predao mu je drugu polovicu svoje kose. Ko obrije glavu prije klanja kurbana iti zakolje kurban prije bacanja 

kamend(^ 

731. Prenosi se daje Abdullah ibn Amr ibn el- As, r.a., rekao: 

- Boziji Poslaniki a.s., sjedio je na devi dok su ga Ijudi pitali (ono 
sto ih je interesiralo) pa je jedan od njih upitao: 

- Boziji Poslanice, ja nisam znao da prvo treba baciti kamencice pa 
tek onda zaklati kurban pa sam zaklao kurban prije bacanja kamencica!? 

Boziji Poslanik, a.s., mu rece: 

"Baci kamencice i ne brini (nema grijeha)!" 

Drugi rece: 

- Ja nisam znao da prvo treba zaklati kurban pa tek onda obrijati 
glavu i obrijao sam glavu prije klanja kurbana!? 

"Zakolji kurban i ne brini (nema grijeha)!" - rece mu Boziji 
Poslanik, a.s. 

Nisam cuo da j6 Boziji Poslanik, a.s., toga dana bio upitan i za 320 Zekiijuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Prisao je drugi i rekao: 

- Ja sam zaklao kurban prije bacanja kamencica!? 

"Baci kamencice i ne brini (nema grijeha)!" - rekao mu je Boziji 

"Baci kamencice i ne brini (nema grijeha)!" - rekao muje Boziji 
Poslanik, a.s. 

Nisam cuo daje Boziji Poslanik, a.s., toga dana bio upitan za bilo 
sta (od propusta) a da nije rekao: 

"Ucini to i ne brini (nema grijeha)!" 

Stavljanje ogriice kurbanu i njegovo obiljd^anje pri oblaeenju 

ihrama 

733. Prenosi se daje Ibn Abbas, r.a., rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., klanjao je u Zu-1-Hulejfi podne. Potom je 
naredio da mu dovedu devu (koju je namijenio za kurban) paju je 
zasjekao (obiljezio) na desnoj strani njene grbe tako daje potekla krv 
i objesio joj oko vrata dvije nalune. Zatim je uzjahao na svoju (jahacu) 
devu i kad je izasla sa njim na otvoreni prostor (mjesto Bejda), poceo 
je izgovarati telbujju za hadz. Slanje i oblljelavanje hedja givotinje za kurban) dok je Covjek van 

ihrama 

734. Prenosi se od Amre bint Abdurrahman daje Ibn Zijad pisao 
Aisi daje Abdullah ibn Abbas rekao: 

- Ko posalje hedja (kurban) Kabi, zabranjeno muje ciniti sve ono 
sto je zabranjeno hadziji sve dok kurban ne bude zaklan! Ja sam poslala 
svoga hedja pa mi reci sta da uradim. 

Aisaje odgovorila: MUSLIMOVA ZBIRKA HADI5A (SAZETAK) 321 - Nije onako kako je rekao Ibn Abbas! Ja sam svojim rukama plela 
ogrlice za kurban (devu) Bozijeg Poslanika, a.s., koje mu je on zatim 
svojim rukama stavio oko vrata a onda ga poslao po mome ocu (u 
Mekku). I Bozijem Poslaniku, a.s., nije bilo zabranjeno nista sto mu 
je Allah inace dozvoljenim ucinio dok se ne zakolje kurban. 

735. Prenosi se da je Aisa, r.a., rekla: 

- Boziji Poslanik, a.s., jednoraije poslao Kabi brave, kojimaje (kao 
biljeg) stavio oko vrata ogrlicu. 

Jahanje deve (namijenjene za kurban) 

736. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
vidio nekog covjeka kako vodi devu, pa mu je rekao: 

"Uzjasije!" 

- Boziji Poslanice, to je deva koju sam namijenio za kurban! - rece covjek. 

"Uzjasije!" - rece Boziji Poslanik, a.s., dodavsi, nakon sto mu je to 
dva ili tri puta rekao; "Sta ti je!" 737. Prenosi se od Ebu Zubejra daje rekao: 

r^ t i_ „:^_i: r^x„i_: :i ai_j..ii„i 


322 Zekijiuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Ako se povrijedi ili oslabi pa se pobojis da ce umrijeti, zakolji je 
i namoci nalune (koje su joj objesene na vratu kao biljeg) njenom 
krvlju, zatim je krvlju namazi i po strani (koja se vidi) i nemoj jesti od 
njenog mesa, ni ti ni oni koji su s tobom!"* 

UfeSde (viSe osoba) u Qednom velikom) kurbanu 

739. Prenosi se da je Dzabir ibn Abdullah, r.a., rekao: 

- Krenuli smo sa Bozijim Poslanikom, a.s., izgovarajuci telbijju za 
hadz pa nam je naredio da se udruzimo (vise osoba) u jednom 
kurbanu, kada se radi o devi ili govedu, i to za svakih sedam od nas 
jedna zivotinja. 

Kurbanodgoveda 

740. Prenosi se da je Dzabir ibn Abdullah, r.a., rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., prvog dana Kurban-bajrama, zaklao je za 
Aisu kravu. 

Klanje kurbana sputanih u stojedem polo^aju 

741. Od Zijada ibn Dzubejra se prenosi da je Ibn Omer prisao 
nekom covjeku koji je klao svoju devu (kurban) dok je klecala na 
koljenima pa je rekao: 

- Digni je u stojeci polozaj i sputaj joj (noge), onako kako je to 
cinio Boziji Poslanik, a.s.! 

Dijeljenje mesa, pokrovaca i kola kurbana kao sadake 

742. Prenosi se daje Alija, r.a., rekao; * To se radi da bi prolaznici znali da je to hedj i da od njega moze jesti ko je 
siromah. MUSLIMOVAZBIRKA HADISA (SAZETAK) 323 - Boziji Poslanik, a.s., naredio mi je da stojim kod njegovih 
(zaklanih) kurbana i dijelim (kao milostinju) njihovo meso, kozu i 
pokrovce. Naglasivsi da ne dajem (nista od toga) mesaru, rekao 

"To cemo mu posebno platiti!" 

Tavaftj-l-ifada (glavni tavaf) na dan klanja kurbana (prvl dan 
Kurban-bajrama) 

743. Od Ibn Omera, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., na 
dan klanja kurbana dosao u Mekku i obavio tavafu-1-ifadu pa se onda 
vratio na Minu i klanjao podne. 

Nafije rekao: 

- I Ibn Omer je na dan klanja kurbana dolazio (u Mekku) 
obaviti tavafu4-ifadu pa se onda vracao na Minu, gdje bi klanjao 
podne spominjuci (torn prilikom) daje tako cinio Boziji Poslanik, 
a.s. Ko obavi (glaynO tavaf oko Kabe Slobodan je od ihrama 

! 

744. Prenosi se od Ibn Dzurejdza da je rekao: 324 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI da istupe iz ihrama, naredenje im je uputio za vrijeme Oprostajnog 
hadza (a bilo je to prija izlaska na Arefat).* 

Onome koji je zanijjetio kiran (obavljanje i hadfa i umre zajedno) 
dovoljan je jedan tavaf (koji de vafltO i za had! i za umru 

745. Od Aise, r.a., se prenosi da je ona (kad su bill) na Serifu 
dobila menstmaciju, koja joj je prestala (kad su bill) na Arefatu, pa 
joj je Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Tebi ce saj (obilazak) izmedu Safe i Merve bid dovoljan i za tvoj 
hadz i za umru!" 

Kad istupa iz ihrama onaj ko je zanijjetio had2 1 umru 

746. Prenosi se daje Aisa, r.a., rekla: 

- Kad smo za vrijeme Oprostajnog hadza krenuli sa Bozijim 
Poslanikom, a.s., (u Mekku), medu namaje bilo onih koji su zanijjetili 
umru, onih koji su zanijjetili hadz i umru (zajedno), kao i onih koji su 
zanijjetili (samo) hadz. Boziji Poslanik, a.s., zanijjetio je hadz. 

Sto se tice onih koji su zanijjetili umru, oni su istupili iz ihrama 
(ranije), a sto se tice onih koji su zanijjetili hadz, iU hadz i umru 
(zajedno), oni nisu istupili iz ihrama prije dana klanja kurbana (prvi 
dan Kurban-bajrama). 

Boravak i namaz na Muhassabu na dan odlaska sa Mine 

747. Od Ibn Omera, r.a., se prenosi da su Boziji Poslanik, a.s., 
Ebu Bekr i Omer boraviU na Ebtahu. * Ibn Abbasovo argumentiranje predmetnim ajetom daje hadzija, kao i svaki 
onaj koji obavi tavaf oko Kabe, nakon toga obavezan skinuti ihrame je ucigledno 
upitno i objasnjenje toga moze se nac'i kod Nevevija - Bog mu se smilovao! Medutim, 
njegovo argumentiranje Poslanikovom, a.s., naredbom ashabima da skinu ihrameje 
snazno i mora biti uzeto u obzir. Nevevi na njega nije imao nikakva odgovora, osim 
sto je ustvrdio daje to vrijedilo samo za tu godinu! MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 325 748. Prenosi se da je Aisa, r.a., rekla: 

- Boravak na Ebtahu ne spada u sunnet, tu je Boziji Poslanik, a.s., 
boravio zato sto mu je odade bilo najpogodnije izaci, kada bi izlazio! 

749. Prenosi se daje Ebu Hurejre, r.a., rekao: 

- Dok smo boravili (jednom) na Mini, Boziji Poslanik, a.s., nam je 
rekao: 

"Sutra cemo odsjesti na Kinanovic'a kosi, gdje su se oni (Kinanije) 
zakleli jedni drugima na nevjerstvo!" 

To je, ustvari, Muhassab, mjesto gdje su se Kurejsije i Kinanije 
obavezali jedni pred drugima da nece sa Hasimovicima i potomcima 
Abdulmuttaliba sklapati ni zenidbene niti kakve druge ugovore dok 
im ne predaju Bozijeg Poslanika, a.s. kona^enju onih koji su zadu^eni za napajanje hadfija u Mekki u 
danima boravka na Mini 

750. Od Ibn Omera, r.a., se prenosi daje Abbas ibn Abdulmuttalib, 
r.a., zatrazio od Bozijeg Poslanika, a.s., dopustenje da u danima 
boravka hadzija na Mini konaci u Mekki kako bi mogao obavljati svoju 
duznost napajanja hadzija (kod Kabe) pa mu je Poslanik to dopustio. 326 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI pa smo mu donijeli posudu sa nebizom. On se napio, pa pruzio posudu 

s picem Usami i rekao: 

"Dobro ste ucinili (sa ovim napitkom), tako cinite (i ubuduce)!" 
Mi to cinimo, kao sto vidis, ne zelec'i mijenjati ono sto je naredio 

Boziji Poslanik, a.s. 

Boravak u Mekki onoga ko je uCinio Hidfru iz nje nakon 
obavtjenog had^ ili umre 

752. Od Abdurrahmana ibn Humejda se prenosi (daje rekao) da 
je cuo Omera ibn Abdulaziza kada kaze Ijudima koji su sjedili sa njim: 

- Sta ste culi (od Bozijeg Poslanika, a.s.) u vezi sa boravkom u Mekki? 
Saib ibn Jezid rece: 

- Cuo sam Ala'a ibn Hadremija kada kaze daje Boziji Poslanik, 
a.s., rekao: 

"Muhadzir, nakon sto obavi hadzske obrede, moze boraviti u 
Mekki tri dana!" 

Neka niko ne napuSta (Mekku) dok ne obavi oproStajni tavaf 

753. Prenosi se daje Ibn Abbas, r.a., rekao: 

- Ljudi su se (nakon obavljenog hadza) razilazili na sve strane pa 
je Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Neka niko od vas niposto ne napusta (Mekku), a da posljednje 
sto u njoj obavi ne bude (oprostajni) tavaf oko Kabe!" 2eni koja dobije menstruaciju prije oproStajnogtavafe 

754. Prenosi se daje Aisa, r.a., rekla: 

- Nakon stoje obavila glavni tavaf (tavafu-1-ifadu), Safijjabint Hujejj 
je dobila menstruaciju. Ja sam to spomenula Bozijem Poslaniku, a.s., 
pa on rece: MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 327 "Hoce li nas to zadrzati?" 

- Boziji Poslanice, ona je dosla u Mekku sa Arefata i obavila glavni 
tavaf (tavafu-Hfadu), pa nakon toga dobila menstruaciju! - rekla sam. 

Boziji Poslanik, a.s., rece: 

"Neka onda (slolDodno) krene kuci!" 

755. Prenosi se da je Ibn Abbas, r.a., rekao: 

- Ljudima (koji su obavili hadz) naredeno je da posljednje sto urade 
u Mekki bude (oprostajni) tavaf oko Kabe, jedinoje zena koja dobije 
menstruaciju izuzeta: od toga. DopuStenost umre u mjeseclma hadfa 

756. Prenosi se da je Ibn Abbas, r.a., rekao: 

- Smatrali su (Ijudi) daje obavljanje umre u mjesecima hadzajedan 
od najvecih grijeha na Zemlji. Mjesec muharrem cinili su saferom, pa 
su govorili:* 

- Kad se leda (deve) oporave (od posljedica tovara koji je nosila za 
vrijeme hadza) i (prode toliko vremena da se njeni) tragovi zametnu 
(u pijesku) te kad mine mjesec safer, nastupa vrijeme umre onome ^/-\ii ■tei 328 Zekiijuddin Abdulazim EL-MUNZIRi Vrijednost umre u ramazanu 

757. Od Ibn Abbasa, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao Umm Sinan, zeni ensarijki: 

"Sta te je sprijecilo pa nisi obavila sa nama hadz?" 
Zena rece: 

- Moj muz ima (samo) dvije deve! Najednoj je on sa sinom krenuo 
na hadz, a s drugom je nas sluga natapao (usjeve)! 

Boziji Poslanik, a.s., rece: 

"Umra u ramazanu nadomjesdt ce hadz, odnosno hadz obavljen 
sa mnom!" 

Koliko puta je Bo2iji Poslanik, a.s., obavio had^ 

758. Prenosi se od Ebu Ishaka (Amr ibn Abdullah es-Subej'i) da 
je rekao: 

- Pitao sam Zejda ibn Erkama: 

- Koliko puta si isao u pohod (bitku) sa Bozijim Poslanikom, a.s.? 

- Sedamnaest puta! - odgovori on. 
Ebu Ishak dalje prenosi: 

- Zejd ibn Erkam mi je pricao da je Boziji Poslanik, a.s., vodio 
devetnaest bitaka (vojnih pohoda), a da je nakon Hidzre (samo) 
jednom obavio hadz (Oprostajni hadz). Ebu Ishak kaze: 

- 1 drugi u Mekki!* 

Koliko puta je Bo2iji Poslanik, a.s., obavio umru 

759. Od Enesa, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., cetiri 
puta obavio umru i svaki put je to bilo u mjesecu zu-1-ka'detu, osim 
onoga puta kadaje umru obavio uz hadz. Prvu umru obavio je sa * Spominje se da je Poslanik, s.a.v.s., obavio dva puta hadz, prije Hidzre. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 329 Hudejbijje, tj. u vrijeme Hudejbijje, i bilo je to u zu-1-ka'detu, drugu 
je obavio, takoder, u zu-1-kadetu, i to vec naredne godine, trecu je 
obavio iz Dzi'rane, u kojoj je vrsio podjelu plijena iz Bitke na Hunejnu, 
i onaje, takoder, bila u mjesecu zu-l-ka'detu, a cetvrtu umru obavio je 
uz hadz. kradenju (kose) na umri 

760. Od Ibn Abbasa, r.a., se prenosi da ga je Muavija ibn Ebu 
Sufjan, r.a., obavijestio sljedece: 

- Skratio sam (kosu) Bozijem Poslaniku, a.s., miskasom* dok smo 
bill na Mervi (nakon saja). 

Hi je rekao: 

- Vidio sam kako mu neko krati (kosu) miskasom dok smo bill na 
Mervi. Zenino naknadno obavljanje umre kad ima menstruaciju 

761. Prenosi se da je majka pravovjernih (Aisa), r.a., rekla: 

- Rekla sam Bozijem Poslaniku, a.s.: 

- Roziii Poslanire. liudi odlaze ('svoiim kucamal sa dva obavliena 330 ZGkijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRl - Kada bi se Boziji Poslanik, a.s., prilikom povratka iz nekog vojnog 
pohoda ili izvidanja, ili sa hadza ili umre, ispeo na neki brdski prevoj 
ili uzvisicu, izgovorio bi tri puta tekbir (Allahu ekber), pa bi onda 
rekao: 

"Nema boga osim Allaha, Jedinoga, Koji nema ortaka. Njemu, 
Koji je svemocan, pripada (sva) vlast i (sva) hvala. Vracamo se, zahvalni 
nasem Gospodaru, tevbu Mu cineci, robujuci Mu i sedzdu Mu cineci! 
Allah ispunjava Svoje obecanje, pomaze Svoga roba i Sam porazava 
(neprijateljske) stranke." 

Zadrlavanje i namaz u Zu-l-Hulejfi pri povratku sa hadla ili umre 

763. Od AbduUaha ibn Omera, r.a., se prenosi da se je Boziji 
Poslanik, a.s., zadrzavao u sirokoj ravnici (Batha), koja se nalazi u Zu- 
l-Hulejfi, i tu klanjao. 

I Ibn Omer je isto to cinio. 

764. Prenosi se od Nafi'a da se je Abdullah ibn Omer, r.a., kad bi 
se vracao s hadza ili umre, zadrzavao u sirokoj ravnici (Batha), koja se 
nalazi u Zu-1-Hulejfi, u kojoj se je zadrzavao i Boziji Poslanik, a.s. 
(prilikom povratka s hadza). 765. Od Ibn Omera, r.a., se prenosi da su Bozijem Poslaniku, a.s., 
dokje bio u svom boravistu na ravnici u Zu-l-Hulejfi, dosli (neki Ijudi) 
i kazali: 

- Nalazis se u sirokoj blagoslovljenoj ravnici (Batha)! 
Musa kaze: 

- Salem je sa nama boravio u dijelu dzamije u kojemu je boravio i 
Abdullah (ibn Omer), trazeci mjesto na kojemu se zadrzavao 
Boziji Poslanik, a.s. A to mjesto nalazi se nize dzamije, koja je usred 
doline, i to (negdje) na sredini rastojanja izmedu dzamije i (pravca) 
Kible. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 331 svetosti Meidce, zabrani u njoj (ova, sjeCe stabala i uzimanja 
onogaStoseizgubl 

766. Prenosi se da je Ebu Hurejre, r.a., rekao: 

- Nakon sto je Allah, dz.s., omogucio Bozijem Poslaniku, a.s., 
oslobodenje Mekke, on (a.s.) ustao je medu svijetom, zahvalio se 
Allahu i izrekao Mu pohvalu pa zatim rekao: 

"Zaista je Allah sprijecio slona da ude u Mekku i darovao vlast u 
njoj Svome Poslaniku i vjernicima (koji ga slijede). U njoj nikome 
prije mene nije bilo'dopusteno (da se ponasa suprotno rezimu koji 
nalaze njen status svetoga grada). Meni je to dopusteno u jednom 
casu (jednoga) dana i vise nikome poslije mene nece biti dopusteno! 
Divljac u njoj se ne smije dirati, a trnje (drvece) ne smije se sjeci. I 
nije dozvoljeno (dirati) ono sto se izgubi, osim onome koji bi ga 
oglasavao. Kome neko bude ubijen, moze izabrati: ili da trazi 
otkupninu (krvarinu) ili da ubije ubicu (krv za krv)!" 

Abbas rece: 

- Osim izhira (mirisna zukva), Boziji Poslanice, jer ga mi stavljamo 
u nase kabure i nase kuce! 

Boziji Poslanik, a.s., rece: 

"Osim izhira!" 

TT„*„j„ ■c■^ — c„u X — ^„u :^ t ; — j:^^. 332 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Ulazak Boiijeg Poslanika, a.s., u Mekku na dan njenog 
oslobodenja, bez ihrama 

768. Od Dzabira ibn AbduUaha el-Ensarija, r.a., se prenosi da je 
Boziji Poslanik, a.s., usao u Mekku (Kutejbe kaze: usao je na dan 
oslobodenja Mekke) sa crnim turbanom (na glavi), bez ihrama. 

769. Prenosi se od Enesa ibn Malika da je Boziji Poslanik, a.s., 
usao u Mekku, prilikom njenog oslobodenja, sa gvozdenom kacigom 
na glavi, pa mu je, kadje skinuo kacigu, prisao neki covjek i rekao: 

- Ibn Hatal se drzi za pokrivac Kabe!* 
"Ubijte ga!" - naredio je Boziji Poslanik, a.s. 

hid^ru i vratima Kabe 

770. Prenosi se da je Aisa, r.a., rekla: 

- Upitala sam (jednom) Bozijeg Poslanika, a.s., da U je hidzr 
(polukruznio zid uz Kabu) dio Kabe, pa je odgovorio: 

"Jeste!" 

- Zasto ga onda nisu ugradili u Kabu? - upitala sam. 
"Tvoj narod nije imao dovoljno sredstava!" - odgovorio je. 

- A zbog cega su vrata Kabe onoliko podignuta? - upitala sam. 
Boziji Poslanik, a.s., rece: 

"Tvoj narod je to tako uradio kako bi mogli pustati unutra koga 
hoce i sprijeciti koga oni hoce da ne ude! Da tvoj narod nije do 
nedavno bio u dzahilijjetu, pa me strah njihova protivljenja, pobrinuo 
bih se da ugradim hidzr u Kabu, a vrata spustim na nivo zemlje." 

ruSenju i gradnji Kabe 

771. Prenosi se od Ataa da je rekao: * Bio je od najvecih neprijatelja Poslanika i prihvatio se rukama za kabensku 
cohu ne bi li mu se muslimani smilovali. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 333 - Kad je u pohodu Sirijaca za vrijeme Jezida ibn Muavije izgorjela 
Kaba, Ibn Zubejr je nije htio odmah obnavljati, nego je sacekao sezonu 
hadza kako bi Ijude koji dodu i vide je u takvom stanju razdrazio i 
nahuskao na Sirijce, Kad su Ijudi dosli obratio im se rijecima: 

- O Ijudi, sta mi preporucujete? Da li da porusim ovo sto je ostalo 
od Kabe pa je iznova sagradim ili da je pokusam popravid? 

- Ja mislim - rece Ibn Abbas - da je treba samo popravid i to tako 
da joj i oblik i materijal od koga je sagradena ostanu isd oni koji su 
bill u vrijeme kadaje dosao Poslanik, a.s., i kad su Ijudi primali islam. 

Ibn Zubejr rece: 

- Da je nekome Qd vas izgorjela kuca, ne bi se smirio dok je ne bi 
obnovio, a sta tek kjad je u pitanju Kuca vaseg Gospodara? Ja cu se 
Gospodaru svome obratiti istiharom tri puta a potom cu odluciti. 

I kad je tri puta obavio istiharu, odlucio se na rusenje. Plasec'i se 
kakve nesrece niko se nije usudivao popeti se i prvi poceti sa rusenjem. 
Jedan covjek se ipak usudio. Popeo se i bacio nekoUko kamenova. 
I tek kad su ostali vidjeli da mu se nista neprijatno nije dogodilo, 
prikljucili su mu se i nastavili sa uklanjanjem kamenova sve do 
zemlje. Ibn Zubejr je potom nacinio nekoliko stupova na koje je 
postavio zastirace da to posluzi dok se ne izgradi Kaba. Ibn Zubejr je 
rekao: /^ 334 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUN2IRI obavjestava o smrti te o tome da je Ibn Zubejr zdanje postavio na 
temeljima koje su pregledali mekkanski uglednici. Odgovarajuci mu 
na pismo Abdulmelik je napisao: 

- Mi nemamo nista s Ibn Zubejrovom mrljevinom. §to se tice 
duzine Kabe koju je povecao, to prihvati, a sto se tice hidzra koga je 
dozidao, vrati to u predasnje stanje i zazidaj vrata koja je nacinio. 

Hadzdzadz je tako i ucinio. 

772. Od Ibn Kaze'a se prenosi da je Abdulmelik ibn Mervan 
tavafeci jednom oko Kabe rekao: 

- Bog ubio Ibn Zubejra sto laze na majku pravovjernih (Aisu, r.a.) 
tvrdeci daje cuo kako prenosi hadis Poslanika, a.s.: "O Aisa, da moj 
narod nije nedavno izasao iz nevjerstva, porusio bih Kabu pa bih na 
njoj dozidao hidzr, jer su nacinili propust u gradnji." 

Nato je Haris Ibn Abdullah ibn Ebu Rebi'a rekao: 

- Ne govori tako, vladaru pravovjernih, ja sam cuo Aisu kad to 
prica. 

Abdulmelik nato odgovori: 

- Da sam to cuo prije nego sto sam naredio rusenje, ostavio bih 
Kabu onakvom kakvom ju je nacinio Ibn Zubejr. 

svetosti Medine, lovu i vegetaciji u njoj te dovi za nju 

773. Od AbduUaha ibn Zejda ibn Asima, r.a., se prenosi daje 
Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Ibrahim je ucinio svetom Mekku i ucio dovu za njene stanovnike, 
a ja sam ucinio svetom Medinu kao sto je Ibrahim ucinio Mekku i 
ucio sam dove za izobilje i bereket u njoj dvostruko vise nego sto je 
Ibrahim ucio za stanovnistvo Mekke." 774. Od Sa'da ibn Ebu Vekkasa, r.a., se prenosi da je Boziji 
Poslanik, a.s., rekao: MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 335 "Posvecujem ono sto se nalazi izmedu dvije medinske labe* tako 
da tu nema sjece stabala ni lova - i dodao: 

- Medina je bolja za njih, ako znaju. Niko je bez razloga nece 
napustiti a da Allah nece dovesti u nju boljeg od njega i niko u njoj 
ko podnese nedace i oskudicu nece na Sudnjem danu ostati bez mog 
sefa'ata ili svjedocenjja." 

775. Od Amira ibn Sa'da se prenosi daje Sa'd, r.a., jasuci prema 
svom dvorcu u Akiku zatekao nekog roba kako sijece stabla ili ih 
trese pa gaje lisio onoga sto je imao na sebi.** Kad se Sa'd vratio, 
dode mu porodica tog roba i zatrazi da njemu ili njima vrati to sto je 
oduzeo. 

On rece: 

- Boze sacuvaj da vratim ista od onoga sto mi je Boziji Poslanik, 
a.s., kao plijen propisao. 

I odbio im je vradti oduzeto. 776. Od Enesa ibn Malika, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, 
a.s., rekao: 

"Boze, podari Medini dvostruko veci bereket od onoga koji ima 336 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI (zabranjeno podrucje) od Ajra do Sevra (dva brda jedno na juznoj, a 
drugo na sjevernoj strani grada), ko u njoj uvede kakvu novotariju ili 
zastiti novatora na njemuje prokletstvo Bozije kao i prokletstvo meleka 
i svih Ijudi. Na Sudnjem danu Allah od njega nista nece primiti. 
Sigurnost i zastita jednaka je za svakog muslimana, bez obzira na 
njegov rang u drustvu, Na onome ko se predstavi tudim potomkom 
ili robom takoder je prokletstvo Bozije kao i prokletstvo meleka i 
svih Ijudi. Na Sudnjem danu Allah od njega nista nece primiti." 

778. Ebu Hurejre, r.a., prenosi dabi se Bozijem Poslaniku donosili 
prvi plodovi (kad prispiju) i on bi rekao: 

"Boze, blagoslovi nas grad i nase plodove, povecaj nam nafaku, 
bereketom na bereket" - zatim bi ih dao najmladem djetetu koje se tu 
nade da pojede. 

po2eljnosti iivota u Medini i strpljenja u nedadama koje donosi 

taj 2ivot 

779. Ebu Se'id oslobodeni rob Mehrijev prenosi da je dosao u 
nocima smutnje* kod Ebu Se'ida el-Hudrija, r.a., da se posavjetuje o 
odlasku iz Medine i pozali se na njene cijene te neimastinu i 
mnogoclanost celjadi koju hrani rekavsi da nema snage podnijeti sve 
nedace koje ga u Medini pogadaju. 

- Ni govora - rece mu on - cuo sam Bozijeg Poslanika, a.s., kad je 
rekao: 

"Niko od muslimana koji umru strpljivo podnoseci nedace u njoj 
nece na Sudnjem danu ostati bez mog sefa'ata ili svjedocenja." 

780. Prenosi se od Aise, r.a.: 

- Stigli smo u Medinu u vrijeme neke epidemije. Obolio Ebu Bekr, 
obolio Bilal. Kad je Poslanik, a.s., vidio ashabe kako se zale, rece: * Misli se na noci kad je opljackana Medina, 63. godine po Hidzri. IVIUSLIIVIOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 337 "Boze, omili naii| Medinu onako kako si nam omilio Mekku, pa i 
vise. Ucini je zdravom i bereketnom i preseli bolesti iz nje u Dzuhfu." 

U Medinu nede udi kuga i Dedldlal 

781. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., rekao: 
"Na prilazima Medini stoje meleci kojije stite od kuge i Dedzdzala." 

Medina izbacuje iz sebe ono §to je ru2no 

782. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., rekao: 
"Narod ce docekati vrijeme kada ce covjek pozivati svoga amidzic'a 

i rodbinu: - Pozurimp u izobilje, pozurimo u izobilje, a Medina im je 
bolja, kad bi samo znali. Tako mi Onoga Koji mi daje zivot, iz nje 
nece niko, koje ne voli, odseliti, a da Allah umjesto njega nece boljega 
naseliti. Eto zar Medina odstranjujuci ono sto je lose nije poput 
kovackog mijeha. Sudnji dan nece nastupiti sve dok Medina od sebe 
ne odstrani nevaljalce kao sto kovacki mijeh od zeljeza odstranjuje 
hrdu i otpad." 783. Prenosi se od Dzabira ibn Semure da ie cuo Boziieer Poslanika, 338 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Podsticanje na boravak u Medini pri osvojenju velikih oblasti 

785. Prenosi se od Sufjana ibn Ebu Zuhejra, r.a.: 

- Cuo sam Bozijeg Poslanika, a.s., kako govori: 

"Bit ce osvojen Jemen pa ce neki Ijudi pohrliti, vodeci svoje 
porodice i potcinjene potjerati svoje deve na put, a Medina im je 
bolja, kad bi samo znali. Zatim ce biti osvojena Sirija pa ce neki 
Ijudi pohrliti, vodeci svoje porodice i potcinjene potjerati svoje 
deve na put, a Medina im je bolja, kad bi samo znali. Zatim ce bid 
osvojen Irak, pa ce neki Ijudi pohrliti, vodeci svoje porodice i 
potcinjene potjerati svoje deve na put, a Medina im je bolja, kad bi 
samo znali." 

Medina - nakon §to je napuste njeni stanovnici 

786. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a.: 

- Cuo sam Bozijeg Poslanika, a.s., kada kaze: 

"Oni ce napustiti Medinu, bez obzira na dobrotu koju ona 
predstavlja, tako da ce po njoj hodad samo divljac - divlje zvijeri i 
ptice - potom ce iz Muzejne izaci dvojica pastira goneci svoju stoku 
pastirskim povicima i zatec'i je nenaseljenom a kada sdgnu do Senijetu- 
1-veda'a njih dvojica ce pasU na svoja Hca." 

Prostor izmedu kabura* i minbera jedna je od df ennetskih ba§Ci 

787. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Prostor izmedu moje sobe (kuce) i moga minbera je jedna od 
dzennetskih basci a moj minber je na mom dzennetskom vrelu 
(Havdu)." * Autor je upotrijebio izraz kabur kako bi citaocima bilajasnija ta relacija, buduci 
da je Poslanik, a.s., ukopan na mjestu na kojem je i preselio, tj. u svojoj kuci. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 339 Uhud je brdo koje voli nas, a mi njega 

788. Prenosi se daje Enes ibn Malik, r.a., rekao: 
- Boziji Poslanik, a.s. Je gledajuci Uhud rekao: 
"Zaista je Uhud brdo koje voh nas, a mi volimo njega." 

Sedla se pritelu samo radi tri mesdzida 

789. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Vjerovjesnik, a.s., rekao: 
"Sedia se pritezu samo radi tri mesdzida: Ovoga moga mesdzida, 

Mesdzidu4-harama i Mesdzidu-1-aksaa." Vrijednost namaza u dva sveta i ^na mesdzida 

790. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a.: 

- Boziji Poslanik, s.a.v.s., je rekao: 

"Namaz u ovom mome mesdzidu (u mojoj dzamiji) vredniji je od 
hiljadu namaza obavljenih u nekom drugom mesdzidu, izuzev 
Mesdzidu-1-harama." 340 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "To je ovaj vas mesdzid" - mesdzid u Medini. 
- 1 ja svjedocim da sam cuo tvog oca da ga tako spominje (mesdzid 
utemeljen na bogobojaznosti). 

Mesd2id Kuba* i njegova vrijednost 

792. Prenosi se od Ibn Omera, r.a.: 

- Boziji Poslanik, a.s., je dolazio jasuc'i i pjesaceci u Kuba mesdzid 
pa je u njemu klanjao dva rekata. 793. Od Ibn Omera, r.a., se prenosi da je svake subote dolazio u 
Kuba' i da je govorio: 

- Vidio sam Bozijeg Poslanika, s.a.v.s., da ga posjec'uje svake subote. BRAK 

Podsticanje na brak 

794. Prenosi se od Alkame, r.a.: 

- Isao sam na Mini sa Abdullahom pa ga susrete Osman, r.a. On 
zastade da sa njim poprica te mu Osman rece: 

- Bi li ti da te ozenimo mladom djevojkom. Ona bi te mozda 
podsjetila na neke stvari iz tvoje proslosti? 

A Abdullah mu rece: 

- Kad si vec to rel«.ao, cuo sam rijeci Bozijeg Poslanika, a.s.: 

"O mladici! Ko od vas moze, neka se zeni, jer se tako najbolje 
sacuva spolni organ. A ko nije u stanju, neka posti to je za njega 
skopljenje (zastita)." 795. Prenosi se od Enesa, r.a., da se skupina ashaba Vjerovjesnika, 
a.s., raspitivala kod zena njegovih za njegove postupke mimo javnog 342 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI 796. Prenosi se od Sa'da ibn Ebu Vekkasa, r.a., da je rekao: 
- Boziji Poslanik, a.s., zabranio je Osmanu ibn Maz'unu nezenstvo, 
a da mu ga je dozvolio, i mi bismo se kastrirali. Najbolje dunjaludko dobro je Cestita supruga 

797. Od AbduUaha ibn Omera, r.a, se prenosi da je Boziji Poslanik, 
a.s., rekao: 

"Dunjaluk je pun raznih uzitaka medu kojima je najveci - cesdta 
supruga," 

Zenidbavjemicom 

798. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Vjeroyjesnik, a.s., rekao: 
"Zenu udaju cetiri stvari: imetak, porijeklo, Ijepota i vjera. Ti izaberi 

vjernicu, sve ces dobiti." 

Zenidbadjevojkom 

799. Prenosi se od Dzabira ibn AbduUaha, r.a.: 

- Abdullah je umro, a iza sebe ostavio devet ili sedam kceri. Ja se 
ozenih nekom udovicom pa mi Boziji Poslanik, a.s., rece: 

"Dzabire, ozeni li se to U?" 

- Jesam - rekoh. 

"Je li djevojka ili udovica?" - upita on. 

- Udovica, Boziji Poslanice - odgovorih mu. 

"Sto ne uze mladu djevojku?" rece on "daje zabavis, a i ona tebe." 
Ili je rekao "daje razveselis, a i ona tebe." 
Ja na to rekoh: 

- Abdullah je umro i iza sebe ostavio devet ili sedam kceri pa mi 
ne bijase drago da dovedem njihovu vrsnjakinju, vec pozeljeh dovesd 
zenu koja bi se o toj djeci pobrinula i olaksala im tesku situaciju. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 343 Boziji Poslanik, ajs., rece: 

"Allah ti to blagoslovio!" - Hi mije nekako drukcije pozelio dobro. 

Nakon §to brat vjemik dadne zaruku, u tome ne smije biti 
nadmetanja 

800. Prenosi se qd Abdurrahmana ibn Sumase da je cuo Ukbu 
ibn Amira, r.a., kako sa minbera govori da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Vjernik je vjerniku brat pa mu nije dozvoljeno mijesati mu se u 
pazar ili u zaruku sve dok on ne odustane od toga." Gledanje lenske osobe s ciljem sklapanja braka 

801. Prenosi se da je Ebu Hurejre, r.a., rekao: 

- Neki covjek je dosao Bozijem Poslaniku, a.s., i rekao: 

- Ozenio sam se ensarijkom. 344 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Udovica se ne vjencava dok ne bude konsultirana, a djevojka 
dok se od nje ne zatrazi pristanak." 
Prisutni upitase: 
- Kako ona daje pristanak? 
"Sutnjom." 

803. Od Ibn Abbasa, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 
"Udovica ima veca prava u donosenju odluka nego njen skrbnik, 

a od djevojke se trazi pristanak. Njezin pristanak je njezina sutnja." 

Uyjeti braka 

804. Od Ukbe ibn Amira, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s. 
rekao: 

"Najvazniji uvjet koji treba ispuniti jeste da nema zapreka bracnom 
odnosu." Sklapanje braka sa maloljetnicom 

805. Prenosi se daje Aisa, r.a., rekla: 

- Boziji Poslanik, a.s., yjencao me kad sam imala sest godina. Kad 
sam imala devet godina, preveo me sebi. Po dolasku u Medinu, mjesec 
dana sam osjecala malaksalost i groznicu (zbog toga mi je opadala 
kosa), pa sam ozdravila a kosa mi je pocela bujati. Bila sam jednom 
na Ijuljasci u drustvu svojih drugarica kad dode Umm Ruman pa me 
pozva, a ja joj se odazvah ne znajuci sta ce sa mnom. Ona me upravi 
ka vratima, a ja povikah: - Hej... Hej... - dok ne ostadoh bez daha. 

Uvede me u (jednu) kucu gdje me docekase neke zene ensarijke: 

- S hajrom i sa srecom, i s bereketoml 

Ona me predade njima te me one okupase i uredise, a mene je 
samo prijepodnevni dolazak Poslanika ushitio, i one me predadose 
njemu. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 345 Oslobadanje robinje i sklapanje braka s njom 806. Prenosi se pd Enesa, r.a.: 

- Boziji Poslanik, a.s., je napao Hajber pa smo jutarnji namaz 
klanjali vrlo rano pokraj njega. Onda su Vjerovjesnik, s.a.v.s., i Ebu 
Talha pojahali, a ja $am sa Ebu Talhom jahao istog konja sjedeci iza 
njega. 

Dokje Vjerovjesnik, a.s., tjerao jahalicu hajberskim sokakom, moje 
koljeno je dodirivalo njegovo bedro. Ogrtac Bozijeg Poslanika, a.s., 
znao se zavratiti pa sam mogao vidjeti bjelinu njegova bedra. Kada je 
usao u naselje, uzviknuo je: 

"Allahu ekber!!! Hajber je unisten! Kada mi udemo u dvoriste 
nekog naroda na njegovom prostoru, lose bude jutro onima koje 
smo upozoravali!" 

Ovo je ponovio tri puta, a narod bijase vec otisao za svojim poslom. 

- Muhammed, tako nam AUaha!!! - povikase. 

(Abdulaziz je rekao, a i neki od nas, da su rekli - Muhammed i 
nj egova vojska! ) 

Zauzeli smo ga borbom, a ne primirjem. Kad su sakupljeni 
zarobljenici, dode Dihje i rece: 

- Boziji Poslanicd, bi li mi dao jednu djevojku zarobljenicu? 346 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Njom samom, oslobodio ju je, pa se njome ozenio. 

Uzajamnaifenidbabezvjeneanogdara (Sigar) 

808. Prenosi se od Ibn Omera, r.a., da je Boziji Poslanik, a.s., 
zabranio sigar, a sigar je kada dvojica Ijudi, bez davanja yjencanog 
dara, medusobno jedan za drugog uda svoju kcer. Brak na odredeno vrijeme (privremeni bralO 

809. Prenosi se da je Kajs rekao: 

- Cuo sam AbduUaha ibn Mesuda, r.a., kada govori: 

- Bili smo sa Bozijim Poslanikom, a.s., u vojnom pohodu bez zena 
pa smo pitali: 

- Hocemo li se kastrirati? 

- To nam je zabranio, a onda nam dao olaksicu da se zenimo na 
odredeno vrijeme uz simbolicnu otpremninu. 

Zatim je Abdullah proucio ajet: O vjemici, nemojte zabranjivati 
prijatne stvari koje vam je Allah ucinio dopustenim i ne prelazite granice, 
jer Allah, doista, ne voli one koji granice pre laze. (El-Ma'ide, 87.) 
MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 347 810. Prenosi se <l)d Dzabira ibn Abdullaha, r.a., da je rekao: 

- U doba Bozijeg Poslanika, a.s., i Ebu Bekra, mi smo se znali 
vjencavati za saku hiiirmi i na par dana, sve dok to zbog slucaja Amra 
ibn Hurejsa, Omer ijiije dokinuo.* 

Ukidanje privremenog braka i njegova zabrana 

811. Prenosi se od Alije ibn Ebu Taliba, r.a., daje Boziji Poslanik, 
a.s., na dan Hajbera zabranio privremeni brak i upotrebu mesa 
pitomog magarca za ishranu. 812. Od Rebia ibn Sebreta se prenosi daje njegov otac, koji je 
ucestvovao sa Bozijim Poslanikom u oslobadanju Mekke, rekao: 

- U Mekki smo boravili petnaest dana pa nam je Boziji Poslanik, 
a.s., dozvolio privreriieni brak. Izasli smo u grad ja i jedan covjek iz 
mog naroda. On nijc bio naocit, ja sam od njega bio Ijepseg izgleda, 
a svako od nas dvojite je imao ogrtac. Moj ogrtac je bio pohaban, a 
ogrtac moga amidzica bijase nov i mekahan. Posto stigosmo u donji 348 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI 813. Prenosi se od Sebreta el-Dzuhenija, r.a., daje on bio sa Bozijim 
Poslanikom, a.s., kada je rekao: 

"O Ijudi, bio sam vam dozvolio privremeni brak, Allah vam ga zabranjuje 
sve do Sudnjeg dana, pa kod koga od vas ima ijedna tako vjencana 
zena, neka je pusti, a nista od onog sto ste im dali nemojte uzimati!" 

Muhrim se ne smije zaruCivati ni leniti 

814. Prenosi se od Nubejha ibn Vehba daje Omer ibn UbejduUah 
htio vjencati Talhu ibn Omera sa kcerkom Sejbe ibn Dzubejra pa je 
porucio Ebanu ibn Osmanu, vodi karavane hadzija, da tome 
prisustvuje i Eban rece: 

- Cuo sam Osmana ibn Affana, r.a., kad kaze daje Boziji Poslanik, 
a.s., rekao: 

"Muhrim se ne moze zeniti, niti koga vjencavati, nid se zarucivati." 

815. Prenosi se od Ibn Abbasa, r.a., daje rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., ozenio se Mejmunom, a bio je muhrim.* 

816. Prenosi se daje Jezid ibn Esamm, r.a. rekao: 

- Govorila mi je Mejmuna bint el-Haris, r.a., daje nju Boziji 
Poslanik, a.s., ozenio nakon sto je skinuo ihram. Onaje, inace, meni 
i Ibn Abbasu bila tetka. 

Zabrana sastavljanja u braku supruge i njezine tetke po ocu, ili po 

majci 

817. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., daje Boziji Poslanik, a.s., 
zabranio da u istom braku budu cetiri zene: supruga, njezina tetka 
po ocu te supruga i njezina tetka po majci. * Tj. bio je u krugu Harema a nije bio u ihramima, sto potvrduje i naredni hadis. MUSLIMOVA ZBIRKA HAOISA (SAZETAK) 349 Vjeneani dar Vjerovjesnika, a.s., njegovim suprugama 

818. Prenosi se od Ebu Selame ibn Abdurrahmana da je kazao: 
' Aisu, suprugu Vjerovjesnika, s.a.v.s., sam pitao: 

- Koliki je bio vjeneani dar Bozijeg Poslanika, a.s.? 
Odgovorilaje: 

- Njegov vjeneani dar svojim zenama bio je dvanaest oka i ness. A 
znas li sta je ness? 

- Ne znam - rekoh. 
A ona nastavi: 

- To je pola oke. Sve to iznosi pet stotina dirhema i to je vjeneani 
dar Bozijeg Poslanika, a.s., njegovim suprugama. VjenCanje uz vjen&ini dar od pet dirhema zlata 

819. Prenosi se od Enesa ibn Malika da je Boziji Poslanik, a.s., 
primijetio kod Abdurrahmana ibn Avfa, r.a., tragove zute boje pa ga 
je upitao: 

"Staje to?" 

- Boziji Poslanice, ozenio sam se uz dar od pet dirhema zlata - 350 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Boziji Poslanice, ako ti nije potrebna, vjencaj je za mene. 
"Imas li ti ista za mehr?" 

- Nemam nista Boziji Poslanice, tako mi AUahal 

"Idi kod svojih u porodici pa vidi hoces li sta naci", rece mu. 
Covjek ode pa kad se vrati, rece: 

- Tako mi Allaha, nista nisam nasao. 

"Vidi makar kakav gvozdeni prsten", rece mu Boziji Poslanik, a.s. 
On ode, pa kad se vrati rece: 

- Nema ni gvozdenog prstena, ali imam ovaj izar (donji dio odjece)! 
(Sehl kaze da nije imao ogrtac) Dat cu polovinu njoj! 

Boziji Poslanik, a.s., rece: 

"Sta da radis sa njim! Ako ga ti obuces nece modi ona, a ako ga 
ona obuce nec'es moci ti!?" 

Covjek sjede nakratko a onda ustade. Boziji Poslanik, s.a.v.s., ga 
vidje kako okrec'e leda pa naredi da ga zovnu. Kad dode, upita ga: 

"§ta znas iz Kur'ana?" 

- Tu i tu sum (nabrojao je sure koje zna). 
"Ucis li ih napamet?" 

- Da - rece on. 

"Idi, udao sam je za tebe onim sto napamet znas iz Kur'ana!" 

rije^Sima UzviSenog Allaha u ajetu: TizanemarujeSipoziva$sebi 
kojuodnJihhodeS... 821. Prenosi se od Aise, r.a., daje rekla: 

- Bila sam Ijubomorna na zene koje su sebe nudile na dar Bozijem 
Poslaniku, a.s., pa sam rekla: 

- Zar moze zena poklanjati sebe? 

Nakon togaje Allah, dz.s., objavio: Mozes zanemariti one medu njima 
koje hoces i mozes pozvati sebi onu koju hoces, a mozes zatraziti onu koju si 
udaljio. (El-Ahzab, 51.) MUSLIMOVA ZBiRKA HADISA (SAZETAK) 351 Rekla sam mu t^da: 

- Allaha mi, ja vidim kako ti Tvoj Gospodar pozuruje da ti udovolji. 

Sklapanje braka u §ewalu 

822. Prenosi se od Aise, r.a., da je rekla: 

- Boziji Poslanik, a.s., me je vjencao u sewalu i preveo me sebi u 
sewalu, pa koja je od zena Bozijeg Poslanika, a.s., bila sretnija od 
mene!? 

Neko je rekao da je Aisa voljela podsticati zene da sklapaju brak u 
sewalu.* Svadbena gozba 

823. Prenosi se daje Enes ibn Malik, r.a., rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., nijednoj svojoj zeni nije napravio obiiniju i 
bolju gozbu za svadbu kao Zejnebi!** 

- Sta je za gozbu pripremio? - upita Sabit el-Bunani. 

- Castio ih je hljebom i mesom dok ga sami nisu ostavili. 352 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Moja te majka selami i jos je rekla: Ovo je (Boziji Poslanice) 
nesto skromno od nas. 

On rece: 

"Spusti to!" - pa dodade: 

"Idi i zovi mi toga i toga i toga i toga i toga i toga i jos koga sretnes!" 
Poimenicno je spominjao Ijude pa sam ih ja tako i zvao i jos koga 
sam susreo. 

Nekoje rekao: 

- Pitao sam Enesa koliko vas je bilo? 

- Otprilike, tri stotine - odgovori. 
Boziji Poslanik, a.s., mi rece: 
"Enese, daj zemljani vrc!" 

Oni su ulazili dok se nije napunila sofa i soba pa onda Boziji 
Poslanik, a.s., rece: 

"Neka posjedaju u halke deset po deset i neka svako jede ispred 
sebe!" 

Jeli su do sitosti, grupa po grupa, izlazeci i ulazeci dok nisu svi 
zavrsili sa jelom pa onda rece meni: 

"Enese, dizi to i nosi!" 

Poceo sam nositi i ne znam da li je bilo vise hrane pri donosenju 
ili pri odnosenju. Grupe Ijudi su sjedile i razgovarale u kuci Bozijeg 
Poslanika, a.s., a sjedio je i Boziji Poslanik, a.s., dokje njegova supruga 
okrenula lice zidu. Njihovo pricanje izazvalo je kod Bozijeg Poslanika 
neprijatnost pa je izasao kod svojih zena da ih poselami, a kad se 
vratio, cim su ga ugledali, shvatili su da su mu presli u dosadu svojim 
cavrljanjem. Pozurili su do vrata i svi izasli, a Boziji Poslanik, a.s., je 
usao i spustio zastor, dok sam ja u sobi sjedio. Vrlo se malo zadrzao 
prije nego sto se preda mnom pojavi. Bijase mu objavljen ajet koji 
Boziji Poslanik, a.s., kad izade, pred svijetom prouci: O vjemici, ne 
ulazite u prostorije Vjerovjesnikove, osim ako vam se dopusti radi jela, ali 
ne da cekate dok se ono pripremi; tek kad budete pozvani, onda udite, i pasta 
jedete, razidite se ne upustajuci se jedni s drugima u razgavor. To smeta MUSLIMOVAZBIRKA HADISA (SAZETAK) 353 Vjerovjesniku, a on se stidi da vam to rekne, a Allah se ne stidi istine. A ako 
od njih nesto trazite, tmzite to od njih iza zastora. Toje cistije i za vasa i za 
njihova srca, Varna r\ije dopusteno da Allahova Poslanika uznemirujete 
niti da se zenama njegovim poslije smrti njegove ikada ozenite. To bi, uistinu, 
kod Allaha, bio veliki grijeh! (El-Ahzab, 53.) 

Dza'd je za Enesa vezao rijeci: - Ja sam najprije cuo ove ajete. Od 
tada su Vjerovjesnikiove zene koristile zastor (kojim su se zaklanjale 
od pojedinih gostiju). 

Prihvadanje poziva na svadbu 

825. Prenosi se od Nafia da je Ibn Omer, r.a., prenoseci od 
Vjerovjesnika, rekao: 

"Kada neko od vas pozove svoga brata, neka mu se odazove", bilo 
to na svadbu ill na r^esto slicno. 826. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 
"Kada neko od vas bude pozvan (na svadbu), neka se odazove pa 

ako bude zapostio nafilu neka blagosilja, a ako ne bude postio, neka 

se pocasti hranom!" 354 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI sejtdne md rezaktend - U ime Allaha, AUahu moj, odbij sejtana od nas 
i od onog sa cim si nas opskrbio! - ako bi bilo sudeno da se pri tome 
susretu zacne dijete, nikada mu sejtan ne bi mogao zlo nanijeti." 

rijefima UzviSenog Allaha: VaSesuprugesu vaSe n}h/e,» 

829. Prenosi se od Ibn Munkedira da je cuo Dzabira kako govori: 
- Jevreji su govorili: - Kada covjek sastavi svoj spolni organ sa 

spolnim organom svoje supruge prilazeci joj s leda, dijete bude 
razroko..., paje objavljen ajet: Vase supruge su vase njivepa u vase njive 
ulazite sa koje god hocete strane. (El-Bekare, 223.) 

supmzi koja odbije susret u bra^noj postelji 

830. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Kada muz pozove svoju suprugu u bracnu postelju pa ona odbije 
doci i on Ijut na nju zakonaci, meleci tu zenu do sabaha proklinju." 

Otkrivanje braCne intime 

831. Od Ebu Se'ida el-Hudrija, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, 
a.s., rekao: 

"Medu Ijude koji c'e kod Allaha, dz.s., na Sudnjem danu imati 
najgore prebivaliste, spada i covjek koji se tjelesno sjedini sa svojom 
suprugom i ona sa njim, zatim prica drugima o bracnoj intimi." Allah sakriva Ijudske grijehe, a (ovjek vlastiti grijeh otkriva 

832. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje cuo Bozijeg Poslanika, 
a.s., kadakaze: 

"Cijelom mom Ummetu ce se oprostiti, osim onima koji javno 
iznose ono sto su zgrijesili. U to spada i to da covjek nocu ucini neki MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 355 grijeh pa osvane a njbgov Gospodar (Allah Uzviseni) mu to kao tajnu 
skarije, ali on rekne: 

- O ti taj i taj, juc^r sam ucinio to i to - a bio je zanocio tako da mu 
je njegov Gospodar to bio sakrio. On c'e zanacati - njegov Gospodar 
c'e mu tajne stvari sakrivati, ali on ce osvanjivati i Allahove tajne 
drugima otkrivati." Izbjegavanje zaCecfa sa suprugom ili robinjom 

833. Prenosi se od Ebu Se'ida el-Hudrija da je rekao: 

- U prisustvu Vjerovjesnika, a.s., spomenut je azl pa je upitao: 
"Stavamje to?" 

A oni rekose: i 

- To je kada covjek ima suprugu dojilju sa kojom se spolno 
zadovoljava, a ne bi volio da zatrudni ili robinju s kojom se spolno 
zadovoljava, a ne bi volio da ona zatrudni (jer je vise ne bi mogao 
prodati). 

On rece: 

"Nema zapreke da to radite, jer zaceceje po Allahovoj odredbi!" 

Ibn Avn veli da j^ razgovarao o ovome sa Hasanom koji rece: 356 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Spolno opdenje sa suprugom dojiljom 

835. Prenosi se od Dzudame bint Vehb el-Esedijje, sestre Ukasove, 
r.a., daje rekla: 

- Bila sam prisutna kada je Boziji Poslanik, a.s., govorio svijetu: 
"Mislio sam vam zabraniti spolno opcenje sa suprugom dojiljom, 

pa kad sam se kod Bizantinaca i Iranaca uvjerio da to ne steti djeci, 
odustao sam." 

A onda su ga upitali o izbjegavanju trudnoce (azl) pa je Boziji 
Poslanik, a.s., rekao: 

"To je skriveno zakopavanje zivog djeteta." 

Spolno opdenje sa robinjom trudnicom 

836. Prenosi se od Ebu Derdaa, r.a., daje jedanput neka zena 
koja je bila u poodmakloj trudnoci dovedena na ulaz vojnog satora, 
pa je Vjerovjesnik, a.s., upitao: 

"Mozda bi onaj s njom ovakvom usao u bracnu postelju!?" 

- Bi - rekose prisutni, a Boziji Poslanik, a.s., rece. 

"Vec sam naumio da takvoga prokunem prokletstvom koje c& uci 
sa njim u njegov kabur! Kako bi dijete koje se treba roditi mogao 
odrediti za nasljednika kad mu to nije dozvoljeno?! Kako bi ga mogao 
uzeti za slugu, kad mu to nije dozvoljeno?!" 837. Prenosi se od Ebu Se'ida el-Hudrija, r.a., daje Boziji Poslanik, 
a.s., poslao vojsku na dan Hunejna u Evtas gdje su se sreli sa 
neprijateljem, sukobili se, pobijedili ih i stekli puno zarobljenica. Posto 
su im robinje stavljene na raspolaganje, neki Ijudi, ashabi Bozijeg 
Poslanika, s.a.v.s., kao da su se snebivali spolno opciti sa 
zarobljenicama zbog njihovih muzeva idolopoklonika, pa je Uzviseni 
Allah u vezi s tim objavio: Zabranjene su vam i udate zene osim onih koje 
zarobite. (En-Nisa', 24.) MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 357 

— — — i 

To znaci da su vtim one dozvoljene kada prode vrijeme njihovog 
iddeta. 

Raspored boravka kod supruga 

838. Prenosi se od Enesa, r.a., da je rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., je imao devet supruga paje napravio raspored 
da se prvoj supruzi ne vraca dok ne obide svih devet. One bi se sve 
sastajale u kuci one kod koje je dosao. Tako je jednom bio u Aisinoj 
kuci kad dode ZejnefDa i on pruzi prema njoj ruku (misleci daje Aisa), 
pa Aisa povika: 

- To je Zejneba! 

Vjerovjesnik povuce ruku nazad, a njih dvije se pocese prepirati 
tako da to prede u 'svadu. Utom je proucen ikamet za namaz pa u 
torn casu naide Ebu Bekr i cu glasove njih dviju te rece: 

- Izadi na namaz, Boziji Poslanice, i naspi im zemlje u usta! 
Vjerovjesnik, a.s., izide, a Aisa rece: 

- Sad c'e Vjerovjesnik, a.s., obaviti svoj namaz pa ce doci Ebu Bekr 
i onda sa mnom sta bude! 

Kada je Vjerovjesnik, a.s., zavrsio namaz, dode Ebu Bekr i ostro 
se Aisi obrati: 358 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI 840. Prenosi se od Enesa ibn Malika da je rekao: 

- Kada bi se ozenio djevojkom poslije udovice, kod nje hi boravio 
sedam dana, a kada bi se ozenio udovicom poslije djevojke ostao bi 
kod nje tri dana. 

Halid kaze: 

- Istinu bill rekao da sam kazao da je ovu predaju pripisao 
Poslaniku, medutim, rekao je samo: 

- Tako je po sunnetu! 

Kada neka od supruga svoj dan ustupi drugoj 

841. Prenosi se od Aise, r.a., da je rekla: 

- Nisam vidjela zenu na cijem bib mjestu vise voljela biti od Sevde 
bint Zem'a, kojaje bila tako pronicljiva. Naime, nakon sto je ostarila, 
ona je svoj dan u kome je imala pravo na Bozijeg Poslanika, a.s., 
prepustila meni rekavsi: 

- Boziji Poslanice, prepustam svoj dan u kojem imam pravo na 
tebe Aisi. 

Tako je Boziji Poslanik, s.a.v.s., dodijelio Aisi dva dana - njezin i 
Sevdin. Nedodjeljivanje nekim 2enama dana koji im pripada 

842. Prenosi se da je 'Ata rekao: 

- Sa Ibn Abbasom, r.a., prisustvovali smo dzenazi Mejmune, 
supruge Vjerovjesnikove, a.s., u Serifu paje Ibn Abbas rekao: 

- Ovo je supruga Vjerovjesnika, s.a.v.s., pa kada podignete njezin 
tabut, nemojte ga Ijuljati ni tresti, nego budite pazljivi. Njih je Boziji 
Poslanik, s.a.v.s., imao devet, kod njih osam imao je rasporeden 
termin, a kod jedne nije. 

Ataje rekao: 

- Ona kod koje nije bio odreden termin jeste Safijja bint Hujejj 
ibn Ah tab. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 359 Ko ugledna neku zenu (pa je pozelO, neka sa svojom suprugom 
spolno opdenje obavi, to te od njega grjeSnu pomisao odstraniti 

843, Prenosi se od Dzabira ibn Abdullaha, r.a., daje Boziji Poslanik, 
a.s., vidio neku zenu paje otisao svojoj supruzi Zejnebi i nasao je da 
jako trlja smocenu l^ozu za stavljenje. Zadovoljio je svoju (Ijubavnu) 
zelju, zatim izasao svojim ashabima i rekao: 

"Zaista, zensko i idolazi i odlazi u liku sejtana, pa kad neko od vas 
ugleda neku zenu (pa je pozeli), neka sa svojom suprugom spolno 
opcenje obavi to c'e od njega grjesnu misao odstranid!" 

Paznja prema ^enama i savjet u vezi s njima 

844. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., daje Vjerovjesnik, a.s., rekao: 
"Ko vjeruje u Al|[aha i Sudnji dan, kada nesto vidi, neka govori 

ono sto je dobro ili nieka sud! Prema zenama se lijepo ophodite! Zena 
je zaista stvorena od' rebra, a ono je na vrhu najiskrivljenije. Ako ga 
pocnes ispravljad, puci ce, a ako ga pusds, ostat c'e krivo. Prema 
zenama se lijepo ophodite!" Mu'min svoju suprugu mu'minku ne smije mrziti. 360 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Ko se vrafi sa putcvanja, neka ne zuri sa spolnim opdenjem dok se 
supruganedoljera 

847. Prenosi se od Dzabira ibn Abdullaha, r.a., da je rekao: 

- Bill smo na nekom vojnom pohodu sa Bozijim Poslanikom, a.s., 
pa kad smo se vracali, brzo sam tjerao svoju, inace sporu, devu. Sustize 
me iza leda neki jahac i kopljem koje je imao podbode je pa ona 
poleti kao najbrza deva koju si ikad vidio. Obazrijeh se, kad za mnom 
Boziji Poslanik, a.s., koji me upita: 

"Zasto zuris Dzabire?" 

- Boziji Poslanice, ja sam mladozenja - odgovorih mu. 
"Jesi li se ozenio djevojkom ili udovicom", upita. 

- Udovicom - rekoh, a on ce: 

"Sto ne uze djevojku, da je zabavis, a i ona tebe!?" 

Kad smo stigli do Medine i spremali se za ulazak, on rece: 

"Polahko, da stignemo tek kad vec nastupi noc, neka se supruge 
dotjeraju i izbriju oko stidnih mjesta!" 

I jos je rekao: 

"Kad stignes kuc'i dobro pamet u glavu!" (Radi eventualnog 
supruginog hajza). RAZVOD BRAKA 
Covjek koji fee razvede sa suprugom kad ona ima hajz 

848. Prenosi se od Nafi'a da se Ibn Omer, r.a., razveo sa suprugom 
u vrijeme kada je in|iala hajz pa je upitao Vjerovjesnika, a.s., u vezi s 
tim. On mu naredi daje vrati i zadrzi do drugog hajza i jos dok ne 
prode vrijeme hajza, pa da se onda razvede prije nego sto bi sa njom 
imao spolne odnose. To je obavezni pricek koji je Svemocni i Uzviseni 
Allah naredio da se mora ispostovati pri razvodu braka. 

Ibn Omer je upitan o covjeku koji se razveo sa suprugom kad je 
bila u hajzu pa je rekao: 

- Ali ti si se s njom razveo jednom ili dva puta... Zaistaje Boziji 
Poslanik, a.s., naredio daje ponovo vrati sebi i zadrzi do drugog hajza 
ijos dok ne prode ciscenje (hajz), a onda da se s njom razvede prije nego 
sto bi s njom imao spolno opcenje. Ti si , naprotiv, pustio svoju zenu tri 
puta i time si ucinio heposlusnost prema svom Gospodaru u pogledu 
Njegovih propisa vezanih za razvod braka. Ona je od tebe rastavljena! 362 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI KonaCni razvod braka (od tri puta) u vrijeme Bo2ijeg Poslanika 

850. Prenosi se da je Ibn Abbas, r.a., rekao: 

- U vrijeme Bozijeg Poslanika, a.s., Ebu Bekra te dvije godine 
Omerova hilafeta razvod braka, kod kojeg bi suprug rekao svojoj 
supruzi tri puta u jednom mahu da je pusta, tretirao se samo jednim 
razvodom (tj. s niogucnoscu opoziva te odluke). Potom je Omer ibn 
el-Hattab rekao: 

- Ljudi to olahko cine stoga sto im je data odstupnica. To bi im 
trebalo dokinuti. 

Tada im je to dokinuo. Ako doyjek pusti ^enu i ona se potom uda za drugoga, ne mole je 
ponovo sebi vratiti ako sa drugim nije imala spolni odnos 

851. Od Aise, r.a., se prenosi da se Rifa'a el-Kurezi razveo sa zenom 
koja se nakon toga udala za Abdurrahmana ibn Zubejra, nakon cega 
je dosla kod Vjerovjesnika, a.s., i rekla: 

- Boziji Poslanice, bila sam udata za Rifa'a pa se od mene razveo 
konacnim razvodom i onda sam se udala za Abdurrahmana ibn 
Zubejra, ali mu "ono sto ima" visi poput resa tkanine. 

Ona uze dio svoje duge haljine, a Boziji Poslanik se veselo 
osmijehnu i rece: 

"Mozda bi ti voljela da se vratis Rifa'i, ali to nije moguce prije 
nego sto iskusis njegov slatkic (novog muza) a on tvoj!" 

Ebu Bekr es-Sidik je sjedio kod Bozijeg Poslanika, s.a.v.s., a Halid 
ibn Se'id ibn el-' As pred vratima, jer mu nije bio dopusten ulaz pa 
Halid poce vikati: 

- Ebu Bekre, zar ovu neces sprijeciti da ovo iznosi pred Bozijim 
Poslanikom, a.s.!? MfJSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 363 Haram i rijeCi Mocfnog i Uzvi§enog: YjerovjesniCe, za$to sebi 
zabranj'uJe$ono$to tije Allah dopustio,.. te neslaganja oko toga 

852. Prenosi se da je Ibn Abbas, r.a., rekao: 

- Kada cojvek sebi zabrani pristup do svoje supruge, to je zakletva 
za koju treba dati otkup, a vi u Bozijem Poslaniku, a.s., imate zaista 
najbolji uzor! (El-Ahzab, 21.) 853. Prenosi se dd Aise, r.a., da je Vjerovjesnik, a.s., boravio kod 
Zejnebe bint Dzahs 1 kod nje se hranio medom. 

- Dogovorile smo se - veli Aisa - ja i Hafsa da ona od nas kod koje 
ude Vjerovjesnik, a.l kaze: 

- Zaudaras mi na megafir,* jeo si megafir. 

Jednoj od njih dviju je usao pa mu je to rekla, a on uzvrati: 

- Kod Zejnebe bint Dzahs sain jeo meda, ali nec'u vise! 

Zatim je objavljen ajet: (O Vjerovjesnice), zasto sebi zabranjujes ono 
Ho ti je Allah dozvolio..., sve do rijeci: Ako se pokajete vas dvije... (Et- 
Tahrim, 1-3.), koje s^ upucene Aisi i Hafsi. Rijeci: Kadje Vjerovjesnik 
jednoj odsvojih zenapptajno nesto kazao..., u vezi su sa njegovom, s.a.v.s, 
izjavom: "Ne, nego sam meda uzeo." 364 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI 

neprijatni zadah pa ce ti on red: 

"Hafsa me posluzila medom", a ti kazi: 

- Pcele koje su pravile taj med sisale su sok smrdljivog drveta urfut. 
Ja c'u mu to isto reci, a i ti, Safija, reci mu to! 

On ude Sevdi, koja mi je kasnije pricala: 

- Tako mi Onoga osim koga drugog Boga nema, malo je falilo da 
mu jos dok je bio na vratima ne kazem otvoreno za tvoj plan, ali sam 
se pobojala od tebe. 

Nakon sto joj se primakao Boziji Poslanik, s.a.v.s., reklaje; 

- Boziji Poslanice, jeo si megafir! 
"Nisam", rece on, a ona upita: 

- Kakav je ovo zadah? 

"Hafsa me posluzila medom", odgovori on, a ona ce: 

- Pcele koje su pravile taj med sisale su sok smrdljivog drveta urfut. 

Kada je dosao kod mene, i ja sam mu to rekla, pa je otisao Safiji, 
pa mu je i ona rekla to isto. Posto je (ponovo) dosao Hafsi, upitala ga 

- Hoces li, Boziji Poslanice, da te posluzim medom? 
"To mi nije potrebno." 

Sevda rece: 

- Subhanallah, mi smo mu, tako mi AUaha, zabranile med. 

- Suti! - rekla sam joj. 

Stavljanje supruge pred izbor 

855. Prenosi se daje Dzabir ibn Abdullah, r.a., rekao: 

- Ebu Bekr, r.a., je zatrazio prijem kod Bozijeg Poslanika, a.s., pa 
ispred njegovih vrata zatece svijet kako sjedi jer nikom od njih nije 
bio dopusten ulazak. Dozvoljen je Ebu Bekru, r.a., pa on ude, a onda MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (5A2ETAK) 365 se zaputi Omer, r.a., te zatrazi prijem pa i njega primi. On zatece 
Vjerovjesnika, a.s., tfiznog kako sjedi, a oko njega njegove supruge 
sjede pokunjene. (Opier) je pomislio: 

- Red cu nesto da nasmijem Vjerovjesnika, a.s., i race: 

- Boziji Poslanice^ da ti je bilo vidjeti Haridzinu kcerku! Trazila je 
od mene da trosi pa sam ustao i zavrnuo joj siju! 

Boziji Poslanik, a.s., se nasmija i rece: 

"I ove sto su, kao sto vidis, oko mene, traze od mene da trose." 

- Ebu Bekr se podize Aisi pa je udari po vratu. Podize se i Omer 
Hafsi te i on nju ud?ih po vratu. Obojica su govorili: 

- Trazite od Bozijeg Poslanika ono sto on nema. 
A one ce: 

- Nismo, AUaha nam, od Bozijeg Poslanika, a.s., nikada trazile 
ono sto on nema! 

Nakon toga on se izolirao od njih mjesec ili dvadeset devet dana 
pa mu je dostavljen ovaj ajet: O Vjerovjesnice, red svojim zenama..., sve 
do rijeci: Allah je uistinu dobrociniteljkama pripremio veliku nagradu. 
(El-Ahzab, 28-29.) 

Poceo je od Aise rijecima: 

"Aisa, hocu ti izloziti jednu stvar, ali bih volio da ne zuris, nego se 366 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI 856. Prenosi se od Mesruka: 

- Necu se obazirati na to hoc'u li svoju suprugu staviti pred izbor 
jednom, stotinu ili hiljadu puta nakon sto je ona izabrala mene, jer 
sam trazio misljenje Aise, r.a., pa je rekla: 

- Nas je Boziji Poslanik stavljao pred izbor paje li bilo razvoda 
braka!? lijeflma UzviSenog: ^a/cose vasc/w/e udmziteprotivnjega,,, 

857. Prenosi se da je Abdullah ibn Abbas, r.a., rekao; 

- Proveo sam godinu dana u zelji da Omera ibn el-Hattaba pitam 
o jednom ajetu, ali to nisam mogao iz strahopostovanja prema njemu, 
sve dok nije krenuo na hadz pa sam krenuo i ja s njim. Vrac'ajuc'i se 
usput on svrati u gustis da obavi nuzdu, a ja ga pricekah te se nakon 
toga zaputih s njim govoreci: 

- O vladaru vjernika, koje dvije supruge su se udruzile protiv 
Bozijeg Poslanika, a.s.? 

- Hafsa i Aisa - odgovori on, a ja rekoh: 

- AUaha mi, ima godina kako te hocu o ovome pitati, ali nisam 
mogao iz strahopostovanja prema tebi! 

- Ne cini tako! Pitaj me o onome sto mislis daja znam, ako budem 
znao, ja cu ti red - rece on i dodade: 

- Allaha mi, mi u dzahilijjetu zenama nismo dali nikakva prava sve 
dok Uzviseni Allah nije objavio u vezi sa njima ono sto je objavio i 
dodijelio im ono sto je dodijelio. 

Jednom prilikom o necemu sam krojio sam planove, a moja 
supruga mi rece: 

- Trebalo bi tako i tako. 

- Sta ti imas sa ovim!? I sta se ti opterecujes mojim stvarima!? - 
rekoh, a ona mi uzvrati: 

- Cudim ti se, o Ibnu-1-Hattabe. Ti se ne zelis konsultirati a tvoja 
kcer svojim razglabanjem ostavi Bozijeg Poslanika, a.s., cijeli dan srditog! MUSLIMOVA ZBiRKA HADISA (SAZETAK) S67 Uzeo sam svoj ogrtac i srajesta otisao Hafsi te je upitali: 

-Jesi li se ti kceriubjedivala s Bozijim Poslanikom tako da je Ijut 
ostao cijeli dan? 

- Mi se sa njim konsultiramo, tako mi Allaha! - rece ona, a ja je 
upozorih: 

- Znas li ti da te opominjem Allahovom kaznom i srdzbom Bozijeg 
Poslanika, kceri! Nemoj da te zavede ona koju je njena Ijepota i Ijubav 
Bozijeg Poslanika, a.s., zanijela! 

Zatim sam izisao i otisao kod Umm Seleme, jer sam joj blizi rod, 
te s njom porazgovarao, i ona mi rece: 

- Cudim se tebi, o Ibnu-1-Hattabe! U sve si se upetljao pa cak se 
zelis umijesati i izmedu Bozijeg Poslanika, a.s., i njegovih supruga! 

Ukorila me je i odvratila od mnogo cega sto sam mislio pa izidoh. 
Imao sam prijatelja ensariju, kad bih bio odsutan, on bi me izvjestavao 
o novostima i obrnuto. 

U to vrijeme smo zivjeli pod strahom od napada jednog od 
gasanskih kraljeva. Pricalo se da hoc'e krenuti na nas pa smo bili njime 
preokupirani. Moj prijatelj ensarija stize mi na vrata i zakuca vicuci: 368 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Zasto places?" - upita me on. 

- Boziji Poslanice, Kisra i Kajsar imaju sta imaju (od dunjaluka), a 
ti si Boziji Poslanik! - rekoh, a on odgovori: 

"Zar ti ne bi bio zadovoljan da njima bude dunjaluk, a tebi ahiret?" IDDET zeni koja se porodi nakon muzeve smrti 

858. Od Ubejdiillaha ibn Abdullaha ibn Utbe se prenosi da je 
njegov otac pismom naredio Omeru ibn Abdullahu ibn Erkamu ez- 
Zuliriju da posjed Subej'u bint el-Haris el-Eslemiju i upitaje o njenom 
slucaju i o tome staljoj je Boziji Poslanik, a.s., odgovorio kadje od 
njega trazila fikhsko rjesenje. 

Omer ibn Abdullah napisa Abdullahu ibn Ukbetu odgovor 
obavjestavajuc'i ga da mu je Subej'a rekla kako je bila udata za Sa'da 
ibn Havla iz plemena Beni Amir ibn Luejj, ucesnika Bitke na Bedru. 
On umrije na Opro^tajnom hadzdzu a ona se nedugo poslije njegove 
smrti porodi. Posto se po isteku nifasa pridize, poce se dotjerivati za 
prosce, a onda je pcpsjeti Ebu Senabil ibn Ba'kek, covjek iz plemena 
Benu Abduddar, i rpce joj: 

- Sta je ovo!? Izgleda da se dotjerujes za udaju? Allaha mi, ti se ne 
mozes udati dok nciprode cetiri mjeseca i deset dana. 

Subei'a ie ispricala: - Moja se tetka razvela pa htjela obrezivati svoje palme, ali je neki 
covjek u tome sprijeci te ona ode Bozijem Poslaniku, a.s., a on joj 
rece: 

"Svakako! Obrezuj svoje palme, mozda ces podijeliti sadaku ili 
uciniti kakvo dobro djelo." 

Izlazak razvedene lene (iDuStenice) iz kude, kada se plaSi za sebe 

860. Prenosi se da je Fatima bint Kajs rekla: 

- Boziji Poslanice, moj muz me razveo tri puta pa se bojim da ne 
ude kod mene! 

On joj je naredio da se preseli iz njegove kuc'e. 

861. Od Ebu Seleme ibn Abdurrahmana ibn Avfa se prenosi da 
ga je Fatima bint Kajs izvijestila da je bila udata za Ebu Amra ibn 
Hafsa ibn Mugira te da se on od nje razveo konacnim razvodom. 
Tvrdila je da je potom otisla kod Bozijeg Poslanika, a.s., da od njega 
trazi savjet u pogledu preseljenja iz njene kuc'e te dajoj je on, s.a.v.s., 
naredio da prede kod Ibn Umm Mektuma koji je bio slijep. 

Mervan je odbio potvrditi istinitost ove tvrdnje o pustenicinom 
napustanju kuce. Urve kaze: 

- Aisa je ovo Fatimi bint Kajs uvijek osporavala. 

Udaja puStenice nakon iddeta 

862. Od Fatime bint Kajs, r.a., se prenosi da se sa svojim muzem 
razvela konacnim razvodom braka pa joj Boziji Poslanik, a.s., nije 
odredio smjestaj niti izdrzavanje. 

- Meni je Boziji Poslanik, a.s., rekao - govorila je ona - kada ti se 
zavrsi vrijeme iddeta, obavijesti me! Pa sam ga obavijestila. Onda je 
zaprosise Muavija, Ebu Dzehm i Usame ibn Zejd. Boziji Poslanik, a.s., 
rece: MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 571 "Sto se tice Muavije, siromah je, Ebu Dzehm puno tuce zene, ali 
evo Usame ibn Zejda." 

- Ovakvog Usamu... Usamu! - odgovori zustro.* 
Boziji Poslanik, a.s., joj rece: 

"Pokornost Allahu i NJegovom Poslaniku su nesto najbolje za 
tebe!" 

Ona je kasnije gOvorila: 

- Udala sam se za njega i bila radosna. Zalost Zej umrtim i odbacivanje surme u iddetu 

863. Od Humejd^ ibn Nafia se za Zejnebu bint Ebu Seleme prenosi 
da ga je obavijesula o ova tri hadisa rekavsi: 

- Posjetila sam Umm Habibu, suprugu Bozijeg Poslanika, a.s., kad 
joj je umro njen otac Ebu Sufjan. Umm Habiba zatrazi dajoj se donese 
(miris) parfem zute ^afranove boje ili neki drugi te njime namirisa 
sluzavku i sebe po donjim krajevima lica, zatim rece: -vT" • _^_i„ j„; ;c,,io u^ Icinilr'; J»^c cim 372 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Cula sam svqju majku Umm Selemu kako govori: - Bozijem 
Poslaniku, a.s., je dosla neka zena i rekla: 

- Boziji Poslanice, mojqj kc'erki je umro muz pa se ona zali na 
bolove u ocima. Mozemo li joj podvuci surmu? 

Boziji Posianik, a.s., dva ili tri puta rece: 
"Ne!" - zatim dodade: 

"Valja joj cekati cetiri mjeseca i deset dana! U dzahilijjetu bi se 
neke od vas nakon godine dana cekanja bacale balegom!" 

Humejd upita Zejnebu: 

- Sta znaci ovo da bi se bacale balegom nakon godinu dana cekanja? 
Zejneba odgovori: 

- U dzahilijjetu kad bi zeni umro muz, ona bi usla u nekakvu bijednu 
kucicu, obukla svoju najgoru odjecu, ne bi se mirisala nid sto slicno 
cinila sve dok tako ne prode godina dana. Onda bi joj doveli kakvu 
zivotinju: magarca, ovna ili neku pticu pa bi ona trljanjem o zivotinju 
prekinula rok cekanja do nove udaje. Malo koja zivodnja da ne bi 
krepala nakon tog cina. Poslije toga ona bi izasla vani i davala joj se 
balega pa bi se ona njome bacala. Tek nakon toga mogla bi se ponovo 
namirisati ili po svojoj volji ciniti sto drugo. 

Odbacivanje mirisa i Sminke kod iene u falosti 

864. Od Umm Atijje, r.a., se prenosi da je Boziji Posianik, a.s., 
rekao: 

"Zena za umrlim ne smije pokazivati zalost vise od tri dana, osim 
za svojim muzem, za njim je u zalosti cetiri mjeseca i deset dana. Ona 
ne smije oblaciti bojom ukrasavanu odjecu, osim odjece od prede. 
Ne smije podvlaciti surmu i ne smije se mirisati. Moze samo malo 
kusta i azfara* uzeti kad se zavrsi periodicno cisc'enje - menstruacija." * kust i azfar - vrste mirisa koji su se koristili za neutraliziranje neugodnog mirisa ZAKUNJANJEO VLASTITOJ NEVINOSTI (U'AN) Coyjeku koji sa svojom suprugom nade nekog muSkarca 

865. Prenosi se d)d Sehla ibn Sa'da, r.a., da je Uvejmir el-'Adzlani 
dosao kod Asima ibn 'Adija el-Ensarija i pitao ga: 

- Sta mislis, kad bi neki covjek zatekao sa svojom zenom drugoga, 
bi li ga ubio pa da \i ubijete njega ili bi postupio drukcije? Upitaj mi, 
Asime, o tome Bozijeg Poslanika, a.s.! 

Asim upita o tome Bozijeg Poslanika, a.s., te Boziji Poslanik, a.s., 
izrazi odvratnost prema takvim postavkama i osudi ih tako da Asimu 
bijase neugodno slusad to od Bozijeg Poslanika, a.s. Posto se vrati 
kuci, dode kod njega Uvejmir i upita ga: 

- Asime, sta je k^zao Boziji Poslanik a.s.? 
Asim odgovori: 

- Nisi mi s nekakvim dobrom dosao! Bozijem Poslaniku, a.s., ne 
bijase drago pitanje koje sam mu postavio. 

Uvejmir rece: 374 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Boziji Poslanice, ako bih je zadrzao, to bi znacilo da sam je 
potvorio pajuje pustio tri puta, prije nego sto muje to Poslanik naredio. 

Ibn Sihab kaze: 

- Tako je to postalo praksom onih koji se zaklinju o vlastitoj 
nevinosti. 

866. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Sa'd ibn Ubade, r.a., 
rekao: 

- Boziji Poslanice, kad bih sa svojom zenom zatekao kakva covjeka 
je li tacno da ga ne bih smio dirati bez cetiri svjedoka? 

"Tacno je!" - rece Boziji Poslanik, a.s. 

- Niposto - rece on - Onoga mi koji te je poslao sa istinom, pozurio 
bih prije toga da ga ubijem sabljom. 

Boziji Poslanik, a.s., rece: 

"Cujte sta vas prvak govori! On je stvarno Ijubomoran, no ja sam 
Ijubomorniji od njega, a Allah je Ijubomorniji od mene." 867. Prenosi se od SeHda ibn Dzubejra da je rekao: 

- U vrijeme vladavine Mus'aba bio sam upitan da li treba razvesti 
dvoje koje se zaklinju o vlastitoj nevinosti. Nisam znao sta da kazem pa 
sam otisao kuci Ibn Omera, r.a., u Mekki. Njegovom slugi sam rekao: 

- Trazi da me primi! 

- On ima popodnevni odmor - odgovori on. 
Posto je cuo moj glas, on otud povika: 

- Je li to Ibn Dzubejr? 

- Jeste, rekoh - a on uzvrati: 

- Ulazi! Allaha mi, tebe je u ovo doba samo hitna stvar mogla 
dovesti! 

Ja udoh i zatekoh ga opruzena na pokrovac sto se stavlja ispod 
sedla a pod glavu je stavio jastuce napunjeno palminim vlaknima. 
Upitah ga: MUSLIIVIOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 375 - Trebaju li se razvesti dvoje koje se zaklinju o vlastitoj nevinosti? 

- Subhanallah - rece on - svakako! Prvi koji je postavio to pitanje 
bio je taj i taj, rekavsi: 

- Boziji Poslanice, sta mislis kako bi trebao postupiti izmedu nas 
onaj koji bi svoju suprugu zatekao u lazvratu? Ako bi pricao o tome, 
pricao bi o krupnojistvari, isto tako je ako bi o torn i sutio! 

Vjerovjesnik je &utio ne dajuci mu nikakva odgovora, a on mu 
poslije izvjesnog vremena opet dode. 

- S onim o cemu sam te pitao ja sam stavljen na kusnju. 

Allah Mocni i Uzviseni objavi sljedece ajete iz sure En-Nur: A oni 
koji svoje supruge osumnjice za blud..., pa mu ih Boziji Poslanik, a.s., 
proud, posavjetova ga, opomenu ga i obavijesti daje dunjalucka kazne 
blaza od ahiretske, ^ on rece: 

- Jok, tako mi Onoga koji te je poslao sa istinom, ja nisam slagao 
na nju! i 

Zatim on pozva suprugu, posavjetova je, opomenu i obavijesti da 
je dunjalucka kazn^ blaza od ahiretske. Ona rece: 

- Nije istina ono sto govori, on je lazov tako mi Onoga koji te je 
poslao sa istinom. 

On otpoce sa muzem koji se cetiri puta Allahom zakle da govori 
istinu, a peti put daje Allahovo prokletstvo na njega ako laze, zatim 376 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRi "Ne pripada tebi", rece Boziji Poslanik, a.s., "ako si joj dao mehr, 
pa imao si na raspolaganju njezin spolni organ, a ako si je potvorio, 
ta imovina treba daje od tebe dalje negoli sama supruga." 

869. Od Ibn Omera, r.a., se prenosi da su se u vrijeme Bozijeg 
Poslanika, a.s., neki covjek i zena zaklinjali o vlastitoj nevinosti pa ih 
je Boziji Poslanik, a.s., rastavio a dijete dodijelio majci. 

870. Prenosi se od Muhammeda (Ibn Sirina) daje rekao: 

- SmatrsLJuci da on o ovom pitanju raspolaze znanjem, pitao sam 
Enesa ibn Malika, r.a., pa rece: 

- Hilal ibn Umejje je optuzio svoju suprugu za preljubu sa Serikom 
ibn Sahmaom, a bio je brat po majci Berra'u ibn Maliku i prvi je 
covjek u islamu koji se sa svojom suprugom zaklinjao o vlastitoj 
nevinosti. Nakon sto su obavili zaklinjanje, Boziji Poslanik, a.s., 
rece: 

"Gledajte je, pa ako rodi dijete bijele puti, glatke kose i krivih 
ociju, ono je Hilala ibn Umejje, a ako rodi crno dijete, kovrdzave 
kose i tankih nozica, to je Serika ibn Sahma." 

Enes dodade: 

- Obavijesten sam daje rodila crnooko dijete, kovrdzave kose, 
tankih nozica. Nepriznavanje novoroden^eta kao svoga i pojava daiga^ijeg 
izgleda zbog prirodne sklonosti 

871. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje neki beduin dosao 
Bozijem Poslaniku, s.a.v.s., i rekao: 

- Boziji Poslanice, moja supruga je rodila tamnoputo dijete i ja ga 
ne priznajem! 

Vjerovjesnik, s.a.v.s., ga upita: 

"Imas li deva!" MUSLIIVIOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 377 - Imam - odgovoti on, a Vjerovjesnik upita: 
"Koje su boje?" 

- Crvene - rece. 

"A ima li medu njima deva sivkaste boje?" 

- Ima - rece. 

"A otkud to?" - upita Boziji Poslanik, a on odgovoi i: 

- Boziji Poslanice, mozda su neke nasljedne osobine. 
Potom Boziji Poslanik, a.s., zakljuci: 

"Mozda je i kod ovog djeteta nasljedna osobina izazvala promjenu.' Dijete prSpada onome na Qjoj postelji je rodeno 

872. Prenosi se da je Aisa, r.a., rekla: 

- Sporili se Sa'd ibn Ebu Vekkas i Abd ibn Zem'a oko nekog djeteta 
pa je Sa'd rekao: 

- Ovo je, Boziji Poslanice, sin moga brata Utbeta ibn Ebu Vekkasa. 
On mi je povjerio da je to njegov sin. Pogledaj mu lik! 

Medutim, Abd ibn Zem'a rece: 

- Ovo je moj brat, Boziji Poslanice. Rodio se na postelji moga oca 
(od nieffove robinie) kao nien produkt. 378 Zekljjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Prihvadanje miSljenja dobrog poznavaoca tragova (fiziognomiste) 

873. Prenosi se daje Aisa, r.a., rekla: 

- Dosao mi je jednoga dana Boziji Poslanik, a.s., i rekao: 

"Znas li da me je posjetio Mudzezziz el-Mudlidzi i daje vidjevsi 
Usamu i Zejda, koji su platnom od kadife pokrili svoje glave pa su im 
se otkrila stopala, rekao: 

- Zaista su ova stopala istoga porijekla." DOJENJU 
Srodstvo po mlijeku fini zabranjenim ono §to i srodstvo po krvi 

874. Od Aise, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, s.a.v.s., boravio 
kod nje kad je ona cula glas nekog covjeka kaji se najavljuje da ude u 
Hafsinu kudu. 

- Rekla sam - veji Aisa - Boziji Poslanice, ovaj covjek se najavljuje 
da ude u tvoju kuc'u: 

"Vidio sam ga, to je taj i taj", rece Boziji Poslanik, a.s., misled na 
Hafsinog amidzu pJo mlijeku. 
Aisa veli: i 

- Kazala sam: - Boziji Poslanice, daje ziv taj i taj - misled na svog 
amidzu po mlijeku - da li bi mogao da me posjecuje? 

"Da", rece Boziji Poslanik, a.s., "srodstvo po mlijeku cini 
zabranjenim ono sto cini i srodstvo po krvi." 380 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "On je tvoj amidza i neka ti slobodno ude u kucu", zakljuci Boziji 
Poslanik, a.s. 

Srodstvo sa kderkom brata po mlijeku 

876. Prenosi se da je Alija, r.a., rekao: 

- Boziji Poslanice, zasto ti biras sebi (druge) Kurejsevicke, a nase 
zapostavljas? 

"Ima li koja kod vas?" - upita on, a ja rekoh: 

- Ima, Hamzina kc'er. 

"Ona meni nije dopustena, onaje kcerka moga brata po mlijeku." Srodstvo sa pastorkom i supruginom sestrom 

877. Prenosi se da je Umm Habiba bint Ebu Sufjan, r.a, rekla: 

- Posjetio me je Boziji Poslanik, a.s., pa sam ga upitala: 

- Bi li ti moju sestru, Ebu Sufjanovu kc'er? 
"Za sta?" - upita on, pa sam rekla: 

- Da se ozenis. 

"Bi li ti voljela?" - upita on, pa rekoh: 

- Ja ti nisam jedina, a najvise bib voljela dobro dijeliti sa svojom 
sestrom. 

"Ona meni nije dozvoljena" - rece on, a ja nastavih: 

- Obavijestena sam da si zaprosio Durretu bint Ebu Seleme. 
"Kcer Umm Seleme?" - upita on, a ja rekoh: 

-Da. 

On zakljuci: 

"Ona mi, i da nije pastorka pod mojim skrbnistvom, ne bi bila 
dopustena. Onaje kc'er moga brata po mlijeku. Suvejba je i nju i 
mene dojila. Nemojte mi nuditi vase kc'erke, niti vase sestre!" MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 381 I Jedno ili dva dojenja 

878. Prenosi se da je Ummu-l-Fadl, r.a., rekla: 

- Dok je Boziji F|oslanik, s.a.v.s., boravio u mojoj kuci, dode neki 
beduin i rece: 

- Imao sam Boziji Vjerovjesnice jednu zenu pa sam se ozenio jos 
jednom. Moja prva zena smatra da je jednom ili dva puta podojila 
moju drugu zenu! 

"Iz jednog ili d^'a dojenja ne proistice srodstvo", rece AUahov 
Vjerovjesnik, a.s. 

Pet dojenja 

879. Prenosi se da je Aisa, r.a., kazala: 

- U Kur'anu je bio objavljen i ajet: Devei dojenja cini zabranjemm..., 
paje taj ajet dokinut propisom o pet dojenja. Tako je Boziji Poslanik, 
s.a.v.s., i umro a tajipropis je jos bio ucen kao sastavni dio Kur'ana.* ' Dojenje odrasle osobe 

880. Od Aise, r.a., se prenosi daje Salim, Ebu Huzejfin oslobodeni 


382 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Ona se vrati, dade mu svoga mlijeka i Ebu Huzejfi spade teret sa 
duse.* 

881. Od Zejnebe bint Umm Seleme se prenosi da je njena majka 
Umm Selema, supruga Vjerovjesnikova, a.s., govorila: 

- Ostale supruge Vjerovjesnika, a.s., odbile su primiti u kucu bilo 
koga sa takvim srodstvom i rekle su Aisi. 

- Mi to, AUaha nam, smatramo samo posebnom olaksicom koju je 
Boziji Poslanik, a.s., dao Salimu, a nama niko sa takvim dojenjem 
nece uci, niti nas vidjeti. 

Dojenje i jeste radi gladi 

882. Prenosi se da je Aisa, r.a., rekla: 

- Posjetio me Boziji Poslanik, a.s., dokje kod mene sjedio jedan 
covjek. To mu tesko pade i na njegovom lieu vidjeh srdzbu pa rekoh: 

- Boziji Poslanice, ovo je moj brat po mlijeku. 

"Dobro razvidite ko su vam brac'a po mlijeku, jer dojenje i jeste 
radi gladi."** * Ovaj propis je ili derogiran ili je vazio samo za ovaj slucaj, buduci da se srodstvo 
po mlijeku stjece samo u prve dvije godine zivota, kako je to precizirano u drugim, 
yjei odostojnim hadisima, te da mora bid najmanje pet dojenja, kako je to naznaceno 
u prethodnom hadisu. 

** Tj. mozda je neko podojen samo jednom ili nekoliko puta (manje od pet), 
tek toliko da mu se tom prilikom utoli glad. U torn slucaju doticni se ne smatra 
bratom po mlijeku. IZDRZAVANJE 
IzdrzavatI prvo sebe pa porodicu pa bli^u rodbinu 

883. Prenosi se daje Dzabir, r.a., rekao: 

- Neki ensarija (u drugoj predaji stoji: po imenu Jakub) iz Beni 
Uzra je oslobodio svoga roba (u drugoj verziji nalazi se i dodatak: iz 
reda ensarija, po imbnu Ebu Mezkur) ocekujuc'i smrt. Boziji Poslanik, 
s.a.v.s., saznade za to pa ga upita: 

"Imas li ti jos istJa od imetka?" 

- Nemam - odgovori on, a Boziji Poslanik, a.s., povika: 
"Ko ce kupiti ovoga roba od mene?" 

Otkupi ga Nuajm ibn Abdullah el-Adevi za osamsto dirhema pa Boziji 
Poslanik, a.s., donese taj novae, dade ga onom covjeku, zatim rece: 
"Trosi prvo na sebe, bit ce ti kao sadaka pa ako pretekne, onda na 384 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Vrijednosttro^enja na porodicu 

885. Od Sevbana, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 
"Najvredniji novae koji covjek trosije onaj koji se potrosi na §roju. 

porodicu pa onaj koji potrosi na prijevozno sredstvo koje koristi na 
Bozijem putu te novae koji potrosi na svoje prijatelje na Bozijem putu." 

Ebu Kilab kaze: 

- On je (Boziji Poslanik, a.s.) prvenstvo davao porodici. 
Zatim je dodao: 

- Ko bi mogao biti nagraden vecom nagradom od covjeka koji 
izdrzava sitnu djecu u porodici da bi ih zbrinuo ili da Allah da pa da 
se oni njime okoriste i ucini ih neovisnim o drugim Ijudima. 

886. Prenosi se od Ebu Mesuda el-Bedrija daje Vjerovjesnik, a.s., rekao: 
"Kada covjek trosi na izdrzavanje svoje porodice nadajuci se 

Allahovoj nagradi, to ce mu biti sadaka." 

Supruga mo^e na prikladan nadn troSiti imetaksvoga muza za 
potrebe svoje porodice 

887. Od Aise, r.a, se prenosi daje Piind doslaVjerovjesniku, a.s., i rekla: 

- Boziji Poslanice, AUaha mi, ranije na Zemlji nije bilo ukucana za 
koje bih vise voljela da ih Allah ponizi do tvojih ukucana. A sada na 
Zemlji nema ukucana za koje bih vise voljela da ih Allah osnazi od 
tvojih ukucana. 

Vjerovjesnik, a.s., rece: 

"Desit ce se jos vise od toga,* tako mi Onoga u cijoj ruci je moj zivot!" 

Zatim ona rece: 

- Boziji Poslanice, Ebu Sufjan je skrt covjek pa je li meni grijeh da 
bez njegova znanja trosim njegov imetak za potrebe nase porodice. =*= Tvoj iman ce jos vise ojacati pa ces jos vise zavoljeti Allaha i Njegovog Poslanika. MUSLIMOVA ZBIRKA HADI5A (SAZETAK) 385 "Nema grijeha da na prikladan nacin tresis za porodicne potrebe", 
zakljuci Vjerovjesnik, a.s. 

Izdrzavanje puStenice 

888. Prenosi se od Fatime bint Kajs, r.a., daje Vjerovjesnik, a.s., u 
pogledu pustenice rekao: 

"Njoj ne treba osiguravati ni stan ni hranu." 

889. Prenosi se daje Aisa, r.a., rekla: 

- Fatimi nije hajr da ovo spominje. (Znaci njene rijeci u vezi sa 
stanom i ishranom) 890. Prenosi se daje Ebu Ishak rekao: 

- Bio sam sa Es\^edom ibn Jezidom sjedeci u velikoj dzamiji a sa 
nama je bio i Es-Sa'bi koji je od Fatime bint Kajs prenio hadis po 
kojem joj Boziji Poslanik, a.s., nije dodijelio stan niti ishranu. Esved 
je potom uzeo saku kamencica i bacio je na njega rekavsi: 

-Tesko tebi sto tako govoris! Omerje rekao: - Mi necemo napustiti 
Allah ovu knjigu, nid Vjerovjesnikov, a.s., sunnet zbog rijeci jedne 
zene za koju ne znamo da li je zapamtila ili zaboravila. Pustenici OSLOBAOANJE ROBOVA 
Nagrada onome ko oslobodi roba vjemika 

891. Od Ebu Huifejre, r.a., se prenosi daje cuo Bozijeg Poslanika, 
a.s., kadakaze: 

"Ko oslobodi roba-vjernika njemu ce Allah osioboditi od vatre 
svaki njegov dio tijeli za dio tijela roba pa cak i spolni organ za spolni 
organ." 

Da dijete svog roditeija oslobodi ropstva 

892. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Dijete se roditelju moze oduziti jedino u slucaju da ga nade u 

ropstvu pa ga zatim btkupi i pusti na slobodu." 

I 

OclrkKortonio rnho nrlriranlom c\/nGr\/lscni/'lrn<T llHipIs II niPTTIII njemu, robovo potpuno oslobadanje je u imovini oslobodioca akoje 
ima, a akoje on nema, robu ce se bez opstrukcija dati prilika da se 
radom ili sakupijanjem milostinje iskupi." 

Bacanje kocke s ciljem izbora robova za oslabadanje iz ropstva 

895. Od 'Imrana ibn Husajna, r.a., se prenosi daje neki covjek na 
samrti oslobodio sest robova, a nije imao osim njih druge imovine, 
pa ih je Boziji Poslanik, a.s., pozvao i razvrstao u tri grupe, potom 
bacio kocku te dvojicu oslobodio, a cetvoricu zadrzao u ropstvu 
uputivsi onom covjeku ostre rijeci.* 

Pravo naslijeda na imovinu oslobodenog roba pripada onome ko 

gaje oslobodio 

896. Prenosi se daje Aisa, r.a., rekla: 

- Posjetila me je Berira i rekla: 

- Moji su odredili iznos od devet oka za devet godina, svake godine 
po oku, za moj otkup iz ropstva pa molim te pomozi mi? 

Ja sam joj rekla: 

- Ako tvoji vlasnici hoc'e, izbrojat c'u im svu otkupninu odjednom, 
tebe c'u osloboditi, samo da ja imam pravo na tvoje nasljedstvo, ucinit 
c'u tako. 

Ona je to spomenula svojim vlasnicima pa su to odbili zeleci da 
njima pripadne pravo na nasljedstvo pa mije dosla i to ispricala. Ja to 
nisam prihvatila pa mije rekla: 

- Nemoj, tako ti AUaha! 

* Buduc'i da covjek svojim nasljednicima mora ostaviti najmanje dvije trecine 
svoga imetka, Poslanik, a.s., doticnom covjeku nije dopustio da sve robove oslobodi 
i tako svoje nasljednike lisi ikakvog nasljedstva, buduci da nije raspolagao nikakvom 
drugom imovinom. Robovi su tada predstavljali materijalnu vrijednost i mogli su 
bid unovceni. (Prim, red.) 1 mOslimova ZBIRKA HADISA (SAZETAK) ?>m To je cuo Boziji Poslanik, a.s., i upitao me o cemu se radi pa kad 
ga obavijestih, rece; : 

"Otkupi je i os)obodi ropstva, uvjetujuci vlasnicima pravo 
nasljedstva nad njenom imovinom, jer to pravo pripada onome ko 
roba oslobodi." 

Ja sam tako i postupila, a navecer je Boziji Poslanik, a.s., odrzao 
govor prvo se zahvallivsi AUahu i velicajuci Ga onako kako Njemu 
dolikuje te je rekao: 

"A sada da predepno na stvar! Sta je nekim Ijudima pa postavljaju 
neke uvjete kojih neipfia u knjizi AUaha Moc'nog i Uzvisenog. Ono sto 
se postavlja kao uvjet, a nije po knjizi Allaha Moc'nog i Uzvisenog, 
nistavno je. Kada bi bilo postavljeno stotinu uvjeta, Allahova knjiga 
je preca i Allahov prc^pis je jaci. Zasto neko od Ijudi izmedu vas kaze: 
- Oslobodi d toga i lloga ropstva, a njegov imetak c'e pripasti meni! 
Pravo nasljedstva nad imovinom oslobodenog roba pripada njegovom 
oslobodiocu!" ' Oslobodenoj roli^inji se daje pravo izbora u odnosu na njenog 

mu2a 897. Od Aise, r.a., supruge Vjerovjesnika, a.s., se prenosi daje 390 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRi "To je njoj sadaka, a nama poklon od nje." 

I trece, Vjerovjesnik, a.s. Je inace kazao u vezi s njom (Berirom): 
"Pravo nasljedstva nad imovinom oslobodenog roba pripada 
njegovom oslobodiocu." 

Zabrana prodaje ili poklanjanja prava na nasljedstvo imovine 
oslobodenog roba 

898. Prenosi se od Ibn Omera, r.a., daje Vjerovjesnik, a.s., zabranio 
prodaju i poklanjanje prava na nasljedstvo imovine oslobodenog roba. 

Ko se poziva da pravo nasljedstva ima neko drugi a ne onaj ko ga 
oslobodi, bez njegove dozvole 

899. Prenosi se od Ebu Hurejre daje Vjerovjesnik, a.s., kazao: 
"Ko se poziva da pravo nasljedstva ima drugi a ne onaj ko oslobodi 

roba, bez njegove dozvole, nad njim je prokletstvo AUahovo i meleka 
i svih Ijudi. Allah od njih nece primiti ni farzove, ni nafile." Ko istute roba, treba ga i osloboditi 

900. Prenosi se od Ebu Mesuda el-Ensarija, r.a., daje rekao: 

- Tukao sam svoga roba (u drugoj predaji se jos dodaje: pa je on 
govorio: - Utjecem se Allahu. Kad gaje nastavio tuc'i, on je govorio: - 
Utjecem se Allahovom Poslaniku, nakon cega gaje ostavio) pa sam 
iza svojih leda cuo neki glas: 

"Ebu Mesude, znaj da je Allah moc'niji od tebe vise nego ti u 
odnosu na ovoga." 

Okrenuh se, kad Boziji Poslanik, a.s., te rekoh: 

- Boziji Poslanice, neka je u ime Allaha Slobodan! 
On rece: MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 391 

"Samo da nisi tako postupio, Vatra bi te oprzila (ili: Vatra bi te 
dodirnula)!" 

901. Prenosi se od Zazana da je Ibn Omer, r.a., pozvao svoga 
mladog roba i vidje\fsi oziljak na njegovim ledima upitao ga: 

- Jesam li ti nani(|) bol? 

- Nisi - odogovoH on, a ovaj rece: 

- Oslobadam te ropstva. 

Poslije toga uze nesto zemlje pa rece: 

- Necu od ovoga imati nagradu ni ovoliko! Cuo sam Bozijeg 
Poslanika kako govori: 

"Ko samo malo zbsce udari svoga roba zbog neceg sto nije uradio 
ili ga osamari, moralga zbog toga osloboditi." 

902- Od Suvejda ibn Mukarrina, r.a., se prenosi daje neki covjek 
osamario njegovu robinju pa mu Suvejd rece: 

- Zar nisi znao daje po lieu zabranjeno udarati. Sjec'am se da sam 
bio sa Bozijim Poslamkom, a.s., sajos sedmericom, a imali smo samo 
jednog slugu, pa se neko od nas podboci i osamari ga. Boziji Poslanik, 
a.s., nam naredi da ^a oslobodimo. 392 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Isli smo sa Ebu Zerrom, koji je imao na sebi ogrtac isti kao i 
njegov sluga. Mi mu rekosmo: 

- Ebu Zerre, da si oba sastavio, imao bi citavo odijelo. 
On odgovori: 

- Izmedu mene i jednog covjeka muslimana, cija je majka bila 
strankinja, tekao je razgovor u kojem sam mu prigovarao zbog njegove 
majke. On se pozalio Bozijem Poslaniku, a.s., na mene pa mi, kad ga 
susretoh s njim, Vjerovjesnik, a.s., rece: 

"Ti si covjek u kome ima dzahilijjeta!" 

A ja rekoh: 

- Ko vrijeda Ijude oni mu vrijedaju oca i mzijku. 

"Ti si covjek u kome ima dzahilijjeta! Oni su vasa braca koju je 
Allah vama u ruke predao. Zato, kad jedete, istom hranom i njih 
nahranite, istom odjecom ih odijevajte i preko njihovih mogucnosti 
ih ne opterecujte, a ako ih i opteretite, onda im pomozite." 

905. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je rekao: 

- Kazao je Boziji Poslanik, a.s.: 

"Kad nekom od vas njegov sluga pripremi hranu pa mu je donese 
osjec'ajuc'i njenu toplinu i paru, neka mu naredi da sjede sa njim i 
jede, a ako hrane bude vrlo malo, neka mu zalogaj-dva stavi u ruku." Nagrada robu koji poSteno slu^i svome vlasniku i potpuno izvrSi 
svoje du2no5ti prema Allahu, d2.& 

906. Prenosi se od Ibn Omera, r.a., da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Uistinu, ako jedan rob bude posteno sluzio svome vlasniku i 
potpuno bude izvrsavao svoje duznosti prema Allahu, dz.s., imat ce 
dvostruku nagradu." [V\LJSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 393 907. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Poslusnom robu, koji je cestit vjernik, pripada dvostruka 
nagrada." 

Ebu Hurejie kale: - Tako mi Onoga koji raspolaze zivotom Ebu 
Hurejre, da nije dzihada na Bozijem putu te hadza i dobrocinstva 
prema mqjoj majci, najvise bih volio umrijeti kao poslusni rob. 

Neko je rekao: 

- Culi smo da Ebu Hurejre nije obavio hadz sve dok mu majka 
nije umrla kako se Od nje ne bi odvajao. Prodaja roba u OCekivanju smrti, kad nema druge imovine osim 

njega 

O ovome govori hadis Dzabira ibn Abdullaha, r.a., i naveden je u 
poglavlju o izdrzav^nju (pod brojem 883.). KUPOPRODAjA 
Kuppprodaja hrane trampom isto za isto 

908. Prenosi se od Ma'mera ibn AbduUaha da je on svoga slugu 
otpremio sa zdjelom (sa'om) psenice, rekavsi mu: 

- Prodaj to i ku^i jecma! 

On ode pa uze $a' i nesto vise jecma za to. Posto dode Ma'meru i 
to mu isprica, ovaj 'rece; 

- Zasto si tako uradio?! Idi i vrati to, a uzmi jecma samo onoliko 
koliko si odnio psenice. Ja sam uistinu cuo Bozijeg Poslanika, a.s., 
kad je rekao: 

"Hrana za hranu, kolicina za istu." 

- U to vrijeme - kaze Ma'mer - nasa je ishrana bio jecam. 
Neko mu je rekao: 

- Pa, jecam nije ravan psenici! 

- Bojim se da sU slicni (tj. da se na njih primjenjuje isti propis pa 
da ona razlika ne bude haram)! - kazao je. 396 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Nisam to ucinio - rece Mervan a Ebu Hurejre dodade: 

Sulejnnan kaze: 

- Gledao sam kako strazari ovakve papire oduzimaju Ijudima iz ruku. PrenoSenje hrane ako se prodaje duture 

911. Od Ibn Omera, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Ko kupi hranu nekaje ne prodaje prije nego sto je potpuno ne 
preuzme!" 

- Mi smo - rece - hranu kupovali od dolazecih karavana duture pa 
nam je Boziji Poslanik, a.s., zabranio da je prodajemo dok je ne 
prenesemo s njenog mjesta. 

Kupoprodaja robe koja je mjerijiva duture 

912. Od Ibn Omera, r.a., se prenosi daje rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., zabranio je prodaju hurmi na stablu za suhe 
mjerenjem - sirovog grozda za suhe grozdice Mi usjeva za gotovu hranu. 
Sve je to on zabranio. Kupoprodaja zrelih hurmi razmjenom za istu kolidnu 

913. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., i Ebu Se'ida, r.a., daje Boziji 
Poslanik, a.s., poslao na Hajber brata Beni Adija el-Ensarija postavivsi 
ga za namjesnika. Kad je on jednom prilikom donio (odredenu 
kolicinu) dobrih hurmi Boziji Poslanik, a.s., ga upita: 

"Jesu li sve hurme na Hajberu ovakve?" WIUSLIMOVA 2B1RKA HADISA (SAZETAK) 397 - Nisu, Boziji Po|slanice, tako mi Allaha, nego ih mi kupimo jedan 
sa' za dva sa'a mijejanih* - rece on, a Boziji mu Poslanik, a.s., kaza: 

"Ne cinite tako,, nego istu kolicinu za istu ili prodajte svoje pa za 
ono sto dobijete kiipite od ovih koliko moze; tako se mjeri." 

|<upoprodaja zrelih hurmi u hrpi 

914. Od Dzabira ibn AbduUaha, r.a., se prenosi da je rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., zabranio je da se prodaju zrele hurme u 
hrpi cija kolicina njje utvrdena, za utvrdenu kolicinu drugih hurmi. 

! 

iRodovi se ne prodaju nedozreli 

915. Od Dzabir^, r.a., se prenosi daje rekao: 

- Boziji Poslanik^ a.s., zabranio namje prodaju nedozrelih plodova. 916. Prenosi se pd Ebu-1-Bahterija daje rekao: 

- Pitao sam Ibn ^\bbasa o prodaji hurmi pa rece: 

- Boziji Poslanik, a.s., zabranio je prodaju hurmi prije nego sto se 
mognu jesti i prije hego sto se odredi mjera. 398 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZiRI Razmjena zrelih ubranih plodova za one koji su na grani 
(muzabena) 

918. Od Busejra ibn Jesara, oslobodenog roba Beni Harisa, se 
prenosi da su mu Rafi' ibn Hadidz i Sehl ibn Ebu Hajsema rekli da je 
Boziji Poslanik, a.s., zabranio razmjenu zrelih ubranih plodova za 
one koji su na grani. Iz togaje izuzeo same one koji su urod nekolicine 
stabala palmi dobili na raspolaganje {'araja).* 

Prodaja poklonjenog roda hurmi prema njegovoj procjeni 

919. Od Zejda ibn Sabita, r.a., se prenosi da je rekao daje Boziji 
Poslanik, a.s., dao olaksicu u pogledu uroda palme koji je dobiven na 
raspolaganje {'araja), tj. da njega ukuc'ani, dok je jos na grani, mogu 
razmijeniti za vec ubrane plodove, kako bi ih mogli jesti tako tek 
prispjele. 

Koju je kolidnu neubranih palminih plodova dobivenih na 
raspolaganje dozvoljeno prodati 

920. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
odobrio prodaju neubranih palminih plodova dobivenih na 
raspolaganje {'araja) u kolicini manjoj od pet odnosno ne vecoj od 
pet to vara. 

Davud kaze: 

- Nisam siguran da li je rekao pet ili do pet tovara. * 'Araja (jedn. 'arijje) - to je jedno ili nekoliko stabala palmi koje covjek pokloni 
nekom svom siromasnom rodaku ili komsiji u smislu da se okoristi njihovim 
jednogodisnjim ui odom. Tako, kada prispije rod a s obzirom na njihovu neimastinu, 
tj. neraogucnost da za novae sebi kupe zrelih ubranih datula, njima je Vjeroyjesnik, 
izricuci gornju zabranu, dopustio da te plodove na grani, koji su im poklonjeni, 
razmijene za odredenu kolicinu ubranih plodova, kako oni i njihove porodice ne bi 
ostali zeljni datula. MiUSLlMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 399 Stelta nastala nakon prodaje plodova 

921. Od Dzabiifa ibn Abdullaha, r.a., se prenosi da je Boziji 
Poslanik, a.s., rekaoj: 

"Kad bi ti svom^ bratu prodao neki urod pa taj urod nakon toga 
zahvati neka posast, nije ti dozvoljeno da od njega ista uzimas. Kako 
bi od svoga brata bespravno mogao uzeti njegov imetak?" 

Zajtnodavci mogu uzeti ono §to nadu 

922. Od Ebu Se*ida el-Hudrija, r.a., se prenosi da je rekao: 

- Neki covjek je u vrijeme Bozijeg Poslanika, a.s., kupio urod koji 
muje potom potpuno propao, sto mu je prouzrocilo veliki dug. Nato 
je Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Dajte mu sadaku." 

Ljudi su mu davali svoje priloge, ali to ne bijase dovoljno da 
podmiri citav dug, Boziji Poslanik, a.s., je tada rekao njegovim 
vjerovnicima: 

"Uzmite toliko Ifoliko ima, vise od toga vam ne pripada!" Prndaa f;fah\a onlodene hurme 400 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Poslanik, a.s., zabranio davanje zemlje pod zakup muhakalom, 
muzabenom i muhaberom, kao i da se kupuju hurme dok ne zarude, ili 
ne pozute, ili dok se ne mognujesd. Muhakalaje davanje zemlje pod 
zakup za kolicinu zitarica, muzabena je prodaja (plodova na grani) 
palmi za tovare hurmi, a muhabera je davanje zemlje pod zakup za 
trec'inu, ili cetvrtinu i slicno. 
Zejd kaze: 

- Pitao sam Ata'a ibn Ebu Rebbaha: 

- Jesi li d cuo Dzabira ibn AbduUaha da ovo prenosi od Bozijeg 
Poslanika, a.s,? - Jesam - rece on. Zakup (muavema) 925. Prenosi se od Ebu Zubejra i Se'ida ibn Minaa da je Dzabir 
ibn Abdullah, r.a., rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., zabranio je prodaju zita u klasu (muhakala), 
voca na grani {muzabena), zakup neobranog uroda [muavema) i 
izdavanje zemlje pod zakup bez obostranog rizika {muhabera). 

Jedan od njih dvojice je rekao: 

- Muavema )c visegodisnji zakup uroda. Zabranio je sun-ju* a dao 
je olaksicu (samo) u pogledu zamjene hurmi na grani za ubrane svjeze 
ili suhe hurme. 

926. Od Dzabira, r.a., se prenosi da je rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., zabranio je visegodisnji zakup. 

U rivajetu Ibn Ebu Sejbe stoji: "visegodisnji zakup roda". * Tj. da se prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora iz cjeline onoga sto se 
prodaje izuzme neka kolicina bez njezina preciziranja, npr. da prodavac rekne: 
"Prodajem ti ovu kamaru, no ne bas citavu!", ili: "Ova stabla, plodove, platna..., osira 
nekolicine njih!" MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 401 iKupovina jednog roba za dva 

927. Prenosi se Od Dzabira, r.a., daje rekao: 

^ Neki rob je dosao Vjerovjesniku, a.s., i dao mu prisegu da ce i on 
uciniti Hidzru. Vjerovjesnik nije znao daje on rob, pa kad je njegov 
vlasnik dosao po nj6ga, Vjerovjesnik, a.s., je rekao: 

"Prodaj mi ga!" - i tako ga kupio za dva crna roba. 

PosHje toga nije primao niciju prisegu dok ga prethodno ne bi 
upitao dalije rob. 

Kupovina ovce koja danima nije mulena da bi se prilozala kao 

muzara 

928. Od Ebu Huirejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, s.a.v.s., 
rekao: 

"Ko kupi ovcu koja danima nije muzena da bi se prikazala kao 

muzara moze tri dajia birati hoce li je zadrzad ili vratiti, a sa njom je 

i 
duzan dati i sa' huribi." Zabran^ kupoprodaje onoga §to je haram jesti 402 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIR! - Neki je covjek poklonio Bozijem Poslaniku, a.s., mjesinu vina, 
pa ga je Boziji Poslanik, a.s., upitao: 

"Znas li ti da je to Uzviseni Allah zabranio?" 

- Ne znam - odgovorio je. 

Potom je jednom covjeku nesto potajno rekao, pa ga je Boziji 
Poslanik, a.s., upitao: 

"Sta si mu to rekao?" 

- Rekao sam mu daje proda- kazaoje, i Boziji Poslanik, a.s., muje 
nato rekao: 

"Onaj koji je to zabranio za pice, zabranio gaje i za prodaju." 

On je tada otvorio mjesinu i prolio sve sto je bilo u njoj. 

Zabrana kupoprodaje leSine, kipova i svinja 

931. Od Dzabira ibn Abdullaha, r.a., se prenosi daje cuo Bozijeg 
Poslanika, a.s., kako u Mekki, u godini njenog oslobodenja, govori: 

"Allah i Njegov Poslanik su zaista zabranili kupoprodaju alkoholnih 
pica, lesine, svinja i kipova." 

Neko je upitao: 

- Boziji Poslanice, znas li da se lojem lesine mogu mazati camci, 
masirati koza i Ijudi ga mogu upotrebljavati za rasyjetu? 

"Ali on je haram!", rece Boziji Poslanik, a.s., i dodade: 

"Allah ubio Jevreje! Oni su, nakon sto im je Svemoc'ni i Uzviseni 

Allah zabranio loj lesine, uzeli pa ga topili i prodavali pa se hranili 

tom zaradom!" Zabrana stj'ecanja zarade prodajom pasa, bludniCenjem i 
vraCanjem 

932. Od Ebu Mesuda el-Ensarija, r.a., se prenosi da je Boziji 
Poslanik, a.s., zabranio zaradivati na prodaji pasa, bludnicenjem i 
vracanjem. MUSLIMOVA ZBIRKA HAD15A (SAZETAK) 405 I Zabrana prodaje maCke 

933. Od Ebu Zubejra, r.a., se prenosi da je rekao: 

- Pitao sam Dzabira, r.a., o prodaji psa i macke pa je rekao. 

- Boziji PoslanikJ a.s., je to osudivao. Zarada onogaikoji puSta krv (Cini hidzamu) je ru^na zarada 

934. Od Rafi'a ibn Hadidza, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, 
a.s., rekao: 

"Zarada od prodaje psa je ruzna, zarada od bludnicenja je ruzna, 
zarada od pustanja krvi je ruzna." 

Dozvolc( davanja naknade onome ko puSta krv 

935. Od Ibn Abbasa, r.a., se prenosi da je rekao: 

- Bozijemje Poslaniku, a.s., neki rob plemena Benu Bejada pustio 
krv pa mu je on, a.s., dao naknadu i razgovarao sa njegovim vlasnikom, 
koji mu je nakon to^a smanjio materijalna izdvajanja koja su trazena 
od njega. Da je to bilo protuzakonito, njemu Vjerovjesnik, a.s., ne bi 
dao naknadu. 404 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Kupoprodaja uz habetu-l-habele 

937. Od Ibn Omera, r.a., se prenosi da je rekao: 

- Ljudi su prije islama prodavali meso deve po principu habelu-l- 
habele, tj. da se proda meso deve koja nosi mladunce, s tim da se 
realizacija pogodbe izvrsi tek nakon sto to njezino mladunce i samo 
ponese mladunce. Boziji Poslanik, a.s., im je zabranio takvu praksu. 

Zabrana razmjene mulamesom i munabezom 

938. Od Ebu Se'ida el-Hudrija, r.a., se prenosi da je rekao: 

- Boziji Poslanik, s.a.v.s., zabranio nam je dvije vrste razmjene 
robe i odjece. Zabranio nam je u razmjeni mulamesu i munabezu. 
Mulamesa je kad dvojica ljudi jedan drugom nocu ili danju samo 
opipaju odjec'u (robu) bez podrobnijeg upoznavanja sa kvalitetom. 
A munabezaje kad dvojica ljudi jedan drugom samo dobace odjecu 
(robu) i to im bude razmjena, bez zagledanja ili potpunog uvida. 

Neizyjesna kupoprodaja i kupoprodaja bacanjem kamen^ida 

939. Ebu Hurejre, r.a., je rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., zabranio je kupoprodaju bacanjem kamencica 
i neizvjesnu kupoprodaju.* 

Zabrana lazne ponude 

940. Od Ibn Omera, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
zabranio laznu ponudu (da bi se namamio potencijalni kupac). * Prodaja bacanjem kamencica je da kupac naprimjer rekne: - Sva roba na 
koju padnu kamencic'i koje bacim ti je prodana. Neizvjesna kupoprodaja je 
svaka kupoprodaja ciji predmet nije dostupan, npr.; prodaja ribe u vodi, ptice u 
zraku i si. MUSLI^AOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 405 Nadmetanje u kupoprodaji O tome imamo tJkbetov hadis koji je vec spomenut u poglavlju o 
braku. Zabrana kupovine nerastovarene robe 

941. Od Ebu Hyrejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, s.a.v.s., 
rekao: 

"Ne kupujte ner^stovarenu robu. Ko je tako kupi i preuzme, (treba 
da zna) da vlasnik tp robe kada dode na pijacu ima pravo izbora."* 

Neka onaj ko jd u gradu ne prodaje za onoga ko je izvan grada 

942. Od Ibn Abbasa, r.a., se prenosi daje rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., je zabranio da se presrecu dobavljaci i da 
onaj ko je u gradu (>rodaje za onoga ko je izvan grada. 

Tavus kaze: 

- Upitao sam Ibrt Abbasa sta znaci - onaj ko je u gradu za onoga ko 
je izvan grada? ' 

Odgovorioje: ■ 406 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Pa i ti je gomilas!? 

- Gomilao ju je i Ma'mer, koji nam je kazivao ovaj hadis!* - kazao 
jeon. 

Sloboda izbora u kupoprodaji 

944. Od Ibn Omera, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Od dvojice Ijudi, koji prave pogodbu, svaki pojedinacno ima 
slobodu izbora sve dok se ne razdvoje, dok su zajedno ili dok jedan 
od njih onom drugom ne da pravo izbora. Ako jedan od njih onom 
drugom da izbor pa naprave pogodbu, kupoprodaja se treba smatrati 
zavrsenom. Ako se razidu nakon pogodbe a nijedan od njih ne odustane 
od nje, kupoprodaja ce se i u torn slucaju smatrati zavrsenom." 

Iskrenost u kupoprodaji i obrazlaganju 

945. Od Hakima ibn Hizama, r.a., se prenosi daje Vjerovjesnik, 
a.s., rekao: 

"Kupac i prodavac imaju slobodu izbora sve dok se ne razdvoje, 
pa ako budu pravo govorili i obrazlagali, imat ce bereket u svojoj 
kupoprodaji, a ako budu lagali i prikrivali, njihova kupoprodaja bit 
ce lisena bereketa." 

Ko bude varan u kupoprodaji 

946. Od Ibn Omera, r.a., se prenosi daje rekao: 

- Neki covjek je pripomenuo Bozijem Poslaniku, s.a.v.s., da u 
kupoprodaji cesto bude obmanut pa mu je Boziji Poslanik, s.a.v.s., 
rekao: * Komentatori kazu da su obojica njih gomilali ulje i obojica su hadis razumijevali 
tako da se odnosi na gomilanje osnovnih namirnica u viijeme njihove nestasice i 
neprodavanje istih dok im ne poraste cijena. IV\USLIIV\OVA ZBIRKA HAD ISA (SAZETAK) 407 "Kad se pogadas ^a nekim, red: - Neka ne bude podvale! (La hildbe!)" 
On je pri pogodbi stalno govorio: 

- Neka ne bude razocarenja! (La hijabe!)"^ 

\ Ko vara meni ne pripada 

947. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
naisao pored gomilt zita pa je uvukao ruku u njega i ustanovio da je 
vlazno. 

"Sta je ovo?" - u^Ditao je vlasnika. 

- Kisa gaje pokVasila Boziji Poslanice - rekao je on. Nato mu je 
Boziji Poslanik, a.s.l kazao: 

"Zasto vlazno zito nisi ostavio na povrsini, da Ijudi to vide!? Ko 
vara meni ne pripada!" Zamjena novca i kupoprodaja zlata za kovani srebreni novae 

948. Prenosi se bd Malika ibn Evsa el-Hadesana da je rekao: 
- Poceo sam goyoriti: - Ko mijenja novae (srebro za zlato)? 
Talha ibn Ubejdullah, koji je bio kod Omera ibn el-Hattaba, r.a., 408 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI izuzev (trenutne zamjene) - evo ti, evo mi; mijenjati jecam zajecam je 
kamata, izuzev (trenutne zamjene) - evo ti, evo mi; mijenjati hurme 
za hurme je kamata, izuzev obostrane razmjene - evo ti, evo mi." 

Razmjena zlata za zlato, srebra za srebro, pSenice za pSenicu i 
ostaloga po principu koli^ina za istu i iz ruke u ruku 

949. Od Ubada ibn es-Samita, r.a., se prenosi daje rekao: 

- Rekao je Boziji Poslanik, a.s.: 

"(Razmjenjujte) zlato za zlato, srebro za srebro, psenica za psenicu, 
jecam zajecam, hurme za hurme, so za so, po principu kolicina za 
istu i iz ruke u ruku. Ako su posrijedi razlicite vrste i ako se razmjena 
vrsi iz ruke u ruku, onda razmjenjujte kako hocete." 

Zabrana razmjene zlata za kovani novae uz odgodu pladanja 

950. Prenosi se daje Ebu-1-Minhala rekao: 

-Jedan moj ortakje dao nesto srebrenog novca uz odgodu placanja 
do praznika ili do hadza, paje dosao meni i upoznao me s tim. Ja sam 
mu rekao da to nije uredu. Njegov odgovor je bio: 

- To sam uradio na pijaci i niko mi to nije osporio. 

Onda sam ja otisao Berau ibn Azibu i pitao ga o tome i on mi je rekao: 

- Kadje Boziji Poslanik, a.s., dosao u Medinu, zatekao nas je da i 
mi tako trgujemo paje rekao: "Ono sto je iz ruke u ruku, uredu je, ali 
ono sto je uz odgodu - to je kamata!" Idi Zejdu ibn Erkamu, on se u 
trgovinu razumije bolje od mene. 

Ja sam otisao do njega pa mi je i on rekao to isto. Ne prodajite jedan zlatnik za dva niti jedan srebrenjak za dva 

951. Od Osmana ibn Affana, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, 
a.s., rekao; MMSLIIVIOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 409 "Ne prodajite jddan zlatnik za dva niti jedan srebrenjak za dva 
srebrenjaka!" ! 

RazmjePel ogrtice u kojoj ima zlata i bisera za zlato 

952. Od Fedaleta ibn Ubejda el-Ensarija, r.a., se prenosi daje rekao: 
- Bozijem Poslartiku, a.s., na Hajberuje donesena ogrlica od zlata 

i bisera, kao rami filijen, predviden za prodaju, pa je on naredio da 

se iz ogrlice izdvoji Izlato i rekao: 
"Zlato za zlato, tnjera za mjeru." ' Kamata u nov&inoj razmjeni 

953. Prenosi se! od Ata'a ibn Ebu Rebbaha da je Ebu Se'id el- 
Hudri susreo Ibn 4bbasa, r.a., i upitao ga: 

- Da li, u vezi s Jiovcanom razmjenom o kojoj govoris, ima nesto 
sto si cuo od Vjerovjesnika, a.s., ili sto si, pak, nasao u Kur'anu? 

On mu je rekao: 

- Tebi ne bih ijiogao rec'i! Vi ste sto se tice Bozijeg Poslanika, 
s.a.v.s., njega bolje poznavali nego ja, a sto se tice Allahove knjige, ni 
ia ne znam da to u hioi ima, neeo mi je Usame ibn Zejd, r.a., govorio 410 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Govorim ti samo ono sto sam cuo od Bozijeg Poslanika, a.s. 
Njemu je nadzornik njegovih palmi donio sa' dobrih hurmi, a 
Vjerovjesnikove, a.s., hurme bile su slabog kvaliteta pa ga je 
Vjerovjesnik, a.s., upitao odakle mu to. 

- Odnio sam dva sa'a nasih i dme kupio ovaj sa' - rekao je on. - 
Ovima je na pijaci takva cijena, a ovima ovakva. 

Na to mu je Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Tesko tebi, poslovao si s kamatom. Kad nesto takvo namjeris, 
svoje hurme prodaj za onoliko kolika im je cijena pa onda za to kupi 
hurmi kakvih zelis." 

Ebu Se'id kaze: 

- Hoce li, dakle, prije biti kamata razmjena hurmi za hurme nego 
razmjena srebra za srebro!? 

- Iza toga sam - kaze Ebu Nadr - ponovo otisao kod Ibn Omera i 
mi je tada to zabranio, a Ibn Abbasu nisam ni isao. Ebu Sahba mi je 
pricao da je on o tome pitao Ibn Abbasa u Mekki te da je on to 
ocijenio pokudenim. 

Prokletstvo onoga ko uzima kamatu i onoga ko mu je daje 

955. Od Dzabira, r.a., se prenosi daje rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., prokleo je onoga ko uzima kamatu, onoga 
ko mu je daje, onoga ko je biljezi i one koji sujoj svjedoci. 

"Svi su oni jednaki" - rekao je. 

Drlanje onoga §to je nedvosmisleno halal i izbjegavanje sumnjivih 

stvari 956. Od Nu'mana ibn Besira, r.a., se prenosi sljedece: 

- Cuo sam Bozijeg Poslanika, s.a.v.s., kad je rekao (Nu'man se 
pritom uhvatio za usi): MIUSLIIVIOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 411 "Sto je halal jas)io je. Jasno je i ono sto je haram. Izmedu ovo 
dvoje ima nejasnih stvari koje mnogi Ijudi ne poznaju. Ko bude 
izbjegavao nejasne stvari imat ce cistu vjeru i cast, a ko se bude upustao 
u nejasne stvari updstit ce se i u haram, poput cobana koji cuva stado 
oko zabranjenog pcjdrucja - uvijek postoji mogucnost da ce mu stoka 
zaci tamo. Svaki vladar ima svoj zabran; Allahov zabran jest ono sto je 
On proglasio hararhom. U tijelu doista imajedan organ: ako je on 
zdrav, zdravo je i citavo tijelo, a ako je bolestan, bolesno je i citavo 
tijelo - toje srce!" onome ko pdzajmi pa vrati bolje od onoga Sto je pozajmio i 
rijeeima: "Med i] vama je najbolji onaj koji najbolje (uz)vrati (za) 

pozajmljeno" 

957. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi sljedece: 

- Jednom covjej^u je Boziji Poslanik, a.s., nesto dugovao paje 
doticni u vezi s timl prema njemu pokazao grubost, zbog cega su se 
ashabi htjeli okomiti na njega, no Vjerovjesnik im je rekao: 

"Covjek koji ra^polaze nekim pravom ima pravo i kazati." 

Zatim je rekao: 

"Kupite mu deVu iste starosne dobi i dadnite mu je!" 412 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI 959. Od Ebu Hurejre, r,a., se prenosi sljedece: 

- Boziji Poslanik, s.a.v.s., je rekao: 

"Sa trojicom Allah, dz.s., nece razgovarati, nece ih pogledati i 
nec'e ih (od grijeha) ocistiti, vec ce oni imati bolnu patnju. To su: 
covjek koji ima vode u pustinji, a ne da je putniku, covjek koji se u 
predvecerje sa drugim covjekom pogada oko robe, krivo se zaklinjuc'i 
Allahom u pogledu njezine nabavne cijene te covjek koji izrazi lojalnost 
vladaru iskljucivo radi dunjaluckih interesa pa ako mu ih on osigura, 
bude mu lojalan, a ako ne osigura, ne bude." Kupoprodaja deve uz uvjet kori^enja Qahanja) do odredenog 
vremena (mjesta) 

960. Od Dzabira ibn Abdullaha, r.a., se prenosi sljedece: 

- Bio sam s Bozijim Poslanikom, a.s., na jednom vojnom pohodu 
pa me on sustigao. Ja samjahao svoju devu, kojaje bila tako klonula 
da je jedva hodala. 

"Stajoj je?" - upitao je Boziji Poslanik i ja sam rekao daje bolesna. 
On je tada prosao iza nje, potjerao je i blagoslovio i onaje od tada 
isla ispred svih drugih deva. 

"Kako ti (sada) izgleda deva?" - upitao me je. 

- Dobro - rekoh - tvoj bereket se odrazio na njoj. 

"Bi li mi je prodao?" - upitao me je i ja sam se zastidio, buduci da 
mi nismo imali druge deve za nosenje vode. Ipak sam rekao da hocu, 
s tim daje jasem dok ne stignem u Medinu. Potom sam mu rekao: 

- Boziji Poslanice, ja sam se tek ozenio - pa zatrazih dozvolu da 
pozurim i on mi dozvoli, tako da sam prije ostalih stigao u Medinu. 
Kad sam dosao, susreo me moj dajdza i upitao za devu, ja sam mu 
ispricao sta sam uradio i on me ukorio za to. Inace, kad sam trazio od 
Bozijeg Poslanika, a.s., da me pusti, on me je pitao: 

"Jesi li se ozenio djevojkom ili vec udavanom zenom?" 

- Vec udavanom - rekao sam. M^JSLIMOVAZBIRKA HADISA (SAZETAK) 413 "Zasto se nisi oz^nio djevojkom, da se igrate jedno s drugim?" - 
upitao je. Rekao santi mu: 

- Boziji Poslanicq, moj otac je umro, odnosno poginuo kao sehid, 
pa su sa mnom ostlale mlade sestre pa nisam htio da se ozenim 
njihovom vrsnjakinj|om koja ih ne bi mogla odgajati i brinuti se o 
njima. Stoga sam oz^nio vec udavanu zenu - ona moze brinuti o njima 
i odgajaU ih. j 

Nakon sto je B(iziji Poslanik, a.s., sdgao u Medinu, ja sam mu 
poranio sa devom, a 0n mi isplati pogodbenu cijenu i uz to mi vrati devu! Smanjenje duga 

961. Od Ka'ba jbn Malika, r.a., se prenosi da se on u vrijeme 
Bozijeg Poslanika, a.s., i to u dzamiji, sporio s Ibn Ebu Hadredom 
oko jednog duga kc|>ji mu je ovaj dugovao. Pritom su toliko povisili 
glasove da ih je Boziji Poslanik cuo u svojoj kuci paje, sklonivsi zastor 
sa svoje sobe, izisaoimedu njih. 

"Ka'be!" - zovnub je Ka'ba ibn Malika. 414 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Odgadanje podmirenja duga dovjeku u nevoiji i primanje 
svakakvognovca 

- :5ta SI ti uraaio.'' 

- Ja sam s Ijudima pravio ugovore pa sam onima koji su bill u 
nevoiji produzavao rok vracanja duga, a prihvatao sam i nepotpuno 
vraceni dug. 

To je bio razlog da muje oprosteno. 

Ebu Mesud kaze: 

- 1 ja sam to cuo od Bozijeg Poslanika, a.s.! 

964. Od Abdullaha ibn Ebu Katade se prenosi da je Ebu Katade, 
r.a., od jednog coyjeka koji muje nesto dugovao trazio da izmiri svoj 
dug, pa se dodcni od njega skrivao. Kad ga je konacno pronasao, 
rekao muje: 

- Ja sam u nevoiji. 

- Jesi li u nevoiji, tako ti Allaha? - upitao gaje i onaj muje rekao: 

- Jesam, tako mi Allaha! 
Nato muje Ebu Katade kazao: 

-Ja sam zaista cuo od Bozijeg Poslanika, a.s., kad je rekao: 

"Koga raduje da bude sacuvan nevolja na Sudnjem danu neka 
nevoljniku produzi rok isplate duga ili neka mu dug sasvim oprosti." 

onome ko zatekne svoju li£!nu imovinu kod onoga koji je 
bankrotirao 965. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, s.a.v.s., 
rekao: 

"Kad neki covjek bankrotira, a drugi nade svoju robu kod njega, 
taj na tu robu ima najvece pravo." MbSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 415 I Trgovina i zalog 

966. Od Aise, 14., se prenosi da je Boziji Poslanik a.s., od nekog 
Jevreja kupio naminfiica na veresiju a u zalog mu dao svoj zeljezni stit. 

Pladanje plodova unaprijed 

967. Od Ibn Ab|)asa, r.a., se prenosi: 

-Vjerovjesnik, a.is. Je stigao u Medina a njeni stanovnici su placali 
plodove unaprijed ijia godinu ili dvije pa je rekao: 

"Ko bude unaprijed plac'ao za hurme neka to ucini za utvrdenu 
kolicinu i tezinu te tia odredeno vrijeme." 

PravopreCekupnje 

968. Od Dzabiri, r.a., se prenosi: 

- Boziji Poslanik^ a.s., zahtijevao je da se da pravo prece kupnje u 
svakoj zajednickoj ^movini koja nije razdijeljena, odnosno koja je 
omedena zajednickim zidom. Nije nijednom dozvoljeno da to prodaje 
dok prethodno s tim ne upozna svoga ortaka, pa ce on to ili kupiti ili 
ce zanemariti poniidu. Ako bi to prodao a da prethodno s tim nije 
nieg-a upoznao, ortik bi i dalje imao pravo prece kupnje. 416 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Ko oSteti drugoga za pedalj zemlje, on te mu biti objeSen o vrat 
krozsedamzemalja 

970. Od Ui^eta ibn Zubejra, r.a., se prenosi daje Erva bint Uvejs 
optuzila Se'ida ibn Zejda, r.a., daje prisvojio nesto njene zemlje. Zbog 
toga je pred Mervanom ibn Hakemom podigla parnicu pa je Se'id 
rekao: 

- Zar daja prisvojim nesto od njezine zemlje nakon onoga sto sam 
cuo od Bozijeg Poslanika, a.s.? 

- A sta si cuo od Bozijeg Poslanika, a.s.? - upita ovaj. 

- Cuo sam Bozijeg Poslanika, a.s., kako govori: 

Ko bespravno prisvoji pedalj zemlje, on ce mu biti objesen o vrat 
do sedam zemalja." 
Mervan mu rece: 

- Poslije ovoga ne trazim od tebe nikakav drugi dokaz! 
Zatim Se'id rece: 

- Boze moj, ako je svjesno lagala, oduzmi joj ocinji vid i ubij je u 
njezinoj vlastitoj zemlji! 

Urve kaze: 

- 1 doista, prije nego je umrla izgubilaje vid i dok je tako jedanput 
isla kroz svoje imanje, upala je u jednu rupu i umrla! 

Kada u vezi s putom nema dogovora, tada mu §irina treba biti 
sedam arSina 971. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Kada se ne mozete usaglasiti u vezi s putom, tada mu sirina ima 
biti sedam arsina." OBRADAZEMLJE Z^brana davanja zemlje pod zakup 972. Od Dzabi4 ibn Abdullaha, r.a., se prenosi daje Vjerovjesnik, 
a.s., rekao: ! 

"Ko ima zemlje nekaje obraduje ili neka svome bratu (muslimanu) 
to omoguc'i ne dajijci je pod zakup." Davanje zemlje pod zakup 

973, Prenosi seldaje Rafi' ibn Hadidz, r.a., rekao: 

- Mi smo zemljuldavali pod zakup za trecinu, cetvrtinu i odredenu 
kolicinu hrane pa ham jednog dana dode neki covjek, moj rod sa 
oceve strane, te reqe: 

- Nama je Boziji Poslanik, a.s., zabranio stvar od koje smo imali 
koristi, alije za nas Dokornost AUahu i Njegovom Poslaniku korisnija, 
zabranio nam je da zemlju dajemo pod zakup za trecinu, cetvrtinu ili 
neku druffu koliciriu, a vlasnicima zemlie naredio je da obraduju ili jedan uspijevao, a drugi stradavao. Osim ovog zakupa, Ijudi nisu 
poznavali nikakav drugi pa ga je on zato osudivao. A ako je posrijedi 
nesto utvrdeno i zajamceno, nema smetnje.* 

Najamni rad 

975. Pre no si se da je Abdullah ibn es-Saib, r.a., rekao: 

- Usli smo kod Abdullaha ibn Ma'kila i pitali ga o davanju zemlje 
pod zakup uz podjelu prihoda pa on rece: 

- Sabit je smatrao daje Boziji Poslanik, a.s., zabranjivao davati 
zemlju pod zakup uz podjelu prihoda, a naredivao je najamni rad i 
josje rekao: 

- Za to nema smetnje. 

Ustupanje zemlje na kori§denje 

976. Prenosi se od Tavusa daje on uzimao zemlju pod zakup za 
dio prinosa. Amr veli da mu je rekao: 

- O oce Abdurrahmanov, (bolje hi bilo) da se prodes tog zakupa, jer 
je Boziji Poslanik, a.s., zabranio uzimanje zemlje pod zakup za dio prihoda. 

On uzvrati: 

- Amre, obavijestio me o tome onaj ko je znaniji od njih, misled 
na Ibni Abbasa, r.a., da to Vjerovjesnik, a.s., nije zabranio. On je 
samo rekao: "Da neko od vas svome bratu ustupi zemlju bolje mu je, 
nego da naplati odredeni iznos." 

Davanje pod zakup i poslovanje sa zemljom za dio plodova vocfa i 

usjeva 

977. Prenosi se daje Ibn Omer, r.a., rekao: * Ovo sugerira daje uzrok osude i zabrane vjerovatnoca da ce jedna od dvije 
strane bid ostecena, buduci da nije poznat krajnji ishod prdmeta pogodbe. MLJSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 419 - Boziji Poslanik,la.s., je davao Hajber u zakup za polovinu roda 
voca ili usjeva pa bi stqjim zenama davao svake godine stodnu tovara, 
osamdeset tovara hu^mi i dvadeset jecma. Kadaje Omer, r.a., dosao 
na vlast, napravioje 4iobu Hajbera* i zene Vjerovjesnika, a.s., ostavio 
da odaberu parcele zemlje i vode ili da im svake godine osigura 
spomenute tovare pijinosa. One su izabrale razlicito. Neke su izabrale 
zemlju i vodu, a nek^ tovare prinosa svake godine. Aisa i Hafsa, r.a., 
izabrale su zemlju i 4odu. 

onome ko zasadi sadnicu 

978. Od Dzabira^ r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., rekao: 
"Nema muslimaitia koji zasadi sadnicu a da mu se ono sto se sa 
nje pojede nec'e raciiinati kao sadaka, i ono sto se sa nje ukrade kao 
sadaka, i ono sto sanje zvijer pojede kao sadaka, i sto sa nje ptica 
pojede kao sadaka, i ako neko uzme sa nje neki dio, njemu ce opet 
biti kao sadaka." Prodavanje viSka vode 

979. Prenosi se daje Dzabir ibn Abdullah, r.a., rekao: OPORUKA, ' SADAKA, POKLON I DARIVANJE NA 
OZIVOTNO KORISCENJE Podsticanjd na oporuku onoga ko ima neSto oporueiti 

981. Od Salima i>reko Ibn Omera, r.a., se prenosi daje cuo Bozijeg 
Poslanika, a.s., kadje rekao: 

"Covjek-muslimjin koji ima nesto za opuruku, nece bid ispravan 
ako zanoci tri noci, a ne bude imao napisanu oporuku." 

Abdullah ibn 0|ner je rekao: 

- Nije nijedna nqc prosla otkako sam to cuo od Bozijeg Poslanika, 
a.s., a da kod sebe liisam imao oporuku! Prilikim oporuke ne prema§uje se tredna 

982. Prenosi se t^a je Sa'd ibn Ebu Vekkas, r.a., rekao: 
- Boziji Poslanil^ a.s., me posjetio prilikom Oprostajnog hadza, 
VcH csim hin takn h(Klestan da sam nredosiec'ao smrt, pa ea upitah: 422 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Hocu li ja biti ostavljen ovdje (u Mekki) iza mojih drugova? 
"Ti neces biti ostavljen, niti ces uciniti nesto trazeci Allahovo 

zadovoljstvo, a da neces time povecati svoj stepen i ugled. Mozda 

Mekki)." 

- Tako mu je izrazio zalost Boziji Poslanik, a.s., sto c'e umrijeti u 
Mekki - veli pi enosilac. 

983. Od Ibn Abbasa, r.a., se prenosi da je rekao: 

- Trebalo bi da Ijudi smanjuju oporuku sa trecine na cetvrtinu jer 
je Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Trec'ina, i to je mnogo." 

Poslanik, s.a.v.s., je oporudo Allahovu knjigu 

984. Prenosi se da je Talha ibn Musarrif rekao: 

- Pitao sam AbduUaha ibn Ebu Evfa, r.a., da li je Boziji Poslanik, 
a.s., nesto oporucio. 

- Nije - rece on, a ja upitah: 

- Pa zasto je propisana oporuka muslimanima i zasto im je 
naredena? 

On rece: 

- On je oporucio knjigu Allaha Mocnog i Uzvisenog (Kur'an).* 

985. Prenosi se daje Aisa, r.a., rekla: 

- Boziji Poslanik, a.s., nije ostavio ni zlatnika ni srebrenjaka ni 
ovcu, ni devu, niti je sta oporucio. * Tj, da se postupa po njqj. MbSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 423 986. Od Esveda jibn Jezida se prenosi: 

- Kod Aise, r.a., $u spominjali da je Aliji, r.a., ostavljena oporuka da bude halifa pa je dok je trazio lavor. rekla: - Kad muje mog£^o ostaviti oporuku? Na moje krilo je bio naslonjen Bio je sav opusten na mome krilu, a nisam ni osjetila daje vec' untro, pa kad muje mogao ostaviti oporuku? 

Oporuka Boajegj Poslanika da se muSrici protjeraju sa Arapskog 
poljiotoka i da se doeekaju delegacije 987. Prenosi se c|d Se'ida ibn Dzubejra daje Ibn Abbas, r.a., rekao: 

- Cetvrtak! Sta j^ cetvrtak? 

Zatim je zaplaka^ toliko da su mu suze nakvasile pijesak pa rekoh: 

- Ibn Abbase, st^ je cetvrtak? - a on odvrati: 

- Bozijem Poslar^iku, a.s., se pojacala bolest paje rekao: "Dajte da 
vam napisem oporiiku da poslije mene ne zalutate!" - pa su se poceli 
sporiti a kod Vjero^jesnika sporenje ne dolikuje. 

Oni rekose: 

- Sta muje, da \\ bunca!? Provjerite! - pa on rece: 
-, ja sam dobro. Oporucujem vam troje: Protjerajte "Pustite vi mene 


424 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI 989. Od Ibn Abbasa, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Onaj ko se vraca na ono sto je poklonio slican je psu koji pobljuje, 
pa se vrati svojoj bljuvotini." 

Darivanje jednom djetetu mimo ostale djece 

990. Od Nu'mana ibn Besira, r.a., se prenosi: 

- Otac me darovao s necim od svoje imovine pa je moja majka, 
Amra bint Revaha, rekla: 

- Ne slazem se s tim dok ti to Boziji Poslanik, a.s., ne posyjedoci. 
Otac me dovede Vjerovjesniku, a.s., zeleci da mu on potvrdi 

ispravnost darivanja pa ga Boziji Poslanik, a.s., upita: 

"Jesi li prema svakom svome djetetu isto ovako postupio?" 

- Nisam - rece on. 

"Bojte se Allaha i budite pravedni prema svojoj djeci!" - upozori 
ga Vjerovjesnik, a.s., pa se moj otac vratio i odustao od tog poklona. 

991. Prenosi se od Nu'mana ibn Besira da je rekao: 

- Moj otac, nosed me, otisao je Bozijem Poslaniku, a.s,, i rekao 
mu: 

- Boziji Poslanice, potvrdi mi da mogu to i to od svoga imetka dati 
na dar Nu'manu. 

"A jesi li svim svojim sinovima dao isto sto i Nu'manu?" - upita ga 
Boziji Poslanik. 

- Nisam - rece on. 

"Trazi, onda, mimo mene ko ce ti to posvjedociti"* - rece mu 
Boziji Poslanik. 

Iza toga upita: * Ovim se misli na osudu ovog cina, a ne da to neko drugi posyjedoci. mUsLIMOVA ZBIRKA HADI5A (SAZETAK) 425 "Da li bi volio d^ su svi jednako dobri prema tebi?" 

- Svakako - rece ^n. 

"Stoga ne cini tako!" - rece Boziji Poslanik. oiirivanje na dofivotno koriSdenje 992. Prenosi se 

"Onaj koji drug' 
dozivotno koriscenje 
god bude iko od vas 
potomku i ne vraca 
nasljedstvo vec obuhvaca.' (t>d Dzabira, r.a., da je Boziji Poslanik, a.s., rekao: 
om covjeku i njegovom potomku dadne nesto na 

rekavsi: - Dajem ovo tebi i tvom potomku dok 
ziv - to pripada onome kome je dato i njegovom 

se prvom vlasniku, jer je on dao poklon koji 993. Prenosi se od Dzabira ibn Abdullaha, r.a., daje Boziji Poslanik, 
s.a.v.s., rekao: 

"Cuvajte vasu imovinu i nemojte je unistavati. Ko dadne nekome 
nesto na dozivotno koriscenje, to pripada onome kome je darovano, 
zivom ili mrtvom, a i njegovom nasljedniku." SERIJATSKO NASUEDNO PRAVO 

Niti muslimcin nasljeduje nemuslimana, niti nemusliman 
muslimana 

V 

994. Od Usamejibn Zejda, r.a., se prenosi daje Vjerovjesnik, a.s., 
kazao: 

"Musliman ne nasljeduje nemuslimana, a ni nemusliman muslimana." 

Dajte ii^ravo nasljedstva onima kojima pripada 

995. Od Ibn Atjbasa, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, s.a.v.s., 
rekao: 

"Dajte (propisailio) pravo nasljedstva onima kojima pripada, a ako 
od njih sta ostane, bnda to dajte najblizem muskom srodniku." 

Kelala - Nasljedstvo onih koji su bez bliiih srodnika (roditelja i 428 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI 997. Prenosi se od Me'dana ibn Ebu Talhe da je Omer ibn el- 
Hattab, r.a., drzao hutbu na dzumi pa je spomenuo Allahovog 
Vjerovjesnika, a.s., i Ebu Bekra, r.a., a zatim kazao: 

- Iza sebe necu ostavid vaznije stvari za mene od kelale. Nisam 
Bozijeg Poslanika, a.s., zapidvao ni o cemu, kao sto sam ga o kelali; a 
nije prema meni bio grub ni zbog cega drugog kao sto je bio zbog 
nje. Prst mi je zabadao u moja prsa govoreci: "Omere, zar ti nije 
dovoljan ajet, koji se nalazi na kraju sure En-Nisa'." 

Ako pozivim, ja cu rijesid pitanje kelale tako da ce to usvojiti i 
onaj ko uci i ko ne uci Kur'an. 

Posljednji objavljeni ajet jeste ajet o kelali 

998. Prenosi se od Beraa ibn Aziba, r.a., da je posljednja sura, 
kojaje potpuno objavljena sura Et-Tevba, a posljednji ajet, ajet o kelali. Imovina pripada nasljednidma 

999. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da bi Boziji Poslanik, kada 
bi mu bio donesen mrtav covjek pod dugom, upitao: 
"Da li je ostavio sredstva da se dug vrati?" 

Ako bi mu bilo receno da je osigurao izmirenje duga, on bi mu 
klanjao dzenazu, a ako nije, rekao bi: "Klanjajte svome drugaru 
dzenazu." 

Nakon sto mu je Allah, dz.s., otvorio riznice materijalnih dobara 
kazao je: 

"Ja sam vjemicima preci nego oni sami sebi pa ko umre kao duznik, 
ja cu vratiti dug za njega, a ko ostavi iza sebe imovinu, ona pripada 
nj ego vim nasljednidma." VAKUF Uvakufljuje se osnovni imetak, a sadaka se daje od prihoda 
uvakufljene imovine 1000. Prenosi s4 od Ibn Omera, r.a., daje rekao: - Dobio Omer, 
Poslaniku, a.s., da g r.a., zemlju na Hajberu pa je dosao Bozijem 
ja upita za savjet u vezi s dme rekavsi: 

- Boziji Posianice, dobio sam na Hajberu zemlju. Nisam nikada 
dobio imovine draz^ od ove, sta mi savjetujes u vezi s njom? 

"Ako hoces, u\jakufi zemlju a podyeli kao sadaku prihode", 
odgovori on. 

Prenosilac daljeikaze: 

- Omer, r.a., je iivakufio tako da se ta zemija ne moze prodavaU 
nid kupovad, da se |ne moze nasljedivati nid poklanjad. 

On dalje kaze: i 

- Dao je pril^ode kao milostinju siromasima, rodbini, 
zarobljenicima, n^ Bozijem putu, putnicima, gostu. Onome ko 430 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIR! Sadaka za onoga koji je umro a nije ni§ta oporudo Vidi hadis koji prenosi Aisa u poglavlju o zekatu pod rednim 
brojem 523. ZAVJET Zavjet se ispunjava ako je u feranicama) pokomosti Allahu 

1002. Od Ibn Oi|iera, r.a., se prenosi da je Omer ibn el-Hattab, 
r.a., pitao Bozijeg Po^lanika, a.s., kojije nakon povratka iz Taifa bio u 
Dzi'rani sljedece: 

- Boziji Poslanice, ja sam se u dzahilijjetu zavjetovao da cu provesti 
u i'tikafu u Mesdzidifi-l-haramu jedan dan, sta ti mislis o tome! 

"Idi i proved! jedan dan", odgovori mu on. 

Njemuje, inace, E^oziji Poslanikbio dao robinju od petine (plijena), 
pa nakon sto je Boziji Poslanik, a.s., oslobodio zarobljenike, Omer 
ibn el-Hatab ih je cuo kako govore: 

- Oslobodio nas jb Boziji Poslanik, a.s.! 
Tada je upitao: 

- Sta je ovo? 
Oni mu rekose: | 

- Boziji Poslanik, |a.s., oslobodio je zarobljenike. 432 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Ko se zayjetuje da te pje§ke id do Kabe 

1004. Prenosi se od Ukbe ibn Amira, r.a., da je rekao: 

- Mqja sestra se zavjetovala da ce pjeske id do Bejtullaha pa je 
zatrazila da umjesto nje upitam o tome Bozijeg Poslanika, a.s. Ja sam 
ga upitao a on rece: 

"Neka pjesaci, a neka i jase!" 

1005. Prenosi se od Enesa, r.a., daje Vjerovjesnik, a.s., vidio starca 
kako tetura naslanjajuc'i se na dvojicu svojih sinova pa upita: 

"Sta je ovome?" 

- Dao je zavjet da ce pjesaciti - rekose mu, a on zakljuci: 
"Svemocnom i Uzvisenom Allahu nije potrebno da iko sebe muci!" 
Pa je naredio da uzjase. 

Odvradanje od zavjeta, jer to ne mljenja sudbinu 

1006. Od Ibn Omera, r.a., se prenosi daje Vjerovjesnik, a.s., 
odvracao od zavjetovanja, govoreci: 

"Ono ne donosi dobro. Njime se zapravo uzima od onoga ko 
skrtari." 

1007. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., daje Vjerovjesnik, a.s., rekao: 

"Zavjet coyjeku nece omoguciti ono sto Allah nije odredio da mu 
se desi, nego se zavjet podudari sa sudbinom pa se njime izmami od 
skrtice ono sto on od sebe ne bi zelio dati." Ne ispunjava se zavjet kojim bi se polcazala neposluSnost Allahu, 
niti zavjet u pogiedu ne(!ega §to nije u ^ovjelcovom vlasni§tvu 

1008. Prenosi se od 'Imrana ibn Husajna, r.a., daje rekao: IV\LJSL1M0VA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 433 - Plemena Sekif 
zarobili dvojicu Ijudi 
zarobili jednog covj 
Naisao je kraj njeg; 
konopcima pa rece: 

- Muhammede! 
On mu pride i 
"Sta je s tobom? 
On nastavi: 

- Zasto si priveo 
je tako iz pocasti) 

Isticuci znacaj 

"Priveo sam te z 

Potom krenu oc. 

- Muhammede, 
Boziji Poslanik, a 

i upita ga: 

"Sta hoc'es?", a 

- Ja sam 
"Da si to rekao Beni Ukajl su bila u saveznistvu pa su Sekifljani 
, ashaba Bozijeg Poslanika, a.s., a drugi su ashabi 
eka iz Beni Ukajla uzevsi s njime i devu Adbu. 

Boziji Poslanik, a.s., dok je ovaj bio svezan u upita: mene i devu "hadzijsku predvodnicu"? (nazvao ju 

t<iga, on mu odgovori: 
;bog zlocina tvojih saveznika Sekifljana!" 

njega, a ovaj ga opet dozva i rece: 
Ivluhammede! 
.s., bijase milosrdan i blag pa se vrati prema njemu cfvaj 
musliman! rece: dok si sobom raspolagao, spasio bi se u svakom 434 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI dosla kod deva. Kad god bi se primakla nekoj devi, ona bi zarikala pa 
ih ona ostavi i zapud se devi Adbi, koja ne riknu. Bila je to, inace, 
deva koja je bila dresirana. Ona sjede na njen zadnji dio, potjera je i 
ode. Primijedli su je i trazili je, ali im je uspjela umaci i zaklela se 
AUahu Svemoc'nom i Svevisnjem da ce je zaklad ako je On pomoc'u 
nje spasi. 

Kad je stigla u Medinu, vidjese je neki Ijudi i zavikase: 

- Evo Adbe, deve Bozijeg Poslanika, a.s. 

Ona rece kako se zavjetovala da ce je zaklati ako je Allah pomocu 
nje spasi te odose Bozijem Poslaniku, a.s., koji, kada mu sve to izlozise, 
rece: 

''Subhanallah\ Kakoje lose nagraduje, zar daje zakolje akoje Allah 
pomocu nje spasi! Ne ispunjava se zavjet u kome ima grijeha, niti 
zavjet u pogledu necega sto nije u coyjekovom vlasnistvu." 

Iskupljenjeza zavjet 1009. Od Ukbeta ibn Amira, r.a., prenose se rijeci Bozijeg 
Poslanika, a.s.: 

"Iskupljenje za zavjet isto je kao i ono za zakletvu." ZAKLETVE ^abrana zaklinjanja roditeljima 

1010. Od Omer^ ibn el-Hattaba, r.a., se prenosi da je Boziji 
Poslanik, a.s., rekao: 

"Zaista vara Allah Svemocni i Uzviseni zabranjuje da se zaklinjete 
vasim roditeljima." 

Omer je kazao: 

- Tako mi AllahaJ, 
cuo da je Boziji Poslanik, 
sto prenosio od nekc^ga. , njima se vise nikad nisam zakleo otkako sam 
ik, a.s., to zabranio, bilo ja licno, bilo da sam 1011. Od Ibn Om^ra 
"Ko se hoce zakleti 
Kurejsije su se za)<:linjal 
"Ne zaklinjite se , r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 
i neka se zakune samo Allahom." 
injale svojim roditeljima pa je Poslanik rekao: 
:|vojim roditeljima." 436 Zekijiuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Ko se od vas zakune i u svojoj zakletvi kaze: "Lata mi" - neka kaze 
La ilahe illallah (neka obnovi iman), a ko svom prijatelju kaze: "Hajde 
da se kockamo, neka podijeli sadaku!" 

U drugom rivajetu stoji: "Ko se zakune Latom i Uzzaom..."* 

Poieljnost da se u zakletvi ka2e: ako Bog da 

1014. Od Ebu Hurejre, r.a., prenose se rijeci Bozijeg Poslanika, a.s.: "Sulejman ibn Davud, vjerovjesnik Allahov, a.s., je rekao: 

- Obici cu nocas sedamdeset svojih zena, i one ce roditi djecake 
koji ce se boriti na AUahovom putu. 

Njegov prijatelj ili melek mu rece: 

- Reci: Ako Allah da! 

On to zaboravi i ne rece pa mu od svih njegovih zena samo jedna 
rodi i to polutana pa Boziji Poslanik, a.s., rece: 

"Da je rekao: -Ako Allah htjedne! - ne bi prekrsio svoju zakletvu, 
nego bi postigao ono sto je zelio." 

Zaklelva je prema nijjetu onoga ko se zakune 

1015. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Zakletva je prema nijjetu onoga ko se zakune." 

Ko svojom zakletvom nastoji oduzeti pravo nekog muslimana, ud 

(fe u Dlehennem 

1016. Prenosi se od Ebu Umame el-Harisija daje Boziji Poslanik, 
a.s., rekao: * Lat i 'Uzza - najpoznadji kumiri piedisiamskih Arapa. MUSLIMOVAZBIRKA HADISA (SAZETAK) 437 "Ko svojom zak 
Allah inuje Dzehenrjem 

Neki covjek upita: 

- Boziji Poslaniar 

"Makar bila i grinc ovaj 1017. Prenosi se 

- Dosli su Bozije 
drugi iz Kinde pa 

- Boziji Poslanici 
ocu. 

Onaj iz Kinde 

-Tojemojazemlj 

Vjerovjesnik, a.s, 

"Imas li ti neki 

- Nemam - odgo^o 
"Bit ce ti kako s(!: - Boziji Poslanice 
sta se zakleo, nista etvom nastoji oduzeti pravo nekog muslimana, 
ucinio boravistem, a zabranio muje Dzennet." 

, a ako je posrijedi nesto sasvim malo? 
ica misvak-drveta", zakljuci on. od Vaila ibn Hudzera, r.a.: 

m Poslaniku, a.s., jedan covjek iz Hadremevta i 
j iz Hadremevta rece: 
, ovaj mi je oteo zemlju kojaje pripadala mome rece: ja, jaje obradujem i on na nju nema nikakvo pravo. 
., upita onoga iz Hadremevta: 
dokaz?" 

ri, a on nastavi: 
on zakune!" 

, ovo je covjek grjesnik. Ne obazire se na ono za 
mu nije sveto - rece covjek, a Vjerovjesnik, a.s., 438 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "AUaha mi, ja vas ne mogu nositi, niti imam nesto na cemu bih 
vas prevezao." 

- Ostadosmo tu koliko je Allah htio, potom mu bijahu dovedene 
deve i on nam zapovijedi da uzmemo tri bjelogrbe deve. Posto se 
udaljismo, neki izmedu nas rekose: 

- Allah nas nece usreciti. Dosli smo Bozijem Poslaniku, a.s., da 
zatrazimo deve pa se zakleo da nas ne moze prevesti, a zatim nam je 
dao deve... 

Oni mu se vradse i o tome ga obavijestise pa on rece: 

"Nisam vam ja osigurao prijevoz, nego Allah. AUaha mi, ja se, ako 
Allah da, ni na sta necu zakleti a da necu, cim vidim bolje rjesenje, za 
zakletvu dati otkup i postupid onako kako je bolje." 

1019. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., daje rekao: 

- Neki covjek je ostao do kasno navecer kod Vjerovjesnika, a.s., pa 
kad se vrad kuci, zatece djecu da spavaju. On se zakle da zbog svoje 
djece nece jesti, ali mu se nesto prohtije pajede te dode Bozijem 
Poslaniku, a.s., i to mu isprica a Boziji Poslanik, a.s., rece: 

"Ko se na nesto zakune, pa vidi neko bolje rjesenje, neka postupi 
kako je bolje, a za zakletvu neka izvrsi iskup (keffaret)." 

Iskupljenje za zakletvu 1020. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Allaha mi, veci je grijeh da covjek u svojoj zakletvi ostane uporan 
a u tome bude steta za njegovu porodicu, nego da prekrsi zakletvu i 
za nju se iskupi, onako kako je to Allah propisao." SVETOgi ZIVOTA, OSVETA I KRVARINA 
Svetost livota, imovine i Cast! 

1021. Od Ebu I^ekere, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Vrijemeje zaokruzeno upravo onakvim kakvoje bilo na dan kada 
je Allah nebesa i Zemlju stvorio. Godina ima dvanaest mjeseci od 
kojih su cetiri sveta. Tri su zaredom: zu-1-ka'de, zu-1-hidzdze i 
muharrem, te redzeb, mjesec plemena Mudar, koji je izmedu dzumada 
i sa'bana." Potom uDita: 

"Koji je ovo mje|sec?" 

- Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju - odgovorismo mi. On je 
zatim zasudo toliko da smo mi pomislili da ce ga nazvati nekim drugim 
imenom, a on onda upita: 

"Nije li ovo zu-l-]iidzdze?" 

- Jeste - rekosmo, a on zapita: 
"Koji je ovo grad?" 440 Zekiijuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Zaista su vam vasi zivoti i vasi imeci i vasa cast sveti kao sto vam 
je svet ovaj dan u ovome gradu i u ovom mjesecu, Vi cete se susresti 
sa vasim Gospodarem, pa ce vas On za vasa djela pitati. Ne vracajte se 
posliie mene ninosto u zabludu Da da se medusobno ubiiate. Neka 

Zatim je upitao: 

"Eto, jesam li vam saopcio?" 

Prvo za §ta de se suditi na Sudnjem danu jeste ubistvo 

1022. Od AbduUaha ibn Mesuda, r.a., se prenosi da je Boziji 
Poslanik, a.s., rekao: 

"Prvo za sta ce se suditi na Sudnjem danu jeste ubistvo." 

Kad je dozvoljeno ubiti muslimana 

1023. Od Abdullaha ibn Mesuda, r.a., se prenosi da je Boziji 
Poslanik, a.s., rekao: 

"Nije dozvoljeno ubiti muslimana koji govori La ilahe illallah i 
svjedoci da sam ja Allahov Poslanik, izuzev u jednom od tri slucaja: 
Kad kao ozenjen ucini blud, kad ubije drugog muslimana i kada 
napusti svoju vjeru i zajednicu (dzemat)." Propis za onoga ko napusti islam pa ubija i ratuje 

1024. Prenosi se od Enesa ibn Malika, r.a., daje jedna grupa od 
osam osoba iz Ukle, dosla Bozijem Poslaniku, a.s., i dala prisegu na 
vjernost. Kasnije su se, medutim, pozalili Bozijem Poslaniku, a.s., da 
su im tijela oslabila i da im je zemlja oko Medine nezdrava pa im on 
rece: IVIUSUMOVAZBIRKA HADISA (SAZETAK) i mlijeko deva i ozdravili, ali su onda ubili 

. Boziji Poslanik, a.s., je cuo za to paje poslao za 

uhvati i dovede. On je naredio da im se izosijecaju 

se povade oci,* a zatim su ostavljeni na suncevoj 1026. Prenosi se 441 "Zasto ne biste otisli sa nekim od nasih pastira i uzimali devinu 
mokracu i mlijeko!' 
- Hocemo - 1 

Otisli su, pili m(j)kracu 
pastira i otjerali d 
njima potjeru koja ihi i 
ruke i noge i da im : 
zegi dok nisu pomrl: Grijehprvogubice 1025. Prenosi je od AbduUaha ibn Mesuda, r.a., da je Boziji 
Poslanik, a.s., rekac : 

"Nijedan covjek ] 
nece imati udio u 
praksu uveo ubistvo. nece bespravno biti ubijen, a da prvi Ademov sin 
rijehu prolijevanja njegove krvi, jer je on prvi u Cime eovjek sebi oduzme zivot time de biti loznjavan i u 
DIehennemu od Ebu Hurejre, r.a., daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 442 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI ashabima Bozijeg Poslanika, a.s., bijase neki covjek koji ne ostavi 
nijednog jedinog bjegunca a da ga ne stize i ne ubi svojom sabljom. 
Ashabi rekose: 

- Niko od nas ih nije nanizao na svoju sablju (dobro se borio) kao 
taj i taj, a Boziji Poslanik, a.s., rece: 

"On je dzehennemlija, sigurno."* 

Neko izmedu Ijudi rece: 

- Ja cu mu biti stalno pratilac. 

On ga je tako stalno i pratio. Ako bi ovaj zastao, i on bi stao za 
njim, ako bi ovaj pozurio, zurio bi i on za njim. Taj covjek zatim 
bijase zestoko ranjen pa prije nego sto ce umrijeti, postavi rukohvat 
sablje na zemlju, a vrh izmedu svojih grudi, zatim se navali na sablju 
i sam ubi sebe. Covjek koji gaje pratio dode Bozijem Poslaniku, a.s., 
i zavika: 

- Svjedocim da si ti AUahov Poslanik! 
"Zasto to?" - upita on, a ovaj nastavi. 

- Sjec'as se onog covjeka za koga si ti rekao da je dzehennemlija, 
pa se Ijudi tome cudili, aja sam rekao: Pratit cu gaja za vas!? Isao sam 
za njim sve dok nije zestoko ranjen i vidio sam kako je, prije nego sto 
ce umrijeti, postavio rukohvat svoje sablje na zemlju, a vrh izmedu 
svojih grudi, zatim se navalio na sablju i ubio sam sebe. 

Boziji Poslanik, a.s., rece: 

"Covjek, doista, moze biti dzehennemlija a da se Ijudima cini da 
on postupa onako kako dzennetlija postupa, a isto tako, moze biti 
dzennetlija, a da se Ijudima cini da on postupa onako kako postupa 
dzehennemlija. " 

Ko ubije kamenom treba ga ubiti na isti nadn 

1028. Prenosi se od Enesa ibn Malika, r.a., da je nadena neka 
djevojka izubijane glave izmedu dva kamena pa su je upitali: * Ovom covjeku je bilo ime Kuzman, navodi Hatib i veli da je bio od munafika. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 443 - Ko ti je ovo uc 
spomenuli 
priveden i nakon 
da mu se glava nio? Je li taj i taj, paje li taj i taj, dok joj nisu tako 
nekakvdtg Jevreja. Tada je klimnula glavom pa je Jevrej 
stoje to potvrdio, Boziji Poslanik, a.s., je naredio 
kamenom. izubija Jjedanje za ruku i izbijanje zuba 1029. Od Imraria 
ugrizao drugoga za 
iscupao prednji zub 
tog covjeka pozovu 
a.s., rece: 

"Sta ti trazis od 
svoju ruku pa da 
ruku, neka ti je on 
on kriv!)"* ibn Husajna, r.a., se prenosi daje jedan covjek 

ruku te je ovaj istrgnuo svoju ruku, a onome 

ili zube. On zatrazi od Bozijeg Poslanika, a.s., da 

]|aa sud (jer mu je izbio zube), pa mu Boziji Poslanik, mene? Hoces li da mu naredim da ti u usta stavi 

je odgrizes kao sto zivotinja grize!? Daj ti svoju 

(bdgrize paje onda trgni sebi!!! (ako mislis da tije mu Zaranjavan e sljeduje odmazda, osim ako se zadovolje 
otkupninom 1030. Prenosi s(; od Enesa, r.a., daje Rebiova sestra Umm Haris 444 Zekijiuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Nece, Allaha mi! Nad njom se, AUaha mi, to nikada nece izvrsiti.* 
Onaje tako govorila sve dok ovi nisu prihvatili otkupninu pa Boziji 

Poslanik, a.s., rece: 

"Ima zaista takvih Allahovih robova da bi im On uvijek uslisao 
zelje, kad god bi Ga stali preklinjati." 

Kad neko prizna ubistvo pa bude isporu(!en srodniku (staratelju) 
ubijenog, a ovaj ga oslobodi 

1031. Prenosi se od Alkame ibn Vaila da mu je njegov otac, r.a., 
ispricao sljedece: 

- Sjedio sam sa Bozijim Poslanikom, a.s., kad dode neki covjek 
vodeci drugog svezanog komadom kolana pa rece: 

- Boziji Poslanice, ovaj je ubio moga brata! 
"Jesi li ga ubio?" - upita Boziji Poslanik, a.s. 
Onaj covjek se opet ubaci: 

- Ako ne prizna, ja cu donijeti ocit dokaz protiv njega. 

- Jesam, ubio sam ga - rece ovaj. 
"A kako si ga ubio?" - upita on. 

- On i ja smo tresli lisce sa nekog drveta pa mi je poceo psovati i 
naljutio me pa sam ga udario sjekirom po tjemenu i ubio ga - rece 
on. 

Boziji Poslanik, a.s., ga upita: 

"Imas li ti ista svoje licno da se iskupis?" 

- Ja osim odjece i sjekire nemam nista - odgovori on. 

"Da li bi te tvoj narod otkupio?" - upita ga Boziji Poslanik. * Ovdje nije posrijedi odbijanje vjerskog propisa, vec se radi o njezinom 
nastojanju da one koje imaju pravo na pravicnu nadoknadu privoli da pristanu na 
iskupninu, odnosno da navede Vjerovjesnika, s.a.v.s,, da se kod njih zauzme za to. 
Ona se zaklinjala vjerujuc'i da suprotna strana nece dopustiti da njezina zakletva 
bude prekrsena, navodeci ih tako na oprost. WiUSLlMOVA ZBIRKA HADISA (5AZETAK) ne ' isti rece: - Ja kod svojih 
a.s., dobaci onaj 

"Evo ti ovaj tvqj 

On ga povede, 

"Ako ga ubije i 

Ovaj se vrati i 

- Boziji Poslanice 
kao i on, a preuzeo 

Boziji Poslanik, 

"Bi li ti volio da 

- Volio bih Vjeravj 
Boziji Poslanik, 
"Totijezato." 
Ovaj bad vrijedim toliko - odgovori on, a Boziji Poslanik, 
kobiad kolana covjeku koji ga je doveo i rece: 
saputnik." 
pa. kad se okrenuo, Boziji Poslanik, a.s., rece: 
ije kao i on." 445 , cuo sam kako kazes da sam, ako ga ubijem, isti 

sam ga prema tvom naredenju. 

a.s., upita: 

on ponese i tvoj grijeh i grijeh ubijenoga?"* esnice - rece on. 
a.s., rece: komad kolana i pusd onog covjeka na slobodu. Krvarina za zenu koja bude udarena po stomaku pa rodi (pobacO 
dijele i umre te krvarina za novorodende 

1032. Prenosi s^ od Ebu Hurejre, r.a., da je rekao: ^rio T-T ll'7*='l C11 «F> rkotiikip na-ip ieHna od niih ovu 446 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Boziji Poslanik, a.s., rece: 

"Ovaj je uistinu brat vracara zbog ovih rima koje je izrekao. SluJ!ajevi u kojima se ne plada krvarina 

1033. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Za ozljede u bunaru (koji covjek iskopa u svojoj zemlji pa neko 
upadne) nema krvarine, za ozljede u jami ili rudniku nema krvarine, 
za ozljede od nerazumnog (zivotinje i si.) nema krvarine, a za 
pronadeno zakopano blago se plac'a petina." ZAKLETVA ONIH KOJI SE OPTUZE ZA UBISTVO 6naj ko se zaklinje u torn siuCaju [da : koja ste 1034. Od Sehla 
naroda se prenosi 
zbog neimastine 
mu daje Abdullah 
bunar, pa ode Jevre|jima 

- AUaha mi, vi 

- Mi ga, tako 
svojim saveznicima 
Huvejs, kojije od 
koji je bio na Hajb 

"Pusti starijeg, 
Govorio je Huve 
"Trebaju platiti 
rat." 

Roziii Poslanik. ibn Ebu Hasme, od najstarijih Ijudi njegovog 

su Abdullah ibn Sehl i Muhajjis izasli na Hajber 

ih je zadesila. Muhajjisuje neko dosao i rekao 

ibn Sehl ubijen i bacen u jedan izvor ili plitak 

i rece im: ga ubili! 

AUaha, nismo ubili! - rekose oni pa on ode 

to im isprica. Otpocese govoriti on i njegov brat 

ijijega stariji, i Abdurrahman ibn Sehl. Muhajjis, 

, poce pricati, ali mu Boziji Poslanik, a.s., rece: 

starijeg!" 
s pa Muhajjis, nakon cega Boziji Poslanik, a.s., rece: 
krvarinu za vaseg prijatelja ili cemo im najaviti Ucsa eru pusti , a.s.. im ie u vezi s ovim poslao i pismo pa oni 448 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Priznavanje zakletve za ono za §ta je data (u dzahilijjetu) 

1035. Od jednog ashaba ensarije se prenosi da je Boziji Poslanik, 
a.s., potvrdio zaklinjanje kakvo je prakticirano prije islama. KAZNE Kazne za zinaluk ne^enjenih i zenjenih 1036. Prenosi se 
- Kada bi Bozij en 
stanju i promijenila 
Objava i on je bio 

"Uzmite od men^ 
sa udavanom, 
propisuje se stotinlu 
neozenjenog (ili r 
progonstva. daje Ubade ibn es-Samit, r.a., rekao: 
Poslaniku, a.s., dolazila objava, bio bi u teskom 
bi mu se boja lica. Tako je jednog dana dosla 
tdkav. A kad se smirio, rece: 

(propis), za njih je Allah odredio ijesenje: Zenjen 

njen sa neudavanom. Za udatu (ili ozenjenog) 

biceva, zatim ubistvo kamenovanjem, a za 

eudatu) stotinu biceva, zatim godinu dana Kamenovanje ozenjenog Covjeka ili udate zene zbog zinalul<a 1037. Od Ubejd 
cuo AbduUaha ibn 

- Omer ibn el- allaha ibn Abdullaha ibn Utbeta se prenosi daje 
Abbasa, r.a., kad govori: 
Haftab, r.a., je sjedeci na minberu Bozijeg Poslanika, 450 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI zenama, koji ucine zinaluk za koji postoje jasni dokazi, trudnoc'a ili 
priznanje. 

Kazna za onoga ko prizna sopstveni zinaluk 

1038. Prenosi se daje Dzabir ibn Semure, r.a., rekao: 

- Bozijem Poslaniku, a.s., doveden je neki covjek niskog rasta, 
rascupane kose, misicav, ogrnut plastom. Bio je ucinio zinaluk pa ga 
Boziji Poslanik, a.s., dva puta vrati nazad. A zatim naredi da bude 
kamenovan. Potom Boziji Poslanik, a.s., rece: 

"Kad god smo mi odlazili u boj boreci se na AUahovom putu, 
pojedinci medu vama su ostajali iza nas sa seksualnim nagonom poput 
onoga u jarca, da nekoj zenskoj daruju nesto tecnosti. Kad god mi 
Allah omoguci da kaznim nekog takvog, kaznit cu ga da bude pouka 
drugima." 

Prenosilac (Su'be) veli daje ovo govorio Se'idu ibn Dzubejru, pa 
je on rekao: 

- On ga je cetiri puta vratio! A u jednom rivajetu stoji da gaje 
vratio dva ili tri puta. Odbijanje priznanja zinaluka (etlri puta, rupa za kamenovanog, 

odgadanje izvrSenja kazne nosedoj 2eni dok ne rod! te d2enaza- 

namaz kamenovanoj osobi 

1039. Prenosi se od Burejda, r.a., daje Maiz ibn Malik el-Eslemi 
dosao Bozijem Poslaniku, a.s., i rekao: 

- Boziji Poslanice, ja sam sebi nanio zulum i ucinio zinaluk, zelio 
bih da me ocistis od ovog grijeha. On ga vrati, ali covjek opet sutradan 
dode, pa rece: 

- Boziji Poslanice, ucinio sam zinaluk. 

On ga i drugi put vrati. Zatim Boziji Poslanik, a.s., posla poruku 
njegovima, pitajuci: MJSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 451 - Znate li vi za 
torn pogledu nesto 

Oni odgovorise: 

- Mi ga znamo 
mozemo vidjeti, on 

Covjek mu dode 
nj ego vim raspitujucf 
da on nema 
cetvrti put, naredi 

Doslaje i jedna 

- Boziji Poslanici 
molim te. 

On je vrati, a 

- Boziji Poslanic^ 
Maiza, a ja sam, 

"Necu! Idi dok kakav mentalni nedostatak kod njega? Da li mu u 
osporavate? ]^ao potpuno pametnog, prema onome sto mi 
je medu najboljim od nas. 

i treci put pa Boziji Poslanik, a.s., ponovo poruci 

i se o njegovom stanju. Oni ga opet obavijestise 

, ni tjelesnog, ni mentalnog. Kad je dosao 

se za njega iskopa jama i da bade kamenovan. 

Gamidijka* rekavsi: 

, ja sam ucinila zinaluk, ocisti me ovog grijeha, nedostatka. da sutradan Kad se porodila, 
rekia! ona upita: 

, zasto me vracas? Mozda ces me vrac'ati kao i 
Allaiha mi, i zatrudnjela. 

ne porodis", rece on. 

donijela je dijete zamotano u nekakvo platno i se 452 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Polahko, Halide! Tako mi Onoga koji raspolaze mojim zivotom, 
ona se toliko iskreno pokajala da bi i onome ko cini nepravdu (varajuci 
pri trgovini i si.) bilo oprosteno kad bi se tako pokajao." 

Potom je naredio da joj se klanja dzenaza-namaz, koji je on licno 
kao imam klanjao. Nakon toga je zakopana. 

Kamenovanje Jevreja pod islamskom vlaSdu zbog zinaluka 

1040. Od Abdullaha ibn Omera, r.a., se prenosi da su Bozijem 
Poslaniku, a.s., dovedeni neki Jevrej ijevrejka koji su pocinili zinaluk 
paje Boziji Poslanik, a.s., otisao Jevrejima i upitao: 

"Sta je u Tevratu propisano za onoga ko ucini zinaluk?" 

- Mi im unakazimo lica pa ih postavimo na dva magarca okrenuvsi 
im lica prema repu, a onda se takvi vode po gradu - odgovorise oni. 

Boziji Poslanik, a.s., rece: 

"Dajte Tevrat ako govorite istinu!" 

Oni ga donesose i pocese citati, a kad dodose do stavka o 
kamenovanju, mladic koji ga je citao stavi svoju ruku preko ajeta o 
kamenovanju i procita ono ispred i iza njega te Abdullah ibn Selam, 
koji je bio sa Bozijim Poslanikom, rece: 

- Naredi mu da digne ruku. 

On je podize a ispod nje stavak o kamenovanju. Boziji Poslanik, 
a.s., naredi te njih dvoje kamenovase. Abdullah ibn Omer kaze: 

- Bio sam sa onima koji su ih kamenovali i vidio njega kako nju 
stiti svojim tijelom. BiCevanje robinje kad ut\n\ zinaluk 

1041. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
upitan o robinji koja ucini zinaluk, a nije udata, paje odgovorio: 

"Ako ucini zinaluk, bicujte je, ako potom opet ucini zinaluk, 
ponovo je bicujte, a ako i nakon toga ucini zinaluk, bicujte je i prodajte, 
makar i za kolan od sedla." MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 455 Ibn Sihab kaze: 

- Ne znam je li t|) poslije trec'eg ili poslije cetvrtog bicevanja. 

Pravo via snika da izvrSi kaznu nad svojim robom 

1042. Od Ebu ^bdurrahmana, r.a., se prenosi da je rekao Alija, 
r.a., nahutbi: 

- Ljudi, izvrsite 
ili nezenjeni. Neka 
zinaluk pa mi je n^redio 
bijase porodila pa 
i to spomenuh Vjerovjesniku 

"Dobro si postup 

U jednom rivajetu se dodade: "PusU je dok se ne oporavi! ]3ropisanu kaznu nad vasim robljem, bili zenjeni 

od robinja Bozijeg Poslanika, s.a.v.s., je ucinila 

io da je izbicujem. Medudm, ona tek sto se 

se pobojao daje ne ubijem ako bih je bicevao 

, a.s., a on rece: L/it" KAZNAZAKRADU 
Sb obavezuje na odsijecanje aike 

1043. Prenosi s^ od Aise, r.a., daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 


454 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Allah prokleo kradljivca! Ukrade jaje pa mu bude odsjecena ruka 
ili ukrade konopac pa mu bude odsjecena ruka." 

Zabrana zauzimanja za neizvrSenje propisane kazne 

1046. Prenosi se od Aise, r.a., supruge Vjeroyjesnikove, a.s., da su 
se Kurejsije bill zabrinuli za jednu zenu Mahzumijku* koja je nesto 
ukrala, u vrijeme Vjerovjesnika, a.s., pri osvojenju Mekke, pa rekose: 

- Ko bi se za nju zauzeo kod Bozijeg Poslanika, a.s.? 
Zaum rekose: 

- Ko bi se usudio drugi doli miljenik Bozijeg Poslanika, a.s., Usame 
ibn Zejd. 

Ona bijase dovedena Bozijem Poslaniku, a.s., pa se Usame ibn 
Zejd poce za nju zauzimati, ali se Bozijem Poslaniku, a.s., promijeni 
boja lica, pa rece: 

"Zar ti posredujes za neku od Allahovih kazni?" 

Usame mu rece: 

- Boziji Poslanice, moli Allaha da mi oprosti. 

Navecerje Boziji Poslanik, a.s., ustao i odrzao govor iskazavsi prvo 
zahvalu Allahu Svevisnjem kako to samo Njemu i dolikuje, potom je rekao: 

"A sada da predemo na stvar. One prije vas je upropastilo to sto 
nisu izvrsavali kaznu nad nekim ko ukrade ako je plemickog porijekla, 
a izvrsavali su je kad ukrade neko slabijeg porijekla. Tako mi Onoga 
Koji raspolaze mojim zivotom, kada bi Fatima, kc'i Muhammedova, 
ukrala, ja bih joj zaista odsjekao ruku." 

Zatim je naredio, i toj zeni je odsjecena ruka. 

Aisa, r.a.,je rekla: 

- Divna li je kasnije bila njena tevba. Ona se udala i dolazila mi 
poslije toga, aja sam Bozijem Poslaniku, a.s., prenosila molbu za ono 
sto joj je bilo potrebno. ' Tj. iz plemena Mahzum. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 455 KAZNAZAALKOHOL 
Koltko se bi^uje onaj ko pije alkohol 1047. Prenosi se 

- Bio sam prisutaii 
Velida koji je nakon 

- Hocete li da vaijn 

Posvjedocise dvojica 
rece da je ovaj pio 
povraca. Osman rec^ 

- Ne bi ga mogao 
Zatim rece: 

- Alija, ustani i bi^uj ga 

- Hasane, ustani i 
Hasan, kao zamj^raj 

- Nek sprovodi i 

- Abdullah ibn da je Hudajn ibn el-Munzir Ebu Sasan rekao: 

kod Osmana ibn Affana, r.a, kad mu dovedose 
sto je klanjao dva rekata sabah-namaza, upitao: 

jos klanjam? 

Ijudi protiv Velida. Jedan od njih, Humran, 
ilkohol, a drugi posvjedoci kako ga je vidio da 

ni povracad da ga nije popio. bicuj ga! - rece Alija. 
juci Osraanu, rece: 
iieskocu onaj ko u slasd uziva lahkocu! 
*fere, ustani i bicuj ga! Dza 456 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Ni^e kazne bi(!evanjem 

1049. Prenosi se od Ebu Burda el-Ensarija, r.a., da je cuo Bozijeg 
Poslanika, a.s., kad kaze: 

"Izuzev kazni (bicevanjem) koje je Allah propisao, niko ne smije 
biti bicevan vise od deset udaraca bicem." 

Ko zaslufi kaznu pa se ona nad njim izvrSi, iskupio se 

1050. Prenosi se od Ubade ibn es-Samita, r.a., da je rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., nas je obavezao, kao sto je obavezao i zene, 
da Allahu ni na koji nacin sirka ne cinimo, da ne krademo, da ne 
cinimo zinaluk, da ne ubijamo nasu djecu, da ne lazemo i ne 
potvaramo jedni druge. Pa ko uspije u tome imat c'e kod Allaha 
nagradu. Ko zasluzi kaznu pa se ona nad njim izvrsi, to ce mu biti 
iskupljenje, a onaj ciji prijestup Allah, dz.s., ostavi u tajnosti, prepusten 
je Allahu, ako hoc'e kaznit c'e ga, a ako hoc'e oprostit ce mu. granom i obucom, dok je Ebu Bekr udarao cetrdeset udaraca. Isto tako Muslim 
biijezi hadis u kojem stoji da je pred Vjerovjesnika doveden jedan covjek koji je pio 
alkohol pa je on naredio da mu se s dvije palmine grane udari oko cetrdeset udaraca! 
Priredivac ove skracene verzije Muslimove zbirke je, medutim, ovsij hadis izostavio. 
Kaznjavanje aikoholicara bicevanjem ustanovljeno je kasnije - po jednima za vrijeme 
Ebu Bekra, a po drugima za vrijeme Omer, r.a. (V. Muhammed, Siddik Hasan Han 
El-Kanudzi, Er-Revda en-nedijje, Mektebetu-1-Kevser, Rijad, 1996. 4. izdanje, 2. svezak, 
str. 611.) pUDENJEISVJEDOCENJA 

Presuda se dorjosi na osnovu izlozenog i vjeSto prezentiranog 

dokaza se 1051. Prenosi 
s.a.v.s., da je Bozi 
parnicara pred 

"Ja sam samo 
od njih bude rjecitlj 
istinu i donesem 
pravo drugog 
ga prihvati ili neka 1052. Od Aise, 
"Najmrzi covjek od Umm Seleme, r.a., supruge Vjerovjesnika, 
i Poslanik, a.s., jednom prilikom cuo galamu 
vratjima svoje sobe pa je izasao i rekao: 

covjek kome dolaze parnicari. Moguce je da neko 

ji od onog drugog pa da pomislim da on govori 

pr^sudu u njegovu korist. Ali, kome ja tako dosudim 

muslimana, neka zna daje to dio Dzehennema pa neka 

ostavi." Zagri^eni pami^r r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 
AUahu je zagrizeni parnicar." 458 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Sudija ne smije donositi presudu u srdzbi 

1055. Prenosi se da je Abdurrahman ibn Ebu Bekre rekao: 

- Moj otac je poslao Ubejdullahu ibn Ebu Bekri, sudiji u Sidzistanu, 
pismo koje sam ja licno napisao; 

- Nemoj suditi dvojici dok si u srdzbi jer sam cuo Bozijeg Poslanika, 
a.s., kad govori: 

"Neka niko dvjema stranama ne sudi dok je u srdzbi." 

Kad sudija sudi nepristrasno pa presudi ispravno ill pogrijeSI 

1056. Od Amra ibn el-Asa, r.a., se prenosi da je cuo Bozijeg 
Poslanika, a.s., kako govori: 

"Kad sudija nepristrasno sudi pa donese ispravnu presudu, imat 
ce dvostruku nagradu. Ako nepristrasno sudi pa i pogrijesi, imat ce 
jednu nagradu." RazliCite presude nepristrasnih sudaca 

1057. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., 
rekao: 

"Dok su dvije zene bile zajedno sa po jednim svojim sinom, naide 
vuk i pojede jedno dijete. Jedna od njih rece onoj drugoj: 

- Tvoga sina je pojeo. 

- Pojeo je tvoga sina! - rece ona druga 

Otisle su zajedno Davudu, a.s., da im presudi, pa on presudi u 
korist starije. Zatim su istupile pred Sulejmana, sina Davudova, a.s., i 
obavijestile ga o sporu pa on rece: 

- Dajte mi noz da ga raspolovim za vas dvije. 

- Nemoj, Allah ti se smilovao, to je njen sin - rece mlada, i on 
donese presudu da mladoj pripadne dijete." 

Ebu Hurejre kaze: M JSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 459 to 2: - Allaha mi, do 
mi sine stalno govoi dana nikad nisam cuo za noz da se kaze "sikkin", 
ili "mudjeh". 

Sudac miri protivniCke strane 

1058. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Kupio neki covjek posjed u kome je kasnije nasao cup sa zlatom 
pa je rekao ranijem vlasniku: 

- Uzmi svoje zlato! Ja sam od tebe kupio zemlju, a ne zlato. 
-Ja sam tebi procLao zemlju i ono stoje na njoj! - uzvrati prodavac. 
Odu oni zajednc nekom co\jeku da im presudi pa ih on upita: 

- Imate 11 vi djece;? 
Jedan rece: 

- Ja imam sina! 

- Ja imam kcerki^ - rece drugi. 
Onaj covjek im ptresudi: 

- Ozenite tog mladica torn cljevojkom, dio toga potrosite na sebe 
a dadnite i sadaku. NADENASTVAR 
Propis oko nadene stvari 

1060. Od Zejda ibn Haiida ibn Zejda el-Dzuhenija, ashaba Bozijeg 
Poslanika, a.s., se pi enosi da je rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., upitan je o nadenom zlatu ili srebru paje 
rekao: 

"Utvrdi identitet kanapa i kese u kojoj se to nalazilo, zatim godinu 
dana to oglasavaj pa ako ne saznas ko je vlasnik, trosi ga, ali neka ti 
bude kao stvar povjerena na cuvanje, pa ako ti se ikad javi vlasnik, 
predaj mu ga." 

Upitan je i o izgubljenoj devi paje rekao: 

"Sta se ona tebe tice? Pusti je, ona ima svoje tabane (kopito) i 
svoju mjesinu za vodu (grbu), dolazi na vodu i brsti zbunje sve dok je 
njen vlasnik ne nade." 

Upitan je i o (izgubljenoj) ovci paje rekao: 

"Nju uzmi, jer ce ona pripasti ili tebi, ili tvome bratu, ili vuku." 4fi9 ToUfliirJHfn AKrJiiln-7lm CI ^/ll (M7IDf 1063. Prenosi se od Ibn Omera, r.a., da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Neka niko niciju stoku ne muze, izuzev sa dopustenjem njenog 
vlasnika! Zar bi neko od vas volio da ko provali na njegov cardak, 
obije njegovu ostavu i odnese namirnice? Stoka svojim vlasnicima u 
svojim vimenima skuplja hranu pa neka niko niposto ne muze tudu 
stoku bez dopustenja njenog vlasnika." GOSTOPRIMSTVO Propifi u vezi s onim ko odbija primiti gosta 1064. Prenosi s^ da je Ukbe ibn Amir, r.a., rekao: - Pitali smo: 

- Boziji Poslanic^ 
koji nec'e da nas ugoste 

Boziji Poslanik, 

"Ako dodete na 
to prihvatite, a ako 
koje gostima pripad.a , ti nas saljes u misije pa mi znamo doci Ijudima 
, sta nam savjetujes? 

a.s., nam je odgovorio: 

odu koji vam pruzi sve sto je potrebno gostu, vi 
ne postupe tako, vi sami uzmite od njih pravo Obaveznost gostoprimstva 464 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Dok smo putovalijednom sa Bozijim Poslanikom, a.s., dode neki 
covjek na svojoj jahalici pa poce zagledati desno-lijevo te Boziji 
Poslanik, a.s., rece; 

"Ko ima viska devu nekaje ustupi onome ko je nema, a ko ima 
visak poputbine neka time snabdije onoga ko je nema." 

Spominjao je i druge vrste imovine dok nismo uvidjeli da niko od 
nas nema pravo na neki visak. Naredba o sakupljanju poputbine kad je nema dovoljno i 
potpomaganje u tome 

1067. Prenosi se od Ijasa ibn Seleme daje njegov otac, r.a., rekao: 

- Isli smo jednom sa Bozijim Poslanikom, a.s., u vojni pohod pa 
nas je zadesila oskudica toliko da smo namjeravali zaklad nekoliko 
deva. Medutim, Vjerovjesnik, a.s., naredi da skupimo najedno mjesto 
svu hranu s kojom raspolazemo pa prostrijesmo kozni prostirac na 
koji bijase sakupljena poputbina Ijudi. Ja sam se protezao na nozne 
prste da procijenim koliko toga ima i zakljucio da tu ima hrane koliko 
mesa odjedne koze, a nasje bilo cetrnaest stotina (1400). Jeli smo 
dok se svi nismo zasitili, potom smo napunili nase putne torbe, a 
Vjerovjesnik, a.s., je upitao: 

"Ima li vode za abdest?" 

Potom, veli, dode neki covjek nosed koznu zdjelu u kojoj je bilo 
nesto malo vode, on to izli u neki vrc, pa smo se svi mi abdestili 
polijevajuci vodu obilno, a bilo nasje cetrnaest stotina. Potom dodose 
osmorica nekih Ijudi pa upitase: 

- Ima li ciste vode? 

Boziji Poslanik, a.s., odgovori: 
"Voda za abdest je potrosena." DZIHAD 

rijefima SvejiSnjeg Allaha: Ne mislida su umriionikojisu 
ubijeninaAUc^hovomputu,., i spominjanje Sehidskih du§a 1068. Prenosi se 

- Pitali smo 
da su mrtvi oni koji 
upocastimasu 

- 1 mi smo, zaist^i 

"Njihove duse s 
(kandilje) koje su 
onda se vracaju kod 
pitajuci ih: 

- Zelite li stogodf" 

- Sta bismo mogli 
- odgovore oni, a on 
to pitanje i dalje biti obj od Mesruka da je rekao: 

AbdiiUaha ibn Mesuda, r.a., o ajetu: I niposto ne misli 

poginuli na Allahovom putu. Naprotiv, oni su zivi, 

kodsv^ga Gospodara (Alu 'Imran, 169.), paje odgovorio: 

., pitali o tome paje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

a u njedrima zelenih ptica, one imaju svjetiljke 

jesene o Ars, u Dzennetu se krecu kuda zele, a 

tih svjetiljki pa im se jasno pojavi njihov Gospodar pozeijeti kad se krecemo Dzennetom kud zelimo? 
im to isto tri puta ponudi. Posto uvide da ce im 
postavljano, onda kazu: 466 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Tada ustade neki covjek bijedne vanjstine i upita: 

- O Ebu Musajesi li ti cuo Bozijeg Poslanika, a.s., da to kaze? 

- Jesam - odgovori on. 

Potom se, veli, vrati svojim drugovima i rece: 

- Saljem vam selam! - a zatim slomi korice svoje sablje i baci ih te 

Podsticanje na d^ihad i njegova vrijednost 

1070. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Allah je zagarantirao: Onome ko krene na put samo zato da bi 
se na Mome putu borio, vjerujuci u Mene i u poslanike Moje - Ja sam 
garancija da cu ga uvesti u Dzennet ili ga vratiti u prebivaliste njegovo, 
odakle je krenuo, sa nagradom, ili plijenom kojegaje stekao! Tako 
mi Onoga u cijoj ruci je Muhammedov zivot nema nijedne rane koju 
neko zadobije na Allahovom putu a da se ona nec'e pojaviti na Sudnjem 
danu onakva kakva je zadobijena, njena boja bit ce boja krvi, a miris 
c'e biti miris miska. Tako mi Onoga koji raspolaze zivotom 
Muhammedovim, kad ne bih otezao muslimanima, nikada ne bih 
izostao iza vojne jedinice koja se bori na Allahovom putu. Ja, medutim, 
ne mogu sviju opremiti za borbu niti oni sami imaju te mogucnosti, a 
tesko bi im palo da ne podu sa mnom. Tako mi Onoga koji raspolaze 
mojim zivotom, volio bih se boriti na Allahovom putu pa poginuti, 
zatim se boriti pa poginuti, pa se opet boriti pa poginuti." Podizanje ranga fc/ererf^e^Covjekuzbogd^ihada 

1071. Od Ebu Se'ida el-Hudrija, r.a., se prenosi daje Boziji 
Poslanik, a.s., rekao: 

"Ebu Se'ide, onome ko je zadovoljan sto muje Allah gospodar, 
islam vjera a Muhammed, a.s., vjerovjesnik, Dzennetje zagarantiran." 

Ebu Se'id se tome zacudi pa rece: W USLIMOVA ZBIRKA HADISA (5AZETAK) 467 m rece: - Ponovi mi to, Boziji Poslanice 

On to ucini, zat 

"Ima jos jedna 
deredza u Dzennetu 
nebesa i Zemlje." 

- Koja je to stvar 

"Dzihad na Al 
odgovori on. stvar zbog koje Allah covjeka uzdigne za stotinu 
, izmedu svake dei edze je razmak koliki je izmedu 

Boziji Poslanice? - upita. 
ahovom putu, dzihad na Allahovom putu!" Najbolji ^ovjek je onaj ko se bori na Allahovom putu zivotom i 

imovinom Se se 1072. Od Ebu 

dosao Vjerovjesnikji 

- Koje najbolji 

"Covjek koji 
imovinom", odgov(j)ri 

- Ko on da? - upita ovaj. 
"To je vjernik u 

i Ijude postedi svogla 'ida el-Hudrija, r.a., se prenosi da je neki covjek 
, a.s., i upitao: 

(:ovjek? 

bori na Allahovom putu svojim zivotom i 
on. nekom od planinskih tjesnaca koji Allahu ibadeti, 
zla", odgovori on. 468 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Vrijednost d2ihada na mom 

1074. Od Enesa ibn Malika, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, 
a.s., znao posjetiti Umm Haram bint Milhan,* pa bi ga ona pocastila 
hranom, a bilaje udata za Ubadu ibn es-Samita. Tako je jednog dana 
Boziji Poslanik, a.s., usao kod nje te ga ona pocasti hranom, zatim 
sjede da mu izbisce glavu. Boziji Poslanik, a.s., zaspa, zatim se probudi 
osmjehujuc'i se. 

- Ja sam ga upitala - kaze ona: 

- Zasto si se nasmijao, Boziji Poslanice? 
On odgovori: 

"Pokazani su mi Ijudi, moji sljedbenici, kao borci na AUahovom 
putu kako po pucini ovoga mora plove poput kraljeva u pocivaljkama 
ili bas kao carevi na prijestoljima." 

- Rekla sam - veli ona - Boziji Poslanice, moli Allaha da i ja budem 
sa njima! 

On prouci dovu za nju zatim spusti glavu i zaspa, a onda se probudi 
osmjehujuci se. 

- Upitala sam - veli ona - sta te, Boziji Poslanice, navodi na osmijeh? 

- Pokazani su mi Ijudi, moji sljedbenici, kao borci na AUahovom 
putu (kao sto je kazao i prvi put) - odgovori on, pa sam, veli, zamolila: 

- Boziji Poslanice, moli Allaha da i ja budem sa njima! 

"Ti ces biti od ovih prvih", odgovori on. 

Umm Haram se u vrijeme Muavije vozila po moru (sa vojskom), a 
kad se vratila na kopno, pala je sa svoje jahalice i umrla. 

Vrijednost pograniCnogbdijenja (n'bata) na Allahovom putu 

1075. Prenosi se od Selmana, r.a., da je cuo Bozijeg Poslanika, 
a.s., kad kaze: * Poslanikov bliski rod. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 469 "Dan i nod (borqe 
posta po danu, a 
za to njegovo djelo 
bit ce zasticen od i) straze je viedniji od mjesec dana dobrovoljnog 
janja po noci. Ako strazara zadesi smrt, nagrada 
ce mu neprestano pristizati, imat ce opskrbu, a 
k^burskih iskusenja." L klanj Jedan jutamji ili v^temji pohod na Allahovom putu vredniji je nego 
siiv dunjaluk i ono §to je na njemu S(^ 1076. Prenosi 

"Zaista je jedan 
vredniji nego sav od Enesa, r.a., da je Boziji Poslanik, a.s., rekao: 
jutarnji ili vecernji pohod na Allahovom putu 
dunjaluk i ono sto je na njemu." Ajet: l^arone koj'ihadzije napajaju vodom... sc. daje Nu'man ibn Besir, r.a., rekao: 
; miijiber Bozijeg Poslanika, a.s., kad neki covjek rece: 
L islama ni na kakav drugi posao se nec'u obazirati, 1077. Prenosi 

- Bio sam uz : 

- Poslije primanj^ i 
osim napajanja ] 

Drugi rece: 

- Poslije primanja islama ja se ni na kakav drugi posao nec'u hadzija vodom. /~vcim r\rir'r'3 aijaniQ IVif^crlyiHii-l-Viarama 470 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Podsticanje na prileljkivanje Sehidske smrti 

1078. Prenosi se od Sehla ibn Hunejfa, r.a., da je Vjeroyjesnik, 
a.s., rekao: 

"Onoga ko Allaha iskreno zamoli da mu podari sehidsku 
smrt, Allah ce uzdici na stepene sehida pa makar umro na svojoj 
postelji." 

Vrijednost Sehidske smrti 

1079. Prenosi se od Enesa, r.a., da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: 

"Nike ko ude u Dzennet nece pozeljeti da se vrad na dunjaluk 
taman kad bi mu pripalo sve sto je na Zemlji, osim sehida. On ce, 
posto vidi kakve su mu pocasd date, pozeljeti da se vrati i da deset 
puta pogine." 

Nijjetzadjela 

1080. Od Omera ibn el-Hattaba, r.a., se prenosi da je Boziji 
Poslanik, a.s., rekao: 

"Za djela ce se nagraditi prema namjeri. Covjek ce dobiti jedino 
ono sto je uistinu smjerao. Pa ko se preseli (ucini hidzru) radi Allaha 
i Njegovog Poslanika, njegova hidzra ce i biti AUahu i Njegovom 
Poslaniku, a onsij ko se preseli radi ovosjvetske koristi, koju bi postigao, 
ili ako je to radi neke zene, kojom bi se ozenio, njegova hidzra ce i 
biti onome cemu ju je ucinio." Allahovo zadovoljstvo Sehidima i njihovo zadovoljslvo Allahom 

1081. Od Enesa, r.a., se prenosi daje rekao: 

- Dosli su Vjerovjesniku, a.s., neki Ijudi i rekli mu: 

- Posalji sa nama Ijude da nas poducavaju Kur'anu i Sunnetu! MIJSUMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 471 On im posla 
Kur'ana, medu koji 
ucili Kur'an 
su osiguravali vodu 
hranu beskuc'nicima 
Njih je Vjerovjesnik 
prije nego sto su sti 

- Nas AUahu, 
se sa Tobom susreli i 
nama. se^damdeset Ijudi ensaiija i znanih kaiija, ucaca 
bijase i moj dajdza Haram. Oni su inace nocu 
proucatajuci (islam) zajednicki i obiazujuci se, a danju 
dzamiju i sabii ali drva pa ih pi odavali te kupovali 
i sirotinji, koji su zivjeli na dzamijskim sofama. 
s.a.v.s., poslao, ali su ih ovi presreli i poubijali 
i na predvideno mjesto. Porucili su: 

pretiesi poruku od nas nasem Vjerovjesniku da smo 
da smo Tobom zadovoljni, te da si Ti zadovoljan za igli Neki je covjek prisao sleda Haramu, Enesovom dajdzi i probo ga rece: kopljem a Haram 

- Pobijedio sam, 

Tada je Boziji Pc^slanik 

"Vasa su braca 
od nas poruku 
smo Tobom zadovolj nasem tako mi Gospodara Kabe! 

, a.s., rekao svojim ashabima: 
poubijana, a kazali su: Nas Allahu, prenesi 
Vjerovjesniku da smo se sa Tobom susreli i da 
jni i da si Ti zadovoljan nama." ziista 1082. Prenosi se PetjevrstaSehida 

od Ebu Hurejre, r.a., da je Boziji Poslanik, a.s., 472 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRl - Pitao me je Enes ibn Malik: 

- Od cegaje umro Jahja ibn Ebu Umre? 

- Od kuge - odgovorila sam. §ehidu su, osim duga, svi grijesi oproSteni 

1084. Prenosi se od Abdullaha ibn Amra ibn el-Asa, r.a., da je 
Vjerovjesnik, a.s., rekao: 

"Sehidu su, osim duga, svi grijesi oprosteni." 1085. Prenosi se od Ebu Katade, r.a., da je Boziji Poslanik, a.s., 
ustao izmedu njih i pripomenuo da su borba na AUahovom putu i 
vjerovanje u Allaha najvredniji poslovi. Neki covjek se na to pridize i 
upita: 

- Boziji Poslanice, reci mi, ako bih ja poginuo na AUahovom putu, 
da li bi bili oprosteni moji grijesi? 

Boziji Poslanik, a.s., mu odgovori: 

"Da, ako bi poginuo na AUahovom putu, a bio strpljiv, nadajuci 
se AUahovoj nagradi, stupajuci naprijed, ne bjezeci." 
Zatim Boziji Poslanik, a.s., priupita: 
"Kako ti ono rece?" 
A on ponovi: 

- Sta mislis, ako bih ja poginuo na AUahovom putu, da li bi bili 
oprosteni moji grijesi? 

Boziji Poslanik, a.s., odgovori: 

"Da, ako bi bio strpljiv i nadao se AUahovoj nagradi te stupao 
naprijed, ne bjezeci, izuzev duga. Dzibril, a.s., mi to rece!" IVlUSU^AOVAZBIRKA HADISA (SAZETAK) 473 Ko pc gine braned svoju imovinu - Sehid je sc 1086. Prenosi 

- Bozijem Poslai^iku 

- Boziji Poslanice 
"Ne daj mu svoj 

- A sta ako me 
"Ti se brani!" - 

- A sta ako me 
"Ti si sehid" - ojigovo 
-A sta akoja ubij 
"On c'e u Dzehennem! daje Ebu Hurejre, r.a., kazao: 

, a.s., dosao je neki covjek i upitao ga: 
, sta cu ako dode neko i hoce mi oteti imovinu? 
u imovinu!" - odgovori on. 

napadne? - upita ovaj. 
dgovori on. 
ubije? - upita dalje. 

ri on. 
em njega? - upita. 

!" - odgovori Boziji Poslanik, a.s. en en fiie^MeduyoemidmasunekiljudikojisuispunilizavjetdatAllahu 1087. Prenosi 

- Moj amidza, 
Bedru uz Bozijeg 

- Bio sam 
ali ako mi s<^ od Sabita daje Enes, r.a., kazao: 
p6 kome sam dobio ime, nije ucestvovao u Bici na 
Poslanika, a.s., pa mu je to tesko palo te je rekao: 
odsutan sa prve bitke koju je vodio Boziji Poslanik, a.s., 
Svemojfni i Uzviseni Allah omoguci da se borim uz 474 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Tada je objavljen je ovaj ajet: Ima vjemika koji su ispunili zavjet dat 
Allahu. Neki supoginuli, a neki ocekuju dapoginu, nista ne mijenjajuci od 
zavjeta. (El-Ahzab, 23.) 

Smatrali su da je objavljen u povodu ovoga sehida i njegovih 
drugova. 

onome ko se bori da Allahova rijeC nadvlada 

1088. Od Ebu Musa el-Es'arija, r.a., se prenosi da je neki beduin 
dosao Vjerovjesniku, a.s., i rekao: 

- Boziji Poslanice, neki covjek moze se boriti radi plijena, drugi da 
bi se proslavio, treci radi polozaja. Cija borba je borba na Allahovom 
putu? 

"Onaj ko se bori da Allahova rijec nadvlada - on je na Allahovom 
putu!" - odgovori Boziji Poslanik, a.s. Borac dvolienjak (da bl ga vidjeli i za njega tu\\) 

1089. Od Sulejmana ibn Jesara, r.a., se prenosi da je rekao: 

- Ljudi su se podvojili u vezi s Ebu Hurejrom pa mu Natil, Samijac, rece: - Ucitelju, prenesi mi hadis koji si cuo od Bozijeg Poslanika, a.s. 

- Hocu - rece on - cuo sam Bozijeg Poslanika, a.s., kad kaze: 
"Prvi covjek kome ce se suditi na Sudnjem danu jeste sehid. Bit 

ce izveden pred AUaha pa ce mu On predstaviti blagodati koje mu je 
bio dao. On ce priznati da su mu one bile na raspolaganju pa ce ga 
Allah upitati: 

- Sta si cinio dok su ti bile na raspolaganju? 

- Borio sam se u Tvoje ime sve dok nisam i poginuo kao sehid - 
odgovorit ce on, a Allah ce rec'i: 

- Lazes! Naprotiv, ti si se borio zato da se kaze: - Hrabar je - pa eto, 
take je i govoreno. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (5AZETAK) 475 dok Potom c'e biti 
Dzehennem. 

Potom c'e covjek 
Kur'an ucio, biti i 
blagodati koje mu j 
raspolaganju pa ce { 

- Sta si ucinio 

- Izucavao sam 
ime ucio - odgovori 

- Lazes! Naproti\ 
je - a Kur'an si ucio 
i govoreno. 

Potom ce biti na: 
Dzehennem. 

Zatim ce covjek 
biti izveden pred Al 
je bio dao. On ce 
Allah upitati: 

- Sta si ucinio 

- Nisam propusti|3 
a da ia nisam trosio na^^edeno i on ce biti naglavacke odvucen i bacen u koji se bavio naukom i druge njoj poducavao te 
ii^veden pred Allaha pa ce mu On predstaviti 
I bio dao. On ce priznati da su mu one bile na 
a Allah upitati: 
su ti bile na raspolaganju? 

nauku i druge njoj producavao i Kur'an u Tvoje 
ce on, a Allah ce reci: 

, ti si se bavio naukom zato da se kaze: - Ucenjak 
da se kaze: - On je ucac Kur'ana - pa eto, tako je 

redeno i on ce biti naglavacke odvucen i bacen u 

l^ome je Allah dao u izobilju svakovrsnog imetka 

laha pa ce mu On predstaviti blagodati koje mu 

priznati da su mu one bile na raspolaganju pa c'e ga dok su ti bile na raspolaganju? 
nijednu priliku u kojoj bi Ti volio da se potrosi, 
u Tvoje ime - odgovorit c'e on, a Allah c'e reci: 476 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Zatim krenu naprijed u borbu te poginu pa Vjerovjesnik, a.s., 
rece: 

"Radio je malo, a nagraden obilato." 

Borac koji pretrpi gubitak i onaj koji se vrati sa ratnim plijenom 

1091. Od AbduUaha ibn Omera, r.a., se prenosi da je Boziji 
Poslanik, a.s., rekao: 

- Nema nijedne ratne jedinice ili izvidnice koja izvrsi napad pa 
osvoji ratni plijen bez ikakvih gubitaka, a da nece odmah dobiti dvije 
trecine svoje nagrade, a takoder nema nijedne ratne jedinice ili 
izvidnice koja se ne vrati sa ratnim plijenom i uz to pretrpi gubitke, a 
da nece dobiti svoje nagrade u potpunosti. 

Opremanje borca 

1092. Od Zejda ibn Halida el-Dzuhenijja, r.a., se prenosi da je 
Boziji Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Ko opremi borca na AUahovom putu i sam je borac, a borac je i 
onaj ko se brine o borcevoj porodici." Ratna oprema bolesnog borca daje se onome ko je sposoban za 

borbu 

1093. Prenosi se od Enesa, r.a., daje neki mladic iz Eslema rekao: 

- Boziji Poslanice, ja bih se zelio boriti, ali nemam nista sa cim bih 
se opremio za borbu. 

"Idi tome i tome, on se vec bio opremio, ali se razbolio!" - rece 
mu Poslanik. 

Ovaj ode i rece: 

- Boziji Poslanik te poselamio i porucio ti da mi das ono sa cim si 
se bio opremio. IV\IJSL1M0VA2BIRKA HADISA (SAZETAK) 477 - O ta i ta, daj mu 
nemoj ostavljati, tafeo 
tome nece dati bere^et ono sa cim sam se bio opremio i nista od toga 
ti Allaha, sta god od toga ostavis, Allah ti u Svetost boraca 1094. Prenosi se 
rijeci Bozijeg 

"Ljudi koji su os 
kao svoje majke. 
brine o celjadima 
pred njim biti 
mod uzeti sta god od Selmana ibn Burejde daje njegov otac prenio 
Poslanika, a.s.: 

:ali kod kuce duzni su postovati supruge boraca 

Nema nijednog covjeka koji je ostao kod kuce da se 

borca, varajuci ih, a da nece na Sudnjem danu 

zaustavljen pa ce on (borac) od njegovih dobrih djela 

zeli - pa sta mislite?" Muhamm^da, a.s.: "Neprekidno, sve do Sudnjega dana, 
Ijecibenicima bit te skupina onih koji te se zalagati Hadis 
medu mojim slj 1095. Prenosi se 

"Neprekidno, sv^ 
ce biti skupina onih zaistinu" 

od Sevbana, r.a., daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

do Sudnjeg dana, medu mojim sljedbenicima 

koji ce se zalagati za istinu. Njima nece naskoditi 478 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Strahote Sudnjeg dana zadesit ce samo najgora stvorenja, one 
koji su gori od ovih iz dzahilijjeta. Za sta god budu AUaha molili, to 
ce im odbiti. 

Dok su oni tako razgovarali, priblizi se Ukbe ibn Amir, r.a., pa 
inu Meslema rece: 

- Slusaj sta kaze Abdullah. 

Ukbe rece: - On to zna bolje, sto se mene tice, ja sam cuo Bozijeg 
Poslanika, a.s., kad kaze: "Neprekidno ce se jedna skupina mojih 
sljedbenika boriti za AUahovu stvar obuzdavajuc'i svoje neprijatelje. 
Ko se njima suprotstavi, nece im modi nauditi. I Sudnji dan ce ih na 
tome zateci." 

- Svakako, rece Abdullah i nastavi hadis dalje: "Zatim ce Allah dati 
jedan vjetar, mirisljav poput miska ciji dodir je njezan poput dodira 
svile, koji nece izostaviti nikoga u cijem srcu bude koliko zehr imana, 
pa ce ga usmrtiti. Ostat ce zivi samo najgori Ijudi. Njih ce zadesiti 
strahote Sudnjeg dana." 

1097. Prenosi se od Sa'da ibn Ebu Vekkasa, r.a., da je rekao: 

- Kazao je Boziji Poslanik, a.s.; 

"Neprekidno ce se sve do Sudnjeg dana stanovnici Sama zalagati 
za istinu." Kad jedan Covjek ubije drugoga pa oba udu u D2ennet 

1098. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 
"Allah se osmjehuje dvojici Ijudi od kojih je jedan ubio onog 
drugog, a oba ce uci u Dzennet." 
Prisutni upitase: 
- Kako to, Boziji Poslanice? - a on odgovori: 

"Ovaj prvi pogine i bude uveden u Dzennet, zatim ovom drugom, 
ubici, Allah primi pokajanje i uputi ga u islam pa se ode boriti na 
AUahovom putu pa pogine kao sehid." W USLIMOVA ZBIRK/\ HADISA (SAZETAK) 479 Ko ubije nevj^mika pa ustraje na Pravom putu, nete ud u 
Dzehennem (sa njim zajedno) 1099. Prenosi s^ od Ebu Hurejre, r.a., da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Nikako se nece 
jedan onom drugorn : 
je ubio, pa potom zivio ispravno. u Dzehennemu zajedno naci dvojica od kojih bi 
mogao stetiti. To su nevjernik i vjernik, koji ga Vrijednoststavlj anja na raspolaganje svoje deve na Allahovom 
putu 1100. Prenosi 

- Neki covjekje 

- Stavljam je na 

"Na Sudnjem 
biti zigosana na se od Ebu Mesuda el-Ensarija da je rekao: 
doveo devu zigosanu na nosu i rekao: 
raspolaganje na Allahovom putu. 
danu za nju ces dobiu sedam stotina deva. Svaka ce 
, rece mu Boziji Poslanik, a.s. nosu 480 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Oajetu: Proth/njIhpripremftesnagukolikogodmoMe... 

1102. Prenosi se od Ukbe ibn Amra, r.a., daje rekao: 

- Cuo sam Bozijeg Poslanika, a.s., kad sa minbera uci ajet: Protiv 
njih pripremite snagu koliko god mozete... (El-Enfal, 60.), pa rece: 

"Zar nije snaga u streljastvu! Zar nije snaga u streljastvu! Zar nije 
snaga u streljastvu!" (rekao je to tri puta). 

Podsticanje na streljaStvo 

1103. Prenosi se od Ukbe ibn 'Amira, r.a., daje cuo Bozijeg 
Poslanika, a.s., kad govori: 

"Mnoge zemlje cete osvojiti a Allah ce vas zastititi zla vasih 
neprijatelja. Neka nikoga od vas to ne odvratiti od treniranja svojom 
strijelom." 

1104. Prenosi se od Abdurrahmana ibn Sumase daje Fukim el- 
Lahmi rekao Ukbi ibn Amiru, r.a.: 

- Ti promasujes izmedu ove dvije mete jer si star, to je tesko za tebe. 
Ukbe mu rece: 

- Ne bih se bavio time da nisam cuo rijeci Bozijeg Poslanika, a.s. 
Haris rece: 

- Pitao sam Ebu Sumasu koje su to rijeci? On odgovori: 

- Rekao je: "Ko bude poznavao streljastvo pa ga napusti, on nama 
ne pripada", ili "neposlusan je." U icikama konjskih griva je hajr sve do Sudnjega dana 

1105. Prenosi se od Dzerira ibn Abdullaha, r.a., daje rekao: 

- Vidio sam Bozijeg Poslanika, a.s., kako svojim prstima uvija kiku 
na grivi konja i govori: "Konji su pod obavezom, u kikama njihovih 
griva je hajr sve do Sudnjeg dana, a to su nagrada i ratni plijen." Ml)SLI^AOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 481 1106. OdEnesa, 
"Bereket je u r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 
kikbma konjskih griva." Antipatija prema putonogosti kod konja Oli sputavanju konja) Hurej 1107. OdEbu 
- Allahov Poslanik 
A u jednom drugqj 
desnoj nozi bijelu pjegu 
prednjoj, a na lijevo^ jre, r.a., se prenosi daje rekao: 
nije volio sikal (sputavanje konja u tri noge). 
j predaji stoji: "Sikal je kad konj ima na zadnjoj 
a isto tako i na lijevoj prednjoj ili na desnoj 
zadnjoj."* Utirka konja i njihovo uvjefbavanje 1108. Prenosi se 
organizirao trku 
gdje je bio cilj. Or 
Senijje do Mesdzida 
Ibn Omer. od Ibn Omera, r.a., daje Boziji Poslanik, a.s., 

uvjbzbanim konjima od Hafje do Senijjetu-1-veda'a 

r^anizirao je i trku neuvjezbanim konjima od 

Benu Zurejka. Medu ucesnicima je tada bio i Oni koji su opraydano izostali iz borbe i ajet: Vjemici koji se ne 482 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRl Bolest kao zapreka za borbu 1110. Prenosi se od Dzabira, r.a., daje rekao: 

- Bill snio sa Vjerovjesnikom, a.s., u jednoj bici paje on rekao: 

"U Medini ima takvih Ijudi takvih koji bi s vama prevalili svaku 
razdaljinu i presli svaku dolinu. Njih je zadrzala samo bolest." RATNI POHODI Vojni i izvidniCki zapovjednici i davanje im potrebnih uputstava line od Burejda da je rekao: 

Poslanik, a.s., postavljao nekoga za zapovjednika 

izvidrjice, posebno bi mu oporucio bogobojaznost, a 

njim na dobrocinstvo. Rekao bi: 

AUaha, na Allahovom putu, borite se protiv 

Allaha. Napadajte i ne pravite utaju plijena iii 

nakaziti i ne ubijajte djecu, a kada se sa 

ndprijateljem sretnes, ponudi mu tii mogucnosti, 

i ti je prihvati i pusti ih na miru. 

pa ako ti se odazovu, ti to uvazi i pusti ih na u . 1111. Prenosi se 

- Kada bi Boziji 
vojske ili neke i 
muslimane koji su sa 

"Napadajte u i 
onoga ko ne yjeruje 
prevaru, nemojte 
idolopoklonickim 
pa koju god prihvati 

Pozovi ih u islam 
miru. 

Zatim ih pozovi da se premjeste iz svoga u muhadzirsko 
prebivaUste* i reci im da c'e, ako to ucine, imati prava kao sto ih 
imaju i muhadziri, a i obaveze kao sto ih imaju muhadziri. A ako se 
odbiju preseiid, kazi im da ce imati status nomada musUmana. Nad 484 Zekijjuddin Abduiazim EL-MUNZIRI daj svoju garanciju i garanciju svojih boraca. Uistinu je manji grijeh 
ako prekrsite vase garancije i garancije vasih boraca, nego ako prekrsite 
AUahovu garanciju i garanciju Njegovog Poslanika. A kada budes 
opsjedao one koji su u utvrdenjima pa d izraze spremnost da im 
presudis Allahovom presudom nemoj to ciniti, nego im presudi 
svojom presudom, jer ti ne znas hoces li u tome pronaci Allahovu 
presudu ill nec'es." 

Abdurrahman (ibn Mehdi) kaze: 

- Govorio je tako, ili slicno tome. 

Nalog izaslanicima da olakSavaju 

1112. Prenosi se od Ebu Musaa, r.a., da je Vjerovjesnik, a.s., poslao 
njega i Muaza u Jemen rekavsi im: 

"Olaksavajte, a nemojte otezavati, unosite radost, a nemojte 
zastrasivati, poslusajte jedan drugog, a nemojte se razmimoilaziti." 

Izaslanstyo i zastupanje borca od strane onih koji su ostali kod 

kude 

1 113. Prenosi se od Ebu Se'ida el-Hudrija, r.a., daje Boziji Poslanik, 
a.s., poslao Hasana plemenu Benu Lihjan sa porukom da od svaka 
dva covjeka jedan krene u borbu pa je onima koji su ostali kod kuce 
rekao: 

"Ko se od vas bude brinuo za porodicu borca i njegovu imovinu 
kao dobrocinitelj, imat ce polovinu nagrade borca." Odredivanje granice izmedu maloljetnosti i punoljetstva na 
osnovu davanja ili uskradivanja dozvole za borbu 

1114. Prenosi se daje Ibn Omer, r.a., rekao: MIJSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 485 me - Mene je Boziji 
Uhudu, a imao sam 
borim. Pregledao 
godina a onda mi 

Nafi' kaze: 

- Dosao sam Omleru 
hadis a on rece: - 0^ 
- pa je svojim namjtistenicima 
imaju petnaest g 
kuc'a. Poslanik, a.s., dobro osmotrio na dan Bitke na 
cetrnaest godina pa mi nije odobrio da se i ja 
je i na dan Hendeka, kad sam imao petnaest 
odobrio da se borim. ibn Abdulazizu, kao halifi, i prenio mu ovaj 

|o je granica izmedu maloljetnosti i punoljetstva 

nalozio da mobiliziraju mladice koji 

odiiia, a da one koji imaju manje od toga ostave kod Zabrana putovanja u neprijateljsku zemlju sa Kur'anom 1115. Odibn 
zabranio da se putuje 
da ga neprijatelj ne Oh^era, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
u neprijateljsku zemlju sa Kur'anom iz bojazni 
omalovazi. Putovanje plpdnim i neplodnim krajem i odmor na putu 

Hbrejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 1116. OdEbu 
rekao: 486 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Pokudeno je nenadano ncxfu bahnuti kud 

1118. Od Dzabira ibn AbduUaha, r.a., se prenosi daje rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., zabranio je da covjek nenadano nocu bahne 
kuci sumnjajuci u ukucane i istrazujuc'i njihove propuste. 

1119. Od Enesa, r.a., se prenosi da Boziji Poslanik, a.s., nije nocu 
kucao svojoj porodici, nego im je dolazio ujutro ili navecer. 

Pozivanje u yjeru prije borbe i iznenadni napad na neprijatelja 

1120. Prenosi se daje Ibn Avn rekao: 

- Napisao sam pismo Nafiu pitajuci ga o pozivanju u vjeru prije 
borbe. Zatim je on meni poslao odgovor: 

-Toje bilo u pocetku islama. Boziji Poslanik, a.s., izvrsio je napad 
na Benu Mustalik kada to nisu ocekivali i dok je njihova stoka napajana 
vodom. One koji su se borili on je ubijao. Zarobio je zarobljenike i 
toga danaje dobio Qahja veli: Mislim daje rekao) Dzuvejriju ili Bettetu 
bint el-Haris. 

Ovaj hadis mi je prenio Abdullah ibn Omer, r.a., kojije bio u toj vojni. 

Vjerovjesnikova, a.s., pfsma vladarima sa pozivom UzviSenom 

Allahu 

1121. Prenosi se od Enesa, r.a., daje Vjerovjesnik, a.s., slao pisma 
Kisri, Kajsaru, Nedzasiji i svim silnicima pozivajuci ih Allahu, a to 
nije bio onaj Nedzasija kojem je klanjao dzenazu. Pismo Bofijeg Poslanika, a.s., Heraklu sa pozivom u islam 

1122. Prenosi se od Ibn Abbasa, r.a., da ga je Ebu Sufjan 
obavijestio, iz usta u usta, rekavsi: MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 487 - Za vrijeme Hudejbijskog ugovora o miru izmedu mene i Bozijeg 
Poslanika, a.s., ja sam isao na put, i dok sam bio u Samu, bijase 
doneseno pismo Bozijeg Poslanika, a.s., Heraklu, kralju Bizantije. 
Dihje el-Kelbi gaje donio i predao namjesniku Busre pa ga je ovaj 
urucio Heraklu. Herakle upita: 

- Ima li ovdje ikoga od naroda ovoga covjeka koji tvrdi da je 
vjerovjesnik? 

- Ima - rekose mu. 

Tako sam ja sa jednom grupom Kurejsija bio pozvan i usao sam 
kod Herakla. On nas je postavio ispred sebe da sjedimo i upitao: 

- Ko je od vas u najblizem srodstvu sa ovim covjekom koji tvrdi da 
je vjerovjesnik. 

-Ja sam - rekao je Ebu Sufjan. 

Onda su mene postavili da sjedim pred njim, a iza mene moje 
drustvo. Potom je pozvao prevodioca i kazao mu: 

- Kazi im da c'u ga pitati o covjeku koji tvrdi da je vjerovjesnik, pa 
ako mi on nesto slaze, neka ga oni isprave. 

Ebu Sufjan je - veli - rekao: 

- Tako mi Allaha, da se nisam bojao da ce se pricati da sam lazac 
slagao bih tada. 

Potom ie rekao svome prevodiocu. 488 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Ne smanjuje, nego povecava - rekoh. 

- Da li je iko zbog nezadovoljstva prema njemu napustio njegovu 
vjeru nakon sto ju je primio? - upita. 

Rekao sam: 

- Nije - a on upita: 

- Jeste li se borili protiv njega? 

- Jesmo - rekoh. 

- Kakva je bila borba sa njim? - upita. 

Rekao sam: To je bio rat nadmetanjem, nekad on pobijedi nzis, a 
nekad mi njega. 

- Hoce li izneyjeriti - upita. 

- Nece - rekoh - ali mi smo sada s njim pod ugovorom pa ne znam 
sta ce uciniti. I tako mi Allaha, nisam protiv njega mogao dodati ijednu 
rijec sem ovoga. 

- Da li je iko prije njega govorio ono sto on govori? - upita. 

- Nije - rekao sam. 

On svome prevodiocu rece: 

- Kazi mu: Pitao sam te o njegovom porijeklu pa si ustvrdio daje 
plemickog roda, Tako su i svi Boziji Poslanici bili najboljeg plemickog 
roda u svom narodu. 

Pitao sam te da li je neko od njegovih predaka bio kralj pa si 
utvrdio da nije. Daje neko od njegovih predaka bio kralj, rekao bih 
da trazi vlast svojih predaka. 

Pitao sam te o njegovim pristalicamajesu li od najobicnijeg svijeta 
ili od onih najvidenijih pa si rekao da su od obicnog svijeta. Takvi su 
bili i pristalice svih Bozijih poslanika. 

Pitao sam te da li ste ga sumnjicili za laz prije nego sto je poceo 
govoriti to sto govori pa si tvrdio da niste. Tvrdim da on nikako ne bi 
mogao biti istinoljubiv prema Ijudima, a onda lagati na Boga. 

Pitao sam te da li je iko zbog nezadovoljstva prema njemu napustio 
njegovu vjeru nakon sto ju je primio, pa si ustvrdio da nije. Takvo je 
vjerovanje kada srce osjeti njegovu slast. MUSLIMOVA ZBIRKA HAD15A (5AZETAK) 489 Pitao sam da li im se broj povecava ili smanjuje, pa si rekao da se 
povecava. Tako bude sa pravom vjerom sve dok se objava ne upotpuni. 

Pitao sam te da li ste se borili protiv njega, pa si tvrdio da jeste, i 
da je to bio rat nadmetanjem izmedu njega i vas, i da je on nekad 
pobjedivao vas, a nekad vi njega. Tako isto su Boziji poslanici bili 
stavljeni na kusnju, ali su na kraju bili pobjednici. 

Pitao sam te hoce li on izneyjeriti, pa si rekao da nec'e, tako isto ni 
Boziji poslanici nisu nikad iznevjerili. 

Pitao sam te da li je iko prije ovoga govorio ovo sto on govori, pa 
si rekao da nije. Ja velim: Daje iko prije njega ovako nesto govorio, 
rekao bih daje to covjek koji se povodi za onim sto je receno prije 
njega. 

Zatim upita: 

- Sta vam nareduje? 
Ja sam odgovorio: 

- Nareduje nam namaz, zekat, odrzavanje rodbinskih veza i da 
budemo posteni. 

On tada rece: 

- Ako je istina to sto o njemu govoris, on je zaista vjerovjesnik. 
Znao sam da ce se on pojaviti, ali nisam mislio da ce biti iz vaseg 
naroda. Kad bih znao da moeru doci do nieera. volio bih se sa niim 490 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI bogovima ne drzimo. Pa ako oni ne pristanu, vi recite: Budite svjedoci da 
smo mi muslimani" (Alu 'Imran, 64.) 

Posto zavrsi s citanjem pisma, povisise se glasovi i poveca galama, 
a po njegovoj naredbi mi bijasmo izvedeni. Rekao sam svojim 
drugovima kad smo izasli: 

- Zaista je zagospodarila stvar sina Ebu Kebsa,* boji ga se i kralj 
Beni-1-Asfera! Bio sam ubijeden u pobjedu stvari Bozijeg Poslanika, 
a.s., sve dok Allah nije dao da i sam primim islam. 

Vjerovjesnikovo, a.s., pozrvanje Allahu i podnoSenje 
uznemiravanja licemjera 

1123. Od Usame ibn Zejda, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, 
a.s., pojahao magarca na kome je bio samar, a pod njim pokrivac od 
fedekijske kadife. Posadio je iza svojih leda Usamu i posao posjetiti 
Sa'da ibn Ubadu iz Benu-1-Harisa ibn Hazredza. To je bilo prije Bitke 
na Bedru. Naisli su pored jedne mjesovite skupine muslimana, 
idolopoklonika i Jevreja. Tu su bili i Abdullah ibn Ubejj kao i Abdullah 
ibn Rewaha. Posto prasina sto ju je magarac izazvao zahvati tu 
skupinu, Abdullah ibn Ubejj svojim ogrtacem pokri sebi nos i rece: 

- Ne dizite nam prasinu!!! 

Boziji Poslanik, a.s., se zaustavi i sjaha pa ih pozva Allahu uceci im 
Kur'an, a Abdullah ibn Ubejj rece: 

- O covjece, od ovog naseg nista bolje nema. Ako je to sto govoris 
istina, nemoj nasu druzinu uznemiravati, nego se vrati svome sedlu 
pa ko ti od nas dode, njemu pricaj. 

Abdullah ibn Rewaha, r.a., rece: 

- Neka to bude u nasem drustvu, zaista mi to volimo. 

Tada muslimani, idolopoklonici i Jevreji pocese jedni druge grditi 
toliko da su htjeli jedni na druge skociti, a sve vrijeme Vjerovjesnik, * Misli se na Allahovog Poslanika, s.a.v.s. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 491 a.s., ih je stisavao pa onda uzjaha na svoga magarca. Kad stize do 
Sa'da ibn Ubade, rece: 

"Moj Sa'de, ti ne cu staje kazao Ebu Hubab (Abdullah ibn Ubejj), 
rekao je tako i tako." 

On mu rece: 

- Boziji Poslanice, oprosti mu i prodi ga se. Allaha mi, tebi je 
Allah dao ono sto je dao, a stanovnici Medine su se usaglasili da 
ustblice i postave tebe za vodu. Posto je Allah tako postupio sa istinom 
koju tije dao, to je kod ovoga izazvalo zavist i srdzbu u kojima se gusi, 
pa je to ucinilo od njega to sto si vidio. 

Vjerovjesnik, a.s., mu oprosti. 

Zabrana izdaje 

1124. Od Ebu Se'ida, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Svaki ce izdajnik na Sudnjem danu imati zastavu koja ce biti 
uzdignuta srazmjerno visini njegove izdaje. A nema veceg izdajnika, 
ni vece izdaje, od one koja dode od vode naroda." nrfariia nhpi'anta 492 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Idite (pravo u Medinu). Mi demo ispuniti zakletve koje smo u 
ime AUaha dali i moliti Ga da nas protiv njih pomogne." 

Ne prizeljkujte susret sa neprijateljem, a ako do njega dode, izdr^ite 

1126. Od Ebu Nadra se prenosi daje jedan covjek iz Eslema, po 
imenu Abdullah ibn Ebu Evfa, inace ashab Vjeroyjesnika, a.s., pisao 
Omeru ibn UbejduUahu kad je isao u El-Hururiju, obavjestavajuci ga 
daje Boziji Poslanik, a.s., jednog dana, kad se susreo sa neprijateljem, 
cekao da Sunce klone zapadu pa ustao i rekao im: 

"Nemojte prizeljkivati susret sa neprijateljem i molite Allaha za 
zdravlje, ali kada ih vec susretnete, budite izdrzljivi i znajte da se 
Dzennet nalazi pod sjenama sablji." 

Poslije toga Vjerovjesnik, a.s., je ustao ucec'i dovu: 
"Allahu moj, Objavitelju Knjige, Pokretacu oblaka, pobjednice 
neprijateljskih saveznika, natjeraj ih u bijeg i razdrmaj ih." 
U drugom rivajetu stoji "I pomozi nas protiv njih." 

Dova protfv nepiijatelja 

O tome je govorio prethodni hadis Abdullaha ibn Ebu Evfaa, r.a. 

1127. Od Enesa, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., na dan 
Bitke na Uhudu ucio: 

"Allahu moj, zaista ako je Tvoja volja (da nas oni pobijede), Ti 
neces biti obozavan na Zemlji." Ratjevarka 

1 128. Prenosi se od Dzabira, r.a., daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 
"Rat je varka." MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 493 Potpomaganje idolopoklonicima pri vojnom pohodu 

1129. Od Aise, r.a., supruge Vjerovjesnika, a.s., se prenosi da je 
rekla: 

- Boziji Poslanik, a.s., je krenuo ka Bedru pa kadje bio u Harretu- 
1-Veberi* sustize ga neki covjek, koji je bio poznat po odvaznosti i 
snazi, pa kad ga vidjese ashabi Bozijeg Poslanika, a.s., obradovase se. 
Posto dode do njega, rece Bozijem Poslaniku, a.s.: 

- Dosao sam da te slijedim i da sa tobom postignem uspjeh. 

"Vjerujes li u Allaha i Njegovog Poslanika?" - upita Boziji Poslanik, 
a.s. 

' Ne! - odgovori on, a Vjerovjesnik, a.s., nastavi: 

"Vrati se, ja se necu potpomagati mnogoboscima." 

- Potom je - veli ona - otisao, pa kad smo bili kod Sedzereta onaj 
covjek ga sustize i rece mu isto sto i prvi put, a i Vjerovjesnik, a.s., mu 
odgovori kao i prvi put: 

"Vrati se, ja se necu potpomagati mnogoboscima." 
Zatim se on vratio i kadje Vjerovjesnik, a.s., bio u Bejdi, on ga 
opet sustize. Pa ga Vjerovjesnik upita isto sto i prvi put: 
"Vjerujes li u Allaha i Njegovog Poslanika?" 

- ria - nrfornvnri on 494 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Boziji Poslanik, a.s., je upita: 
"Kakav je to noz?" 

- Uzela sam ga zato da rasporim njime stomak svakom mnogoboscu 
ako mi se priblizi - odgovori ona. 

Boziji Poslanik, a.s., se poce osmjehivati, a ona rece: 

- Boziji Poslanice, poubijaj ove slobodarce* sto si im oprostio, a 
koji su porazeni od tebe! 

Boziji Poslanik, a.s., rece: 

"O Umm Sulejm, Svemocni i Uzviseni Allah je dovoljan i On 
postupa najbolje." 

1131. Prenosi se daje Enes ibn Malik, r.a., rekao: 

- Na dan Bitke na Uhudu Ijudi su se dali u bijeg ostavljajuci 
Vjerovjesnika, a.s., a Ebu Talha, koji je bio strijelac jakog trzaja, 
napravio je ispred Vjerovjesnika, a.s., stit svojim tijelom. Toga dana 
je dva ili tri luka slomio. Tako bi covjek koji bi tuda prolazio, nosed 
tobolac sa strijelama, govorio: 

- Ostavit cu ih Ebu Talhi! 

Vjerovjesnik, a.s., se uspravio da pogleda Ijude pa mu Ebu Talha 
rece: 

- Vjerovjesnice, drazi si mi od oca i majke, ne uspravljaj se da te ne 
pogodi neka od strijela ovih Ijudi, moja prsa neka budu ispred tvojih. 

Vidio sam Aisu bint Ebu Bekr i Umm Sulejmu, r.a., kako zurno 
hodaju toHko da sam im nogavice vidio. One su nosile na svojim 
ledima mjesine sa vodom, sipale ih u usta borcima dok ih ne isprazne 
ponovo se vracale da ih napune pa ih opet sipale u usta borcima. Dva 
ili tri puta je Ebu Talhi ispadala iz ruke sablja usljed drijemeza. * To su oni koji su islam primili nad dan oslobodenja Mekke. Tako su nazivani 
stoga sto je Vjerovjesnik, s.a.v.s., prema njima bio blagodaran saopc'ivsi im da su 
slobodni. U njihovom islamu bilo je slabosd, paje Umm Sulejm bila uyjerena da su 
oni licemjeri i da zasluzuju da budu pogubljeni, sto zbog njihova poraza (od strane 
Poslanika) sto zbog drugih stvari. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 495 1132. Prenosi se od Uram Atijje ensarijke, r.a., daje rekla: 

- Isla sam sedam puta u borbu uz Bozijeg Poslanika, a.s., zauzimala 
sam polozaj u pozadini, spremala im hranu, lijecila ranjenike i brinula 
o bolesnima. 

Zabrana ubijanja 2ena i djece u borbi 

1133. Prenosi se daje Abdullah ibn Omer, r.a., rekao: 

- Neka zena je nadena na jednom od bojista ubijena pa je Boziji 
Poslanik, a.s., zabranio da se ubijaju zene i djeca. Nenamjemo pogadanje neprijateljskih iem i djece u nodnim 

napadima 

1134. Prenosi se daje Sa'b ibn Dzessame, r.a., rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., upitanje o celjadima idolopoklonika, jer se 
napada i nocu i moze se pogoditi neko od njihovih zena i djece, pa je 
rekao: 496 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUN2IRI - Na dan Hajbera zapao me je ranac loja pa sam ga prigrlio i rekao: 
Danas nikome nista od ovoga necu dati! Kad se obazrijeh, ugledah 
Bozijeg Poslanika, a.s., kako se osmjehuje. 

Dozvola plijena Iznimno ovom (Muhammedovom, a.s.) Ummetu 

1137. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., daje Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Neki od vjerovjesnika* je krenuo na vojni pohod paje svome 
narodu kazao: 

- Neka sa mnom ne ide onaj ko je uprilicio vjencanje sa suprugom 
i namjerava u bracnu postelju s njom, ajos to nije ucinio, niti onaj ko 
pravi kakvu gradevinu, a jos je nije ukrovio, kao ni onaj ko je kupio 
brave ili deve koje su steone pa ceka da donesu mlade na svijet. Tako 
je on krenuo u bitku dok nije dosao do odredenog naselja u ikindijsko 
doba ili priblizno njemu pa rece Suncu: 

- Tebi se nareduje, a i ja sam onaj kome se nareduje. Allahu moj, 
malo mi ga zaustavi. 

Ono mu je zastalo sve dok mu Allah nije dao pobjedu. Posto 
sakupise ratni plijen vatra se sa nebesa upravi prema njemu da ga 
spali, ali ga ne spali pa (vjerovjesnik) rece: 

- Neko izmedu vas je nesto sakrio. Neka mi iz svakog plemena 
dode po jedan covjek da prisegu na vjernost. 

Tako su oni davali prisegu na vjernost. Kada se ruka jednog covjeka 
zalijepila za njegovu ruku, on rece: 

- Iz vaseg plemena su oni koji su nesto sakrili, neka mi dode cijelo 
pleme da mi izrazi vjernost. 

Ono je doslo i davalo prisegu pa kad se ruka dvojice ili trojice 
Ijudi zalijepi za njegovu, on rece: 

- Medu vama je onaj ko sakriva. Vi ste nesto sakrili! '■ To je bio Juse' ibn Nun, kao sto se spominje u drugim predajama. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 497 Oni mu iznesose nesto od zlata poput kravlje glave pa to stavise 
sa ostalim plijenom sto bijase na jednoj cistini te dode vatra i sve to 
proguta. 

Ratni plijen nikome nije bio dozvoljen prije nas. To je zato sto je 
Uzviseni Allah vidio nasu slabost i nemoc pa ga je nama ucinio 
dopustenim." 

Ratni plijen 

1138. Prenosi se od Mus'aba ibn Sa'da da je njegov otac rekao: 

- Cetiri ajeta su objavljena u vezi sa mnom. 

Njega je zapala sablja paju je donio Vjerovjesniku, a.s., i rekao: 

- Boziji Poslanice, daj mi je kao ratni plijen! 
"Ostavi je!" - rece mu on. 

On ustade, a Vjerovjesnik, a.s., mu rece: 
"Ostavi je tamo odakle si je uzeo!" 
On se opet pridize i rece: 

- Boziji Poslanice, dsij mi je kao ratni plijen! 
"Ostavi je!" - rece mu on opet. 

Ovaj se pridize i rece: 

- Rnyiii Pnslanirp dai mi ie. zar da budem kao neko ko ie OStao 498 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Predavanje ratnog plijena od strane izvidnie!ke teie 

1139. Prenosi se daje Ibn Omer, r.a., rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., poslao je u Nedzdjednu izvidnicku cetu, u 
kojoj sam se i ja nalazio, pa smo zaplijenili deve i stoku tako daje 
udio svakog od nas dostigao po dvanaest deva, a Boziji Poslanik, a.s., 
nam je to podijelio devu po devu. Izdvajanje petine od ratnog plijena 

1140. Od Ibn Omera, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
davao ratnog plijena izvidnickih ceta svakom od njih pojedinacno, 
mimo onog dijela za svu vojsku, pri cemu je u svemu tome petina bila 
obavezna. Dodjela opreme ubijenog neprijatelja borcu koji ga je ubio 

1141. Prenosi se od Ebu Katade, r.a., daje rekao: 

- Na dan Bitke na Hunejnu izasli smo sa Bozijim Poslaniku, a.s., 
na bojiste pa nakon sto smo se sukobili sa neprijateljem, muslimani 
su uzmicali, a i ponovo prelazili u napad. Ja sam vidio jednog covjeka 
musrika kako savladava jednog muslimana pa sam se stustio prema 
njemu i stigao ga sleda te ga udario iza vrata. On se okrenu prema 
meni pa me stegnu u zagrljaj - takav da sam osjetio od toga miris 
smrti. Potom ga smrt stize i on me pusti pa sustigoh Omera ibn el- 
Hattaba, r.a., i on rece: 

- Sta ima za Ijude!? 

- Ima Allahova odredba - rekoh ja. 

Iza toga Ijudi se vratise a Boziji Poslanik, a.s., sjede i rece: 

"Ko je ubio nekog neprijateljskog borca, za sta ima pouzdan dokaz, 
pripast c'e mu njegova oprema kao plijen." 
Ja se digoh i upitah: 

- Ima li iko da mi posvjedoci? MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 499 Zatim sjedoh. Pa ponovo ustadoh i upitah: 

- Ko ce mi posyjedociti? 

Onda sam sjeo. Onda sam ustao i po treci put to upitao pa Boziji 
Poslanik, a.s., upita: 

"Sta je s tobom, Ebu Katade?" 

Ja mu ispricah sta se desilo pa neko od Ijudi rece: 

- Rekao je istinu, Boziji Poslanice. Plijen tog ubijenogje kod mene, 
pa mu podaj iz njega njegovo pravo. 

Ebu Bekr es-Siddik, r.a., rece: 

- Ne, AUaha mi! Nece se kaciti zajednog od Allahovih lavova koji 
se bore radi AUaha i Njegovog Poslanika, a.s., pa da mu on daje svoj 
plijen. 

Boziji Poslanik, a.s., rece: 

"U pravu je, uruci ga iskljucivo njemu!" 

On ga meni dade, pa sam prodao pancir i za njega kupio bascu u 
Beni Selemi i to je bio moj prvi kapital koji sam zadobio u islamu. Dodjela opreme ubijenih nekom od zaslu^nih boraca na osnovu 
samostalnog rjeSenja 500 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Ja se tome zacudih, kad me dotaknu onaj drugi i rece to isto. 
Nisam dugo proveo pa sam vidio Ebu Dzehla kako se krece tamo- 
amo izmedu Ijudi pa rekoh: 

- Vidite li? Ovo je covjek o kome se raspitujete. 

Oni pohitase prema njemu i udarise ga svojim sabljama te ga ubise, 
zatim odose Bozijem Poslaniku, a.s., pa ga obavijestise o tome, a on 
upita: 

"Ko ga je od vas dvojice ubio?" 

Obojica odgovorise: 

- Ja sam ga ubio. 

"A jeste li obrisali vase sablje?" upita on. 

- Nismo - odgovorise. 

On pogleda obje sablje i rece; 
"Obojica ste ga ubili." 

Donese odluku da njegov plijen pripadne Mu'azu ibn Amru ibn 
el-Dzemuhu (jer ga je on prvi ranio). A ova dvojica o kojimaje bila 
rijec su: Mu'az ibn Amr ibn el-Dzemuh i Mu'az ibn 'Afra.* 

* Takoder u predajama stoji da ga je Ibn Mesud dokrajcio. Uskradivanje opreme ubijenogzasluinom borcu na osnovu 
vlastitogmiSljenja 

1143. Prenosi se daje Avf ibn Malik, r.a., rekao: 

- Neki je covjek iz Himjera ubio jednog neprijateljskog borca i 
zatrazio njegov plijen pa mu ga Halid ibn Velid, r.a., koji im je bio 
namjesnik, nije dao. Avf ibn Malik ode Bozijem Poslaniku, a.s., i 
obavijesti ga o tome pa on upita Halida: 

"Sta te je sprijecilo da mu dadnes njegov plijen?" 

On odgovori: 

- Smatrao sam da mu je previse, Boziji Poslanice. 
Poslanik, a.s., rece: MUSLIMOVAZBIRKA HADISA (SAZETAK) 501 "Dadni mu ga!" 

Halid je prolazio pored Avfa pa ga ovaj povuce za ogrtac, zatim 
rece: 

-Jesam li uradio ono sto sam ti rekao u vezi sa Bozijim Poslanikom, 
a.s.?* 

Boziji Poslanik, a.s., to cu pa ga obuze srdzba i rece: 

"Halide, ne daj mu ga. Ne daj mu ga, Halide! Zar c'ete vi moje 
namjesnike zapostavljati? Primjer vas i njih je kao primjer covjeka 
kome su date na cuvanje deve ili ovce pa ih cuva, zatim dode vrijeme 
njihovoga napajanja vodom i on ih potjera prema izvoru pa one zagaze 
u njega te piju bistru vodu ostavljajuc'i mutnu. I vama pripada ono 
sto je cisto, a njima ono sto je zamuc'eno." 

Dodjela (itave opreme zaslu2nom borcu 1144. Prenosi se daje Seleme ibn Ekve', r.a., rekao; 

- Bili smo sa Bozijim Poslanikom, s.a.v.s., u vojnom pohodu na 
Hevazin pa kad smo s njim doruckovali, dode neki coyjek na devcu 
crvene boje. Natjera ga da klekne pa istrgnu usukano uze zadnjeg 
kolana sa njega pa sveza devca njime, a onda pode doruckovati Ijudima 
i stade razgledati. Nase jahalice su bile malobrojne i slabe a neki od 502 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI bijase prtljag i oruzje onoga covjeka. Doceka me Boziji Poslanik, a.s., 
i Ijudi uz njega pa on upita: 

"Ko je ubio ovog covjeka?" 

- Ibnu-1-Ekve' - odgovorise oni. 

"Njemu pripada kompletna oprema ovog covjeka" - rece Boziji 
Poslanik, a.s. Davanje ratnog plijena I otkup muslimana za neprijateljske 
zarobljenike 

1145. Prenosi se od Ijasa ibn Seleme daje njegov otac, r.a., rekao: 

- Imali smo vojni pohod na Fezaru a zapovjednik nam je bio Ebu 
Bekr, za naseg emira, vojskovodu, postavio ga je Boziji Poslanik, a.s. 
Kad smo bill na sahat do vode, Ebu Bekr nam naredi da se odmorimo, 
zatim izvrsi napad i stize do vode, pobi one koji su mu se oruzjem 
suprotstavili i uze zarobljenike. Ja ugledah skupinu svijeta medu kojima 
bijase zena i djece pa se pobojah da mi ne umaknu u brdo te bacih 
jednu strijelu izmedu njih i brda. Oni, posto vidjese strijelu, stadose. 
Ja ih privedoh goneci ih ispred sebe, a medu njima bijase jedna zena 
iz Benu Fezara sa koznim ogrtacem i svojom kcerkom, jednom od 
najljepsih Arapkinja. Ja ih potjerah ispred sebe sve dok ne stigoh Ebu 
Bekru pa mi Ebu Bekr dade njenu kcer kao ratni plijen. Stigosmo u 
Medinu a dajoj ja ni odjecu ne odcrih. Susrete me Boziji Poslanik, 
a.s., na carsiji pa mi rece: 

"Pokloni mi tu zenu, Selema!" 
A ja rekoh: 

- Boziji Poslanice, ona me ocarala svojom Ijepotom, a ja joj nisam 
otkrio odjecu. 

Sutradan me Boziji Poslanik ponovo susreo na carsiji, pa mi rece: 

"Selema, pokloni mi tu zenu, divan li je tvoj otac!" 

- Onaje tvoja Boziji Poslanice! - rekoh ja - a tako mi AUaha, nisam 
joj ni otkrio odjecu. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 50B Nju je Boziji Poslanik, a.s., poslao Mekelijama i za nju otkupio 
muslimane koji su u Mekki bill zarobljeni. 

Raspodjela dobara i petine u mjestlma koja se oslobode bort3om 

H46. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"U svakom mjestu koje budete oslobodili i u njemu boravili vi 
imate svoj udio. Od (dobara) onog mjesta koje se ne pokori Allahu i 
Njegovom Poslaniku jedna petina pripada Allahu i Njegovom 
Poslaniku, a ostalo pripada vama." U Sto se tro^i plijen koji se osvoji bez borbe 

1147. Prenosi se daje Malik ibn Evs rekao: 

- Poslao jednom prilikom po mene Omer ibn el-Hattab, r.a., pa 
sam dosao kod njega kad je dan vec bio poodmakao i zatekao ga kod 
kuce kako sjedi na krevetu od pletenog pruc'a naslonjen na kozni 
jastuk. (Kad sam usao) rekao mi je: 

- Malik, neki iz tvog naroda (plemena) su dolazili i ja sam naredio 
da im se uruci iedan skroman poklon, uzmi era i podiieli izmedu niih. 504 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Vladaru pravoyjemih, presudi izmedu mene i ovoga (pa ga je 
nazvao kojekakvim epitetima). 

Ljudi (grupa gore spomenutih ashaba) koji su tu bill prisutni, a 
koji su cini mi se vec ranije bill dosli, rekose: 

- Da, vladaru pravovjernih, presudi izmedu njih i rastereti ih. 
Omer rece: 

- Polahko, zaklinjem vas Bogom, Cijim izunom opstoje nebesa i 
Zemlja, zar ne znate da je Boziji Poslanik, a.s., rekao: "Nas se ne 
nasljeduje, ono sto ostavimo je sadaka." 

Oni rekose: 

- Da, znamo! 

Zatim se okrenuo prema Abbasu i Aliji, r.a., i kazao: 

- Zaklinjem vas Bogom, Cijim izunom opstoje nebesa i Zemlja, 
zar ne znate da je Boziji Poslanik, a.s., rekao: "Nas se ne nasljeduje, 
ono sto ostavimo je sadaka." 

Oni rekose: 

- Da, znamo! 
Omer rece: 

- Uzviseni Allah je Bozijem Poslaniku, a.s., odredio nesto sto 
nikome osim njega nije odredio: Plijen od stanovnika sela i gradova 
koji Allah Poslaniku Svome daruje pripada Allahu i Poslaniku Njegovom... 
(El-Hasr, 7.) 

Nisam siguran da li je proucio i ajet prije ovoga, a onda je (Omer) 
nastavio: 

- Paje Boziji Poslanik, a.s., razdijelio medu vama imovinu plemena 
Benu Nadir, ne prigrabivsi je mimo vas samo za sebe. I tako je taj 
imetak ostao. Boziji Poslanik je od toga uzeo tek toliko da pokrije 
troskove za jednu godinu i ostavljao bi od njega najbolji imetak. 

Zatim je (Omer) rekao: 

- Zaklinjem vas Bogom, Cijim izunom opstoje nebesa i Zemlja, 
znate li vi to! MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 505 - Da, znamo! - rekli su oni. 

Potom je zakleo Abbasa i Aliju onako kako je zakleo i ove Ijude: 

- Znate li vi to! 

- Da, znamo! - rekli su oni. 
Zatim je (Omer) nastavio: 

- Kad je umro Boziji Poslanik, a.s., Ebu Bekr, r.a., rekao je daje 
zamjenik Bozijeg Poslanika, a.s., pa ste mu vas dvojica dosli, jedan 
trazeci nasljedstvo od svog bratica (Abbas), a drugi niisljedstvo svoje 
supruge od njenoga oca (Alija). Ebu Bekr vam je naveo hadis Bozijeg 
Poslanika, a.s., u kojem on kaze: "Nas se ne nasljeduje, ono sto mi 
ostavimo je sadaka." Vi ste ga zbog toga proglasili lazovom, 
pokvarenjakom i izdzynikom, a Bog zna daje on govorio istinu i bio 
dobrocinitelj te bio na Pravome putu i slijedio istinu. Potom je umro 
Ebu Bekr pa je upravljanje imovinom od Bozijeg Poskinika preslo na 
mene da biste onda vi i mene proglasili lazovom, pokvarenjakom i 
izdajnikom, a Bog zna da ja govorim istinu i cinim dobro, da sam na 
Pravome putu i da slijedim istinu. Kad sam ja postao upraviteljem 
ostavstinom (Bozijeg Poslanika), dosli ste mi vas dvojica trazeci jednu 
te istu stvar - da vam dam (ostavstinu Bozijeg Poslanika, a.s.) na 
upravljanje. Ja sam vam je dao pod uvjetom da se pred Bogom 
obavezete da cete postupati sa njom onako kako je postupao Boziji Ti__i :i. „ „ ..1^ T^ i; <^^i,^i 506 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Boziji Poslanik, a.s., rekao je: "Nas se ne nasljeduje, ono sto mi 
ostavimo je sadaka." Muhammedova, a.s., porodica ima pravo 
izdrzavanja iz ovoga imetka, a ja, tako mi Boga, u postupanju sa 
ostavstinom Bozijeg Poslanika, a.s., nista necu mijenjati u odnosu na 
njeno stanje iz vremena Bozijeg Poslanika, a.s. Sigurno cu postupati 
sa njom onako kako je postupao Boziji Poslanik, a.s. 

Takoje Ebu Bekr odbio ista (od ostavstine Bozijeg Poslanika, a.s.) 
predati Fatimi, koja ga je zbog toga ignorirala, ne obracajuci mu se 
vise sve do svoje smrti. Poslije Bozijeg Poslanika, a.s., zivjela je sest 
mjeseci. Kad je umrla, njen muz, Alija ibn Ebu Talib, zakopao ju je 
nocu ne pozivajuci Ebu Bekra i licno joj klanjavsi dzenazu. Za zivota 
Fatiminog svijet je zamjerio Aliji, ali je on nakon njene smrti poceo 
iznalaziti nacina da se pomiri sa Ebu Bekrom i javno ga prizna za 
halifu, sto nije bio ucinio u toku tih (sest) mjeseci. Porucio je Ebu 
Bekru da dode kod njega zamolivsi ga da ne vodi sa sobom nikoga 
(ne zelec'i, prije svega, da vidi Omera ibn el-Hattaba). Omer je (na to) 
rekao Ebu Bekru: 

- Nemoj im, tako ti Boga, ulaziti sam! 
Ebu Bekr je rekao: 

- Sta li bi mi mogli uraditi! Tako mi Boga, svakako cu otici kod njih! 

Ebu Bekr je usao kod njih pa je Alija izgovorio Kelimei-sehadet, a 
zatim rekao: 

- Mi smo, o Ebu Bekre, spoznali tvoju vrijednost i sve ono cime te 
je Allah darovao. Nismo ti zavidni na dobru koje ti je Allah podario, 
ali si ti mimo nas svojevoljno postupio. Smatrali smo da imamo neko 
svoje pravo zbog srodstva sa Bozijim Poslanikom, a.s. 

Alija nije prestao govoriti sve dok se oci Ebu Bekra nisu orosile 
suzama pa je, kad je Alija zavrsio, rekao: 

- Tako mi Onoga u Cijoj je ruci moja dusa, draze mije ispostovati 
rodbinske veze Bozijeg Poslanika, a.s., negoli vlastite! A sto se tice 
nesporazuma nastalog izmedu tebe i mene u vezi sa ovom imovinom, 
ja zaista nista krivo tu nisam uradio niti sam bilo sta od onoga sto 
sam vidio da cini Boziji Poslanik, a.s., propustio uciniti. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 507 Alija rece Ebu Bekru: 

- Poslije podne cu ti prisegu dati (javno te priznati halifom). 

Kad je Ebu Bekr klanjao podne, ispeo se na minber i izgovorio 
Kelimei-sehadet, zatim spomenuo slucaj Alije i njegovog kasnjenja sa 
prisegom te njegovu ispriku za to kasnjenje i na kraju izgovorio istigfar. 

Alija ibn Ebu Talib je izgovorio Kelimei-sehadet, a zatim istaknuo 
i priznao pravo Ebu Bekra naglasivsi da ga na to sto je cinio nije potakla 
zavist prema Ebu Bekru, niti nijekanje onoga cime gaje Allah odlikovao. 

- Mislili smo - rekao je on - da nam (kao nasljednicima) pripada 
dio (te imovine) i da nam se to bespravno osporava, pa smo se zbog 
toga Ijutili. 

Muslimani su se obradovali tome (Alijinom gestu), ponovo postali 
bliski Aliji i kazali su: 

- Pravu si stvar ucinio! 1149. Od Ebu Hurejre, r,a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Moji nasljednici ni dinara (od onoga sto ostavim iza sebe) nece 
medusobno podijeliti. Ono sto ostavim je sadaka, izuzev troskova za 
moje zene i place za upravitelja imovinom." 508 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZiR! - Kad ne bih na taj nacin presucivao ono sto znam (krseci tako 
kur'anski propis), ne bih mu odgovorio. 

U pismu Nedzde stajalo je sljedece: 

- Kaii mi da lije Boziji Poslanik, a.s., u vojnim pohodima angazirao 
zene? Da lije tim zenama dodjeljivao (ravnopravan) udio u plijenu? 
Da lije (u vojnim pohodima) ubijao djecu? Kad kod jetima prestaje 
status jetima? I kazi mi kome pripada petina! 

Ibn Abbas mu je napisao sljedece: 

- Pitao si me u svome pismu da U je Boziji Poslanik, a.s., u vojnim 
pohodima angazirao zene! Da, zene su isle sa njim u vojne pohode, 
gdje su bile zaduzene za lijecenje ranjenika. Od plijena su dobijale 
neke darove, ali im nije pripadao (ravnopravan) udio u ratnom plijenu. 
Boziji Poslanik, a.s., nije ubijao djecu pa ni ti ne smijes ubijad djecu! 
Pitao si me, dalje, kad kod jetima prestaje status jetimstva! Zivota mi, 
covjeku i brada pocne rasd a on jos uvijek nije sposoban sebi zaraditi, 
niti drugome nesto pruziti! Kad pocne uzimad sebi od dobara koja 
drugi Ijudi sebi uzimaju, prestaje mu status jetimstva. I na kraju, pitao 
si, kome pripada petina!? Mi smo govorili da pripada nama 
(nasljednicima Bozijeg Poslanika, a.s.), ali su nam to nase vlasd 
osporile.* 

Vezivanje i ostavljanjezarobljenika i pokazivanje milosti prema 

njima 

1152. Prenosi se daje Ebu Hurejre, r.a., rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., poslao je u pravcu Nedzda grupu konjanika 
koja je dovela sa sobom jednog covjeka iz plemena Benu Hanife, po 
imenu Sumama ibn Usal, koji je bio starjesina stanovnicimajemame. 
(Kad su ga doveli), svezali su ga za jedan od stupova dzamije. 

Boziji Poslanik, a.s., mu je prisao i kazao: * Tj. smatraju da nase raspolaganje time nije decidno odredeno te daje prece 
da ga trose u opc'e dobro. Pod "nasim vlasdma" mislio je na vladare iz dinasdje 
Umejjevic'a. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 509 "Sta ima kod tebe, Sumama?" 
On je odgovorio: 

- Kod mene ima dobro! Ako me ubijes, ubit ces nekoga ko je 
prolio krv! Ako pokazes prema meni milost, pokazat ces je onome 
koji je zahvalan! A akoli, pak, budes trazio novae, trazi i dobit ces 
koliko god ti je drago! 

Boziji Poslanik, a.s., ga je ostavio, da bi mu dva dana poslije toga 
prisao i kazao: 

"Sta ima kod tebe, Sumama?" 

On je odgovorio: 

- Ono sto sam ti vec rekao. Ako pokazes prema meni milost, 
pokazat ces je onome koji je zahvalan! Ako me ubijes, ubit ces nekoga 
ko je prolio krv! A akoli, pak, budes trazio novae, trazi i dobit ces 
koliko god ti je drago! 

Boziji Poslanik, a.s., ga je ostavio josjedan dan, a onda prisao i 
kazao: 

"Sta mislis Sumama sta cu s tobom uciniti?" 
On ie odsfovorio: 510 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI a sad mi je tvoja vjera draza od svake druge vjere! Tako mi Boga, nije 
mi bilo mrzeg grada od tvojega, a sad mi je tvoj grad najdrazi na 
svijetu. Tvoji konjanici su me pokupili dok sam bio na putu da obavim 
umru pa sta mi sad predlazes? 

Boziji Poslanik, a.s., gaje obradovao naredivsi mu da obavi umru. 
Kad je sdgao u Mekku, neko gaje upitao: 

- Jesi li d to promijenio yjeru! 
On je odgovorio: 

- Ne, nego sam prihvado islam s Bozijim Poslanikom, a.s.! I, tako 
mi Boga, nece vam iz Jemame stici ni zrno psenice prije nego to 
Boziji Poslanik odobri. Udaljavanje Jevreja iz Medine 

1153. Prenosi se daje Ebu Hurejre, r.a., rekao: 

- Dok smo jednom bili u dzamiji, izasao namje Boziji Poslanik, 
a.s., i rekao: 

"Krenite kajevrejima!" 

Posli smo sa njim pa ih je Boziji Poslanik, a.s., kad smo stigli do 
njih, pozvao i kazao: 

"O Jevreji! Prihvadte islam, bit c'ete spaseni i sigurni!" 
Oni su rekli: 

- Ti si svoj zadatak izvrsio, o Ebu-1-Kasime! 
Boziji Poslanik, a.s., im zatim rece: 

"To (vase priznanje da sam vas pozvao) sam i zelio! Prihvatite 
islam, bit cete spaseni i sigurni!" 

Oni su rekli: 

- Ti si svoj zadatak izvrsio, o Ebu-1-Kasime! 
Boziji Poslanik, a.s., im zatim rece: 

"To sam i zelio!" 

Kad im je i treci put to ponovio, dodao je: MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 511 "Znajte da ova zemlja pripada Allahu i Njegovom Poslaniku i da 
ja zelim da vas udaljim iz ove zemlje. Ko od vas ima imovine 
(nekretnina) nekaje proda, jer ono sto ostane (neprodato) pripast ce 
Allahu i Njegovom Poslaniku!" 

Protjerivanje Jevreja i krSdana sa Arapskog poluotoka 

1153-a. Od Omera ibn el-Hattaba, r.a., se prenosi daje cuo Bozijeg 
Poslanika, a.s., kada kaze: 

"Protjerat cu, zasigurno, Jevreje i krscane sa Arapskog poluotoka, 
tako da ce ostati na njemu samo muslimani!" Propis onome koji napadne i prekrSi ugovor 

1154- Prenosi se daje Aisa, r.a., rekla: 

- U Bid na Hendeku bio je ranjen Sa'd, i to tako sto gaje jedan 
Kurejsija, po imenu Ibnu-1-Arika, pogodio u sredisnju venu na ruci. 
Boziji Poslanik, a.s., muje unutar dzamije postavio sator i smjestio ga 
tu kako bi ga mogao cesto obilaziti. Kad se Boziji Poslanik, a.s., vratio 
sa Hendeka, odlozio je oruzje i okupao se. Tada muje dosao Dzibril, 
otresajuci prasinu sa svoje glave i rekao: 512 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Presudio si im u skladu sa Allahovim, dz.s., propisom!" 

U drugoj predaji stoji: "Presudio si po AUahovom propisu!" 

U verziji koju prenosi Murre stoji: "Presudio si onako kako 
presuduje vladar!" HIDZRAIVOJNiPOHODI 
Hid2ra Vjerovijesnika, a.s., i njegovi znakovi 

1155. Prenosi se od Ebu Ishaka daje cuo El-Beraa ibn Aziba, r.a., 
kadaje rekao: 

- Dosao je Ebu Bekr es-Siddik u kucu moga oca i kupio od njega 
sedlo pa rekao Azibu: 

- Posalji sa mnom svoga sina da ponese sedlo do moje kuce! 
Otac mi rece da to ucinim pa sam ponio sedlo, a moj je otac sa 

njim izasao da preuzme novae za sedlo. 
Moj otac je kazao Ebu Bekru: 

- O Ebu Bekre, ispricaj mi kako ste ti i Boziji Poslanik, a.s., putovali 
noc'u (za vrijeme Hidzre iz Mekke u Medinu)!? 

- Hoc'u! - rece on, pa poce pricati: 

- Putovali smo cijelu tu noc (i nastavili izjutra) sve do pred podne, 
i to putem koji je bio pust i kojim niko nije prolazio. Naisli smo zatim 
najednu visoku stijenu pod kojom se nalazio hlad, jer to mjesto jos 514 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Pa, hoces li mi namusti? - upitao sam. 

- Hocu - odgovorio je i uhvatio jednu ovcu. 

- Ocisti joj vime od dlaka, zemlje i prasine! - rekao sam mu. 

Pa sam vidio Bera'a kako udara rukom o ruku (opisujuci to ciscenje). 

On je to ucinio a zatim mi namuzao nesto mlijeka u drvenu posudu 
koju je imao uza se. Ja sam inace imao jednu zdjelu od koze iz koje 
sam poljevao Bozijem Poslaniku, a.s., da pije ili uzme abdest. Vratio 
sam se do Bozijeg Poslanika, a.s., ne namjeravajuci ga odmah buditi, 
ali sam ga zatekao budnog. U mlijeko sam nalio vode kako bi se malo 
rashladilo, zatim sam rekao Bozijem Poslaniku, a.s.: 

- Boziji Poslanice, popij ovog mlijeka! 

Popio je toliko da sam ja bio zadovoljan, a zatim rekao: 
"Je li vrijeme da krenemo?" 

- Jeste, vrijeme je - rekao sam. 

Krenuli smo kad se Sunce nagelo zapadu. 
Suraka ibn Malik nas je slijedio pa sam ja rekao: 

- Boziji Poslanice, sustignuti smo! 

"Ne boj se, Allah je sa nama!" - rekao je (na to) Boziji Poslanik, 
a.s., zatim je zazvao AUahovo prokletstvo na Suraku paje Allah dao 
da se Surakin konj zaglibi do trbuha u zemlju, iako je tlo bilo cvrsto. 

Suraka je povikao: 

- Znam da ste zazvali na mene Bozije prokletstvo. Uputite mu 
sada dovu da me izbavi pa c'u ja odvratiti od vas potjeru. 

(Boziji Poslanik, a.s.) je uputio dovu pa se Suraka izbavio i vratio 
nazad govorec'i svima koje je susretao da na toj strani nemaju sta 
traziti. Tako je sve (koji su tragali za Bozijim Poslanikom, a.s.) odvratio 
ispunivsi tako obecanje koje nam je dao. 

Bid na Bedru 1156. Od Enesa, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., kadje 
cue da dolazi Ebu Sufjan, konsultirao ashabe (o tome sta da se MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 515 preduzme). Govorio je Ebu Bekr, pa se okrenuo od njega. Zatim je 
govorio Omer, pa se okrenuo od njega. Ustao je, zatim, Sa'd ibn 
Ubada i rekao: 

- Zelis nas cuti, Boziji Poslanice?! Tako mi Onoga u cijoj je ruci 
moja dusa, kad bi nam naredio da konje u more natjeramo, mi bismo 
ih natjerali! Kad bi nam naredio da ih podbodemo i potjeramo do 
Berki-1-Gimada,* mi bismo ih potjerali! 

Boziji Poslanik, a.s., pozvao je Ijude pa su krenuli i stigli na Bedr, 
gdje su (nakon toga) dosle kurejsijske vodonose. Sa njima je bio i 
jedan crni rob, koji je pripadao plemenu Benu-1-Hadzdzadz. Ashabi 
Bozijeg Poslanika, a.s., su ga uhvatili i stali ispitivati o Ebu Sufjanu i 
njegovoj druzini. 

- Ne znam nista o Ebu Sufjanu - rekao je on - ali tu su Ebu Dzehl, 
Utba, Sejba i Umejja ibn Halef. 

Kad je to rekao, oni su ga stali tuci pa je kazao: 

- Dobro, kazat cu vam! Tu je Ebu Sufjan. 

Kad su ga prestali tuci i nastavili sa ispitivanjem, rekao je: 

- Ja o Ebu Sufjanu nista ne znam, ali su tu medu ostalima Ebu 
Dzehl, Utba, Sejba i Umejja ibn Halef. 

Kad je to kazao, ponovo su ga stali tuci. Kad je Boziji Poslanik, 
a.s., koii ie do tada klaniao, vidio sta rade, preselamio ie i rekao: 516 ZekijjuddinAbdulazim EL-MUNZIRI - Boziji Poslanik, a.s., poslao je Busejsu da izvidi sta radi karavana 
Ebu Sufjana. Kad se vratio, u kuci nije bilo nikoga osim mene i Bozijeg 
Poslanika, a.s., (Prenosilac kaze: Ne znam zasto je izuzeo i neke 
Poslanikove zene). Saopcio mu je vijest pa je Boziji Poslanik, a.s., 
izasao i rekao (Ijudima): 

"Imamo obaviti jedan posao, pa ko ima uza se jahalicu, neka pojase 
sa nama! Neki Ijudi zatrazise dopustenje da odu po svoje jahalice 
koje su bile izvan grada, ali im on rece: 

"Ne, samo oni koji imaju jahalice uza se." 

Tako su Boziji Poslanik, a.s., i njegovi drugovi krenuli i uspjeli 
stici na Bedr prije mnogobozaca (musrika). Kad su mnogobosci stigli, 
Boziji Poslanik, a.s., rece (svojim drugovima): 

"Neka ni slucajno niko od vas ne cini nista prije mene!" 

Kad su se mnogobosci priblizili, Boziji Poslanik, a.s., rece (svojim 
drugovima): 

"Krenite u Dzennet, koji je sirok koliko nebesa i Zemlja!" 

Nato Umejr ibn el-Humam el-Ensari rece: 

- Boziji Poslanice! Kazes Dzennet, koji je sirok koliko nebesa i 
Zemlja?! 

"Da!" - rece Boziji Poslanik, a.s. 

- Oh, oh! - povika Umejr. 
Boziji Poslanik, a.s., ga upita: 
"Zasto uzvikujes oh, oh!" 

- Nista, Boziji Poslanice, tako mi Boga - rece on - osim zelje da i ja 
budem jedan od dzennetlija. 

"Ti si onda zaista dzennetlija!" - rece mu Boziji Poslanik, a.s. 

On potom izvadi iz svoje torbe nekoliko hurmi i stade ih jesti, 
kazavsi: 

- Ako pozivim toliko da mognem pojesti ove svoje hurme, bit ce 
to dug zivot. 

Zatim je prosuo ono sto mu je bilo ostalo od datula i bacio se u 
borbu sve dok nije poginuo. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 517 pomod meleka, otkupu zarobljenika i dozvoli ratnog plijena 1158. Prenosi se od Ibn Abbasa da mu je Omer ibn el-Hattab, 
r.a., rekao: 

- Kad je Boziji Poslanik, a.s., na dan Bitke na Bedru pogledao u 
musrike, kojih je bilo hiljadu, a njegovih drugova tristo devetnaest, 
okrenuo se prema Kibli, ispruzio ruke i obratio se svome Gospodaru: 

"Gospodaru moj, ispuni ono sto si mi obecao! Gospodaru moj, 
daj mi ono sto si mi obecao! Gospodaru moj, ako ova skupina 
muslimana strada, ti neces biti obozavan na Zemlji!" 

Nije prestajao moliti Svoga Gospodara, ispruzenih ruku i okrenut 
prema Kibli, dok mu nije spao ogrtac sa ramena. Tada mu je prisao 
Ebu Bekr, prihvatio njegov ogrtac i vratio mu ga na ramena. Onda je 
stao iza njegovih leda i rekao mu: 

- Boziji Vjerovjesnice, dovoljno si molio svoga Gospodara, on ce 
ispuniti ono sto ti je obecao. 

Allah, dz.s., objavio je tada ajet: Ikadste od Gospodara svoga pomoc 
zatraiili, On vam se odazvao: "Poslat cu vam u pomoc hiljadu meleka koji 
cejedni za drugima dolaziti. " (El-Enfal, 9.) 

I tako ga je Allah pomogao melecima. 

Ebu Zumejl kaze: AU1 i„ :„ *■ I : — 1 — ^J 


518 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Ebu Zumejl prenosi dalje od Ibn Abbasa: 

Kad su zarobili zarobljenike, Boziji Poslanik, a.s., obratio se Ebu 
Bekru i Omeru: 

"Sta da radimo sa ovim zarobljenicima?" 

Ebu Bekr rece: 

- Boziji Vjerovjesnice, sve su to amidzici i druga rodbina! Predlazem 

-1^, tako mi Boga, Boziji Poslanice - rekao sam - ne slazem se sa 
Ebu Bekrom! Ja predlazem da nas pustis da im odrubimo glave. Pusti 
Aliju nek ubije Ukajla, mene da ubijem tog i tog (svoga zeta)... Sve su 
to nevjernicki vode i prvaci! 

Boziji Poslanik priklonio se misljenju Ebu Bekra ne prihvacajuci 
moj prijedlog. 

Sutradan, kad sam dosao, zatekao sam Bozijeg Poslanika, a.s., i 
Ebu Bekra kako sjede i placu. Upitao sam: 

- Boziji Poslanice, kazi mi zasto placete ti i tvoj drug!? Ako vidim 
da je to za placa, da i ja placem. A ako nije, pravit cu se da placem, 
posto vas dvojica placete. 

Boziji Poslanik, a.s., rece: 

"Placem zbog uzimanja otkupnine koje su mi predlozili tvoji 
drugovi, jer mi je pokazana njihova patnja koja je bliza od ovoga 
stabla (koje je stajalo nedaleko od Bozijeg Poslanika, a.s.)" 

Tada je Uzviseni Allah objavio ajet: Nijednom vjerovjesniku nije 
dopiLsteno drzati zarobljenike dok ne izbori pobjedu na Zemlji; vi zelite 
prolazna dobra ovoga svijeta, a Allah zeli onajsvijet Allah jesilan i mudar. 
Da nije ranije Allahove odredbe, snasla bi vas patnja velika zbog onoga sto 
ste uzelL Sada jedite ono sto ste zaplijenili, kao dobro i lijepo, i bojte se 
Allaha. Allah zaista prasta i milostivje. (El-Enfal, 67.-69.) 

Tako im je Allah dopustio plijen. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 519 Obradanje Vjerovjesnika, a.s., ubijenim (muSricima) nakon Bitke 

na Bedru 

1159. Od Enesa ibn Malika, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, 
a.s., ostavio ubijene (musrike) na Bedru tri dana a potom dosao tamo 
i obratio im se: 

"O Ebu Dzehle ibn Hisame, o Umejja ibn Halefe, o Utba ibn 
Rebi'a, o Sejba ibn Rebi'a! Eto, zar ne nadoste istinitim ono sto vam 
je obecao Allah? Ja sam, zaista, nasao daje ono sto mi je Allah obecao 
istina." 

Kad je Omer, r.a., cuo rijeci Bozijeg Poslanika, a.s., rekao je: 

- Kako da oni cuju (tvoje rijeci) i kako da ti odgovore kad su vec 
postali mrtva tijela?! 

Boziji Poslanik, a.s., rece: 

"Tako mi Onoga u cijoj je ruci moja dusa, vi nista bolje od njih ne 
cujete ono sto govorim, samo sto oni ne mogu odgovoriti!" 

Potom su dovuceni (sa bojista) i baceni u jedan stari bunar na 
Bedru. Bid na Uhudu 520 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Ponovo je istupio jedan od ensarija i stao se boriti sve dok i on 
nije poginuo. 

Tako se to ponavljalo dok svih sedam ensarija nije izginulo. Nakon 
toga, Boziji Poslanik, a.s., rekao je dvojici svojih drugova: 

"Nismo bill pravedni prema nasim drugovima (ensarijama)."* 

Ranjavanje Vjerovjesnika, a.s., u Bid na Uhudu 

1161. Prenosi se od Ebu Hazima daje cuo kad su pitali Sehla ibn 
Sa'da es-SaHdija o ranjavanju Bozijeg Poslanika, a.s., u Bici na Uhudu, 
paje rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., zadobio je (na Uhudu) ranu na lieu, polomljen 
mu je zub (sjekutic' uz ocnjak) i smrskana mu kaciga na glavi. Kc'erka 
Bozijeg Poslanika, a.s., Fatima, ispirala mu je krv dok joj je Alija ibn 
Ebu Talib polijevao iz stita. Kad je Fatima vidjela da voda samo 
povecava krvarenje, uzela je komad hasure i spalila je paje pepeo 
posula po rani i tako zaustavila krvarenje. 

1162. Od Enesa, r.a., se prenosi daje Bozijem Poslaniku, a.s., u 
Bici na Uhudu polomljen zub (sjekutic' uz ocnjak) i daje zadobio na 
glavi povredu iz koje je tekla krv. 

Rekao je (Boziji Poslanik, a.s.): 

"Kako da se spasi narod koji ranjava svoga vjerovjesnika i izbija 
mu zub, a on ih poziva Allahu!?" 

Tada je Uzviseni Allah objavio: 

Od tebe nista ne zavisi... (Alu 'Imran, 128.) 

Borba Dlibrila i MIkaila uz Vferoviesnika, a.s., u Bid na Uhudu 

1163. Prenosi se daje Sa'd ibn Ebu Vekkas, r.a., rekao: * Tj. trebalo je da najprije ta dvojica Kurejsija izidu pred neprijatelja a ne da 
ispred sebe pustaju ensarije koji su ginuli jedan za drugim. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 521 - U toku Bitke na Uhudu vidio sam sa desne i lijeve strane Bozijeg 
Poslanika, a.s., dva coyjeka u bijeloj odjeci, koje nikad prije niti ikad 
kasnije nisam vidio. Bili su to Dzibril i Mikail, a.s. 

U jednom drugom rivajetu stojijos: - ...koji su se uz njega zestoko 
borili. 

Uzvi^ni Allah se ^lestoko srdi na onoga koga ubije Bo^iji Poslanik, 

a.s. 

1 164. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Uzviseni Allah se zestoko srdi na Ijude koji su ovo ucinili Bozijem 
Poslaniku, a.s.!" 

Tom prilikom pokazao je na svoj izbijeni zub. 

Takoder je kazao Boziji Poslanik, a.s.: 

"Uzviseni Allah se zestoko srdi na covjeka koga ubije Boziji 
Poslanik, a.s., na Bozijem putu." Neprijatnosti koje je BoiSji Poslanik, a.s., dofivio od svog naroda 

1165. Prenosi se daje Aisa, r.a., supruga Bozijeg Poslanika, a.s., 

1 ■■■K^l#-'^^'^ -1 ck/*l*^.i-^TV^ Ti./^^^-iCfcnr T5/-%^cl*-ir^i Tr o *-i c • 522 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRi - Uzviseni Allah je cuo sta ti je rekao i cime ti je uzvratio tvoj 
narod, pa ti je poslao Meleka brda, da mu zapovjedis sta da s njima 
ucini. 

Melek brda me je pozvao, nazvao mi selam i rekao: 

- O Muhammede, Uzviseni Allah je cuo sta ti je rekao tvoj narod! 
Ja sam Melek brda, kojeg ti je poslao Uzviseni Allah da mi zapovjedis 
sta da s njima ucinim. Ako zelis, ja cu nad njima sklopiti dva ahseba."* 

Boziji Poslanik, a.s., mu je rekao: 

"Ne, nego zelim da im (musricima) Allah dadne potomstvo koje 
ce samo Allaha obozavati i nece mu nista pridruzivati!" 

1166. Prenosi se daje Dzundub ibn Sufjan, r.a., rekao: 

- Kadje u jednoj bici krvario prst Bozijeg Poslanika, a.s., rekao je: 

"Ti si samo jedan prst koji krvari, a to sto te je zadesilo na Bozijem 
je putu!" 

1167. Prenosi se daje Ibn Mesud, r.a., rekao: 

- Dok je Boziji Poslanik, a.s., jednom prilikom klanjao kod Kabe, 
nedaleko odade sjedio je Ebu Dzehl sa nekim svojim drustvom. Posto 
na dan ranije bijase zaklana (i oderana) deva, Ebu Dzehl rece: 

- Koji ce od vas otici i donijeti utrobu zaklane deve tog i tog 
plemena i staviti je Muhammedu za vrat kad bude na sedzdi? 

Ustaoje jedan od najnesretnijih medu njima i donio utrobu, pa 
kadje Vjerovjesnik, a.s., pao na sedzdu, stavio mu je za vrat. 

Onda su se toliko stali smijati da su se povijali jedan prema drugom. 

Ja sam stajao i gledao. Da sam imao zastitu, ja bih to zbacio sa 
Poslanika, s.a.v.s. Vjerovjesnik, a.s., ostao je na sedzdi ne dizuci glavu. 

Jedan covjek je odsao i obavijestio Fatimu, r.a., kojaje dosla, tada 
je bila djevojcica, i skinula mu crijeva sa vrata. Potom se okrenula 
prema njima i izruzila ih. * Dva brda s dvije strane Mekke; Ebu Kubejs i brdo koje stoji nasuprot njega. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 523 Kad je Boziji Poslanik, a.s., zavrsio namaz, podigao je glas i zazvao 
na njih Bozije prokletstvo. Inace, on je, kad bi prokljinjao, proklinjao 
tri puta, a kad bi iskao sta od AUaha, dz.s., iskao bi, takoder, tri puta. 
Nakon toga tri puta je kazao: 

"Gospodaru moj, Tebi prepustam Kurejsije!" 

Kad su culi njegov glas, uplasili su se kletve i prestali se smijati, a 
on je nastavio: 

"Gospodaru moj, Tebi prepustam Ebu Dzehla ibn Hisama, Utbu 
ibn Rebi'u, Sejbu ibn Rebi'u, El-Velida ibn Ukbu, Umejju ibn Halefa, 
Ukbu ibn Ebu Mu'ajta..." Spomenuo je i sedmog, kojeg ja nisam 
upamtio. I, tako mi Onoga kojije Muhammeda, a.s., poslao s istinom, 
sve ove koje je imenovao vidio sam poginule u Bid na Bedru, nakon 
cega su dovuceni i baceni u jedan stari bunar koji se tamo nalazio. 

Ebu Ishak kaze: 

- El-Velid ibn Ukbaje greskom spomenut u ovome hadisu.* 

Strpljivost vjerovjesnika u neugodnostima koje su im pn'redivali 
njihovi sunarodnici 1168. Prenosi se daje Abdullah ibn Mesud, r.a., rekao: 

- Kao da arledam Bozijeer Poslanika, a.s., kako, spominjuci jednoff 524 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Krenuo je Ibn Mesud i zatekao ga na zemlji, jer ga vec bjehu 
savladala dvojica Afraovih sinova. On ga je uhvatio za bradu i rekao: 

- Ti li si Ebu Dzehl!? 
Ebu Dzehl rece: 

- Nije kriv onaj koga ste ubili (ilije rekao: "kogaje ubio njegov narod!") 
Ebu Midzlez kaze da je Ebu Dzehl rekao: 

- Zao mi je samo sto pogidoh od ruku seljaka! Pogibija Ka'ba ibn el-Brefa 

1170. Od Dzabira, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Ko se javlja za Ka'ba ibn el-Esrefa? On je mnogo zla ucinio Allahu 
i Njegovom Poslaniku!" 

Muhammed ibn Meslema se javi i upita: 

- Zelis li da ga ubijem? 

"Da!" - odgovori Boziji Poslanik, a.s. 

- Dopusti mi da (mu stosta) kazem! - rece on. 

"Dopustam ti!" - rece Boziji Poslanik, a.s. 

Otisao je nakon toga kod Ka'ba ibn el-Esrefa, i kazao mu, ispricavsi 
kako se medu njima odvijao razgovor: 

- Ovaj covjek (Boziji Poslanik, a.s.) trazi materijalna izdvajanja - 
uvukao nas je u teskoce! 

Kad je cuo Ka'ba da kaze: 

- Tako mi Boga, jos i vece cete vi neprijatnosti zbog njega dozivjeti, 
Muhammed ibn Meslema rece: 

- Mi sada njega slijedimo i ne bismo ga voljeli napustiti dok ne vidimo 
na sta ce njegova stvar izaci. Htio sam od tebe nesto uzeti u zajam. 

- Sta ces mi u zalog ostaviti? - rece Ka'b. 

- Sta zelis? - rece on. 
Ka'b rece: 

- Ostavi mi u zalog vase zene! MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 525 - Ti si jedan od najljepsih Arapa - rece Muhammed - pa kako da ti 
zalozimo nase zene!? 

- Ostavi mi, onda, vasu djecu! - rece Ka'b. 

- Onda ce neko od nase djece biti vrijedano - govorit ce mu da je 
zalozeno za dvije mjerice (sa'a) datula - rece on pa nastavi: 

- Ostavit cemo ti u zalog nase oruzje! 

- Dobro! - rece Ka'b. 

Dogovorili su se da dode sa El-Harisom, Ebu ' Absom ibn Dzebrom 
i Abbadom ibn Bisrom. I oni su dosli u noci, pozvali ga i on je sisao. 

Sufjan kaze: 

- Drugi, sem Amra, pripovijedaju: 

- Njegova zena mu je rekla: 

- Cujem neki glas koji mi izgleda kao glas krvi! 
Ka'b je na to rekao: 

- To je Muhammed ibn Meslema sa svojim bratom po mlijeku i 
Ebu Nailom! Castan covjek kada bi nocu bio pozvan i na ubod 
(kopljem), odazvao bi se! 

Muhammed ibn Meslema je rekao (svojim drugovima): 

- Kada dode, ja c'u ga scepati rukama za glavu, pa kad ga se 
domognem, vi ga dokusurite! 526 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI BitkaZater-Rika' 

1171. Prenosi se daje Ebu Musaa, r.a., rekao: 

- Izasli smo sa Bozijim Poslanikom, a.s., u jedan pohod. Bilo nas 
je sestorica, a imali smo jednu devu koju smo naizmjenice jahali, pa 
smo izranjavali noge. Moje noge bile su pune zuljeva, cak su mi i 
nokti otpadali. Noge smo obmotavali nekakvim krpama pa je zbog 
toga (ovaj pohod) nazvan Bitka Zat er-Rika' (Bitka sa zakrpama). 

Ebu Burde kaze: 

- Ebu Musa je ispricao ovaj hadis, a zatim se pokajao zbog toga. 
Kao da nije zelio da nesto sto je uradio bude razglaseno... 

U drugom rivajetu jos stoji: - A Allah za to nagraduje. bid sa saveznicima, tj. Bid na Hendeku 

1172. Ibrahim et-Tejmi od svoga oca prenosi sljedece: 

- Kad smo jednom bili kod Huzejfe, jedan covjek rece: 

- Da sam zivio u vrijeme Bozijeg Poslanika, a.s., borio bih se uz 
njega i pokazao bih se u borbi! 

Huzejfe na to rece: 

- Mislis da bi zbilja tako cinio!? Kad smo mi jedne noci bili sa 
Bozijim Poslanikom, a.s., u Bici na Hendeku puhao je jak i hladan 
vjetar. Boziji Poslanik, a.s., nam se obratio: 

"Koji od vas ode i vidi sta radi neprijateljska vojska, Allah ce ga 
smjestiti sa mnom u Dzennet!" 

Mi smo sutjeli. Posto niko od nas nista nije odgovorio, on je 
ponovio: 

"Koji od vas ode i vidi sta radi neprijateljska vojska, Allah ce ga 
smjestiti sa mnom u Dzennet!" 

Mi smo i dalje sutjeli. Posto niko od nas opet ne odgovori, on 
rece: 

- Ustani, Huzejfe, i donesi nam vijesti o neprijatelju! MUSUMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 527 Posto me po imenu oslovio, nisam imao izbora, morao sam ustati, 
a on jos rece: 

"Idi i donesi mi vijesti o neprijatelju, ali pazi da ih ne navuces na mene! Kad sam odade krenuo, isao sam kao da se krecem po hamamu. 
Kad sam stigao (u blizinu neprijateljskog tabora), vidio sam Ebu 
Sufjana kako grije leda uz vatru, pa sam uzeo strijelu i nategnuo luk 
da ga pogodim, ali sam se sjetio da mi je rekao Boziji Poslanik, a.s., 
da pazim da ih ne navucem na njega. A da sam gadao, pogodio bih 

Vracajuci se ponovo sam isao kao da se krecem po hamamu, a 
kad sam stigao i obavijestio Bozijeg Poslanika, a.s., o stanju 
neprijateljske vojske zavrsivsi tako zadatak, osjetio sam hladnocu. 
Boziji Poslanik, a.s., me je ogrnuo krajem svoga ogrtaca u kojem je 
klanjao pa sam prespavao sve do zore. Boziji Poslanik, a.s., me je 
probudio rekavsi: 

"Ustaj spavalcino!" 1173. Prenosi se daje El-Bera, r.a., rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., u Bid na Hendeku prenosio je sa nama 
zemlju toliko da se od zemlje nije vidjela bjelina njegova tijela 528 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIR! 1 174. Od Enesa ibn Malika, r.a., se prenosi da su na dan Hendeka 
neki ashabi Bozijeg Poslanika, a.s., govorili: 

- Mi koji smo dali Muhammedu vjecnu prisegu na islam (ili na 
dzihad)! 

Nato je Vjerovjesnik, a.s., rekao: 

"Gospodaru moj, pravi hajr je hajr ahireta... Pa Ti oprosti i 
ensarijama i muhadzirima!" 

Spominjanje plemena Benu Kurejza 

1175. Prenosi se daje Abdullah ibn Omer, r.a., rekao: 

- U Bici na Hendeku Boziji Poslanik, a.s., naredio je i oglasio da 
niko podne-namaz* ne klanja prije nego sto stigne do Benu Kurejze. 
Neki su se Ijudi pobojali da ce im proc'i namaz pa su klanjali prije 
nego sto se tamo stiglo, dok su drugi kazali: 

- Klanjat cemo samo tamo gdje nam je rekao Boziji Poslanik, a.s., 
makar nam i proslo vrijeme namaza! 

Bez obzira kako je ko postupio, Boziji Poslanik, a.s., nikog ni iz 
jedne od tih grupa nije ukorio. 

pohodu zvanom Zu Kared 

1176. Od Ijasa ibn Seleme se prenosi da mu je otac ispricao 
sljedece: 

- Kad smo dosli sa Bozijim Poslanikom, a.s., na Hudejbijju, bilo 
nas je cetrnaest stotina. Tu je bilo pedeset ovaca koje nisu bile 
napojene. Boziji Poslanik, a.s., sjeo je kraj bunara, proucio dovu ili je 
pljucnuo u bunar i vodaje nadosla pa smo se napili i napojili (zivotinje). 

Nakon toga Boziji Poslanik, a.s., nas je pozvao (pa smo se okupili) 
ispodjednog stabla i stall mu davati prisegu. Ja sam dao prisegu medu Kod Buharije se kaze: "ikindija-namaz". MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 529 prvima i Ijudi su nastavili dalje jedan po jedan davati prisegu. Kad je 
Boziji Poslanik, a.s., bio negdje oko sredine skupa, rekao je; 

"Daj prisegu, Selema!" 

- Dao sam je, Boziji Poslanice, medu prvima! - rekao sam. 

"Daj ponovo!" - rekao je Boziji Poslanik, a.s. 

Tadaje vidio da nemam (ratne) opreme pa mije dao jedan stit i 
nastavio sa primanjem prisega. Pred kraj toga cina ponovo je rekao: 

"Zar mi neces dati prisegu, Selema?" 

- Dao sam ti prisegu, Boziji Poslanice, vec' dva puta! - rekao sam. 
"Daj ponovo!" - rekao je on. 

Ja sam mu i po trec'i put dao prisegu nakon cega me je upitao: 
"Selema, gdje je onaj stit sto sam ti dao?" 

- Boziji Poslanice - rekao sam - susreo me moj amidza Amir koji je, 
takoder, bez opreme pa sam ga njemu dao. 

Boziji Poslanik, a.s., se nasmijao i rekao: 

"Ti si kao onaj sto je nekad rekao: Gospodaru moj, podari mi 
druga koji ce mi biti drazi od mene samoga!" 

Zatim smo sa musricima izmijenili glasnike i dogovorili primirje. 

Ja sam, inace, pratio Talhu ibn UbejduUaha, sluzeci mu, pojec'i i 
timareci mu konja i slicno. Teo sam od niegove hrane, ostavio sam 530 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Tako mi Onoga Koji je casnim ucinio Muhammedovo lice, 
nijedan od vas nec'e podici glavu a da mu je ne odrubim! 
Nakon toga odveo sam ih do Bozijeg Poslanika, a.s. 
Moj amidza Amir je pred Bozijeg Poslanika, zajedno sa sedamdeset 
drugih mnogobozaca, doveo i jednog coyjeka iz roda Abelat po imenu 
Mikrez, vodeci ga vezanog i jasuci na oklopljenom konju. 
Boziji Poslanik, a.s., ih je pogledao i rekao: 
"Pustite ih! To im je prvi i posljednji put da pogrijese!" 
Tako ihje Boziji Poslanik, a.s., pomilovao, a Allah, dz.s., objavioje 
ajet: On je zadrzao ruke njihove od vas i vase od njih usred Mekke, i to 
nakon sto vamjepruzio mogucnost da ih pobijete - a Allah dobro vidi ono 
sto vi radite. (El-Feth, 24.) 

Zatim smo krenuli, vracajuci se u Medinu. 

Zaustavih smo se na jednom mjestu tako da nas je od musrickog 
plemena Lihjan dijelilo samo jedno brdo. Boziji Poslanik, a.s., zatrazio 
je od Allaha, dz.s., oprost grijeha za onoga ko se te nod ispenje na to 
brdo, kao prethodnica Bozijem Poslaniku, a.s., i njegovim ashabima. 

Selemaje rekao: 

- Te noci sam se dva ili tri puta peo (na to brdo). 
Nakon toga stigli smo u Medinu. 

Boziji Poslanik, a.s., poslaoje kasnije po svom slugi Rebbahu deve 
(na pasu i pojenje). Izasao sam sa njim i ja vodec'i Talhinog konja da 
pase sa devama. Vec sljedeceg jutra Abdurrahman el-Fezari pobio je 
pastire i otjerao sve deve Bozijeg Poslanika, a.s. 

Rekao sam Rebbahu: 

- Uzmi ovog konja i odvedi ga Talhi ibn UbejduUahu, zatim 
obavijesti Bozijeg Poslanika, a.s., da su musrici napali na njegovu stoku. 

Zatim sam se popeo na brezuljak i okrenuo se u pravcu Medine. 

- Neprijatelj! - povikao sam tri puta, zatim pojurio za tom grupom 
Ijudi gadajuci ih strijelama i vicuci u redzezu:* * ledzez - vrsta rime. IVIUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 531 "Ja sam Ibn el-Ekve', a ovoje kobni dan!" 

Sustigao sam jednog od njih, odapeo strijelu i njen vrh se zabio u 
njegova pleca. 

- Primi je! - rekao sam i nastavio pjevati: 

"Ja sam Ibn el-Ekve\ a ovoje kobni dan!" 

Tako sam ih, tako mi Boga, nastavio gadati i smicati, da bih, kad 
se jedan od konjanika privratio, prisao jednom drvetu, sjeo na njegovo 
stablo a onda odapeo strijelu i pogodio ga. 

Kad su zamakli u tjesnacu brda kraj kojeg su prolazili (posto vise 
nisam mogao gadati strijelama), ja sam se ispeo na brdo i poceo 
obrusavati na njih kamenje. Tako sam ih pratio i smicao dok sve deve 
Bozijeg Poslanika, a.s., nisu ostale iza mojih leda. Nastavio sam ih i 
dalje slijediti i gadati tako da su pobacali vise od trideset ogrtaca i 
trideset kopalja kako bi lakse mogli bjezati. Sve sto su bacali ja sam 
obiljezavao kamenjem, kako bi ih mogli prepoznati (i pronaci) Boziji 
Poslanik, a.s., i njegovi drugovi. 

Kad su stigli do uskog dijela puta u brdu, dosao im je sin Bedra 
el-Fezarija pa su sjeli uzinati, dok sam ja, za to vrijeme sjedio na vrhu 
jednog brezuljka. 

El-Fezari je upitao: 

- Sta je ovo sto vidim? lice Muhammeda, a.s., nijednog od vas necu progoniti a da ga ne 
uhvatim, a niko od vas ko me bude progonio nece me se docepati! 

Neko od njih rece: 

- 1 ja mislim tako! 

Potom su se oni vratili. I dok sam jos uvijek bio na istom mjestu, 
ugledao sam konjanike Bozijeg Poslanika, a.s., kako zalaze medu 
stabla. Prvi je isao El-Ahrem el-Esedi, za njim Ebu Katade el-Ensari, 
potom El-Mikdam ibn el-Esved el-Kindi. Dograbio sam uzde El- 
Ahremovog konja, a mnogobosci su se dali u bijeg. 

- Guvaj ih se Ahreme! - rekao sam - da te ne odsijeku prije nego 
sto stigne Boziji Poslanik, a.s., sa ashabima. 

On rece: 

- Selema! Ako vjerujes u AUaha i Sudnji dan, i ako znas da su 
Dzennet i Dzehennem istina, nemoj me sprecavati da poginem kao 
sehid! 

Ja sam ga potom pustio i on se sukobio sa Abdurrahmanom. Ubio 
je Abdurrahmanovog konja. Medutim Abdurrahman ga udari i ubi, 
te se docepa njegovog konja. Zatim je Ebu Katade, vitez Bozijeg 
Poslanika, a.s., sustigao Abdurrahmana i ubio ga. 

I, tako mi Onoga Kojije oplemenio lice Muhammeda, a.s., ja sam 
ih slijedio trcec'i toliko da vise iza sebe nisam vidio ni traga ni prasine 
drugova Bozijeg Poslanika, a.s. Pred zalazak Sunca oni su se zaputili 
prema jednom tjesnacu, poznatom pod imenom Zu Kared, u kojem 
je bilo vode, da bi utolili zed. Kad su vidjeli da trcim za njima, odustali 
su ne okusivsi ni kapi vode. Bjezali su tesko se uspinjuci brdskom 
stazom, pa sam sustigao jednog od njih, odapeo strijelu i pogodio ga 
u hrskavicu na zglobu pledce. 

- Primi je! - rekao sam pa nastavio pjevati: 

"Ja sam Ibn el-Ekve', a ovoje kobni dan!" 

- O, majka te tvoja izgubila! Ti si taj Ekve' sto nam cijeli dan ne da 
mira! - rece covjek. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 533 - Da, ja sam taj, o neprijatelju samoga sebe, koji te cijeli dan 
progoni! - rekao sam. 

Na toj uskoj brdskoj stazi izgubili su dva konja, koja sam ja uhvatio 
i odveo Bozijem Poslaniku, a.s. 

Sustigao me je zatim Amir sa mjesinom razblazenog (kiselog) 
mlijeka i mjesinom vode. Uzeo sam abdest i napio se a zatim sam 
dosao do Bozijeg Poslanika, a.s., koji se nalazio kod one vode sa koje 
sam najurio neprijatelje. 

Poslanik vec bijase prikupio sve deve kao i ostalo sto sam spasio 
od musrika, ukljucujuci i sva koplja i ogtrace koje su pobacali bjezeci, 
dok je Bilal zaklao jednu od deva koje sam izbavio od napadaca i 
pekao je Bozijem Poslaniku, a.s., neke dijelove od njene dzigerice i 
grbe. Obratio sam se Bozijem Poslaniku, a.s.: 

- Boziji Poslanice! Pusti me da odaberem stotinu Ijudi i krenem sa 
njima za musricima, sve cemo ih pobiti! 

Boziji Poslanik, a.s, se nasmijao toliko da su mu se vidjeli (zubi) 
ocnjaci pri svjedu vatre a onda kazao: 

"Selema! Mislis li da bi to zaista uspio?" 

- Da! - odgovorio sam - tako mi Onoga koji te pocastio! 
Boziji Poslanik, a.s., rece: 

"Oni cQiH^ iiyivain a-n«:tor>rim<;tvr» na ff^ritnriii nlf^mpna ri^ifafan " 534 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIR! - Zar nema niko ko bi se potrkao sa mnom do Medine? 

- Ima li koga? - ponavljao je vise puta. 

Kad sam cuo kako to uporno ponavlja, rekao sam: 

- Zar ni prema kome nemas respekta ni strahopostovanja? 

- Ne! - rekao je - izuzev prema Bozijem Poslaniku, a.s. 

- Boziji Poslanice, - rekao sam - pusti me, molim te, da se potrcem 
sa njim! 

"Hajde, ako zelis!" - rece on. 

- Spremi se! - rekao sam, zatim sam skocio na zemlju i poceo trcati. 
Preko jednog ili dva uzvisenja trcao sam nesto sporije, kako se ne 

bih premorio, da bih dalje nastavio drzec'i za njim korak. Kad smo 
ponovo naisli na uzvisenje, opet sam isto postupio, a zadm povecao 
brzinu kako bih ga sustigao. Kucnuo sam ga zatim po ramenima i 
rekao: 

- Izgubio si, tako mi Boga! 
- 1 ja mislim - rekao je on. 

Zadm sam ga prestigao i prvi stigao do Medine. 
Tako mi Boga, nakon toga smo samo tri nod ostali u Medini, a 
onda smo izasli sa Bozijim Poslanikom, a.s., na Hsijber. 

Moj amidza Amir spjevao je tada pjesmu u stihovima (u redzezu): 

"Tako mi Boga, bez Kogputa ne bismo znali, 

ne bismo udijeljivali niti bi klanjali. 

Spasava nasjedino dobrota Tvoja, 

pa nas ti ucvrsti kad dode do boja. 

I dusama nasim ti podaj spokoja. " 
Boziji Poslanik, a.s., upitao je: 
"Kojeovaj?" 

-Ja sam Amir - odgovorio je. 

"Tvoj Gospodar ti je vec oprostio!" - rekao je Boziji Poslanik, a.s. 

Inace, nikoga za koga bi Boziji Poslanik, a.s., mahsuz zatrazio od 

AUaha, dz.s., oprost, ne bi masio sehadet (pogibija na Bozijem putu). MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 535 Kasnije je Omer ibn el-Hattab, jasuci na svojoj devi, rekao: 

- Boziji Vjerovjesnice, nekako mi je zao sto ti spomenu Amira (jer 
ce poginuti)! 

Kad smo stigli na Hajber, njihov voda Merhab istupio je i stao 
vidati sabljom govoreci u sdhu: 

"Hajber zna da samja, Merhab, 

do zuba naoruzan i provjereni junak, 

koji kad se borba zapodjene kao oganj bukti " 

Na mejdan mu je izasao moj amidza Amir, govoreci, takoder, u 
sdhu: 

"Hajber zna da samja, Amir, 
do zuba naoruzan i junak 
koji ne preza od avanture. " 

Izmijenili su po dva udarca, zaum se Merhabova sablja obrusila 
po Amirovom stitu. On je pokusao uzvradu odozdo, ali se njegova 
sablja odbila i presjekla mu sredisnju venu na ruci od cega je i 
podlegao. 

Cuo sam neke od ashaba Bozijeg Poslanika, a.s., kako kazu: 

- Propade Amirov posao! Sam sebe je ubio! 

Otisao sam kod Bozijeg Poslanika, a.s., placuci i rekao mu: T>„x::: ri„„i :^^f r» l„ A, 536 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Merhab je istupio i poceo u stihu govoriti: 

"Hajber zna da samja, Merhab, 
do zuba naoruzan i provjereni junak, 
koji kad se borba zapodjene kao oganj bukti. " 
Alija na to, takoder, u stihu kaza: 

'Ja sam onaj kogaje majka lavom nazvala, 
ko sumski lav sam opaka izgleda, 
obilato uzimam mjeru svakome ko mi zaprijeti. " 
Udario je, zatim, Merhaba po glavi i ubio ga. Potom je pod 
njegovim vodstvom izborena pobjeda (tj. osvojen je Hajber). Hudejbiji i primirju Vjerovjesnika, a.s., sa KurejSijama 

1177. Prenosi se daje El-Bera ibn Azib, r.a., rekao: 

- Kad je Vjerovjesnik, a.s., bio sprijecen od (hodocascenja) Kabe, 
postigao je dogovor sa stanovnicima Mekke da ude (u Mekku) i 
proboravi u njoj tri dana, pod uvjetom da ni on ni njegovi drugovi ne 
nose sa sobom oruzje, osim dvoje: sablju i njenu fiitrolu, da ne izvedu 
sa sobom nikoga od njenog stanovnistva i da nikoga ne sprecavaju 
da, ako zeli, ostane u Mekki. 

Boziji Poslanik, a.s., obratio se Aliji: 

"Zapisi uvjete na koje smo se obavezali!" 

(Poceo mu je diktirati): 

"U ime Allaha Milostivog, Samilosnog! Ovo je sporazum koji je 
napravio Muhammed, Boziji poslanik..." 

Musrici ga prekidose rekavsi: 

- Da te smatramo Bozijim poslanikom, mi bismo te slijedili! Nego, 
napisi ti: Muhammed sin AbduUahov. 

Boziji Poslanik, a.s., naredi onda Aliji da to prebrise, aU Alija rece: 

- Ne, tako mi Boga, necu to prebrisati! 

"Pokazi mi mjesto gdje je to napisano!" - rece Boziji Poslanik, a.s. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 537 Alija mu je pokazao gdje to pise, paje on prebrisao napisano i 
umjesto toga upisao:* sin Abdullahov. 

Proboravili su u Mekki tri dana da bi trec'i dan musrici rekli Aliji: 

- Ovo je po ugovoru tvoga prijatelja zadnji dan (vaseg boravka u 
Mekki), zato mu reci neka izlazi! 

Alijaje obavijestio Bozijeg Poslanika, a.s., o tome, paje on rekao: 

"Da!" - te napustio Mekku. 1178. Prenosi se daje Enes ibn Malik, r.a., rekao: 
- Za vrijeme povratka (Bozijeg Poslanika, a.s., i njegovih ashaba) 
sa Hudejbije, kada su bili tuzni i potisteni, objavljeni su ajeti: Mi cemo 
ti dati sigumu pobjedu, da bi ti Allah ranije i kasnije krivice oprostio, da bi 
blagodat Svoju tebi potpunom ucinio, da bi te na Pravi put uputio i da bi te 
Allah pobjedonosnom pomoci pomogao. On uliva smirenost u srca vjemika 
kako bijos vise ucvrstili vjerovanje koje vec imaju - a vojske nsbesa i Zemlje su 
Allahove; Allah sve zna i mudarje - da bi vjemike i vjemice uveo u dzennetske 
basce kroz koje ce rijeke tec'i u kojima ce vjecno boraviti, i da bi presao preko 
hrdavih postupaka njihovih - a toje u Allaha veliki uspjeh. (El-Feth, 1.-5.) 
Boziji Poslanik, a.s., je tada na Hudejbiji zaklao kurban i rekao: 
"Objavljen mi je ajet koji mi je drazi od citavog dunjaluka!" 538 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI a.s., ustao je da rasedla njegovu devu, ali gaje tada pogodila strijela, 
od cega je i preminuo. 

Mi smo kazali: 

- Mubarek mu bio sehadet (poginuo je kao sehid), Boziji Poslanice! 
Boziji Poslanik, a.s., nato rece: 

"Ne, tako mi Onoga u cijoj je ruci Muhammedova dusa, ogrtac 
koji je na njemu bukti u plamenu, ugrabio gaje na Hajberu ne cekavsi 
raspodjelu plijena." 

To je na Ijude ostavilo jak dojam paje jedan covjek donio remen 
ill dva remena i kazao: 

- Boziji Poslanice, uzeo sam ovo na Hajberu! 
Boziji Poslanik, a.s., rekao je na to: 
"Remen od vatre! ili: Dva remena od vatre!" Muhadfiri vradaju darove ensarijama, nakon pobjeda u kojima su 
zadobill neSto imovine 

1181. Prenosi se daje Enes ibn Malik, r.a., rekao: 

- Kad su muhadziri preselili iz Mekke u Medinu, dosli su praznih 
ruku. Ensarije, koji su posjedovali zemlju i imanja, podijelili su sa 
njima zemlju uz dogovor da im daju polovicu prihoda svake godine, 
postedivsi tako sebe od poslova i direktnog pomaganja muhadzirima. 

Majka Enesa ibn Malika, Umm Sulejm, kojaje bila, takoder, majka 
i AbduUaha ibn Ebu Talhe, Enesovog brata po majci, dala je Bozijem 
Poslaniku, a.s., nekoliko palmi sa hurmama koje je on ustupio svojoj 
sticenici, Umm Ejmen, majci Usame ibn Zejda. 

Ibn Sihab pripovijeda: 

- Pricao mi je Enes ibn Malik da su muhadziri, nakon sto su 
okoncali borbu sa stanovnicima Hajbera i vratili se u Medinu, vracali 
ensarijama darove u plodovima koje su im ovi bili darovali. Tako je i 
Boziji Poslanik, a.s., vratio mojoj majci njene palme, Umm Ejmen 
umjesto njih (neke palme) iz svog vrta. MUSUWIOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 539 Ibn Sihab kaze, takoder: 

- Umm Ejmen, majka Usame ibn Zejda, r.a., bila je robinja 
AbduUaha ibn Abdulmuttaliba. Bila je porijeklom iz Abesinije. Kad 
je Amina rodila Bozijeg Poslanika, nakon sto mu je urnro otac, Umm 
Ejmen gaje njegovala sve dok nije porastao. Poslanik ju je oslobodio 
i udao za Zejda ibn Harisa, Umrla je pet mjeseci nakon Poslanikove, 
a.s., smrti. Oslobodenje i ulazak u Mekku nasilu i uz borbu te Poslanikov 
oprost njenim stanovnicima 

1182. Prenosi se od AbduUaha ibn Rebbaha, a on prenosi od 
Ebu Hurejre, r.a., da je rekao: 

- Muaviji su dolazile razne delegacije za vrijeme ramazana. Mi smo 
jedni drugima spravljali hranu (za iftar), a Ebu Hurejre je bio taj koji 
nas je ponajvise pozivao svojoj kuci. Odlucio sam spremid hranu i 
pozvati ih sebi na iftar. Naredio sam da se pripremi hrana pa kad 
sam susreo Ebu Hurejru, rekoh: 

- Veceras ja pozivam na iftar! 

- Preduhitrio si me! - rekao je on. 

- Da - odffovorio sam. 540 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Pozvao sam ih pa su dosli i okupili se oko njega. 

Kurejsije su (za to vrijeme) okupili veliki broj svojih pristalica iz 
raznih plemena, rekavsi (izmedu sebe): 

- Proturit cemo ove Ijude naprijed pa ako nesto naprave, bit cemo 
uz njih, a ako nastradaju, dat cemo ono sto se od nas trazi. 

Boziji Poslanik, a.s., rece, proprativsi rijeci gestikulacijom rukama: 

"Pogledajte staje pristalica i vojske Kurejsija! Krenite i srest cemo 
se na Saffi!" 

Krenuli smo. Svako od nas ko je htio ubiti nekoga od njih ubio ga 
je. Medutim, niko od njih (musrika) nista prema nama nije poduzimao. 
Dosao je, zatim, Ebu Sufjan i rekao: 

- Boziji Poslanice, istrijebise se Kurejsije! Od danas nema Kurejsija! 
Boziji Poslanik, a.s., tada rece: 

"Ko ude u kucu Ebu Sufjana, siguran je!" 
Nato ensarije rekose jedni drugima: 

- Bozijeg Poslanika uhvatila je nostalgija za njegovom carsijom i 
samilost prema svome narodu! 

Doslaje potom objava. A kad bi objava dolazila, mi bismo to vidjeh, 
pa se niko od nas ne bi obracao Bozijem Poslaniku, a.s., dok se 
objavljivanje ne zavrsi. 

Kad se objavljivanje zavrsilo, Boziji Poslanik, a.s., rece: 
"O ensarije!" 

- Odazivamo ti se, Boziji Poslanice! - odgovorise oni. Poslanik nastavi: 

"Rekli ste daje Bozijeg Poslanika uhvatila nostalgija za njegovom 
carsijom!" 

- Da, bilo je tako! - priznadose oni. Poslanik jos rece: 

"Ni govora! Ja sam Boziji rob i Boziji poslanik! Ucinio sam Hidzru 
Allahu i vama! Zivjet cu sa vama i umrijeti sa vama!" 
Oni mu tada pristupise placuci i govoreci: 

- Tako nam Boga, to sto smo rekli, rekli smo samo iz zelje da se ne 
odvajamo od AUaha i Njegovog Poslanika! MUSLiMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 541 Boziji Poslanik, a.s., na to rece: 

"Allah i Njegov Poslanik vam yjeruju i prihvacaju vasu ispriku!" 

Ljudi su, potom, krenuli prema kuci Ebu Sufjana, dok su neki 
pozatvarali svoja vrata. Boziji Poslanik, a.s., krenuo je prema Kabi i 
stigao do Hadzeru-1-esveda, kojegje dodirnuo, a onda poceo obilaziti 
oko Kabe. Naisao je, zatim, pored Kabe najedan kip, koga su (musrici) 
obozavali. Prisao mu je i vrhom luka, kojegje drzao u ruci za zakrivljeni 
njegov dio, stao bosti kip u oko, govorec'i: 

Doslaje istina, a lai je propala! (El-Isra, 81.) 

Kad je zavrsio sa tavafom, dosao je na Safu i ispeo se toliko da je 
mogao vidjeti Kabu. Podigao je, zatim, ruke i stao zahvaljivati Allahu 
i upucivati mu razne dove. izbacivanje kipova koji su se nalazili oko Kabe 

1183. Prenosi se daje Abdullah ibn Mesud, r.a., rekao: 

- Kad je Boziji Poslanik, a.s., usao u Mekku, oko Kabe se nalazilo 

tristo sezdeset kipova. On ih je stao bosti stapom kojeg je imao u 

ruci, govorec'i: 

Doslaje istina, a nestaloje lazi; lai zaista nestaje! (El-Isra, 81.) 
htina w dnUa. a laz ne moze ni stvoriti niti isi)onova iyrozivjeti! (Sebe', 542 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIR! Poslije oslobodenja Mekke prisega se daje na islam, dflhad i 
dnjenjedobra 

1185. Prenosi se daje Mudzasi* ibn Mesud, r.a., rekao: 

- Nakon oslobodenja Mekke dosao sam kod Bozijeg Poslanika, 
a.s., sa bratom Ebu Ma'bedom i rekao mu: 

- Boziji Poslanice, doveo sam ga da ti dadne prisegu na Hidzru! 
Boziji Poslanik, a.s, rece: 

"Hidzra je prosla sa onima koji su je ucinili!" 

- Pa, na sta da ti prisegne? - upitao sam. 

"Na islam, dzihad i cinjenje dobra." - odgovori Boziji Poslanik, a.s. 
Ebu Osman en-Nehdi kaze; 

- Kad sam (kasnije) susreo Ebu Ma'beda i ispricao mu to sto je 
rekao Mudzasi', on je potvrdio daje to istina. 

Nakon oslobodenja Mekke nema hidlre - ima samo dfihad I 
Iskren nijjet 

1186. Prenosi se daje Ais, r.a., rekla: 

- Kadje Boziji Poslanik, a.s., bio upitan o Hidzri, rekao je: 
"Nakon oslobodenja Mekke nema hidzre, ima samo dzihad i iskren 

nijjet! Zato, ako budete pozvani u borbu, odazovite se!" Kome je (bilo) teSko udniti Hidirn neka Qni Sto vISe dobra 

1187. Od Ebu Se'ida el-Hudrija, r.a., se prenosi daje neki beduin 
upitao Bozijeg Poslanika, a.s., o Hidzri, pa je on rekao: 
"Tesko tebi, znacaj Hidzre je ogroman! Imas li ti deva?" 

- Imam - odgovorio je. 

"A dajes li na njih zekat?" - upitao je Boziji Poslanik, a.s. 

- Dajem - odgovorio je. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 543 Boziji Poslanik, a.s., onda rece: 

"Cini sto vise dobra ma gdje se nalazio, Allah te nece ni najmanje 
ostetiti u onome sto uradis (od dobrih djela)." 

Kome je dopuSten beduinski 2rvot nakon Sto je uCinio Hidfm 

1188. Od Seleme ibn el-Ekve'a, r.a,, se prenosi daje on usao kod 
Hadzdzadza, pa ga je on upitao: 

- O Ibn el-Ekve', jesi li se to ti ponovo vratio beduinskom 
(predislamskom) zivotu? 

- Ne, nisam, nego mi je Boziji Poslanik, a.s., dopustio da zivim 
(kao nomad) u pustinji. BitkanaHunejnu 

1189- Prenosi se od Kesira ibn Abbasa ibn Abdulmuttaliba daje 
Abbas rekao: 

- Kad sam sa Bozijim Poslanikom, a.s., bio u Bici na Hunejnu, ja i 
Ebu Sufjan ibn el-Haris ibn Abdulmuttalib pratili smo Bozijeg 
Poslanika, a.s, koji je jahao na svojoj bijeloj mazgi, koju mu je poklonio 
Ferva ibn Nufasa el-Dzuzami, i nikako se nismo odvaj:ali od njega. 544 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Tu smo! Odazivamo ti se! 

Dadose se potom odmah u borbu sa neyjernicima. 
Medu ensarijama cuo se povik: 

- O skupino ensarija! O skupino ensarija! 

Povik se zatim ogranicio samo na Benu el-Harisa ibn el-Hazredza, 
pa se culo: 

- O Benu el-Harise ibn el-Hazredze! O Benu el-Harise ibn el- 
Hazredze! 

Boziji Poslanik, a.s., gledao je kako se bore izdizuci se na svojoj 
mazgi (kako bi bolje vidio), a zatim je rekao: 

"Tako je to kad se borba rasplamsa!" 

Potom je Boziji Poslanik, a.s., uzeo nekoliko kamencica i bacio ih 
u pravcu nevjernika, rekavsi: 

"Porazeni su, tako mi Gospodara Muhammedova!" 

Okrenuo sam se da pogledam (kako se odvija borba) i vidjeh da 
je ona u punom jeku, ali, tako mi Boga, tek sto je Boziji Poslanik, a.s., 
bacio prema njima one kamencice, vicljeh kako njihova snagajenjava 
i kako se sve vise daju u bijeg. 1190. Ebu Ishak prenosi da je neki covjek dosao kod El-Bera'a i 
upitao ga: 

- Je li istina da ste bili poceli bjezati na Hunejnu, o Ebu Umara? 
On je odgovorio: 

- Svjedok sam da se Boziji Vjerovjesnik, a.s., nije okrenuo (nije 
bjezao). Nzisi slabije opremljeni borci, koji su bili bez stitova i oklopa, 
bili su krenuli na pripadnike tog plemena Hevazin, koji su inace dobri 
strijelci. Oni su ih zasuli vatrom strijela u tolikoj mjeri da su izgledali 
kao jata skakavaca, pa su se povukli i dosli do Bozijeg Poslanika, a.s., 
ciju je mazgu vodio Ebu Su^an ibn el-Haris, r.a. 

Boziji Poslanik, a.s., je sjahao i poceo uciti dovu trazeci od AUaha 
pomoc: MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 545 "Ja sam vjerovjesnik, nema lazi! Ja sam sin Abdulmuttallibov! 
Gospodaru moj, spusti svoju pomoc i pobjedu!" 

El-Bera' kaze: 

- Tako mi Boga, kad se borba rasplamti, mi bismo se Poslanikom, 
a.s., stitili (on nam je bio glavno pouzdanje) i jedino hrabri medu 
nama krocili su paralelno s njim. 1191. Prenosi se daje Seleme ibn el-Ekve' rekao: 

- Kad smo bili sa Bozijim Poslanikom, a.s., u Bici na Hunejnu i 
susreli se sa neprijateljem, ja sam krenuo naprijed uspinjuci se jednom 
uskom stazom. Tu me je docekao jedan neprijateljski vojnik, prema 
kome sam odapeo strijelu. On se nakon toga izgubio i ne znam sta je 
dalje bilo sa njim. Vidio sam, zatim, kako se jednom drugom stazom 
pomaljaju neprijateljski vojnici i susrecu se sa ashabima Bozijeg 
Poslanika, a.s., koji se okrec'u i povlace. 

Krenuo sam, zatim, nazad, kao porazen, sa dva ogrtaca, od kojih 
sam jedan obukao a drugi ogrnuo oko sebe. Razvezao mi se ogrtac 
koji je bio oko pasa pa sam ih oba uzeo i vratio se porazen. Prosao 
sam pored Bozijeg Poslanika, a.s., koji je bio na svojoj sivoj mazgi. 

Boziji Poslanik, a.s., mi rece: 

"Ibn el-Ekve' je vidio nestojezivo!" 546 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Boziji Poslank, a.s., opkolio je stanovnike Taifa, ali nista im nije 
uspio uciniti pa je rekao: 

"Hajdemo se mi, s Bozijom pomoci, vratiti!" 

Njegovi drugovi rekose: 

- Da se vratimo ne uspijevsi ga osvojiti? 
Boziji Poslanik, a.s., nato im rece: 
"Krenite, onda, u boj!" 

Oni napadose, ali zadobise rane pa im Boziji Poslanik, a.s,, rece: 

"Sutra putujemo!" 

Njima se to dopalo pa se Boziji Poslanik, a.s., nato nasmijao. Broj bitaka (jrohoda) koje je vodio BoSji Poslanik, a.s. 1 193. Ebu Ishak prenosi daje Abdullah ibn Jezid izasao sa Ijudima 
da klanja namaz i uci dovu za kisu pa je klanjao dva rekata a onda 
poceo uciti dovu. 

- Tog dana sam - kaze Ebu Ishak - susreo Zejda ibn Erkama, od 
koga me je dijelio samo jedan (ili me nije dijelio negojedan) covjek, 
pa sam ga upitao: 

- Koliko je vojnih pohoda izveo Boziji Poslanik, a.s? 
On je odgovorio: 

- Devetnaest pohoda. 

- Koliko puta si ti sa njim odlazio u pohod? - upitao sam. 

- Sedamnaest puta - odgovorio je on. 

- A koji je bio prvi pohod Bozijeg Poslanika, a.s.? - upitao sam. 

- Bio je to pohod na Zat el-'Usejr (ili el-'Usejr)! - odgovorio je on. 1193-a. Prenosi se daje Burejde, r.a., rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., izveo je devetnaest pohoda. Licno se borio 
u njih osam. VODSTVO I HILAFET 
Halife iz plemena KurejS 

1194. Od Abdullaha ibn Omera, r.a., se prenosi da je Boziji 
Poslanik, a.s., rekao: 

"Ova stvar (hilafet) ostat ce medu Kurejsijama dok je dvojice zivih 
odljudi!"* 

1195. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Ljudi u vezi sa ovim (hilafetom) slijede Kurejsije, musliman onoga 
od njih kojije musliman, a nevjernik onoga od njih kojije nevjernik." 1196. Prenosi se daje Amir ibn Sa'd ibn Vekkas rekao: 
- Napisao sam pismo Dzabiru ibn Semuri i poslao ga po svom 
momku Nafi'u zatrazivsi da mi napise nesto (od vaznijih stvari) koje 
je cuo od Bozijeg Poslanika, a.s., pa mi je napisao sljedece: T» - .1 •!._ _ _ i.„i.„ :^j_„~ «^<-l,^ 548 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Cuo sam, takoder, kada kaze: 

"Pred Kijamet ce se pojaviti puno lazova pa ih se cuvajte!" 

Cuo sam, takoder, kada kaze: 

"Kad Allah nekome od vas dadne kakvo dobro, neka (u koriscenju 
tim dobrom) pocne od sebe zatim od clanova svoje porodice!" 
I cuo sam, takoder, kada kaze: 
"Ja sam vasa prethodnica na Havdu (dzennetsko vrelo)." Imenovanje i neimenovanje nasljednika (hatlfiB) 

1197. Prenosi se daje Ibn Omer, r.a., rekao: 

- Kad sam jednom bio kod Hafse, r.a., rekla mi je: 

- Tvoj otac nece imenovad iza sebe nasljednika (halifu). 

- Ne, nece to uciniti! - rekao sam. 

- Hoce! •■ rekla je ona. 

Zarekao sam se da cu porazgovarati o tome sa njim, no sutio sam 
dok nisam narednog dana izisao, ne spominjuci mu to, a bilo mi je 
kao da u svojoj desnoj ruci brdo nosim. Vrado sam se. Kad sam usao 
kod njega, upitao me je za stanje Ijudi i ja sam mu pricao sta sam 
imao, a onda sam rekao: 

- Cuo sam neke Ijude kako pricaju nesto za sta sam se zarekao da 
cu ti kazati! Kazu, naime, da ti neces odrediti iza sebe nasljednika 
(halifu). Kada bi ti dosao cobanin ih pastir ostavivsi svoje stado, ti bi 
rekao dagaje izgubio, a cuvanje (upravljanje) Ijudimaje mnogo teze! 

Moje rijeci su ga zatekle pa je jedan cas oborio glavu zatim je 
podigao prema meni i rekao: 

- Allah, dz.s., cuva svoju vjeru! Ako ne odredim sebi nasljednika 
(halifu), ja cu postupid kao sto je postupio Boziji Poslanik, a.s., a ako, 
pak, imenujem nasljednika, postupit cu kako je postupio Ebu Bekr! 

Tako mi Boga, cim je spomenuo Bozijeg Poslanika, a.s., i Ebu 
Bekra, znao sam da nikoga nece izjednacid sa Bozijim Poslanikom, 
a.s. i da nece odredid sebi nasljednika (halifu). MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 549 Budite vjemi halifama kojima ste dali prisegu, jednom po jednom 

1198. Prenosi se od Ebu Hazima daje rekao: 

- Sjedio sam uz Ebu Hurejru, r.a., pet godina i slusao ga kako 
prica o Bozijem Poslaniku, a. s. Jednom prilikom cuo sam kada kaze 
daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Izrailicanima su vladali vjerovjesnici i to tako da, cim bi preminuo 
jedan, naslijedivao bi ga drugi. Poslije mene vise nece biti vjerovjesnika, 
ali ce biti halifa i bit ce ih mnogo." 

- Pa sta nam preporucujes? - upitali su ga (Ijudi). 

"Ostanite yjerni onome kome ste dali prisegu na vjernost! Prema 
njima izvrsavajte svoje obaveze, a Allah ce njih pitati za one sto im je 
prepustio na upravljanje." 1 199. Prenosi se od Abdurrahmana ibn Abdurrabbilka'be daje rekao: 

- Zatekao sam jednom prilikom AbduUaha ibn Amra ibn el-Asa, 
r.a., kako sjedi u hladu Kabe, a oko njega sjedi grupa Ijudi. Prisao 
sam, sjeo kod njega i cuo ga kako govori: 

- Kada smo bili sa Bozijim Poslanikom, a.s., najednom putovanju, 
zaustavili smo se najednom mjestu radi odmora. Neki (od nas) zabavili 
su se (tu) oko popravljanja svojih satora, neki se nadmetali u gadanju 550 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Ovo je ta koja ce me unistiti! 

Onaj od vas koji zeli biti sacuvan od Vatre i uveden u Dzennet 
neka smrt doceka vjerujuci u Allaha i Sudnji dan i neka drugima cini 
ono sto zeli da njemu drugi cine. Ko se opredijeli za nekog vodu 
(imama) i dadne mu prisegu (na vjernost) neka mu koliko god moze 
bude pokoran, a ako se javi (u to vrijeme) neki drugi (imam) i pocne 
se sporiti s njim (oko vlasti), udarite na (ubijte) onoga drugog!" 

Primaknuo sam mu se i upitao ga: 

- Tako ti Boga, jesi li ti to cuo (licno) od Bozijeg Poslanika, a.s.? 

Dotaknuvsi rukama svoje usi pa ih onda spustivsi na svoje srce, 
on rece; 

- Cuo sam to svojim usima i primio svojim srcem! 
Ja sam onda rekao: 

- Ovaj tvoj amidzic, Muavija, nareduje nam da na svakakav 
(neposten) nacin stjecemo imetak i da se medusobno ubijamo, a 
Uzviseni Allah kaze: O vjemici, jedni drugima na nedopusten nacin imanja 
ne prisvajajte, - ali, dopusteno vam je trgovanje uz obostrani pristanak - i 
jedni druge n£ ubijajte! Allah je, doista, prema vama milostiv. (En-Nisa', 29.) 

On je nakon toga jedan casak zasutio, pa onda rekao: 

- Budi mu pokoran u onome u cemu je on pokoran Allahu, a 
odbij pokornost u stvarima u kojima je on nepokoran Allahu, dz.s. 

Prisezanje na vjemost dvojici halife 

1200. Od Ebu Se'ida el-Hudrija, r.a., se prenosi da je Boziji 
Poslanik, a.s., rekao: 

"Kada se dadne prisega na vjernost dvojici imama, ubijte onoga 
drugog!" Svi ste vi pastiri i svi ste odgovomi za svoje stado 

1201. Od Ibn Omera, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: MUSUMOVAZBIRKA HADISA (SAZETAK) 551 "Svi ste vi pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado! Vladar je pastir 
i odgovoran je za svoje stado! Muskarac je pastir svojim ukucanima i 
odgovoran je za (sve) njih! Zenaje pastir u kuci i pastir je djeci svoga 
muza - odgovorna je za njih! Rob je pastir imovini svoga gospodara i 
odgovoranje za nju! (Kao sto vidite) svi ste vi pastiri i svi ste odgovorni 
za svoje stado! 

Pokudeno je trafiti upravni polo^j i 2uditi za njim 

1202. Od Abdurrahmana ibn Semure se prenosi da mu je Boziji 
Poslanik, a.s., rekao: 

"Abdurrahmane, nemoj traziti vlast, jer ako je tako zadobijes, zbog 
toga sto si je sam trazio, bit ces prepusten samome sebi (da se snalazis 
obnasajuci je), ali akoje zadobijes bez iskanja, bit ces pomognut u 
njenom obnasanju!" 1203. Od Ebu Zerra, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Ebu Zerre, ja mislim da si ti slab, a posto ti zelim ono sto i sebi, 
savjetujem ti da ne prihvacas vlast, cak ni nad dvojicom. I svjetujem ti 
da se ne prihvacas odgovornosti za imovinu siroceta!" 552 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Dosao sam jednom prilikom Bozijem Poslaniku, a.s., sa dvojicom 
Ijudi es'arija. Jedan bijase sa moje desne, a drugi sa lijeve strane. 
Obojica su trazili neku funkciju. 

Kad smo usli, Boziji Poslanik, a.s., je cistio zube misvakom. Rece: 

"Sta kazes, Ebu Musa?" (Mozda me je oslovio sa: Abdullah ibn 
Kajse!) 

Ja sam rekao: 

- Tako mi Onoga Koji te je s istinom poslao, nisu mi kazali staje u 
njihovim dusama pa nisam znao da su dosli traziti funkciju. 

Kao da i sada vidim dotrajali misvak u njegovim ustima dok govori: 

"Mi u svom poslu funkcije ne povjeravamo onima koji ih traze! 

Nego, idi ti, o Ebu Musa!" (Mozda me je opet oslovio sa: Abdullah 

ibn Kajse!) 

Tako je poslao Ebu Musaa u Jemen, a iza njega poslao je tamo 
Mu'aza ibn Dzebela. 

I kadje Mu'az ibn Dzebel dosao kod njega, Ebu Musa muje dodao 
jastuk i rekao: 

- Sjedi! 

Mu'az je tada ugledao tu svezanog covjeka pa je upitao: 

- Staje ovo? 

Ebu Musa je odgovorio: 

Ovaj je bio jevrej paje primio islam, pa se potom ponovo vratio 
jevrejstvu! 

Mu'az rece: 

- Necu sjesti dok ovaj ne bude ubijen, kako nalaze presuda Allaha 
i Njegovog Poslanika! 

- Sjedi! - rekao muje Ebu Musa. 

- Necu sjesti dok ovaj ne bude ubijen, kako nalaze presuda Allaha 
i Njegovog Poslanika! 

Kad se ista situacija ponovila i po treci put, Ebu Musa je naredio 
da se taj covjek pogubi. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 553 Kasnije, kada su njih dvojica razgovarali o nocnom klanjanju, 
Mu'az je rekao: 

- Sto se mene tice, ja nocu i spavam i klanjam. Za svqje spavanje se 
nadam nagradi kao sto se nadam i za svoje klanjanje. 

Ako imam nareduje bogobojaznost i ako je pravedan, pripada mu 

nagrada 

1206. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Imam je stit iza kojega se bori i za koji se zaklanja! Ako on nareduje 
bogobojaznost i ako je pravedan, pripada mu za to nagrada. Ako 
nareduje ono sto nije dobro, bit ce odgovoran za to!" Pravedno upravtjanje 

1207. Od Abdullaha ibn Omera, r.a., se prenosi da je Boziji 
Poslanik, a.s., rekao: 

"Pravedni ce kod Allaha biti smjesteni u lozama od nura (svjedosti), 
na desnu stranu od Allaha, a Njegove obje strane su desne. To ceka 
one koji pravedno postupaiu kad su na vlasti, u svojoj porodici, kao i 554 Zekijjuddin Abdutazim EL-MUNZIRI - Ni u cemu se prema nama nije ruzno odnosio - odgovorio sam i 
dodao: 

- Kad bi nekome od nas uginula deva, dao bi mu drugu. Ako bi 
ostao bez roba, dao bi mu drugoga. Ako bi nekom zatrebalo sredstava, 
on bi mu ih dao. 

Aisa, r.a., rece: 

- Ono sto je on uradio sa mojim bratom, Muhammedom ibn Ebu 
Bekrom, ne sprecava me da kazem nesto sto sam cula od Bozijeg 
Poslanika, a.s., bas u ovoj mojoj kuci. On, a.s., rekao je: 

"Gospodaru moj, prema onome iz mog Ummeta ko bude okrutan 
pri obnasanju vlasti, Ti budi okrutan, a prema onome ko bude blag i 
dobrostiv, Ti budi blag i dobrostiv!" 

Vjera je savjetovanje 

1209. Od Temima ed-Darija, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, 
a.s., rekao: 

" Vjera je savjetovanje!" 

- Kome pripada (savjetovanje)? - upitali smo. 

On, a.s., odgovorio je: 

"Allahu, Njegovoj knjizi, Njegovom Poslaniku, imamima medu 
muslimanima, ali i obicnom narodu." 

1210. Prenosi se daje Dzerir rekao: 

- Dao sam prisegu Bozijem Poslaniku, a.s., da cu klanjati namaz, 
davati zekat i da cu savjetovati svakog muslimana! Ko vara I ne savjetuje svoje potCinjene 

1211. Prenosi se od El-Hasena daje rekao: 

- Ubejdullah ibn Zijad posjedo je Ma'kila ibn Jesara el-Muzenija 
dok je ovaj bolovao svoju smrtnu bolest, pa mu je Ma'kil rekao: MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 555 - Ispricat cu ti jedan hadis koji sam cuo od Bozijeg Poslanika, a.s., 
a koji ti ne bih pricao kad bih znao da cu jos pozivjeti. Cuo sam 
Bozijeg Poslanika, a.s., kada kaze: 

"Svakom covjeku kome Allah povjeri upravu pa on bude varao 
svoje potcinjene i kao takav umre, Allah ce uskratiti Dzennet." 

1212. Prenosi se od El-Hasena daje 'Aiz ibn Amr, r.a., koji je 
inace bio ashab Bozijeg Poslanika, a.s., dosao kod Ubejdullaha ibn 
Zijada i rekao: 

- Sinko moj, ja sam cuo Bozijeg Poslanika, a.s., kada kaze: 
"Zaistaje najgori pastir grubijan! Cuvaj se da i ti ne budes takav!" 
UbejduUah ga pozva da sjedne pa onda rece: 

- Ti si samo trina (los ostatak) medu ashabima Bozijeg Poslanika, 
a.s.! 

*Aiz ibn Amr na to rece: 

- Medu ashabima Bozijeg Poslanika, a.s., nema trine! Trina su oni 
koji nisu bili ashabi i koji su kasnije dosli! Prikrivanje ratnog plijena od strane pretpostavljenih i velika 
prijetnjazbogtoga 556 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Ja cu tada red: - Ne mogu ti nista pomoci jer sam te upozorio na to. 

Neka niko od vas sebi ne dozvoli da ga ja sretnem na Sudnjem 
danu a na vratu mu bude brav koji bleji, a on mi se obrati: - Poslanice, 
spasi me! 

Ja cu tada red: - Ne mogu ti nista pomod jer sam te upozorio na to. 

Neka niko od vas sebi ne dozvoli da ga ja sretnem na Sudnjem 
danu a na vratu mu bude covjek koji se dere, a on mi se obrati: - 
Poslanice, spasi me! 

Ja cu tada red: - Ne mogu ti nista pomoci jer sam te upozorio na to. 

Neka niko od vas sebi ne dozvoli da ga ja sretnem na Sudnjem 
danu a na vratu mu bude platno koje se vihori, a on mi se obrati: - 
Poslanice, spasi me! 

Ja cu tada red: - Ne mogu ti nista pomoci jer sam te upozorio na to. 

Neka niko od vas sebi ne dozvoli da ga ja sretnem na Sudnjem 
danu a na vratu mu bude zlato i srebro, a on mi se obrati: - Poslanice, 
spasi me! 

Ja cu tada red: - Ne mogu ti nista pomoci jer sam te upozorio na 
to." Ono §to pretpostavljeni (emir ili namjesnlK) utajl spada u varanje 
(kraduratnogplijena) 

1214. Prenosi se od 'Adijja ibn Umejre el-Kindija daje cuo Bozijeg 
Poslanika, a.s., kada kaze: 

"Onaj izmedu vas kome povjerimo neki posao pa on utaji koliko 
jednu iglu ili nesto vece od toga, doci ce na Sudnji dan nosed to (i 
odgovarati za prevaru koju je tim cinom pocinio)." 

Kao da gledam kako mu, nakon toga, prilazi jedan crn covjek 
ensarija i kaze: 

- Boziji Poslanice, predajem ti posao koji si mi povjerio! 

"Sta je tebi?" - upita ga Boziji Poslanik, a.s. 

On rece: MUSLIIVIOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 557 - Cuo sam kada si rekao tako i tako! 

Boziji Poslanik, a.s., mu na to rece: 

"Tome jos dodajem: Onaj izmedu vas kome povjerimo neki posao, 
neka i sitne i krupne stvari vezane za njega prikaze pa one sto mu se 
od toga dadne, neka uzme, a ono sto mu se zabrani, neka ostavi!" Darovi pretpostavljenom (sluzbeniku) 

1215. Prenosi se daje Ebu Humejd es-Sa'idi, r.a., rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., angazirao je jednog covjeka iz plemena El- 
Esed, po imenu Ibn el-Lutbijje, na prikupljanju zekata medu 
pripadnicima plemena Benu Sulejm, koji je, kad je dosao radi svodenja 
racuna, rekao: 

- Ovo pripada vama, a ovo je poklonjeno meni! 
Boziji Poslanik, a.s., mu rece: 

"Zasto nisi sjedio u kuc'i svoga oca i matere i cekao da ti stignu 
darovi, ako istinu govoris?!" 

Nakon toga Boziji Poslanik, a.s., odrzao nam je hutbu (govor), 
kojom prilikom se prvo zahvalio Allahu i velicao Ga, pa potom rekao: 

"Ja pojedince izmedu vas angaziram na poslovima koje mi je Allah 558 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Prisega Bofijem Poslaniku, a.s., "pod drvetom" da nema bje2anja 

1216. Prenosi se daje Dzabir ibn Abdullah, r.a., rekao: 

- Na Hudejbiji nas je bilo hiljadu i cetiristo. Tu smo davali prisegu 
Bozijem Poslaniku, a.s., dok ga je Omer, r.a., drzao za ruku stojec'i 
ispod jednog drveta akacije. 

Prisegu smo davali da necemo bjezati, nismo mu dali prisegu na smrt. 

1217. Prenosi se od Salima ibn Ebu Dza'da daje rekao: 

- Pitao sam Dzabira ibn AbduUaha o onima koji su dali prisegu 
"pod drvetom" pa je rekao: 

- Da nas je bilo sto hiljada, bilo bi nam dovoljno (vode u bunaru, 
nakon sto je Boziji Poslanik, a.s., proucio dovu)!* Inace bilo nas je 
hiljadu i pet stotina. 

1218. Prenosi se od Abdullaha ibn Ebu Evfa daje rekao: 

- Onih koji su dali prisegu "pod drvetom" biloje hiljadu i tristo,** 
a jednu osminu muhadzira sacinjavali su pripadnici plemena Eslem. 

Prisega na smrt 

1219. Prenosi se odjezida ibn Ubejda daje upitao Selemu: 

- Na sta ste davali prisegu Bozijem Poslaniku, a.s., na Hudejbiji? 

- Na smrt! - odgovorio je on.*** * Vidi hadis br. 1176. 

** Najviseje predaja da ih je bilo 1400, mada su i druge predaje ispravne. Izgleda 
da ih je bilo nesto vise od 1400 pa ko je racunao taj visak zaokruzio je na 1500, a ovi 
sto su rekli 1300, nisu sve izbrojali precizno. (Nevevijev komentar 13/5) 

*** U hadisu broj 1216 se kaze da nije bilo prisege na smrt, a ovdje se spominje. 
Prisega da se ne bjezi znaci: strpljivost sve dok ne pobijedimo ili ne budemo ubijeni, 
ustvari, znaci prisegu i spremnost na smrt, ali ne znaci daje sama smrt cilj prisege. 
(Nevevijev komentar 13/6) MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 559 Prisega na slu§anje i pokomost onoliko koliko je mogude 

1220. Prenosi se da je Ibn Omer, r.a., rekao: 

- Bozijem Poslaniku, a.s., davali smo prisegu na slusanje i 
pokornost. On je torn prilikom govorio: 

"Onoliko koliko budes u stanju!" Prisega na slu§anje i pokomost, izuzev u slu&iju otvorenog 

nevjerstva 

1221. Prenosi se od Dzunade ibn Ebu Umejje da je rekao: 

- Usli smo kod Ubade ibn es-Samita dok je bio bolestan i kazali 
mu: 

- Ispricaj nam, Bog ti zdravlje dao, neki hadis koji si cuo od Bozijeg 
Poslanika, a.s., koji ce nam svakako biti od koristi! 

On poce pricati: 

- Boziji Poslanik, a.s., nas je pozvao pa smo mu dali prisegu. Ono 
na sta smo se obavezivali bilo je poslusnost i pokornost, bilo nam to 
drago ili mrsko, tesko ili lahko, da drugima dajemo prednost nad 
nama te da ne protuslovimo nasim pretpostavljenima, izuzev u slucaju 
da vidimo otvoreno nevjerstvo, za koje namje Allah dao jasan dokaz. 560 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Koja od yjernica bi ovo prihvatila, polozila bi ispit, a Boziji Poslanik, 
a.s., bi onima koje kazu da pristaju, rekao: 

"Idite! Dale ste prisegu!" 

Tako mi Boga, Boziji Poslanik, a.s., nikad se prema zenama nije 
odnosio drukcije nego sto mu je Allah, dz.s., naredio. Njegova ruka 
nikad nije dirnula ruku zene, koja bi mu davala prisegu. Kad bi mu 
davale prisegu, on bi (samo) rekao: 

"Zavrsile ste, dale ste prisegu!" 

Pokomostimamu (emiru) 

1223. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Ko se meni pokorava pokorava se i Allahu, a koje meni nepokoran, 
nepokoran je i Allahu. Ko je pokoran mome emiru, pokoran je i 
meni, a koje nepokoran mome emiru, nepokoran je i meni!" 

SluSanje i pokomost onome ko radi po Allahovoj, d2.§.. knjizi 

1224. Jahja ibn Husajn prenosi od svoje nene, Umm el-Husajn, 
da je rekla: 

- Kad sam sa Bozijim Poslanikom, a.s., bila na Oprostajnom hadzu, 
cula sam kad je, izmedu ostEilog, rekao: 

"Kad bi vam za imama bio postavljen crni rob, koji bi postupao 
po Allahovoj, dz.s., knjizi, morali biste ga slusati i pokoravati mu se!" Nema pokomosti onome ko se ne pokorava Allahu. ved samo u 
onomStojedobro 

1225. Od Alije, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., postavio 
na celo jedne vojne formacije covjeka koji je jednom prilikom nalozio 
vatru i rekao svojim potcinjenima: f\AUSUMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 561 - Udite u vatru! 

Jedni od njih podose uci, ali im drugi rekose: 

- Pa, Ijudi, valjda smo mi od vatre pobjegli! (primajuci islam) 
Kadje to, kasnije, ispricano Bozijem Poslaniku, a.s., on rece onima 

koji su bili rijesili uci u vatru: 

"Da ste u vatru usli, ostali biste u njoj do Kijametskoga dana!" 

Drugu grupu je pohvalio rekavsi: 

"Nema pokornosti onome ko se ne pokorava AUatiu, pokoravajte 
se samo u onome sto je dobro!" Ako vam se naredi ne§to Sto izvodi iz Allahove, dlS., pokornosti, 
nemojteposluSati 

1226. Od Ibn Omera, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Covjek musliman mora poslusati i pokoriti se, bilo mu drago Hi 
ne, izuzev u slucaju kada se od njega trazi nesto sto izvodi iz Allahove, 
r\7 I nnkrirnnsti! Pa. ako mu se takvo nesto naredi, neka odbiie 562 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Slusajte i pokoravajte se! Oni su odgovorni za ono na sta su se 
obavezali, a vi za ono na sta ste se vi obavezali! 

U drugom rivajetu stoji da gaje El-Es'as ibn Kajs povukao, a daje 
Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Slusajte i pokoravajte se! Oni su odgovorni za ono na sta su se 
obavezali, a vi za ono na sta ste se vi obavezali!" 

Najboiji i najgori imami (pretpostavljenO 

1228. Od Avfa ibn Malika, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, 
a.s., rekao: 

"Najboiji imami (pretpostavljeni) su vam oni koje volite i koji vas 
vole, koji vas blagosiljaju a i vi njih blagosiljate, a najgori imami 
(pretpostavljeni) su oni koje vi mrzite i koji vas mrze, koje vi proklinjete 
i koji vas proklinju!" 

Upitali su: 

- A hocemo li na takve podic'i svoje sablje, Boziji Poslanice? 

On je odgovorio: 

"Ne, dokle god budu namaz sa vama obavljali! Ako kod vasih 
pretpostavljenih vidite nesto sto nije u skladu sa islamskim propisima, 
zamrzite njihovo djelo, ali ne otkazujte poslusnost!" Preziranje postupaka imama (voda) ne ustajud protiv njih 
oruzano dok se drle namaza 

1229. Od Umm Seleme, r.a., supruge Bozijeg Poslanika, a.s., se 
prenosi daje Poslanik, a.s., rekao: 

"Nad vama ce upravljati emiri (imami) koji ce ciniti stvari koje 
cete vi odobravati, ali i one koje necete odobravati. Onaj izmedu vas 
koji prezre (ono ruzno sto budu cinili) bit ce cist (od grijeha), kao i 
onaj koji im to ospori. Medutim, ko bude zadovoljan i bude ih slijedio 
(nece biti cist niti sacuvan)." fV\U5LIIV\0VA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 563 - Boziji Poslanice! Zar se necemo boriti protiv takvih emira? 
"Ne, dokle godbudu cuvali namaz!" - odgovorioje Boziji Poslanik, 

a.s. 

To jest, onaj ko srcem prezire - srcem i osporava. 

Strpljivost u sluCaju kada su pretpostavljeni (emin) nepravedni 

1230. Od Usejda ibn Hudajra, r.a., se prenosi da je jedan covjek 
ensarija, dok je bio nasamo sa Bozijim Poslanikom, a.s., rekao: 

- Zar neces i mene imenovati upraviteljem, kao sto si to ucinio s 
tim i tim?! 

Boziji Poslanik, a.s., mu je rekao: 

"Vi cete poslije mene sretati imame (vode, zapovjednike) koji ce 
se silnicki ponasati pa se strpite dok me ne sretnete kod Havda (vrela)!" Kad se pojavi smutnja, dilite se diemata 

1231. Prenosi se daje Huzejfe ibn el-Jeman, r.a., rekao: 
- Ljudi su pitali Bozijeg Poslanika, a.s., o dobru, aja sam ga, bojeci 
se da me ne stigne kakvo zlo, pitao o zlu: 


:^ An^u 564 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Ja sam, dalje, upitao: 

- A hoce li poslije tog dobra ponovo biti zla? 

"Hoc'e!" - odgovorio je on i pojasnio: 

"To su pozivatelji (da'ije, koji stoje) na dzehennemskim vratima! 
Ko im se odazove bacat ce ga u Dzehennem." 

- Boziji Poslanice - rekao sam - opisi nam ih! 

Boziji Poslanik, a.s., rece: 

"Da! Bit ce to Ijudi iz nasega naroda, koji ce nasim jezikom 
govoriti!" 

- Boziji Poslanice, ako to docekam, sta da radim? - upitao sam. 
"Drzi se muslimanskog dzemata i njihovog imama!" - odgovorio je. 

- A ako ne bude medu muslimanima dzemata ni imama? - upitao sam. 

On odgovori: 

"Izoliraj se od svih frakcija, makar se zubima drzao za korijen 
nekog drveta i ostao tako dok ti ne dode smrt." 

Ko izade iz pokomosti i izdvoji se od dfemata 

1232. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Ko izade iz pokornosti, izdvoji se od dzemata i tako umre, umrijet 
ce dzahilijjetskom smrcu. Ko se bude bono pod nekom nejasnom 
zastavom nosen rodbinstvom, zagovarajuci ili potpomazuci neku 
frakciju (pristranost), pa tako pogine, poginut ce dzahilijjetskom 
pogibijom. Ko ustane protiv moga Ummeta, udarajuci i po poboznima 
i po grjesnicima ne obaziruci se na one koji su istinski vjernici i ne 
postujuci obaveze prema onima prema kojima se obavezao, nije moj 
niti sam ja njegov!" 1233. Prenosi se od Nafi'a da je Abdullah ibn Omer, r.a., dosao 
jednom u vrijeme Jezida ibn Muavije kod Abdullaha ibn Muti'a (u 
vrijeme smutnje) pa je Abdullah ibn Muti' rekao: MUSLIMOVA ZBIRKA HAD15A (SAZETAK) 565 - Dajte Ebu Abdurrahmanu jastuk! 

- Nisam ti dosao sjediti - rece on - dosao sam ti kazati jedan hadis 
koji sam cuo od Bozijeg Poslanika, a.s.: 

"Ko izade iz pokornosti susrest ce se sa Allahom na Sudnjem danu 
lisen svih argumenata. Ko umre, a ne imadne? nad sobom 
pretpostavljenog (imama), umrijet ce dzahilijjetskom smrcu!" 

razjedinjavanju Ummeta 

1234. Prenosi se od Arfedze, r.a., da je cuo Bozijeg Poslanika, 
a.s., kada kaze: 

"Dogadat ce se razne smutnje i izazovi pa ko pokusa razjediniti 
ovaj Ummet kad je on jedinstven, sabljom udarite po njemu, ma ko 
to bio!" Ko potegne na nas oruf je, ne pripada nama 

1235. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Ko potegne na nas oruzje, ne pripada nama! Ko nas vara, takoder, 566 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Odbacivanje novotarija 

1237. Prenosi se od Sa'da ibn Ibrahima daje on upitao El-Kasima 
ibn Muhammeda za covjeka koji je imao tri kuce pa oporucio od 
svake od njih po jednu trecinu. On rece da sve to kad se sastavi 
sacinjavajednu kudu. Zatim je rekao: 

- Obavijestila me je Aisa, r.a., daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Ko uradi nesto na nacin na koji mi to ne radimo, uradio je 
novotariju!" onome koji nareduje dobro. all ga ne CinI 

1238. Od Usame ibn Zejda, r.a., se prenosi da mu je neko rekao: 

- Sto ne bi usao kod Osmana i razgovarao s njim? 
On je odgovorio: 

- Zar mislite da ja razgovaram sa njim samo kada vi slusate? Tako 
mi Boga, ja sam sa njim nasamo razgovarao o mnogim stvarima, pazecl 
(samo) da ne budem prvi koji bi neke stvari spomenuo. Ni za koga 
od svojih pretpostavljenih ja ne kazem daje najbolji medu Ijudima 
nakon sto sam cuo Bozijeg Poslanika, a.s.: 

"Na Sudnjem danu bit ce u vatru bacen jedan covjek kome ce 
iskiljati crijeva pa ce on oko njih kruziti kao sto magarac kruzi po 
vrsaju. Stanovnici Dzehennema ce se okupiti oko njega i pitati: 

- Covjece, sta je s tobom? Zar ti nisi naredivao dobro i odvracao 
od zla? . 

On ce odgovoriti: 

- Jesam, naredivao sam dobro, ali ga nisam cinio, a i zlo sam 
zabranjivao, ali sam ga cinio! LOVIKLANJEZIVOTINJA 
Lov strijelom i bismilla prilikom gadanja 

1239. Od Adijja ibn Hatima, r.a., se prenosi da mu je Boziji 
Poslanik, a.s., rekao: 

"Kad posaljes svoga psa (za lovinom), izgovori bismillu pa ako 
donese lovinu i ona bude ziva, zakolji je. Ako ga stignes, a on bude 
vec usmrtio lovinu, ali nije od nje jeo, ti mozes njeno meso jesti. Mi, 
ako uz svoga psa zateknes i nekog drugog psa, a lovina bude vec 
usmrcena, nemoj jesti njeno meso, jer ne znas koji pas juje usmrtio. 
Ako, pak, budes lovio strijelom, izgovori (prilikom gadanja) bismillu. 
Ako'se desi da lovinu nades tek nakon jednoga dana i na njoj bude 
trag samo tvoje strijele, mozes, ako zelis, jesti njeno meso. Ali, ako se 
desi da je nades utopljenu u vodi, nemoj njenoga mesa jesti!" 

lovu pomoeu luka - sa dresiranim ill nedresiranim psom 

1240. Prenosi se od Ebu Sa'lebe el-Hasenija, r.a., daje on jednom 568 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI bismillu, jesti i ono sto ulovis uz pomoc dresiranog psa. Cak i lovinu 
koju je ulovio nedresiran pas, mozes jesti ukoliko je stignes zaklati 
(prije nego sto je on usmrti)!" 

Lov kopljem i bismilla prilikom slanja psa 

1241. Od Adijja ibn Hatima, r.a., se prenosi daje on pitao Bozijeg 
Poslanka, a.s., o lovu pomocu koplja pa mu je odgovorio: 

"Ako je lovina pogodena ostricomjedi njeno meso! Ali, ako ona 
bude pogodena pljostimice pa lovina podlegne usljed siline udarca, 
nemoj njeno meso jesti!" 

Pitao sam ga, takoder, o psu, pa je rekao: 

"Ako svoga psa posaljes izgovorivsi bismillu, jedi od mesa koje 
donese. Ali, ako pas budejeo od mesa te lovine, nemoj jesti njeno 
meso, jerje on to za sebe ulovio!" 

Upitao sam dalje: 

- Ako pored svoga zateknem pored lovine i nekog drugoga psa pa 
ne budem znao koji od njih ga je dohvatio? 
On odgovori: 

"Nemoj u tom slucaju jesti meso ulovljene zivotinje, jer ti si za 
svoga a ne za nekog drugoga psa bismillu izgovorio!" 

Kad se naknadno stigne do gadane lovine 

1242. Od Ebu Sa'lebe, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., u 
vezi sa lovinom do koje se stigne (tek) nakon tri dana, rekao: 
"Jedite njeno meso ako se nije pocelo kvariti!" DopuSteno je posjedovati psa radi lova I Cuvanja stoke 

1243. Od Ibn Omera, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 569 "Ko posjeduje psa, izuzev lovackog ili ovcara, svakodnevno ce mu 
se nagrada umanjivati za dva kirata!"* 1244. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Ko nabavi sebi psa, izuzev ovcara, lovackog ili psa cuvara usjeva, 
svakodnevno ce mu se nagrada umanjivati za jedan kirat!" 

Ez-Zuhri tvrdi daje Ibn Omer, kad mu je spomenut ovaj hadis 
koji prenosi Ebu Hurejre, rekao: 

- Neka se Allah smiluje Ebu Hurejri! On se bavio zemljoradnjom! ** ubijanju pasa 

1245. Prenosi se daje Dzabir ibn Abdullah, r.a., rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., naredio nam je da ubijamo pse. I kad bi 
dosla iz pustinje (unutrasnjosd) neka zena sa psom, mi bismo ga ubili! 

Nakon toga zabranio je da ih ubijamo i rekao: 

"Ubijte (samo) crnoga psa, koji ima na sebi dvije bijele tacke - jer 
toje sejtan!" 570 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRt Kad je rodak ponovo to ucinio, Se'id mu je rekao: 

- Govorim ti daje Boziji Poslanik, a.s., to zabranio, a ti to jednako 
radis, nikad ti vise nista necu red! 

daje rekao: 

- Usao sam jednom sa svojim djedom Enesom ibn Malikom, r.a., 
u kucu El-Hakima ibn Ejjuba. Vidjesmo tu neke Ijude kako kokos kao 
metu gadaju. Enes im rece: 

- Boziji Poslanik, a.s., zabranio je da se (kao meta) postavi neka 
domaca zivotinja i da se gada! 

1248. Prenosi se od Se'ida ibn Dzubejra daje rekao: 

- Ibn Omer je prosao jednom pored grupe mladica Kurejsija koji 
su postavili (kao metu) neku pticu i gadali je ostavljajuci vlasniku 
ptice svaku strijelu koja promasi. Kad su vidjeli Ibn Omera, razisli su 
se a Ibn Omer je upitao: 

- Ko je ovo uradio? Allah je prokleo onoga ko tako radi! Boziji 
Poslanik, a.s., prokleo je onoga ko postavi sebi za metu nesto sto ima 
dusu. Klanje treba obaviti na lijep naSn i sa oStrim no2em 

1249. Prenosi se daje Seddad ibn Evs, r.a., rekao: 
Dvije stvari sam upamtio od Bozijega Poslanika, s.a.v.s.: 
"Allah je propisao u svemu lijepo postupanje. I kada ubijate, 
ubijajte na lijep nacin. Kada koljete, koljite na lijep nacin, dobro 
naostrivsi noz i sto udobnije povalivsi zivotinju koju koljete!" MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 571 Klanje predmetom koji de izazvati odlijevanje krvi te zabrana 
klanja zubima i noktima 

1250. Od Rafi'a ibn Hadidza, r.a., se prenosi daje jednom prilikom 
rekao Bozijem Poslaniku, a.s.: 

- Boziji Poslanice! Mi cemo se sutra susresti sa neprijateljem a 
nemamo nozeva!? 

Boziji Poslanik, a.s., mu rece: 

"Zakolji necim sto c'e izazvati odlijevanje krvi i izgovori bismillu 
pa nakon togajedi (meso te zaklane zivotinje). Ne smijes klati zubima 
ili noktima, jer zubi spadaju u kosti a noktima kolju Abesinci!" 

Sutradan smo zaplijenili stado deva i brava iz kojeg se izdvojila 
jedna deva, koju je jedan (od nasih Ijudi) gadao strijelom i oborio pa 
je Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Medu ovim devama ima deva divljih poput prave divljaci, pa kad 
na takvu naidete, slobodno ovako postupite!" KURBAN 

Deset dana prije Kurban-bajrama, onome ko odluCi zaklati 
kurban, nije dozvoljeno SiSanje i rezanje noktiju 

1251. Od Umm Seleme, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 
"Kad neko od vas pripremi zivotinju za kurban pa se pojavi mladak 

mjeseca zu-1-hidzdzeta, neka niposto ne uzima nista od svoje kose i 
nek ne podrezuje svoje nokte!" 

Vrijeme klanja kurbana 

1252. Prenosi se daje Dzundub ibn SuQan, r.a., rekao: 

- Jednom sam prisustvovao klanjanju bajram-namaza za Bozijim 
Poslanikom, a.s. Kadje zavrsio s namazom i predao selam, on je vidio 
meso kurbana, koji bijase zaklan prije nego sto je zavrseno klanjanje 
namaza, pa je rekao: 

"Onaj ko je zaklao kurban prije nego sto je klanjao, neka umjesto 
njega zakolje drugi, a onaj ko nije tako ucinio, neka u ime Allaha 574 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Ebu Burda ibn Nijar, r.a., bio je jedan od onih koji su ranije zaklali 
kurban pa je rekao: 

- Imam jednu mladu ovcu koja je bolja od onih koje su propisane 
dobi! 

Boziji Poslanik, a.s., mu rece: 

"Dobro, zakolji je, ali takva ubuduce nece zadovoljavati (zbog toga 
sto je mlada od propisane dobi)!" 

Starost zivotinje koja se mo2e zaklati u kurban 

1254. Od Dzabira ibn AbduUaha, r.a., se prenosi da je Boziji 
Poslanik, a.s., rekao: 

"Koljite kao kurban samo one zivotinje koje zadovoljavaju 
propisanu dob! Jedino u slucaju da ne mozete naci takvu, mozete 
zaklati mlado bravce (koje je ispod godine dana starosti)." 

Mlado bravce kao kurban 

1255. Prenosi se da je Ukbe ibn Amir, r.a., rekao: 

- Dijelio jednom Boziji Poslanik, a.s., medu nama brave za kurban 
i meni je zapalo neko mlado bravce (ispod godinu dana starosti) pa 
sam rekao: 

- Boziji Poslanice, ja sam dobio mlado bravce! 
On, a.s., rece: 

"Zakolji ga kao kurban!" Klanje dva §arena rogata ovna svojom rukom uz bismillu i tekbir 

1256. Prenosi se daje Enes, r.a., rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., klao je za kurban dva bijela rogata ovna. 
Vidio sam kako ih licno, svojim rukama, kolje pritisnuvsi im vratove 
svojim stopalom. Prilikom klanja proucio je bismillu i tekbir. IV\USLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 575 Vjerovjesnik, a.s., klao je kurban za sebe. za svoju porodicu i svoj 

Ummet 

1257. Od Aise, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., naredio 
da mu se nabavi rogat ovan, crnih nogu, stomaka i oko ociju. Kad mu 
je doveden radi klanja, rekao joj je: 

"Aisa, dodaj mi noz!" 

Kad mu pruzih noz, on rece: 

"Naostri ga kamenom!" 

Kad sam to uradila, uzeo je noz, prihvatio ovna, povalio ga i zaklao, 
rekavsi: 

"U ime AUaha! Gospodaru moj, primi kurban od Muhammeda, 
Muhammedove porodice i Muhammedova Ummeta!' Zabranjeno je jesti meso kurbana nakon (§to produ) tri dana 

1258. Prenosi se od Ebu Ubejda, oslobodenog roba Ibn Ezhera, 
daje klanjao bajram za Omerom ibn el-Hattabom, r.a., zatim za Alijom 
ibn Ebu Talibom, r.a., koji je prvo klanjao bajram-nama:^ a onda odrzao 
hutbu i tom prilikom je rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., zabranio vam je dajedete meso vasih kurbana 576 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRt - U vrijeme Bozijeg Poslanika, a.s., neka beduinska naselja je za 
vrijeme Kurban-bajrama bila zahvatila glad paje Boziji Poslanik, a.s., 
tada rekao: 

"Mozete upotrebu kurbanskog mesa rastezati (do) tri dana pa sto 
nakon toga preostane podijelite kao sadaku!" 

Kad su protekla tri dana, neki su rekli: 

- Boziji Poslanice, neki Ijudi od svojih kurbana prave mjesine i 
nose u njima loj! 

"Pa sto to?" - upitao je Boziji Poslanik, a.s. 

- Zato sto si ti zabranio da se kurbansko meso jede duze od tri 
dana. 

Boziji Poslanik, a.s., rece: 

"Ja sam vam to zabranio zbog gladi koja je zahvatila beduine. Stoga 
(ubuduce) jedite, ostavljajte i dijelite kurbansko meso kao sadaku!" 

zabrani klanja kubana pri prvom porodaju deve (radi bereketa) 
te kurbanu u mjesecu red^ebu 

1260. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Nema kurbana pri prvom porodaju deve i u prvoj trecini mjeseca 
redzeba!"* 

Klanje kurbana u Ime neCega mimo Allaha 

1261. Prenosi se daje Ebu et-Tufejla Amir ibn Vasile, r.a., rekao: 

Kad sam jednom bio kod Alije ibn Ebu Taliba, r.a., dosao mu je 
neki covjek i upitao: 

- Sta je tebi Boziji Poslanik, a.s., tajno povjeravao? * Ai api su inace u dzahilijjetu prinosili prvorodeno devce kao zrtvu bozanstvima, 
radi bereketa. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 577 Alija, r.a., se naljutio i rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., meni nikakve tajne nije povjeravao krijuci 
ih od drugih Ijudi, ali mi je rekao cetiri (vazne stvari). 

- Koje su to stvari, o vladaru pravovjernih? - upitao je covjek. 
Alija, r.a., je odgovorio: 

- Allah je prokleo onoga ko prokune svoga roditelja, prokleo je i 
onoga ko prinese kurban u ime necega mimo Allaha te onoga ko 
pruzi utociste inovatoru u vjeri i onoga ko pomjeri medas na imanju. PICE Zabranaalkohola 1262. Od Ibn Omera, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Sve sto opija neka je vrsta alkohola, a sve vrste alkoholnih pica 
su haram (zabranjene)!" 1263. Od Alije ibn Ebu Taliba, Allah ga pocastio, se prenosi da je 
rekao: 

- Imao sam jednu staru devu koju mi je Boziji Poslanik, a.s., 
dodijelio iz petine plijena dobijenog na dan Bedra, pa sam se, kad 
sam se htio zeniti sa Fatimom, kcerkom Bozijeg Poslanika, a.s., 
dogovorio sa jednim covjekom zlatarom, koji je bio iz plemena 
Kajnuka', da pode sa mnom da donesemo mirisne zukve koju bih 
prodao zlatarima i osigurao tako novae za svadbu. Dok su moje dvije 
deve stajale pred kucom jednog ensarije, ja sam se zabavio oko 
prikupljanja opreme za njih - samara, zobnice i uzadi. I kad sam se 580 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Krenuo sam do Bozijeg Poslanka, a.s., i kad sam tamo stigao, 
zatekao sam kod njega Zejda ibn Harisu. Boziji Poslanik, a.s., vidio je 
po izgledu moga lica da se desilo nesto strasno pa je upitao: 

"§ta je s tobom?" 

- Boziji Poslanice - rekao sam - tako mi Boga, nikad nisam dozivio 
nesto slicno onome sto mi se danas desilo! Hamza je nasrnuo na 
moje dvije deve, razrezao im grbe i rasporio stomake. I eno ga sada u 
jednoj kuci, pije sa drustvom! 

Boziji Poslanik, a.s., zatrazioje svoj ogrtac, obukao ga i krenuo. Ja 
i Zejd ibn Harisa krenuli smo za njim i stigli tako do kuce u kojoj se 
nalazio Hamza. Boziji Poslanik, a.s., zatrazioje dopustenje da ude pa 
su dopustili i mi smo usli i zatekli ih kako piju. 

Boziji Poslanik, a.s., je izgrdio Hamzu zbog onoga sto je ucinio, a 
Hamza je crvenim ocima pogledao prema njemu. Prvo je gledao u 
visinu njegovih koljena zatim u visinu pupka a onda je podigao oci i 
pogledao ga u lice. 

- Vi ste samo robovi mome ocu! - rece napokon. 

Boziji Poslanik, a.s., vidjevsi da je on pijan, odustade od svoje 
namjere, povuce se i izade iz kuce. Za njim smo i mi izasli. Sve Sto opija haram je 

1264. Od Dzabira, r.a., se prenosi da je neki coyjek, iz Dzejsana iz 
Jemena, upitao Bozijeg Poslanika, a.s., o nekom picu od kukuruza, 
koje oni tamo u svojoj zemlji piju, a zovu ga mizr (neka vrsta piva), pa 
je Boziji Poslanik, a.s., upitao: 

"Da li ono opija?" 

- Da - odgovorio je covjek. 

Boziji Poslanik, a.s., onda rece: 

"Sve sto opija zabranjeno je (haram je) piti! Allah je obec'ao da ce 
one koji piju opojna pica napajati gnojnom ilovacom." 

- A kakva je to gnojna ilovace, Boziji Poslanice? - upitali su prisutni. 
"To je pice stanovnika Dzehennema!" - odgovorio je Boziji Poslanik, a.s. MUSLIIVIOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 581 Svako opojno pide je zabranjeno 

1265. Prenosi se daje Aisa, r.a., rekla: 

- Boziji Poslanik, a.s., upitan je o bit'u (vino od meda), paje rekao: 
"Sve sto opija zabranjeno je (haram)!" 

Ko na ovome svijetu pije opojna pida nede ih, ako se ne pokaje. 
pitinaonomesvijetu 

1266. Od Ibn Omera, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Ko na ovome svijetu pije opojna pica nec'e ih, ako se ne pokaje, 
piti na onom svijetu!" 

Opojna pida prave se od datula i groMa 

1267. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje cuo Bozijeg Poslanika, 
a.s., kadakaze: 

"Opojna pica su sa ova dva drveta - palme i vinove loze!" I«i J^A. .I_ 582 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Opojna pida spravljaju se cxl pet stvari 

1269. Prenosi se da je Ibn Omer, r.a., rekao: 

- Omer, r.a., drzao je jednom prilikom hutbu sa mimbera Bozijeg 
Poslanika, a.s., pa je zahvalio AUahu i velicao Ga a onda rekao: 

- Zabrana alkohola kada je dosla odnosila se na opojna pica 
spravljana od pet stvari: psenice, jecma, datula, grozdica i meda, a 
alkohol je sve ono sto pomucuje pamet. 

Postoje tri stvari, o Ijudi, koje bib volio da nam je Boziji Poslanik, 
a.s., do kraja pojasnio! To su: nasljedstvo djeda, status daljnje rodbine 
(kelala)* i neki vidovi kamate. 

Zabranjeno je zajedno pokiseliti gro^dice i datule 

1270. Od Dzabira ibn Abdullaha el-Ensarija, r.a., se prenosi daje 
Boziji Poslanik, a.s., zabranio da se zajedno pokisele grozdice i datule, 
kao i dozrele i nedozrele datule.** 1271. Od Ebu Se'ida el-Hudrija, r.a., se prenosi daje Boziji 
Poslanik, a.s., rekao: 

"Ko od vas hoce popiti nebiz*** neka ga pije od samih grozdica, 
samih datula ili samih nedozrelih datula!" Zapranjeno je kiseljenje u bundevi i nakatranisanoj posudi 

1272. Prenosi se od Zazana da je jednom prilikom rekao Ibn 
Omeru, r.a.: * Prije svega kod raspodjele imetka umrloga, koji nije za sobom ostavio ni djeteta 
ni roditelja. 

** Ova se mjesavina brzo pretvara u alkohol 

*** nebiz - iscijeden sok od namocenog grozda, datula i si. MUSLIMOVA ZBIRKA HADI5A (SAZETAK) 583 - Nabroj mi svojim jezikom ona pica koja je Boziji Poslanik, a.s., 
zabranio piti pa mi onda to pojasni na nasem jeziku, jer vi imate svoj 
jezik koji se pomalo razlikuje od nasega. 

Ibn Omer, r.a., rece: 

- Boziji Poslanik, a.s., zabranio je (da se kao posuda za kiseljenje 
koristi) hantem (cup) a to ti je dzerre (cup). Zabranio je duba' 
(bundeva) a to ti je kar'a (tikva). Zabranio je muzeffet (nakatranisana 
posuda) a to tije mukajjer (nakatranisana posuda). Zabranio je nekir 
a to tije palmin trupac koji se odsijece i dobro izdubi! On je naredio 
da se kiseli u mjesinama. 

DopuSteno je tdseljenje u posudi od kamena 

1273. Prenosi se daje Dzabir ibn Abdullah, r.a., rekao: 

- Pice za Bozijeg Poslanika, a.s., kiselilo se u mjesini, a ako ne bi 
bilo mjesine, onda bi mu kiselili u posudi od kamena. Posuda niSta ne Qni dopuStenim niti zabranjenim 

1274. Od Burejde, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 
"Bio sam vam zabranio da kiselite u nekim vrstama posuda, ali Koliko dugo mole stajati pokiseljeno vode 

1276. Prenosi se da je Ibn Abbas, r.a., rekao: 

Voce za Bozijeg Poslanika, a.s., pokiselilo bi se spocetka noci pa 
bi on to pio sutradan, sutra navecer, prekosutra, prekosutra navecer 
i treci dan do ikindije. Ako bi nakon toga nesto ostalo, dao bi to slugi 
da popije ili bi naredio da se prolije. 

1277. Prenosi se da je Aisa, r.a., rekla: 

- Voce za Bozijeg Poslanika, a.s., kiselili smo u mjesini ciji bi se 
gornji dio zavezao i na njoj ostavio jedan otvor. Pokiselili bismo ga 
izjutra pa bi on to pio navecer ili bismo pokiselili navecer pa bi on to 
pio izjutra. 

Pravljenje sirdeta od vIna 

1278. Od Enesa, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., upitan 
o pravljenju sirceta od vina, pa je rekao: 

"Ne, ne moze to!" 

Ljjedejealkoholom 

1279. Od Vaila el-Hadremija se prenosi daje Tarik ibn Suvejd el- 
Dzu'fi, r.a., upitao Bozijeg Poslanika, a.s., o opojnim picima pa mu je 
rekao da su ona zabranjena i da ih ne smije spravljati. Tarik je onda rekao: 

- Spravljam ih iskljucivo radi lijecenja! 
Boziji Poslanik, a.s., na to mu rece: 
"Opojna pica nisu lijek, ona su bolest!" 

pokrivanju posuda 

1280. Prenosi se daje Ebu Humejd es-Sa'idi, r.a., rekao: MUSUMOVA ZBIRKA HADtSA (SAZETAK) 585 - Donio sam Bozijem Poslaniku, a.s., iz Neki'ajednu posudu mlijeka 
koje nije bilo pokriveno, pa mi je rekao: "Zasto je nisi pokrio? Da si 
makar preko nje stavio kakav stapic!" 

Ebu Humejd rece: 

- Naredeno nam je da nocu mjesine zavezemo i vrata zakljucamo. 

Pokiijte posudu i zave2ite mje§inu 

1281. Od Dzabira ibn Abdullaha, r.a., se prenosi da je Boziji 
Poslanik, a.s., rekao: 

"Kad nastupi predaksamsko vrijeme, uvedite svoju djecu u kucu, 
jer se u to vrijeme sejtani razmiljuju. A kad prode jc;dan sat (neko 
vrijeme), smjestite ih u postelju i s bismillom zatvorite vrata pa sejtan 
nece mod otvoriti vrata. Zavezite tada, sa bismillom, svoje mjesine i 
sa bismillom pokrijte svoje posude, barem nesto metnuvsi preko njih. 
Na kraju pogasite svjetiljke!" 1282. Od Dzabira ibn Abdullaha, r.a., se prenosi daje cuo Bozijeg 
Poslanika, a.s., kada kaie: 

"Pokrijte svoje posude i zavezite mjesine, jer u godini imajedna 
noc kada dolazi zaraza (kuga), koja nece prod ni kraj jedne posude 586 ZekijjuddinAbdulazim EL-MUNZIRI 1284. Prenosi se da je El-Bera', r.a., rekao: 

- Kad se Boziji Poslanik, a.s., zaputio iz Mekke u Medinu pa 
njegovim tragom krenuo Suraka.ibn Malik ibn Dzu'sum, Boziji 
Poslanik, a.s., zazvao je na njega Bozije prokletstvo i nakon togaje 
Surakin konj potonuo u zemlju. 

Suraka je tada rekao: 

- Zamoli AUaha da me izbavi pa cu d se ja oduzid! 

Boziji Poslanik, a.s., upudoje dovu Allahu paje Suraka bio izbavljen. 

Nakon toga Boziji Poslanik, a.s., je ozednio paje Ebu Bekr es- 
Siddik kazao: 

- Kad smo naisli na jednog pastira, uzeo sam posudu i namuzao u 
nju nesto mlijeka koje sam potom donio Bozijem Poslaniku, a.s., i on 
je popio toliko da sam ja bio zadovoljan. 

1285. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da su u noci Isra'a u 
Jerusalimu Bozijem Poslaniku, a.s., bile donesene dvije case, ujednoj 
vino a u drugoj mlijeko. Boziji Poslanik, a.s., pogledao je u case pa 
odabrao mlijeko na sto mu je Dzibril, a.s., rekao: 

- Hvala Allahu Koji te je upudo na ono sto je ispravno (prirodno)! 
Da si uzeo vino, tvoj Ummet bi skrenuo s Pravoga puta! PljenjelzCaSe(pehara) 

1286. Prenosi se daje Sehl ibn Se'id, r.a., rekao: 

- Bozijem Poslaniku, a.s., spomenuta je jedna zena Arapkinja pa 
je naredio Ebu Usejdu da posalje po nju. Ovaj je to ucinio paje zena 
dosla i odsjela u utvrdenju plemena Benu Sa'ide. Boziji Poslanik, a.s., 
zapudo se tamo i kad je stigao, usao je kod nje i zatekao je oborene 
glave. Kad je sa njom malo progovorio, zena je rekla: 

- Utjecem se Allahu od tebe! 
Boziji Poslanik, a.s., rece: 
"Zastic'ena si od mene!" MUSUMOVA ZBIRKA HADISA (5AZETAK) 587 Prisutni rekose zeni: 

- Znas li ti ko je ovo? 

- Ne znam! - odgovorila je ona. 
Oni rekose: 

- Ovo je Boziji Poslanik, a.s., i dosao te zaprositi! 

- Isuvise sam ja nesretna (da bi me to zapalo)! - rece ona. 

Sehl dalje prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., krenuo odatle istoga 
dana pa su on i njegovi ashabi potom odsjeli u satoru (kampu) plemena 
Benu Sa'ide. 

"Daj nam da pijemo!" - rekao mi je. 

Ja sam izvadio evo ovaj pehar (casu) i dao mu da pije iz nje. 

Ebu Hazim u vezi s tim kaze: 

- Sehl je izvadio taj pehar (casu) pa smo se iz njega napili. Kasnije 
je taj pehar zatrazio Omer ibn Abdulaziz, r.a., kao poklon i on mu ga 
je poklonio. Zabranjeno je izvrtati otvor mjeSine 588 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZ(RI - Naredio sam mu da mi ne donosi pice u ovakvim posudama, jer 
je Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Nemoite oiti iz zlatnoff i srebrenoe^ nosuda i nemnifp nhlariri 
1289. Od Umm Seleme, r.a., supruge Bozijeg Poslanika, a.s., se 
prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Onaj ko pije iz srebrenog posuda sipa u svoj stomak dzehennemsku 
vatru!" 

Po drugoj predaji, uz srebreno, spomenuto je i zlatno posude. Prvo pije onaj kojl je sa desne strane 

1290. Prenosi se da je Enes ibn Malik, r.a., rekao: 

- Dosao je jednom prilikom Boziji Poslanik, a.s., kod nas u kucu 
pa je zatrazio da nesto popije. Ja sam pomuzao ovcu, pomijesao 
mlijeko sa vodom iz ovog svog bunara i dao to Bozijem Poslaniku, 
a.s., da pije. 

Boziji Poslanik, a.s. se napio, a sa njegove lijeve strane nalazio se 
Ebu Bekr, spram njega Omer, r.a., a sa desne strane mu se nalazio 
jedan beduin. 

Kad se Boziji Poslanik, a.s., napio, Omer rece: 

- Daj Ebu Bekru, Boziji Poslanice! 

Boziji Poslanik, a.s., pruzi pice onome beduinu, umjesto Ebu Bekru 
ili Omeru, i rece: 

"Oni koji su sa desne strane! Oni koji su sa desne strane! Oni koji 
su sa desne strane!" 

Enes kaze: 

- To je sunnet! To je sunnet! To je sunnet! MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 589 Tra^enje dopuStenja od mladih da bi prvo pili stariji 

1291. Od Sehla ibn Sa'ide es-Sa'idija, r.a., se prenosi daje jednom 
prilikom Bozijem Poslaniku, a.s., sa cije desne strane se nalazio jedan 
djecak, a sa lijeve neki stariji Ijudi, doneseno neko pice pa se on napio 
a potom obratio djecaku: 

"Dopustas li da prvo dadnem ovim Ijudima da se napiju?" 

- Ne, tako mi Allaha! - odgovorio je djecak - ne rnogu svoj red 

(udio) od tebe prepustiti nikome! 

Cuvsi odgovor, Boziji Poslanik, a.s., mu je posudu sa picem dao u 

ruke. 

Zabranjeno je puhati u posudu 

1292. Od Ebu Katade, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
zabranio da se puse u posudu. Bofiji Poslanik, a.s., bi odahnuo prililcom pijenja 

1293. Prenosi se daje Enes, r.a., rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., odahnuo bi prilikom pijenja tri puta, 590 Zekijjuddin Abdutazim EL-MUNZIRI DopuSteno je vodu sa Zemzema pit! stojed 

1295. Prenosi se da je Ibn Abbas, r.a., rekao: 

- Dao sam Bozijem Poslaniku, a.s., da se napije vode sa Zemzema, 
pa se on napio stojeci. Inace se, kad je zatrazio da pije, nalazio kod 
Kabe. JELO 
Spominjanje Boiijeg imena prije jela 

1296. Prenosi se daje Huzejfe, r.a,, rekao: 

- Kad smo za sofrom bill s Vjerovjesnikom, a.s., mi nismo htjeli 
jesti sve dok s jelom ne bi zapoceo Boziji Poslanik, a.s. Tako smo 
jedanput s njim bill za sofrom kad dode jedna djevojka, bas kao daju 
je neko gurao pred sobom, i pode spustiti ruku na jelo. Medutim, Boziji 
Poslanik, a.s., je uhvati za ruku. Utom dode neki beduin, izgledalo je 
kao daje i njega neko gurao, pa Poslanik i njega uhvati za ruku, 

"Sejtan drzi da muje dostupno svako jelo", rekaoje Boziji Poslanik, 
a.s., "nad kojim nije spomenuto Bozije ime. Evo, dosao je s ovom 
djevojkom da preko nje dode do hrane, pa sam je ja uhvatio za ruku, 
a onda je dosao s ovim beduinom da se preko njega docepa hrane, 
pa sam i njega uhvatio za ruku. Tako mi Onoga u cijoj je ruci moja 
dusa, sejtanova ruka se nalazi u mojoj ruci, s rukom ove djevojke!" 

U drugoj verzijijos stoji: Zatim je spomenuo Bozije ime i poceo jesti. 1297. Od Dzabira ibn AbduUaha, r.a., se nrenosi da ie on cuo 592 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Kad neko od 
pije, neka pije 
lijevom rukom!" vas jede, nekajede svojom desnom rukom i kada 
destiom rukom, jer sejtanjede lijevom rukom i pije 1299. Od Ijasa 
njemu kazivao 
Poslanikom, a.s., j 

"Jedi svojom 

- Ne mogu! - 

"Dabogda i ne 
toga prijecila samc^ 
do usta! ibn Seleme el-Ekvea, r.a., se prenosi ono sto je 
njegov otac - da je jedan covjek pred Bozijim 
lijevom rukom pa mu je on rekao: 

desnom rukom!" kszaoj e. mogao!" - rekao mu je Poslanik, jer je njega od 
oholost. I on ruku vise nikada nije mogao podic'i Jedenjelspredsebe se kuci 1300. Prenosi 

- Bio sam u 
strane letjela po zd 

"Djecace", 
ijedi ispred sebe!" da je Omer ibn Ebu Seleme, r.a., rekao: 
Bozijega Poslanika, a.s., i moja je ruka na sve 
:[jeli. 

mije on, "spomeni Allaha, jedi desnom rukom, MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 593 "Kad neko od vas nesto jede, neka ne brise ruku prije nego je 
oblize ili je ne dadne nekome drugom da mu to ucini!" 

Oblizivanje prstiju i zdjele 

1303. Od Dzabira, r.a., se prenosi daje Vjerovjesnik, a.s., naredio 
da se oblizu i prsti i zdjela. 

"Vi ne znate u kojem se dijelu nalazi bereket!" - rekao je. 

Brisanje zalogaja koji je ispao i njegovo jedenje 

1304. Od Dzabira, r.a., se prenosi daje cuo Vjerovjesnika, a.s., 
kad je rekao: 

"Varna u svemu prisustvuje sejtan, pa cak i kad jedete. Stoga, ako 
nekome od vas ispadne zalogaj, neka sa njega odstrani necist i neka 
ga pojede; neka ga ne ostavlja sejtanu. A kad zavrsi s jelom, neka 
oblize svoje prste, jer on ne zna u kojem dijelu njegove hrane se 
nalazi bereket!" zahvaljivanju Bogu na jelu i pidu 594 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUN2IRI sa - Gladni smo, 

"I ja sam! 
dusa, isto to je i 

Oni su posli 
nije bilo kuc'i. Kaci 

- Dobrodosao, 
"Gdjeje 

- Otisao je 

Utom je izbio 
i dvojicu njegovih 

- Danas niko - rekao 
mene domacin? doriij Zatim je otisao 
nedozrelih datula 

sadk -Jedite, za 

"Nemoj zaklati 
Poslanik, a.s. 

On im je zaklko 
grane, i pili (svjezu 
a.s., je rekao Ebu 

"Tako mi Onoba lioziji Poslanice! - kazali su. 

je on. "Tako mi Onoga u cijoj je ruci moja 
izvelo vani! Hajdemo!" 
njim i on je dosao kod jednog ensarije, no njega 
ga je njegova zena ugledala, rekla je: 

bujrum! 

fin?" - upitao je Poslanik. 

ijeti nam svjeze vode - rekla je. 

i domacin pa je, ugledavsi Bozijega Poslanika, a.s., 

drugova, rekao: 

casnijih gostiju od mene! 

i donio veliku palminu granu na kojoj je bilo i 

i zrelih, i svjezih. 

, ovo! - kazao je i uzeo veliki noz. 

onu koja daje puno mlijeka!" - rekao mu je Boziji nema < jednu ovcu i oni su jeli i meso, i datule s one 
vodu). Kad su se zasitili i napojili, Boziji Poslanik, 
Bekm i Omeru, r.a.: 

u cijoj je ruci moja dusa, na Sudnjem danu cete, MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 595 Covjekje ponovo dosao pozvati ga i Boziji Poslanik, a.s. Je upitao: 
"A ona?" 

- Ona ne! rekao je, i Poslanik kaza: 
"Necu ni ja!" 

On ga je opet pozvao i Poslanik je upitao: 
"A ona?" 

- Moze i ona! - rekao je covjek pri trecem pozivu i njih dvoje su 
ustali i iduci jedno za drugim otisli do kuce toga covjeka. onome koji bude pozvan na jelo pa za njim krene jo§ neko 

1308. Prenosi se da je Ebu Mesud el-Ensari, r.a., rekao: 

- Bio je jedan ensarija, po imenu Ebu Suajb. Imao je momka 
mesara. Jedanput je vidio Bozijega Poslanika, a.s., i na njegovom lieu 
prepoznao glad. 

- Pobogu - rekao je svom momku - spravi nam kakve hrane, za pet 
osoba. Kao petoga zelim pozvati Vjerovjesnika, a.s.! 

Momak je tako spremio hranu a onda otisao do Vjerovjesnika, 
a.s., i pozvao ga kao petoga. Jedan covjekje isao za njima pa kadje 
dosao do ulaza, Vjerovjesnik, a.s., rece: 596 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRl On je zatim ja\ 

- Tako mi Onogi koji 
"Ko ce ovoga 
Jedan ensarija 

- Ja cu, Boziji 
tebe?-upitaoje, 
hrane. - Zavaraj ih 
lampu i predoci 
ustani i ugasi lamf^ 
otisao je kod Vjerovjesnika, 

"AUahu se io drugoj, ali je i ona kazala isto. I svaka je rekla: 
ji te s Istinom posla, ja kod sebe imam samo vode! 
riocas ugostiti, Bog mu se smilovao?!" - upitao je. 
se digao i rekao: 
P(3slanice! - i odveo ga do svoje kuce. - Ima li sta kod 
;om, svoju zenu. - Nemia - kazala je - izuzev djecije 
necim - rekao jojje - pa kad nam gost ude, utrni 
nas kao da jedemo, pa kad i on pride jelu, ti 
u! Tako su posjedali i gostje jeo. Kadje svanulo, 
, a.s., i on mu je rekao: 

o kako ste sinoc postupili prema svom gostu!" pot mu dopal ISlO.OdEbu 

rekao: 

"Hrana dvojice Hrana dvojice je dovoljna trojici 

Hurejre, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., je dovoljna trojici, a hrana trojice cetverici!" 1311. Od 

Poslanika, a.s., Dzabira ibn Abdullaha, r.a., se da je cuo Bozijega 
kad je rekao: MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 597 popio njeno mlijeko. Potom je pomuzena druga i on je popio i njeno 
mlijeko. Tako je popio mlijeko od sedam ovaca. Zatim je, kad je 
osvanuo, primio islam. Boziji Poslanik, a.s., je naredio da mu se (opet) 
pomuze jedna ovca i on je popio njeno mlijeko. Naredio je da mu se 
pomuze i druga, no njeno mlijeko nije mogao popiti. Nato je Boziji 
Poslanik, a.s., rekao: 

"Vjernik pije u jedno crijevo a nevjernik pije u sedam crijeva!" 

Ojedenjutikve 

1314. Prenosi se daje Enes ibn Malik, r.a., rekao: 

- Jedan covjek je pozvao Bozijega Poslanika, a.s., pa sam i ja posao 

sa njim. Tamo je iznesen umak u kojem je bilo tikve i Boziji Poslanik, 

a.s., je jeo tu tikvu i dopadalo mu se. Kad sam to vidio, stao sam tikvu 

Uskad pred njega, sam je ne jeduci. Poslije toga sam i ja zavolio tikvu! Najboljizadnjesirde (ei-halO 

1315. Od Talhe ibn Nafia se prenosi daje on cuo Dzabira ibn 
Abdullaha, r.a., kako kaze: 

- Boziii Poslanik, a.s., me je jednoga dana uzeo za ruku i odveo 598 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Boziji Poslanilc 
iznijeli neko jelo i 
op. prev.) i on je 
kospice je izbacivab 

Subekaze: -Toje 
izmedu dva prsta! 

Potom mu je 
koji je bio s njegOve 
njegove jahace zivotinje , a.s., je dosao kod moga oca i mi smo pred njega 
vatbu (vrsta jela, spravljena od datula, sira i masla, 
to jeo. Potom su iznijete datule i on ih je jeo a 
izmedu svoja dva prsta, kaziprsta i srednjaka. 

samo moje misljenje, tj. daje on kospice bacao - Uputi za nas 

"Boze, podaj i 
smiluj im se!" - doneseno pice i on se napio, a onda ga dao onome 
desne strane. Moj otac je, uzevsi za povodac 
je, rekao: 

dlovu AUahu! 

im bereket u onome sto im dadnes, oprosti im i 
e. kazaoje Jedenje datula sjededi na stralnjici usadenih potkoljenica f.e 1317. Prenosi 
- Bozijem Posl^niku 
sve poskakujuci. J 

U drugoj verzi 
datule sjedeci na daje Enes ibn Malik, r.a., rekao: 

, a.s., su iznesene datule i on ih je stao dijeliti, 
ihje brzo. 

i stoji: - Vidio sam Vjerovjesnika, a.s., kako jede 
s :raznjici usadenih potkoljenica. eo MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 599 - Ibn Zubejr, r.a., je nama davao datula, a Ijude je tada bila zadesila 
glad i mi smo jeli. I dok smo mi jeli, Ibn Omer nas je obilazio i govorio: 
- Nemojte jesti po dvije datule, jer je Boziji Poslanik, a.s., zabranio 
jedenje po dvije datule, Izuzev da se za to zatrazi dopust od svoga 
brata! 

Sube kaze: - Drzim daje ovu rijec, tj. el-istVzan, trazenje dopusta, 
Ibn Omer dodao od sebe! 

Jedenje krastavaca sa svjeiim datulama 

1320. Prenosi se daje Abdullah ibn Dza'fer, r.a., rekao: 

- Vidio sam Bozijega Poslanika, a.s., kako jede krastavice sa syjezim 
datulama. cmim plodovima misvaka 

1321. Prenosi se daje Dzabir ibn Abdullah, r.a,, rekao: 
- S Vjerovjesnikom, a.s., smo bili u klancu Zahran pa smo poceU 
brati plodove misvakova drveta. Nato je Vjerovjesnik, a.s., rekao: "Berite samo one erne!" -li Koc! l^nj^ /-lo ei r-it\Tnr\ cfciHciPI 600 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI OjedenjuguStera 

1323. Od AbduUaha ibn Abbasa se prenosi daje njemu Halid ibn 
el-Velid, r.a., (za icojeg se kaze daje Bozija sablja) ispricao kako je 
jedanput s Boz jim Poslanikom, a.s., dosao kod Mejmune, 
Vjerovjesnikove zene, kojaje bila njegova i Ibn Abbasova tetka, i kod 
nje zatekao pecer a gustera* kojega je iznijela njena sestra Hufejda 
ibn el'Haris, iz T'Jedzda. Ona je gustera donijela pred Bozijega 
pred njega se rijetko kad iznijelo neko jelo a da se 
njemu ne bi reklci od cegaje i kako se zove. Boziji Poslanik, a.s., je 
pruzio ruku prema gusteru. Jedna od prisutnih zenaje rekla: 

- Kazite Bozijeni Poslaniku, a.s., sta iznosite pred njega! - i one su rekle: 
Boziji Poslanice. 

, a.s., je tada povukao ruku i Halid ibn el-Velidje upitao: 

- Je li guster zabranjen, Boziji Poslanice? 
"Nije", kazao je on, "no u mom zavicaju nije bilo gustera pa ih ja -Toje guster, 
Boziji Poslanik, ne volim." 

Halid kaze: - a sam gustera privukao sebi i pojeo ga, a Boziji Poslanik, a.s., je gledao; nije mi branio. 1324. Od Ebu Se'ida, r.a., se prenosi daje neki beduin dosao kod MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 601 Jedenje skakavaca 

1325. Prenosi se daje Abdullah ibn Ebu Evf, r.a., rekao: 
- S Bozijim Poslanikom, a.s., smo ucestvovali u sedam bitaka. Jeli 
smo skakavce! Jedu se morske fivotinje I ono Sto more izbaci 

1326. Prenosi se daje Dzabir, r.a., rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., nas je poslao da presretnemo jednu 
kurejsevicku karavanu. Odredio nam je za vodu Ebu Ubejdu. Za 
prehranu nam je, ne imavsi nista drugo, dao jedan ranac datula i Ebu 
Ubejde namje davao sve jednu po jednu datulu. 

- Kako ste ih jeli? - pitao sam ga. 

- Sisali smo ih - kazao je - onako kao sto sisa malo dijete, potom 
bismo na to pili vodu i to bi nam bilo dovoljno za taj dan, sve do 
veceri. Jos smo svojim stapovima otresali Usee s mimoza pa ga kvasili 
vodom i jeli. Tako smo izasli na obalu mora i na morskoj obali smo 602 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Tako smo i Bozijem Poslaniku poslali malo njenoga mesa i on je 
to pojeo. 1327. Od 

Poslanik, a.s., za 
domadeg magarca, jedenju konjskoga mesa 

Dzatiira ibn Abdullaha, r.a., se prenosi da je Boziji 
vrijeme Bitke na Hajberu zabranio da se jede meso 
a daje dopustio jedenje konjskoga mesa. 1328. Prenosi 

- Mi smo za zi 
pojeli ga. S(? daje Esma, r.a., rekla: 
zivc^ta Bozijega Poslanika, a.s., zaklali jednoga konja i Zabrana jedenja mesa pitomog magarca S(; 1329. Prenosi 
- Boziji Poslanik daje Ebu Sa'lebe, r.a., rekao: 
, a.s., je zabranio meso domacih magaraca. 1330. Prenosi se daje Enes, r.a., rekao: - Kad je Boziji oslanik, a.s., osvojio Hajber, mi smo izvan sela MU5LIM0VA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 603 Zabrana svih ptica grabljMca (koje imaju kand2e) 

1332. Prenosi se da je Ibn Abbas, r.a., rekao: 
- Boziji Poslanik, a.s., je zabranio jedenje svih zivotinja koje imaju 
ocnjake i svih ptica koje imaju kandze. Pokudenost jedenja bijelogluka 

1333. Od Ebu Ejjuba, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., 
jedanput odsjeo kod njega. On je bio u donjem dijelu kuce, a Ebu 
Ejjub u gornjem dijelu. Jedne noci Ebu Ejjub je primijetio: Hodamo 
nad glavom Bozijega Poslanika, a.s.?! Onda su se izmaknuli i noc 
proveli najednoj strani. Potom je to ispricao Vjerovjesniku, a.s., i on 
je rekao: 

"Donji dio je prijatniji." 

- Necu da budem u gornjem dijelu zgrade u cijem donjem dijelu 
se ti nalazis! - rekao je on, pa su se zamijenili: Vjerovjesnik, a.s., je 
presao u gornji dio, a Ebu Ejjub u donji. On je Vjerovjesniku, a.s., 
spravljao hranu, pa kad bi mu ona (tj., njeni ostaci, op. prev.) bila 
vracena, pitao je na kojem je mjestu Poslanik spustao svoje prste 
pa bi na to mjesto i on stavljao svoje prste. Jedanput mu je spravio 604 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI 1334. Prenosi 

- Nikada nisam 
kad bi mu se svidjel Onekudenjuhrane 

s;e da je Ebu Hurejre, r.a., rekao: 

vidio Bozijega Poslanika, a.s., da kudi neko jelo: 
o, on bi ga jeo, a kad mu se ne bi dopalo, sutio je! ODJECAINAKIT 

Svilu na ovome svijetu oblati onaj ko na ahiretu nede imati ni§ta, 
no dopuSteno je koristiti je i stjecati zaradu 

1335. Prenosi se da je Ibn Omer, r.a., rekao: 

- Omer ibn el-Hattab, r.a., je vidio Utarida el-Temimija kako je na 
trgu postavio jedan prugast ogrtac, protkan zlatnim i svilenim nitima 
- a on je bio coyjek blizak vladarima te je to dobijao od njih - paje rekao: 

- Boziji Poslanice, ja sam vidio Utarida, na trgu je postavio prugast 
ogrtac, protkan zlatnim i svilenim nitima pa sto ga ne bi kupio da ga 
obuces kada ti dodu arapska izaslanstva!? I mislim daje rekao: - Da ga 
obuces petkom! 

Boziji Poslanik, a.s., mu je odgovorio: 

"Svilu na ovom svijetu oblaci samo onaj koji nista nece imati na 
ahiretu!" 

Nakon toga, Boziji Poslanik, a.s., je dobio nekoliko takvih ogrtaca 
paje jedan poslao Omeru, jedan Usami ibn Zejdu ajedan je dao Aliji 
ibn Ebu Talibu, rekavsi: 606 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Ko svilu bude oblado na ovome svijetu, nede je oblaQti na ahiretu 1336. Od Ha 

Abdullaha ibn Zubejra 

- Nemojte odij 
Hattaba koji je cuo 

"Nemojte oblaciti 
taj je nece oblaciti life ibn Ka*ba Ebu Zibjana se prenosi da je cuo 
kad je, drzeci hutbu, rekao: 

jevati svoje zene u svilu, jer sam cuo Omera ibn 
AUahovog Poslanika daje rekao: 

iti svilu, jer ko je bude oblacio na ovome svijetu, 
i na ahiretu!" Bogobo azni Ijudi ne trebaju oblaciti svilene ogrta^e 1337. Prenosi 

- Bozijem Posl^niku 
je obukao a zatim 
je strgnuo sa sebe 

"Ovo bogobojaznima se daje Ukbe ibn Amir, r.a., rekao: 

, a.s., je poklonjenjedan svileni ogrtac i on ga 
u njemu i klanjao. Kadaje predao selam, grubo ga 
, poput onoga kome nije drag. Zatim je rekao: 

ne treba!" Zabranjejio je oblaciti svilu, osim u razmjeri dva prsta 

1338. Prenosi se daje Ebu Osman rekao: 

- Rili smn ii Ayerbeidzanu kad nam ie Omer. r.a.. nanisao: MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 607 1339. Od Suvejda ibn Gafle se prenosi da je Omer ibn el-Hattab 
u Dzabiji drzao hutbu, pa je rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., je zabranio oblacenje svile, osim u razmjeri 
dva prsta, ili tri, ili cetiri! Zabrana obla(!enja kaflana (ogrtaJ!a) od brokata 

1340. Prenosi se da je Dzabir ibn Abdullah, r.a., rekao: 

- Jednoga danaje Vjerovjesnik, a.s., obukao kaftan od svilena 
brokata koji mu je neko bio poklonio, no ubrzo ga je skinuo i poslao 
ga Omeru ibn el-Hattabu, r.a. 

- Zasto ga tako brzo skide, Boziji Poslanice?! - upitali su i on je 
rekao: 

"Zabranio mi gaje Dzebrail, a.s.!" 

Utom mu je dosao Omer, placuci. - Boziji Poslanice - rekao je - 
nesto sto se tebi nije dopalo, dao si meni. Zasto si mi to ucinio?! 

"Nisam ti ga dao da ga oblacis", rekao mu je Poslanik, a.s., "vec 
da era orodas!" 608 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI poslal: - Esma me je 
sam da zabranjuje^ 
i post citavog mjeseca 

Abdullah mi je 
onim koji stalno posti?! 
Omera ibn el-Hattaba 
kako kaze: "Svilu n 3si 
da epoleta ne bude 
podsedlice pa evp 
grimizne je boje, 

Ja sam se zatini 

- Ovoje dzubbe 
grubu, tajlesansku 
umetak bio nacin 
brokatom. - Bila je 
ona umrla, ja sam 
peremo (i tu vodik a AbduUahu ibn Omeru, r.a., s porukom: Cula 
tri stvari: epoletu na odjeci, grimiznu podsedlicu 
redzeba?! 

odgovorio: - To sto spominjes redzeb pa - sta je s 

i?! Sto se, pak, tice epolete na odjeci, ja sam cuo 

kadje rekao daje cuo Bozijega Poslanika, a.s., 

i onaj koji nece imati nista...!" - pa sam se pobojao 

pravljena bas od nje, a sto se tice grimizne 

AbduUahove podsedlice, evo je grimizna (tj., 

nije svilena, op. prev.)! 

vratio Esmi i tako joj ispricao. Onaje rekla: 

Bozijega Poslanika, a.s. - pa mi je iznijelajednu 

dzubbu, poput one sirvanijske, ciji je dzepni 

en od svilena brokata i ciji su izrezi bili opsiveni 

kod Aise, sve do njene smrti - kazala je - pa kadje 

e uzela sebi. Oblacio ju je Vjerovjesnik, a.s., i mi je 

koristimo) za bolesnike, trazeci u tome lijek! Cijepanje svilene odjede i pravljenje od nje velova za 2ene 1343.0dAlije ibn Ebu Taliba, r.a., se prenosi daje Ukejdir Duma _ J i _ '. . MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 609 odjec'e obojene safranom, zlatnog prstenja i ucenje Kur'ana u ruku' 
polozaju!* 

1345. Prenosi se da je Abdullah ibn Amr ibn el-As, r.a., rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., je na meni ugledao dvije zute hialjinke obojene 
safranom, pa mi je rekao: 

"Takvu odjecu nose nevjernici paje nemoj i ti oblaciti!" 

- Hocu li je izaprati? - upitao sam i on mi je rekao: 
"Ne, nego je spali!" 

zabrani farbanja ^franovom bojom 

1346. Prenosi se daje Enes ibn Malik, r.a., rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., je zabranio muskarcu da se farba safranovom 
bojom. farfoanju kose i zamjeni sijedih dlaka 

1347. Prenosi se daje Dzabir ibn Abdullah, r.a., rekao: 

- Na dan oslobodenja Mekke doveden je Ebu Kuhafa, r.a., a glava 

. k;;«i;^ 610 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIR! noSenju ukrasnogSarenogogrtaea se I Ene sa 1349. Prenosi s 

- Pitali smo 
Poslaniku, a.s., odiHosno 

- Hibera (tj., 
prev.). da je Katade rekao: 

ibn Malika kojaje odjeca bila najdraza Bozijem 
koja mu se najvise dopadala, i on je rekao: 

i jemenski ogrtac, ukrasen sa vise boja, op. uJcrasni no^nju ogrta^a na kojem je naslikano devino sedlo 1350. Prenosi 
-Jednogajutra 
ogrtac na kojem je se da je Aisa, r.a., rekla: 

Vjeroyjesnik, a.s., je negdje posao a na sebije imao 
, crnom kostrijeti, bilo naslikano devino sedlo. no!>enju grube koSulje i Iskrpljene odjede 

1351. Prenosi se daje Ebu Burde rekao: 

- Dosao sam kod Aise, r.a., i ona nam je iznijelajednu grubu kosulju 
kakve se prave u Jemenu i pokrivac - ono sto zovu zakrpnjaca - i zaklela 
se Bogom daje Boziji Poslanik, a.s., umro u tome! MUSLIMOVAZBIRKA HADISA (SAZETAK) 611 Nabavka neophodne posteljine 

1353. Od Dzabira ibn AbduUaha, r.a., se prenosi da mu je Boziji 
Poslanik, a.s., rekao: 

"Jedna posteljinaje za muza, druga za njegovu zenu, trec'a za gosta 
a cetvrta je za sejtana!" 

Postelja napravljena od ko2e napunjena palminim vlaknima 

1354. Prenosi se da je Aisa, r.a., rekla: 

- Postelja Bozijega Poslanika, s.a.v.s., na kojoj je spavao, bilaje 
nacinjena od koze i napunjena palminim vlaknima. obla^enju jedne cxijede bez otvora i sjedanju na podvijena 
koljena te o ogrtanju u jedan haljetak 

1355. Od Dzabira, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
zabranio da se jede lijevom rukom, da se hoda sa samo jednom 
obuvenom nogom, da se nosi odjec'a bez otvora i da se ogrce samo 
jednim haljetkom, usljed cega bi se moglo otkriti stidno mjesto! 612 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI podizanju donjegdijela odjede do sredine potkoljenica 1358. Prenosi 

- Naisao sam 
bio je prilicno spitisten. 

"Abdullah, podigni 

"Jos!"-rekaoj 

- Dokle (si je 

- Do sredine se da je Ibn Omer, r.a., rekao: 
pbred Bozijega Poslanika, a.s., a donji dio moje odjec'e i odjecu!" - kazao mi je i ja sam je podigao. 
e i ja sam je jos podigao, i danas se toga drzim. 
piodigao)? - upitali su ga neki Ijudi i on je rekao: 
potkoljenica! Allah nede ni pogledati onoga ko iz obijesti bude vukao svoju 
odjedu 1359. Prenosi 

- Cuo sam Ebili 
vuce svoju odjecu 
Bahrejna - i govori 

- Boziji Poslanik, 

"Allah, zbilja, 
svoju odjecu!" se da je Muhammed ibn Zijad rekao: 

Hurejru, r.a., kako, vidjevsi jednog covjeka kako 
udara nogom o zemlju - a bijase to namjesnik 
i: - Stize namjesnik! Stize namjesnik! - kaze: 

, a.s.,je rekao: 

iiece ni pogledati onoga koji iz obijesti bude vukao IV\USLHV\OVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 613 onome koji iz uobraienosti bude vukao svoju odje<fu 

1361. Od Abdullaha ibn Omera, r.a., se prenosi da je Boziji 
Poslanik, a.s., rekao: 

"Onaj ko, iz uobrazenosti, bude vukao svoju odjecu (po zemlji, 
op. prev.) - njega Allah nece ni pogledati na Sudnjem danu!" 

Dok je jedan iSao koeopemo, zadivljen samim sobom, udnjeno je 
dapropadneuzemlju 

1362. Ebu Hurejre, r.a., od Vjerovjesnika, a.s., prenosi sljedec'e: 

"Dok je jedan covjek isao zadivljen svojom bujnom kosom i sa 
svoja dva ogrtaca, pod njim se iznenada provalila zemlja; on ce u nju 
tako utanjati sve do Smaka svijeta!" Meleki nede ud u kudu u kojoj se bude nalazio pas ili slika 

1363. Od Mejmune, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
jednogajutra osvanuo potisten pa mu je ona kazala: 

- Boziji Poslanice, ja te nikada ranije ne vidjeh takvoga?! 
"Dzebrail, a.s., mi je rekao da ce doci kod mene", rekao je on, "a 614 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI 1364. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
je rekao: 

"Meleki ne uliize u kucfu u kojoj se nalaze kipovi ili slike!" 

Meleki ne ulaie u kudu u kojoj se nalazi slika, osim ako se radi o 
nekom motivu na haljinci ibn Bozijega 1365. Busr i 
Talhe, ashaba 

"Meleki, zbilji 

Busr kaze: 

- Netom iza 
vratima mu zavj 
pastorku Mej 

- Zar nam Zejd 

- Nisi cuo 
nekom motivu na Se'id prenosi od Zejda ibn Halida a on od Ebu 
Poslanika, a.s., daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

, ne ulaze u kucu u kojoj ima slika!" toga esa imurie Zejd se razbolio i mi smo ga otisli obici kad - na 
i na njoj slika! Ja sam UbejduUahu el-Havlaniju, 
, zene Vjerovjesnikove, a.s., rekao: 

nije jucer govorio o slici?! 

je rekao - kazao je UbejduUah: "Osim ako se radi o 
haljinci!"* Odbojnost prema bo^i na kojoj se nalaze likovl i pravljenje 
jastuka od nje MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 615 1367. Prenosi se da je Aisa, r.a., rekla: 

- Boziji Poslanik, a.s., se vratio s jednog putovanja aja sam na 
svoja vrata bila stavila resasti cilim na kojem su se nalazile slike krilatih 
konja i on mi je naredio da to uklonim! §iltetu na kojem su bile slike i o pravtjenju jastudda od njega 

1368. Od Aise, r.a., se prenosi da je ona kupila jedno silte na 
kojem su se nalazile slike pa kad ga je ugledao Boziji Poslanik, a.s., 
zastao je na vratima i nije htio uci - pa sam na njegovu lieu primijetila 
- odnosno - pa se na njegovom lieu mogao primijetiti - prijezir. 

- Boziji Poslanice - rekla je ona - kajem se Allahu i Njegovu 
Poslaniku, no - sta sam to pogrijesila?! 

"Kakvo je ovo silte?" - upitao je Boziji Poslanik, a.s. 

- Kupila sam ga tebi - kazala je ona - da sjedis na njemu i da se na 
njega naslanjas! 

"Oni koji su pravili ove slike", rekao je Boziji Poslanik, a.s., "oni 
ce biti stavljeni na muke i bit ce im receno: - Ozivite to sto ste stvorili!" 
Zatim je rekao: "Kuca u kojoj se nalaze slike - u nju ne ulaze meleci!" 

U drugoj verziji stoji: - Ja sam uzela to silte i od njega nacinila dva 
jastuceta i on se u kuci naslanjao na njih. 616 Zekijjuddin Abdulazim EL-IV\UNZIRI "Svaki ce slikar 
dusa i svaki taj lik 

Zatim mu je 
nema duse! u vatru i svakom liku kojeg je naslikao bit ce data 
ce ga u Dzehennemu muciti!" 

rekao: - Ako ipak hoces slikati, slikaj drvece i ono sto Zestoka prijetnja slikarima 1370. Prenosi 

- Ja sam s Ebu 
njoj ugledao slike, 

- Cuo sam 

"Allah, dzelle 
stane stvarati kao 
nek stvore zrno se da je Ebu Zur'a rekao: 

Hurejrom usao u Mervanovu kucu pa kad je on u 
rekao je: 

BozLJega Poslanika, a.s., kad je rekao: 

sanuhu, kaze: - Ima li vecega nasilnika od onog koji 
i5to Ja stvaram!? Hajde, nek stvore zrno kukuruza, 
psenice, nek stvore zrno jecma!" Zabrana noSedja zlatnog prstenja, pijenja iz srebrenog posuda i 
obla(!enja svile i svilenog brokata 

1371. Prenosi ie da je El-Bera ibn Azib, r.a., rekao: 

Poslanik, a.s., nam je sedam stvari naredio, a sedam - Boziji r^om ij^* r^/-^01^/^^r•:lr^ it^ l^r^l/^cniVo L-l-iTtiOT-ii/i r1^ V=i1Tir7*i MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 617 "Hocete vatrenu zeravicu pa to stavljate na ruku!" - rekao je. 
Kad je Boziji Poslanik, a.s., otisao, torn je covjeku bilo receno: 

- Uzmi svoj prsten pa ga iskoristit 

- Ne, tako mi AUaha - kazao je on - nikad ga ne bih uzeo, posto ga 
je bacio Boziji Poslanik, a.s.! 

1373. Od AbduUaha ibn Omera, r.a., se prenosi da je Boziji 
Poslanik, a.s., bio sebi napravio jedan zlatan prsten, pa kad ga je 
stavljao na ruku, njegov dragi kamen je okretao prema unutrasnjosti 
dlana te su tako radili i drugi. Onda se jedanput ispeo na minber i 
skinuo ga. 

"Ja sam ovaj prsten stavljao na ruku", rekao je, "i njegov dragi 
kamen okretao unutra!" Zatim ga je bacio, i rekao: "AUaha mi, vise 
ga nikada necu staviti!" Zatim su i svi ostali pobacali svoje prstenje. 

Vjeroyfesnik, a.5., je nosio prsten od srebra na kojem je pisalo: 
Muhammed, Boi^iji poslanik. Taj prsten su, poslije njega, nosile i 

halife 1374. Prenosi se daje Ibn Omer, r.a., rekao: 618 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRl 1376. Od Enesi 
pisati perzijskom 

- Oni ne primajj 

Tada je Boziji 
njega ugravirao: , r.a., se prenosi daje Vjerovjesnik, a.s., bio nakanio 
kisri, bizantijskom caru i negusu pa mu je receno: 
ju pis mo koje nije opecaceno! 

Poslanik, a.s., napravio jedan prsten od srebra i u 
NLuhammed, Boziji poslanik. srebrenom pr^enu, eiji je dragi kamen bio etiopski te o noSenju 
prstenanadesnojruci 1377. Od Enesa 
a.s., na svojoj desiioj 
kamen bio etiopsk ibn Malika, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, 
j ruci nosio srebren prsten i daje njegov dragi 
i a okrenuo bi ga prema dlanu. navla^enju prstena na mail prst lijeve mke 

1378. Prenosi jie daje Enes, r.a., rekao: 

- Prsten Vjeroyjesnika, a.s., se nalazio na ovom prstu! - paje pokazao 
mali prst lijeve rut.e. Ozabranino§ei ni ija prstena na srednjem prstu i na onom do njega MUSLIIVIOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 619 Kad se nazuva obuda treba zapo^eti s desnom nogom, a kad se 

izuvaslijevom 

1381. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Vjerovjesnik, a.s., rekao: 

"Kad neko od vas bude nazuvao obucu, neka zapocne s desnom 
nogom, a kad je bude izuvao, neka zapocne s lijevom te neka obje 
obuje ili obje izuje!" Zabrana hodanja u jednoj cipeli 

1381-a. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Vjerovjesnik, a.s., 
rekao: 

"Neka niko od vas ne hoda u jednoj cipeli;* neka obje obuje ili 
neka obje izuje!" Zabrana brijanja samo jednog dijela glave 

1382. Od Ibn Omera, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
zabranio ostavljanje kose sa strana glave (kaze'). 

- Ja sam - kaze on - upitao Nafia sta je to kaze' i on mi je rekao: 

- Da se djetetu jedan dio glave obrije, a drugi ostavi! 620 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRl zabrani len\ da bilo Sta uplide u svoju kosu se 1384. Prenosi 
- Vjerovjesnik, a da je Dzabir ibn Abdullah, r.a., rekao: 
.s., je zabranio da zena bilo sta uplice u svoju kosu. 1385. Od 

on, kadje obavljacj) 
stojeci na minberu, 
njegov gardist i 

- Hej Medinjani, 
a.s., kako nesto ovakvo 

"Potomci Israilbvi 
ovo nosid!" Humejda ibn Abdurrahmana ibn Avfa se prenosi da je 

hadz, cuo Muaviju ibn Ebu Sufjana, r.a., kako 

uzima podrezan ceoni uvojak, koji je u ruci drzao gdje su vasi ucenjaci? Cuo sam Bozijega Poslanika, 
zabranjuje i kako kaze: 

i su propali onda kad su njihove zene pocele prokletosti cmih koje tetoviraju i koje prave razmake medu 

sjekutidma 1386. Prenosi s 

- Allah je prokl 
tetovira, one koje 
zarad gizdanja, da je Abdullah ibn Mesud, r.a., govorio: 
eo one zene koje tetoviraju, koje traze da im se 
drugim zenama cupaju dlake s lica (obrve) i koje, 
prave razmake medu sjekutidma pa tako mijenjaju IV1USL1IV\0VA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 621 - Ako si to procitala - rekao je on - onda si i nasla. Allah, dzelle 
sanuhu, naime, kaze: Ono sto vam Poslanik naredi to prihvatite, a sto 
vam zabrani toga se klonite! ( El-Has r, 7.) 

- Ali nesto od togaja evo sad mogu vidjeti i na tvojoj zem! - kazalaje ona. 

- Idi, i pogledaj! - rekao je on i onaje usla kod AbduUahove zene, 
no nista od toga nije vidjela. Potom se vratila kod njega i rekla: 

- Nisam nista vidjela! 

- Da je toga bilo - kazao je on - mi ne bismo niti bili sa njom! 

hvalisanju onim §to se ne posjeduje 

1387. Od Esme, r.a., se prenosi da je jedna zena dosla kod 
Vjerovjesnika, a.s., i rekla: 

- Ja imam inocu, pa je li mi grijeh da se hvalim onim sto mi moj 
muz nije dao? 

Boziji Poslanik, a.s., joj je kazao: 

"Onaj ko se hvalise onim sto nije u njegovu posjedu je poput 
onoga koji oblaci dvije lazne ocljece!" odjevenim, a ipak golim ifenama 622 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI kaze, Boziji Poslanik 
ibn Ebu Bekr kaze: 
konacistima): 

"Neka niposto 
zice - ili je rekao 

Malik kaze: - Mhlim 
radi ukrasa! ik, a.s., poslao izaslanika sa porukom (Abdullah 
- Mislim daje jos rekao: - A Ijudi su bill u svojim na vratu neke deve ne ostane nijedna ogrlica od 
: ogrlica - a da ne bude raskinuta!" 

da se to odnosi na ogrlice koje su stavljene samo Meleki ^e prate druStvo koje prati pas ili zvono 

1390. Od Ebu Murejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Meleki ne pratje drustvo u kojem ima pas ili zvono! 

1391. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Vjerovjesnik, a.s., 
rekao: 

"Zvono - to su s^jtanove trube!" 

1392. Prenosi sc daje Dzabir ibn Abdullah, r.a., rekao: 
- Boziji Poslanik, a.s., je zabranio udaranje po lieu i zigosanje po MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 623 Zigosanje sitne stoke po uSima 

1394. Prenosi se da je Enes, r.a., rekao: 

- Dosli smo kod Bozijega Poslanika, a.s., i zatekli ga kako u toru 
zigom obiljezava sitnu stoku (mislim da je jos rekao:) po usima! 2igosanju tovamih zivotinja 

1395. Prenosi se daje Enes, r.a., rekao: 

- Kad se Umm Sulejm porodila, rekla mi je: 

- Enese, vidis ovoga djecaka: nemoj da bi mu ista bilo dato sve 
dok ga ujutro ne odneses kod Vjerovjesnika, a.s., da mu on svjezom 
datulom protrlja desni! 

- 1 ja sam ujutro otisao kod njega - kaze on - i zatekao ga u basci 
kako zigose devu na kojoj je bio na dan oslobodenja Mekke. Na sebi 
je imao crnoporubljeni, dzevnijski ogrtac. LIJEPO PONA§ANJE 

Vjeroyiesnikove, a.s.. rijeei: "Nadijevajte moje ime, no nemojte 
sebi davati i moj nadimak!" 

1396. Od Enesa, r.a., se prenosi da je jedan coyjek u El-Beki'u* 
dozivao drugog covjeka: 

- O, Ebu-1-Kasime! - pa mu se okrenuo Boziji Poslanik, a.s. 

- Boziji Poslanice - kazao je doticni - nisam mislio na tebe; zvao 
sam drugoga! 

"Nadijevajte moje ime", rekaoje Boziji Poslanik, a.s., "no, nemojte 
sebi davati i moj nadimak!" 

Nadijevanje imena po Muhammedu, a.s. 

1397. Prenosi se da je Dzabir ibn Abdullah, r.a., rekao: 

- Jednome od nas je roden djecak i on mu je dao ime Muhammed. 
Njegovi bliznji su mu rekli: 

- Mi ti necemo dopustiti da ga nazoves imenom Bozijega Poslanika, 626 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Najdrala imenej Bogu UzviSenome jesu: Abdullah i Abdurrahman 

1398. Od Ibn Omera, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Bogu su, zbilja, najdraza vasa imena: Abdullah i Abdurrahman! 

Davanje novorodenCetu imena Abdurrahman 

1399. Prenosi se da je Dzabir ibn Abdullah, r.a., rekao: 
-Jednome od nas je roden djecak i on mu je dao ime Kasim i mi 

smo mu rekli: 

- Mi te necemd) 
bio i nadimak 
obasuti radoscu! 

Stoga je on oti^ao kod Vjerovjesnika, a.s., i tako mu to ispricao a 
on mu je rekao: 

"Svome sinu dMni ime Abdurrahman!" 

Davanje novorjodenCetu imena Abdullah te njegovo milovanje i 

blagosiljanje Bozijega zvati Ebu-1-Kasimom (tj. ocem Kasimovim, sto je 
Poslanika, a.s., op. prev.), niti cemo te time IVIUSLIIVIOVA ZBIRKA HADISA (5AZETAK) 627 Esma dalje kaze: 

- Zatim ga je pomilovao rukom, blagoslovio ga i dao mu ime 
Abdullah. Kasnije je on, kad mu je bilo sedam ill osam godina, dosao 
Bozijem Poslaniku, a.s., izraziti svoju prisegu na vjernost, Zubejr mu 
je to bio naredio, i Boziji Poslanik, a.s., se nasmijao vidjevsi ga kako 
ide prema njemu. Potom muje prisegnuo na vjernost! 1401. Prenosi se da je Enes ibn Malik, r.a., rekao: 

- Sin Ebu Talhe se razbolio a Ebu Talhaje otisao od kuce. Utom je 
dijete umrlo. Kad se Ebu Talha vratio, upitao je: 

- Sta mi je sa sinom? 

- Mirniji je no sto je bio! - kazala je Umm Sulejm pa mu je 
primaknula veceru i on je vecerao a onda s njom imao odnos. Kad je 
zavrsio, ona je rekla: 

- Zakopajte dijete! 

Kad je svanulo, Ebu Talhaje otisao kod Bozijega Poslanika, a.s., i 
izvijestio ga o tome. 

"Jeste li sinoc imali bracni odnos?" - upitao ga je i on je kazao da 
jesu. "Boze, blagoslovi ih!" - kazao je Poslanik i onaje poslije rodila 
djecaka. Ebu Talha mi je rekao: 

- Odnesi ffa Vieroviesniku, a.s.! - i ia sam ga donio kod 628 Boiijega ] - Kad sam 
Harunova!* - a 
sam dosao kod 
je rekao: 

"Oni su obicavlali 
Ijudi koji su zivjeli doSao u Nedzran, pitali su me: Vi ucite: O, sestro 

Mujaje prije Isaa bio na toliko i toliko vremena?! Kad 

Poslanika, a.s., upitao sam ga o tome i on mi Nadi se 1403. Prenosi 
- Meni se nasaj) 
a.s. On muje nadje 1404. Prenosi 
- Kad je roden ^unzir 
Poslanika, a.s., i Zekiijuddin Abdulazim EL-MUNZIRI i nadijevati imena svojih vjerovjesnika i dobrih 
prije njih!" evanje novorodenCetu imena Ibrahim daje Ebu Musa, r.a., rekao: 
djecak pa sam s njim otisao kod Vjerovjesnika, 
nuo ime Ibrahim i datulora mu protrljao desni. Nadi jevanje novorodentetu imena Munzir 

daje Selil ibn Sa'd rekao: 
zir ibn Ebu Usejd, r.a., donesen je kod Bozijega 
nesnik ffa ie stavio sebi na stegno. Ebu Usejd je Vj sroyjesnik ga je stavio sebi na stegno. Ebu Usejd je MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 629 Promjena imena nabolje 

1405. Od Ibn Omera se prenosi da se jedna Omerova, r.a., kcerka 
zvala 'Asija (Neposlusna), pajoj je Boziji Poslanik, a.s., dao ime Dzemila 
(Lijepa). 

Predijevanje imena Berra u DJuvejrija 

1406. Prenosi se da je Ibn Abbas, r.a., rekao: 

- Dzuvejrijino ime je bilo Berra (Poslusnost), pa ga je Boziji 
Poslanik, a.s., promijenio u Dzuvejrija (Robinjica). Nije volio da se 
rekne: Otisao je od poslusnosti! Predijevanje imena Benci u Zejneba 

1407. Prenosi se da je Muhammed ibn Amr ibn Ata rekao: 

- Ja sam svojoj kcerki dao ime Berra, pa mije Zejneba, kcerka Ebu 
Seleme, rekla: 

- Boziji Poslanik, a.s., je zabranio nadijevanje tog imena. I meni je 
bilo dato ime Berra pa je Boziji Poslanik, a.s,, rekao: 

"Nemojte sami sebe proglasavati dobricama! Allah najbolje zna 630 ZekijiuddinAbdulazim EL-MUNZIRI 1409. Od Vailii ibn Hadzera, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, 
a.s., rekao: 

"Nemojte govoriti: vinova loza {kerm), vec recite: grozde i loza 

{habla)r 

Zabrana jla se neko zove: Efleh, Rebbah, Jesar i Nafi* 1410. Prenosi 
- Boziji Poslanik, se da je Semure ibn Dzundub, r.a., rekao: 
ky a.s., nam je zabranio da nase robove zovemo s 
ova cetiri imena: E^fleh, Rebbah, Jesar i Nafi'! 1411. Od Seniure ibn Dzunduba, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., je rekao 

"Allahu, dzell(i 
Elhamdu lillah, La 
od njih prvu kazziti 
(Blagostanje), niti 
Eflehom (Uspjesni 
c'e red: Nije! Eto, 
moj govor!" sanuhu, su najdraze cetiri izreke: Subhanallah, 
ilahe illallah i Allahu ekber - i svejedno je koju ces 

i. I svoga djecaka niposto nemoj zvati Jesarom 
Rebahom (Dobit), niti Nedzihom (Uspjeli), niti 
), jer ces upitati: Je li on tamo? Mozda ne bude, pa 
to su ta cetiri imena i nemojte dodavati nista na MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 631 nazivima: rob, robinja, patron i gospodin 

1413. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
je rekao: 

"Nemojte red: Napoji svoga gospodara! Nahrani svoga gospodara! 
Posvijedi svome gospodaru!... Nemojte reci: moj gospodar, vec recite: 
moj gospodin, moj patron! Nemojte rec'i: Moj rob, rnoja robinja..., 
vec recite: Moja djevojka, moj momak, moj djecak!" 

Davanje nadimaka malom djetetu 

1414. Prenosi se daje Enes ibn Malik, r.a., rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., je imao najljepse ponasanje. Ja sam imao 
brata koji se zvao Ebu Umejr - Otac Omerice (a mislim daje rekao i), 
a bio je dojence pa kad bi Boziji Poslanik, a.s., dosao i ugledao ga, 
saleci se s njim, govorio je: 

"Ebu Omerce, sta radi slavujce!?" Covjek Covjeku mo2e red: slndidu moj 

1415. Prenosi se daje Mugire ibn Su'bet, r.a., rekao: 632 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Najgore ime 
vladara!" kod Boga ima onaj ko se prozove vladarem svih U drugoj verzi 
Ebu Sufjan, tj. 
- Kao sto je, 
Ahmed ibn 
ahne' (najgore, na i se jos dodaje: "Nema vladara osim Boga!" 

Ibn Ujejne, kaze: 

., sahin sah. 

Halnbel kaze: - Upitao sam Ebu Amra o znacenju rijeci 
Liprezrenije) i on mi je rekao: - Znaci: najbjednije! npr 1417. Od Ebu 
rekao: 

"Musliman je 
mu, nazdraviti 
bolesnika i klanj Musliman kod muslimana ima pravo na pet stvari 

Hurejre, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s.. prema svom bratu duzan pet stvari: otpozdraviti 
k^id kihne, odazvati mu se na poziv, obici ga kao 
i mu dzenazu!" ati 1418. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Musliman je jjrema muslimanu duzan sestero." 

- Staje to, Boziji Poslanice? - upitali su ga i on je rekao: MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 633 "Ako vec ne mozete bez toga", rekao im je Boziji Poslanik, a.s., 

"onda putu dadnite njegovo pravo!" 

- A sta je njegovo pravo? - upitali su i on je rekao: 

"Oboriti pogled, ne uznemiravati, otpozdraviti i podsucati dobro 

a suzbijati zlo!" 

JahaC pozdravlja pjeSaka, manja grupa pozdravija vedu 

1420. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Jahac ce pozdraviti pjesaka, pjesak onoga koji sjedi a manja grupa 
vecu grupu!" Tral^enje dopuStenja za ulazak i nazrvanje selama 

1421. Ebu Burda od Ebu Musaa el-Es'arija prenosi sljedece: 

- Ebu Musa je dosao kod Omera ibn el-Hattaba i rekao: 

- Es-selamu alejkum. Ovdje Abdullah ibn Kajs - no on mu nije dao 
znak da ude. 

- Es-selamu alejkum - ponovio je on. - Ovdje Ebu Musa. Es-selamu 634 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Kad je navecer 

- Ebu Musa, sta 
-Jesam! - rekao j 

- Pouzdan - rekao j 

- Ibn el-Hattabe 
a.s., kadje to rekao 
Bozijega Poslanika 

- Subhanallah! - 
htio do kraja biti siguran! dosao, vidjeli su ga tamo i Omer je upitao: 
imas kazati? Jesi li nasao? 
je. - Ubej ibn Ka'b! 

je on i upitao ga: - Ebu Tufejle, sta to ovaj govori? 
- kazao mu je on - ja sam cuo Bozijega Poslanika, 

, pa nemoj slucajno da bi opterecivao ashabe 
, a.s.! 
rekao je Omer. - Samo sam cuo nesto u sta sam 1422. Od Ibn 

a.s., rekao: 

"Znak ti je da 
moje oglasavanje, Dizanje zastora je znak za ulazak 

Mesuda, r.a., se prenosi da mu je Boziji Poslanik, mozes uci kod mene: da se podigne zastor, i da cujes 
l^ako bih ti, eventualno, mogao zabraniti ulazak!" Ru2no e red: Ja! pri tra^enju dozvole za ulazak 

1423. Prenosi ^e daje Dzabir ibn Abdullah, r.a., rekao: p^i^,,^ i*^ com \rr\A AAi*^irr»T7iP'«nil^ci a c i nn if iinifan* MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 635 "Da sam znao da me promatras, ubo bih te u oko! Trazenje 
dopustenja i jeste propisano zbog mogucnosti videnja!" 

Provirivanje u neCiju kudu bez dopuStenja ukudana pri temu 
onome ko proviruje bude izbijeno oko 

1425. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Ako bi ti neko provirivao bez tvoga dopustenja pa ti na njega 
bacis kamen i izbijes mu oko - ne bi d to bilo grijeh!" 

iznenadnom videnju i skretanju pogleda 

1426. Prenosi se daje Dzerir ibn Abdullah, r.a., rekao: 

- Upitao sam Bozijega Poslanika, a.s., o iznenadnom videnju, pa 
mi je naredio da u tom slucaju skrenem svoj pogled! Ko pride nekom druStvu pozdravit de i sjesti 

1427. Prenosi se daje Ebu Vakid el-Lejsi, r.a., rekao: 636 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI dize nekoga s njegova mjesta da bi on sjeo na to 
prosirite krug i napravite mjesta!" 

predaji jos stoji: 

Samo petkom? 

petka!" - rekao je. 

Om^r, kad bi mu neko ustao da on sjedne, nije htio "Neka niko ne 
mjesto, vec 

U drugoj 

- Upitao sam: 

"Petkom i izvaii 

Tako Ibn 
sjesti na njegovo njijesto Kad neko ustan^ s mjesta pa se poncM) vrati, on na to mjesto ima 

prednost 1429. Od Ebu 

rekao: Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., "Kad jedan od vas ustane (a u verziji hadisa koju prenosi Ebu 
ia mjesta gdje je sjedio pa se ponovo vrati), on na Avana: Ko ustane to mjesto ima prednost! Zabrana sa^ptavanja dvojice u prisustvu tredega 

1430. Od AbduUaha ibn Mesuda, r.a., se prenosi da je Boziji 

T1_-l -1- _ _ 1 MUSLiMOVA ZBIRKA HADI5A (SAZETAK) 637 Nemojte vi prvi pozdravljati Jevreje i krSdane 

1432. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Nemojte vi prvi pozdravljati Jevreje i krscane, a kada u putu 
sretnete nekoga od njih, primorajte ga da prode tamo gdje je 
najtjesnje!" Otpozdravljanje sljedbenicima Knjige 

1433. Prenosi se da je Dzabir ibn Abdullah, r.a., rekao: 

- Neki Jevreji su pozdravili Bozijega Poslanika, a.s., rekavsi: 

- Es-sam alejkum (Otrov neka je na vas), Ebu-1-Kasime! 
"I na vas!" - odgovorio je on. 

Aisa je na to srdito rekla: - Zar nisi cuo sta su rekli? 
"Da", kazao je on, "cuo sam i odgovorio im. Nase dove protiv njih 
ce biti uslisane a njihove protiv nas nece!" 638 Zekijjuddin Abdulazim EL-IVIUNZIRI Dopugtanje 2^nama da mogu izlaziti zarad obavljanja svojih 

potreba se 1435. Prenosi 

- Sevda, r.a., je 
radi svoje potrebe 
bilo je lahko 
pajoj je doviknuo: 

- Sevdo, Bogami 

Ona se vratila 
nalazio u mojoj ku 
ona je unisla i reklla: 

- Boziji Poslanice 

Utom je njemu 
drzao oglodalu 

"Eto, dopust da je Aisa, r.a., rekla: 
, nakon sto nam je propisano pokrivanje, izasla 
a ona je bila krupna zena, krupnija od drugih, i 
prepcbznati je. Tako ju je ugledao i Omer ibn el-Hattab 

se nama ne mozes sakriti pa gledaj kako ces izlaziti! 
porazena nazad dok se Boziji Poslanik, s.a.v.s., 
:i. I dokje on vecerao i u ruci drzao oglodalu kost, :, ja sam izasla napolje i Omer mi je rekao tako i tako! 
stigla objava paje i prestala a on je u ruci jednako 

, ne ispustajuci je, paje rekao: 

vam je da izlazite napolje zarad svojih potreba!" ko;it eno Stavljan je iza sebe 2ene koja ima svoga muhrima 1436. Prenosi 
- Kada me ie se da je Esma, kcerka Ebu Bekra, r.a., rekla: 
Zubejr ozenio, na zemlji nije imao nikakva imetka, IVIUSLIIVIOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 639 Zubejr je na to rekao: - Gore je to sto si na glavi nosila kostice, 
nego sto si iza njegajahala! Nakon toga mije Ebu Bekr poslao sluzavku 
i ona me je rijesila brige o konju pa kao da me je oslobodila ropstva! 

Kad se prode pored nekoga, a on bude sa nekom zenom, neka 
rekne:Ovojetaita! 

1437. Prenosi se da je Safijja, kcerke Hujejjova, r.a., rekla: 

- Vjerovjesnik, a.s., je bio u i'tikafu ija sam ga nocu dosla posjetiti. 
Posto sam s njim porazgovarala, posla sam i on me posao ispratiti - a 
ona je stanovala u kuci Usame ibn Zejda, r.a. Utom su naisla dvojica 
ensarija pa kad su ugledali Vjerovjesnika, a.s., pozurili su. 

"Polahko, vas dvojica!" - viknuo im je Vjerovjesnik, a.s. "Ovo je 
Safijja, kcerka Hujejjova!" 

- Subhanallah, Boziji Poslanice! - rekli su oni. 

"Sejtan covjekom kola poput knd", kazao je on, "pa sam se pobojao 
da u vasa srca ne ubaci kakvo zlo!" - ili je rekao: "nesto". Zabranjeno je muSkarcu zanodti kod fene bez pristanka 
mahrema 640 Zekiijuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Zabrana ula^enja kod iena dji su mu^evi odsutni 1440. Od Abdxkllaha 
nekoliko Ijudi iz 
Umejsove, a zatim 
tada njome bio ozt 
je to onda ispricao 

- Nisam vidio pi ozenjen, "Allah ju je za^titio 
potom se uspeo na 
ne ulazi kod zene 
jedan covjek ill jos ibn Amra ibn el-' Asa, r.a., se prenosi da je 

emena Benu Hasim unislo kod Esme, kcerke 

je za njima usao i Ebu Bekr es-Siddik, r.a., koji je 

, pa mu nije bilo drago kad ih je ugledao. On 

Bozijem Poslaniku, a.s., rekavsi mu: 

n^ta ruzno! 

od toga!" - kazao je Boziji Poslanik, a.s., a 
minber i rekao: "Neka nijedan muskarac, od danas, 
ciji muz bude odsutan, osim ako s njim bude jos 
dvojica!" Zabranjeno je dvospolcu (muhannes) ulazlti kod 2ena se I da je Aisa, r.a., rekla: 

Vjerovj^snikovih, a.s., zena je dolazio jedan dvospolac 

hermafrodit) i one su ga smatrale osobom koja nema 

Tako je jedanput Vjerovjesnik, a.s., dosao i zatekao 

ojih supruga kako opisuje neku zenu: 

- Kad prilazi, prilazi s cetiri (trbusna nabora), a kad odlazi, odlazi 1441. Prenosi 

- Kod 
(muhannes, 
potrebe za zenom. 
ga kod jedne od s\ CI y^co-ml RUKJA (UJECENJE UCENJEM I ZAPISIMA) Diibrilovoj, a.s., rukji Vjerovjesniku, a.s. 

1443. Prenosi se da je Vjerovjesnikova, a.s., zena Aisa, r.a., rekla: 
- Kada bi se razbolio Boziji Poslanik, a.s., njemu bi ucio rukju 
Dzibril, a.s., ovako: Bismilldhi jubrike, ve min kulli ddHn jesjike, ve min 
serri hdsidin izd hasede ve serri kulli zt 'ajn - U ime Boga, On ce sa tebe 
skinuti ovo i izlijeciti te od svake bolesti; i od zla svaJcog zavidljivca 
kada zavidi, i od svakog urokljiva oka! 1444. Abdulaziz ibn Suhejb prenosi od Ebu Nadre, a ovaj od Ebu 
Se'ida, daje Dzibril, a.s., jedanput dosao kod Vjeroyjesnika, a.s., i 
upitao ga: 

- Tuzis li se na nesto, Muhammede? 

"Tuzim", kazao mu je pa mu je Dzibril rekao: Bismilldhi erkike min 
kulli sefin ju'zike, min serri kulli nefsin ev 'ajnin hdsidin Allahu jesfike, 
bismillahi erkike - U ime AUaha ti rukju ucim: od svega sto ti pricinjava 
bol, od svake duse ili oka zavidnoga neka te Allah izlijeci! U ime Allaha ,,!,;,, 642 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI ; on aj drugi pored nogu. 
pored nogu ili je 

- Od cega je bolbstan? 

- Opsihren je. 

- Ko ga je opsihrio? 

- Lebid ibn el-Easam 

- Na stamuje 

- Na cesaij i dlake 
datulinim cvatom. 

- Agdjeje to? 

- U bunaru Zu l^rvan! 
Boziji Poslanik, 

Poslije mi je rekao: 

"AUaha mi, 
poput sejtanskih 

- Boziji Poslani^e 
nisi spalio? 

"Ne", odgovoriJD 
htio zlom zaokupit Onaj koji mi je bio kod glave upitao je onoga 
j koji je bio kod nogu upitao onoga pored glave: napravio sihir? 

koje su bile na njemu, u catrnji s otpadnutim a.s., je potom s nekoliko svojih ashaba otisao tamo. Aisa , voda mu je bas poput rastopine kne, a palme 
a!" 
- rekla sam ja - zasto ga (tj. cesaij nisi izvadio i) glava! je. "Sto se mene tice, Allah me je izlijecio; nisam 
Ijude. Naredio sam da se bunar zatrpa." MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 645 tijelu otkako je bio primio islam, nasta mu je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Stavi ruku na mjesto na kojem osjecas bol i triput red: Bismillah. 
Potom reci sedam puta: Euzu billahi ve kudretihi min serri md edzidu 
ve uhdziru - Kod Allaha, i u Njegovoj mod, trazim utociste od zla 
kojeg osjecam i od kojega strahujem!" 

Tralenje uto^i§ta kod Altaha od §ejtanovog zbunjivanja u namazu 

1448. Od Ebu-1-Alaa se prenosi da je Osman ibn Ebu-l-'As otisao 
kod Vjerovjesnika, a.s., i rekao mu: 

- Boziji Poslanice, izmedu mene, moga namaza i moga ucenja u 
namazu, ubacuje se sejtan i zbunjuje me!? 

"To je sejtan po imenu Hinzeb", odgovorio mu je Poslanik. "Kad 
osjetis njegovo prisustvo, zatrazi kod Boga utodste od njega i triput 
pljucni na svoju lijevu stranu!" 

- 1 ja sam tako postupio - kaze on - i Allah je to odagnao od mene! Iscjeljivanje ugrizene osobe Fatihom 

1449. Od Ebu Se'ida el-Hudrija, r.a., se prenosi da je nekoliko 644 On se 

"A otkud znas 
i mene u dobitnik^ nasmijesio (la 1450. Prenosi 

- Upitao sam 

- Boziji 
iscjeljivanje od 1451. Prenosi 
- Boziji PoslanSk 
i bubuljica (koje st Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI i rekao mu: 
se njome lijeci?! Primite od njih onaj dar i uvrstite Iscjeljivanje od svake otrovnice 

se da je El-Esved rekao: 
Al&u, r.a., o iscjeljivanju i ona mi je rekla: 
Poslanik, a.s., je jednoj ensarijskoj porodici dopustio 
ujeda svake otrovnice! scjeljivanje od bubuljica Gli J^ireva) se daje Enes ibn Malik, r.a., rekao: 
, a.s., je dopustio iscjeljivanje od uroka, otrovnica 
pojave na bokovima). Iscjeljivanje od ujeda akrepa (§korpiona) 

1452. Prenosi se daje Dzabir, r.a., rekao: 

- Boziii Poslanik, a.s., je bio zabranio iscieliivanje. Utom su kod ^AUSLI^AOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 645 "Samo da si", kazao mu je on, "kad si zanocio rekao: E'uzu 
bikelimdtilldhi-t-tdmmdti min semi md haleka - Utjecem se Allaliovim 
potpunim rijecima od zla onoga sto je stvorio! - ne bi ti naudio!" 

Urokljivo oko je istina i kad vas neko zamoli da mu se okupate, 
okupajte mu se 

1454. Od Ibn Abbasa, r.a., se prenose sljedece Vjerovjesnikove 
rijeci: 

"Urokljivo okoje istina, i ako ima ista da pretice sudbinu, ondaje 
to urokljivo oko, zato: kad vas neko zamoli da mu se okupate (operete), 
okupzijte se!"* 

Iscjeljivanje od urokljrva oka 

1455. Prenosi se da je Aisa, r.a., rekla: 

- Boziji Poslanik, a.s., mi je naredivao da trazim iscjeljivanje od 
urokljiva oka! 1456. Prenosi se daje Dzabir ibn Abdullah, r.a., rekao: 646 Iscjeljivanje od zlog pogleda 

Umib Seleme, r.a., supruge Bozijega Poslanika, a.s., se 
Boziji Poslanik, s.a.v.s., ugledavsi promjenu boje (tj. 
n a lieu sluzavke u Umm Seleminoj kuci, rekao: 
"Na njoj je zac' pogled, pajoj potrazite iscjelitelja!" 1457. Od 

prenosi daje 
ugledavsi zutilo) 1458. Od Aise 
mu se neko pozal io 
(cir) ili ranu, ovako 
- pa ga onda dizao 
s pljuvackom n 
pomocu Gospod; 

Ibn Ebu Sejb 
izlijecen bude bol^snik 1459. Od 

cula Bozijega Pos 

"Ko dode u r imiti vffnmn Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Iscjeljivanje zemnim prahom 

:, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., kad bi 

na nesto sto je imao pri sebi, na kakvu krastu 

cinio prstom - i Sufjan je kaziprst stavljao u zemlju 

i govorio: "U ime AUahaje zemni prah zemlje nase 

od nas, neka dme izlijecen bude bolesnik nas, s 

nasega!" 

kaze: "Lijeci se bolesnik nas!" a Zuhejr: "Neka ekoga ara Ha\tle, kcerke Hakimove, Sulejmijke, se prenosi daje 
anika, a.s., kad je rekao: 

eko mjesto i rekne: E'uzu bikelimdtilldhi't'tdmmdti 
i 'mn hnlfihk - TIHerem se Allahovim notDunim riiecima od zla MU5L1M0VA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 647 Tako sam i ja, kad se razbolio Boziji Poslanik, a.s., i kad je vec bio 
otezao, uzela njegovu ruku da i ja njemu uradim ono sto je on bio 
radio, no on je svoju ruku izvukao iz moje i rekao: 

"Boze moj, oprosti mi i uvedi me u Nebesko Drustvo!" 

Ja sam potom pogledala i on je, utom, umro! 

1461. Od Aise, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., iscjeljivao 
ovakvom rukjom: 

"Ezhibi'l-be'se Rabbe-n-nasi, bijedike-s-sifdu, Id kdsife lehu ilia Ente - 
Otkloni nevolju, Gospodaru Ijudi, u Tvojoj je Ruci izljecenje i niko 
ga, osim Tebe, ne moze donijeti!" Rukja ima svoje mjesto ukoliko u njoj nema ^irka 

1462. Prenosi se daje Avf ibn Malik el-Esdzai, r.a., rekao: 

- Mi smo prije islama prakticirali ucenje rukje pa smo upitali: 

- Boziji Poslanice, kako ti gledas na to? 

"Pokazite mi kako ste to radili", kazao je on, "jer rukja ima svoje 
mjesto ukoliko u njoj nema sirka!" BOLEST I LIJECENJE 
bolu i bolesti koje zadese vjemika 

1463. Prenosi se daje Abdullah ibn Mesud, r.a., rekao: 

- Dosao sam kod Bozijega Poslanika, a.s., a on je bio u groznici pa 
sam stavio ruku na njega i rekao mu: 

- Boziji Poslanice, zbilja imas jaku groznicu! 

"Imam", kazao je on. "Ja dobijam groznicu kao vas dvojica!" 

- To stoga sto ces imati i dvostruku nagradu?! - upitao sam i on je 
rekao: 

"Da. I nema nijednoga muslimana kojeg zadesi ka:kva neugodnost 
- bolest ili sta drugo - a da mu Allah time ne skine njegovih grijeha 
onako kako drvo sa sebe skine Usee!" vrijednosd obiMenja bolesnika 650 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Zar nisi znao 
ga nisi obisao? Zai- 
nasao!? 

- O sine 
nisi nahranio! 

- Gospodaru - 
Gospodar svjetova 

- Zar ti nije 
zamolio da ga 
ga nahranio, to 

- O sine 
napojio?! 

- Gospodaru - 
svjetova!? 

- Taj i taj Moj 
ce On - a da si ga reci ce On - da je taj i taj Moj rob bio bolestan, pa 
ne znas da bi, da si ga posjetio, kod njega Mene Ademov, Ja sam od tebe trazio da Me nahranis, a ti Me kazat ce on - kako da Te nahranim, kad si Ti 

I? 

bilo poznato - reci ce On - da te je taj i taj Moj rob 
nahranis pa ga nisi nahranio?! Zar ne znas da bi, da si 
nasao kod Mene! 

Ademov, trazio sam od tebe da Me napojis, pa Me nisi kazat ce on - kako da Te napojim, kad si Ti Gospodar 

rob te molio da ga napojis, pa ga nisi napojio - kazat 
napojio, to bi nasao kod Mene!" NerechLoSsam! 1466. Od Aise, 
"Nemojte r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., rekao: 
nipdsto red: - Los sam {habuset nefsi)\ Nego recite: MUSLIIVIOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 651 Vrudica je zapah vrudne dzehennemske pa je vodom ohladite 

1468. Od Esme, r.a., se prenosi da je kod nje dovedena jedna 
zena kojaje imala vrucicu, pa je ona zatrazila vode i polilaje po njenim 
njedrima. Ona kazuje da je Boziji Poslanik, a.s., govorio: 

"Ohladite je vodom! Ona je zapah vruc'ine dzehennemske!" 

Vrudcaskidagrijehe 

1469. Od Dzabira ibn AbduUaha, r.a., se prenosi da je Boziji 
Poslanik, a.s., jedanput dosao kod Umm Saib, ili kod Umm Musejjeb, 
i upitaoje: 

"Sta ti je, Umm Saib - ili Umm Musejjeb - zasto se tako treses?!" 
- Vrucica - kazala je ona. - Ne dao Allah u njoj nikakva bereketa! 
"Nemoj koriti vrucicu", rekao joj je on, "jer ona sa sinova 
Ademovih skida grijehe onako kako mijeh skida hrdu sa gvozda!" padavici i nagradi za nju 

1470. Od Ataa ibn Ebu Rebbaha se prenosi sljedece; 
- Ibn Abbas mi je jedanput rekao: 652 ZGkijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRl Telbina umiruje bolesnikovo srce 1471. Od Aise, 
ona, kad bi umro 
zene, nakon sto bi 
bliske prijateljice - 
meda); to bi se 
bi se polila po njoj 

- Jedite! - kazala bi 

"Telbina umiru j r.a., zene Vjerovjesnikove, a.s., se prenosi da je 

rjeko od njene familije pa se tim povodom sakupile 

se one razisle - izuzimajuci njenu blizu rodbinu i 

zatrazila lonac telbine (jelo od mlijeka, mekinja i 

onqa skuhalo, a potom bi se napravila popara i telbina se 1472. Prenosi 
-Jedan covjek j 

- Stomak moga 
Boziji Poslanik. 
"Podaj mu media! 
On muje dao 

- Dao sam mu 
Poslanik mu ie i ona - cula sam Bozijega Poslanika, a.s., kadje rekao: 
je bolesnikovo srce i ublazava tugu!" 

LijeCenje davanjem meda da je Ebu Se'id el-Hudri, r.a., rekao: 
e dosao kod Vjerovjesnika, a.s., i rekao mu: 
brata se razvezao (ima proljev)! 
a.s., muje kazao: meda a onda opet dosao i rekao: 
meda, no to muje stanje samo jos pogorsalo! 
triput isto rekao, a on ie dosao i cetvrti put. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 653 

"U crnoj sjemenki {habbe sevdd) se nalazi lijek za svaku bolest, 
osim za onu koja truje!" 

Ona koja truje - to je smrt, a crna sjemenkaje kim". 

Ko sjutra pojede datule adfva nede mu nauditi otrov i sihir 

1474. Od Sa'da ibn Ebu Vekkasa, r.a., se prenosi daje cuo Bozijega 
Poslanika, a.s., kad je rekao: 

"Ko sjutra pojede sedam datula adzva, toga dana rnu nece nauditi 
ni otrov, ni sihir!" 

1475. Od Aise, r.a., se prenosi daje Allahov Poslanik, s.a,v.s., rekao: 
"U alijskoj adzvi* je lijek. One su protuotrov (ako se jedu) u rano 

jutro." 

Jelengljiva spada u manu I njen sok je lijek za oko 

1J^7A Q/=.';/-l iKri 7#^iH T- -a T-*vF>nr^d dif>rlf»rf Viprnviesnilcnve. a.s.. riieri: 654 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Zasto davite 
u njemu se nalazi 

Ubejdullah kazd; 

- Ispricala mi je 
Poslanika, a.s., pa j 
poprskao svqju odj cu tim vezivanjem?! Uzmite alojino drvo (tj. kar), 
S'^dam lijekova, od kojih je i onaj za upalu pluc'a!" dje i to da se taj njen sin umokrio u krilu Bozijega 
Boziji Poslanik, a.s., zatrazio vode i njome samo 
:cu, ne opravsi je u cjelini. Lije^enje sa spravljenim lijekom se daje Aisa, r.a., rekla: 

^m Poslaniku, a.s., kadje jednom bio bolestan, 
i mu ga s jedne strane usta i on nam je isaretom ammo. 1478. Prenosi 

- Mi smo Bozij( 
spravljali lijek i dav^ili 
pokazao da to ne 

- Bolesnikova odbojnost prema lijeku! - govorili smo mi. Medutim, 
kad se pridigao, rekao je: 

"I svakom od vas < 
izuzev Abbasa: on ce se spravljati lijek i davati mu se sa strane usta, 
iie bio medu vama!" nije puStcinju krvi i u§mrkavanju lijeka (kroz nos) l/l'TQ r\A TKr, AUU =>T-i<^ci Ho ifi \T^ f^rrwrif^G-rtAlr rx c \\r MUSLIWOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 655 - Djecace - kazao je on na to - dovedi mi nekoga ko kupicom pusta 
krv! 

- Sta ce ti kupicar, Ebu Abdullahu?! - upitao ga je onaj. 

- Zelim na to mjesto svezati kupicu! - kazao je, na sta mu je onaj 
rekao: 

- Allaha mi, (bojim se da) muha me dotakne ili me odjeca dodirne 
pa me uvrijedi, bude mi teretli! 

Vidjevsi da on nije raspolozen za to, kazao je: 

- Cuo sam Bozijega Poslanika, a.s., kad je rekao: 

"Ako u vasim lijekovima ima kakva dobra, onda se ono nalazi u 
kupicinoj krpi, u medovini ili u spaljivanju vatrom!" I Boziji Poslanik, 
a.s., je rekao: "Aja ne volim prziti!" 

Utom je doveden kupicar pa mu je on pustio krv i kod njegaje 
nestalo onoga na sta se tuzio! 1481. Od Dzabira se prenosi da je Umm Selema, r.a., zamolila 
Bozijega Poslanika, a.s., da joj dopusti upotrebu kupice pa je 
Vjerovjesnik, a.s., od Ebu Tajbe zatrazio da joj kupicom pusti krv. 

- Mislim - kaze on - da je jos rekao: 

- On je bio njezin brat po mlijeku ili djecak, koji jos nije bio dozivio 


656 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Sa'd ibn Muak 
Vjerovjesnik, a.s., 
spaljivanjem. Potoitn je pogoden u sredisnju venu na ruci pa mu je 
s|ojom nikom, ostrim zeljezom, zaustavio krvarenje 
je to oteklo i on mu je opet spaljivao! Lije&njealkoholom O tome postoji 
ranije naveden u hadis kojeg prenosi Vail ibn Hudzr, r.a., a koji je 
pbglavlju o napicima. (broj 1279) KUGA 

kugi kao kazni pa "nemojte id u mjesto koje je zahvadeno 
njome i nemojte bjefeiti iz mjesta u kojem ona hara" 

1484. Od Usame ibn Zejda, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, 
a.s., rekao: 

- Ta patnja ili bolest jest kazna kojom su bill kaznjeni neki raniji 
narodi i jos uvijek se zadrzala na Zemlji - pojavi se, pa se izgubi - i ko 
cuje da se pojavila u nekom podrucju, neka niposto ne ide tamo, a ko 
se zatekne u podrucju u kojem se pojavi, neka niposto odatle ne bjezi!" 

1485. Od AbduUaha ibn Abbasa, r.a., se prenosi da je Omer ibn 
el-Hattab, r.a., krenuo prema Samu pa kad je bio u Sergu (mjesto iza 
Hidzaza, u pravcu Sama), tu su ga susreli vojnici: Ebu Ubejde ibn el- 
Dzerrah i njegovi Ijudi i obavijestili ga da je u Samu zavladala ^...i,^^:;:,^^! 658 Zekijjuddin Abduiazim EL-MUNZIRI ibii I bjezai re mo: - Mislimo da bi 
ih u tu epidemiju! 

Potom je Omei^ 

- Sutra ujutro s 
Ebu Ubejde i 

- Zar cemo 
Omer mu je 

- Ih, da to kaze 
se neko suprotsta- 
odredbi! §ta mislis 
dolinu sa dvije 
bi ih napasao na 
i zar ne bi bilo po 
strani?! 

Utom je dosao 
potrebe bio odsutEJn 

-Jaznam nesto 
rekao: 

"Kada cujete da 
ic'i, a ako epidemija. 
bjezeci od nie. Ijude trebao vratiti nazad - kazali su - i ne uvlaciti sazvao zbor i Ijudima rekao: 
vracam u Medinu, pa se i vi zato pripremite! 
el-Dzerrah je na to kazao: 
ati od AUahove odredbe?! avlja strane neko drugi, Ebu Ubejde! - Omer nije volio da mu 

- Da, eto od Allahove odredbe bjezimo Allahovoj 

kad bi ti imao deve pa se s njima spustio u jednu 

: jednom plodnom ijednom neplodnom - ako 

pli>dnoj strani, zar to ne bi bilo po Allahovoj odredbi 

Allahovoj odredbi ako bi ih napasao i po neplodnoj 

Abdurrahman ibn Avf, koji je uslijed neke svoje 
, pa je rekao: 

o tome - cuo sam Bozijega Poslanika, a.s., kad je 

u nekom podrucju vlada epidemija, nemojte tamo 
zavlada u mjestu u kojem se vi nalazite nemojte, 
napUstati to mjesto!" ZLOSLUTNJA I ZARAZAVANJE 

Nema zara2avanja, nema zloslutnje, nema odlaganja svetih 
mjeseciinemahame 

I486. Ebu Selema ibn Abdurrahman od Ebu Hurejre, r.a., prenosi 
sljedece: 

- Kad je Boziji Poslanik, a.s., rekao: "Nema zarazavanja, nema 
odlaganja svetih mjeseci i nema hame!" -jedan beduin je kazao: 

- Boziji Poslanice, a sta je s devama koje u pustinji budu poput 
gazela pa dode sugav muzjak, zade medu njih i sve ih osuga!? 

"A koje zarazio njega?!" - upitao je Poslanik. 
U drugoj verziji ovoga hadisa stoji: 

"Nema zarazavanja, nema zloslutnje,* nema odgadanja svetih 
mjeseci i nema hame!"** 

Bolestan hajvan (stoka) nede dolaziti kod zdravoga 1>iO>7 /^J TU*, CiU^K^ oi /-lo i*3 -ni^armi P1-»n ^l*il/=>rnQ iKn 660 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZ!RI - Ebu Hurejre j 
ondaje prestao gov|oriti 
"Bolestan se nece mace 
re]<:ao - Ja sam te, Ebu 
kazivao i drugi hadfcs 
ibn Ebu Zubab (i 
Poslanik, a.s., je 

Medutim, Ebu 
se nece mijesati sa 
dok se Ebu Hurej 
jeziku. 

- Znas li sta sair. 

- Ne znam! - 
- Rekao sam: 

Ebu Seleme 

- Ebu Hurejre s to oboje prenosio od Bozijega Poslanika, a.s., a 
iti "Nema zarazavanja!" - dokje jednako govorio: 
ijnijesati sa zdravim!" 

Hurejre, slusao kad si nam, pored ovoga hadisa, 
kojega vise ne spominjesl - rekao mu je El-Haris 
Ebu Hurejrin amidzic). - Govorio si: - Boziji 
: "Nema zarazavanja!" 

tturejre je odbijao to priznati; govorio je: "Bolestan 
zdravim!" A El-Haris je jednako tvrdio svoje, sve 
e nije rasrdio i smrsio mu nesto na etiopskom Nij : ka5:e rekao? - upitao je El-Harisa. 

on i Ebu Hurejre mu je rekao: 
iie tacno! kai:aoje a.s., rekao: "Nema 
smetnuo s uma nam je, zivota mi moga, kazivao daje Boziji Poslanik, 
zarazavanja!" - te ne znam da li je to Ebu Hurejre 
ili je jedno drugo dokinuloi* 

Nema proricanja zvijezdom MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (5A2ETAK) 661 izbjegavanju doticaja s oix>ljelim (^raienim) 

1490. Prenosi se da je §erid rekao: 

- U deputaciji plemena Sekif nalazio se ijedan covjek kojije imao 
lepru pa mu je Vjerovjesnik, a.s., samo poslao poruku: 

"Prihvatili smo tvoju prisegu (bez rukovanja), pa se vrati nazad!" 

Odobrompredznaku 

1491. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je cuo Vjerovjesnika, 
a.s., kadje rekao: 

"Nema slutnje. Najbolja slutnja jest dobar znak (/^7)!" 

- A sta je to dobar znak? - upitali su prisutni i on je rekao: 
"To je lijepa rijec koju cuje neko od vas!" Baksuznost je u kud, levH i konju 

1492. Ibn Omer, r.a., prenosi sljedece Vjerovjesnikove, a.s., rijeci: 
"Ako u baksuznosti ima iceg istinitog, onda se to nalazi u konju, 
zeni i kuci (ako su losi)!" GATANJE 

Zabrana odiafenja gataru i spominjanje crte koja se povlad (pn 

gatanju) 

O tome postoji hadis koji prenosi Muavija ibn el-Hakem, r.a., a 
koji je naveden u poglavlju o namazu, pod brojem 333. 

onome Sta danni upamte 

1494. Prenosi se daje Aisa, r.a., rekla: 

- Neki Ijudi su Bozijeg Poslanika, a.s., upitali o gatarima pa im je 
Boziji Poslanik, a.s., rekao: "Oni nista ne znaju!" 

- Ali, Boziji Poslanice - rekli su oni - oni pokatkad reknu nesto sto 
se pokaze istinitim?! 

"To bude istinita rijec", kazao je Boziji Poslanik, a.s., "koju neki 
dzinn uhvati pa je, poput kokoske, iskvoca u uho svog prijatelja, ali je 
oni pomijesaju s vise od stotinu lazi!" 664 Zekiijuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Ova se zvijezdi ne odapinje ni zbog cijeg zivota ili smrti", kazao je Boziji Poslanik, a, s. "Radi se o tome da, kada nas Gospodar, uzviseno i blagoslovljeno ne ka je ime Njegovo, nesto odredi, oni koji nose Ars 
tad tespih izreknu. Zatim tespih izreknu stanovnici neba koje je do 
njih i tako sve do!<: izricanje tespiha ne dode do stanovnika ovog 
najnizeg neba. Onda oni koji se nalaze do nosaca Arsa upitaju nosace 
Arsa: - Sta je rekao Gospodar vas? - pa im oni reknu sta je rekao. 
Onda stanovnici nebesa stanu pitati jedni druge sve dok vijest ne 
stigne i do ovog najnizeg neba. Tu dzinni to ujagme i doture svojim 
prijateljima zbog (:ega bivaju gadani zvijezdama. Ono sto donesu 
onakvo kakvo jests - to je istina; medutim, oni u to upetljavaju i 
dodaju!" Ko ode kod nckoggatara, od njega nede biti primljen namaz 1496.Safijja(tj. 
a.s., zene prenosi s 

"Ko ode kod 
noci nece biti prim an kcerka Ebu Ubejdova) od jedne Vjerovjesnikove, 
Ijedece Vjerovjesnikove rijeci: 

nekog gatara pa ga upita o necemu, njemu cetrdeset 
namaz!" ZMIJE I OSTALO 

Zabrana ubijanja kudnih zmija 

1497. Od Ibn Omera se prenosi da je cuo Boziijega Poslanika, 
a.s., kako, naredujuci ubijanje pasa, kaze: 

"Ubijajte zmije i pse! Ubijajte one otrovnice koje na ledima imaju 
dvije bijele pruge i one kusorepe, jer one zasljepljuju vid i cine da 
trudnice pobacuju svoj plod!" 

Zuhri kaze: - To uocavamo i iz njihova otrova, a Bog najbolje zna! 

Salim prenosi da je Abdullah ibn Omer kazao: 

- Nakon toga, koju god sam zmiju vidio, ja sam je ubio. Dok sam 
tako jednoga dana prezao neku kucnu zmiju, pored mene je naisao 
Zejd ibn el-Hattab ili Ebu Lubaba i vidjevsi me kako je prezam, rekao mi: 

- Polahko, Abdullah! 

- Boziji Poslanik, a.s., je naredio da se ubijaju! - kazao samja, na 
sta mi je on rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., je zabranio ubijanje kucnih zmija! 666 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Boziji -Tujebiojedan 
Bozijim Poslanikorn 
taj je mladic u po 
dopust i tako se 
dopust, pa mu je 

"Ponesi sa sob^m 
Kurejza!" 

Covjek je uzeo 
zatekao kako stoji 
kopljem - buduci 

- Sebi koplje i 

Kadaje usao, 
se ustremio na nju 
zabo na ulazu u ku 
prije umro - zmija 
a.s., i to mu ispricaVsi 

- Zamoli Allaha 

On je rekao: 

"Zamolite Boga 
dzina koji su primil 
puta trazite od nje nas mladic, koji se tek bio ozenio. Kad smo mi s 

, a.s., krenuli prema hendeku (da ga kopamo), 

bijela dana zatrazio od Bozijega Poslanika, a.s., 

vr^cao kuci. Jedanput je, takoder, od njega zatrazio 

iji Poslanik, a.s., rekao: 

i oruzje, jer - plasim se za tebe od plemena ulazi :5voje oruzje i vratio se nazad. Tamo je svoju zenu 
na vratima pa je posao prema njoj da je ubode 
bila uhvatila Ijubomora - no ona mu je rekla: 
i u kucu da vidis sta me je istjeralo! 

uMedao je ogromnu zmiju, sklupcanu na postelji te 

kopljem i probo je njime. Zatim je izasao i koplje 

(fu, a ona se utom izvila na njega i ne zna se ko je 

L mladic! Potom smo otisli kod Bozijega Poslanika, 

i rekli: da nam ga ozivi! 

da vasem prijatelju oprosti grijehe! U Medini ima 

i islam, pa kada neku od njih (zmija) ugledate, tri 

da izide. Ako vam se i nakon toga pojavi, ubijte je, MUSUMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 667 ubijanju guStera 

1500. Od Sa'da ibn Ebu Vekkasa, r.a., se prenosi da je 
Vjerovjesnik, a.s., naredio da se ubije gek (vrsta gustera, op. prev.), 
nazvavsi ga pokvarenjacicem (fuvejsik). 

1501. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Ko jednim udarcem ubije geka, imat ce toliko i toliko sevapa; ko 
ga ubije s dva udarca, imat ce toliko i toliko sevapa, tj. manje od 
prvoga, a ko ga ubije trec'im udarcem, imat ce toliko i toliko sevapa, 
tj. manje od drugoga!" 

U drugoj verziji hadisa stoji: 

"Ko ubije gekajednim udarcem bit ce mu upisano stotinu sevapa, 
ko ga ubije s dva udarca imat ce nesto manje sevapa a s tri udarca jos 
manje!" ubijanju mrava 

1502. Ebu Hurejre, r.a., prenosi sljedece Vjeroyjesnikove, a.s., rijeci: 
"Jedan vjerovjesnik se sklonio pod jedno drvo pa ga je ujeo mrav 668 Zekijjuddin Abdulazim EL-WIUNZIRI miSevima; o tome da bi oni mogli biti bida koja su doi^ivjela 
izoblidenje 1504. Od Ebu 

rekao: 

"Jednejejevrejjk 
Moglo bi biti da su 
misevima stavi devipo 
mlijeko, piju ga!?" 

Ebu Hurejre k^e: 

- Kad sam ovaj 

- Jesi li ga, zbilj; 

- Jesam! - rekao 

- Pa zar ja citam 
U drugoj verziji Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., e zajednice nestalo i ne zna se staje bilo sa njom. 

pretvoreni u miseve! Zar ne vidite da, kad se 

mlijeko, nece da ga piju, a kad im se stavi ovcije }iadis ispricao Ka'bu on me je upitao: 

., cuo od Bozijega Poslanika, a.s.? 

sam. - Poslanik je ne jedanput tako rekao! 

Tevrat?! - upitao sam ga ja. 

stoji: - Pa zar je meni objavljen Tevrat?! 

Pojenjefivotinja pjesniStvoislicno 

poeziji i njenom recitiranju 

1506. Prenosi se da je Serid, r.a., rekao: 

-Jedanput sam isao s Bozijim Poslanikom, a.s., i on me je upitao: 

"Znas li nesto od pjesnistva Umejje ibn Ebu Salta?" 

- Znam - rekao sam i on je kazao: 

"Hajdedacujem!" 

Ja sam mu izrecitirao jednu strofu, i on mi je rekao: 

"Jos!" 

Ja sam mu izrecitirao jos jednu strofu i on mi je opet rekao: 

"Jos!" - tako da sam mu izrecitirao stotinu strofa! 

Najistinitija rijeC koju je izrekao jedan pjesnik 

lt;n7 OH Fhii Hiireire. r.a.. se se Drenosi da ie Boziii Poslanik, 670 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Bacanje p raSine u lice onima koji izri^u hvalospjeve 1509. Od Heminaraa 
stao izricati hvalospj 
kleknuo na koljena 
bacati sitne kamenCice 

- Sta tije?! - upitao 

- Cuo sam Bozijega 
"Kad vidite one ibn el-Harisa se prenosi da je jedan covjek 
jeve Osmanu, r.a., sto je uzrujalo Mikdada pa je 
- a bio je krupan covjek - i doticnome stao u lice ga je Osman i on je rekao: 
Poslanika, a.s., kad je rekao: 
koji izricu hvalospjeve, u lice im bacite prasine!" pokudenosti razmetanja i hvalisanja Bekre cov ek 1510. Ebu 

spomenut neki 

- Boziji Poslanic^ 
u tome i tome! 

Na to je Boziji 

"Tesko tebi, ti s 
puta, a potom je 
sto je neizbjezno, 
da je takav - a ni , r.a., prenosi da je kod Vjerovjesnika, a.s., 
pa je jedan od prisutnih rekao: 

, niko nije, osim Bozijega Poslanika, bolji od njega I*oslanik, a.s., rekao: 

/ome prijatelju odsijece vrat!" To je ponovio vise 

kazao: "Kad neko od vas bude hvalio svoga brata, 

rekne: Mislim da je taj takav - ako bude smatrao 

ne bih proglasavao svecem prije nego to ucini nekai koga SNOVI Vjerovjesnikovim, a.s., snovidenjima 

1512. Od Enesa ibn Malika, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, 
a.s., rekao: 

"Jedne noci sam sanjao kao da se nalazimo u kuci Ukbeta ibn 
Rafi*a i da smo posiuzeni svjezim Ibn Tabovim hurmama. To sam 
protumacio tako da cemo mi na ovome svijetu imati visok polozaj, a 
da i na onome svijetu konacnica pripada nama te daje nasa vjera 
ojacala!"* 1513. Od Ebu Muse el-Es'arija, r.a., se prenosi daje Vjerovjesnik, 
a.s., rekao: "Sanjao sam da se selim iz Mekke u neko mjesto u kojem 
ima mnogo palmi, pa sam pomislio da bi to mogla biti Jemama ili 
Hedzer (mjesto u Bahrejnu, op. prev.), no ispostavilo se daje to Ayr«^;«o. T^ ^iU TT<^^ ; xTi^i^ir-:.!^ /^ com ' ■nl-in 11*^ en UMr 672 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Vjerovjesnikoyo, a.5., videnje u snu Musejlime el-Kezzaba i El- 
Ansijjael-Kezzaba 

1514. Prenosi se daje Ibn Abbas, r.a., rekao: 

- Musejlima el-Kezzab je, za vrijeme Vjerovjesnika, s.a.v.s., dosao 
u Medinu i stao govoriti: 

Muhammed nakon sebe poslanstvo prepustio meni, ja bio - Ako bi 
bih ga slijedio! 

U Medinu je 
Vjeroyjesnik, a.s., 
ibn Semmasom, 
se pred Musejli 

"Da od mene 
bih dao i nikad 
tobom. Ako se 
Ja te, doista, vidim 
on ce ti to kazati 

Zatim se se imom necu - I ja sam se 
doista, onakav 
ispricao daje dosao s velikim brojem pripadnika svoga naroda. 

zaputio k njemu u drustvu sa Sabitom ibn Kajsom 

n0seci u ruci komad gole palmine grane. Zaustavivsi 

, koji je bio okruzen svojim Ijudima, rekao mu je: 

^atrazis ovaj komad palmine grane, ni njega ti ne 

prijeci preko onoga sto je Bog odredio u vezi s 

okr^nes (od moga poziva), sigurno ce te Allah preklati! 

onakvim kakav si mi pokazan u snu, a evo Sabita, 

umjesto mene!" 

okreniio i otisao od njega. Ibn Abbas kaze: 

ra^pitivao o Vjeroyjesnikovim, a.s., rijecima; "Ti si, 
kakav si mi pokazan u snu!" - pa mi je Ebu Hurejre 
Vjerovjesnik, a.s., rekao: !V\USLIN\OVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 673 "Ko me vidi u snu, taj ce me vidjeti i na javi, odnosno bit ce kao 
da meje, doista, i vidio najavi; sejtan ne moze poprimiti moje oblicje!" 

On jos kaze da Ebu Selema prenosi od Ebu Katade daje Boziji 
Poslanik, a.s., je rekao: 

"Ko me vidi (u snu), vidio je istinu!" 

Istiniti snovi su od Allaha, a sanjarije su od Sejtana 

1516. Od Ebu Seleme se prenosi daje cuo Ebu Katadu a on daje 
cuo Bozijega Poslanika, a.s., gdje kaze: 

"Istiniti snovi {ruja) su od Allaha, a sanjarije (hulm) su od sejtana. 
Pa ko od vas usnije nesto ruzno, neka tri puta pljucne na svoju lijevu 
stranu i neka kod Allaha zatrazi utociste od zla tih sanjarija - tako mu 
one nece naskoditi!" 

On kaze: - Ja sam znao sanjati takve snove koji su mi bill tezi od 
nekog brda, pa kad sam cuo ovaj hadis, vise ne obracam paznju na 
njih. Lijepi snov! su od Allaha, a ko usnije neSto ruino neka nikome ne 

priCaotome 674 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Kad ^ovi'ek usipije ne§to ru2no neka proud euzubillu i neka se 
prevme na drugu stranu 1518.0dDzabira 

"Kad neko od 
lijevu stranu, neka 
stranu!" , r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

usnije nesto ruzno neka triput pljucne na svoju 
uriput prouci euzubillu i neka se prevrne na drugu vas Istiniti vjemil^ovi snovi jedan su od eetrdeset i Sest dijelova 
vjerovjesniStva 1519.0dUbadb 
a.s., rekao: 

"Istiniti 
vjerovjesnistva! ibn Samita, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, vjernikovi snovi jedan su od cetrdeset i sest dijelova 1520. Od Ebu 
rekao: Kad se primakpe vrijeme, muslimanova snovidenja skoro da 
nikad nede omahnuti Hurejre, r.a., se prenosi daje Vjerovjesnik, a.s., MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 675 Sta se prenosi o tuma^enju snova 

1521. Od UbejduUaha ibn AbduUaha ibn Utbe se prenosi da je 
Ibn Abbas, r.a., kazivao: 

-Jedan coyjek je dosao kod Vjerovjesnika, a.s., i rekao mu: 

- Boziji Poslanice, sinoc sam sanjao jedan oblak koji luci maslo i 
med i vidio sam Ijude kako iz njega pregrstima uzimaju, neki mnogo, 
neki malo, i jos sam vidio kako se sa neba na zemlju spusti nekakvo 
uze, i vidjeh tebe kako se uhvati za njega i uspe se, potom se iza tebe 
za njega uhvati jos neki covjek, pa se i on uspe; zatim se za njega 
uhvati drugi covjek, pa se uspe i on, zatim jos jedan, no njemu se uze 
prekide, pa mu bi nadovezano, te se i on uspe! 

Na to je Ebu Bekr, r.a., kazao: 

- Boziji Poslanice, drazi si mi i od moga oca, pusti me, molim te, i 
ja cu ga, posigurno, protumaciti! 

"Hajde, protumaci ga!" - rekao mu je Boziji Poslanik, a.s. 

- Sto se tice oblaka - kazao je Ebu Bekr - to je oblak islama, maslo 
i med koji se luce - to je Kur'an, njegova slast i mehkoca. To sto neki 
Ijudi pregrstima uzimaju od toga - to su oni koji mnogo, odnosno 
malo uce Kur'an. Uze koje je s neba spusteno na zemlju - to je istina 
na kojoj si ti, koje se drzis - njome te Allah uzdize. Nje ce se drzati i 


676 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRl Ne treba |3rieati kad se §ejtan s nekim poigrava u snu 1522. Od Dzab ira ibn AbduUaha, r.a., se prenosi daje jedan beduin 
dosao kod Vjerovjesnika, a.s., i rekao mu: 

Poslaqice! Sanjao sam da mi je odsjecena glava pa se 
trcim za njom! 
, a.s., je beduinu kazao: 
kazivati o sejtanovom poigravanju s tobom u snu!" lima - Boziji 
zakotrljala a ja sve 

Boziji Poslanik 

"Nemoj Ijudi 

On jos kaze: 

- Cuo sam Vjejjovjesnika, 
"Kad se sejtan 

prica o tome!" ika, a.s., kako drzi hutbu i kaze: 
s nekim od vas poigrava u snu, neka taj niposto ne VRLINE 

VJEROVJESNIKOVE. SAV.S., VRUNE 
Odabranost Vjerovjesnika, a.s. 

1523. Od Vaila ibn el-Eskaa, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, 
a.s., rekao: 

"Allah Uzviseni je od potomstva Ismailova, a.s., odabrao pleme 
Kinanu, a od Kinane je odabrao (njegov ogranak, op. prev.) Kurejs, 
od Kurejsa Benu Hasim a od Benu Hasimaje odabrao mene!" 

Vjerovjesnikove rijeS: **Ja sam prvak Ademova potomstva" 

1524. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Ja cu, na Sudnjemu danu, biti prvak (ukupnoga) Ademova 
potomstva; bit cu prvi nad kirn ce se otvoriti mezar i bit cu prvi 
zagovornik i prvi cije ce zauzimanje biti uvazeno!" 678 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI koj primjer za one 
kako ce se koristit. 
ga i na druge 
znacaja i ne prih ji razumiju Allahovu vjeru i koje je Allah naputio 
onim s cime me On poslao - oni steknu znanje, pa 
prenpse; i primjer za one koji tome ne pridadnu nikakva 
vate Boziju uputu s kojom sam poslan!" 1526. Od Ebu Musaa se prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: 
"Ja i ono s cime me je Allah poslao smo poput covjeka koji je 
dosao svome narodu i rekao mu: Narode, svojim sam ocima vidio 
vojsku! Ja vas, doista, najozbiljnije upozoravam: spasavajte se! Jedan 
dio njegova naro^ia mu povjeruje i oni poskoce odmah te krenu 
spremni, dok drugi dio naroda njegov poziv shvati kao lazan te ostanu 
na svome mjestu. Ove vojska ranim jutrom iznenadi i dokrajci ih sve 
primjer za one koji me poslusaju i povedu se za 
onim sto donosim i primjer za one koji mi neposluh iskazu i koji 
istinu koju donosim smatraju neistinom." Komtmia svih yjerovjesnika - njihovo zaklju^enje s 
Vjeroyjesnikom, a.s. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 679 Izmedu Vjerovjesnikovih, a.s.. prstiju te^^e voda 

1529. Prenosi se od Enesa ibn Malika, r.a., da se Vjerovjesnik, 
a.s., jedanput sa svojim ashabima nalazio u Zevrai (mjesto u Medini, 
negdje izmedu gradske pijace i mesdzida) pa je zatrazio casu vode a 
onda u nju stavio svoju saku i izmedu njegovih prsdju je potekla voda! 
Tom vodom su svi njegovi ashabi uzeli abdest. 

- Koliko ih je bilo, Ebu Hamza? - upitao je Enes. 

- Bilo ih je, po prilici, tri stoune! - odgovorio je Ebu Hamza. Vjerovjesnlkova, a.s., znamenja u vodi 

1530. Prenosi se da je Muaz ibn Dzebel, r.a., rekao: 
- U godini u kojoj se zbila Bitka na Tebuku mi smo krenuli s 
Bozijim Poslanikom, a.s., i on je spajao namaze - klanjao je spojeno 
podne i ikindija-namaz te aksam i jaciju takoder. Tako je jednom 
odgodio namaz sve do isteka namaskog vremena - spojeno je klanjao 
podne i ikindiju, zatim je klanjao spojeno aksam i jaciju. Potom je 
rekao: 

"Sutra cete, ako Bog da, doci kod Tebuskog vrela, a do njega 
necete stici prije nego sto dan poprilicno odmakne, pa neka onaj koji 

4-„-^,„ ^1-:^-^^ nl^in^ r\a Ar^t^r■/:^ \Tn^r^^^l Hr\t IQ r\f^ HndpTTlI 680 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Vjerovjesnikova, a.s., bereketnost u hrani 

1531. Prenosi se od Dzabira, r.a., da je neki covjek dosao kod 
Vjeroyjesnika, a.s., i od njega zatrazio hrane pa mu je on dao pola 
tovarajecma. Taj covjek, njegova zena i gosti im, jeli su od toga sve 
dok to on jedanput nije izvagao. Potom je dosao kod Vjerovjesnika, 
a.s., i on mu je rekio: 

"Da to nisi izva gao, i dalje biste odatle jeli a kolicina bi ostajala 
nepromijenjena! " 1532. Prenosi 

- Kad je iskopan 
da mu se stomak 
i upitao je ima li sta 
a.s., silno gladan. 
sa' jecma, a imali 
jecam samljela. 
iskomadao onako se i a.s. - Nemoj me 
koji budu sa njim! ^^A^ da je Dzabir ibn Abdullah, rekao: 

hendek, ja sam kod Bozijega Poslanika, a.s., opazio 

usukao od gladi pa sam se iskrao do svoje zene 

od hrane - jer sam primijetio daje Boziji Poslanik, 

mije izvadilajednu torbicu u kojoj je bio jedan 

^mo i jedno zivince pa sam ga ja zaklao a ona je 

Potom je to sasula u moju zdjelu a ja sam zivince 

u cupu. Krenuo sam prema Bozijem Poslaniku, savi Cnai obijukati pred Bozijim Poslanikom, a.s., i pred onima 
rekla mije ona. '--fc^rx It- i^rf-J XJi^tfrlrt w-fcl Ir <^ I v^j*^#-0-l*' 'ill **£! It -^ /^ • MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 681 Kada sam Poslaniku iznio tijesto koje smo bili pripremili, on je u 
njega pljucnuo i blagoslovio ga, potom se okrenuo nasoj zdjeli sa 
hranom pa i u nju pljucnuo i blagoslovio je, a onda je rekao: 

"Pozovi kuharicu, neka i ona s tobom pece! Vadi hranu iz zdjele, 
a zdjelu nemoj spustati!" 

Njih je bilo hiljada i ja se kunem Allahom da su svi jeli koliko su 
htjeli, sve dok se nisu najeli, a nasa zdjela sa hranom jejednako kvrckala 
(na vatri) i nase se tijesto (ili kako kaze Ed-Dahhak) jednako peklo 
(kao da nije ni dirnuto)! 1533. Prenosi se daje Abdurrahman ibn Ebu Bekr, r.a., rekao: 

- Nas je s Bozijim Poslanikom, a.s., bilo stotinu i trideset, i 
Vjerovjesnik je upitao: 

"Ima li neko od vas kakve hrane?" 

Neki covjek imade sa sobom jedan sa' hrane ili otprilike toliko pa 
je to zamijeseno, a ondaje naisao neki idolopoklonik, \isok, rascupane 
kose, sa sitnom stokom. 

"Je li za prodaju ili je za darovanje?" - upitao gaje Vjerovjesnik, 682 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI se vec izrazio - i E3U Bekr je poveo troje i s njima otisao a AUahov 
Vjerovjesnik, a.s., je otisao s njih desetero. 

On dalje kaze: 

- Bio je, dakle, on, ja te moji otac i mati - i nisam siguran da li je 
rekao: I moja zena i sluga (koji je sluzio) izmedu nase i Ebu Bekrove 
kuce. 

Zatim je rekao: 

- Ebu Bekr, r.a., je vecerao kod Vjerovjesnika, a.s., a zatim se kod 
njega zadrzao sve dok nije klanjana jacija. Potom se (s namaza) opet 
vratio i ostao sve dok Boziji Poslanik, a.s., nije zadrijemao pa je 
stigao tek kad je noc bila vec' podobro odmakla. Njegova zena ga je 
upitala: 

- Sta te to zadrzalo od tvojih gostiju? - ili je rekla: - od tvoga gosta? 

- A zar im nisi dala veceru? - upitao je on. 

- Odbili su - odgovorila je ona - dok ti ne dodes. Nudili su im, ali 
ih nisu mogli uvjeiiti. 

On dalje kaze: 

' I ia sam otisao i sakrio se, a on je rekao: ^AUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 683 Zatim je pojeo jos jedan zalogaj, a potom hranu odnio do Bozijega 
Poslanika, a.s., tako da se ona nasla kod njega. Izmedu nas i jednog 
plemena postojao je sporazum cija je valjanost bila istekla pa smo se 
mi podijelili na dvanaestericu, a sa svakim coyjekom je bilo jos Ijudi, 
sami Bog zna koliko. On je tu hranu poslao sa njima i svi su je oni jeli! 
- ill je tome nesto slicno rekao. Vjerovjesnikovoj, a.s., bereketnosti u mlijeku 

1535. Prenosi se daje El-Mikdad, r.a., rekao: 

- Dosao sam sa dvojicom svojih prijatelja, a i oci i usi su nas bile 
izdale od umora, pa smo se poceli obracati ashabima Bozijega 
Poslanika, a.s., ali nas niko od njih nije primao. Kad smo dosli kod 
Vjerovjesnika, a.s., on je zajedno sa nama posao svojim ukucanima i 
mi smo tamo zatekli tri mlade koze. Vjerovjesnik, a.s., je rekao: 

"Muzite ih i medu nama dijelite mlijeko!" 

Mi smo ih muzli i svaki od nas je pio ono sto mu je pripadalo, dok 
smo Vjerovjesniku, a.s., ostavljali njegov dio. On je nocu dolazio i 
nazivao selam tako da onoga ko je spavao ne bi probudio, a ko je bio 
budan mogao gaje cuti. Potom je odlazio u mesdzid i klanjao a onda 
bi prilazio svome mlijeku i pio ga. Meni je jedne noci dosao sejtan, a \Tf>r CSI m r-aniif hin nonin <:vniii nnrriin mliieka i rpkan mi: 684 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI spavali ciQio : merie ucinio pa su om 
selam, kakoje to 
a onda prisao svojoj 
Tada je glavu 
prokletstvo na 

"Boze moj, Ti 
mene napoji!" 

Ja sam tada 
Birao sam medu 
Poslanika, a.s., kad 
Onda ustanovih da. 
posudu Muhammqdove 
muzu. U nju sam 
njenoga vrha. Zatirji 
upitao: i. Utom je stigao Vjerovjesnik, a.s., i nazvao 

i ranije, a potom otisao do mesdzida i klanjao 

j porciji mlijeka, otkrio je i u njoj nije nasao nista! 

podigao prema nebu i ja sam pomislio: Sada priziva 

. Ja sam gotov! Medutim, on je govorio: 

nahrani onoga ko nahrani mene i napoji onoga ko ogi[tac navukao na sebe, uzeo noz i otisao do koza. 

njima najdeblju namjeravajuci je zaklati za Bozijega 

pogledah, bila je sa punim vimenom mlijeka. 

su sve koze imale puna vimena mlijeka te uzeh 

, a.s., porodice, koju su oni bili izdvojili za 

][iamuzao toliko mlijeka da se pjena dizaia iznad 

sam otisao kod Bozijega Poslanika, a.s., i on me "Jeste li vi nocak popili svoje porcije?" 

Poslknice! - rekao sam mu i on je pio, a onda i mene - Pij, Boziji 
ponudio. 

- Boziji Poslani^e 
ponovo ponudio i 
tako uvrstio u one :, pij! - rekao sam opet i on je opet pio. Zatim je 

mene pa kad sam vidio da se napio i da sam se i ja 

koje je on Allahu uputio dovu, od smijeha sam za iiTili/^ r\ •a T^mlii MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 685 Bereketnost Vjerovjesnikova, a.s., u maslu 

1536. Od Dzabira se prenosi daje Umm Malik, r.a„, Vjerovjesniku, 
a.s., poklanjala maslo u svojoj mjesini kojajoj je sluzila za tu svrhu. 
Kad bi joj dosla njena djeca i od nje iskala smoka (rastopljenog masla, 
umaka, op. prev.), a kod njih nimalo ne bi bilo, ona bi uzimala 
mjesinicu iz koje je darivala Vjerovjesnika, a.s., i u njoj bi nalazila 
masla. To joj je tako podmirivalo potrebu za smokom u njenoj kuci 
sve dok je jedanput nije iscijedila. Kadje otisla kod Vjerovjesnika, 
a.s., on ju je upitao: 

"Jesi li je iscijedila?" - i kadje rekla dajeste, on je kazao: 

"Da si je onako ostavila, ono bi jos (po)tr£LJalo!" Drveife ide za Vjeroyjesnikom. a.s. 

1537. Prenosi se daje Ubade ibn el-Velid ibn Ubade ibn es-Samit 
rekao: 

- Ja i moj otac smo se zaputili u mahalu u kojoj su ziyjele ensarije, 686 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI ~ Sve cu ti, Boga 
da ti necu kazati 
iznevjeriti - ta ti si 
materijalnqj poziciji 

- Allaha ti?! - 

- Allaha mi. 

- Allaha ti? 

- Allaha mi. 

- Allaha ti? 

- Allaha mi. 

- Ondaje -kaze - 
pozajmice, op. prev 

- Ako mi ga bud^s 
budes, halalim ti ga 
moja dva oka (dva 
srca mioga (pokazao 
rekao: 

"Ko Driceka mi, kazati istinu! Ta, Allaha mi, i pobojao sain se 
n<;sto sto nije, i da ti necu sto obecati, a onda te 
ashab Bozijega Poslanika, a.s., aja sam u vrlo teskoj 

zakleo sam ga, i on je rekao: uzeo dokument (koji je sacinjen prilikom davanja 
) i svojom rukom ga pobrisao. 

u stanju vratiti, vrati mi - rekao mu je - a ako ne 

Ta, ja sam bio prisutan, a svjedokom su mi ova 

pi[staje stavio na svoje oci), i ova dva uha, i syjesnost 

je na svoje srce), kad je Boziji Poslanik, a.s., duznika koii ie u teskom materiialnom staniu ili mu MUSLIWIOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 687 Mi smo zatim nastavili dalje, dok nismo dosli u dzamiju kod 
Dzabira ibn Abdullaha. Zatekli smo ga u namazu, ogrnutog samo 
jednim haljetkom. Ja sam onda prekoracivao preko Ijudi dok nisam 
sjeo izmedu njega i Kible. 

- Allah ti se smilovao - rekao sam mu - kako to da klanjas u jednom 
haljetku, a ogrtac ti tu pored tebe!? 

On me tada ovako rukom udario po prsima - pa je rasirio prste i 
iskrivio ih u obliku luka - i rekao: 

- Htio sam da mi dode glupan poput tebe da vidi kako ja to cinim 
pa da tako uradi i on! Jedanput namje Boziji Poslanik, a.s., dosao u 
dzamiju noseci u ruci granu datule. U pravcu dzarnijske Kible je 
ugledao neciji ispljuvak pa ga je torn granom obrisao. Potom se 
okrenuo prema nama i upitao: 

"Ko bi od vas volio da se Allah okrene od njega?" 

Nas je strah obuzeo, a on je opet upitao: 

"Ko bi od vas volio da se Allah okrene od njega?" 

Mi smo i dalje bili u strahu, a on je opet upitao: 

"Ko bi od vas volio da se Allah okrene od njega?" 

- Niko to od nas ne bi volio, Boziji Poslanice! - rekli smo mi - nasta 
je on kazao: "Pn -7T^iit*3 VoHo n*il?-i r^rl \t-3c iicf^nf rid IrlaniQ iQnri=>H nipcr?! if* 688 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Boziji te - Eto, zbog toga 

Mi smo bill s 
Buvat kad je on 
devca je na smjenu 
red dosao na j 
klekne pa ga je 
medutim, s tim 

- Hajde, Allah 
"Ko je taj sto 

a.s. 

-Ja, Boziji 

"Sidi sa njega! 
proklinjati, nemojtb 
potrefite onaj 
tako udovolji i torn 

I isli smo s Bozi 
smo nedaleko 

"Ko ce otici i 
sakupi dovoljno 
on a da napoji i na^? 

Ja sam ustao i ste miris od safrana unijeli u vase dzamije... 

ijim Poslanikom, a.s., u vojnom pohodu Batnu 

tjdrao El-Medzdija ibn Amra el-Dzuhenija. Jednoga 

jahalo nas peterica, sesterica i sedmerica. Kad je 

jedncg ensariju, ciji je i bio devac, on ga je natjerao da 

ui jahao i onda mu naredio da ustane. Devac je, 

m^o otezao pa mu je covjek rekao: 

prokleo! 

inje svoga devca?" - upitao je Boziji Poslanik, p rokli Poslinice - rekao je dodcni, nasta je Poslanik kazao: 
T*Jemoj id sa nama s prokletim! Nemojte sami sebe 
proklinjati svoju djecu nid svoju imovinu da ne 
morrtenat kod Allaha kad On udovoljava molbi, pa da 
vasem trazenju!" 

im Poslanikom, a.s., pa kad se primakla noc, stigli 

ne arapske vode, Boziji Poslanik, a.s., je upitao: 

nas i glinom ograditi jedan bazen (da se tako 

na jednom mjestu, op. prev.) pa da se napije odj<;d: 
isp red vode rekao: IV\USLIIV\OVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 689 is tog tog mjesta uzeo abdest, dok je Dzebbar ibn Sahr otisao obaviti 
nuzdu. Boziji Poslanik, a.s., je potom ustao da klanja. Ja sam na sebi 
imao jedan ogrtac i pokusao sam mu poravnati krajeve, ali uzaludno. 
Ogrtac je imao rese pa sam ih ja opustio i onda poravnao obje strane 
i na njima skupio vrat tako ih pridrzavajuci. Zatim sam prisao i stao s 
lijeve strane Bozijega Poslanika, a.s., a on me je uzeo za ruku i okretao 
me sve dok me nije postavio sa svoje desne strane. Utom je stigao 
Dzebbar ibn Sahr pa se i on abdestio a onda prisao i stao s Ujeve 
strane Bozijega Poslanika, a.s. Boziji Poslanik je tada nas obojicu uzeo 
za ruke i postavio iza sebe. On je stalno pogledao na mene, a ja to 
nisam primjecivao. Kad sam to opazio, on mi je pokazao rukom da se 
pritegnem na sredini pa kad je zavrsio namaz, kazao je: 

"Dzabire!" 

- Odazivam ti se, Boziji Poslanice! - rekao sam. 

"Kad je (ogrtac) sirok, tad mu poravnaj krajeve, a kad je uzak, 
onda ga pritegni oko struka!"... 

I isli smo s Bozijim Poslanikom, a.s., a dnevna hrana svakoga od 
nas bila je samo jedna hurma, i svaki bi je sisao a potom je stavljao u 
odjecu. Mi smo svojim lukovima tresli Usee i jeli ga, pa su nam se od 
toga izranjavala usta. Jednom covjekujedanput nije dopala ni hurma 
i mi smo ga sve pridizali i uspravljali u putu (toliko je bio iznemogao). 
Onda smo potvrdili da on, zbilja, nije dobio svoju hurmu pa mu je 690 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZiRI "Podi sa mnoni, s Allahovim dopustom!" - paje i ono krenulo. 
tacr^o na sredini izmedu ta dva drveta, sastavio ih je i Kad je bio 
rekao: kale "Spqjite mi se, 

Dzabir dalje 

- Ja sam tada kr^nuo 
da ce Boziji Poslanik 
(Muhammed ibn IFbad 
zamislio se. Slucajno 
Poslanik, a ona d\ 
uobicajeni polozaj. 
i ucini pokret gl; 
stranu), a onda na^tavi 

"Dzabire, jesi li 

-Jesam, Boziji 

"Otidi do ona 
jednu granu i pondsi 
zustavio, jednu granu s Allahovim dopustom!" - i ona su se ispreprela! nazad, zureci sto sam mogao vise, strahujuci 

, a.s., osjetiti moju blizinu pa se udaljiti 

kaze: ... pa se odmaknuti), a onda sam sjeo i 

sam se okrenuo i ugledao kako otud prilazi Boziji 

a drveta se razdvajaju i svako se ispravlja u svoj 

Onda sam vidio kako Boziji Poslanik malo zastade 

(Ebu Ismail je glavom pokazao na desnu i lijevu 

i put. Kadje dosao do mene, upitao me je: 

vidio gdje sam ja zastao?" 

Poslanice - odgovorio sam. 

drveta", kazao je, "i sa svakog od njih otkini po 

i ih pa kada budes na onom mjestu gdje sam se ja 

spusti na svoju desnu, a drugu na lijevu stranu!" lavom c.va MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 691 - Hajde, abdestite se! Hajde, abdestite se! Hajde, abdesdte se! - 
vikao sam. Potom sam rekao: 

- Boziji Poslanice, kod Ijudi nema ni kapi vode! 

Medutim, kako je jedan ensarija, na svome magarcu, na precki 
od palmina drveta, u nekoj svojoj pohabanoj mjesini za Bozijega 
Poslanika, a.s., hladio vodu, Poslanik mi je rekao: 

"Otidi do tog i tog ensarije i vidi ima li stogod u njegovoj mjesini!" 

Ja sam tako otisao do njega i zavirio u mjesinu, a u njoj je, na 

onom sirokom otvoru, bila ostalajos samo jedna kapljica. Da sam je 

istresao, ona suhoca bi je upila u sebe. Stoga sam otisao kod Bozijega 

Poslanika, a.s., i rekao mu: 

- Boziji Poslanice, u mjesini sam nasao samo jednu kapljicu, na 
onom sirokom otvoru, ako bih je istresao, suhi bi je dio upio u sebe! 

"Idi, i donesi mi je!" - kazao je, i ja sam je donio, a on ju je uzeo u 
svoju ruku paje nesto govorio, ja ne znam sta, i stiskao je rukom a 
onda je vratio meni i rekao: 

"Dzabire, zatrazi velikicanak!" 

Ja sam pozvao vlasnika canka i canak mi je bio donijet. Ja sam ga 
stavio pred njega, a Boziji Poslanik je u njemu ucinio pokret rukom 
(paje ispruzio ruku i rasirio prste) te je stavio na njegovo dno i rekao mi: 

"Uzmi, Dzabire, to prospi na mene i reci: Bismillsih!" 692 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI sve kaze Utom smo izbili 
nekakvu zivotinju 
kuhali, przili i jeli 

Dzabir dalje 

-Ja, tajitaj, taj 
ocnu duplju, tako 
jedno njeno rebro 
covjeka medu na 
stavlja na devinu ^ 
trebao pogeti glavti i na obalu mora i more se je zatalasalo i izbacilo 
Mi smo na jednoj njenoj strani potpalili vatru te 
dok se nismo dobro najeli. i taj... - i nabrojao je petericu - usli smo u njenu 

da nas niko nije vidio. Kad smo izasli, uzeli smo 

i savili ga u luk. Zatim smo pozvali najkrupnijeg 

., zatrazili najvecu devu i nzyvece jastuce koje se 

•u i taj covjek je prosao ispod tog rebra a da nije grb Raspoludenje Mjeseca 1538. Prenosi 

- Dok smo mi 
raspolutio na dva 
brda, i Boziji 

"Budite svjed se daje Abdullah ibn Mesud, r.a., rekao: 
bill na Mini s Bozijim Poslanikom, a.s., Mjesec se je 
dijela: jedna polovina je bila iza a druga ispred 
Poslajiik, a.s., nam je rekao: oci i!" 1539.0dEnesa 
trazili od Boziiega ibn Malika, r.a., se prenosi da su stanovnici Mekke 
Poslanika, a.s., da im pokaze kakav znak pa im je MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 693 Potomje otisao do Bozijega Poslanika, a.s., i zatekao ga kako klanja, 
a odlucio je da ce mu zgaziti vrat. Medutim, iznenadilo ih je kad su ga 
vidjeli kako uzmice, stiteci se rukama. Kad su ga upitali sta mu je, 
odgovorioje: 

- Izmedu mene i njega bjese nekakav kanal, pun vatre, i nekakva 
strahota, i krila...! 

Boziji Poslanik, a.s., je rekao: 

"Da mi se je primakao, meleci bi ga rastrgali na komade!" 

Tim povodom je Allah uzviseni objavio (ne znam da li je i ovo 
sastavni dio hadisa koji se prenosi od Ebu Hurejre ili je nesto sto je 
prenosilac cuo sa druge strane): Uistinu, covjek se uzobijesti cim se 
neovisnim osjeti, a Gospodaru tvome ce se svi doista vratiti! Vidje li ti onoga 
koji brani robu da molitvu obavi? Red mi ako on misli da je na Pravom 
putu ili ako trazi da se kumirima moli, red mi, ako on porice i glavu okrece 
(tj. Ebu Dzehl) - zar on ne zna da Allah sve vidi? Ne valja to! Ako se ne 
okani, dohvatit cemo ga za kiku, kiku laznu i grjesnu, pa neka on pozove 
drustvo svoje - Mi cemo pozvati zebanije. Ne valja to! Ti njega ne slmaj! 
(El-'Alek, 6-19.) 

U jednoj predaji on kaze: 

- 1 naredio mu je ono sto mu je naredio. 

U drugoj predaji stoji: Pa neka on pozove drustvo svoje, tj. narod svoj. 694 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRl - Ko ce te spasiii od mene?! 

Allah! - rekao sam, i on me ponovo isto upitao, i ja sam opet 
rekao: Allah! On js onda sablju vratio u korice i eno ga, sad sjedi 
tamo!" 

I Boziji Poslanic, a.s., se vise nije bavio njime! 

otrovu i jedenju zatrovane ovce 

1542. Prenosi S(S od Enesa da je jedna Jevrejka Bozijem Poslaniku, 
a.s., donijela zatrovanu ovcu pa je on jeo njenoga mesa. Potom je 
dovedena pred njega i on ju je upitao o tome. 

- Htjela sam te ubiti! - rekla je. 

"Allah ti nije dao da to ucinis!" - kazao je Poslanik; ili je rekao: - da 
mi to ucinis! 

- Zar je necemo pogubiti!? - upitali su i on je odgovorio odricno. 
(Enes) kaze: 

- Ja jos uvijek ni nepcu Bozijega Poslanika, a.s., prepoznajem taj 
njen cin! (tj. primjecujem posljedice djelovanja tog otrova u promjeni 
boje na njegovom iiepcanom ispupcenju - prim. red.). MUSUMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 695 "Veceras ce vam puhati jak vjetar", rekao nam je Boziji Poslanik, 
a.s., "pa neka niko ne izlazi na njega. Ko ima devu, neka je dobro 
priveze!" 

I puhnuo je jak vjetar, ajedan covjek je izasao na njega i vjetar ga 
je ponio i bacio ga na planinski predio plemenaTajj. Potom je Bozijem 
Poslaniku, a.s., dosao izaslanik Ibnu-1-Almaa, vladara Ejle, s nekakvom 
porukom, i pritom mu poklonio mazgu bijele boje. Boziji Poslanik 
mu je odgovorio na poruku i njemu poklonio ogrtac. Utom smo mi 
krenuli nazad i kad smo bili u Vadu-1-Kurau, Boziji Poslanik, a.s., je 
upitao onu zenu koliko je bilo plodova. 

- Deset tovara! - rekla je. 

Poslanik je kazao: 

"Ja zurim pa ko hoce neka pozuri sa mnom, a ko hoce neka se 
zadrzi!" 

I mi smo posli, pa kad smo bili nadomak Medine, Poslanik je 
rekao: 

"Evo Tabe! Evo Uhuda! Uhud je brdo koje nas voli i kojeg mi 
volimo!" 

Zatim je rekao: 

"Najbolje ensarijske kuc'e jesu kuce Benu Nedzara, zatim kuce 
Rf^mi Abdu-1-Eshela. oa Benu Abdu-1-Harisa ibn el-Hazredza, pa kuce 696 ZekijjuddinAbdulazim EL-MUNZIRI PoslanikcVim lijeCima: **Ja vas za obaSvu vuCem da ne 
upadneteuvatru!" 1544. Od Ebu rfurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 
"Primjer mog slucaja je primjer covjeka koji je potpalio vatru pa 
svoju okolicu, leptiri i one zivotinje kqje lete na 
ati u nju. Taj covjek ih stane odvracati, no one 
u. Eto, to je primjer mog slucaja sa vama: ja vas za 
e^ite od vatre! Bjezite od vatre! - a vi me nadjacavate pad; kad je ona obasjal: 
vatru su poceli 
uporno nasrcu u n 
obasvu vucem - Bj 
i nasrcete u nju! Vjerovjesnik, a(.s., je imao najvede znanje o Mlahu i on Ga se je 

najvi^bojao se 1545. Prenosi 
- Boziji Poslanik 
no neki Ijudi suje i2] 
za to, naljutio se daje Aisa, r.a., rekla: 
, a.s., je u pogledujednoga propisa dao olaksicu, 
bjegavali prihvatiti. Kadje Vjerovjesnik, a.s., saznao 
da mu se Ijutnja mogla vidjeti i na lieu. Potom tako MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 697 Vjerovjesnik, a.s., je znao klanjati tako dugo da bi mu noge 
natekle a njegovo pojaSnjenje bilo je: **Zar nedu biti zahvalni rob!" 

1547. Od El-Mugire ibn Su'beta, r.a., se prenosi daje Vjerovjesnik, 
a.s., klanjao tako dugo da bi mu noge naticale pa mu je receno: 

- Zasto se izlazes tolikom naporu, kad ti je Allah oprostio i ranije 
i kasnije grijehe!? 
On je odgovorio: 
"Pa kako da ne budem zahvalan rob!" 

Vjerovjesnikovim, a.s., rijedma: "Ja du vas predvoditi na Izvoii" 

1548. Prenosi se od Dzunduba, r.a., daje cuo Vjerovjesnika, a.s., 
kad je kazao: 

"Ja cu vas predvoditi na Izvor!" Vjerovjesnikovom, a.s., izvoru, njegovoj vellfini i dolasku 
njegova Ummeta 

1549. Od AbduUaha ibn Amra ibn el-Asa, r.a., se prenosi daje 
Boziji Poslanik, a.s., rekao: 698 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI -Bozemoj, miTi 
vratimo ili da se utjecemo od toga da se nasim ranijim putevima 
budeirio odvraceni od nase yjere! Sii 1550. Prenosi 
Vjerovjesnika, a.s., 
izmedu Sane i Medine 

- A jesi li ga cuo 

- Nisam - rekao 

- Posude na od Harise ibn Vehba, r.a., koji kaze da je cuo 
kad je rekao daje njegov izvor onoliki koliko je 
. Na to ga je El-Mustevrid upitao: 

kad je rekao: "posude"? 

e on, na sta je El-Mustevrid kazao: 

njeitiu izgleda poput zvijezda! 1551. Od Ibn Oikiera, r.a., se prenosi daje Vjerovjesnik, a.s., rekao: 
zvor (cija je velicina koliko je) izmedu Medine "Pred vama je 
Dzirbae i Ezruha!" U drugoj varijariti 

U trecoj varijanii 
Nafi'a - i on mi je 
razdaljina tri nocl l^oda i se kaze: "moj izvor" 
i stoji: - Ubejdullah kaze: - 1 ja sam ga upitao - tj. rskao : - To su dva mjesta u Samu. Izmedu njih je 
. U drugoj varijanti se kaze: - tri dana hoda. 1552. Od Dzabiija ibn Semure, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, 
a.s., rekao: MUSUMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 699 Sirina mu je jednaka duzini: onolika je koliko je izmedu Ammana i 
Ejle. Voda mu je bjelja od mlijeka, a slada od meda!" 

1554. Od Sevbana, r.a., se prenosi da je Allahov Vjerovjesnik, 
a.s., rekao: 

"Ja cu, zbilja, na mjestu na kojem ce se piti iz moga izvora, pomicati 
Ijude kako bi mogli prici stanovnici Jemena; udarit cu svojim stapom 
kako bi im potekla voda!" 

Potom je upitan o sirini Izvora, paje rekao: 

"Odavde od mene pa do Ammana!" 

Upitan je i o njegovom picu paje rekao: 

"Bjelje je od mlijeka a slade od meda! U njega dotice kroz dva 
slivnika, koji mu se pruzaju iz Dzenneta: jedan je od zlata a drugi od srebra! " 1555. Od Ukbe ibn Amira, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, 
a.s., jednom izasao i poginulima na Uhudu klanjao dzenazu, a potom 
otisao do minbera i rekao: 

"Ja cu vas predvoditi i svjedocit cu protiv vas! Ja, Allaha mi, evo 
sada gledam svoj izvor! Meni su, doista, dati kljucevi riznica zemlje, 
ili kljucevi zemlje, i ja se, Allaha mi, ne plasim da cete se poslije mene 
vratiti mnosrobostvu, ali se boiim da cete se natiecati u zadobiianju 700 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIR! a deset godina u Medini. Allah ga je pozvao Sebi kad je napunio 
sezdeset godina* a u svojqj glavi i bradi nije imao ni dvadeset bijelih 
dlaka! 1557. Prenosi ss daje El-Bera, r.a., rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., je bio covjek srednjega rasta, sirokih ramena, 
velike bujne kose (koja mu je dopirala) do resica uha, a na njemu 
erven ogrtac... Nista Ijepse od njega ja nisam vidio! 

1558. Prenosi se daje Ebu et-Tufejl, r.a., rekao: 

-Ja sam vidio Bozijega Poslanika, a.s., i na zemaljskoj kugli nema 
vise nikoga ko ga je vidio! 

- Kako je izgledao? - upitao sam ga i on mi je rekao: 
; boje koze, srednje visine, ni debeo ni mrsav! - Bioje svjedije 
Muslim kaze: 

- Ebu et-Tufejl j e umro stote godine i bioje posljednji zivi ashab Bozijega Poslanika a.s. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 701 1560. Prenosi se da je Es-Saib ibn Jezid, r.a., rekao: 

- Mene je moja tetka odvela kod Bozijega Poslanika, a.s., i rekla mu: - Boziji Poslanice, ovaj moj sestric je bolestan! - i on mi je rukom 
potrao glavu i uputio za me dovu da imadnem bereketa. Zatim je 
uzeo abdest i ja sam se napio vode od njegova abdesta a onda sam 
stao iza njegovih leda i medu pleckama sam mu vidio pecat, poput 
dugmeta na satoru! 1561. Prenosi se daje Abdullah ibn Serdzis, r.a., rekao: 
-Ja sam vidio Vjerovjesnika, a.s., i s njim sam jeo hljeba i mesa (ili 
je rekao: poparu) 
Ja sam ga upitao: 

- Je li Vjerovjesnik, a.s., zatrazio za tebe oprost? 

-Jest - rekao mije - kao sto gaje zatrazio i za tebe! Zatim je proucio 
ajet: / trail oprosta za grijehe svoje, i m vjemike i vjemice! (Muhammed, 
12.) Josje rekao: 

- Zatim sam prosao iza njega i vidio pecat poslanstva; nalazio se 
medu pleckama, u gornjem dijelu lijeve plec'ke. (Izgledao je) kao 
skupljena saka i na njemu je bio mladez, poput grudnih bradavica! 702 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI A suhonjava 
Peta sa malo peta? - upitao sam, 
mesa - odgovorio je. 01 izgledu Vjerovjesnikove, a.s., brade se 1563. Prenosi 

- Mrzio je da c 
Boziji Poslanik, a.s 
bradi odmah ispod da je Enes ibn Malik, r.a., rekao: 

bvjek sebi iz kose ili iz brade cupa bijele dlake. 
, se nije farbao, a bijele su mu se dlake nalazile u 
usne, na solufama i tu i tamo poneka u kosi. Vjcirovjesnikovim, a.s., sijedim dlakama 1564. Prenosi 

- Vidio sam 
sin Alijin, r.a., je bi se Bozijega 
bio da je Ebu Dzuhajfe, r.a., rekao: 

Poslanika, a.s., bijela, vec osijedjela. Hasan, 
nalik na njega. 1565. Od Enesa 
kosa padala po ramenima Vjerovjesnikovoj, a.s., kosi 

, r.a., se prenosi daje kod Bozijega Poslanika, a.s.. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 703 Boziji Poslanik, a.s., kosu na prednjem dijelu glave drzao samo 
rascesljanom, dok ju je kasnije cesljao na razdjeljak. 

smije§enju Bolijega Poslanika, a.s. 

O tome govori hadis koji prenosi Dzabir ibn Semura i on je vec 
naveden u Poglavlju o namazu. 

tome kako je Vjerovjesnik, a.s., bio stidniji od Cedne djevojke u 

njenoj kopreni 

1568. Prenosi se da je Ebu Se'id el-Hudri, r.a., rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., je bio stidniji od cedne djevojke u njenoj 
kopreni. Kad bi sta prezreo, mi bismo to prepoznali na njegovu lieu. tome kako je od Vjerovjesnika, a.s., dopirao lijep miris i kako je 
njegov dodir bio njefan 704 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI tome kako scs Vjerovjesnik, a.s., preznojavao kad bi mu dolazila 
objava, tak i kad je vrijeme bilo hladno 1571. Prenosi 

- Desavalo se 
jutro - njegovo ce se da je Aisa, r.a., rekla: 

da Bozijem Poslaniku, a.s., objava dode u hladno 
o bi tada svo bilo u znoju! 1572. Od Aise 
Vjerovjesnika, a.s. 

- Na koji nacin 

"Nekada mi dode 
taj oblik mi je najiezi 
mi je objavljeno. 
ono sto mi rekne! :, r.a., se prenosi da je EI-Haris ibn Hisam upitao ti dolazi objava? 

poput zvonjave zvona", odgovorio mu je on, "i 

i. Zatim to ode od mene i ja budem svjestan sta 

Nekad (to bude) melek u liku covjeka i ja upamtim 9 mirisu Vjerovjesnikova, a.s., znoja 

1573. Prenosi ;>e da je Enes, r.a., rekao: 

- Kod nas je dosao Vjerovjesnik, a.s., i legao popodne i zaspao, pa 
se je preznojio. Moja majkaje donijelajednu staklenu posudu i u nju 
kupila njegov znoj. Utom se Vjerovjesnik, a.s., probudio i upitao je: WUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 705 Ona je prisla, a on se bio preznojio i znoj mu se sakupio na komad 
koze na postelji. Ona je zatim otvorila svoju kutijicu za nakit i zapocela 
kupiti taj znoj pa ga potom cijediti u svoju staklenu bocicu. 
Vjerovjesnik, a.s., se prenuo i upitao je; 

"Sta to radis, Umm Sulejm?" 

- Boziji Poslanice - rekla je ona - nadamo se da ce ovo biti bereketno 
za nasu djecu! 

"Dobro si postupila!" - kazao je on. 

Vjerovjesnikovoj, a.s.. bliskosti s Ijudima i njihovu traienju 
bereketa preko njega 

1575. Prenosi se da je Enes ibn Malik, r.a., rekao: 

- Kad bi Boziji Poslanik, a.s., klanjao u rano jutro, medinske sluge 
bi dolazile s posudama u kojima je bilo vode i koja god bi mu zdjela 
bila prinesena, on bi u nju zamocio ruku. Nekada bi oni dolazili i u 
hladna jutra, no on je i tada zamakao svoju ruku! 1576. Prenosi se da je Enes, r.a., rekao: 

- Ja sam vidio kako Bozijega Poslanika, a.s., brije brico a njegovi 
ashabi sve obilaze oko nieera: nisu htieli da niiedna dlaka padne, osim 706 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Boziji Poslanik, ^.s., je bio najmilostiviji tovjek prema djeci i svojoj 

eeljadi se 1578. Prenosi 

- Nisam vidio n 
Bozijega Poslanika 
porodice pa je on 
kuc'u, u kojoj se je 
uzeo i poljubio ga 

Amr kaze: 

- Kad je IbrahiiVi 

"Ibrahim je zbilja 
dojilje koje ce dovifsiti s daje Enes ibn Malik, r.a., rekao: 

ikoga koje bio milostiviji prema svojoj celjadi od 
, a.s. Ibrahim je bio na dojenju kod neke medinske 
odlazio tamo a s njim i mi, Tako je usao u jednu 
sve pusilo, jer je dojiljin muz bio kovac. On ga je 
a potom se vratio. umro, Boziji Poslanik, a.s., je rekao: 

moj sin i umro je kao dojence. On ima dvije 
iti njegovo dojenje u Dzennetu!" 1579. Od Ebu 
vidio kako 

- Ja imam deset 

Nato je Boziji 

"(Praviloje:)ko 
njemu se milosd Hurejre, r.a., se prenosi daje El-Akre ibn Habis 
Vjerovj^snik, a.s., Ijubi Hasana, paje rekao: 

ro djece i nid jednog od njih jos nisam poljubio! 

I^oslanik, a.s., kazao: 

prema drugome ne bude imao milosti, ni prema 
ngice imati!" MU5LIM0VA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 707 - Boziji Poslanik, a.s., je bio najbolji, najdarezljiviji i najhrabriji 
covjek! Jedne noci Medinjani su se uplasili i neki Ijudi su krenuli u 
pravcu odakle je dopirao glas, no Boziji Poslanik, a.s, je naisao na 
njih vracajuci se odatle - bio je prije njih otisao tamo, na neosedlanu 
konju Ebu Talhe, sa sabljom oko vrata. Govorio im je: 

"Nema straha, ne bojte se!" 

Konj je bio zacudujuc'e brz, pravi rasni! Inace smo ga poznavali 
kao vrlo spora i slabo pokretna! Vjeroyjesnik, a.s., je imao najljepSe ponaSanje 

1582. Prenosi se da je Enes, r.a., rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., je bio covjek najljepsegponasanja. On meje 
tako jedanput poslao da obavim neki posao i ja sam (najprije) rekao: 
- Bogami, nec'u otic'i! Medutim, u sebi sam ipak osjecao obavezu da 
odem tamo gdje mije naredio Allahov Vjerovjesnik, a.s., i tako sam 
krenuo, te naisao pored neke djece koja su se igrala na trgu. Istom, 
Boziji Poslanik, a.s., me otpozada uze za potiljak. Ja pogiedah u njega 
a on se smijase. 

"Enesicu", upitao je, "jesi li isao tamo gdje sam ti rekao?" 

- Da. Boziii Poslanice - oderovorio sam - evo me, idem. - AUaha mi 708 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Cu 1' ti onoga 
medutim, kazivao 
njegove rijeci! kako maloprije govorase? Vjerovjesnik, a.s., je, 
tako da je neko, ako bi htio, mogao izbrojati sve Boziji Poslanilk, a.s., nas umjereno ili povremeno sayjetovaSe 1584. Prenosi 

- Abdullah naitn 
covjek rekao: 

- O oce AbduriFahinanov. 
puno volimo. Zbilja 
dana! 

- Od toga me 
prijeci vam u 
samo u odredeninJi ;se da je Sekik Ebu Vail rekao: 
je svakoga cetvrtka drzao ders pa mu je jedan , nama je tvoj govor vrlo prijatan i mi ga 
bismo voljeli kad bi ti nama drzao govor svakoga sjDrecava samo to - odgovorio je on - sto ne bih volio 
dosapu. Naime, Boziji Poslanik, a.s., je nama drzao ders 
danima, ne zeleci u nama izazvati odbojnost! tome kako je )(ierovjesnik, a.s., bio najdareJIjiviji Covjek u dobru 1585. Prenosi ie da je Ibn Abbas, r.a., rekao: 

, a.s., je bio najdarezljiviji covjek, a osobito je bio 
ramazanu. Dzibril, a.s., ffa ie posiecivao svake - Boziji Poslanik 
darezliiv u miesecu MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 709 1587. Od Enesa, r.a., se prenosi daje neki covjek od Vjerovjesnika, 
a.s., zatrazio ovce izmedu dva brda (veliko stado) pa mu ih je on dao. 
Potom je doticni covjek otisao kod svoga naroda i rekao im: 

- Narode, primite islam, jer Muhammed, a.s., zbilja obilato dariva 
i nimalo se ne plasi siromastva! 

Enes kaze: 

- Premda su neki Ijudi primili islam radi dunjaluka, islam im je 
ubrzo potom postajao drazi od cijelog dunjaluka i svega sto je na njemu. Vjeroyjesnikovu, a^., davanju - o zapremini i mno§tvu tog 

davanja 

1588. Prenosi se daje Ibn Sihab rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., je bio u vojnom pohodu kad je oslobadana 
Mekka a potom je izasao s ostalim muslimanima koji su bili s njim i u 
Hunejnu su zapodjenuli borbu. Tu je Allah pomogao Svoju vjeru i 
muslimane pa je Boziji Poslanik, a.s., tada Safvanu ibn Umejji dao 
stotinu grla stoke, zatim jos stotinu, pa jos stotinu. 

Ibn Sihab kaze: 

- Menije Se'id ibn el-Musejjeb kazivao daje SafVan (kasnije) pricao: 

- Bogami, Boziji Poslanik, a.s., mi je davao to sto je davao a bio mi 710 - Ko je kod Vjbrovjesnika, a.s., imao kakva obec'anja ili dug, neka 
dode! Ja sam odmali 

- Vjerovjesnik 
Bahrejnajabih t 

Ebu Bekr je jedanput 

- Izbroj ga! 
Ja sam izbroj 

- Uzmi dvaput 1590. Od 

Poslanik, a.s., rekiko 

"Ja imam vise 
El-Mahi(Brisac) 
kod cijih ce se 
kojeg nema vise 

A Allah ga je Zekiijuddin Abdulazim EL-MUNZIRI ustao i rekao: 

, a.s., je zbilja rekao: "Da nam je doslo blago iz 
bi dao ovoliko, ovoliko i ovoliko!" 

zahvatio rukama a onda mi rekao: ao , bilo je pet stotina. On mi je rekao: 
toliko! C) broju Vjerovjesnikovih, a.s., imena 

Dzubejra ibn Mut'ima, r.a., se prenosi da je Boziji imena: ja sam Muhammed, ja sam Ahmed, ja sam 
jim Allah brise nevjerstvo, ja sam El-Hasir (Sabirac) 
sabirad Ijudi, ja sam EI-'Akib (Zaceljiti) poslije 
dikoga!" 

mazvao i Milostivim i Samilosnim. )koj nogu 1 tQI T-*rf»r>r»ci c<=> rict ip» TTf^n lV4^iioo (^'l-TTc'ii-i r • ^Iro^. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 711 1593. Prenosi se daje Ibn Abbas, r.a., rekao: 

- Boziji Poslanik, s.a.v.s., je u Mekki proveo petnaest godina: 
slusavao je zvuk i vidao svjedost sedam godina, a nije vidio nista, a 
osam godina mu je spustana objava; u Medini je proveo deset 
godina.* 

Koliko je Vjerovjesnik, a.s., imao godina kad je preselio 

1594. Prenosi se daje Enes ibn Malik, r.a., rekao: 

- Kadje umro, Boziji Poslanik, a.s., je imao sezdeset tri godine, i 
Ebu Bekr es-Siddik je umro kad mu je bilo sezdeset tri, i Omer kad 
mu je bilo sezdeset tri godine! 1595. Prenosi se daje Ammar, oslobodeni rob Benu Hasima, 
rekao: 

Upitao sam Ibn Abbasa: 

- Koliko je Boziji Poslanik, a.s., imao godina kadje umro? - i on mi 
je rekao; 

- Nisam znao da neko, poput tebe, iz njegove farailije, to ne zna! 

- Ja sam njih pitao o tome - odgovorio sam - pa su mi oni razlicito 712 Zektjjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Kad se Allah smfluje nekom ummetu, on njegova poslanika usmrti 

prije njega 1596. Od Ebu 

a.s., kad kaze: 

"Uzviseni Al 
vjerovjesnika tog 
prethodnikom, 
on njega kazni 
vjerovjesnik to 
nepokornost Musaa, r.a., se prenose da je cuo Vjerovjesnika, 

ah, kad se hoc'e smilovati nekom ummetu, 

ubimeta usmrti prije njega pa ga tako ucini njihovim 

nji hovim pretecom. A kad hoce unistiti jedan ummet, 

zivota njegova vjerovjesnika - unistava ga a 

pa mu to unistavanje bude nadoknadaa za lazi i 

morao podnositi." za gleda koje je rijeQma Ui vi§enoga: Tako miGospodara tvc^a, oninede 
vjeroviitisve dok tebe ne uzmuzapresuditelja! 

1597. Od Abdillaha ibn ez-Zubejra, r.a., se prenosi da je jedan 
ensarija kod Bozije^^a Poslanika, a.s., optuzio Ez-Zubejra zajarugu kojom 
je voda kamenjarem tekla ravnicom, a kojom su oni zaljevali palmino 
drvece. 

- Pusti vodu nek' tece! - govorio je taj ensarija, no Ez-Zubejr je to 
odbijao uciniti. Tako su se sporili kod Bozijega Poslanika, a.s., pa je MUSLiMOVAZBiRKA HADISA (SAZETAK) 713 Vjerovjesnikovim, a.s., sljedbenicima i rijeeima UzviSenoga: 
Nemo/tepitatio stvarima koje de vas, ako vam se reknu, okahariti! 

1598. Prenosi se daje Enes ibn Malik, r.a., rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., je saznao nesto o svqjim ashabima pa je 
odrzao govor i rekao: 

"Predoceni su mi Dzennet i Dzehennem i ja nikad kao danas ne 
vidjeh poziciju dobra i zla. I da vi znate ono sta ja znam, malo biste se 
smijali a mnogo plakali!" 

(Enes dalje) kaze: 

- Ashabima Bozijega Poslanika, a.s., nije bilo tezega dana od toga: 
pokrili su se po glavama i culo se njihovo smrcanje. Utom je Omer 
ibn el-Hattab, r.a., ustao i rekao: 

- Zadovoljni smo sto nam je Allah gospodar, sto nam je islam 
vjera a Muhammed poslanik! 

Zadm se digao (doticni) covjek i upitao: 

- Koje moj otac?! 
On je odgovorio: 
"Tvoj otac je taj i taj." 

Tim povodom je objavljen ovaj ajet: O, vi koji vjerujete, nemojte 714 "Uvatri!"-odg( 
posao, on gaje pczvao 

"I moj i tvoj otac su, zbilja, u vatri!" odustajanju od onoga §to je Vjerovjesnik. a.s., zabranio i 
izbjegave(nju neslaganja s njim u odredenom pitanju 1601. Od Ebu 

Poslanika, a.s., kaci j 

"Ono sto vam 
izvrsavajte to koliklo 
je mnostvo zapitkivanja 1602. Prenosi se - Ja sam s Bozij 
koji su se nalazili "Qto r^^,\ Y-o,^*.^' Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI ovorio mu je Poslanik, pa kad se covjek okrenuo i 
i rekao mu: Hurejre, r.a., se prenosi da je on cuo Bozijega 
ie rekao; ja zabranim, klonite se toga, a sto vam naredim, 
mozete, jer one koji su bili prije vas upropastilo 
i neslaganje s njihovim yjerovjesnicima!" onome 
proplsu i razlika izmedu toga §tc^ je Vjerovjesnik, a.s., rekao o nekom vjerskom 
i odredenog mISIjenja o nekom 
dunjalu^kom pitanju da je Talha ibn UbejduUah, r.a., rekao: 
jim Poslanikom, a.s., prolazio pored nekih Ijudi 
vrhovima palmi pa je on upitao: na MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 715 fudnji za videnjem Vjerovjesnika, a.s., i Ce2nii za njim 

1603. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Tako mi Onoga u cijoj je ruci Muhammedova dusa, neki od vas 
ce posigurno docekati dan kad me vise nece vidjeti! Potom bi im 
videnje mene medu njima bilo draze od celjadi im i imetka!" 

Ebu Ishak (Ibrahim ibn Sufjan) kaze: 

- Ja to razumijem ovako; Da me vidi s njima, bilo bi mu draze od 
celjadi mu i imetka, ali me nece vidjeti! Ja smatram daje redoslijed 
rijeci u ovom hadisu ispreturan! onima koji bi viSe voljeli vidjeti Vjerovjesnika, a.s., nego svoju 
j^eljad i svoj imetak 

1604. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Oni koji ce me iz moga Ummeta najvise voljeti bit ce neki Ijudi 
koji ce doc'i poslije mene - svaki od njih bi vise volio mene vidjeti, 
nego svoju celjad i svoj imetak!" VJEROVJESNICI I NJIHOVEODLIKE 
zapoQnjanju stvaranja Adema, a.s. 

1605. Prenosi se da je Ebu Hurejre, r.a., rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., me je uzeo za ruku i rekao: 

"Allah Uzviseni je stvorio Zemlju u subotu, planine na njoj je 
stvorio u nedjelju, drvece u ponedjeljak, sve ruzno stvorio je u utorak, 
u srijedu je stvorio svjedost a u cetvrtak je razasuo zivotinje; Adema 
je stvorio u petak, u ikindijskom vremenu, na kraju svega stvorenoga, 
u posljednjim satima petka, negdje izmedu ikindije (el-asr) i noci!" 

odllci Ibrahima el-Halila, a^. 

1606. Prenosi se daje Enes ibn Malik, r.a., rekao: 

- Jedan covjek je dosao kod Bozijega Poslanika, a.s., i rekao: 

- O najbolji covjece! 

Nato mu je Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Tr^ \f- (rt-niUrMi rnvtek \e\ Thrahim. aleihi-s-selam!" 718 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI rijefima Ibrahima, a.s.: - Gospodaru moj, pokazi mi kako 
ozMJav^iSmrtve! i o spomenu Luta i Jusufa, a.s. pokazi 1608-OdEbu 

"Mi bismo prije 
Gospodaru moj, 
on. - Dakako da 
Bekare, 260) I nek' 
okrilju, a da sam j 
odazvao pozivu! Hjirejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 
trebali sumnjati negoli Ibrahim kad je rekao: - 
mi kako ozivljavas mrtve! - Zar ne vjerujes! - rece 
vjetujem - odgovori - no da mi se srce moje smiri! (El- 
se Allah smiluje Lutu: on je pribjegavao snaznom 
ostao u zatvoru koliko je ostao Jusuf, ja bih se J^L rijedma lbrahii|novim, 
to ovajovdje naj^^ed! \,as,:-JasambolestanI-7at\m: - UGnioje 
// ■ i kad je rekao za Saru: - Onaje moja sestra! 1609.OdEbuHi^rejre: 

"Ibrahim, a.s., 
slucaja se ticalo Al 
Saffat,89.)idrugi 
Enbija, 63.)Jednonij 
jednog tiranina a s 
zena. On je njoj rekjao :, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

rikada nista nije slagao, osim u tri slucaja. U dva 

ahova Bica; kad je rekao: -Ja sam bolestan! (Es- 

kad je rekao: - Ucinioje to ovaj ovdje najveci! (El- 

je bilo u vezi sa Sarom, jer je bio dosao u zemlju 

iijim je bila i Sara, koja je bila jedna od najljepsih put - Ako ovaj tiranin bude znao da si mi ti zena, on ce mi te uzeti. MUSLIIVIOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 719 Ovog puta mu se rukajos jace stegla pajoj je ponovo rekao da 
zamoli AUaha, i onaje to ucinila, a on je opet pokusao. Ruka njegova 
se stisnulajos vise nogoli dva prethodna puta. Tadajoj je rekao: 

- Zamoli AUaha da mi oslobodi ruku i Allah tije, eto, jamac da ti 
nista nazao necu uciniti! 

Onaje zamolila Allaha i njegova je ruka bila oslobodena. On je 
pozvao onoga koji ju je doveo i rekao mu: 

- Ti si mi doveo sejtana a ne insana! Izvedi je iz mog podrucja i 
podaj joj na dar Hadzeru! 

Ona se okrenula i posla, akadjuje Ibrahim, a.s., ugledao, zavrsio 
je namaz i upitao je: 

- Sta ima? Sta je biloPI 

- Dobro je! - odgovorila je ona. - Allah je sprijecio ruku 
razvratnikovu i jos mi je podario sluskinju!" 

Ebu Hurejre kaze: - To je vasa pramajka, o sinovi vode nebesa (Arapi)! 

spominjanju Musaa. a.s., I o rijeeima UzviSenoga: Allah Je njega 

pmglasioiistimod onoga Stosu on! kazali, i on Jekod Allaha 

viden, ugledan 1610. Prenosi se da ie Ebu Hureire, r.a., rekao: 720 Musaovu susretu s Hidrom, a.s. 1611. Od Se'idii ibn Dzubejra se prenosi daje rekao Ibn Abbasu: 
tvrdi da Musa, a.s., poslanik kojije poslatjevrejima, 
se susreo s Hidrom! -Nevfel-Bikali 
nije onaj Musa koj 

On mu je rekao 

- Laze Allahov 
rekao: - Cuo sam 
jedanput digao da 
je covjek najuceniji. 
to ukorio, buduci 
Na mjestu gdje se 
uceniji od tebe! - 
Musa. Bjese mu 
na torn mjestu ces 
sluga - Josia ibn 
njegov sluga isli 
riba u vrecici se 
more. Allah joj je 
kao kakva izraslina , 
jednako bill ushiceni 
to njegov saputnik [Nun 

SV(S Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRt receno: neprijatelj! Ja sam cuo Ubejja ibn Ka'ba kad je 

Bozijega Poslanika, a.s., kad je rekao: "Musa se 

evrejima odrzi govor pa ga je neko upitao: - Koji 

? - i on je rekao: -Ja sam najuceniji! Allah gaje za 

<^a znanje nije pripisao Njemu, pa mu je objavio: - 

staju dva mora imajedan od Mojih robova kojije 

C^ospodaru, kako ja mogu doci do njega? - upitao je 

: - Ponesijednu ribu u vrecici, pa gdjeje izgubis, 

ga naci! I on je krenuo a s njim je posao i njegov 

. Musa, a.s., je u vrecici nosio ribu i tako su on i 

dok nisu dosli do jedne stijene. Tu su prilegli, a 

fJokrenula i tako se izmigoljila iz vrec'ice i pala u 

(^nemogucio plivanje po vodi tako daje izgledala 

. Riba je tako iskliznula, a Musa i njegov sluga su 

i i nastavili ici preostali dio dana i noci jer mu je 

zaboravio ispricati. Kad je Musa, a.s., osvanuo, IV\USLIIV\OVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 721 Allah naucio a koje ja ne znam. A i ja imam jednu vrstu znanja od 
Allaha, kojem me je Allah naucio, a koje ti ne znas! Musa, a.s., muje 
rekao: - Hoces li da te slijedim, s Urn da me ti naucis onome cemu si ti 
ispravno naucen? - Ti se sa mnom neces mod strpjeti - odgovorio muje Hidr 
- a kako bi se i mogao strpjeti za nesto za sta ne posjedujes znanje!? - Naci ces 
me, ako Bog da, strpljivim - rekao je Musa. - Nista ti necu protusloviti! - Ako 
me budes slijedio - rekao je Hidr - onda me niocem nista ne pitaj, sve dok ti 
ja sam ne kazem! - Hoc'u! - rekao je Musa i njih dvojica su krenuli po 
obali mora. Utom je pored njih naisla lada i njih dvojica su one na 
ladi zamolila da ih povezu. Oni su prepoznali Hidra pa su ih ukrcali 
bez ikakve nadoknade. Malo zatim, Hidr je prisao jednoj dasci na 
ladi i izvadio je. Nato muje Musa rekao: - Ljudi nas povedose bez 
ikakve nadoknade, a ti se okomi na njihovu ladu da je probusis i 
potopis one na njoj! Ti ucini nesto neprimjereno! On rece: - Ne rekoh li 
ja da se ti sa mnom neces mod strpjeti!^ - Ne zamjeri mi sto zaboravih! - 
odgovori mu Musa. - / nemoj mi suvise oteiavati pozidju! Potom su njih 
dvojica izasla sa lade i dok su tako isli obalom mora, ugledali su jednog 
djecaka kako se igra s ostalom djecom. Hidr ga uhvati za glavu, svojom 
rukom je otkinu i tako ga ubi! Musa rece: - Zar ubi nevino celjade koje 
nikoga nije ubiloV Ti udni nesto nepnhvatljivo! On rece: - Ne rekoh lija 
da se ti sa mnom neces mod strpjeti!? Musa mu nato - u formi koja je 
snaznija od one prve - odgovori; on rece: - Ako te, poslije ovoga, i o cemu 
,.,-;c^ n,^itr,>yy, *iz.*M/ii" c/» Ynf/j c/7 wwrtw dniHtiJ Eto sttm ti se izvinio! I njih 722 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI < sto I jos je Boziji 

"A nije cudo 

Takoder je rekio 
te kljucnuo u mon; 
od Allahova znanja zahvatilo 

Se'id ibn Dzutiejr 

njih* se nalaziojedi 

Ijosje ucio: A Ppslanik, a.s., rekao: 

je Musa zaboravio!" 

: "Utom je doletio vrabac i spustio se na rub lade 

. Hidr je Musau rekao: - 1 moje i tvoje znanje nije 

vise negoje ovaj vrabac zahvatio od mora!" 

kaie: - Ibn Abbas, r.a., je ucio ovako: Ispred 
vladar kojije silom uzimao svaku ispravnu ladu! 

sto se djecaka tise, on bjese nevjemik! an ■ Vjerovjesnikovim, a.s., rijeflma: "Nemojte medu Allahovim 
vjerovjesnicima praviti razliku!" 1612. Prenosi 

- Dokje jedan Ji 
sto mu se nije 
siguran kako se 

- Ne, tako mi 

To je cuo j 
Onoga koji Musaa 
medu nama se 

Doticni Tevrejin se daje Ebu Hurejre, r.a., rekao: 

^vrejin izlagao svoju robu, u njoj je pronasao nesto 
do]Dalo ili cime nije bio zadovoljan (Abdulaziz nije 
tacino izrazio Ebu Hurejre), pa je rekao: 

Onoga koji Musaa odabra nad svim drugim Ijudima! 

ensarija, pa ga je osamario. - Kazes: Tako mi 
odabra nad svim drugim Ijudima - rekao mu je - a 
nalazi Boziji Poslanik, a.s.! 

L je zatim otisao kod Boziiegfa Poslanika, a.s., i rekao I jedan IV\USLI W\OVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 723 Boziji Poslanik, a.s., se nato tako rasrdio da mu se Ijutnja jasno 
razaznavala na lieu. Zatim je rekao: 

"Nemojte praviti razliku medu AUahovim yjeroyjesnicima! Eto, 
puhnuce se u rog pa ce umrijeti svi oni i na nebesima i na Zemlji, 
osim onih koje Allah posted! toga. Zatim ce se puhnuti i po drugi 
put, i ja cu biti prvi koji c'e biti prozivljen ili cu biti medu prvima, no 
ugledat cu Musaa kako se drzi za Ars. Ne znam da li mu je uracunata 
ona njegova nesvijest kad je bio na Turn ili ce biti prozivljen prije 
mene! A, necu reci ni daje iko bolji odjunusa ibn Mateja!" Osmrti Musaa, a.s. 

1613. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Melek smrti je dosao kod Musaa, a.s., i rekao miu: - Odazovi se 
svome Gospodaru! Nato ga je Musa, a.s., udario po oku tako da ga je 
oslijepio! Melek smrti se potom vratio AUahu Uzvisenome i rekao 
Mu: - Ti mene posla robu koji ne zeli umrijeti i on me oslijepi u jedno 
oko! Allah mu je tada povratio oko i rekao mu: - Vrati se Mome robu 
i reci mu: - Zelis zivjeti?! Ako vec toliko zelis ziyjeti, onda stavi svoju 
ruku na leda vola, pa koliko ti ruka obuhvati volovih dlaka, toliko ces 
godina zivjeti! - A nakon toga!? - upitao je Musa. - Nakon toga ces 724 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Dosao sam Mjusau 
Musaa) u noc'i u kojoj 
klanja u svome kapuru! (a u Heddabovoj verziji: Prosao sam pored 
mi se desio Isra', kod crvene dine, a on stoji, spominjanju Jusufa, a.s. se I 1615. Prenosi 

- Boziji Poslani 
"Onaj ko je 

- Ne, nismo miilili 
"Onda Jusuf ', daje Ebu Hurejre, r.a., rekao daje neko upitao: 

e, ko je najplemeniuji covjek? 

naj^ogobojazniji!" - odgovorio je on. 

ili na to - rekli su oni. 

odgovorio je. "On je Allahov vjeroyjesnik, sin 
vjerovjesr^ika, kojije sin Allahova vjerovjesnika a koji je opet Allahova 

sin Allahova prijatthlja 

- Ne, nismo mislili "Znaci, pitate 
"Oni od njih koji sli 
su najbolji i u islaijiu 
fekuhu)!" ili na to! - rekli su oni. 
me o karakternim osobinama Arapa!", rekao je. bill najbolji u Dobu neznanja (dz2ihilijjetu), oni 
, ukoliko su bili u stanju raspoznati Istinu (iza MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 725 spominjanju Isaa, a.s. 

1618. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 

rekao: 

"Ja sam Isau ibn Merjem najbliskiji i na ovome svijetu i na ahiretu!" 
- Kako, Boziji Poslanice? - upitali su i on je rekao: 
"Vjerovjesnici su braca po ocevima, dok su im majke razlicite. 

Vjera im je jedna, a izmedu nas dvojice nije bilo nijednog 

vjerovjesnika!" Sejtan dotakne svako novorodenCe; jedino to nije uQnio s 
Merjemom i njezinim sinom, a.s. 

1619. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Nijedno se dijete ne rodi a da ga ne bocne sejtan! Tako ono 
svako zavristi od tog uboda. Izuzetak su samo Sin Merjemin i njegova 
majka!" 

Ebu Hurejre je zatim rekao: 

- Mozete, ako zelite, prouciti (ono sto je ucila Merjemina majka): 
Ta niu i nien ttorod zasticujem Tobom od seitana prokletog-a! (Alu 'Imran, 726 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Natoje Isa rekao: 

- Vjerujem u Allaha, a sebi ne vjerujemH ODLIKE VJEROVJESNIKOVIH ASHABA 

Odlike Ebu Bekra es-5iddika, r.a., i Poslanikove rijed: ''Sta misliS o 
dvojici kod kojih je tredi Allah!?" 

1621. Od Enesa ibn Malika, r.a., se prenosi da je Ebu Bekr es- 
Siddik, r.a., rekao: 

- Kad smo bili u pecini, ja sam iznad nasih glava ugledao noge 
idolopoklonika pa sam rekao: - Boziji Poslanice, ako ijedan od njih 
pogleda pod svoje noge, vidjet ce nas pod svojim nogama! 

"Ebu Bekre!" - odgovorio je on - "sta mislis o dvc|jici s kojimaje 
treci Allah!?" 

Poslanikovim rijeCima: **Najpovjerljlviji koji se sa mnom dru2io i 
ko me je najobilnije materijalno pomagao, bio je Ebu Bekri" 

1622. Od Ebu Se'ida el-Hudrija, r.a., se prenosi da je Boziji 
Poslanik, a.s., sjeo na minber i rekao: 728 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI prijatelja (halila), 
u islamu. U dzamij 
one koja ostane L.zeo bih za prijatelja Ebu Bekra! No, ostaje bratstvo 
iji posigurno nec'e ostati nijedna praznina, osim 
Ebu Bekra!" IZil Vjerovjesniki, a.s., najdrafi tovjek je Ebu Bekr es-Siddik, r.a. ibn 1623. Prenosi 

- Meni je Amr i 
za vojskovodu u bicf 

- Ko je tebi od 
"Aisa" - rekao je 

- A od muskar; 
"Njen otac!" - ijekao je 

- A zatim? 
"Zadm Omer!" se od Ebu Osmana da je rekao: 

el-As ispricao da gaje Boziji Poslanik, a.s., poslao 
Zatu-s-selasil - pa samja otisao kod njega i upitao ga: 
Ijudi najdrazi? 

on. 
ca? - upitao sam. - kazao je i nastavio nabrajati Ijude. 5vadobrc}(^in5;tya I su se na^la pri Es-Siddiku; njegov ulazak u 
D&nnet O ovome postoji hadis koji se prenosi od Ebu Hurejre a koji je MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 729 Na to je Boziji Poslanik, a.s., kazao: 

"Ja vjerujem u to a vjeruju i Ebu Bekr i Omer!" 

Ebu Hurejre kaze da je Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Dokje jedan pastir bio kod svoga stada, na stado je nasrnuo vuk 
i uhvado jednu ovcu. Pastir se dao u potragu za njim, sve dokje nije 
oteo od njega. Vuk se okrenuo prema njemu i rekao mu: - Koga ce 
ona imad na Sudnjem danu kad joj ne bude bilo drugog pastira osim 
mene?!" 

Ljudi su rekli; 

- Subhanallah! - na staje Boziji Poslanik, a.s., kazao: 

"Ja vjerujem u to a vjeruju i Ebu Bekr i Omer!" Es-Siddiki El-Farukbijahu stalno uz Vjerovjesnika, a.s. 

1625. Prenosi se da je Ibn Abbas, r.a., rekao: 

- Omer ibn el-Hattab, r.a., je bio polozen na svoj krevet i ljudi su 
se natiskali oko njega, za njega upucivali dove, izrazavdi mu zahvalnost 
i blagosiljali ga prije nego sto ce biti podignut. Medu njima sam bio i 
ja, no na mene niko nije obracao paznju. Tek, neko me je straga uzeo 
za rame i ja sam se osvrnuo i ugledao Aliju, r.a. Predao je rahmet r\^ am 1 ■!"*=> It Q *"» • 730 r.a., koju su upitali koga bi Boziji Poslanik, a.s., 
ihasljednikom da je to htio uciniti, kad je rekla: 

Bekra? - upitali su, i ona je odgovorila: 1627. Od Mutiammeda 
predaja, koju on 
od Bozijega Poslariika 

- Boziji Poslani(:e 
moj otac misli da j(^ 

"Ako ne nades se 1628. Prenosi 
- Boziji Poslanik 
"Pozovi mi svog 
pismenu oporuku, 
neko ne rekne: Ja Zekijjuddin Abdutazim EL-MUNZIRI - Cuo sam Aisji 
imenovao svojim 

- Ebu Bekra. 

- A nakon Ebu 

- Omera. 

- A nakon Om^ra? 

- Ebu Ubejdu ibn el-Dzerraha - rekla je i s tim zavrsila. ibn Dzubejra ibn Mut'ima se biljezi 
pjrenosi od svoga oca, da je neka zena nesto iskala 

, a.s., pa je on rekao da svrati kod njega. 
(:e, sta ako ja dodem pa te ne nadem? - upitalaje, i 
pritom mislila na njegovu smrt. 

:, otidi kod Ebu Bekra!" - odgovoriojojje Poslanik. niene, da je Aisa, r.a., rekla: 
, a.s., mi je u svojoj bolesti rekao: 

oca, Ebu Bekra, i svoga brata pa da sacinim 

jer se ja bojim da neko ne gaji kakve nade i da 

preci! - a Allah i vjernici odbijaju svakog drugog sam MUSLIMOVAZBIRKA HADISA (SAZETAK) 731 1630. Od Abdullaha ibn Omera, r.a., se biljeze sljedece rijeci koje 
je on navodio od Bozijega Poslanika, a.s.: 

"Dok sam spavao, sanjao sam kako mi je datajedna casa s mlijekom 
pa sam ja pio iz nje do te mjere da sam uistinu vidio kako mi to 
protice kroz nokte! Potom sam ostatak dao Omeru ibn el-Hattabu." 

- Kako si to protumacio, Boziji Poslanice? - upitali su i on je rekao: 

"Znanje!" 

1631. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje cuo Bozijega Poslanika, 
a.s., kako kaze: 

"Dok sam spavao, sanjao sam kao da sam na jednom bunaru na 
kojem je stajala kofa pa sam iz bunara vadio koliko je Allah htio, 
potom je kofu uzeo Ibn Ebu Kuhafa (Ebu Bekr), pa je i on iz bunara 
izvadio jednu ili dvije velike kofe i u tom njegovom vadenju je bilo 
neke slabosd, neka mu Allah oprosti, a potom je kofa narasla golema 
pa ju je uzeo Ibn el-Hattab. Nisam vidio nijednog junaka daje tako 
grabio kao Omer ibn el-Hattab, tako da su Ijudi napojili cak i svoje 
deve!" 1632. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: 
"Qr.c,raii,ri s,^r^\^r> sam sebe u Dzennetu. Vidim neka zena se 732 trazile od njega 
i pozurile staviti 
Omera i smijao se 

- Allah ti dao 
Omer, na sta je 

"Zacudio sam 
glas, pohitile su 

- A ti si, 
strahopostovanja! 
zar imate strahop 
Poslaniku, a.s.?! 

- Da - odgovorile 
Poslanika, a.s.! 

Boziji Poslanik 

"Tako mi Ono^a 
susreo da i Boziji 1634. Od Aise, 

"U narodima 
(muhaddesun), pa 
Omer ibn el-Hattat Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI L vi^e no sto im je dao, pa kad su cule Omera, ustale su 
mahrame. Boziji Poslanik, a.s., je potom upusuo 

da se dovijeka smijes, Boziji Poslanice! - rekao je 
Boziji Poslanik, a.s., kazao: 

se ovima koje su bile kod mene: kad su cule tvoj 
pokriti se mahramama...!" ji Poslanice - rekao je Omer - preci da imaju 
Zatim je rekao: - A vi, koje ste same sebi neprijatelji, 
stovanja prema meni, a nemate ga prema Bozijem su mu one. - Ti si grublji i osorniji od Bozijega , a.s., je rekao: 

" cijoj je ruci moja dusa, sejtan te nikada nije 
ides jedijiim a da se on nije zaputio drugim putem!" r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: 

ji su bili prije vas bilo je onih kojima je kazivano 

i jedan takav bude u mom Ummetu, bit ce to kDJ 
ako MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 733 njegovu kosulju kako bi u nju umotao svog oca, i Poslanik mu ju je 
dao. Potom ga je zamolio da mu klanja dzenazu i Boziji Poslanik, 
s.a.v.s., je ustao da mu klanja dzenazu, no ustao je i Omer, r.a., pa 
Bozijega Poslanika, a.s., povukao za odjecu i rekao mu: 

- Boziji Poslanice, zar ces mu klanjati dzenazu, a Allah ti je zabranio 
da muje klanjas?! 

Boziji Poslanik, a.s., muje odgovorio: 

"Allah mi je dao da izaberem - Svejedno molio ti za njih oprost Hi ne 
molio, cak i sedamdeset puta molio za njih, Allah im nece oprostiti! (El- 
Munafikun, 6.) - pa ja cu dodad na sedamdeset! 

Omer je rekao: 

- On je, doista, munafik! 

No, Boziji Poslanik, a.s., muje klanjao dzenazu, a potom je Allah 
Uzviseni objavio: M jednom od njih, kad umre, nikad nemoj klanjati 
dzenazu, i nemoj stajati nod njegovim kaburom! (Et-Tevbe, 84.) odlikama Osmana ibn Affiana, r.a. 

1637. Prenosi se daje Aisa, r.a., rekla: 

- Boziji Poslanik, a.s., je lezao u mojoj kuci, otkrivenih stegana ili 
r^r^tlrnliPnira na \e dosao Ebu Bekr, r.a., i tri puta je trazio dozvolu za 734 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Kako da se itie postidim covjeka kojeg se i meleci stide!?' 
odgovorio je on. 1638. Prenosi 

- Ebu Musa el- 
u svojoj kuci i i 

- Vala cu se dr^ati 
sa njim! - rekao je Es izasao se da je Se'id ibn el-Musejyeb rekao: 

'ari, r.a., mije kazivao daje jedanput uzeo abdest 
napolje. 

i Bozijega Poslanika, a.s., i danasnji dan provesti 
i otisao u mesdzid i tamo pitao za Vjerovjesnika, a.s. o>^om - Otisao je u 

- Ja sam posao 
dok nije stigao do 
vrata, koja su bila 
obavio svoju potrebu 
kako sjedi na ivici 
sam mu selam i orida 
zbilja biti vratar 
gurnuo vrata. - pravcu - rekli su mu. 

za njim - kaze on - jednako pitajuci za njega - sve 

bunara po imenu Urejs. - Tu sam - kaze - sjeo uz 

od palminih grana. Kad je Boziji Poslanik, a.s., 

i abdestio se, ja sam mu prisao. Zatekao sam ga 

bunara, otkrio noge i spustio ih u bunar. Nazvao 

se udaljio te sjeo kod vrata rekavsi: E, danas cu 

B|Dzijega Poslanika, a.s.! Onda je dosao Ebu Bekr i 

? - upitao sam ja. - Ebu Bekr - rekao je. - Sacekaj! Koje r\„ — ;;„i,„<- -^,, t)„* iV\USUIV\OVA ZBIRKA HADISA (SAZET/VK) 735 lijeve strane, i noge spustio u bunar. Ja sam se ponovo vratio i sjeo. - 
Ako Allah onome (tj. njegovom bratu) bude zelio dobro - rekao sam 
- On ce ga dovesti! Malo zatim neko je zadrmao vratima i ja sam 
upitao: - Ko je? - Osman ibn Affan - rekao je, i ja sam mu rekao da 
saceka. Potom sam otisao do Vjerovjesnika, a.s., i izvijesdo ga o njegovu 
dolasku. On je rekao: "Upusti ga, i obraduj ga Dzennetom, uz kusnju 
koja ce ga zadesitt!" Ja sam se vraUo i rekao: - Udi. Boziji Poslanik, 
a.s., U odcriva radosnu vijest: da ces bid dzennedija, uz nekakvu kusnju 
koja ce te zadesid! On je usao i, vidjevsi da je strana bunara popunjena, 
sjeo je na drugu stranu, njima sucelice. 

Serik kaze: - Se*id ibn el-Musejjeb je rekao: -Ja sam to protumacio 
kao polozaje koje ce zauzeti njihovi kaburi! odlikama Alije ibn Ebu Taliba, r.a. 

1639. Prenosi se da je Sa'd ibn Ebu Vekkas, r.a., rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., je prilikom Bitke na Tebuku kao svog 
zamjenika (u Medini) odredio Aliju ibn Ebu Taliba, na sta mu je on 
rekao: 

- Boziji Poslanice, ostavljas me medu zenama i djecom!?... 

"Zar ne zelis", kazao mu je Poslanik, "da u odnosu na mene budes \x ^ -, <-i» rA/-\cli-l ■i«:i m/3nf« 736 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRl ibn nekog "GdjejeAlii 

- Boziji Poslan 

"Posaljite 
doveli. Boziji Poslinik 
dovu i on je ubrzo 
Poslanik njemu urucio 

- Boziji Poslanice 

"Idi polahko", 
podrucje. Zatim i 
nalaze prema 
uputi samo jedno^ ill Bo^;U; Ebu Talib?" 
ce - odgovorili su - nesto se zali na oci. 

po njega!" - rekao je Poslanik, i oni su mu ga 

, a.s., je pljucnuo u njegove oci, za njega uputio 

bio dobro, kao da ga nista nije ni boljelo. Zatim je 

zastavu, a Alija, r.a.,je rekao: 
, borit cu se protiv njih sve dok ne budu poput nas! 
kazao mu je Poslanik, "dok ne zades u njihovo 
pozovi u islam i upoznaj ih kakve im on obaveze 
, jer, AUaha mi, bolje ti je da Allah preko tebe 
covjeka, nego da imas najbolje blago!" 1641. Prenosi 

- Za namj 
Mervanove i on je 
na Aliju. Kad je 

- Ako neces to, 
Sehl je rekao: 

- Aliji, r.a.,nije 
je najdraze kad bi se daje Sehl ibn Sa'd, r.a., rekao: 
ijesnika Medine imenovan je neki covjek iz porodice 
pozvao Sehla ibn Sa'da i od njega zatrazio da huli 
Sehl to odbio, on mu je rekao: 

onda reci: - Allah prokleo Ebu Turaba! 

bilo drazeg imena od imena Ebu Turab* i bilo mu 
ga neko njime zovnuo! MUSLIIVIOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 737 Boziji Poslanik, a.s. Je otisao do njega a on je lezao. S jedne strane 
mu je bio spao ogrtac pa mu se na torn mjestu bila zemlja zalijepila. 
Boziji Poslanik, a.s., ga je brisao i govorio: 

"Dizi se, Ebu Turabe! Ustaj, Ebu Turabe!" 

1642. Prenosi se da je Ebu Osman rekao: 

- U nekim od tih dana, u kojima je Boziji Poslanik, a.s., ratovao, 
niko nije ostajao s Bozijim Poslanikom, a.s., osim Talhe i Sa'da (kako 
su pricala njih dvojica)! odlikama Ez-Zubejra ibn el-Avama. r.a. 

1643. Prenosi se od Muhammeda ibn el-Munkedii a da je cuo 
Dzabira ibn Abdullaha, r.a., kad je rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., je na dan Bitke na Hendeku pozivao i 
podsticao Ijude na borbu pa se prijavio Ez-Zubejr. Zatim ih je opet 
podsticao i ponovo se javio Ez-Zubejr pa jos jednom i opet Ez-Zubejr! 
Vjerovjesnik, a.s., je tada rekao: 

"Svaki vjerovjesnik je imao svoje pomagace (apostole), a moj 
pomagac je Ez-Zubejr!" 738 Zekijjuddin Abdulazim EL-I\AUNZ1RI - Allaha mi, Bdziji Poslanik, a.s., mi je tada spomenuo oba svoja 
roditelja; rekao je: 

"Zalog su ti mcyi, i otac i mati!" 1645.0dUrve - Tvoji roditeiji 
i Poslaniku nakon ibn ez-Zubejra se prenosi da mu je Aisa, r.a., rekla: 

iu, Allaha mi, bili od onih koji su se odazvali Allahu 
sto su zadobili rane! 

U jednoj drugoj predaji stoji: - Mislilaje na Ebu Bekra i Ez-Zubejra. 

6 odlikama Talhe i Ez-Zubejra^ r.a. 

1646. Od Ebu rlurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
jedanput stajao na brdu Hira pa se ono pocelo tresti. 

"Smiri se, Hirs", rekao je Boziji Poslanik, a.s., "jer na tebi nije 
niko drugi doli vjeroyjesnik, ili siddik, ili sehid!" 

Na brdu su tadi bili: Vjerovjesnik, a.s., Ebu Bekr, Omer, Osman, 
Alija, Talha, Ez-ZulDejr i Sa'd ibn Ebu Vekkas, r.a. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 739 1648. Od Amira ibn Sa'da, koji to kazuje od svoga oca, se prenosi 
daje Vjerovjesnik, a.s., njemu, u Bid na Uhudu, spomenuo oba svoja 
roditelja. On kaze: 

- Jedan idolopoklonik je upao medu muslimane i medu njima 
napravio pravi pokolj pa je Vjerovjesnik, a.s., njemu i ekao: 

"Bacaj, zalog su ti moji i otac i mati!" 

- Ja sam prema njemu - kaze on - odapeo strijelu koja nije imala 
ostrog siljka, pa sam ga pogodio u bok i on je pao. Tad mu se otkrilo 
njegovo sramotno mjesto, a Boziji Poslanik, a.s., se tako nasmijao da 
sam mu ja vidio zadnje kutnjake! 1649. Od Mus'aba ibn Sa'da, koji to kazuje od svoga oca, r.a., se 
prenosi daje o njemu objavljeno vise ajeta u Kur'ana. On kaze: 

- Sa'dova majka se zaklela da s njim vise nece progovoriti ni rijeci 
sve dok ne porekne svoju vjeru te da nece nista ni jesti ni piti. Rekla 
muje: 

- Tvrdis da ti je Allah naredio dobrocinstvo prema roditeljima, pa 
evo, ja sam ti majka, ija ovo trazim od tebe!? 

On kaze: 

- Tako je provela tri dana a onda se, iscrpljena, onesvijestila. 740 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI rnu: LSVCJ "Vrati je tamo 
nazad pa kad sanji 
sakupljeni plijen, u 
Poslaniku i opet je 

"Vrati je tamo 

Tada je Allah 

On kaze: 

- Ja sam se 
dosao, rekao sam 

- Pusti me da 

- Onda polovinji 

- Onda trecinu! 
dopustena. 

On jos kaze: 

- Naisao sam najjedn 

- Dodi da ti dadnemo 
prije nego sto je vino 
pred njima pecena 
pio, a onda spomei|iuo 

- Muhadziri su odakle si je uzeo!" - rekao mi je i ja sam otisao 
je htio baciti na mjesto na kojem se nalazio 
meni se nesto pobunilo i ja sam se ponovo vratio 
zatrazio za sebe. On mi je ostro rekao: 
<t)dakle si je uzeo!" 
trzviseni objavio: Pitaju te o plijenu... (El-Enfal, 1.) 

razbolio pa sam poslao po Vjerovjesnika, a.s. Kad je imetak podijelim kakojahocu! - no onje to odbio. 

!? - rekao sam pa je on i to odbio. 

- upitao sam i onje zasutio. Kasnije je trecina bila lU grupu ensarija i muhadzira i oni su mi rekli: 

hrane i da ti vina natocimo! - a to je bilo 
zabranjeno. Ja sam otisao kod njih u vrt, kad 
devina glava i mjesina s vinom. S njima sam jeo i 
ensarije i muhadzire. 

bolji od ensarija! - rekao sam, ajedan covjek je J, 

N\USU!V\OVA ZBIRK/\ HADISA (SAZETAK) 741 to jako dojmilo i on se bio zamislio. Uzviseni Allah je tim povodom 
objavio: / ne tjeraj od sebe one koji se ujutro i navecer Gospodaru svome 
mole zelec'i naklonost Njegovu! (El-En'am, 52.) 

odlikama Ebu Ubejde ibn el-D2erraha, r.a. 

1651. Prenosi se daje Huzejfe, r.a., rekao: 

- Stanovnici Nedzrana su dosli kod Bozijega Poslanik:a, a.s., i rekli mu: 

- Boziji Poslanice, posalji nam jednog pouzdanog covjeka! - i on 
im je rekao: 

"Doista cu vam poslad covjeka plaho pouzdana, plaho pouzdana!" 
Ljudi su izgledali ko ce to bid i on je poslao Ubejdu ibn el-Dzerraha! 

odlikama Hasana i Husejna, r.a. 

1652. Prenosi se daje Seleme ibn el-Ekve', r.a., rekao: 

- Ja sam vodio Vjerovjesnikovu mazgu Sehbau, na kojoj je bio 
Allahov Vjerovjesnik, a.s., te Hasan i Husejn, sve dok ih nisam uveo u 
Vjerovjesnikovu odaju. Jedanje bio ispred, a drugi iza njega! 


742 odlikama Fatime. r.a., kderke Bofijega Poslanika, a.s. 1654. Od Mis^ 
EbuTalib, r.a.,bio 
Fatimom, 
r.a., otislaje do 

- Tvoj narod 
Alija zeni kcerku 

Misver kaze: 

- Vjeroyjesnik, 
sehadet; zatim je 

"Prijedimo na 
meni obratio i povj 
je krv i ja ne zelim 
Bozijega Poslanika 
Zajedno kodjednog 

Potom je Alija, Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI era ibn Mahreme, r.a., se prenosi da je Alija ibn 
zaprosio Ebu Dzehlovu kcerku, a vec je bio ozenjen 
Vjerovj(^snikovom, a.s., kcerkom. Kad je to cula Fatima, 
Vjerovjesnika, a.s., i rekla mu: 

piica da se ti nec'es naljutiti zbog svojih kceri, a evo 
ibu Dzehla! 

a.s., je tada ustao i ja sam cuo kad je izgovorio 
rbkao: 

l:emu. Ja sam ozenio Ebu-1-Asa ibn er-Rebi*a, on se 

erovao mi, a Fatima, kcerka Muhammedova, moja 

da je dovode u iskusenje. Tako mi AUaha, kcerka 

i kcerka AUahova neprijatelja se nikada nece naci 

covjeka!" 

r.a., odustao od prosnje. 1655. Prenosi se daje Aisa, r.a., rekla: 

- Sve zene Vjerovjesnikove, a.s., su bile kod njega, nijednajos nije 
bila otisla. Utom je izbila Fatima, r.a., a njen hod se niucemu nije 

i:i 11 i^T*^:^-- T»i*i T7- t • • 1 T » V MUSLIWIOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 743 Kad je Boziji Poslanik, a.s., umroja sam joj rekla: 

- Zaklinjem te pravom koje ja imam kod tebe, nisi mi ispricala sta 
ti je rekao Boziji Poslanik, a.s:! 

- Da, sada ti mogu red - rekla je. - Kad mi je prvi put sapnuo na 
uho, rekao mi je da ga je Dzibril svake godine preslusavao Kur'an 
jedanput ili dvaput,* i da ga je tada dva puta preslusao. 

"I mislim", rekao je, "da mi se primakao smrtni cas, pa se cuvaj 
Allaha i budi strpljiva - Divan sam ti ja prethodnik bio!" 

Ja sam nato, kako si vidjela, zaplakala, pa kadje vidio moju zalost, 
opet mi je sapnuo na uho. 

"Fatima, zar ti nije dosta to sto ces biti medu najuglednijim zenama 
vjernicama ili medu najuglednijim zenama ovoga Ummeta?!" 

Nato sam se ja, kako si vidjela, nasmijala! odllkama Vjerovjesnikove, a.s., porodice 

1656. Prenosi se daje Aisa, r.a., rekla: 

- Boziji Poslanik, a.s., je izasao jednogajutra, a oa njemu je bio 
vunen ogrtac isaran crnim vlaknima. Ondaje dosao Hasan, sin Alijin, 
i on gaje stavio pod ogrtac, zatim je dosao Husejn paje i on usao sa 
njim; potom je dosla Fatima, r.a., i on je i nju stavio pod ogrtac i na 744 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZtRI st2.ri vaiTi Zejde, zbilja si 
Bozijega Poslanika^ 

- Braticu moj - 
sam u dubokoj 
pojmio od Bozijegk 
prihvatite, a sto 

Zatimje rekao 
nam govoriti, kod 
Medine. Izrazio je 
pa nam upucivao 

"Prijedimo na 
c'e stici izaslanik 
dvije velicanstvene 
uputa i svo svjedo 
drzite! - pa je nasta 
njom. Zatimje 
pogledu moje 
porodice!" Tri 

Husajn mu je 

-Akojenjegov^ 
njegova porodica? 

On mu je odgoVono: mncjgo dobro iskusio, pa hajde, kazuj nam sta si cuo od 
a.s.! rekao mu je on - moje su godine poodmakle i vec 
osti pa sam dijelom zaboiavio ono sto sam bio 
Poslanika, a.s. Zato, ono sto vam ispricam, vi to 
ne ispricam, pa nemojte me time obavezivati. 

- Jedanput je Boziji Poslanik, a.s., ustao i poceo 
jedne vode po imenu Humma, izmedu Mekke i 
zahvalu AUahu i izrekao Mu primjerenu pohvalu, 
ptouke i opominjao. Onda je kazao; 

stvar! Zar ne, Ijudi, da sam i ja samo covjek! Uskoro 

Gospodara i ja c'u se odazvati. Vama ostavljam 

stvari. Prva od njih je AUahova knjiga. U njoj je sva 

])a dobro prihvatite AUahovu knjigu i cvrsto se nje 

no podsticati na Allahovu knjigu i razvijati zelju za 

: "I moja porodica! Podsjec'am vas na Allaha u 

ice! Podsjec'am vas na Allaha u pogledu moje 

e ponovio. moga rekao 
porod 
puta j nikao: porodica, Zejde? Zar to nisu njegove zene?! Ko je (V\USLllV\OVA ZBtRKA HADISA (SAZETAK) 745 "Tri noci sam te sanjao: dovodio mi te melek zaogrnutu u 
skupocjenu svilu i govorio mi: - Ovo ti je zena! Ja sam otkrivao lice te 
zene i to si bila ti pa sam govorio: - Ako je ovo od Allaha, On c'e to i 
realizirati!" 

1659. Od Aise, r.a., se prenosi dajoj je Boziji Poslanik, a.s., rekao: 
"Ja, doista, znam kada si ti sa mnom zadovoljna, a kad si Ijuta na 
mene!" 

- Odakle to znas?! - upitala sam. 

"Kad si sa mnom zadovoljna", odgovorio je, "ti tada reknes: - Ne, 
tako mi Muhammedova, a.s., Gospodara! - a kad si Ijuta na mene, 
reknes: - Ne, tako mi Ibrahimova Gospodara!" 

- Jest, Allaha mi, Boziji Poslanice - rekla sam mu - no, ja tada 
izbjegavam samo tvoje ime! 1660. Od Aise, r.a., se prenosi da se ona igrala s djevojkama 
(lutkama) kod Bozijega Poslanika, a.s. 

- Meni su - kaze ona - dolazile moje prijateljice pa su se krile od 
Bozijega Poslanika, a.s., a Boziji Poslanik, a.s., ih je diskretno slao 
meni! 746 sut - Boziji Poslanice 
te da budes 
prev.)! - aja sam 

Boziji Poslanik 

"Eh, kceri, zar 

- Dakako da 
"Pa voli i ovu!' 
Cuvsi to od 

do Poslanikovih 
rekao Boziji 

- Ne vidimo da 
pa hajde se opet 
zene preklinju da 

- Bogami mu 
Aisa dalje kaze 

- Potom su Vj 
r.a., Vjerovjesniko\^u 
kod Bozijega 
bila bolja u vjeri od 
u govoru, daje vise 
da se vise zrtvovala L Poslaaika. An-,u,, „-„.:x .. Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - reklaje - tvoje su me zene poslale do tebe, mole 
prav^dan u pogledu Ebu Kuhafme kcerke (tj. Aise, op. 
tjela. 

., a.s., jojje rekao: 

i ti ne volis ono sto ja volim?!" 

volim! - odgovorilaje. 

' - kazao jojje on. 

Poslanika, a.s., Fatimaje ustala i otisla nazad 
z^na te im ispricala sta je rekla ona, a sta je njoj 
Poslajiik, a.s. 

si nam bila i od kakve koristi! - kazale su joj one - 
|rati Bozijem Poslaniku, a.s., i reci mu: - Tvoje te 
iDudes pravedan u pogledu Ebu Kuhafme kceri! 
nikada necu govoriti o njoj! - odgovorilaje ona. vise erov /jesnikove, a.s., zene poslale Zejnebu bint Dzahs, 

zenu, koja se bila sa mnom nadmetala za mjesto 

., a.s., aja nikada nisam vidjela daje neka zena 

Zejnebe, da se vise bojala Allaha, daje bila iskrenija 

pazila na rodbinske veze, daje vise davala sadaku, 

za djelo kojim se nastojao steci sevap i pribliziti se T i; fVlUSLIMOVA ZBIRKA HADI5A (SAZETAK) 747 nadvladam! Posto sam se ja okrenula prema njoj, tako sam se okomila 
na nju dajoj nisam dala dahnuti! Boziji Poslanik, a.s., je, smijeseci se, 
rekao: 

"Ona je Ebu Bekrova kc'erka!" 

1663. Prenosi se da je Aisa, r.a., rekla: 

- Boziji Poslanik, a.s., je provjeravao redoslijed kod svojih zena 
govorec'i: "Gdje sam danas?... Gdje cu biti sutra?" - iscekujuci dan kad 
ce doci red na mene. I kad je po redu dosao dan da bude kod mene, 
Allah ga je uzeo Sebi na mojim prsima! 

1664. Od Aise, r.a., se prenosi daje ona cula Bozijega Poslanika, 
a.s., kako govori prije nego sto ce umrijeti, naslonjen na njena prsa; 
ona je osluskivala, a on je govorio: 

"Oprosti mi, moj Boze, smiluj mi se i pridruzi me (Sebi kao) 
Saputniku!" 1665. Od Aise, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., dokje jos 
bio zdrav, govorio: 

"Nijednom vjerovjesniku ne dode smrtni cas prije nego sto mu se 
pokaze nie^ovo mjesto u Dzennetu; zatim mu se da da izabere (da to 748 1666. Prenosi 

- Boziji Poslanik 
koju ce od zena 
Hafsu pa smo obje 
a.s., je isao sa mnc»m 

- Bi li ti nocas j 

- Dobro - rekla 
moju. Utomje 
Hafsa, pa joj je 
zaustavili. Ja sam 
se u meni probudila 
stala u zukvu i 

- Gospodaru, s 
je poslanik pa mu ; Boziji 1667. Od Ebu 

rekao: "Mnogi muskaijci 
dostigle samo Merj 
prednost Aise nad. 
ostalimjelima!" Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI 5e da je Aisa, r.a., rekla: 

, a.s., je kad bi polazio na put kockom odlucivao 

p(f)vesti sa sobom. Jedanput je kocka pala na mene i 

krenule sa njim. Kad bi se smrklo, Boziji Poslanik, 

i razgovarao, pa mi je Hafsa rekla: 

jahala moju devu, a ja tvoju, pa da vidimo i ti i ja!? 

sam i uzjahala Hafsinu devu, a Hafsa je uzjahala 

iji Poslanik, a.s., prisao mojoj devi, na kojoj je bila 

selam i s njom isao dalje sve dok se nisu 

osjecala veliku prazninu sto on nije pored mene pa 

Ijubomora. Kad su se zustavili, ja sam nogom 

[ govbrila: 

vezi mi kakva akrepa ja 1' zmiju da me ujede! Tvoj 
ne mogu nista red! Musaa, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s.. i su postigli savrsenstvo, a od zena su savrsenstvo 
ema bint Imran i Asija, zena Faraonova, dok je 
ostalim zenama poput prednosti potkrize nad IVIUSL1IV\0VA ZBIRKA HADISA (5AZETAK) 749 Druga je rekla: 

-Ja nista necu kazati o svome muzu, jer se plasim da cu ga zbrisati: 
ako bih ista kazala o njemu, kazala bih samo zalost i tugu! 
Trec'a je rekla: 

- Moj muz je glupi dugonja, ako ista progovorim, bit cu pustena, 
a ako budem sutjela, nit cu biti udata ni neudata! 

Cetvrta je rekla: 

- Moj muz je poput tihamske noci: niti je plaho vreo, niti je plaho 
hladan, niti se plasim njegove zlobe, niti mi smeta njegovo prisustvo! 

Peta je rekla: 

- Moj muz je, kad ude, kao panter,* a kada izade kao lav, i nikad 
ne pita za ono na sta je svikao! 

Sesta je rekla: 

- Moj muz kad jede sve pred sobom pomete, a kad pije sve iskapi; 
kad legne, umota se u posteljinu i okrene ustranu i nikad ne zavuce 
ruku pod moju haljinu da vidi tugu moju! 

Sedma je rekla: 

- Moj muz nikad ni u cemu nije bio uspjesan, nesposoban je spavati 
sa zenom i nista ne kopca; svaka bolest je i njegova bolest. S njim sam 
ili razbijene glave, ili s kakvim prijelomom, ili i sjednim i drugim zajedno! 750 marila zabavljanje i uvese 
c'e neka od njih 

Jedanaestaje 

- Moj muzje 
uha i nabreklost ir 
radost pokazuje. 
cemeru pa me je 
deve jece, gdje ima 
oguljenu hranu. 
Jutrom se izlezavah 
ni za cim vise 
kakva je ona?! Sve 
pravo. A sin Ebu 
tako uredena daje 
koljenica mlade 
ona?! Ona ima 
popunjena tijelom 
Ebu Zerrova, kakv;fei 
nam rasipala hran 
jedanput izasao 
jednu zenu s kojom 
su joj se pod pasorti 
ozenio se niome! javanje gostiju, op. prev.), one zasigurno znaju da 
za]dana biti! 

rekla: 

Eb svu Ta Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI lu Zerr. A kakavje Ebu Zerr? On je nakit mojega 

lojih misica. On me tako tetosi da mi i sama dusa 

Nasao me je u porodici s malim stadom, u jadu i 

L cinio stanovnicom mjesta gdje konji hrzaju, gdje 

puno goveda koja vrhu zito i gdje Ijudi jedu samo 

njegaja nikada za rijec izrecenu ne bijah ukorena. 

koliko htjedoh i takvo obilje za popiti imadoh da 

nisam. A majka Ebu Zerrova (moja svekrva), 

su joj ostave goleme i pune, a kuca prostranstvo 

Zerrov (moj sin Zerr), kakavje on?! Postelja mu je 

glatka kao oguljena palmina grana, a hrana mu je 

ja|ice. Kcerka Ebu Zerrova, moja kcerka, kakva je 

paznju svoga oca i majke, odjec'a joj je sva 

sto izaziva srdzbu njene komsinice. A sluzavka 

je ona?! Ta nije posvuda sirila nase rijeci, nije 

1 i nije razbacivala po kuci smece. Ebu Zerr je 

I se buckalo tek pomuzeno mlijeko pa je susreo 

su bila dva njena sincica, poput risova malih, koji 

igrali s dva njena nara..., pa je mene pusdo, a 

sam se, nakon nieea, udala za iednosr udednoff MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 751 - Cuo sam Bozijega Poslanika, a.s., kako kaze: 

"Najbolja njihova zena jesta Merjema bint Imran, i najbolja njena 
zena jest Hadidza bint Huvejlid!" 

Ebu Kerib kaze: - Veki je pritom (u vezi sa Merjemom) pokazao 
na nebesa i (u vezi sa Hadidzom) na Zemlju. 

1671. Prenosi se da je Ebu Hurejre, r.a., rekao: 

- Dzibril je dosao kod Vjerovjesnika, a.s., i rekao mu: 

- Boziji Poslanice, eto stize Hadidza; s njom ti dolazi i posuda sa 
zacinom, hranom ili picem, pa kad dode kod tebe, ti joj prenesi selam 
od Gospodara njena, a i od mene, i obraduj je dvorcem u Dzennetu 
od brusenih dragulja, u kojem nece biti ni buke ni make! 1672. Prenosi se da je Aisa, r.a., rekla: 

- Ni prema jednoj Vjerovjesnikovoj, a.s., zeni nisam osjetila 
Ijubomoru, osim prema Hadidzi, iako je nisam zatekla! Boziji Poslanik, 
a.s., bi, kad bi zaklao ovcu, govorio: 

"Posaljite mesa i Hadidzinim prijateljima!" 

Ja sam ga jedanput nesto naljutila, pa sam rekla: 

- Ih, Hadidza! 752 - Zar se jos sj 
viiica, koje vec <?cas neke Kurejsevicke starice, crvenih (bezubih) 
odWna nema!? Ta, Allah ti je dao bolju od nje! odlikarr^a Zejnebe, 2ene Vjerovjesnikove, a.s., majke 
pravovjemih, r.a. 1675. Prenosi 
Poslanik, a.s., rek^io 

"Od vas ce mi 

Pa su zene medu 
od nas je najduziL 
zaradivala i od toga 1676.0dEbu 

- Ako mozete, 
posljednji koji ce je 
svoju zastavu! ObaVijes 
Allahova Vjerovjes lik Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRl se od Aise, r.a., majke pravovjernih, da je Boziji 
o: 

se najprije prikljuciti ona koja ima najduzu ruku!" 
sobom mjerile koja od njih ima najduzu ruku. A 
ruku imala Zejneba, jer je ona svojim rukama 
davala sadaku!* odlikama Umm Seleme. 2ene Vjerovjesnikove, a.s., majke 
pravovjemih, r.a. O smana, koji se poziva na Selmana, se prenosi sljedece: 

likako nemojte biti prvi koji c'e uci na pijacu niti 

napustiti, jer je to sejtanovo popriste - tu on pobada 

ten sam daje Dzibril, a.s., jedanput dosao kod 

a, a.s., kadje kod njega bila Umm Selema. Tada MUSLIMOVA ZBIRKA HADI5A (SAZETAK) 753 odlikama Ummu Sulejm, majke Enesa ibn Malika, r.a. 

1677. Prenosi se da je Enes ibn Malik, r.a., rekao: 

- Vjerovjesnik, a.s., nije ulazio ni kodjedne zene, izuzev kod svojih 
supruga. Izuzetak je bila Umm Sulejm, i kad je upitan o tome, rekao 

"Ja, doista, saosjecam sa njom: njen brat je bio sa mnom kad je 
ubijen!" 

1678. Od Enesa ibn Malika, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, 
s.a.v.s., rekao: 

"Usao sam u Dzennet pa sam cuo nekakav tihi sum. - Ko je ovo? - 
upitao sam. Rekli su mi: - To je Gumejsa bint Milhan, majka Enesa 
ibn Malika!" odlikama Umm Ejmen, Vjerovjesnikove, a.s., robinje. majke 
EslemeibnZejda 

1679. Prenosi se da je Enes rekao: 

- Ebu Bekr, r.a., je nakon smrti Bozijega Poslanika, a.s., rekao 
Omeru, r.a.: 754 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRl odlikama Zejda ibn Harisa, r.a. 1680. Prenosi iba - Mi Zejda 
Zejd ibn Muhanimed 
objavljeno: Zovite 
(El-Ahzab, 5.) ie daje Ibn Omer, r.a., rekao: 

Harisa nismo nikako drukcije ni zvali nego 

(Zejd, sin Muhammedov), sve dok nije 

ih po ocevima njihovim, to je kod Allaha ispravnije! odiika ma Zejda ibn Harisa i Usame ibn Zejda, r.a. Omera, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., sa 1681. Od Ibn 
minbera rekao: 

" Ako se vi 
ibn Zejda), pajos 
onje, tako mi Allaha 
medu najdrazim 
stvoren za rukovodlenje 
Oporucujem varr 
Ijudi!" protijvite njegovom rukovodenju (tj. rukovodenju Usame 

lanije ste se protivili i rukovodenju njegova oca, a 

, bio stvoren za njega i bio mije, tako mi Allaha, 

Ijudima! I ovaj je (tj. Usame ibn Zejd) zbilja 

, i on mije, nakon svoga oca, medu najdrazima. 

njega, ta on vam je jedan od vasih najboljih od[ii<ama Bilala ibn Rebbalia, oslobodenog roba Ebu Belcra es- IVIUSLIMOVAZBIRKA HADISA (5AZETAK) 755 odlikama Selmana, Suhejba i Bilala, r.a 

1683. Od Aiza ibn Amra, r.a., se prenosi da je Ebu Sufjan, sa 
jednom grupom Ijudi, dosao kod Selmana, Suhejba i Bilala pa su mu 
oni rekli: 

- Bogme, AUahove sablje jos nisu, medu Allahovim neprijateljima, 
uzele sav svoj danak!* 

Ebu Bekr im je na to rekao: 

- Zar tako kazete sejhu Kurejsija i njihovom prvaku?! 
Potomje otisao kod Vjerovjesnika, a.s., pamu to ispricao. On mu 

je kazao: 

"Da ih nisi, Ebu Bekre, naljutio?! Ako si njih naljutio, naljutio si i 
svoga Gospodara!" 

Ebu Bekr je potom dosao kod njih i upitao ih: 

- Braco moja, jesam li vas mozda naljutio? 

- Nisi - odgovorili su oni - Allah neka ti oprosti, brate! 

odlici Enesa ibn Malika, r.a. 1684. Prenosi se da je Enes, r.a., rekao: •!__ T T_ "C„^^ -^^ ;^ A^■,T^^^ Irrt*^ 'Rz-ivii^fT-a Pr^clciniVa :a «; 756 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI 1685. Prenosi 

- Naisao je Bo^ij 
cula njegov glas pa je rekla: 

- Enesic, Boziji 
Boziji Poslanik, a.s 
na ovome svijetu, se daje Enes, r.a., rekao: 
iji Poslanik, a.s., i moja majka, Umm Sulejm, je Poslanice, zalog su ti moji i otac i mati! - pa je 
, za mene uputio tri dove. Ja sam dvije vec docekao 
k trec'oj se nadam na ahiretu! 1686. Sabit od 

- Boziji Poslanik 
djecacima. On nam 
tako zakasnio kod 

- Sta te je zadrzbilo? 

- Boziji Poslani] 

Ona me je 
tajna. 

- Nemoj da bi i 
Enes kaze: 

- Allaha mi, upi:al; Enesa, r.a., prenosi sljedece: 

a.s., je dosao kod mene, aja sam se igrao sa 
je nazvao selam i mene poslao po nesto pa sam ja 
svoje majke. 

? - upitala me je i ja sam joj rekao: 
k, a.s., me poslao po nesto! 

a po sta me je poslao, a ja sam rekao da je to ikome odao tajnu Bozijega Poslanika, a.s.! - rekla je. Sabi te, da sam ikome otkrio tu tajnu, otkrio bih je tebi! O odiikama O^fera ibn Fhu Taliha i Fc;mp hint M Impic. ra MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 757 Mi smo tako ostali sa njim, kasnije smo se vratili zajedno. Zatekli 
smo Bozijega Poslanika, a.s., gdje je osvojio Hajber, paje on i nas 
ukljucio u raspodjelu plijena - ili je rekao: paje i nama dao dio plijena 
- a nikome od onih koji su odsustvovali od osvajanja Hajbera nije 
dodijelio nista; daoje samo onimakoji su sudjelovali sa njim. Izuzetak 
su bill samo oni koji su bili na nasoj ladi, sa Dzaferom i njegovim 
Ijudima - i njima je dodijelio dio plijena. Neki Ijudi su nama, koji smo 
bili na ladi, govorili: 

- Mi smo prije vas ucinili hidzru! 

Utom je Esma bint 'Umejs, kojaje stigla sa nama, dosia u posjetu 
Hafsi, zeni Vjerovjesnikovoj, a.s., kojaje takoder, medu ostalima, isla 
Nedzasiju i dok je ona bila kod nje, dosao je Omer,, r.a. Ugledavsi 
Esmu, Omer je upitao: 

- Koje ova? 

- Esma bint 'Umejs - rekla je ona. 

-Je li Etiopljanka? - upitao je Omer. -Je li moreplovka? 
Kad je Esma odgovorila potvrdno, Omer je rekao: 

- Mi smo prije vas uciniii hidzru i stoga polazemo vece pravo na 
Bozijega Poslanika, a.s., od vas! 

Nju je to tako naljutilo da je izrekla krupnu rijec. 

- Lazes, Omere! - reklaje. - Vi ste, Bogme, bili s Bozijim Poslanikom, . • i_:i: 758 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Ona kaze: 

- 1 ja sam vidjel 
dolaze da me 
vece i draze od 

Ebu Burda upilaj - Vidjela sam 
ispricam ovaj hadis! a kako mi Ebu Musa i oni koji su bili na ladi mahsus 
ju za ovaj hadis i nista im na dunjaluku nije bilo 
orloga sto im je rekao Boziji Poslanik, a.s.! 

da je Esma rekla: 

Ebu Musaa kako trazi od mene da mu ponovo kaiie odlikama Abdultaha ibn Diafera ibn Ebu Taliba 1688. Prenosi 

- Kad je yjero>Hesnik 
se sa nama pa se 
Husejnom, r.a. - j 
tako bi nas nosio se daje Abdullah ibn Dzafer, r.a., rekao: 

, a.s., dolazio s nekog putovanja, susretao bi 
:ako jedanput susreo sa mnom, sa Hasanom ili sa 
j(^dnog bi ponio u naramku, a drugog na ledima, i 
uve dok nismo usli u Medinu! 1689. Prenosi se daje Abdullah ibn Dzafer, r.a., rekao: „ Ri^Tiii Priclrani Lr a c \f m(=>n^ if»rl:ir>mit nn<:aHin Ha ia^f^m i7a nif era WIUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 759 odlikama Abdullaha ibn Omera, r.a. 1691. Prenosi se daje Abdullah ibn Omer, r.a., rekao: 

- Kad bi neko za zivota Bozijega Poslanika, a.s., usnio kakav san, 
on bi ga ispricao Bozijem Poslaniku pa sam i ja pozelio nesto usniti i 
to ispricati Vjerovjesniku, a.s. Bio sam djecak, mlad momak, neozenjen 
i spavao sam u mesdzidu. Tako sam usnio kako me uzese dva meleka 
pa me odvedose u Vatru i ja vidjeh kako je savijena, poput bunara, i 
vidjeh da ima dva roga, bas kao u bunara (misli se na dva kamena 
stupa za koja se pricvrscuje drvo za koje se pricvrsd cekrk). Tu ugledah 
Ijude koje prepoznadoh te rekoh: 

- Utjecem se Allahu od Vatre! Utjecem se Allahu od Vatre! Utjecem 
se Allahu od Vatre! 

Onda njih dvojicu susrete neki (drugi) melek i on mi rece: 

- Ne boj se! 

Taj san sam ispricao Hafsi, a ona gaje ispricala Bozijem Poslaniku, 
a.s. Vjerovjesnik, a.s., je na to rekao: 

"Divan h je covjek Abdullah! Jos samo da hoc'e klanjaU nocu!" 
Salim kaze: 

- Abdullah je, nakon toga, nocu spavao samo malo. 760 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Kad je objavlj 
nesto pojedu i po^ 
vjeruju i dobra 
Poslanik, a.s., je 

"Receno mi je en Eijet: Nije vjemicima ni dobrociniteljima grijeh da 
ako se onog sto je njima zabranjeno cuvaju i ako 
cine... (El-Ma'ide, 93.) itd. do kraja ajeta, Boziji 
rrleni rekao: )piju 
djela da si ti jedan od njih!" 1693-a. Prenosi se daje Ebu Musa, r.a., rekao: 

- Ja i moj brat smo dosli iz Jemena i od tada smo svo vrijeme 
mislili da su Ibn Mesud i njegova majka ukucani Bozijega Poslanika, 
a.s. - tako su oni cesto bili kod njega i uz njega! kuc'i 1694. Prenosi 

- Bili smo u 
prijatelja, koji su 
Mesud je rekao: 

- Ne znam da j^ 
sto je Allah objavio 

Ebu Musa je 

- Kad si vec to 
odsutni i njemu je :ie daje Ebu el-Ahves rekao: 

fi Ebu Musaa sa jednom grupom Abdullahovih 
^ledali u Mushaf. Utom je Abdullah ustao, a Ebu Boziji Poslanik, a.s., iza sebe ostavio ikoga ko ono 
poznaje bolje od ovog ovdje stajaca! 

to kazao: 

rekao - pa on je prisustvovao kad smo mi bivali 
davano dopustenje i onda kadje nama uskracivano! MUSLIMOVAZBIRKA HADISA (SAZETAK) 761 1696. Prenosi se da je Mesruk rekao: 

- Bill smo kod AbduUaha ibn Omera, r.a., pa smo spomenuli neki 
hadis od Ibn Mesuda a on je rekao: 

- Tog coyjeka ja jos uvijek volim, nakon sto sani nesto cuo od 
Bozijega Poslanika, a.s. C^luo sam, naime, kad je rekao: 

"Ucite Kur'an od cetverice Ijudi: od Ibn Umm Abda (tj. Ibn 
Mesuda, op. prev.), - njegaje prvog spomenuo! - od Ubejya ibn Ka'ba, 
od Salima, Ebu Huzejfma oslobodenog roba, i od Muaza ibn Dzebela!" 

odllci Abdullaha Ibn Amra Ibn Harama, r.a. 

1697. Prenosi se da je Dzabir ibn Abdullah rekao: 

- Moj otac je poginuo u Bid na Uhudu pa sam ja stao skidati 
prekrivac s njegova lica i plakati nad njim. Ljudi su mi to branili, no 
Boziji Poslanik, a.s., nije. I Fatima, kcerka Amrova, plakala je za 
Amrom pajoj je Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Plakala ti za njim ili ne plakala, njega su meleci natkriljivali svojim 
krilima sve dok ga vi niste podigli!" odlicl Abdullaha Ibn Setama, r.a. 762 On je isao, i 
kucu. Ja sam pok 

- Sta ti treba, 

- Cuo sam Ijud 
dzennetliju, neka 
- rekao sam. kadj ucao je bio skoro na izlazu iz Medine, usao je u svoju 
kod njega i on mi je dopustio da udem. 
bjratic'u? - upitao je. 

sta govore kad si odlazio od njih: - Ko zeli vidjeti 
pbgleda ovoga coyjeka! - pa sam pozelio biti s tobom! - Bog najbolje 
zbog cega su tako 
neko i rekao mi: me - Ustani! - pa 
svoje lijeve strane, 
zaputiti se njima, 

- Ne idi tim 

Is torn, sa svoje 
putove i onaj mi 

- Idi ovim puto 
Tako me je do^|eo 

- Penji se! - i ja 
straznjicu. Tako 
nekakva stupa ciji j 
je bila nekakva halka Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI zna ko su dzennedije - kazao je on - a ja cu ti red 
govorili. Jedanput mije, dok sam ja spavao, dosao uzeo za ruku i ja sam posao sa njim. Utom, sa 
ugledah ravne, dobro utabane putove pa namjerih 
onsij mi rece: 

putjovima, to su putovi onih Ujevih! 

desne strane ja vidjeh ravne i prave, dobro utabane 
rece: 

vima! 

na neko brdo, i rekao mi: 
sam, kad god bih pokusao popeti se, padao na 
• vi^e puta. Potom me je negdje vodio i doveo me do 
vrh bio u nebu a donji dio u zemlji i u cijem vrhu MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 763 odlici Sa'da ibn Muaza, r.a. 

1700. Od Dzabira ibn Abdullaha, r.a., se prenosi da je Boziji 
Poslanik, a.s., kad je dzenaza Sa'da ibn Muaza bila pred njima, 
rekao: 

"Ovoj dzenazi se zatresao Prijesto Milostivoga!" 

1701. Prenosi se da je El-Beraa, r.a., rekao: 

- Bozijem Poslaniku, a.s., je poklonjen jedan svilen ogrtac, pa su 
ga njegovi ashabi stali pipkati i diviti se njegovoj mehkoc'i. 

"Zar se divite mehkoc'i ovoga", rekao imje Poslanik, "a rupci Sa'da 
ibn Muaza u Dzennetu su i bolji i meksi od ovog!?" odlikama Ebu Talhe el-Ensarija i njegove 2ene Umm Sulejm, r.a. 

1702. Prenosi se da je Enes, r.a., rekao: 

- Ebu Talhi je umro sin kojeg je imao s Umm Sulejm i ona je 
svojima rekla: 

- Nemojte Ebu Talhi reci za sina, dok mu to ja ne reknem! 
Zatimje on dosao i ona muje stavila veceru, paje jeo i pio. Onda 

^A\u Vqo nikaHa raniie. i on ie s niom stupio u intimni i t-\rtn itrf^r 764 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Neka Allah vama dvoma blagoslovi buduceg clana koji ce se roditi 
iz vase posljednje noci!" 

'a. Potom je Boziji Poslanik, a.s., bio najednom 
putovanju, na kojem je bila i ona, a on, kad bi s putovanja dolazio u 
Medina, ne bi ulazio direktno (nenajavljeno) dok se ne bi prije 

se primaknuli Medini, nju su obuzeli porodajni 
bolovi i Ebu Talha se, usljed toga, morao zadrzati, dok je Boziji 
Poslanik, a.s., nastavio put. Ebu Talha je govorio: 

- Ti, Gospodari;., dobro znas daja volim izaci s Tvojim Poslanikom 
kad god on izade, i da volim s njim uci kad god on ude a, kako vidis, 
evo sam sada sputan! 

Umm Sulejm je govorila: 

- Ebu Talha, ja ae osjecam ono sto sam osjec'ala. Kreci! 

I mi smo posli Kad su stigli, nju su ponovo obuzeli porodajni 
bolovi i rodila je djecaka. Meni je moja majka rekla: 

- Enese, neka ga niko ne doji sve dok ujutro ne odes sa njim kod 
Bozijeg Poslanika, a.s.! 

Kad je svanulo, ja sam ga ponio i s njim otisao kod Bozijega 
Poslanika, a.s. Zatekao sam ga kako drzi zeljezo za zigosanje pa kad 
me je ugledao, rekao je: 

"Sigurno je Umm Sulejm rodila?!" MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 765 - Za vrijeme Bozijega Poslanika, a.s., cetverica su sakupila (naucila 
napamet) citav Kur'an i svi su bill ensarije. To su: Muaz ibn Dzebel, 
Ubejj ibn Ka'b, Zejd ibn Sabit i Ebu Zejd. 

Katade kaze: 

-Ja sam Enesa upitao ko je Ebu Zejd, i on mi je rekao: 

- Jedan od mojih amidza. odlici Ebu Zerra el-Gifarija, r.a. 

1704. Od AbduUaha ibn Samita se prenosi da je Ebu Zerr, r.a., 
pricao: 

- Mi smo krenuli od naseg plemena Gifar, koje je dopustalo borbu 
u svetom mjesecu. Posli smo: ja, moj brat Unejs i nasa majka. Svratili 
smo do naseg dajdze i on nas je lijepo primio i pocastio. To je kod 
njegova naroda izazvalo zavist pa su rekli: 

- Kad ti odes od kuce, Unejs tvojim ukucanima pravi neprilike! 
Kad je dosao kuci, dajdza je nama prenio to sto mu je receno i ja 

sam mu rekao: 

- Tvoje dosadasnje gostoprimstvo prema nama tije zagorcalo zivot! 
Vise se necemo sakupiti kod tebe! 766 - Tamo kud bi 
Klanjao bih nocni 
poput ponjave, 

Unejs mi je 

-Ja u Mekki i 
odsutan! 

Tako je Unejs 
dosao, ja sam ga 

- §ta si uradio? 

- Susreo sam u 
ga Bog Uzviseni 

- Pa sta Ijudi 

- Govore - reks. 
pjesnik. Rekao je: 

- Ja sam slusao 
Govor koji on 
se ne uklapa ni u 
Boga, on kazuje i 

- Sada ti sacekai 

Kad sam dosao 
upitao ga: Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIR! me okrenuo Gospodar moj uzviseni! - rekao je. - 
namaz i kad bi vec bio kraj noci, prostro bih se 
sv^ dok se Sunce ne bi diglo nada mnom! 
rekao: 
imam neku obavezu, pa me zamijeni dok ja budem 

otisao u Mekku, i dugo se zadrzao. Kadje konacno 
upitao: Mekki jednog covjeka koji je tvoje vjere. Tvrdi da 
salje kao poslanika! 

govore o njemu? - upitao sam. 

io je - pjesnik, vrac, carobnjak... - a i Unejs je bio 

govor vraceva - to sto on govori je nesto drugo. 
kazi je ja sam uporedio sa svim vrstama pjesnistva i on 
jednu vrstu; nije istina da je to poezija. Tako mi 
ispnu a oni iznose lazi! 

mene - rekao sam ja - da odem tamo i pogledam! 

u Mekku, potrazio sam najslabijega medu njima i (V\USLIIV\OVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 767 - Vjencajte ih jedno za dmgo! - no one nisu prekidale svqje molitve. 
Kad su i drugi put dosle do mene, ja sam rekao: 

- Penis kao drvo tvrd u vagini! Ne govorim u alegoriji! 
One su tada otisle, ledima okrenute, govoreci: 

- Kako nema nikoga od nasih!? 

Utom im je ususret naisao Boziji Poslanik, a.s., i Ebu Bekr. 

- Sta je vama? - upitali su ih. 

- Tamo izmedu Kabe i njenih pokrivaca - rekle su one - ima jedan 
sabejac. 

"Sta vam je rekao?" - upitao je Poslanik. 

- Rekao nam je nesto odvec ogavno - kazale su. 

Ondaje dosao Boziji Poslanik, a.s., i dotakao Crni kamen, a potom 
je sa svojim pratiocem cinio tavaf oko Kabe. Zatim je klanjao pa kad 
je zavrsio sa namazom - kaze Ebu Zerr - ja sam bio prvi koji ga je 
pozdravio islamskim pozdravom! Rekao sam: 

- Es-selamu alejke, Boziji Poslanice! 

"Ve alejke, ve rahmetullah!" - odgovorio je on. "Ko si ti?" 

- Iz plemena sam Gifar - kazao sam. On je mahnuo rukom i prste 
spustio na celo. Ja sam pomislio: Nije mu drago sto potjecem iz Gifara?! 
Posao sam ga uzeti za ruku, ali me je njegov pratilac zaustavio, buduci 


768 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI I Boziji Poslanik 
Bekr, r.a., je otvorio 
je to prva hrana kc j 
a zatim otisao do 

"Meni je pokazknajed: 
da bi to najprije mogao 
meni - ta mozda ce 
to!?" ik, a.s., i Ebu Bekr su krenuli a i ja sa njima! Ebu 
vrata i stao nam dohvacati grozdice iz Taifa. Bila 
ju samjeo u Mekki. Onda sam ostao neko vrijeme 
liozijega Poslanika, a.s. On mi je rekao: 

na zemlja u kojoj ima mnogo palmi; mislim 

biti Jesrib. Hoces li ti svoj narod izvijestiti o 

te Allah uciniti od koristi im, a tebe nagraditi za Ja sam potom 
uradio. otisao kod Unejsa i on me je upitao sta sam ja - Uradio sam tb - rekao sam - da sam primio islam i poyjerovao 
Poslaniku! ti prema tvojoj vjeri - kazao je on. - 1 ja primam 
Poslaniku! -Ja nemam odbojnos 
islam i vjerujem 

Utom nam je 

- Ja nemam 
vjerujem Poslanikii 

Onda smo uzjahal 
je njih primilo islam 
Druga polovica je 

- Kad Boziji Poslanik, a.s., dode u Medinu, i mi cemo primiti islam! prisla nasa majka, i rekla: 
odbojnosti prema vasoj yjeri i ja prihvacam islam i 

[i na deve i otisli do naseg plemena Gifar. Pola 
, a predvodio ih je Ejma ibn Rehada, njihov prvak. 
1 rekla: MUSLIIV\OVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 769 - Uzjasi i otidi tamo do one doline pa mi ispricaj o torn covjeku 
koji tvrdi daje vjerovjesnik i da mu s neba stize objava! Poslusaj nesto 
od onog sto kazuje, pa mi onda dodi! 

Tako je on otisao u Mekku i poslusao sta govori Poslanik, a potom 
se vratio Ebu Zerru. 

- Vidio sam da zahtijeva plemenit moral - rekao mu je - i kazuje 
nesto sto nije poezija! 

- Nisi ucinio ono sto sam ja htio! - rekao je Ebu Zerr, spremio se i 
uprtio jednu svoju pohabanu mjesinu s vodom i tako otisao u Mekku. 
Prisao je Haremu i tu tragao za Vjerovjesnikom, a.s., premda ga nije 
poznavao, a bilo mu je mrsko pitati za njega. Tako ga je uhvadla i noc 
paje legao spavati. Primijedo gaje Alija i vidio daje stranac. Vidjevsi 
ga, on je posao s njim i nijedan od njih nista nije pitao onog drugog 
sve dok nije svanulo. Onda je Ebu Zerr uzeo svoju mjesinicu i svoju 
putnu spremu i opet se primakao Haremu. Tu je ostao cijeli taj dan, 
no Vjerovjesnika, a.s., nije vidio. Kad se spustila noc, on se opet vratio 
tamo gdje je lezao, a pored njega je ponovo naisao Alija, r.a. 

- Zar ovaj covjek ne zna gdje ce nociU? - pomislio je. On ga je 
podigao i poveo sa sobom i jedan drugoga nista nisu pitali. Isto je 
bilo i treceg dana pa gaje Alija, r.a., opet podigao a zatim ga upitao: 

- Zar mi neces kazati sta te je to dovelo ovamo? 


, iiT-mt-tt-i 1^ _ -rio Irorl 770 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI loam - Tako mi Onoba 
ja cu to pred svima 

Zatim je izasao 

- Eshedu en la i 
resuluhu! (Svjed 
da je Muhammed 

Ljudi su tada 
Utom je prisao E! 
njega. 

- Tesko li vam 
trgovacki put za 

Tako gaje izbak/io 
glasno viknuo, kao 
pretukli ga pa se u cijoj je ruci moja dusa - odgovorio mu je on - 
njima glasno kazati! 
, pa kad je prisao Haremu, iz sveg glasa je viknuo: 
\ahe illallah ve eshedu enne Muhammeden abduhu ve 

da nema drugog boga osim Allaha i svjedocim 
Boziji poslanik!) 

nasrnuli na njega tako da su ga oborili na zemlju. 
-Abbas ibn Abdulmuttalib, r.a., i nadnio se nad se 
Sam rad ! - rekao im je. - Zar ne znate da je iz Gifara, a vas 
prolazi kroz njihovo podrucje?! 

od njih. Isto se ponovilo i sljedec'eg dana: on je 
i prethodnog dana, a oni su nasrnuli na njega i 
njega nadnio El-Abbas i spasio ga! odlici Ebu Musaa el-B'arija, r.a. 1706. Prenosi 
- Bio sam kod 
izmedu Mekke i 
Poslaniku, a.s., se daje Ebu Musa el-Es'ari, r.a., rekao: 
liozijega Poslanika, a.s., kad se zaustavio u Dzi'rani, 
Medine. S njim je bio i Bilal i utom je Bozijem 
dosao nekakav beduin i rekao mu: MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 771 Oni su potom uzeli posudu i ucinili onako kako im je rekao Boziji 
Poslanik, a.s., a iza zastora ih je zovnula Umm Selema: 

Ostavite i svojoj majci malo toga iz posude! - pa su malo ostavili i 
njoj! odlici Ebu Musaa i Ebu Amira el-E§*arija, r,a. 

1707. Od Ebu Burde, koji to kazuje od svoga oca, se prenosi 
sljedece: 

- Kad je Vjerovjesnik, a.s., zavrsio s Hunejnom, Ebu Amira je s 
vojskom poslao u Evtas. Tamo se on sukobio s Durejdom ibn es- 
Simmom, pa je njega ubio a njegove Ijude je Allah ucinio porazenima. 

Ebu Musa kaze: 

- 1 mene je poslao s Ebu Amirom. On je bio pogoden u koljeno a 
pogodio gaje strijelom neki covjek iz plemena Benu Dzusem. Strijela 
muje tesko povrijedila koljeno. Ja sam mu prisao i upitao ga: 

- Amidza, koji te je pogodio? - i on mi je pokazao. 

- Vidis onoga tamo? - rekao je. - On me ubi. On mie je pogodio! 

- 1 ja sam se upravio prema njemu uzevsi ga sebi za cilj. Kad sam 
ga sustigao, i kad me je ugledao, okrenuo se i poceo se udaljavati. Ja 772 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Zatim je mene 
Kad sam se vratio 
ga u kuc'i, na 
na objema 
sino prosli i sta 
molbu da mu od 
na to zatrazio vod^ 

"Boze moj, 
ispod njegovih 
Sudnjem danu i 
mnogih drugih Ij 

Ja sam rekao: 

- Uputi dovu i 

"Boze moj, Ti 
Sudnjem danu ga 

Ebu Burda 

-Jednu dovu je odredio da vodim Ijude i nemalo iza togaje umro. 

Vjerovjesniku, a.s., usao sam kod njega i zatekao 

prasrljavu lezaju bez postelje, tako da mu se na ledima i 

stranantia tijela ocrtavao pijesak. Ispricao sam mu kroz sta 

zbilo s Ebu Amirom i prenio sam mu njegovu 

Allaha zaisce oprost grijeha. Boziji Poslanik, a.s., je 

, abdestio se a onda digao ruke i izrekao dovu: 

opirosti Ubejdu Ebu Amiru!" - i ja sam vidio bjelinu 

pazuha. Zatim je dodao: "Boze moj, ucini ga na 

iznid mnogih drugih Tvojih robova, (ili je kazao: iznad Ijudi) nt" za mene, Boziji Poslanice! - i on je izrekao dovu: 

Abdullahu ibn Kajsu oprosti njegove grijehe i na 
uvedi u lijepo boraviste!" L kaze uputio za Ebu Amira, a drugu za Ebu Musaa. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 773 - Sacekaj tu, Ebu Hurejre! - i ja sam cuo buckanje vodom. Ona se 
je okupala, obukla svoju kosulju i u hitnji zaboravila metnuti svoju 
mahramu, zatim je otvorila vrata i rekla: 

- Ebu Hurejre, ja svjedocim da nema drugog boga osim Allaha i 
svjedocim da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik! 

Ja sam onda ponovo otisao do Bozijega Poslanika, a.s., placuci od 
srec'e. 

- Radosna vijest, Boziji Poslanice! - rekao sam mu. - Allah je uslisao 
tvoju dovu - uputio je majku Ebu Hurejrinu! 

On je AUahu izrazio zahvalnost i izrekao Njemu primjerenu 
pohvalu. 

"Dobro je!" - rekao je, aja sam dodao: 

- Boziji Poslanice, hajde zamoli Allaha da mene i moju majku ucini 
milim Njegovim robovima yjernicima a da i njih ucini milim nama! 

Nato je Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Boze moj, ucini ovog Tvog malog roba (tj. Ebu Hurejru) i njegovu 
majku milim Tvojim robovima vjernicima, a i njih njima omili!" 

- Od tada - kaze Ebu Hurejre, r.a., - nije bilo nijednog vjernika koji 
je samo cuo za mene, a da me nije zavolio, cak ako me nije ni vidio! t ^r\n y^ i 


774 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI na pijaci, dok sair 
bio uz Bozijega 
odsutni i pamtio 
Poslanik, a.s., 

"Ko ce od vas 
govora i to 
zaboraviti!?' ja, buduci da mi je bilo rijeseno pitanje ishrane, 
Poslanika, a.s. Ja sam bio prisutan kad su oni bili 
sam ono sto su oni zaboravljali. Jednom je Boziji 
o: 

razastrijet svoju ocljecu pa nakupiti od ovog mog 
prisloniti sebi na grudi - nista vise, sto god cuje, nece upitai zavrsio Ja sam tada 
sve dok on nije 
ga sebi na grudi. 
nisam zaboravio! 
objavio u Svojoj 
objavili... (El-Bekarb 
nista ne bih rekao! ra^astro ogrtac, koji je bio na meni, i tako ga drzao 

s govorom, zatim sam ogrtac sakupio i prislonio 

Nakon toga, sta god mi je on rekao, ja vise nista 

A da nema ona dva ajeta, koja je Uzviseni Allah 

jizi: Oni koji taje uputu i dokaze jasne koje smo Mi 

, 159-160) itd., do kraja ova dva ajeta, ja vise nikada knji odlici Ebu Dud2ane Semmaka Ibn HureSa, r.a. 1710. Od Enesa. 
Poslanik, a.s., uzeo 
"Ko c'eje uzeti 
Ljudi su pruzili , r.a., se prenosi da je u Bid na Uhudu Boziji 
sablju i upitao: 
od mene?" 
ruke, i svakije vikao: Ja cu, ja c'u!, a on je upitao: MUSUMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 775 - Daj mi tri stvari, Allahov Vjerovjesnice! 
"Dat c'u ti ih", kazao je on. 

-Ja imam najbolju i najljepsu arapsku zenu - rekao je - Umm Habibu 
bint Ebu Sufjan; hajde da te ozenim njome! 

"Prihvac'am", kazao je Poslanik. 

- 1 imam Muaviju, uzmi ga sebi za pisara! 

"Prihvac'am", kazao je Poslanik. 

- 1 stavi me na celo vojske - rekao je - da se borim protiv nevjernika 
onako kako sam se borio protiv muslimana! 

"Prihvacam", kazao je Poslanik. 

Ebu Zumejl kaze: 

- Da on to nije iskao od Vjerovjesnika, a.s., on mu to ne bi dao. 
No, sto godje iskano od njega, on je uvijek govorio: "Prihvacam!"* OodliciD2ulejbiba,r.a. 

1712. Od Ebu Berze, r.a., se prenosi daje Vjerovjesnik, a.s., bio u 
jednom svom vojnom pohodu u kojem mu je Allah dao lijep plijen, 
pa je upitao svoje ashabe: 

"Nedostaje li vam neko?" 776 trazili su Oni su ga 
koje je on ubio pa 
a.s., i zastao nad ii 

"Ubio sedmeripu 
mene a ja od njeg; 

Onda ga je staVio 
ruku Vjerovjesnikovih 
polozen, a gasuljeiij Hassan a ' 1713. Od Ebu 
prosao pored 
je zbog toga 

- Recitirao sam 
od tebe! 

Zatim se okrerjuo 
-TakotiAllaha Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI i medu ubijenima i nasli su ga pored sedmerice 
onda ubili i njega. ZaUm je dosao i Vjerovjesnik, 
iim. 

pa onda i njega ubili!?", rekao je. "Ovaj je od 
! Ovaj je od mene aja od njega!" 

sebi na ruke, a on nista drugo nije ni imao osim 
ih, a.s. Potom muje iskopan kabur i on je u njega 
je mu nije spomenuo. odlici Hassana ibn Sabita, r.a. Hurejre, r.a., se prenosi daje Omer ibn el-Hattab 
dok je ovaj u dzamiji recidrao poeziju, pa ga 
poprijeko pogledao. 

- rekao muje Hassan - kad je u dzamiji bio i bolji 

Ebu Hurejri. 

- rekao muje -jesi li ti cuo Bozijega Poslanika, a.s,. MUSUWIOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 777 Nato mu je Aisa rekla: 

- Ali ti nisi takav! 

Mesruk kaze dajoj je rekao: 

- Zasto dopustas da dolazi kod tebe, kad je Allah rekao: A onoga 
kojije u potvori imao najveceg udjela, stici ce patnja golema! (En-Nur, 11.) 

- A koja je to patnja gora od sljepila? - kazala je ona. - No, branio 
je ili pjesmom rugalicom uzvracao stiteci Bozijega Poslanika, a.s.! 1716. Od Aise, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Skladajte pjesme rugalice protiv Kurejsija, jer njima to teze pada 
od gadanja strijelama!" 

Tako je jedanput poslao po Ibn Revahu i rekao mu: 

"Narugaj im se pjesmom!" 

I on im je spjevao pjesmu rugalicu, no Poslanik nije bio zadovoljan. 
Onda je poslao po Ka'ba ibn Malika a zatim i po Hassana ibn Sabita. 
Kadje dosao Hassan, rekao je: 

"Konacno ste pozvali i ovog snaznog lava!" 

Hassan je isplazio jezik i stao vrtiti njime. 

- Tako mi Onoga Koji te s Istinom posla - rekao je - poderat cu ih 
svoiim iezikom onako kako se dere koza! 778 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI BozLJega Poslanika, a.s., kako kaze: 
tako pjesmom narugao da imje dao punu mjeru, a "Dokle god br^nis AUaha i Njegova Poslanika, dotle te podrzava 
Duh Sveti (DzibrilJ! 

Aisa jos kaze: 

- Cula sam 

"Hassan im se 1 
i sebi oduska!' 

Hassan je spJe^^ao: 

"Ti se naruga . 
I za to cu kod . 

Ti se naruga Mkhammedu, 
poslaniku Bozijem, 

I spomenuo je ; Muhammedu, pa, evo, uzehja da ti odgovorim za njega 
cga imati nagradu! 

dobrom covjeku, cistom ko suza, 
vjemost kojemje odlika glavna... " 
jos desetak sdhova. odlici Dferira ibn Abdullaha el-Bed2elija, r.a. 

1717. Prenosi se daje Dzerira, r.a., rekao: 

- Boziji Poslanilt, a.s., mi nikada nije uskratio dolazak kod njega 
otkako sam primio islam i nikada me nije vidio a da mi se nije 
osmijehnuo! MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 779 - Ostavili smo ga crna kao devu nakatranjenu! 
Boziji Poslanik, a.s., je tada pet puta izrekao blagoslov za konje 
plemena Ahmes i za Ijude toga plemena. 

Odlika onih koji su se "pod drvetom" obavezali na vjemost 
Poslaniku,s.a.v.s. 

1719. Od Umm Mubessir se prenosi da je ona cula Bozijega 
Poslanika, a.s., kako, kad je jedanput bio kod Hafse, kaze: 

"Ako Bog da, nijedan od onih koji su pod drvetom dali prisegu 
na vjernost nece unici u Dzehennem!" 

Ona je rekla: 

-Jakako, Boziji Poslanice! - i on ju je za to ukorio. I svaki od vas ce 
do njega stici! (Merjem, 71.) - kazala je Hafsa, nasta je Vjerovjesnik, 
a.s., rekao: "Da, no Uzviseni Allah dalje kaze: Zatim cemo one koji su se 
grijeha klonuli spasiti, a nevjemike cemo da u njemu na koljenima klece 
ostavitir (Merjem, 72.) Odlika uCesnika BItke na Bedru 

1720. Prenosi se da je Alija, neka Allah oplemeni njegovo lice, 780 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI pisao nekim Iju 
obavjestavao ih o 

"Sta je ovo - Boziji Poslanice ovezani L pozeli meni! Ja sam bio 
saveznik, a nije bio 
rodbinski su p 
Tako sam i ja 
kod njih steknem 
to ucinio ni iz nev 
naklonosti prema 

"Istinu govori! 

- Pusti me, 

"On je bio na 
Allah Uzviseni 
god hocete, Ja sam 

Potom je Allah 

prijatelje Mojega ne^ dima, inace mekkanskim mnogoboscima, i 
nekim nakanama Bozijega Poslanika, a.s. 
Hatibe?!" - upitao gaje Boziji Poslanik, a.s. 

- rekao je on - nemoj nabrzinu donositi sud o 

povezan s Kurejsijama (Sufjan kaze: - Bio im je 

njihove loze), a neki muhadziri, koji su bili s tobom, 

i s njima pa su tim vezama stitili svoju celjad. 

io, kad me je vec promaklo srodstvo sa njim^a, da 

Icakav utjecaj kojim bib stitio svoju familiju. Nisam 

erstva, niti iz otpadnistva od svoje vjere, kao ni iz 

nevjerstvu nakon islama! 

' - rekao je Vjerovjesnik, a.s,, a Omer je rekao: 
Boziji Poslanice, da ovom licemjeru odrubim glavu! 

Bedru!", rekao je Poslanik, "a sta znas, valjda je 
pogledao ucesnike Bedra pa onda rekao: - Cinite sta 

vam sve oprostio!" 

, dz.s., objavio: O vi koji vjerujete, ne uzimajte za 
'hrijatelja i vasega neprijatelja! (El-Mumtehane, 1.) MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 781 "Kurejsijke su najbolje zene koje su uopce uzjahale na deve, 
najmilostivije su za djecu i najbriznije su u cuvanju imetl^a svoga muza!" 
Potom je Ebu Hurejre rekao: 

- Merjem, Imranova kci, nikada nije jahala deve. 

odlikama ensarija, r.a. 

1723. Prenosi se da je Dzabir ibn Abdullah, r.a., rekao: 

- O nama je objavljeno: Kad dva krila vasa gotovo nisu uzmakla, 
Allah ihje sacuvao! (Alu 'Imran, 122.) Bill su to Benu Selima i Benu 
Harisa, i ne bi nam bilo drago da to nije i objavljeno, zbog Allahovih 
rijeci: Allah ihje sacuvao! 

1724. Od Zejda ibn Erkama, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, 
a.s., rekao: 

"Boze moj, Ti oprosd ensarijama, i njihovoj djeci, i djeci njihove 
djece!" 1725. Od Enesa, r.a., se prenosi daje Vjerovjesnik, a.s., ugledao 
djecu i zene kako dolaze sa jedne svadbe paje ustao, stao uspravno, i 


782 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIR! 1726. Od Enes^, 
ensarijama oprost 

- Mislim - kaz^ 
prijateljima ensarija, , r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., molio 
grijeha. 
on - da je jos rekao: "I potomstvu ensarija, i 
." Ne sumnjam u to! 1727. Od Enest 
"Ensarije su 
umnozavati a njihi 
od njih koji kakvo 
odnjih!" , r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

druzina i moji najbliskiji! Svi ce se drugi 

broj ce se smanjivati. Stoga, primite sve od onoga 

dobro ucini a predite preko ruzna postupka nekog nioja ov najboljim ensarijskim familijama 1728. Prenosi 
Boziji Poslanik, a.s 

"Najbolje ensaiji 
el-Eshel, zatim Benu 
svim ensarijskim 

Ebu Seleme ka;^e - Sumnjice me 
ista slaarao, ia bib :»e od Ebu Usejda el-Ensarija, koji svjedoci daje 
, rekao: 

ijske familije su: Benu Nedzdzar, zatim Benu Abd 
el-Haris ibn el-Hazredz, zatim Benu Sa'ide. A u 
fjjmilijama ima dobra!" 

daje cuo od Ebu Usejda: 

sam nesto pripisao Bozijem Poslaniku?! Da sam 

na orvo miesto stavio svoi narod - Benu Sa'ide! cla; eto MUSLIIV\OVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 783 lijepom drulenju s ensarijama 

1729. Prenosi se da je Enes ibn Malik, r.a., rekao: 

- Ja sam krenuo na put s Dzerirom ibn AbduUahom el-Bedzelijem 
i on me je u svemu sluzio pa sam mu rekao: 

- Nemoj to ciniti! 

- Kad sam vidio - odgovorio je on - sta sve ensarije cine Bozijem 
Poslaniku, a.s., zarekao sam se da niti s jednim od njih necu biti u 
drustvu, a da ga necu sluziti! 

U drugoj verziji stoji jos i dodatak: A Dzerir je bio stariji od Enesa. OodlidE§arija,r.a. 

1730. Od Ebu Musaa, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Ja glasove Esarija prepoznajem po Kur'anu kada pristizu noc'u i 
razaznajem gdje su se smjestili po glasovima im, kad nocu uce Kur'an, 
svejedno sto danju nisam vidio gdje su se skrasili! Njihov coyjek je 
mudar kada susretne konjicu - ili je rekao: neprijatelja - on im rekne: 
- Moja druzina vam nareduje daje sacekate!" 784 Zekijjuddin Abdutazim EL-MUNZIRI "Pleme Eslem 
koji je najvise skloiji 
glagola gafere, sto 
oprostiti! To ne (sto znaci: najsigurniji, najslobodniji, najzdraviji, 
miru, op. prev.) - Allah c'e ih sacuvati, a Gifar (od 
znaci: oprostiti grijeh, op. prev.) - njemu ce Allah 
kz|zem ja, vec to kaze Allah uzviseni!" 1733. Od 

Poslanik, a.s., jed 

"Bozemoj,Ti 
neposluh izrazili 
oprostiti, a Eslem Hufata ibn Ejmae el-Gifarija, r.a., se prenosi daje Boziji 
nom, ucec'i Kunut-dovu rekao: 
prokuni Benu Lihjan, Ri'lu, Zekvan i Usajju - oni su 
Allahu i Njegovu Poslaniku! A Gifaru ce Allah 
c'e sacuvati!" odlici Mezjene, D2uhejne i Gifiara 

1734. Od Ebu Bekre, r.a., se prenosi daje kod Bozijega Poslanika, 
a.s., dosao El-Akre' ibn Habis i rekao mu: 

- Tebi su se na vjernost zakleli oni koji potkradaju hodocasnike iz 
Eslema, Gifara i JVIezjene! - a mislim daje spomenuo i Dzuhejnu - 
(ovu dilemu je izn^kao Muhammed, jedan od prenosilaca) pa gaje 
Boziji Poslanik, a.s., upitao: 

"A mislis li da su Eslem, i Gifar, i Mezjena (i, mislim, Dzuhejna) 
bolji od Benu Terr.ima, i Benu Amira, i Eseda, i Gatafana da li bi oni ^AUSL1^A0VA ZBIRKA HADI5A (SAZETAK) 785 Stajere^enooDevsu 

1736. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da su Tufejl i njegovi Ijudi 
dosli i rekli: 

- Boziji Poslanice, pleme Devs je ostalo u nevjerstvu i odbilo islam, 
pa uputi Allahu dovu protiv njih! 

Neko je rekao: 

- Gotovo je s Devsom! - a Poslanik je kazao: 
"Boze moj, Ti uputi Devsa i dovedi mi ih!" OodliciBenuTemima 

1737. Od Ebu Zur'e se prenosi da je Ebu Hurejre, r.a., rekao: 

- Ja i sada volim Benu Temim zbog tri stvari koje sam cuo od 
Bozijega Poslanika, a.s.! Cuo sam Bozijega Poslanika, a.s., kadje rekao: 

"Oni ce, od sveg mog Ummeta, bid najzesci u borbi protiv 
Dedzala!" 

Kada ie - kaze on - dopremljeno ono sto su oni dali na ime zekata, 786 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Jesi li ti cuo 
saveznistva!" - a on - Sam Boziji 
izmedu Kurejsija da je Boziji Poslanik, a.s., rekao: "U islamu nema 
je odgovorio: 
Poslanik, a.s., je u svojoj kuci uspostavio saveznistvo 
i ensarija!" 1740. Od Dzubejra ibn Mut'ima, r.a., se prenosi da je Boziji 
Poslanik, a.s., rekao: 

"U islamu ne ^ 
nacelu), a koje vrijed: zasnovano na nace i saveznistvo (koje je zasnovano na neislamskom 
je saveznistvo bilo u vremenu prije islama (a 
u dobrai cestitosti), njegaje islam samojos ucvrstio!"* god Vjerovjesnikovim rije(!ima: **Ja sam sigumost svojim ashabima, 
a mc>jl su ashabi sigumost mome Ummetu!" 174LOdEbu 

- S Bozijim 
rekli: - Hajde da s 
sjeli i on je izasao 

"Zar stejos 

- Boziji Poslani^e 
pa smo odlucili o ]3urde, koji to kazuje od svoga oca, se prenosi sljedece: 
Poslanikom, a.s., smo klanjali aksam-namaz pa smo 
ijednemo, pa da s njim klanjamo i jaciju! Tako smo 
do nas i upitao nas: - rekli smo mi - klanjali smo s tobom aksam-namaz, 
tvdje odsjesti kako bismo s tobom klanjali i jaciju! MUSUMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 787 onome ko je vidio Vjerovjesnika, a.s., ko je vidio 

Vjerovjesnikove, a.s., ashabe ill ko je vidio onog ko je vidio 

Vjerovjesnikove, a.s., ashabe 

1742. Od Ebu Se'ida el-Hudrija, r.a., se prenosi da je Boziji 
Poslanik, a.s., rekao: 

"Ljudi ce docekati vrijeme kada ce se od njih poslati vojska pa c'e 
govoriti: - Pogledajte ima li medu vama makar jedan Vjerovjesnikov 
ashab? - i naci ce se jedan pa ce im se preko njega pruziti pobjeda. 
Potom ce biti poslana druga vojska i ona ce bid upitana: - Ima li 
medu Ijudima ikoga ko je vidio Vjerovjesnikove ashabe? - pa ce i njima, 
zahvaljujuci takvome, bid pruzena pobjeda. Zatim ce doci treca vojska 
i bit ce receno: - Pogledajte, vidite li medu Ijudima ikoga ko je vidio 
nekog od onih koji su vidjeli Vjerovjesnikove ashabe? - pa c'e biti 
cetvrta vojska, pa ce joj se reci: - Pogledajte, vidite li ikoga ko je vidio 
makar jednog od onih koji su vidjeli (one koji su vidjeli) ashabe pa c'e 
se naci takav i njima ce, zahvaljujuci njemu, biti pruzena pobjeda!" Najboija je generacija asliaba, zatim ona koja de dod poslije njih a 
zatim ona poslije njih 

1743. Od 'Imrana ibn Husajna, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, 788 Zekijjuddin Abdulazim EL-IV\UNZIRI *V\ [fete vidjeti da su Ijudi kao mineralir 1744.0dEbu 

"Vi cete vidjeti 
islama, dobri su i i 
cete da su u islamji 
vidjet cete da su 
ovima a drugo H urejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

(ia su Ijudi kao minerali: oni koji su bill dobri prije 

islamu ukoliko su pravilno shvatili vjeru. I vidjet 

najbolji oni koji su ga ranije najvise prezirali; i 

najgori oni Ijudi koji imaju dva lica: jedno pokazuju omnia Vjerovjesnikdvim, a.s., rijefima: "Za sto godina na Zemlji nede 
bit! vi§e nikoga od onlh koji su na njoj!" Bozij 1745. Prenosi 

-Jedne noci 
bilo je to pred kraj 
rekao: 

"Vidite li ovu 
Zemlji vise nece bi 

Ibn Omer kaze se daje Abdullah ibn Omer, r.a., rekao: 
iji Poslanik, a.s.Je s nama klanjao jacija-namaz, a 
njegova zivota, pa kad je predao selam, ustao je i vasu noc: kada od nje protekne stotinu godina, na 
;i nikoga od onih koji su na njoj!" - Ljudi su pogr^sno 
kontekstu hadisa u razumjeli tu izjavu Bozijega Poslanika, a.s., u 
kojima se govori o stotini godina. Boziji Poslanik, MUSLIWIOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 789 zlata koliki je Uhud, ne bi time postigao nijedan mudd (pregrst) 
nekoga od njih, niti njegovu polovicu!" 

Spominjanje Uvejsa Karenija, tabiina, i njegove, r.a., odlike 

1747. Od Omera ibn el-Hattaba, r.a., se prenosi daje cuo Bozijega 
Poslanika, a.s., kako kaze: 

"Najbolji tabiin* ce bid jedan covjek koji ce se zvau Uvejs. On c'e 
imati majku i imat ce bijelu pjegu (od kozne bolesti). Trazite od njega 
da vam od Allaha moli oprost grijeha!" 1748. Prenosi se daje Usejr ibn Dzabir rekao: 

- Kada bi Omeru ibn el-Hattabu, r.a., stizala pojacanja od Ijudi iz 
Jemena, on bi ih pitao: 

- Ima li medu vama neko po imenu Uvejs ibn Amir? 

Kada je naisao na jednog Uvejsa, upitao ga je da li je on Uvejs ibn 
Amir. On mu je odgovorio potvrdno pa ga je upitao: 

- Iz Murada si, a potom iz Karena?! 

- Da - odgovorio je. 

- Imao si gubu, pa si se izlijecio od nje, osim jednog mjesta velicine 790 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZtRI upit; line da ti on uputi dovu 

za mene! - rekao je 

I on je za njega 

- Gdje zelis? - 

- Hoces li - upitalc 
namjesnika? 

- Vise bih volio 

Naredne godi 
hadz pa je susreo 

- Ostavio sam 
sredstava. 

- Ja sam cuo 
rekao: "Doci c'e vatn 
On je iz Murada, 
izlijecio, osimjeddog 
ce biti jako dobar i 
mognes da ti on 

Doticni covjekj 

- Hajde, zamoli 

- Ti si tek stigacl) za oprost grijeha, ucini to!" Pa, hajde, uputi dovu 
Omer. uputio dovu. 

itao ga je Omer, i on mu je rekao da zeli u Kufu. 

) je Omer - da ti napisem preporuku za tamosnjeg biti medu nepoznatim Ijudima! - rekao je. 

jedan od tamosnjih uglednika je dosao obaviti 
([)mera i on ga je upitao za Uvejsa. 
ga - odgovorio je on - u bijednoj kuci, s vrlo malo 

Bozijega Poslanika, a.s., - kazao je Omer - kad je 

Uvejs ibn Amir, s pojacanjem Ijudi iz Jemena. 

potom iz Karena, imao je gubu pa se je od nje 

mjesta velicine dirhema. Imat ce msyku kojoj 

sta god zatrazi od Allaha, On ce mu uslisati. Ako 

;i dovu za oprost grijeha, ucini to!" 
e tako otisao kod Uvejsa i rekao mu: 
Allaha da mi oprosti grijehe! 
s dobra putovanja (hadza) - kazao mu je on - pa ui)uti MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 791 OEgiptuiEgipdanima 

1749. Od Ebu Zerra, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Vi cete osloboditi Egipat. To je zemlja u kojoj se mnogo spominje 
kirat (dio novcanejedinice dinar, op. prev.)- Kad gaoslobodite, Hjepo 
se ophodite prema njegovom stanovnistvu, jer oni imaju pravo na 
zastitu i imaju rodbinstvo (ili je rekao: pravo na zastitu i tazbinstvo). 
A kada vidis kako se u njemu svadaju dvojica Ijudi oko toga na koje 
ce se mjesto staviti cigla, ti Egipat napusti!" 

On kaze: 

- 1 ja sam vidio kako se Abdurrahman ibn Surahbil ibn Hasena i 
njegov brat Rebi'a prepiru oko toga na koje ce se mjesto staviti cigla 
pa sam otisao iz Egipta! 

Omanu 1750. Prenosi se daje Ebu Berze, r.a., rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., je poslao nekoga u jednu od arapskih 
naseobina pa su ga oni izruzili i napali te je otisao Bozijem Poslaniku, 
a.s., i to mu ispricao. Boziji Poslanik, a.s., je rekao: 

"Da si otisao stanovnicima Omana, oni te ne bi izruzili niti bi te napali!" 792 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Ljudi su pqput stotine deva, medu kojima ne mo2e§ nadi 
jahalicur 1752. Od Ibn 
rekao: 

"Vidjet cete da 
moze naci jahalicti Omera, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., su Ijudi poput stotine deva medu kojima covjek ne lafnom poslaniku plemena Sekif i o njihovu nesretniku 1753. Prenosi 

- Vidio sam 
prev.) na ulazu u 
njega. Kadje tuda 
njega i rekao: 

- Es-selamu 
Es-selamu alejke, 
Zar te nisam 
AUaha mi, koliko 
tako strogo vodio 
Ummet ciji si ti se da je Ebu Nofel rekao: 
AMuUaha ibn Zubejra, r.a., (razapeta na daski, op. 
grad, a Kurejsije i ostali Ijudi su prolazili pored 
naisao Abdullah ibn Omer, r.a., on je zastao pored alejke, Ebu Hubejbe! Es-selamu alejke, Ebu Hubejbe! 

Ebu Hubejbe! Ta, zar te nisam odvracao od ovoga!? 

odvncao od ovoga!? Zar te nisam odvracao od ovoga!? 

a znam, tako si cesto posdo, tako mnogo klanjao i 

racuna o rodbinskim vezama! Allaha mi, onaj 

najgori clan (kako oni misle), dobar je ummet! MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 793 - Sta ti mislis, kako sam postupio s Allahovim neprijateljem? - upitao 

- Upropastio si mu ovaj svijet - kazalaje ona - a on je tebi upropastio 
tvoj ahiret!! Cula sam da si mu govorio: Sine vlasnice dva pojasa {Zat 
en-nitakajn)\ Da, ja sam ta, ja sam vlasnica dva pojasa: u jednom sam 
pojasu sa zivotinje dizala hranu Bozijem Poslaniku, a.s., i Ebu Bekru, 
a dmgi mi je bio pojas bez kojega zena ne moze. No, Boziji Poslanik, 
a.s., nam je govorio da ce u plemenu Sekif biti jedan lazni poslanik i 
jedan nesretnik! Sto se laznog poslanika dee, vec smo ga vidjeli, ali bi 
nesretnik mogao bid samo d! 

On je ustao, otisao od nje i nijejoj proturijecio. DOBROCINSTVO I RODBINSKE VEZE 

dobrodnstvu prema roditeljima i koje je od njih dvoje preCe da 
se prema njemu lijepo postupa 

1754. Prenosi se da je Ebu Hurejre, r.a., rekao: 

-Jedan covjek je dosao kod Bozijega Poslanika, a.s., i upitao ga: 

- Koje od Ijudi najpreci da prema njemu lijepo postupam? 
"Tvoja majka", odgovorio mu je on. 

- A zatim? - upitao je. 
"Zatim tvoja majka", kazao je. 

- A zatim? 

"Zatim tvoja majka!" 

- A zatim?! 

"Zadm tvoj otac!" - odgovorio je Poslanik. 

DobroCinstvo prema roditeljima je ispred ibadeta (bogoslulja) 796 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRl - Dzurejdze! - zvonula ga je, a on se opet pitao: 

- Eh, Gospodaru, mati ili namaz?! - i opet se okrenuo namazu. 

- Boze - rekla je ona - nemoj ga usmrtiti sve dok ne vidi lica bludnica! 
Jevreji su pripcvijedali o Dzurejdzu i njegovom ibadetu, a bila je 

jedna zena bludnica, cija se Ijepota navodila za primjer, i ona je rekla: 

- Ako hocete, ja cu vam ga, sigurno, zavestit? 

Potom je otisla kod njega i ponudila mu se, ali se on na nju nije ni 
obazreo. Ona je zadm otisla kod jednog cobanina, koji se sklanjao u 
njegovu bogomolju, i pustila mu se te je on s njom imao odnos. Ona 
je od toga zatrudnjela i kad je rodila, rekla je: 

- Od Dzurejdza, je! 

Oni su onda <Dtisli do njega, izvukli ga, porusili mu njegovu 
bogomolju te ga poceli tuci. 
- Sta vam je!? - upitao je on. 

- Pocinio si blud s ovom bludnicom - rekli su oni - pa je rodila 
tvoje dijete! 

- Gdje je dijete^ - upitao je on pa su mu ga donijeli. 

- Pusdte me samo da klanjam! - kazao je, pa kad je klanjao, prisao 
je djetetu i prstom ga pritisnuo u stomak. 

- Ko d je otac, ijecace! - upitao je i dijete je reklo: MUSLIMOVA ZBIRKA HAD15A (SAZETAK) 797 - Boze, nemoj me uciniti poput njega! 

Zatim se ponovo okrenulo prema dojci i nastavilo dojiti. 
(Ebu Hurejre kaze: 

- Kao da vidim Bozijega Poslanika, a.s., kako, dok prica o njegovu 
dojenju, drzi kaziprst u usdma i pocinje ga sisad!) 

Onda su prolazili s nekakvom djevojkom, sve je tukuci. 

- Blud si pocinila! Ukrala si! - vikali su, a ona je govorila: 

- Dovoljan mi je Allah! On je najbolji zasdtnik! 
Njegova majka je rekla: 

- Boze, nemoj mog sina uciniti da bude poput nje! 
On je ostavio dojenje i pogledao u nju. 

- Boze, ucini da budem poput nje! - rekao je. 
Zatim su analizirali svoj razgovor. Ona je rekla: 

- Uh, ode mi grlo! Prode naocit covjek i ja rekoh: - Boze, ucini i 
mog sina poput njega! - a ti rece: - Boze, nemoj me uciniti poput 
njega! A prodose, evo, s ovom robinjom, sve je tukuci i govorecijoj: 
- Blud si pocinila! Ukrala si! - i ja rekoh: - Boze, nemoj da on bude 
poput nje! - a ti rece: - Boze, ucini da budem poput nje! 

On odgovori: 

- Onai coviek ie bio silnik i ia sam zato rekao: - Boze, nemoj me 798 jedan od roditelja?" - upitao ga je Poslanik. 
io je. - Zivi su oboje. 
gradom od AUaha, dz.s.?" ovorio "A je li ti ziv je 

- Jeste - odgc 
"A zudis za na^ 

- Da- rekaoje. 
"Onda se vrati svojim roditeljima", kazao mu je on, "i lijepo se 

ophodi prema njinia! Poslanikovim Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI 1^ s.a.v.s., rijeCima: "Allah je zabranio neposluSnost 
majkamar 1757. Od El-Mugire ibn Su'beta, r.a., se prenosi da je Boziji 
Poslanik, a.s., rekao: 

"Allah, dz.s., v^mje : 
zenske djece i zat 
sto ti ne pripada) 
mnogo zapitkivanj€ je zabranio neposlusnost majkama, zakopavanje 
branjivanje (onog sto je obaveza) i uzimanje (onog 
a troje vam je proglasio pokudenim: cula-kazala, 
je i upropascavanje imetka!" "Jadan je onaj kod koga njegovi roditeljl Hi jedan od njih dofrve 

starost a on (z^hvaljujud svom lijepom odnosu prema njima) ne 

ude u D^ennet!" MUSLIMOVAZBIRKA HADI5A (SAZETAK) 799 bi mu dosadilo jahanje na devi te daje imao calmu kojom bi stezao 
glavu. Jedanput je on bio na torn svom magarcu kadje pored njega 
naisao neki beduin, kojeg je upitao: 

- Jesi li ti taj i taj? 

-Jesam - odgovorio je beduin. 

On mu je dao magarca i rekao mu da ga uzjase i pruzio mu je svoju 
calmu da njome pritegne glavu. Neki njegovi prijatelji su mu rekli: 

- Allah ti oprostio, dade torn beduinu magarca na kome si se 
odmarao i calmu kojom si bio stezao svoju glavu!? 

-Ja sam - rekao im je on - cuo Bozijega Poslanika, a.s., kadje rekao: 

"Jedno od najvecih dob rocinstava jest da covjek nastavi odrzavati 

vezu s onima koje je njegov otac volio i nakon sto njegov otac ode!" - 

a otac ovogaje bio blizak prijatelj Omera, r.a.! 

lijepom postupanju prema kderkama 1760. Od Aise, Vjerovjesnikove, a.s., zene, r.a., se prenosi sljedece: 
- Kod mene ie dosla jedna zena sa svoje dvije kceri i od mene 800 Odrfcwanje rodbinskih veza produfava fivot 1762. Od Enesa 
Poslanika, a.s., kad j 

"Kome bi bilo 
neka odrzava ibn Malika, r.a., se prenosi da je cuo Bozijega 
e rekao: 
(krago da mu se poveca opskrba i produzi zivot, 
rodbinske veze!" ne 1763. Od Ebu 

- Boziji Poslanic^ 
alije oni sa mnom 
prema meni ruznd 
uzvrac'aju. 

"Ako si takav k 
da ih hranis vrelim 
potporu u odnosu Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Odrlavanje rodbinskih veza &ik i ako ih druga strana prekida Hurejre, r.a., se prenosi da je jedan covjek rekao: 

;, ja imam neku rodbinu s kojom odrzavam vezu, 

odrzavaju, lijepo postupam prema njima, a oni 

, i samilostan sam prema njima, ali oni to ne 2\0 sto velis", kazao mu je Poslanik, "onda bas kao 
lugom, i sve dok budes takav, Allah ce ti pruzati 
na njih!" odrlavar^ju rodbinskih veza i o njihovom prekidanju 

1764. Od Ebu rturejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: ii_: 1,„ MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 801 i gluhim i slijepim ih ucinio. Kako oni ne razmisle o Kur'anu Hi su im na 
srcima katanci! (Muhammed, 22-24.) 

1765. Od Dzubejra ibn Mut'ima, r.a., se prenosi daje Vjeroyjesnik, 
a.s., rekao: 

"U Dzennet nece uci onaj koji kida!" 

Ibn Ebu Omer kaze da Sufjan to pojasnjava: 

- Tj. koji kida rodbinske veze. Ostarateljusirodeta 

1766. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Staratelj siroceta, bilo daje njegovo ili necije drugo - ja i on cemo 
ovako biti u Dzennetu!" 

Malik, Allah mu se smilovao, pritom je pokazao kaziprst i srednji 
prst. 

nagradi onoga ko se brine o udovici i bijedniku 

1767. Od Ebu Hureire. r.a., se prenosi da ie Boziji Poslanik, a.s., 802 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Allah, dz.s., «: 
voljeli Moje Velicine 
kad drugog hlada na Sudnjem danu red: - Gdje su oni koji su se 
radi? Danas cu Ja njih staviti u Svoj hlad, danas 
(t>sim Moga nema!" Hurejre, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., 1769. Od Ebu 

rekao: 

"Jedan covjek 
drugom mjestu pa 
je naisao na njega, 

- Gdje si posao? 

- Idem kod jedriog svog brata koji se nalazi u ovom mjestu - rekao e krenuo posjetiti svog brata, koji se nalazio u 
mu je Allah na putu postavio jednog meleka. Kad 
on ga je upitao: je. - Imas li kod 

- Nemam - njega J - Ja sam Allahov 
i On tebe zavolio kakvu korist koju zelis urediti? - pitao ga je. 
kazalo je on. - Zavolio sam ga samo zarad Allaha, dz.s.! 
izaslanik tebi - rekao mu je on - da ti kazem da je 
cinako kako si ti zavolio ovoga, zarad Njega! Covjek te biti s onim koga voli 

1770. Prenosi ^e da je Enes ibn Malik, r.a., rekao: ,j -D^x:: — .„ T>«^l^*,;i^^ MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 803 Kada Allah zavoli nekogCovjeka, On njega omili Svojim robovima 

1771. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Kad Allah, dz.s., zavoli nekog covjeka, On tada pozove Dzibrila, 
a.s., i rekne mu: - Ja sam tog i tog zavolio, pa zavoli ga i ti! - pa ga i 
Dzibril zavoli. Zatim vikne po nebesima: - Allah, dz.s., voli toga i toga, 
pa ga volite i vi! - te ga i stanovnici neba zavole, Potom mu se i na 
Zemlji daruje prihvacenost. A kad Allah nekog covjeka zamrzi, On 
pozove Dzibrila, a.s., i rekne mu: - Ja ne volim toga i toga, pa nemoj 
ga ni ti voljeti! - te ga i Dzibril zamrzi. Zatim vikne medu stanovnicima 
nebesa: - Allah mrzi toga i toga, pa ga mrzite i vi! - i oni ga zamrze. 
Potom mu se i na Zemlji namakne omrazenost! DuSe su mobilizirana vojska 

1772. Ebu Hurejre, r.a., prenosi Poslanikove rijeci: 
"Ljudi su legure, poput legura srebra i zlata: oni koji su bili najbolji 
prije islama, najbolji su i u islamu, ukoliko pravilno shvate vjeru, a 
duse su mobilizirana vojska: one koje se medu sobom prepoznaju, 
zblize se, a koje se ne prepoznaju, razidu se!" 804 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Primjer za 
i blagosti, jest j 
dijelovi zbog vjdrnike u pogledu njihove uzajamne Ijubavi, samilosti 
jedno tijelo: ako se razboli jedan njegov dio, i ostali 
osjecaju groznicu i noc provode besano!" njega Musliman je niuslimanu brat: ne fini mu nasilje i ne napuSta ga 1775. Od Ebu 

rekao: Hurejre, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s.. ; jediii "Nemojte j 
na prevaru dizuci 
sobom mrziti, 
preko drugih 
Musliman je 
napustiti, i nece 
i tri puta je 
omalovazi svog 
muslimana zabraijij drugima zavidjeti, nemojte jedni druge mamiti 

cijenu robi koju ne zeli kupiti, nemojte se medu 

neinojte jedni drugima okretati leda i nemojte jedni 

prodavati, vec - o AUahovi robovi! - budite braca! 

muslimanu brat: on mu nece nasilje uciniti, nece ga 

omalovazi ti!..., a bogobojaznost se nalazi ovdje!" - 

pokaz^o na svoja prsa. "Covjeku je dovoljno zla da samo 

bijata muslimana. Svakom je muslimanu kod drugog 

jeno: njegova krv, njegov imetak i njegova cast!" 1 i-ri-m /^ J T71 TT : „„; J-, :^ tj^;;::; t>^^i^»^;u ^AU5LI^A0VA ZBIRKA HADISA (5AZETAK) 805 "Covjeku kqji skrije mahanu drugog coyjeka na ovome svijetu 
Allah ce sakriti mahane na Sudnjem danu!" 

zauzimanju sabesjednika 

1778. Prenosi se daje Ebu Musa, r.a., rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., bi se, kad bi mu dosao neko nesto zatraziti, 
okrenuo svojim sabesjednicima i rekao im: 

"Zauzmite se, imat cete za to nagradu! Neka Allah, preko jezika 
Svog Poslanika, odredi ono sto voli!" 

Primjer dobrog sabesjednika 

1779. Od Ebu Musaa, r.a., se prenosi daje Vjeroyjesnik, a.s., rekao: 
"Primjer dobrog i loseg sabesjednika je: vlasnik miska i puhac 

kovackog mijeha. Sto se tice vlasnika miska - on ce ti ill dati mirisa, ili 
ces ga kupiti od njega, ili ces od njega osjetiti ugodan miris! A sto se 
tice puhaca kovackog mijeha - on ce ti ili spaliti odjecu, ili ces od 
njega osjetiti neugodan miris!" r\ r\r. -tn tl^nKinli i na'9nia nroma IrnmJSiii 806 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Kad htjednes 
pogledaj celjad skuhati mesnu juhu, stavi malo vise vode, zatim 
jih susjeda pa i njih, na lijep nacin, pocasti time!" svojih 1782. Od Ebu Zerra, r.a., se prenosi da mu je Vjerovjesnik, a.s., 
rekao: "Niposto neirtoj 
brata docekaj ved|ra j potcjenjivati nikakvo dobro djelo - makar svog 
lica!" Dzerira uvidavnosti 

ira, r.a., se prenosi da je cuo Bozijega Poslanika, 1783. Od 

a.s., kako kaze: 

"Kome bude ubkracena uvidavnost, uskraceno muje svako dobro!" 1784. Od Aise 
Vjerovjesnik, s.a.v 

"Niucem se uMidavnost 
odstrani a da to n^ , r.a., zene Vjerovjesnikove, a.s., se prenosi da je 
.5., rekao: 

ne nade a da ga ne ukrasi i ni iz cega se ne 
unakazi!" Allah voli uvidavnost MUSLIMOVA ZBIRKA HADI5A (SAZETAK) 807 1787. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Trima osobama se Allah na Sudnjem danu nece ni obratiti, niti 
c'e ih ocistiti (Ebu Muavija jos dodaje: - Niti ce ih pogledati!); njih 
ceka bolna patnja: starca bludnika, lazljivog vladara i oholog 
siromaha!" 

onome koji se uzdi2e iznad Allaha, dl§. 

1788. Od Dzundeba, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
kazivao: 

"Jedan covjek je rekao: 

- Allaha mi, Allah torn i torn covjeku nece oprostiti! - pa je Allah 
rekao: 

- Ko je taj koji se uzdize iznad Mene pa kaze daja necu oprostiti 
tome i tome?! Ja, eto, oprastam njemu, a tvoja djela ponistavam!" 

Hi je nekako tako rekao! Ijubaznosti i o onome Qje se bestidnosti Ijudi plaSe 

1789. Od Aise. r.a.. se nrenosi da ie Vieroviesniku, a.s., dosao 808 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI 1790. Od Ebu 
rekao: 

"Sadaka nimalb 
samo jos vise cast 
AUahu a da ga Allah oprostu 

Hurejre, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s.. ne umanjuje imetak, a Allah onome koji oprasta 
povecava. I niko se skruseno ne postavi prema 
ne uzdigne!" onome koji se savtadava u Ijutnji 

Abdullaha ibn Mesuda, r.a., se prenosi da je Boziji reks.o 1791. Od 

Poslanik, a.s., 

"Koga vi medu 

- To je onaj kome 

"Nije taj besporod: 
dao od svoje djece 

Zadm je upitao 

"A koga vi sma.trate junakom?" sobom smatrate besporodnikom?" 
se ne radaju djeca! - rekli smo mi. 
an", kazao je Poslanik, "vec onaj koji nista nije MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 809 Jedan od onih koji su to culi od Vjerovjesnika, a.s., je ustao i prisao 
doticnom covjeku, i rekao mu: 

- Znas li staje Boziji Poslanik, a.s., malocas rekao? Rekao je: "Ja 
znam jednu rijec - kad bi je onaj izgovorio, srdzba bi ga napustila; to 
je: Euzu billahi mine-s-sejtani-r-radzimr 

- Zar ti izgledam kao ludak!? - uzvratio mu je doticni. 

Covjek je slvoren kao bide koje se ne moie obuzdati 

1793. Od Enesa, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Kadje Allah u Dzennetu uoblicio Adema, a.s., neko gaje vrijeme 

ostavio tako pa je Iblis stao obilaziti oko njega i razgledati ga. Vidjevsi 

da je supalj zakljucio je da je Allah stvorio bice koje se nece mod 

obuzdati!" dobroeinstvu i grijehu 

1794. Prenosi se da je Nevas ibn Sem'an, r.a., rekao: 
- Ja sam s Bozijim Poslanikom, a.s., u Medini ostao jednu godinu, 
i od hidzre me je prijecilo samo to sto sam tako mogao postavljad 
pitanja, jer kad bi neko od nas cinio hidzru, ni o cemu ne bi pitao 810 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI 3erze, r.a., se prenosi daje rekao: 
jesnice, nauci me nesto sto ce mi bid od koristi! 1796. Od Ebu 

- AUahov VjeroVjes 
i on mi je kazao: 

"Uklanjaj sve stlo smeta s puta kojim. prolaze muslimani! OubodL tma ili kakvoj nevolji koja zadesi vjemika 1797. Prenosi se daje El-Esved rekao: 

Kurejsija je, smijuci se, dosla kod Aise, r.a., dok 
Ivlini, i ona ih je upitala zasto se smiju. 

uzad satora - kazali su oni - i zamalo nije ostao - Grupa mladici 
se ona nalazila na -Jedanje pao ijia 
bez vrata ili bez oka! kako - Nemojte se 
Poslanika, a.s., 

"Nijednog mus 
mu se zbog toga 
ne izbrise neki grij smijati - rekla je ona - jer sam ja cula Bozijega 
kaze: imana ne ubode ni trn, niti ista vec'e od toga a da 
k(|>d Allaha ne poveca jedan stepen i da mu se time legobi i zalosti koje zadese vjemika 17<)S. OH Fhn Sf^-'iHa pl-Hndrii:^ i nrl Fbu Hiireire. r.a.. se nrenosi IVIUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 811 Zabrana medusobne zavidnosti, mrznje i prekidanja odnosa 

1800. Od Enesa ibn Malika, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, 
a.s., rekao: 

"Nemojte se medu sobom mrziti, zavidjeti jedni drugima i jedni 
drugima okretati leda, vec budite, o Allahovi robovi, braca! Muslimanu 
nije dopusteno da sa svojim bratom ne govori vise od tri dana!" 

Od dvojice je bolji onaj koji prvi nazove selam 

1801. Od Ebu Ejjuba el-Ensarija, r.a., se prenosi da je Boziji 
Poslanik, a.s., rekao: 

"Muslimanu nije dopusteno da sa svojim bratom ne govori vise 
od tri veceri. Oni se susretnu pa se okrene ovaj a okrene se i onaj; od 
njih dvojice je bolji onaj koji prvi nazove selam!" uzajamnom preziranju i zavadi 

1802. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Ponedjeljkom i cetvrtkom se otvaraju vrata Dzenneta, pa se 

svakom covjeku, koji nista Allahu ne pridruzuje, opnista izuzev onoga 1 1 : i: T-'^-J^ r-.,,^Q rt: ^»^*"w• _ Qai^<=>lr'aitf« 812 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Sejtcinovom upetljavanju medu klanjadma 1804. Od Dzabira, r.a., se prenosi da je cuo Vjerovjesnika, a.s., 
kad je rekao: 

"Sejtan Je, dois 
Arabijskom poluotoku 
se mod upedjavati sta, izgubio svaku nadu da ce ga klanjaci na 
poced obozavad, ali nije izgubio nadu da ce 
medu njih!" Uz svakog (oyjeka ima i Sejtan Jed; zene Vjerovjesnikove, a.s., se prenosi daje Boziji 

anput nocu oUsao od nje, pa sam ja - kaze ona - 

Ijubomoru. Utom se on vraUo i kad me vidio 1805. Od Aise, 
Poslanik, s.a.v.s., j 
prema njemu osjedla 
takvu, rekao mi je: 

"Staje, Aisa, jes 

- Zar da neko o\ 
nekog takvog!? 

"Da ti nije do sab 

- A zar, Boziji 
"Ima!", kazao je 

- Uz svakog covjeka? - upitala sam, i on je rekao: i li to Ijubomorna!?" 

akav - odgovorila sam ja - ne bude Ijubomoran na 

tvoj sejtan?!" - upitao je on. 
Pbslanice, uz mene ima i sejtan?! MUSLIMOVA ZBIRKA HADI5A (SAZETAK) 81^ "Da svoga brata", kazao je on, "spomenes po necemu sto on ne bi 
volio!" 

- A sta - upitao je neko - ako je tacno to sto ja kazem o svome 
bratu? 

"Ako je tacno to sto kazes o njemu", rekao je on, "onda si ga 
ogovorio, a ako nije tacno, onda si ga potvorio!" 

Okleveti 

1807. Od AbduUaha ibn Mesuda, r.a., se prenosi daje Muhammed, 
a.s., rekao: 

"Hoc'ete li da vam kazem sta je prava laz?! To je kleveta koja se 
pronosi medu Ijudima!" 

Muhammed, s.a.v.s., je jos rekao: 

"Neko stalno govori istinu, tako dabude i upisan medu iskrene, a 
(neko) stalno iznosi lazi, tako da bude i upisan medu lazove!" 

U D2ennet nede ud onaj koji uhodi (kattat) 

1808. Prenosi se daje Hemmam ibn el-Haris rekao: 814 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI istini i lali 1809. Od Abdiillaha ibn Mesuda, r.a., se prenosi da je Boziji 
Poslanik, a.s., rekao: 

"Drzite se istine 
u Dzennet. Neko 
All aha ne bude 
pokvarenosti a pok[v 
naginje lazi, dok kopacno , jer istina vodi dobrocinstvu a dobrocinstvo vodi 

:k govori istinu i istini tezi, dok konacno i kod 

: upiSan u iskrene. A dobro se cuvajte lazi, jer laz vodi 

klvarenost vodi u Dzehennem. Neko stalno laze i 

i kod Allaha ne bude upisan kao lazov!" Kadajela2dopu§tena 1810. Od Umm Kulsum bint Ukbe ibn Ebu Muajt, r.a., - koja je 
bila jedna od prvih muhadzirki, koje su Vjerovjesniku, s.a.v.s., 
prisegnule na vjernost - se prenosi da je ona cula Bozijega Poslanika, 
a.s., kad je rekao: 

"Nije lazov onaj 
govori pozitivno i afirmira dobro!' 

Ibn Sihab kaze: 

- Nisam cuo da j(^ u bilo cemu od onog sto Ijudi smatraju da je laz 
data olaksica, osim u tri slucaja: u ratu, pri mirenju Ijudi i da to ucini covjek koji popravlja odnose medu Ijudima, koji 

MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 815 - O, ensarije!, a muhadzir: 

- O, muhadziri! 

Boziji Poslanik, a.s., je upitao: 
"Kakvi su to neznabozacki prizivi?!" 

- Boziji Poslanice - rekli su - jedan muhadzir je udario u straznjicu 
jednog ensariju! 

"Prodite se takvog priziva", rekao je on, "jer ima neugodan miris!" 
Za to je cuo Abdullah ibn Ubejj paje rekao: 

- Znaci, zapoceli su s tim?! Tako mi Boga, kad se vratimo u Medinu, 
sigurno ce nadredeni istjerati iz nje podredene! 

Omer je rekao: 

- Pusti me da tom munafiku odrubim glavu! 

"Okani ga se", kazao je Poslanik, "da Ijudi ne pocnu govoriti kako 
Muhammed ubija svoje ashabe!" Zabranavrijedanja 

1812. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Dvoiici koji se medusobno vrijedaju pripada ono sto su rekh. 816 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIR! 1814. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., 
rekao: 

"Nemojte psovati vrijeme, jer Allah je (apsolutno) vrijeme!" 

Zabranjeno je da ^ovjek upre oru2jem u svoga brata 

Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 1815. Od Ebu 

rekao: 

"Neka niko od 
ne zna - moze sejtah 
dzehennemsku ! " vas ne upire oruzjem u svoga brata, jer niko od vas 
baciti njegovom rukom pa da tako padne u jamu pridr&Veinju strijela za njihove oStrice unutar d^amije 1816. Od 

Poslanik, a.s., 
strijele u dzamiji, Dzal^ira ibn AbduUaha, r.a., se prenosi daje Boziji 
naredio jednom covjeku koji je na ime sadake prilagao 
ih drzi za njihove ostrice! cla Musaa, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 1817. Od Ebu 

rekao: 

"Kad neko od vbis nrolazi nored kakva skuoa ili kroz trznicu nosed WUSUIV\OVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 817 1819. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 
"Kad neko od vas bude udarao svoga brata, neka izbjegava lice, 

jer je Allah Adema stvorio na Svoju sliku!" 

proklinjanju zivotinja i strogosti u pogledu toga 

1820. Prenosi se daje Imran ibn Husajn, r.a., rekao: 

- Dok je Boziji Poslanik, a.s., bio najednom svom putovanju, neka 
zena ensarijka se nalazila na svojoj devi pa se deva uznemirila i onaju 
je proklela. Kad je to cuo Boziji Poslanik, s.a.v.s., rekao je: 

"Uzmite to sto ima na toj devi, a devu pustite, jer je prokleta!". 
Imran kaze: 

- Kao da je i sada vidim - ide medu Ijudima, a niko na nju ne 
obrac'a paznju! &>yjeku je pokudeno da proklinje 

1821. Od Ebu Derdaa se prenosi daje cuo Bozijega Poslanika, 
a.s., kad je rekao: 

"Oni koji proklinju nece biti ni sehidi niti ce imati pravo zauzimanja 818 Ebu Ishak (tj. 

- Ne znam da li j 
bilo: "...on sam ih 
navedeno u ovoj Il^n Muhammed ibn Sufjan) kaze: 
e to rekao u akuzativu (pabi u torn slucaju znacenje 
upropasti!", op. prev.), ili u nominativu (kako je i 
v(;rziji, op. prev.). j.e 1825. Prenosi 

- Kod Bozijega 
govorili, ja ne 
Kada su otisli, ja 

- Boziji Poslani^e znam sam Zekijjuddin Abdulazim EL-IV\UNZIR1 Propast de oni koji cjepidlaCe 

1824. Od Abdk.illaha ibn Mesuda, r.a., se prenosi da je Boziji 
Poslanik, a.s., rekao: 

"Propast ce oni koji cjepidlace!" - i to je ponovio tri puta! 

Vjerovjesnikovia, a.s., dova protivvjemikaje uCinjena CiSdenjem 

od grijeha da je Aisa, r.a., rekla: 
Poslanika, a.s., su dosla dvojica Ijudi i nesto mu 

sta, pa su ga rasrdili i on ih je prokleo i izgrdio. 

rekla: 
, od tebe svako postigne neko dobro, a ova dvojica ne dobise!? 

"Kako mislis - ike dobise?!" - upitao je on. ^AUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 819 Sirota se potom placuci vratila Umm Sulejmi, pa ju je ona upitala 
stajoj je. Djevojkaje odgovorila: 

- AUahov Vjerovjesnik, a.s., me je prokleo - da mi ne porastu mqje 
godine, i sad je gotovo: mqje mi godine nece porasti! - ili je rekla: - 
Moj zivotni vijek. 

Umm Sulejm je odmah krenula i zurec'i umotavala svoj pokrivac 
na glavi dok nije naisla na Bozijega Poslanika, a.s. 
"Sta ti je, Umm Sulejm?" - upitao je on. 

- AUahov Vjerovjesnice - kazala je ona - jesi li ti zbilja prokleo onu 
moju sirotu?! 

"Kako to mislis, Umm Sulejm?" - upitao je. 

- Ona tvrdi - rekla je ona - da si je ti prokleo tako da joj ne porastu 
njene godine, odnosno da joj ne poraste njen zivotni vijek! 

Nato se Boziji Poslanik, a.s., nasmijao i rekao: 

"Umm Sulejm, zar ti ne znas sta sam ja trazio od svog Gospodara? 
Ja sam od svog Gospodara trazio: - Ja sam, ipak, covjek - drago mi je 
ono sto je Ijudima drago, a i Ijutim se kako se i drugi Ijudi Ijute. 
Stoga, koga god ja od svoga Ummeta prokunem necim sto on nije 
zasluzio, Ti mu to ucini pranjem, ciscenjem i onim cime ces ga pribliziti 
Sebi na Sudnjem danu!" 

Ebu Ma'n kaze: 820 On mi je opet rekao: 
"Idi, pa mi zovtii 
Ja sam opet po 

- Onjede. 
"Nek Allah nikkd 
Ibn el-Musenna 

- Ja sam Umejju 

- Znaci: kafedeni Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI i Muaviju!" 
povratku rekao: 

ne zasiti njegov stomak!" - kazao je on, 
kaze: 

upitao sta znaci rijec hataeni, i on mi je rekao: 
i (pljesnuo me)! NASIUE 
zabrani Qnjenja nasilja i o naredivanju istigfara i tevbe 

1828. Od Ebu Zerra, r.a., se prenosi daje Vjeroyjesnik, a.s., medu 
onim sto je prenio od Allaha, dz.s.. prenio i sljedec'e Njegove Rijeci: 

"O robovi Moji, Ja sam Samome Sebi zabranio nasilje te sam ga 
ucinio zabranjenim i u vasim medusobnim odnosima pa nemojte jedni 
drugima nasilje ciniti! 

O robovi Moji, svi ste vi u zabludi, osim onih koje Ja uputim: 
stoga, trazite od Mene da vas uputim i Ja cu vas upudti! 

O robovi Moji, svi ste vi gladni, osim onih koje Ja nahranim: stoga, 
trazite od Mene da vas nahranim, i Ja cu vas nahraniti! 

O robovi Moji, svi ste vi goli, osim onih koje Ja odjenem: stoga, 
trazite od Mene da vas odjenem, i Ja c'u vas odjenuti! 

O robovi Moji, vi grijesite i nocu i danju, aja oprastam sve grijehe: 
stoga, trazite od Mene oprost, i Ja cu vam oprostiti! 

O robovi Moji, vi nikada necete moci Meni kakvu stetu naciniti, 
niti Mi kakvu korist pribaviti! 822 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Allahu, dzellesaniihu, a ko ne bude tako nagraden, neka niposto ne 
kori nekoga drugog, doli samoga sebe!" 

Se'id kaze: 

- Kad bi Ebu I^ris el-Havlani kazivao ovaj hadis, pogeo bi se na 
koljena! 1829. Od Dz^jbira ibn Abdullaha, r.a., se prenosi da je Boziji 
Poslanik, a.s., 

"Cuvajte se 

cuvajte se skrtosti, 

da pocine ubistva rekao nsisilj ilja, jer ce nasilje biti tama na Sudnjem danu; i 
jer je skrtost upropastila one prije vas: navela ih je 
i da dozvole ono sto im je bilo zabranjeno!" 1830. Od Ibn 

"Musliman je 
ostaviti na cjediluS 
njemu biti na pornoci 
Allah ce od takvo^; 
ko muslimanu 
mahane na Sudnj Omera, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

muslimanu brat: on mu nece uciniti nasilje niti ga 

Onaj ko bude svome bratu na pomoci, Allah ce 

6i, a ko od muslimana odstrani kakvu teskocu, 

a za to odstraniti neke teskoce na Sudnjem danu; 

pokrije neku njegovu mahanu, Allah ce takvome pokriti 

(^m danu!" MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 823 - Dvqjica su se mladica potukla - jedan je bio od muhadzira, a 
drugi od ensarija - pa je muhadzir (ili muhadziri) povikao: 

- O muhadziri! - a ensarija: 

- O ensarije! 

Utom je izisao Boziji Poslanik, a.s., paje upitao: 
"Otkud ovaj zaziv onih iz dzahilijjeta?!" 

- Ne, Boziji Poslanice - rekli su - to su se potukla dva mladica, paje 
jedan drugoga sutnuo u straznjicu! 

"Bez obzira", kazao je on, "covjek mora pomoci svoga brata, bio 
on nasilnik ili bio onaj kome je ucinjeno nasilje! Ako je onaj koji cini 
nasilje, neka ga sprijeci u tome - to je za njega pomoc! - a ako mu je 
ucinjeno nasilje, neka ga pomogne!" onima koji pate Ijude 

1833. Prenosi se od Urve ibn ez-Zubejra, koji od Hisama ibn 
Hakima ibn Hizama prenosi da je on u Samu prosao pored Ijudi koji 
su bili izlozeni Suncu i na cije je glave bilo sasuto ulje paje upitao: 

- Sta je ovo? 

- Kaznjavaju se zbog haraca (poreza, op. prev.)! - odgovoreno mu 824 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Nemojte 
a da ne zaplacete 12 

Zatim je potj 
sobom. zalaziti u podrucja onih koji su sami sebi nasilje ucinili, 

bojazni da i vas ne zadesi ono sto je njih zadesilo!" 

devu i pozurio dok to podrucje nije ostavio za erao uziman u vode iz bunareva onih koje je Bog kaznio 1835. Od Abdiillaha ibn Omera, r.a., se prenosi da su se Ijudi s 
Bozijim Poslanikom, a.s., zaustavili u El-Hidzru pa su iz njihovih 
bunareva natocili vode i njome zamijesili tijesto, no Boziji Poslanik, 
a.s., im je naredio da proliju svu vodu koju su bill natocili a da tijesto 
dadnu devama! R<?kao im je da mogu tociti samo iz onog bunara s 
kojeg je pila deva |za vrijeme poslanika Saliha, a.s., op. prev). Poravnanje i izmirenje dugova na Sudnjem danu 

1836. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
upitao: 

"Znate li vi koje pravi siromah?" 

- Kod nas je p ravi siromah onaj ko nema ni novca ni imetka! - 
rekli su. SUDBINA 
Mlahovim rijeSma: Misve s mjerom stvaramo! 

1838. Prenosi se da je Ebu Hurejre, r.a., rekao: 

- Kurejsevicki mnogobosci su dosli da s Bozijim Poslanikom, a.s., 
raspravljaju o sudbini pa je objavljeno: Na Dan kada budu u vatru 
odvuceni, s licima dolje okrenutim: "Iskusite vatru dzehennemsku!" Mi sve 
s mjerom stvaramo. (El-Kamer, 4849.) 

Sve je sudeno, Cak i ono Sto se ne mofe i ono Sto se mo2e 

1839. Prenosi se da je Tavus rekao: 

- Upoznao sam neke ashabe Bozijega Poslanika, a.s., koji su 
govorili: 

- Sve je odredeno sudbinom! 

I cuo sam AbduUaha ibn Omera, r.a., kako kaze: 

- Boziji Poslanik, a.s., je rekao: "Sve je sudbinski odredeno, cak i 826 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Sudbine su propisane prije samogstvaranja 1841. Od AbduUaha 
cuo Bozijega Poslanika 

"Allah je ispis&o 
prije nego sto je 
Prijesto nad vodoin ibn Amra ibn el-Asa, r.a., se prenosi da je 
, a.s., kad je rekao: 

sudbine svih stvorenja pedeset hiljada godina 
sivorio nebesa i Zemlju!" Jos je dodao: "A Njegovje 
bio!" potvrdivaniu sudbine; o raspravljanju Adema i Musaa, a.s. Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 1842. Od Ebu 

rekao: 

"Adem i Musa 
Adem nadgovorio 

- Ti, Ademe, ti 
udahnuo iz Svoga 
nastanio te u Svonjie 
na Zemlju! 

Adem je odgo|orio 

- A ti Musa, ti 
Objavu, sto je a.s., su se raspravljali kod svoga Gospodara pa je 
Musaa. Musa je rekao: 

kojeg je Allah stvorio Svojom Rukom, u kojeg je 

3uha, naredio je Svojim melecima da ti se poklone, 

Dzennetu - ti si svojom pogreskom Ijude spustio kojeg je Allah odabrao time sto ti je dao Svoju 
s tobom, sto ti je darovao Ploce u kojima je razgovarao MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 827 prethodenju sudbina i o rijefima UzviSenoga: / duSe i Onoga 
Koiijuje stvorio, paje nadahnuo injenimzlom injenim dobrom! 

1843. Prenosi se da je Ebu el-Esved ed-Dueli rekao: 

- Imran ibn Husajn, r.a., me je upitao: 

- Sta ti mislis o ovome sto Ijudi danas rade i u sta ulazu napore: da 
li je to njima odredeno pa oni samo ispunjavaju sudbinu koja im je 
prethodila ili se zalazu za ono cemu idu ususret, sto im je prenio 
njihov Vjerovjesnik, a.s., i za sta je utvrden dokaz protiv njih?! 

- Naravno - odgovorio sam - to je nesto sto im je propisano, sto im 
je ranije izreceno! 

- A zar to nije nepravda?! - upitao je on i mene je od toga obuzeo 
veliki strah. Rekao sam: 

- Sve je Allahovo stvorenje, sve je u Njegovoj Ruci i On nec'e biti 
pitan za ono sto radi, a oni c'e biti pitani! 

- Allah ti se smilovao - kazao je on - ovim pitanjem sam ti samo 
htio provjerid tvoj razum! Naime, kod Bozijega Poslanika, a.s., su 
jedanput dosla dva covjeka iz Mezjene i upitali ga: 

- Boziji Poslanice, vidis ovo sto Ijudi danas rade i za sta se zalazu: 
je li to njima odredeno pa oni samo ispunjavaju sudbinu koja im je 
prethodila ili se zalazu za ono cemu idu ususret, a sto im je prenio 828 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Nema nijedno 
ubiljezio mjesto 
nesretna ili sretna! 

Jedan covjek j 

- Pa, Boziji 
je propisano i nistk 

"Onaj ko bude 
ciniti djela sretnika 
nesretnika! Vi radite 
sretnim ce biti 
nesretnim ce biti 

Zatimje proucio 
istinitim. Mi cemo 
osjeca se novisnim. 
lagahnim za g od vas, nema nijedne duse a dajoj Allah vec nije 

Dzennetu i Dzehennemu, da nije upisana kao 

■> 

upitao: 

Poslanice, hocemo li se onda osloniti na ono sto nam 
ne raditi? 

od onih sretnih", odgovorio je Poslanik, "on ce i 

, a ko bude od onih nesretnih, on ce ciniti djela 

", nastavio je, "a svakome ce biti olaksano. Onim 

olaksano cinjenje onoga sto cine sretnici, a onim 

olaksano da cine cljela nesretnika!" 

: Onoga koji udjeljuje i negrijesi i ono najljepse smatra 
uciniti lagahnim za Dzennetom; a onoga koji tvrdici i 
i ono najljepse smatra laznim - njega cemo uciniti 
Dzeherinemom! (EI-Lejl, 5-10.) pDjedinim djelima u njihovoj konaCnici 

1845. Od Ebu Jriurejre, r.a., se prenosi da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Neko, zbilja, (iugo vremena cini djela stanovnika Dzenneta a MUSLIMOVA ZBIRKA HADtSA (SAZETAK) 829 nece ubrzati dok ne dode njegovo vrijeme, niti ce ga odgoditi kad 
dode njegovo vrijeme! Bolje bi ti bilo da si Allaha molila da te sacuva 
od patnje u Vatri i od patnje u kaburu!" 

Utom je neko upitao: 

- Boziji Poslanice, jesu li majmuni i svinje nastali od onih (Ijudi) 
koje je Allah u njih pretvorio? 

Vjerovjesnik, s.a.v.s., je odgovorio: 

"Allah nije unistio neki narod ili ga kaznio pa mu dao potomstvo 
- majmuna i svinja je bilo i prije toga!" stvaranju eoyjeka i o nesredi i sred 

1847. Prenosi se da je Abdullah ibn Mesud, r.a., rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., - a on je uvijek istinu govorio - kazivao nam 

"Svakome od vas se je njegova tjelesna konstitucija sastavljala u 
stomaku njegove majke cetrdeset dana, potom je isto toliko vremena 
bio usrusak, pa isto toliko vremena komadic mesa. Zatim je Allah 830 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Gospodaru, j(; li nesretan ili sretan? - pa to bude zapisano. 
Zatim upita: 

- Gospodaru, 
mu se njegova djela, 
smotaju i nista se rmusko ili zensko? - pa i to bude zapisano i zapisu 
, njegov zivot, cas smrti i nafaka. Potom se listovi 
|ise u njih ne dodaje, niti se sta oduzima!" onaj ' se te 1849. Od Amiila 
Mesuda, r.a., kadje 

- Nesretan je 
sretan je onaj ko 

On je potom 
a.s., koji se zvao K 
rekao Ibn Mesud 

- Kako covjek 
Doticni mu je 

- Zar se ti cudjs 
kako kaze: 

"Kad sjemenoj 
posalje jednog me 
meso i kosti a 
Gospodar odredi L ibn Vasile se prenosi da je on cuo Abdullaha ibn 
rekao: j ko je bio nesretan u stomaku svoje majke, a 
poduci na primjeru drugog. 

otisao kod jednog coyjeka, ashaba Bozijega Poslanika, 
uzejfe ibn Esid el-Gifari, pa mu je ispricao sta je 
gaupitao: 

nboze biti nesretan a da nista nije uradio?! 

ifekao: 

tome? Ta, ja sam cuo Bozijega Poslanika, a.s., 

tekucini prode cetrdeset i dvije nod, Allah joj 

eka pa je on oblikuje i nacini joj sluh, vid, kozu, 

zatim upita: - Gospodaru, musko ili zensko? Tvoj 

sta hoce, a tai melek zapise. Zatim upita: - IVIUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 831 "Ademovom potomku (covjeku) je zapisan njegov udio u zinaluku 
i on ce ga, sigurno, pociniti. Tako je zinaluk ociju gk^danje, zinaluk 
usiju je slusanje, zinaluk jezikaje govor, zinaluk ruke je dodir, zinaluk 
noge je primicaj dok srce zudi i prizeljkuje a spolni organ to ili 
potvrduje ili negira!" 

Allah okrede srca kako On hcxfe 

1851. Od Abdullaha ibn Amra ibn el-Asa, r.a., se prenosi daje on 
cuo Bozijega Poslanika, a.s., kako kaze: 

"Sva se Ijudska srca nalaze izmedu dva prsta Milostivoga i poput 
jednoga su srca, koje On okrece kako hoce!" 

Zatim je Boziji Poslanik, a.s., izgovorio: 

"Boze moj, Ti Koji okreces srca, okreni nasa srca dabudu pokorna 
Tebi!" Svako se dijete rodi u prirodnoj vjeri Oslamu) 

1852. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Nema nijednog djeteta a da se ne rodi u prirodnoj vjeri (islamu, 

-\m l/rcr-aninr>m ill 8S2 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI 1854. Od Ub^a 
a.s., rekao: 

"Onaj djecak 
daje pozivio, on b . dje^aku kojeg je ubio Hidr 

jpa ibn Ka'ba, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, kojeg je ubio Hidr bio je predisponirani nevjernik i 
svoje roditelje iscrpljivao osionoscu i nevjerstvom!" onima koji ^u umrli kao djeca i o tome da su jedni stvoreni za 
Dfennet a drug za Dfehennem dok su jo§ bill u kiCmama svojih 

oCeva 1855. Prenosi 

- Boziji Poslanik 
djetetu, pa sam ja 
od dzennetskih ptj: 

"Ili je drukcije 
za Dzennet - stvorio 
oceva, a neke je stvorio 
oni jos bili u kicmkma se daje Aisa, majke pravovjernih, r.a., rekia: 

, a.s., je pozvan na dzenazu jednom ensarijskom 

rekla: - Blago njemu, Boziji Poslanice, on je jedna 

ica: nikakav grijeh nije pocinio, niti ga je dozivio! 

, Aisa?!" - kazao je on. "Allah je neke Ijude stvorio 

ih je za njega dok su oni jos bili u kicmama svojih 

za Dzehennem - stvorio ih je za njega dok su 

svojih oceva!" ZNANJE 
podizanju znanja i pojavi neznanja 

1856. Prenosi se daje Enes ibn Malik, r.a., rekao: 

- Ispricat cu vam nesto sto sam cuo od Bozijega Poslanika, a.s., i 
niko vam poslije mene nec'e mod kazati daje to cuo od njega: 

"Jedan od predznaka Smaka svijeta jest da ce se uzdici znanje i 
pojaviti neznanje, da ce se rasiriti blud, da ce se piti alkohol, da ce 
nestajati muskaraca a da ce ostajati zene, tako da ce za pedeset zena 
biti samo jedan skrbnik!"* 

Onestanku znanja 

1857. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"VT-ii/^m^ rV «if> nrim^iri svomp isfekii <^na ovom sviietuV nestat ce 8M Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI nijednog ucenjaka, 
biti pitane pa ce, 
zabludi i druge odlvesti Ijudi ce sebi za vode uzeti neznalice i te ce neznalice 
znanja, davad fetve. Tako ce, bivajuci i sami u 
i u zabludu!" bez Kg u islamu uvede lijep ili rui^n obi&ij 1859. Prenosi ;.e ; vidj(^l da 
tada - Kod Bozijega 
bila vunena odjec^ 
potrebna pomoc, 
odazvali i to se 
kesu srebrenog no 
za drugima tako 
Poslanik, a.s., je 

"Ko u islamu 
bude postupalo, 
postupali po tom^ 
nagrade, takoder 
njemu bude radilci 
svakog ko bude 
grijeh!" da je Dzerir ibn Abdullah, r.a., rekao: 

Poslanika, a.s., su dosli neki beduini, a na njimaje 
pa kad je on vidio u kakvom su stanju, da im je 

jbodstaknuo je Ijude da daju sadaku, no oni se nisu 
o na njegovom lieu. Utom je jedan ensarija donio 

vca, zatim je dosao drugi a potom su pristizali jedni 
se na njegovom lieu prepoznavala radost. Boziji 
rekao: bit uyede kakav lijep obicaj, po kojem se i poslije njega 

ce mu upisivana nagrada za sve one koji budu 

a njima nista nece biti umanjeno od njihove 

ko u islamu uvede kakav ruzan obicaj pa se po 

i nakon njega, njemu ce biti upisivan grijeh za 

po^tupao po tome, a ni njima nista nece biti umanjen MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 8S5 ispisivanju Kur'ana i upozorenju na laz na Boiijega Poslanika, 

a.s. 

1861. Od Ebu Se'ida el-Hudrija, r.a., se prenosi daje Boziji 
Poslanik, a.s., rekao: 

"Nemojte pisati od mene. Ko je nesto od mene zapisao osim 
Kur'ana, neka to izbrise, a kazujte ono sto cujete od mene, to ne 
smeta. Ko nesto slaze na mene (Hemmam kaze: - Mislim daje rekao: 
hotimicno!) neka sebi pripremi mjesto u Vatri!" 

1862. Od El-Mugire ibn Su'be se prenosi daje cuo Bozijega 
Poslanika, a.s., kadje rekao: 

"Laz na mene nije poput lazi na bilo koga drugoga! Stoga, ko 
hotimicno nesto slaze na mene, neka sebi pripremi mjesto u Vatri!" 

1863. Od Semure ibn Dzunduba i od El-Mugire ibn Su'be, r.a., se 
prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Ko bude prenosio nesto sto se meni pripisuje a sto je ocito 
neistina on takoder spada u lasce (tj. u one koji lazu na mene)!" DOVA 
imenima Allaha, dl§.. i o onome ko ih pobroji 

1864. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., 
rekao: 

"Allah ima devedeset i devet imena - ko ih nauci, uci c'e u Dzennet! 
Allah je neparan i voli nepar!" 

Vjeroyjesnikova, a.s., dove 

1865. Prenosi se da je Ferve ibn Nevfel el-Esdzai rekao: 

- Upitao sam Aisu, r.a., kako se je Boziji Poslanik, a.s., obracao 
svome Gospodaru, i ona mi je rekla: 

- Govorioje: 

"Boze moj, ja se Tebi utjecem od onoga sto je lose u onom sto 
sam radio i od onoga sto je lose u onom sto nisam radio!" 838 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Nek cuje, svdko 
je On dao! Gospod; 
se Allahu od Vatre ko cuje, zahvalu Allahu i lijepu kusnju koju nam 
aru nas, budi sa nama i podari nam dobro! Utjecem dovu 1868. Od Ebu 
a.s., ucio ovu 

"Boze moj, 
neumjerenost u 
oprosti mi moju 
toga ima kod 
sto cu uciniu, sto 
od mene. Ti unaj^redi Musaa el-Es'arija, r.a., se prenosi daje Vjerovjesnik, ctprosti mi moj grijeh, i moje neznanje, i moju 

poslu, i ono sto Ti bolje znas od mene! Boze moj, 

zbilju i moju salu, nehoticnost i hotimicnost, a svega 

! Boze moj, oprosti mi ono sto sam ucinio i ono 

sam prikrio i sto sam obznanio, a sto Ti znas bolje 

ujes i unazadujes i Ti Si svemocan!" mene 1869. Od EbiJ 
govorio: 

"Boze moj, pcbp 
popravi mi ovaj moj 
koji mi se je vratit Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 

ravi Ti meni moju vjeru, koja je moja zastita, i 

j svijet na kojem zivim; i popravi mi moj ahiret, na 

, i zivot mi ucini povec'anjem svakoga dobra, a smrt MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SA2ETAK) 839 koje ne koristi, od srca koje nije skruseno, od duse nezasite i od dove 
koja nece uslisana bid!" 

Dova: Bole moj, Ti meni oprosti, smiluj mi se, zaStiti me i opskrbu 

mi dadnl! 

1872. Prenosi se od Ebu Malika el-Esdzaija, koji kaze da je njegov 
otac cuo Bozijega Poslanika, a.s., kad muje dosao jedan covjek i upitao ga: 

- Boziji Poslanice, sta c'u red kad htjednem moliti svoga Gospodara? 
- da kaze: 

"Reci: - Boze moj, Ti meni oprosd, smiluj mi se, zasdti me i opskrbu 
mi dadni!" - pa je spojio cedri prsta, osim palca. "To ce d obuhvadd 
i ovaj i buduc'i tvoj svijet!" Dova: Gospodaru na§, daj nam dobro na ovome svijetu a i dobro 
na onome svijetu, i saCuvaj nas patnje u Vatri! 

1873. Od Abdulaziza, tj. Ibn Suhejba, se prenosi da je Katade 
upitao Enesa: 

- Koju je dovu Vjerovjesnik, a.s., najcesce upucivao? 

- NTsiirf^Qr*^ if - r^Wao mil \e nn - imnrivao ovii dovu: 840 "Kad spomene^ 
a kad spomenes Uputu, misli na to da ti zivotni put bude ispravan, 
pi[avost, sjeti se pravosti strijele!" Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Dova zasnovana na nekim dobrim djelima 

1875. Od Abdullaha ibn Omera, r.a., se prenosi da je Boziji 
Poslanik, a.s., rekao: 

"Dok su trojica Ijudi isli, udarilaje kisa i oni su se sklonili u jednu 
pecinu na planini. Utom je ispred ulaza u njihovu pecinu pala 
planinska stijena i zatvorila ih. Onda su oni medu sobom rekli: 

- Vidite, imate li kakvih dobrih djela koja ste ucinili u ime Boga pa 
na temelju toga zamolite Allaha, nece li pomaknuti stijenu! 

Jedan od njih je rekao: 

- Boze moj, kod mene su bila moja dva ostarjela roditelja i zena 
mi, a imao sam i siiinu djecu za koju sam napasao stoku pa kad bib im 
dotjerao stoku sa pasnjaka, pomuzao bih je i mlijeko bib dao prvo 
svojim roditeljima pa onda svojoj djeci. Jednoga dana me je potraga 
za pasom odvela daleko tako da sam se vratio kasno navecer, te sam 
njih dvoje zatekao zaspale, no stoku sam pomuzao kao i ranije, pa 
sam donio to mlij(^ko i stao kod njihovih glava - nisam ih htio budid 
iz sna, a nisam htio ni prije njih dad mlijeka sitnoj djeci. Djeca su od MUSLtMOVA ZBIRKA HADiSA (SAZETAK) 841 Ja sam odustao, pa Ti znas da sam to ucinio samo zbog Tvoga 
zadovoljstva, pomakni nam je malo! 
I Allah im je stijenu pomaknuo! 
Treci je lekao: 

- Boze moj, ja sam bio unajmio jednog radnika za placu odjednog 
fereka* rize, pa kad je zavrsio svoj posao, rekao je: 

- Daj mi moju zaradu! - i ja sam mu je iznio pred njega, no on nije 
bio zadovoljan. Ja sam tu rizu stalno sijao tako da sam od nje kupio 
krava i pasnjake. On mi je opet dosao i rekao mi: 

- Boj se Allaha, zasto mi uskracujes moju zaradu!? 

- Otidi do onih krava i njihovih pasnjaka - rekao sam - i uzmi ih! 

- Boj se Allaha! - kazao je on. - Nemoj sa mnom zbijati salu! 

- Zbilja se ne salim s tobom! - rekao sam. - Uzmi te krave i njihove 
pasnjake! On ih je onda uzeo, i odveo. Ti znas da sam. to ucinio samo 
zbog Tvoga zadovoljstva, otvori nam i preostali dio! 

I Allah je otvorio preostali dio!" Dovaupote§kodi 

1876. Od Ibn Abbasa, r.a., se prenosi daje Vjerovjesnik, a.s., u 842 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI ; bii:i "Covjeku c'e 
grijeh ili za prekid 

Neko je upitao 

- Boziji Poslanipe 

"Da rekne: - 
dova uslisana! - pa i uslisana dova - ako ne bude molio za nesto sto je 
rodbinske veze - ukoliko ne bude pozurivao!" kazao , a sta je to pozurivanje? 

je, - Molio sam i molio, a ne vidim da mi je 1878. Od Ebu 
rekao: 

"Neka niko od 
hoces! Boze moj, 
odlucan, jer Allah tako klone i ostavi dovu!" 

OdluCnost u dovl; ne treba reti: Ako hoteSi 

IHIurejre, r.a., se prenosi daje Vjerovjesnik, s.a.v.s., vas niposto ne rekne: - Boze moj, oprosti mi ako 
smiluj mi se ako hoces! - vec neka u dovi bude 
i cini sto On hoce; Njega niko ne moze prisiliti!" 1879. Od 

kako kaze: U nod iitia jedan trenutak u kojem se prima dova 

Dzabira, r.a., se prenosi daje cuo Vjerovjesnika, a.s., eclan "U noci ima j 
Allaha za kakvo dcibro trenutak i ako musliman u torn trenutku moli 
, od ovoga ili onoffa sviieta, Allah ce mu to i IV\USLIIV\OV/VZBlRKA HADISA (SAZETAK) 843 Dova pri kukurijekanju pijetla 

1881. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., 
rekao: 

"Kad cujete kukurijekanje pijeda, molite od AUaha kakvo dobro, 
jer pijetao je ugledao meleka, a kad cujete revanje magarca, trazite 
od AUaha zasdtu od zla sejtanovog, jer je magarac ugledao sejtana!" Dova za muslimana u njegovu odsustvu 

1882. Od Safvana, tj. Ibn Abdullaha ibn Safvana, kojije bio ozenjen 
sa Umm Derda, se prenosi sljedece: 

- Dosao sam u Sam pa sam odsao kod Ebu Derdaa, njegovoj kuc'i, 
no nisam nasao njega, vec samo njegovu suprugu Umm Derda. Ona 
me je upitala: 

- Hoces li ove godine ici na hadz? - i ja sam rekao da hocu. 

- Moli nam od AUaha dobro - kazala je ona - jer je Vjerovjesnik, 
s.a.v.s., govorio: 

"Dova koju covjek musUman uputi za svoga brata u njegovu 
odsustvu, bit ce ushsana. Kod njegove glave po zaduzenju ima jedan 
melek pa kad god on uputi dovu za svoga brata, taj zaduzeni melek . 1 A , *^^u: ^l^^l" 844 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Bozij Nato mu je 

"Subhanallah, 
stanju") Zasto nisi 
a i dobro na 

Zatim je Allaha iji Poslanik, a.s., rekao: 

itie mozes to podnijeti (ili je rekao: "ti to nisi u 
] ekao: Moj Boze, daj nam dobro na ovome svijetu, 
buducem i sacuvaj nas patnje u Vatri!" 

zamolio za njega i Allah je dao paje ozdravio. Otomedanije lijepo Iteljeti smrt zbog kakve nevolje i o iskanju 
dobra 1884.0dEnesa. 

"Neka niko od 
koja ga zadesi! Ako 
pozivi me sve dotl(? 
smrt bude bolja! ,, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

vas niposto ne prizeljkuje smrt zbog kakve nevolje 
ipak bude morao zeljeti je, neka rekne: Moj Boze, 
dok je zivot dobar za mene, a usmrti me kad mi 1885. Od Ebu Hmejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Neka niko od 
nju prije nego sto 
njegova djela, a yjerniku : vas niposto ne prizeljkuje smrt i neka ne moli za 
mu dode, jer kad neko od vas umre, prestaju i 
njegov zivotni vijek samo povecava dobro!" ZIKR 

Poticanje na zikr, na priblifavanje Allahu, dz.§. i na istrajnost u 

zikru 

1886. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi daje Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Allah, dz.s., kaze: Ja sam prema Svom robu onakav kako on misli 
o Meni i s njim sam dok Me spominje, pa ako Me spomene u sebi, Ja 
njega spomenem u sebi, a ako Me spomene u drustvu, Ja njega 
spomenem u drustvu boljem od njegovog, ako Mi se priblizi za pedalj, 
priblizim mu se za lakat, a ako Mi se priblizi za lakat, Ja mu se priblizim 
za hvat, a ako ide ka Meni obicnim hodom, Ja idem prema njemu 
zurno." ustrajnosti u zikru i o zapostavljanju zikra 

1887. Prenosi se od Ebu Osmana en-Nehdija da mu je Hanzele el- 
TTc*^;j;r>i (f^n ie^ hin ipHan nH nisara Boziieer Poslanika., a.s.) rekao: 846 Zekijjuddin Abdulazim EL-IVIUNZIR! - 1 nama se, tako mi Boga, isto to desava. 

Tada sam posao sa Ebu Bekrom es-Siddikom do Bozijeg Poslanika, 
a.s. Prilikom te posjete rekao sam mu: 

- Boziji Poslanice, Hanzela je postao licemjer. 
(Na sto me je) lioziji Poslanik, a.s., upitao: 
"A sto to?" 

- Boziji Poslanice, kad smo kod tebe, ti nam govoris o Dzehennemu 
i Dzennetu tako dzi imamo osjecaj da ih vidimo vlastitim ocima, no 
kada odemo od tebe, staramo se o zenama, djeci i imovini te 
zaboravimo mnogo (od onoga sto si nam govorio) - odgovorio sam. 

Tada je Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Tako mi Onoga u cijoj ruci je moja dusa, kada biste ustrajali u 
onome kakvi ste dok ste kod mene i u zikru, meleci bi se rukovali s 
vama u vasim posieljama i na vasim putevima, ali, Hanzela, malo 
(on2Lko) malo (ovako)." I toje ponovio tri puta. skupljanju OjudO s ciljem uCenja Knjige UzviSenog Allaha 

1888. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a, da je Boziji Poslanik, a.s., MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 847 Ko sjedi spominjud Allaha, dz.§., i zahvaljuje Mu, Allah se njime 
ponosi pred melecima 

1889. Prenosi se da je Ebu Se'id el-Hudri rekao: 

- Muavijaje u dzamiji izasao predjednu skupinu Ijudi koji su sjedili 
u halki te ih upitao: 

- Zasto tu sjedite? 

- Sjedimo da bismo spominjali Allaha, dz.s. - odgovorili su mu. 

- Tako vam Boga, da li samo zbog toga sjedite? - upitao ih je. 

- Tako nam Boga - odgovoriU su - samo zbog toga sjedimo. 
Nato im je rekao: 

- Zaista, nisam trazio od vas da se zakunete zbog toga sto sumnjam 
u vas. Niko mog polozaja kod Bozijeg Poslanika, a.s., ne prenosi manje 
od mene njegovih hadisa. Jednom prilikom Boziji Poslanik, a.s., izasao 
je pred skupinu svojih ashaba koji su sjedili u halki i upitao ih: 

"Zasto tu sjedite?" 

- Sjedimo da bismo spominjah Allaha, dz.s., i da bismo Mu se 
zahvaliivali na tome sto nas ie uputio u islam i niime nas obdario - 848 Zekijjuddin Abdulaztm EL-MUNZIRI koji cine zikr i spl 
najblizeg neba, a 
uzlete na nebo." ittu svqja krila tako da ispune prostor izmedu njih i 
kada se razidu oni koji cine zikr, meleci se popnu i Dodaoje: 
"Pa ih Allah, 

- Odakle dola^ite? 

- Dolazimo od 
uznose, hvale i 

- A za sta me 

- Mole Te za 
A zatim ih upit 

- Jesu li oni 
Meleci odgovcir 

- O Gospodarii 
Nato im On 

- Kako bi se 
Meleci zatim 

- Oni traze 

- Od cega traz^ dz.s., upita, a On to zna bolje od njih: onih Tvojih robova sa Zemlje koji Te slave, velicaju, 
, odgovore mu oni. 

riiole? - upita ih On. 

j Dzennet - odgovore mu meleci. 

a: 

jeli moj Dzennet? 

e: 

, nisu. 

kaze: 

te]<: ponasali da su ga vidjeli!? 

kazu: mole Tvoj vicjel ! Tvoju zastitu. 
moju zastitu? - upita ih On. r-\ r^ 1 — 


MUSUMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 849 Potom meleci kazu: 

- O Gospodaru, medu njima je i jedan covjek, veliki grjesnik, koji 
je samo tuda prolazio, no sjeo je s njima. 

- 1 njemu sam oprosdo, jer su oni takva skupina u kojoj ne ostaje 
nesretan onaj kojoj se prikljuci - odgovori im Allah, dz.s." muSkarcima i zenama koji dne zikr 

1891. Prenosi se daje Ebu Hurejre, r.a., rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., je, prolazivsi pored brda zvanog Dzumdan, 
na putu ka Mekki, kazao: 

"Idite, ovo je Dzumdan. Uteci c'e oni koji se izdvoje." 
(Prisutni) su ga upitali: 

- Boziji Poslanice, ko su d koji se izdvoje? 

"To su muskarci i zene koji cesto cine zikr Allahu, d:Ls." - odgovorio 
imje. 

Otehlilu 

1892. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., daje Boziji Poslanik, a.s., rt^vr:*r\' 850 Zekijiuddin Abdulazim EL-MUNZIRI ni libn i moci osim u Allaha. 
Kajs", upitao me je on, "hoces li da te uputim na 
dzennet^kih blaga?" 

oslanice - odgovorio sam mu. 

ni moci osim u Allaha." - Nema snage 
"O Abdellah i 

jedno od 

- Hocu, Boziji 
A on mi je rekjao 
"Reci: Nema sJiage Sta se ut\ kada padne nod 1894. Prenosi 
- Kada bi pala 

"Usli smo u not 
AUahu. Nema boga 
molim Te za dobro 
Tebe da me zastitis 
sacuvaj me od Ij 
dunjaluckih iskus(;nj 

Hasan ibn Ubtrjdullah 

"Meni je Zube 
on od Abdurrahn^ana 
nrenosi od Boziie; se da je Abdullah ibn Mesud, r.a., rekao: 

noc Boziji Poslanik, a.s., je govorio: 

:' a u noc je usla i Allahova vlast. Sva zahvala pripada 

osim Allaha Jedinog, On nema druga. Moj Boze, 

ove nod i za dobro onoga sto je u njoj. Trazim od 
s od njenog zla i zla onoga sto je u njoj. Moj Boze, 
jenosti, oronulosti, tegobne (ruzne) starosti, 

ja i kaburskog azaba." 
kaze: 
d jos dodao prenoseci od Ibrahima ibn Suvejda, a 
ibn Jezida, a ovaj opet od AbduUaha, koji to 

Poslanika, a.s.: IV\U5LIIV\0VA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 851 kod Vjerovjesnika, a.s., dovedeni zarobljenici - te je ona otisla kod 
njega da joj dadne slugu, ali ga nije pronasla. Srelaje Aisu, r.a., i 
obavijestilajuje (o svom problemu). Posto se Vjerovjesnik, a.s., vrado 
Aisa, r.a., gaje obavijestila o Fatiminoj, r.a., posjed. 

-Tek sto smo bili legli kada je Vjerovjesnik, a.s., dosao kod nas - 
rekao je Alija - pa smo posli ustati, a on nam je na to kazao: 

"Ne ustajte!" 

Sjeo je izmedu nas tako da sam osjedo hladnocu njegovog stopala 
na svojim grudima i upitao nas: 

"Hocete li da vas poducim necemu sto je bolje od onoga sto ste 
trazili od mene!? Kada podete spavad proucite: Allahu ekber trideset 
i cedri puta, Subhanallah trideset i tri puta, el-hamdu lillah trideset i 
tri puta, a to vam je bolje od jednog sluge." 

U drugoj verziji, pored ovoga stoji jos i da je Alija rekao: 

- Ovo nisam propustio prouciti otkako sam za to cuo od 
Vjerovjesnika, a.s. 

Neko gaje upitao: 

- Ni u noci Siffma (tj. u nod kada je bila Bitka na Siffmu)? 

- Ne, ni u noci Siffma - odgovorio je. -iQ(\a Dr^r.^ -.A Tn_Ri=.ra'-a iKn Aviha r a Ha IP Roziii Poslanik. 852 - Ponovio sam 
-Ja vjerujem u 
Nato mi je Boziji 
"Red: - Ja vjerujem ih kako bi ih zapamtio, rekavsi: 
Tvoga Poslanika koga si Ti poslao. 
iji Poslanik, a.s., kazao: 

u Tvoga Vjerovjesnika koga si Ti poslao!" 1897. Prenosi 
a.s., kada bi legao 

"Moj Boze, s 
umrijeti." 

A kada bi 

"Hvala Allahu ] 
cemo se vratiti. 1898. Prenosi 
covjeku da, kada 

- Moj Boze, Ti 
pripada njena smrt 
a ako joj das smrt 
Te za zdravlje. 

Nato ga je taj ^ovjek upitao: Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI |e od El-Bera'a ibn Aziba, r.a., da je Vjerovjesnik, 

orio: 
Tvojim imenom ja zivim i s Tvojim imenom ja cu 

ustajao govorio je: 

Is^oji nas je ozivio nakon sto nas je usmrtio i Njemu se da je Abdullah ibn Omer, r.a., naredio nekom 

pode led u svoju postelju, kaze: 

si stvorio moju dusu i Ti ces je uzeti sebi, Tebi 

i njen zivot. Ako je ozivis (nakon sna) Tije cuvaj, 

(u toku spavanja) Ti joj oprosti. Moj Boze molim J /-^ -1 MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 853 Moj Boze, Ti si Prvi, prije Tebe nema nicega, Ti si Posljednji, 
poslije Tebe nema nicega, Ti si Vidljivi, ispred Tebe nema nicega, Ti 
si Nevidljivi, iza Tebe nema nicega, rijesi nas dug i sacuvaj nas od 
siromastva." 

On to prenosi od Ebu Hurejre, a on opet od Vjerovjesnika, a.s. 1900. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Boziji Poslanik, a.s., 
kazao: 

"Kada neko od vas pode leci u svoju postelju, neka (prvo) uzme 
svoj ogrtac sa unutrasnje strane i njime otrese svoju postelju (tj. neka 
prede nekoliko puta ogrtacem preko postelje) spominjuci Allaha, dz.s., 
jer on ne zna sta je doslo poslije njega u njegovu postelju. Pa kada 
htjedne leci, neka legne na svoju desnu stranu i kaze: 

- Slava Tebi Boze, Gospodaru moj, s Tobom lijezem i s Tobom cu 
ustati. Ako mi uzmes dusu (u toku sna) Ti joj oprosti, a ako je vratis 
(nakon spavanja) Ti je onda cuvaj onako kako cuvas svoje dobre 
robove." 854 Natojoj je 

"Nakon sto sam 
pa kada bi se one 
onda bi prevagntil 
Allahu onoliko 
On zadovoljan, 
koliko je mnostvci 

U drugoj 
a.s.) rekao: 

"Slava Allahu 
Allahu onoliko 
je tezina Njegovojy 
Njegovih rijeci." predaj 1903. Prenosi 
rekao: 

"Niko na Sudnjem 
kada osvane i omrkne 
bi hamdihi/ Slava 
kao i on (stotinu Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Vjelrovjesnik, a.s., kazao: 

otisao od tebe, izgovorio sam tri puta cetiri kelime, 

uporedile sa onim sto si ti izgovorila sve do sada, 

le one sto sam ja izgovorio, a to su: Slava i hvala 

kciliko su brojna Njegova stvorenja, onoliko koliko je 

orlioliko kolika je tezina Njegovog prijestolja i onoliko 

Njegovih rijeci," 

ji ovog hadisa se prenosi da je on (Vjerovjesnik, onoliko koliko su brojna Njegova stvorenja, slava 

k<^liko je On zadovoljan, slava Allahu onoliko kolika 

prijestolja, slava Allahu onoliko koliko je mnostvo se od Ebu Hurejre, r.a., da je Boziji Poslanik, a.s., danu nece donijeti nista bolje od onoga ko, 
, bude izgovarao stotinu puta - Subhanallahi ve 
i hvala Allahu - osim onoga ko to isto bude govorio 
puta) ili vise od njega (vise od stotinu puta)." MUSLIMOVA ZBtRKA HADISA (SAZETAK) 855 "Od svega onoga sto Sunce obasjava draze mi je da kazem - 
Subhdnalldhi ve-l-hamdu lilldhi ve Id ildhe illalldhu valldhu ekher - Slava 
Allahu, hvala Allahu, nema drugogboga osim AUaha, Mahje najveci." tehlilu, tahmidu i tekbiru 

1906. Prenosi se od Musaa el-Dzuhenija, a on od Mus'aba ibn 
Sa'da, a ovaj od svoga oca, r.a., sljedece: 

- (Jednom prilikom) dosao je kod Bozijeg Poslanika, a.s., nekakav 
beduin i rekao mu: 

- Poduci me necemu sto bib trebao uciti! 

"Reci: - Nema drugog boga osim Allaha Jedinog. On nema druga. 
Allah je najveci. Hvala Allahu. Slava Allahu, Gospodam svjetova. Nema 
izlaza, pomoc'i ni snage bez Svemoguceg, Mudrog Allaha", rekao mu 
je Poslanik, a.s. 

- Pa sve ovo je za moga Gospodara, a staje za mene? - upitao gaje 
beduin. 

"Reci: - Moj Boze, oprosti mi (grijehe), smiluj mi se, upud me 
(Pravim putem) i opskrbi me", odgovorio mu je Boziji Poslanik, a.s. 

Musa (el'Dzhuheni) kaze: 

- kin, Q*^ urp mnlhp - Dai mi zdravlie - ia samo nretnostavliam da ie 856 Zekiijuddin Abdulazim EL-MUNZIRI onome ko sttotinu puta u jednom danu kaze: Nema drugog 
boga osim ALlaha, Jedinog, On nema druga. 

1908. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Boziji Poslanik, a.s., 
kazao: 

Ko u jednom <lanu stotinu puta kaze: -La ildhe illalldhu, vahdehu, 
Id serike leh. Lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve 'aid kulli sej'in kadir - 
Nema drugog boga osim Allaha, Jedinog, On nema druga, Njemu 
pripada vlast i hvala i On sve moze - imat ce nagradu kao da je 
oslobodio deset robova, bit ce mu upisano stotinu dobrih a izbrisano 
, bit ce zasticen od sejtana tokom tog dana sve dok 
ne omrkne i niko inece donijeti sa sobom nista bolje od onoga sto je 
on donio osim onc»ga ko ove rijeci bude vise puta ponavljao od njega. 
A onom ko u jediom danu stotinu puta kaze: - Subhdnalldhi ve bi 
hamdihi - Slava i hvala Allahu - njegovi grijesi ce biti izbrisani pa makar 
ih bilo koliko je morske pjene." onome ko proud stotinu tesbiha 1909. Prenosi :je da je Sa'd ibn Ebu Vakkas, r.a., rekao: 
- Kada smo (jedanput) bili kod Bozijeg Poslanika, a.s., on nas je 
uDitao: TRAZENJEUTOCISTA 
Trafenje utofiSta od zla iskuSenja 

1910. Prenosi se od Aise, r.a., da je Boziji Poslanik, a.s., ucio 
sljedece dove: 

"Moj Boze, utjecem Ti se od dzehennemskog iskusenja, 
dzehennemske kazne, kaburskog iskusenja, kaburske kazne, od zlog 
iskusenja u bogatstvu, zlog iskusenja u siromastvu, i utjecem Ti se od 
iskusenja Dedzdzalom. 

Moj Boze, speri moje giijehe snijegom i ledom (gradom), ocisti 
moje srce od grijeha kao sto si ocistio najbjelju tkaninu od necistoce 
i udalji me od mojih grijeha kao sto si udaljio istok od zapada. 

Moj Boze, utjecem Ti se od lijenosti, oronulosti, svakogn grijeha i duga." 

traienju utoCiSta od slabosti i lijenosti 

1911. Prenosi se od Enesa ibn Malika, r.a., daje Boziji Poslanik, 
a.s., govorio: 858 Zekijjuddin Abdulazim EL-(VIUNZIRI Trci2enje za§tite od prestanka blagodati 1913. Prenosi 

- Jedna od dova 

"Moj Boze, daj 
se zdravlje kqje si 
iznenadna kazna se da je Abdullah ibn Omer, r.a., rekao: 

Bozijeg Poslanika, a.s., bilaje: 

da blagodati koje mi Ti pruzas ne prestanu i da mi 
mi podario ne pogorsa. Daj da me ne stigne Tvoja 
i bile koji oblik Tvoje srdzbe." Ill nazdravlj anju onome ko kihne pa ka^e: Et-hamdu IHlah 1914. Prenosi 
- Kihnula dvoj se da je Enes ibn Malik rekao: 

ica Ijudi pred Vjerovjesnikom, a.s., pa on jednom rece: "Bog d se 

Ovaj kome nij<b 

- Kad je taj i taj 
kad sam kihnuo 

"On je rekao: 
a.s. smilbvao", dok drugom to ne rece. 

kazao: "Bog ti se smilovao", rece: 

kihnuo rekao si mu: "Bog ti se smilovao", a meni, 
nisi rekao!? 
El-hamdulillah, a ti nisi, rekao mu je Vjerovjesnik, to 1Q1 K t;^o iKv, <:^i iTi^rrl <^/^o I'/^li I mil n=> icr^T-ir"ar» TEVBAINJENOPRIMANJE, 
VELICINA ALLAHOVE, DZ.§., MILOSTI I DRUGO 

Onaredenostitevbe 

1916. Prenosi se da je Ebu Burda rekao: 

- Cuo sam kada ElEgarr, jedan od ashaba Vjerovjesnika, s.a.v.s., 
kaze Ibn Omeru da je Boziji Poslanik, a.s,, rekao: 

"Ljudi, cinite tevbu Allahu! Ja dnevno stotinu puta Allahu tevbu cmim. Poticanje na Cinjenje tevbe 

1917. Prenosi se daje Harisa ibn Suvejd rekao: 

- Kad je Abdullah bio bolestan, dosao sam mu u posjetu pa nam 
je ispricao dva hadisa, jedan svoj* a drugi od Bozijeg Poslanika, a.s. 

Abdullah mi je rekao daje cuo Bozijeg Poslanika, a.s., kada kaze: 

"Zaista se Allah, dz.s., vise raduje tevbi svoga roba vjernika nego 
coviek u opasnoi pustinii svojoj devi, koja je, dok je spavao, odsla 860 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRl iskrenoj tevbi i rijedma Allaha, dz.§.: ... a itrojicikojisu izostalL se 1918. Prenosi 

- Boziji Poslani^ 
(se obracuna) sa B 

Ispricao mi je 
mu je Abdullah i 
vodic kada je oslijepio t»a - Cuo sam Ka' 
iza Bozijeg Poslanika, 
sljedece: 

- Nikada nisam 
u neki pohod, osiir 
na Bedru, torn prilikom 
nisu ucestvovali u 
muslimani bijahu 
ali je Allah htio da 

Bio sam sa Bozijim 
smo dali prisegu na 
ucestvovao u Bici 
smatra vaznijom da je Ibn Sihab rekao: 

, a.s., je izvrsio pohod na Tebuk s namjerom da 
izantincima i Arapima hrisc'anima u Samu. 
Abdurrahman ibn Abdullah ibn Ka'b ibn Malik da 
Ka'b, jedan od Ka'bovih sinova koji mu je bio 
, rekao: 

ibn Malika kako prica o slucaju kada je izostao 
, s.a.v.s., prilikom njegovog pohoda na Tebuk ibn izostao iza Bozijeg Poslanika, a.s., kada bi on isao 

u pohodu na Tebuk. Sto se tice izostanka iz Bitke 

Boziji Poslanik, s.a.v.s., nikoga od onih koji 

ijijoj nije ukorio (i to) zbog toga sto Poslanik, a.s., i 

izasli htijuci samo presresti karavan Kurejsija, 

se nenadano sukobe sa njima. 

Poslanikom, a.s., prisutan u noci Akabe kada 
prihvacanje islama, a to mi je draze nego da sam 
Bedru, mada se medu narodom Bitka na Bedru 
ovog dogadaja. na 
od A «fr^ «*=» tirf^ mf»(T i-zr^cfaTit-a itq TKri'riif^rr T^/^icloniVo n c ^K^^,, WUSLIWOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 861 Boziji Poslanik, s.a.v.s., se sa muslimanima pripremao za taj pohod 
u vrijeme prispijeca Ijetine i prijatne hladovine i to me je mamilo. Ja 
bih svako jutro ustajao s namjerom da se pocnem pripremati, ali 
tokom dana nista ne bih uradio. Govorio sam u sebi: - Ja to mogu kad 
god hocu. 

U tome mi je vrijeme prolazilo dok su se dmgi Ijudi ozbiljno 
pripremali. Oni bi ustajali rano i zapocinjali sa pripremama, a ja opet 
nista ne bih uradio. Zatim sam opet polazio pa odustajao, ne uradivsi 
nista. I dok sam se ja tako kolebao, vojska je krenula u pohod. 
Pomisljao sam da krenem i sustignem ih, i kamo srec'e da tako uradih! 
No, to mi ne bijase sudeno. Svaki put kada bih, nakon sto je Boziji 
Poslanik, a.s., otisao, izasao medu svijet, rastuzila bi me cinjenica da 
sam ostao samo sa nekim od Ucemjera ili nesposobnih, kojima je 
Allah, dz.s., dao opravdanje (za izostanak iz pohoda). 

Boziji Poslanik, s.a.v.s., me nije spominjao sve dok nije stigao na 
Tebuk, kada je, sjedeci medu Ijudima, upitao: 

"Sta ucini Ka'b ibn Malik?" 

Jedan od pripadnika plemena Benu Selima rece: 

- Nije se mogao odvojiti od svoja dva ogrtaca i njihovih skutova. 
Nato mu Muaz ibn Dzebel rece: 

- Ruzno je to sto si rekao. Boziji Poslanice, tako mi Boga, mi njega 862 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI rasprsise se moje 
opravdati pa 

Boziji Poslaniki 
puta, on bi prro 
primao Ijude. Kadlj 
su izostali iz pohoda 
ih je osamdesetak. 
su obznanili i 
prepustajuci Njeir. 
dosao ja. Kad sani 
opazalo da je Ijut 

"Pridi!" kalkulacije i shvatih da se nicim ne mogu pred njim 
odlu(nh kazati mu istinu. , s.a.v.s., je stigao ujutro. Inace, kada bi se vracao s 

odlazio u dzamiju i klanjao dva rekata, potom bi 

je to, i ovoga puta, obavio, pocese dolaziti oni koji 

i iznositi svoje isprike i davati mu prisegu. Bilo 

Boziji Poslanik, s.a.v.s., primi od njih isprike koje 

je koje su dali te zamoli Allaha, dz.s., da im oprosti, 

u, dz.s., ono sto je u njihovim dusama. Onda sam 

nazvao selam, osmijehnuo mi se, ali tako da se 

mene, pa rekao: iia sjeo me Prisao sam i 

"Zasto si izostz^ 
pohod?" - upitao 

- Boziji Poslanice 
pred bilo koga drugog 
srdzbu pomocu 
siguran sam, kad 
zadovoljstvo, Allalji 
rasrdis na mene. 
mosii se barem n^idati pred njega. 
? Zar nisi bio nabavio sebi ono sto je potrebno za 
je- 

- odgovorio sam - tako mi Boga, da sam sjeo 

na dunjaluku vjerovao bih da cu izbjeci njegovu 

riekakve isprike, jer solidno umijem govoriti, ali, 

tebi danas nesto slagao cime bih pribavio tvoje 

, dz.s., bi ucinio nesto cime bi prouzrocio da se 

i ako ti kazem istinu zbog koje ces se ti naljutiti, 

i da ce mi Allah, dz.s., oprostiti i dati da se sve bihi Ali; IV\USLIIV\OVA ZBiRKA HADISA (SAZETAK) 863 Tako mi Boga, toliko su me ubjedivali da sam se pozelio vratiti 
Bozijem Poslaniku, a.s., i porec'i svoj iskaz. Zatim sam ih upitao: 

- Da li je jos neko prosao ovako kao ja? 

- Jesu dvqjica! I oni su kazali isto sto i d, a i njima je odgovoreno 
isto sto i tebi - odgovorili su. 

- Ko su ta dvqjica? - upitao sam. 

- Murara ibn Rebi'a el-'Amiri i Hilal ibn Umejja el-Vakifi - 
odgovorise spominjuci dva dobra i uzorita coyjeka, koji su ucestvovali 
u Bid na Bedru. 

Kad su mi ih spomenuli, ja sam otisao. 

Boziji Poslanik, s.a.v.s., je zabranio muslimanima da razgovaraju 
sa nama trojicom koji smo izostali iz pohoda tako da su nas Ijudi stali 
izbjegavati. Toliko su promijenili svoj odnos prema nama da mi ni 
zemlja nije izgledala onako kao sto je ranije bila. Ne bijase to vise ona 
zemlja koju poznajem! 

Takvo stanje potrajalo je pedeset noci. Dok su dvojica mojih 
sapatnika, predajuci se, sjedili u svojim kucama i plakali, ja sam, kao 
najmladi i najtvrdi, izlazio, prisustvovao zajednickom namazu i hodao 864 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI iji an nil - Allah i Njegov 

Oci su mi se i 
zida i otisao. 

Dok sam jed; 
hranom iz Sama, 
na mene. Prisao 
sam pismo buduci 

- Culi smo da 
nije odredio poniz^nje 
ono sto zasluzujes 

Kad sam to 
pa sam prisao peci 

Kad je proslo 
Bozija Objava sa 
Bozijeg Poslanika, 

- Boziji Poslanik. 

- Da je pustim 

-Nemojjepust^ti, 
- odgovorio mi je 

Glasnici sa i 
koji su se nalazili Poslanik najbolje znaju! 
punile suzama pa sam se okrenuo, presao preko put hodao gradom, jedan Nabatejac, trgovac 
rkspitivao se za Ka'ba ibn Malika pa ga Ijudi uputise 
i je i urucio mi pismo od kralja Gasana. Procitao 
da sam bio pismen a u njemu je stajalo: 

t^ je tvoj prijatelj (Poslanik) odbacio, a Bog za tebe 
i propast. Prikljuci se nama i mi cemo ti pruziti 

procitao, zakljucio sam da je i to jedno od iskusenja, 
[ i ubacio pismo u nju. 

cetrdeset od tih pedeset dana, u kojima jos ne dode 
Allahovom, dz.s., presudom, dode mi izaslanik 
a.s., i rece: 

., a.s., nareduje ti da se odvojis od svoje zene. 

[li sta? - upitao sam. 

i, nego se odvoji od nje i nikako joj se ne prikucuj 
On. 

ideiticnom porukom upuceni su i onoj drugoj dvojici 
istoj situaciji kao i ja. . u WUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 865 ' Sto ne bi i ti trazio izun od Bozijeg Poslanika, a.s., u vezi sa 
svojom zenom, kad je vec zeni Hilala ibn Umejje dopustio da mu 
hizmeti? 

- Ne, necu traziti dozvolu Bozijeg Poslanika, s.a.v.s., za to, jer ko 
zna sta bi na to rekao Boziji Poslanik, a.s., znajuci da sam mlad i u 
snazi - rekao sam mu. 

Ostao sam u tom stanju deset noc'i, sa cime se navrsilo pedeset 
noci od trenutka kada smo stavljeni u izolaciju. Te noci sabah sam 
klanjao na ravnom krovu jedne od nasih kuca. Dok sam sjedio u tom 
stanju, koje je Allah, dz.s., u vezi sa nama u Objavi spomenuo, osjecao 
sam tjeskobu u dusi a i zemlja, madaje prostrana, cinila mi se tijesnom, 
cuo sam glas jedne osobe koja me doziva sa Sel'e sto je glasnije mogla: 

- Ka'be ibn Malik, raduj se! 

Pao sam na sedzdu znjuci da mi je stiglo rasterec'enje. 

Kadje klanjao sabah-namaz Boziji Poslanik, a.s., je obavijestio Ijude 
da nam je Allah, dz.s., oprostio pa su oni posli da nam cestitaju. 

Prema dvojici mojih prijatelja krenule su mustulugdzije. Prema 
meni su se uputiU jedan covjek jasuci na konju, a drugi, pripadnik 
plemena Eslem, trceci i popeo se na brdo paje glas bio brzi od konja. 

Kadje stigao do mene, onaj ciji sam glas cuo i cestitao mi, skinuo 
sam mu svoja dva haljetka te mu ih ogrnuo za mustuluk, a, tako mi 866 Zekijjuddin Abdulazim EL-IVIUNZIRI Upitah ga: 

- Je li (oprost) 

"Nije od mene 

Lice Bozijeg 
Mjesec, a mi smo 

Posto sam sjec| 

- Boziji Poslarjice 
imetak, da se on 
Poslanika, a.s. 

"Najbolje d je 

- Zadrzat cu j 

- Boziji Poslan^ce 
je potrebno da zl 
govorim nista osiiji 

Tako mi Bog; 
iskusavao iskreno 
s.a.v.s., pa sve do 
nacin. A, tako mi 
Bozijem Poslanikik 
dz.s., sacuvati od 

Allah, dz.s., ie od tebe ili je od AUaha? 
, nego je od AUaha" - odgovori on. 
Poslanika, a.s., kada bi bio radostan, sijalo bi kao 
to znali. 

pred njega, rekao sam mu: 
, sastavni dio mog pokajanja je da dajem svoj 
jbodijeli kao sadaka u ime Allaha, dz.s., i Njegovog ijed: da zadrzis jedan dio svoga imetka!" - rece. 
nu parcelu na Hejberu - rekao sam i dodao: 
, Allah mi je, uistinu, oprostio zbog iskrenosti pa 
;lj)og tog oprosta koji mi je dat do kraja zivota ne 
istine. 
, ne znam da je Allah, dz.s., ikog od muslimana 
scu otkako sam to spomenuo Bozijem Poslaniku, 
danas. Najljepse je to sto je mene iskusao na taj 
]ioga, nisam se koristio lazima otkako sam to rekao 
, a.s., pa sve do danas i nadam se da ce me Allah, 
tioga sve dok sam ziv. 
obiavio: Allah je oprostio Vjerovjesniku, muhadiirima MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (5AZETAK) 867 Kad se medu njih vratite, zaklinjat ce vam se Allahom, samo da ih se 
okanite, pa okanite ih se jer su oni pogan i prebivaliste njihovo bit ce 
Dzehennem kao kazna za ono sto su radili! Oni vam se zaklinju samo da 
biste bill zadovoljni njima. Ako vi budete zadovoljni njima, Allah sigumo 
nije zadovoljan narodom grjesnickim. (Et-Tevbe, 95-96.) 

Nas trojica smo izostavljeni (izuzeti) iz slucaja onih kojimaje Boziji 
Poslanik, a.s., prihvatio zaklinjanja i prisege i trazio za njih oprost, a 
nas je slucaj odgodio dok Allah, dz.s., o tome ne presudi. Uzviseni kaze: 

... (oprostioje) i onoj trojici koja su bila izostala i to tek onda kad imje 
zemlja, koliko god da je bila prostrana, postala tijesna i kad im se bilo 
stisnulo u dusama njihovim... (Et-Tevbe, 119.) 

Izostajanje koje ovdje spominje Allah, dz.s., ne odnosi se na nas 
izostanak iz pohoda, vec se radi se o tome da je on (Eloziji Poslanik, 
a.s.,) nas izostavio (izuzeo), tj. odgodio rjesavanje naseg slucaja u 
odnosu na slucaj onih koji su mu se zaklinjali i izvinjavali pa imje on 
zaklinjanje i izvinjavanje prihvatio. 

Primanje tevbe od onoga ko ubije stotinu Ijudi 1919. Prenosi se od Ebu Se'ida el-Hudrija, r.a., daje Boziji Poslanik, 
a.s., rekao: 868 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI kazne Zaputio se i ks. 
su se poceli prepirat: 
rekose: 

- Dosaoje kao 
Dok meleci 

- On nikada 

Pojavi se tadaj 
presudi. On im 

- Premjerite 
bliza ovom mjestii 

Kad su premje r 
bio upudo pa su 
Katade dodaj 

- Culi smo da j 
(da bi bio blize d je bio na sredini puta, sdgne ga smrt. Oko njega 
i meleci milosti i meleci kazne. Meleci milosd pokajnik, srcem okrenut Allahu, dz.s. 
rekose: 
nikakva dobra nije uradio. 

edan melek u Ijudskom liku te ga pozvase da im on 
rtce: ;razi ;daljinu izmedu te dvije zemlje pa koja od njih bude 
, on njoj pripada. 

ili, ustanovili su da se nalazio blize zemlji u koju se 
uzeli meleci milosd." 

da je Hasan (el-Basri) rekao: 

je on, kad mu se smrt priblizila, isturio svoja prsa 
ji u koju je zelio stici). 11^ zemlji Ko udni tevbu prije nego Sto Sunce izade sa zapada, Allah, d2.§., 

de mu oprostiti 1920. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Boziji Poslanik, a.s,, MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 869 Ooprostugrijeha 

1922. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Tako mi Onoga u Cijoj je ruci moja dusa, kad vi ne biste grijesili 
Allah, dz.s., bi vas uklonio, a doveo neki drugi narod koji bi grijesio 
pa se kajao, pa im On prastao." 

veliCini Mlahove, d2.§., milosti. koja nadmaSuje Njegovu srdlbu 

1923. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Kadaje Allah, dz.s., okoncao stvaranje, propisao je Sebi u Svojoj 
Knjizi kojaje kod Njega: Zaista Moja milost nadvladava Moju srdzbu." 1924. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Vjeroyjesnik, a.s., 
rekao: 

"Allah, dz.s., ima stotinu milosti od kojih je samo jednu spustio 
dzinima, Ijudima i zivotinjama da pomocu nje saosjecaju jedni sa 
drugima i budu milostivi jedni prema drugima, pomocu nje i zvijer 
bude milostiva prema svome mladuncetu. Svih preostalih devedeset 870 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUN2IR1 Allah, dl§., je n[iilostiviji prema Svojim robovima od majke prema 

svome djetetu 1926. Prenosi 

- Dosli su kod 
je bila i jedna 
medu zaroblj 
Poslanik, a.s., nas 

"Mislite li vi 

- Ne, tako nam 

"Allah je, 
prema njenom se daje Omer ibn el-Hattab, r.a., rekao: 
Ilozijeg Poslanika, a.s., neki zarobljenici medu kojima 
koja je trazila svoje dijete. Kad ga je pronasla 
, uzela ga je, privila uzase i pocela dojiti. Boziji 
upita: 
ova zena moze baciti svoje dijete u vatru?" 
Boga, ona to ne bi ucinila kada bi to mogla izbjeci. 
, milostiviji prema svojim robovima od ove zene 
etu", rece nam on. zena. 
enic.ma, di uistinu dj-t Nikcga u Ofennet nede uvesti njegovo djelo 1927. Prenosi 
"Budite umj 
Dzennet nece 
- Zar ni tebe, 

"Ni mene", 
miln^ru T znaite r se od Aise,r.a., daje Boziji Poslanik, a.s., rekao; 
mi, radite ispravno i obveseljavajte! Nikoga u 
uvdsti njegovo djelo!" 
lioziji Poslanice - rekose. 

on, "osim ako me Allah, dz.s., obaspe svojom 
a ie Allahu naidraze dielo ono koie se ustraino cini. rece MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 871 Niko nije Ijubomomiji od Allaha, cll§. 

1929. Prenosi se od AbduUaha ibn Mesuda, r.a., da je Boziji 
Poslanik, a.s., rekao: 

"Niko kao Allah, dz.s., ne voli pohvalu i zbog togaje On pohvalio 
Sebe. Niko nije Ijubomorniji od AUaha, dz.s., zbog togaje On zabranio 
nemoral. Niko kao Allah, dz.s., ne voli ispriku, zbog togaje On slao 
Objavu i poslanike." 

1930. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Zaistaje Allah, dz.s., Ijubomoran, a i yjernikje, doista, Ijubomoran! 
Allah je Ijubomoran kad vjernik ucini nesto sto mu je On zabranio." diskreciji Allaha, dlS., prilikom ispitivanja vjemika i priznavanja 

grijeha 

1931. Prenosi se od Safvana ibn Muhriza daje neki covjek upitao 
Omerovog sina, r.a.: 

- Sta si cuo da je Boziji Poslanik, a.s., rekao o diskretnim 
razajovorima? 872 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Priznavanje (^lahovih. d2.§.) blagodati od strane nevjemika i 
licemjera na Sudnjem danu Bozij 1932. Prenosi 

- Upitali su 

- Boziji 
Sudnjem danu? 

"Smeta li vam 
oblakom?" - upita^ 

- Ne - odgovoril: 

"A da li vam 
oblakom?" - upit; 

- Ne - odgovorlli 

"Tako mi 
Gospodara nista 
dvoga. " 

Pri tome susr^tu 

- Zar prema 
gospodaris, ozenitb 
i upravljas? se da je Ebu Hurejre, r.a., rekao: 
ijeg Poslanika, s.a.v.s.: 
Poslaiiice, hocemo li mi vidjeti nasega Gospodara na tao gledati u Sunce u podne, kada nije prekriveno 
ih je on. 

1 su. 

smeta gledati u pun Mjesec, kad nije prekriven 
ihje. 
su. Onog u Cijoj ruci je moja dusa, gledanje u Vaseg 
|am vise nece smetati od gledanja u neko od tog 

Allah, dz.s., c'e pitati roba: 
tebi nisam bio plemenit, zar ti nisam dao da 
te, potcinio ti konje i kamile i pustio te da vladas ^ J 


MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 873 - Pa jesi li ocekivao da ces se sresti sa Mnom? - upitat ce ga 
Gospodar. 

- Ne - odgovorit ce. 

- Ja te sada zaboravljam onako kako si ti Mene zaboravio - reci ce 
mu Gospodar. 

Potom ce sresti treceg roba te ga upitati kao i njegove prethodnike, 
a on ce mu odgovoriti: 

- Gospodaru, ja sam vjerovao u Tebe, u Tvoju Knjigu, u Tvoje 
poslanike, klanjao sam, postio, dijelio milostinju... - i nabrajat ce, tako, 
dobra djela koliko god bude mogao. 

Allah, dz.s., ce mu reci: 

- Sad nabrajas!? Mi cemo sada dovesti naseg svjedoka protiv tebe. 
Rob ce u sebi pomisliti: 

- Ko li je taj ko ce protiv mene svjedociu? 

Njegova usta ce biti zapecacena, a njegovom bedru, njegovom 
mesu i kostima bit ce receno: - Govorite! Pa ce, da bi sebe 
opravdali, o njegovim djelima govoriti njegovo bedro, njegovo meso 
i kosti. 

Takav ce biti slucaj sa licemjerima, onima na koje se Allah, dz.s., 
rasrdio." 874 - Hocu - odg* 

- Eto, neka 
ce rob. 

- Danas neka 
plemenitih pisara 

Zapecatit ce 

- Govorite! - te 

Nakon toga 
(svojim organima) 

- Daleko bill 
vas borio!" mu 1934. Prenosi 
rekao: On Hr^/S^ Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI o\|orit ce mu njegov Gospodar. 
pr<^tiv mene ne svjedoci niko drugi osim mene - reci 

bude dovoljno tvoje svjedocenje i svjedocenje 
- reci ce mu Gospodar. 

se usta, a njegovim organima bit ce receno: 

ce oni govoriti o njegovim djelima. 

pcjnovo ce mu biti vrac'ena moc govora te ce on reci 

od mene i neka ste prezreni pa ja sam se upravo za strahu od Allaha, diL§., I njegove kazne 

od Ebu Hurejre, r.a., da je Boziji Poslanik, a.s., i;e "Naredio je jedan covjek, koji nije ucinio nijedno dobro djelo, 
svojoj porodici: 

- Kada umrem, Vi me spalite a potom jednu polovinu moga pepela 
razaspite po kopnu, a drugu po moru, jer, tako mi Boga, ako me se , v^i,^ v,;i. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 875 onome ko pofini grijeh, a potom zatra^i oprost od svoga 
Gospodara, dl§. 

1935. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., daje Boziji Poslanik, a.s., u 
jednom hadisi-kudsiju kazao: 

"Jedan rob je pocinio grijeh pa se obratio Uzvisenom: 

- Moj Boze, oprosU mi moj grijeh. 
Uzviseni je rekao: 

- Moj rob je pocinio grijeh, aU on zna da ima Gospodara, koji 
prasta grijehe, a i kaznjava zbog grijeha. 

Zatim je rob ponovo pocinio grijeh te rekao: 

- Gospodaru, oprosti mi moj grijeh. 
Uzviseni je rekao: 

- Moj rob je pocinio grijeh, ali on zna da ima Gospodara, koji 
prasta grijehe, a i kaznjava zbog grijeha. 

I po treci put je rob pocinio grijeh i zamolio svoga Gospodara za 
oprost, a Uzviseni je rekao: 

- Moj rob je pocinio grijeh, aU on zna da ima Gospodara, koji 
prasta grijehe, a i kaznjava zbog grijeha. Radi sta hoces, Ja sam ti vec 
oprostio!" 876 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI I klaiijal Boziji Poslanik 
Potom covjek 

- Boziji Poslani^e 
Boziji Poslanik 
Zatim smo 

covjek je krenuo za 
a.s., red, i ja sam 

Kada je sustigab 

- Boziji Poslanice 
nada mnom! 

A Boziji Poslariik 

"Kada si izasao 

-Jesam, Boziji 

"Potom si 

-Jesam, Boziji 

"Doista ti je Al 
grijeh" - rece mu a.s., nato mu nista ne kaza. 

bonovi isto: 

, zasluzio sam kaznu, pa je ti izvrsi nada mnom! 

a.s., mu opet nista ne kaza. 

i namaz pa je Vjerovjesnik, a.s., otisao, a i ovaj 
njim. Pozeljevsi da cujem sta ce mu Boziji Poslanik, 
k[renuo za njima. 

Bozijeg Poslanika, a.s., covjek mu rece: 

, ja sam, uistinu, zasluzio kaznu pa je ti izvrsi 

, a.s., ga upita: 

iz kuce, zar nisi propisno uzeo abdest?" 

*oslanice - odgovori mu on. 

prisi|stvovao namazu sa nama?" - upita ga Poslanik. 

*oslanice - odgovOri mu covjek. 

ah, dz.s., oprostio tvoju kaznu" ili je rekao: "tvoj 
iji Poslanik, a.s. Boziji : Svaki musliman te dobiti nekogod nevjemika da se njime iskupi LICEMJERI 

rijedma UzviSenog: Kada ti licemjeri dolaze... zakljuCno sa ...da 

biganapustm 

1938. Prenosi se da je Zejd ibn Erkam rekao: 

- Posli smo sa Bozijim Poslanikom, a.s., na putovanje, koje je 
Ijudima bilo jako naporno, paje Abdullah ibn Ubejj rekao svojim 
prijateljima: 

- Ne pomazite one koji su na strani Bozijeg Poslanika ne bi li ga 
napustili, a kad se vratimo u Medinu, sigurno ce jaci istjerati iz nje 
slab ij eg! 

Otisao sam Vjerovjesniku, a.s., i obavijestio ga o tome paje on 
poslao po AbduUaha ibn Ubejja. 

(Kad je on dosao) Vjerovjesnik, a.s., gaje upitao da li je istina da 
je to rekao. On se zaklinjao da to nije istina i rekao: 

- Zejd je slagao Bozijeg Poslanika, a.s. 

Te rijeci su me tistale sve dok Allah, dz.s., nije Objavom potvrdio 
moje rijCci Kada ti licemjeri dolaze... (El-Munafikun, 1-7.) 878 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Prvi ko se pop(^o na taj prijevoj bill su nasi konji, konji plemena 
Benu Hazredz a potom su pristizali ostali. 

Boziji Poslanik, a.s., je rekao: 

"Svima vam je oprosteno, osim vlasniku crvene deve." 

(Cuvsi to) otisli smo do njega (vlasnika crvene deve) i rekli mu: 

- Dodi! Neka i za tebe Boziji Poslanik, a.s., zatrazi oprost! 

- Tako mi Boga, draze bi mi bilo da nadem svoju izgubljenu 
zivotinju (crvenu devu), nego da za mene trazi oprost vas prijatelj! - 
rekao nam je on i iiastavio traziti svoju izgubljenu zivotinju. 

licemjerima i njihovom biljegu 

se * 1940. Prenosi 

- Upitao sam 
trebate boriti, a znii 
ili pak zato sto vam j 

- Boziji Poslanik 
drugim Ijudima - 

Zaistaje Boziji 

"Zaista u mom^ da je Kajs ibn Ubad rekao: 

Arbmara: Zasto se vi borite, je li zato sto mislite da se 

se da misljenje moze biti ispravno ili neispravno 

je na ime toga Boziji Poslanik, a.s., nesto obec'ao? 

, a.s., nam nije obec'ao nista sto nije obec'ao i 
on. 

oslanik, a.s., rekao: 

Ummetu ima (Su'be kaze: Mislim da je rekao: r(;ce MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 879 - Tako ti Boga, koliko je Ijudi bilo na Akabi?"^ 
(Ljudi koji su bill prisutni) rekose Huzejfi: 

- Kazi mu kad te pita! 

- Mi imamo informaciju da ih je bilo cetrnaest, a ako si i ti bio 
medu njima, onda ih je bilo petnaest. A Bog mi je svjedok da su 
dvanaesterica od njih neprijatelji AUaha i Njegovog Poslanika i na 
ovome, i na buducem svijetu, rece Huzejfe. 

Trojicu je izuzeo jer su kazali: 

- Nismo culi Poslanikovog, a.s., glasnika, a nisrno ni znali sta 
namjerava ova grupa (munafika). 

Dogodilo se to kadaje Poslanik, s.a.v.s., zadesivsi se nabezvodnom 

mjestu, krenuo rekavsi: 

"Vode je malo pa neka me niko ne pretice do nje." 

Ipak je (kadaje dosao do vode) zatekao neke IJude te ih tada 

prokleo. Ucemjer je poput smu§ene ovce koja se koleba izmedu dva stada 

1942. Prenosi se od Ibn Omera, r.a., daje Vjerovjesnik, a.s., rekao: 
"Licemjer se moze uporediti sa smusenom ovcom koja se koleba 

-. i t-rt o y-l »~i 1 rri m it CO /~tnifri TYl j_._ -^_j„ :„ : i„. 


880 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Ovaj vjetar je 
A kadaje stigao poslat da usmrti nekog licemjera." 
u Medinu Jedan od velikih licemjera doista bijase mrtav. Zestina fcizne koja te stid licemjere na Sudnjem danu 1944. Prenosi 

- Mi smo s 
je imao groznicu. 

- Tako mi B* 
temperaturom! 

Nato je Boziji 

"Hocete li da 
temperaturu od n 

Pa je pokazao 
trenutkujahali se da je Selema ibn el-Ekve' rekao: 
Bozijim Poslanikom, a.s., posjetili jednog covjeka koji 
Kada sam polozio svoju ruku na njega, rekao sam: 
ga, do danas nisam vidio covjeka sa vec'om 

*oslanik, a.s., rekao: 

vam kazem ko ce na Sudnjem danu imati vecu 
lega? Eno, ona dvojica Ijudi!" 

na dvojicu svojih tadasnjih ashaba sto su u torn 
oki~enuti nam svojim potiljcima. zemljinonp odbacivanju licemjera otpadnika i njegovom 
ostavljanju nezakopanim 1 Q^K Pi-Qt^/^ci Tr«oo iKr. AT^KIr al.^^ ORIS SUDNJEGA DANA 

Allah. dlS.. te na Sudnjem danu drlati Zemlju i nebesa smotane u 

Svojoj desnici 

1946. Prenosi se od Ibn Omera, r.a., da je Boziji Poslanik, a.s., 
kazao: 

"Allah, dz.s., ce na Sudnjem danu smotati nebesa, potom ih uzeti 
u Svoju desnu ruku i red: 

-Ja sam Vladar! Gdje su silnici? Gdje su oni koji su se oholili? 

Zatim ce smotati Zemlju u Svoju lijevu ruku i red: 

- Ja sam Vladar! Gdje su silnici? Gdje su oni koji su se oholili?" 

Opis Zemlje na Sudnjem danu 

1947. Prenosi se od Sehla ibn Sa'da da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Na Sudnjem danu Ijudi ce biti sakupljeni na jednoj crvenkasto- 
k;;^i^; -^^rrii;! b/^ia nt^ KiH r>ornit rkfp nlnrf' na koioi nece biti nidieaf 882 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRl ProfMjavanje prema djelima 1949. Prenosi 
Poslanika, a.s., kalio 

"Kad Allah, dz 
budu u torn narodii se od AbduUaha ibn Omera da je cuo Bozijeg 

kaze: 
.s., hoce kazniti neki narod, kazna stigne (sve) koji 
, a potom ce biti prozivljeni prema svojim djelima." Ljudi te biti sakupljeni bosi, goli i neobrezani 1950. Prenosi se da je Aise, r.a., rekla: 
- Cula Bozijeg Poslanika, a.s., kako kaze: 

Su dnjem danu biti sakupljeni bosi, goli i neobrezani." 
a: 
Poslani^e, hoce li zene i muskarci biti skupa i gledatijedni "Ljudi ce na 

Pa sam ga u 

- Boziji 
u druge? 

"Aisa, situacij 
jedni u druge" - ce biti takva da im nece biti do toga da gledaju 
odgovorio mi je on. 1951. Prenosi Ljudi Ce se sabrati po sljedbama 

se od Ebu Hureire da ie Vieroviesnik, a.s., rekao: MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 883 Nevjemik de na skup na Sudnjem danu dodi na svom lieu 

1952. Prenosi se od Enesa ibn Malika da je nekakav covjek pitao 
Bozijeg Poslanika, a.s.: 

- Boziji Poslanice, kako ce nevjernik na Sudnjem danu doci na 
svom lieu? (El-Mulk, 22.) 

Boziji Poslanik, a.s., mu je rekao: 

"Zar, Onaj koji mu je dao da hoda na dvije noge na dunjaluku, 
nije u stanju da mu da da hoda na svom lieu na Sudnjem danu?" 
Katade kaze: 

- Jeste, tako mi moc'i nasega Gospodara. Priblifavanje Sunca stvorenjima na Sudnjem danu 

1953. Sulejm ibn Amir, r.a., prenosi kazivanje El-Mikdada ibn el- 
Esveda koji kaze da je cuo Bozijeg Poslanika, a.s., kako kaze: 

"Na Sudnjem danu Sunce c'e se priblizavati stvorenjima sve dok 
od njih ne bude na udaljenosti od jednog mila." 

Sulejm ibn Amir kaze: - Tako mi Boga, ne znam sta znaci mil, da 
li je to milja, jedinica za duzinu ili je to staple kojim se stavlja surma 
na oci. 884 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRl 1955. Prenosi sfe 

"Uzviseni Allah 
u Dzehennemu rep 

- Kad bi imao 
da se iskupis od nj 

On ce red: 

-Da. 

Allah ce mu 

- Ja sam od teb^ 
a.s., kicmi, a to je 
rekao: - pa te ne 
(drugo) osim sirka od Enesa ibn Malika daje Vjeroyjesnik, a.s., rekao: 
ce onome ko bude imao najlaksu kaznu (patnju) dunjaluk i sve ono sto je na njemu da li bi sve to dao 
ega (Dzehennema)? reci: ^bih trazio manje od ovogajos dok si bio u Ademovoj, 

da ne cinis sirk (mislim - rekao je Enes - da je jos 

uveo u Dzehennem), a ti nisi htio prihvatiti nista DZENNET pivoj skupini koja te ud u Dfennet 

1956. Od Muhammeda (Ibn Sirina) se prenosi sljedece: 

- Hvalisali su se ili su razgovarali o tome da li u Dzennetu ima vise 
muskaraca ili zena, pa je Ebu Hurejre rekao: 

- Zar nije Ebu el-Kasim, a.s., rekao: 

"Doista, prva skupina koja ce uci u Dzennet svijedit ce kao pun 
mjesec, ona koja c'e uci iza nje svijedit ce poput najblistavije zvijezde 
na nebu. Svaki muskarac (u ovim skupinama) imat ce po dvije zene, 
kostana srz njihovih nogu ce se vidjeti ispod mesa. U Dzennetu nece 
biti neozenjenih (neudatih)." 

1957. Prenosi se od Ebu Hurejre, r. a., da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Prva skupina iz moga Ummeta koja ce uci u Dzennet svijedit ce 
poput punog mjeseca, iza njih ce uci skupina koja ce svijetliti poput 886 Zekijjuddin Abdulazim EL-IVIUNZIRI Ko iide u Df ennet bit te u Ademovom liku 

1958. Prenosi sti od Ebu Hurejra, r.a., daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 
"Allah, dz.s., je stvorio Adema u njegovom liku. Bio je visok 
sezdeset arsina. Kada gaje stvorio, rekao mu je: 

- Idi nazovi selam onim osobama, a to su bill meleci koji su sjedili, 
pa poslusaj kako <:e oni tebe pozdraviti, jer c'e to biti tvoj pozdrav i 
pozdrav tvoga potomstva. 

Pa je on otisac i rekao im: 

- Es-selamu silejkum! 
Oni su mu odgovorili: 

- Es-selamu alejke ve rahmetuUahi. 
Dodali su rahrmetullahi." 

"Svako ko ude u Dzennet", rekao je Boziji Poslanik, a.s., "bit c'e 
Ademovog lika. On je bio visok sezdeset arsina, a nakon njega visina 
Ijudi se smanjivala sve do danas." U Dzennet tti ud neki Ijudi eija de srca biti poput ptidjih srca 

1959. Prenosi se od Ebu Hurejre daje Vjerovjesnik, a.s., rekao: MUSLIIV\OVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 887 Pa ce ih On pitati: 

- Jeste li zadovoljni? 

- Cime bi to bill nezadovoljni, Gospodaru, kada si nam dao ono 
sto nikome od Svojih stvorenja nisi dao - odgovorit ce. 

- Zar necete da vam dam nesto sto je bolje od ovoga? - upitat ce ih 
On. 

- Gospodaru - reel ce - zar je ista bolje od ovoga? 

- Spustit c'u na vas Svoje zadovoljstvo i nikada se vise necu srditi 
na vas - odgovorit ce im Gospodar. Kako Ce stanovnici D2enneta vidjeti stanovnike (JDOsebnih) odaja 

1961. Prenosi se od Ebu Se'ida el-Hudrija da je Boziji Poslanik, 
a.s., rekao: 

"Zaista ce stanovnici Dzenneta gledati u stanovnike (posebnih) 
odaja, zbog razlike (u vrijednosti) kojaje medu njima, kao sto gledaju 
u blistavu zvijezdu koja prode horizontom sa istoka ili zapada." 

Rekli su mu: 

- Boziji Poslanice, to su pejgamberski polozaji, koje niko osim 
njih ne moze dostici. ^_ -.. t: i; 888 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI gi 1963. Prenosi 
a.s., rekao: 

- Stajao sam 
od zidovskih rabir 

- Es-selamu ale 
Gurnuo sam 

- Zasto si me 

- Zato sto nisi 
sam mu. 

- Pa, mi ga zo\ 
rekao je. 

Boziji Poslanik 

"Doistaje moje 

Pa mu je Zido\ 

- Dosao sam dci 
"Hoce li ti sta i 

- Zelim cuti 
Vrteci po zem Go4)a koju te dobiti stanovnici DIenneta 

daje Sevban, oslobodeni rob Bozijeg Poslanika, se ( pcred Bozijeg Poslanika, a.s., kad mu je dosao jedan 
: a i rekao mu: ke, Muhammede! 
tako jako daje skoro pao. Upitao meje; 
gjirnuo? 
rekao: (Es-selamu alejke) Boziji Poslanice! - rekao 

emo imenom kojeg su mu njegovi roditelji dali - 

, a.s., je rekao: 

ime Muhamraed, a njega su mi dali moji roditelji." 
rekao: 

te (nesto) pitam. 
Icoristiti to sto cu ti kazati?" - pitao ga je Poslanik. 
svcjim usima - rekao je Zidov. 

ji stapom koii ie imao kod sebe Boziji Poslanik, MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 889 - Sta ce jesti kada udu? - upitao ga je Zidov. 

"Za njih ce biti zaklan dzennetski bik, koji se napasao po 
dzennetskim predjelima" - odgovorio mu je Boziji Poslanik, a.s. 

- A sta ce tamo piti? - upitao ga je Zidov. 

"Pit ce (vodu) sa vrela, koje se zove Selsebil" - odgovorio je Boziji 
Poslanik, a.s. 

Pa mu je Zidov kazao: 

- Isdnu si rekao. A dosao sam da te pitam i nesto sto niko od Ijudi 
ne zna osim vjerovjesnika ili mozda jednog ili dvojice Ijudi. 

"Hoc'e li ti sta koristid to sto cu ti ispricati?" - upitao ga je Poslanik, 
a.s. 

- Zelim cuti svojim usima - odgovorio je Zidov. 
Nakon togaje rekao: 

- Dosao sam te pitati o djetetu. 

Boziji Poslanik, a.s., mu je rekao: 

"Sjeme kod muskarcaje bijele boje, a kod zene je zute boje, pa 
ako, nakon spaiania, prevlada sjeme muskarca, rodi (im) se, Allahovim 890 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRl U Dfennetu irria jedno stablo 6]\ je hlad toliki da ga konjanik ne 
mo2e prod ni za stotinu godina 

se od Sehla ibn Sa'da da je Boziji Poslanik, a.s., 1965. Prenosi 
rekao: 

"Zaista u Dzehnetu 
konjanik ne moze 

Ebu Hazim ima jedno stablo ciji je hlad toliki da ga 
preci ni za stotinu godina." ka?e 

- Ispricao sam (bvo En-Nu'manu ibn Ebu Abbasu ez-Zurekiju paje 
on rekao: - Ispricao mi je 
"Zaista u 
konjanik na brzonji Dzennetu Ebu Se'id el-Hudri da je yjerovjesnik, a.s., rekao: 
ima jedno stablo ciji je hlad toliki da ga vjest 
konju ne moze preci ni za stotinu godina." Kako izgtedaju dfennetski Satori 1966. Prenosi 

"U Dzennetu irbajed; 
je sezdeset milja. 
porodica (zene), !5e od Ebu Musaa daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

an sator od izdubljenog bisera, njegova sirina 
U svakom njegovom uglu bit ce smjestena jedna 
nece vidjeti druge; njih ce vjernik obilaziti." koja MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 891 dgennetskim rijekama na dunjaluku 

1968. Prenosi se od Ebu Hurejre daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 
"Sejhan, Dzejhan, Eufrat i Nil su dzennetske rijeke." 

Dfennet je okrulen neprijatnostima 

1969. Prenosi se od Enesa ibn Malika, r.a., daje Boziji Poslanik, 
a.s., rekao: 

"Dzennet je okruzen neprijatnostima, a Dzehennem strastima." Medu stanovnicima D2enneta najmanje te biti 2ena 

1970. Prenosi se daje Et-Tejjah rekao: 

- Mutarrif ibn Abdullah je imao dvije zene. Pa, kada je dosao od 
jedne od njih, ona druga ga je upitala: 

- Je li to dolazis od te i te? 
Aonjojje rekao: 

- Dolazim od Imrana ibn Husajna koji nam je ispricao daje Boziji 
Poslanik, a.s., rekao: 892 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRi Potom ih je upitao 
"Hocetelidavam 
- Da - odgovori 
"Svaki nametlji kazem nesto o onima koji ce uci u Dzehennem?" 
i su mu oni. 
i i oholi moc'nik." ivi 1972. Prenosi ^e od Ebu Hurejre, r.a., da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Ima prosjaka 
Allaha, dz.s., necini i koje odbijaju sa vrata a koji su takvi da kada bi 
(u dovi) zakleli, On bi im tu dovu uslisao." 1973. Prenosi se od Ijada ibn Himara el-Mudzasi'ija da je Boziji 
Poslanik, a.s., rekao jednog dana u svojoj hutbi: 

"Zaista mi je nn^j Gospodar naredio da vas poucim onome sto ne 
znate, a cemu je mene danas poucio: 

- Svaki imetak koji sam dao robu je halal. A Ja sam, doista, sve 
Svoje robove stvorio pravovjernim pa su im dosli sejtani te ih odvratili 
od njihove vjere, za branili su im ono sto sam im Ja dopustio i naredili 

im Ha Mi nriniQiiiii ^iiHnicra nnn ya 5ta 1:^ nisatn Hnka7 sniisHo ('nndao'i NAUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 893 A On mi je rekao: 

- Protjeraj ih kao sto su oni tebe protjerali, bori se protiv njih Mi 
cemo ti pomoci, daji (na njih) imetak Mi cemo ti (ga) dati, posalji 
jednu vojsku (protiv njih) Mi cemo poslati pet takvih i bori se sa onima 
koji su ti poslusni protiv onih koji su ti neposlusni. 

U Dzennet ce uc'i trojica: 

- pravican vladar, koji daje milostinju u odgovarajuce svrhe, 

- milostiv coyjek, koji ima mehko srce za sve bliznje i za muslimane i 

- covjek koji izdrzava svoju celjad vodeci racuna da ne posegne za 
nedopustenim. 

U Dzehennem ce uc'i peterica: 

- podredeni, koji nerazborito i slijepo slijedi naredbe mocnih, ne 
vodeci racuna ni o Ijudskim ni o materijalnim faktorima 

- izdajnik, kome se ne moze otkriti ni najmanja sitnica a daje on 
ne oda i ne iznevjeri 

- covjek koji dan-noc nekoga nastoji prevariti u pogledu njegove 
casti ili imovine 

- (zatim je rekao daje to) skrtica ili lazac i 

- hulja, razvratnik." IZGLED DZEHENNEMA 
uzdama Df ehennema 

1975. Prenosi se od AbduUaha ibn Mesuda, r.a., da je Boziji 
Poslanik, a.s., rekao: 

"Dzehennem ce biti doveden sa sedamdeset hiljada uzda, a na 
svakoj uzdi bit ce po sedamdeset hiljada meleka koji ce ga vuci." 

jadni dlehennemske vatre 

1976. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., daje Vjeroyjesnik, a.s., rekao: 
"Vrelina vatre koju pale Ademovi potomci je sedamdeseti dio 

dzehennemske vreline." 

Rekli su: 

- Boziji Poslanice, tako nam Boga, cak i ona (vrelina dunjalucke 
vatre) bi bila dovoljna. 

"Zaista nju (ovosvjetsku vatru) vrelina dzehennemske vatre 
nadmasuje sezdeset i devet puta" - kazao je Boziji Poslanik. 896 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI stanovnicima Dzehennema t\\a te patnja biti najblafa 1978. Prenosi ^e odNu'mana ibn Besira, r.a., daje Boziji Poslanik, 
a.s., rekao: 

"Stanovnici ; 
imati obuc'u (nanjjile 
mozak, kao sto klj 
patnje u ; 
njihova patnja je L Dzehennema cija ce patnja biti najblaza su oni koji ce 

s kajisevima) od vatre. Od toga ce im kljucati 

juca voda u loncu. Ne znajuci daje to najblazi vid 

Dzehennemu, mislit ce da niko nije na vecoj patnji od njih a 

najblaza." Do kle de vatra zahvacfati dfehennemllje 1979. Prenosi ^e od Semure ibn Dzunduba, r.a., daje Vjerovjesnik, 
a.s., rekao; 

"Neke dzeherinemlijc 
koljena, neke do ije vatra ce zahvac'ati do clanaka, neke do 
struka, a neke do vrata." U D^cihennem de ud silnici, a u D^ennet slabi 1980. Prenosi 
"Raspravljali sc od Ebu Hurejre, r.a., daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 
SU se Dzennet i Dzehennem paje Dzehennem rekao: IV\USLIW\OVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 897 - Dosta, dovoljno je! 

Tada ce biti pun i njegovi dijelovi ce se medusobno sastaviti. 
Allah, dz.s., nikome od svojih stvorenja nece nepravdu uciniti. 
A sto se tice Dzenneta, Allah, dz.s., ce za njega stvoriti (odgovarajuce) 
Ijude (kojim ce bid popunjen)." Patnja koju te u Dfehennemu osjetiti onaj ko prepusti deve 
(svojim bozanslvima) 

1981. Prenosi se daje Ibn Sihab rekao: 

- Cuo sam Se'ida ibn el-Musejjeba kako kaze: 

- Behira je deva cije mlijeko su (mnogobosci) prinosili svojim 
bozanstvima, pa je niko od Ijudi nije ni muzao, a sa'iba je deva koju 
su (mnogobosci) ostavljali svojim bozanstvima pa nije korisc'ena za 
nosenje tovara. 

Dalje Se'id ibn el-Musejjeb kaze daje Ebu Hurejre rekao: 

- Boziji Poslanik, a.s., je kazao: 

"Vidio sam Amra ibn Amira el-Huza'ija kako u Dzehennemu vuce 
svoja crijeva, a on je bio prvi koji je uveo obicaj ostavljanja deve 
(bozanstvima)." 898 Zekijjuddin Abdulazim EL-IV\UNZIRI Patnja onih koji mu^e Ijude se 1984. Prenosi 

"Dvije vrste st^: 

- muskarce koji 

- obnazene, pc 
grbe (horosanskih) 

Oni nece uci 
inace, mod osjetitii od Ebu Hurejre, r.a., daje rekao Boziji Poslanik, a.s.: 

novnika Dzehennema jos nisam vidio: 

bicevima poput kravljih repova udaraju Ijude i 

mamljive i obucene a gole zene, cije glave su kao 
deva. Dzennet niti ce osjetiti njegov miris, koji ce se, 
i na tolikoj i tolikoj udaljenosti." 1985. Prenosi 
a.s., dakaze: 

"Ako budes 
dolaze (zapocinju 
(zavrsavaju svoj 
cijim rukama su (H se daje Ebu Hurejre, r.a., cuo Bozijeg Poslanika, dijgog vijeka, mozda ces docekati da vidis Ijude, koji 
svoj dan) praceni AUahovom srdzbom, a odlaze 
praceni Njegovim prokletstvom. To su oni u 
icevi) poput kravljih repova." dan) Stavljanje u D2ehennem 
stavljanje li onoga ko je najviSe ufrvao na dunjaluku i 
Dzennet onoga ko je najvi§e na njemu patio 1986. Prenosi se od Enesa ibn Malika, r.a, daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: ISKU^ENJA priblifeivanju iskuSenja i o propasti ako prevlada pokvarenost 

1987. Prenosi se od Zejnebe ibn Dzahs daje Vjerovjesnik, a.s., 
probudivsi se (jednog jutra) kazao: 

"Nema boga osim Allaha, tesko Arapima od zla koje im se 
priblizilo. Danas je probijena branaje'dzudza i Me'dzudza za ovoliko" 
(napravio je krug od palca i kaziprsta, pokazao je Sufjan). 

Upitala sam ga: 

- Boziji Poslanice, hocemo li i mi stradati iako medu nama ima 
dobrih? 

"Da, ako prevlada pokvarenost" - kazao je. 1988. Prenosi se od Ebu Hurejre daje Vjerovjesnik, a.s., rekao: 
"Danas je probijena brana Je'dzudza i Me'dzudza za ovoliko" 
(napravio je krug od palca i kaziprsta, pokazao je Vuhejb). 900 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Ko je od vai; cuo Bozijeg Poslanika, a.s., kad je spomenuo 
iskusenja? 

Jedna skupinalje rekla: 

- Mi smo ga culi. 

- Mozda vi mislite na iskusenje covjeka kroz njegove ukucane, 
imetak i komsiluk? - upitao ih je Omer 

- Da - odgovori li su. 

- Takvu vrstu iskusnja covjek prevazilazi kroz namaz, post i sadaku. 
Medutim, ko je od vas cuo Bozijeg Poslanika, a.s., kadje spomenuo 
iskusenja koja nad olaze poput morskih valova? 

Huzejfa je rekao: 

- Ljudi su zasu jeli pa sam ja rekao: 

->• 

Omer je rekao: 

- Ma jesi li, tako ti Boga? 
Huzejfe je odgovorio: 

- Cuo sam Bozijeg Poslanika, a.s., kako kaze: 

"Iskusenja se neprestano stem pred covjeka poput hasure. Za srce 
koje podlijeze iskrisenjima prijanjaju erne, dok za ono koje ih odbija 
prijanjaju bijele t^.cke, tako da srce (za koje ne prijanja prljavstina) MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (5AZETAK) 901 Objasnio sam mu da su ta vrata ustvari (jedan) covjek koji ce ili 
biti ubijen ili umrijeti i to prema jednom hadisu (Bozijeg Poslanika, 
a.s.). 

Ebu Halid kaze da je pitao Se'ida: 

- O Ebu Malik, sta znaci "tamnosivo"? 

- Izrazito bijelo prekriveno crnim - odgovorio je. 

- A sta znaci "pohaban pehar"? 

- Neupotrebljiv - odgovorio je on. Sejtan Salje svoje trupe da siju smutnju medu Ijudlma 

1991. Prenosi se od Dzabira daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 
"Uistinu, Iblis spusta svoje prijestolje na vodu, potom salje svoje 

trupe od kojih su mu po polozaju najblizi oni koji prave najvec'u 

smutnju. Kada mu dode neko od njih i kaze: 

- Napravio sam to i to. 
Iblis mu rekne: 

- Nisi ti nista napravio! 

A kada mu dode neko od njih i kaze: 

- Nisam ga (covjeka) napustio sve dok ga nisam rastavio od njegove 902 Zekiijuddin Abdulazim EL-IV\UNZIRt mi je Boziji Poslahik 
sto samjabio u 

Boziji Poslanik 
"Medu njima 
koje su poput lje( 
Huzejfe kaze: 

- Svi oni koji 
govorio o smutnj^ma , a.s., ispricao nesto sto nije drugima, nego stoga 
drustvu kojemu je on govorio o smutnjama. 

, a.s., je nabrajajuci smutnje rekao: 

I5U tri koje skoro nista nec'e postedjeti. A ima i takvih 
njih vjetrova, neke su male, a neke velike." 

su bili u drustvu (kojemu je Boziji Poslanik, a.s., 
) su pomrli, osim mene. 1993. Prenosi 

- Boziji Poslanik 
rekao sve sto ce se 
Neki od nas su 
nesto od toga zabcbravio 
kao kad se covjek 
ga ugleda, sjeti ga se da je Huzejfe, r.a., rekao: 

, a.s., je ustao jednog dana i obracajuci nam se 

desiti do Smaka svijeta ne ostavivsi nista neizreceno. 

) sve zapamtili, a neki zaboravili. Moguce da sam 

. Medutim, kada to vidim, sjetim se toga onako 

sjeti nekog covjeka, kojeg nije odavno vidio pa kad se. 1994. Prenosi 
- Boziji Poslarlik svijeta. O svemu 
17 Medine. se daje Huzejfe, r.a., rekao: 

ik, a.s., mi je kazao sve sto ce se desiti do Smaka 
ga pitao, osim o tome sta ce istjerati Medinjane sam MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 903 smutnjama i o onome ko ih je zapamtio (kada je Bofiji Poslanlk, 

a.s., njima govorio) 

1996. Prenosi se od Muhammeda (Ibn Sirina) daje Dzundub rekao: 

- Na dan Dzere'a* prisao sam jednom covjeku koji je sjedio i rekao mu: 

- Danas ce ovdje biti prolivena krv. 
Covjek je rekao: 

- Nece, tako mi Boga. 
Ja sam rekao: 

- Hoce, tako mi Boga. 
Covjek je ponovio: 

- Nece, tako mi Boga. 
Pa sam i ja ponovio: 

- Hoce, tako mi Boga. 

1 po treci put covjek je rekao: 

- Nece, tako mi Boga, to je nesto o cemu mi je Boziji Poslanik, 
a.s., pricao. 

Rekao sam: 

- Zasto mi odmah nisi rekao da si to cuo od Bozijeg Poslanika, 
a.s., nego si pustio da ti proturjecim? 904 Zekiijuddin Abdulazim EL-MUNZIRI - Iracani, necu 

Cuo sain od 
Poslanika, a.s., 

"Zaista c'e 
"odakle izlaze sejt; 
po vratovima 
ubio greskom pa 

/ ubio si dmu. V2& pitad za male grijehe, a pustiti vas da cinite velike!? 

E!bu Abdullaha ibn Omera da je on slusao Bozijeg 
kad je rekao: 

sinutnja doci odande", pokazavsi rukom prema istoku, 
anovi rogovi (dva roga). Pa cete vijedni druge udarad 
(jediii drugima sjeci glave). Musaje faraonovog covjeka 
1 pak Uzviseni Allah za njega kaze: 

smo te Mi stavili na veliko iskusenje,'' (Ta-ha, 40.) pa, 

Kisrina i kajsero va blaga te se zasigumo troSiti na Allahovom putu 

se od Ebu Hurejre, r.a., daje Boziji Poslanik, a.s., 1998. Prenosi 
rekao: 

"Umro je kisri 
biti kisri, a kada 
njega vise nec'e 
njihova blaga ce (titula perzijskih vladara), poslije njega vise nece 
propadne kajser (dtula bizandjskih vladara), poslije 
i kajsera i tako mi Onog u Cijoj ruci je moja dusa, 
zasigurno trositi na Allahovom putu." bill se 1999. Prenosi 
Poslanika, a.s., 
"Tedna gruoa i se od Dzabira ibn Semure da je cuo Bozijeg 

kaze: 
iWuslimana ili viernika c'e otvorid kisrine porodicne kalco WUSLIMOVA ZBIRKA HAOISA (SAZETAK) 905 trazio sam od moga Gospodara da ga ne unisti sveopcom susom i da 
ne dadne vlast nad njim nekome (neprijatelju) izvan njega ko bi ga 
unisuo. 

Moj Gospodar mi je rekao: 

- Muhammede, zaista, kad ja nesto odlucim, tu nema izmjene, a 
tebi cu uslisati tvqju molbu vezanu za tvoj Ummet pa ga necu unistiti 
sveopcom susom, niti cu dati vlast nad njim nekome izvan njega 
samoga ko bi ga unistio, ali ce se iz tih oblasti (u kojima Ummet ima 
vlast) (ili je rekao: izmedu tih oblasti) sakupiti neki koji ce jedni druge 
unistavati i porobljavati." 2001. Prenosi se od Amira ibn Sa'da, a on od svoga oca, da je 
Boziji Poslanik, a.s., jednoga dana na povratku iz El'Alije prosao pored 
dzamije Benu Muavija i usao u nju. Tu je klanjao dva rekata. I mi smo 
klanjali sa njim. Uputio je svome Gospodaru dugu dovu a potom 
nam se okrenuo i rekao: 

"Trazio sam od svoga Gospodara troje, dvije molbe mi je uslisao, 
ajednu odbio. Molio sam Gospodara da ne unisti moj Ummet susom, 
pa mi je On uslisao tu molbu, molio sam Ga da ne unisti moj Ummet 
potopom pa mi je i tu molbu uslisio i trazio sam da pripadnici moga 
Ummeta ne uniste jedni druge, ali mi je tu molbu odbio." 906 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI UpropaStav^nje Poslanikovog Ummeta od strane KurejSija i 
potreba njihove izolacije se od Ebu Hurejre, r.a., daje Vjerovjesnik, a.s., rekao: 
:e upropastiti ovo kurejsijsko pleme." 2003. Prenosi 

"Moj Ummet 

Upitali su ga: 

- Pa sta nam s£|vjetujes? 

"Najbolje bi bilo da ih svijet izolira" - odgovorio je. 

Dodi te takve ^mutnje u kojima te onaj koji bude sjedio biti bolji 
od onoga koji bude stajao 2004. Prenosi 
rekao: 

"Doci ce takve se od Ebu Bekre, r.a., daje Boziji Poslanik, a.s., smutnje u kojima ce onaj koji bude sjedio biti bolji 
od onoga koji bude hodao, a onaj koji bude hodao bolji od onoga 
koji im bude trcao. Kad nastupe takve smutnje onaj ko bude imao 
ostane uz njih, ko bude imao ovce neka ostane uz 
njih, a onaj ko bude imao zemlju neka obraduje svoju zemlju." 
Neko upita: 
- Boziji Poslanice, sta ako ne bude imao ni deve, ni ovce, a niti IV\USLIIV\OVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 907 Kada se dva muslimana sukobe sabljama i ubica i ubijeni te ud u 

Vatru 

2005. Prenosi se da je El-Ahnef ibn Kajs rekao: 

- Izasao sam i krenuo da se prikljucim AHji pa me je sreo Ebu 
Bekre te me upita: 

- Ahnefe, kuda si posao? 

Rekoh mu da sam posao pomoci amidzic'u Bozijeg Poslanika, a.s. 
(tj. Aliju, r.a.), a on mi rece da se vratim jer je, kaze, cuo Bozijeg 
Poslanika, a.s., kad je rekao: 

"Kada se dva muslimana sukobe sa sabljama i ubica i ubijeni c'e 
uci u Vatru." 

- Ja sam - rekao je - ili je neko drugi, upitao: 

- Boziji Poslanice, jasno mi je sto c'e uci ubica, ali zasto ce u Vatru 
i ubijeni? 

"Jer je i on zelio ubiti onoga" - odgovorio je Poslanik, a.s. Ammara te ubiti grupa nasilniica 

2006. Prenosi se od Umm Seleme, r.a., da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 908 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Smaksvijeta 
nekogCovjeka neCe nastupiti sve dok ^oyjek ne prode pored groba 
i ne kaf e: "Kamo srete da sam na tvom mjestur se 2008. Prenosi 

"Tako mi 
sve dok covjek, 
njega i kaze: - Kamb 
stoga sto je pritisnut Onega 
, prol od Ebu Hurejre, r.a., daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

u Cijoj ruci je moja dusa, dunjaluk nece proci 

azeci pored groba nekog covjeka, ne zastane kraj 

srece da sam na tvom mjestu! On to nece govoriti 

dugom, vec usljed brojnih nedaca." Smak svijetii nede nastupiti sve dok ne bude puno herdfci ise 2009. Prenosi 
"Smak svijeta 
- Boziji Poslani^e 
"Ubistva, ubist od Ebu Hurejre, r.a., daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 
r^ec'e nastupiti sve dok ne bude puno herdza." 
, sta je to herdz? - upitali su ga i on je rekao: /a. Smak svijeta n^e nastupiti sve dok ubica ne bude ni znao zaSto 

jeubio od Ebu Hurejre, r.a., daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 2010. Prenosi s^( 

"Tako mi Onot^a u Ciioi nid ie moia dnsa dnnialnk npre nrnri MU5L1M0VA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 909 "Smak svijeta nece nastupiti sve dok se ne pojavi vatra iz hidzaskog 
da koja ce obasjati vratove deva u Busri."* 

Smak svijeta necfe nastupiti sve dok pripadnici plemena Devs ne 
poCnu obo&ivati Zu-l-Hales 

2012. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Smak svijeta nece nastupiti sve dok se ne zanjisu bedra zena iz 
plemena Devs dok budu kruzile (plesale ritualni pies) oko Zu-1-Halese." 

Zu-1-Halesa je bio idol kojeg su prije primanja islama obozavali 
pripadnici plemena Devs u Tebali (u Jemenu.) Smak svijeta nede nastupiti prije nego §to se (ponovo) ne budu 
obofavaliLati'Uzza 

2013. Prenosi se da je Aisa, r.a., rekla: 

- Cula sam kada ie Boziii Poslanik, a.s., rekao: 910 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Smaksvijetanecte 
jesmjeSterijedn nastupiti prije nego §to se osvoji jedan grad koji 
im dijelom na mom a druglm na kopnu ise 2014.Prenosi 

"Vi ste culi za 
drugim na kopnu? 

- Da, Boziji Pos^anice - kazali su. 

On rece: od Ebu Hurejre, r.a., daje Vjerovjesnik, a.s., rekao: 
grad koji je smjesten jednim dijelom na moru a osim "Smak svijeta 
sedamdeset hiljad; 
zauzmu polozaje 
oruzjem nid gadati 

Povikat ce: 

- Nema boga 

Zatim ce pasti 
onaj koji je na 

Oni ce ponovo 

- Nema boga 

- Past ce potom 
Oni ce i po treqi nece nastupiti sve dok ga (taj grad) ne napadne 
(vojnika) Ishakovih potomaka. Kad mu pridu i 

( oko njega) nece se boriti (dosada korisc'enim) 
strijelama. Allaha. Allah je najveci! 
jedan dio grada (Sevr kaze: Mislim daje rekao:) moru osim povikati: 

Allaha. Allah je najveci! 
i drugi dio grada. 
i put uzviknuti: MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 911 "Smak svijeta nece nastupiti prije nego sto Eufrat otkrije zlatno 
brdo, oko kojeg ce se Ijudi medusobno otimati i ubijati. Devedeset 
devet od stotinu njih ce poginuti, ali svaki od njih ce se nadati da ce 
upravo on prezivjed (i tako se docepati zlata)." 

2016. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Rijeka Eufrat ce uskoro otkriti zlatnu riznicu. Ko se tu zadesi 
neka ne uzima nista od toga!" 

Smak svijeta nete nastupiti prije nego Sto budete ratovali sa 
narodom £ija su Ilea poput kovanih Stitovci 

2017. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Pred Smak svijeta vi cete ratovati sa narodom kcji nosi pletenu 
obuc'u, njihova lica su poput kovanih stitova, crvena, a oci male." Smak svijeta nede nastupiti prije nego Sto se pojavi jedan tovjek iz 

plemena Kahtan 912 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI "Nece nestati 
imenu Dzehdzah. dana i noci prije nego sto zavlada jedan covjek po Smak svijeta npde nastupiti prije nego Sto se na Zemlji prestane 
izgovarati Allah, Allah 

2020. Prenosi se od Enesa, r.a., da je Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Smak svijeta nece nastupiti prije nego sto se na Zemlji prestane 
izgovarati Allah, 411ah 

Iz Jemena de bit^ poslan vjetar kojl de donijeti smrt onome u t\]em 
srcubudeimana 2021. Prenosi 
rekao: 

"Zaista c'e Allal^ 
od svile. Niko ko i 
a da mu on nece lie od Ebu Hurejre, r.a., da je Boziji Poslanik, a.s., poslati iz Jemena vjetar ciji c'e (dodir) biti njezniji 
imadne makar zrno imana u svome srcu nece ostati 
donijeti smrt." Smak svijeta nete nastupiti prije nego §to na Zemlji ostanu samo ^i; It. .^: IV\USL1IV10VAZBIRKAHADISA(SAZETAK) 913 "Smak svijeta nece nastupiti prije nego sto se bude pojavilo 
tridesetak dedzdzala lazljivaca. Svi oni ce tvrdid da su Boziji poslanici." 

2024. Prenosi se od Dzabira ibn Semure, r.a., da je cuo Bozijeg 
Poslanika, a.s., kako kaze: 

"Pred Smak svijeta c'e bid (velikih) lazljivaca." 
A u drugoj predaji od Dzabira dodaje se: 
"Pa cuvajte ih se!" borbi muslimana protivjevreja 

2025. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Sudnji dan nec'e nastupid prije nego sto muslimani povedu borbu 
protivjevreja. Muslimani ce ih ubijad tako da ce se (preostali) Jevreji 
sakrivati iza kamenja i drveca. Pa ce kamen, odnosno drvo reci: 

- Muslimane! Boziji robe! Evo Jevrejina iza mene, dodi i ubij ga! 

Samo drvo garkad (vucac, vuciji trn) nece tako postupiti, jer je 
ono jevrejsko drvo." 914 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI kazes - Kad vec to 
najblazi od svih 1 
oporavljaju od 
da su najbolji preifaa 
peto, njihovo (onda znsij) da oni imaju cetiri osobine: da su 

Ijudi kad je posrijedi kakva nedaca, da se najbrze 

, da se najbrze povrate nakon sto pobjegnu i 

siromahu, sirocetu i slabom (nemocnom). A kao 

svojstvo je to da oni najmanje trpe tiraniju vladara. nesrece. ) lijepo bid sa Bizai|itijcima i o povedanju broja ubistava pred pojavu 

Ded^dfala ibn 2027. Odjusdjra 

Kada se (jedanput) 
jedan covjek koji 

- Abdullahu 
Jusejr kaze: 

- Posto je bio 

- Smak svijeta 
Ijudi nece imati s 
ratnom plijenu. 

Onda, pokazujuci 

- Neprijatelji 
okupiti vojsku prdtiv ibn Dzabira se prenosi sljedece: 

u Kufi podigla nekakva crvena oluja, dode 
neprestano ponavljase: 

Mes'ude, nastupio je Smak svijeta! oslonjen (Abdullah ibn Mes'ud) se uspravi i rece: 

nece nastupiti prije nego sto dode vrijeme kada 
kim podijeliti nasljedstvo i kada se nece radovati :i rukom prema §amu, rece: 

okupiti vojsku protiv muslimana i muslimani c'e 
njih. MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 915 treci odred i on ce se boriti sve dok ne zadu u noc pa ce se ponovo i 
jedni i drugi vratiti ne ostvarivsi pobjedu, a i taj odred ce se raspasti. 
Cetvrtog dana na neprijatelja ce navaliti preostali muslimani i oni ce 
ih poraziti. Nanijet ce im takve gubitke da bi ptica prije pala mrtva 
nego sto bi preletjela s kraja na kraj tog poprista. Od stotinu clanova 
jedne familije, samo ce jedan preziyjeti pa kakvom plijenu da se raduje 
i kakav miraz da se dijeli!? 

Dok budu u torn stanju, dogodit ce se jos veca nevolja: cut ce da 
je Dedzdzal zavladao u njihovim domovima i oni ce baciti sve sto su 
bili uzeli i zaputiti se tamo. Kao prethodnicu poslat ce desetericu 
konjanika. Boziji Poslanik, a.s., je rekao: 

"Ja znam njihova imena i imena njihovih oceva, pa cak i boju 
njihovih konja. Oni ce tada biti i najbolji konjanici na svijetu" (ili je 
rekao: "... medu najboljim konjanicima na svijetu.") Pobjede koje te muslimani izvojevati prije pojave IDed2d2ala 

2028. Dzabir ibn Semure, od Nafi'a ibn 'Utbe, r.a., prenosi sljedece: 

- Kad smo (jedanput) bili sa Bozijim Poslanikom, a.s., u jednom 

pohodu, dosla mu je sa zapada* grupa Ijudi koji su bili odjeveni u 

vunenu odjecu, pa su ga nasli kodjednog brezuljka. Dok su oni stajali, 

Boziji Poslanik, a.s., je sjedio. 916 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRi te sa Bizantijcima 
Dedzdzalom i AlHh i Allah, dz.s., c'e vam dati pobjedu. Zaratit cete sa 
, dz.s., ce vam dati pobjedu." Nafi'je rekao: 

- Dzabire, mi 
Bizantijci ne budu necemo vidjeti da se Dedzdzal pojavio sve dok 
pobijedeni. 

zauzedu Konstantinopolja ise 2029. Prenosi 
"Smak svijeta 
El-E'makiliuDab^k 
od najboljih Ijudi 
bojne redove, Biz^ntij 

- Oslobodite 
vama da bismo se 

Muslimani ce 

- Ne, tako nam 
brace. od Ebu Hurejre, r.a., daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

ijiece nastupiti prije nego sto Bizantijci ne dodu u 
. U susret ce im izic'i vojska iz Medine, sastavljena 
to vrijeme na cijelome svijetu. Kad se postroje u 
ci ce im reci: 

izmedu nas i onih koji su iz nasih redova prebjegli 
s njima borili! 

reci: 

Boga, mi necemo osloboditi put izmedu vas i nase jput MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 917 potonudu vojske koja se uputi prema Ka'bi 

2030. Prenosi se da je UbejduUah ibn el-Kibtijj rekao; 

- Kada smo (jedanput) Haris ibn Ebu Rebi'a, Abdullah ibn Safvan 
i ja posjetili Umm Selemu, majku vjernika, r.a,, njih dvojica (Haris i 
Abdullah) su je pitali za vojsku koja ce propasti u zemlju, a to je bilo 
u vrijeme Ibn Zubejra, ona im je rekla daje joj Boziji Poslanik, a.s., 
rekao: 

"Protiv onoga koji bude trazio utociste u Ka'bi bit ce poslana 
vojska, pa kada ona bude u pustari, bit ce zatjerana u zemlju." 

Upitala sam ga: 

- Boziji Poslanice, a sta ce biti sa onim ko bude s torn vojskom 
protiv svoje volje? 

"On ce potonuti sa njima, ali ce na Sudnjem danu biti prozivljen 
prema svojoj namjeri (nijjetu)" - odgovorio je on. 

A Ebu Dzafer tvrdi daje to pusto medinsko podrucje. stBnovnicima Medine i njenoj izgradnji prije Smaka svijeta 

2031. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., daje Boziji Poslanik, a.s., rpk? 918 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Irak te uskratiti svoj dirhem ise od Ebu Hurejre, r.a., daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

uskratiti svoj dirhem i kafiz, Sam svoj mudj i dinar, a 

i dinar i vi cete se vratiti tamo odakle ste krenuli, i 

tartio odakle ste krenuli, i vi cete se vratiti tamo odakle 2033. Prenosi 

"Irak ce 
Egipat svoj irdebb 
vi cete se vratiti 
ste krenuli." 

To vam garantira Ebu Hurejre svojim mesom i svojom krvlju. 2034. Prenosi 
"(Pred Smak 
zemlje nista nece ;5e od Ebu Hurejre daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 
svijeta) naici ce godina u kojoj ce kisa padati, ali iz 
nicati." C) i§(!eznu(lu emaneta i Imana iz srca 2035. Prenosi 

- Boziji 
stvari) od kojih sajn 
Rekao je: se daje Huzejfe rekao: 
Poslanik, a.s., nam je jedanput ispricao dva hadisa (dvije 
jednu vec vidio (dozivio), a drugu ocekujem. "Emanet je sisao (smjesten) duboko u srca Ijudi. Zatim je sisao MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 919 da c'e se govoriti: - U torn i torn narodu ima jedan pouzdan covjek. Za 
neke od Ijudi govorit c'e se: - Kako je cvrst! Kako je domisljat! Kako je 
pametan! A u njihovim srcima nece biti imana ni koliko je zrno 
gorusice." 

Ja sam zivio u vremenu u kojem nisam imao brige s kim cu 
poslovati, jer ako se radilo o muslimanu, njegova vjera bila mi je 
garancija (da cu ostvariti svoje pravo), a ako se radilo o krscaninu ili 
Jevreju kao garant bio mi je njegov starjesina. Medutim, danas mogu 
poslovati iskljucivo sa pojedincima (moram gledati s kim cu poslovati). Pred Sudnji dan bit te jedan halifa koji te bogatstvo sipati §akom 

2036. Prenosi se od El-Dzurejrija da je Ebu Nadra rekao: 

- Bill smo kod Dzabira ibn AbduUaha kad je on rekao: 

- Uskoro se nece uzimati kafiz niti dirhem od Iracana. 

- Odakle to? - upitali smo. 

- Od stranaca, oni ce to zabraniti - odgovorio nam je. 
Potom je rekao: 

- Uskoro se nece uzimati dinar niti mudj od stanovnika §ama. 

- Odakle to? - upitali smo ga. 920 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI predznacima (dogadajima) koji de se zbiti pred Smak svijeta 2037. Prenosi 

- Dok smo jedaijiput razgovaral 
a.s., te nas upitao: 

"O cemu razgi 

- Razgovaramo 

On je rekao: 

"Smak svijeta 
znakova." 

Paje spomenuo 

"Dim, 

- Dedzdzala, 

- (pojavu) zivotinje 

- izlazak Sunca 

- spustanje Isaii, 

- Je'dzudza i 

- tri potonuca 
Arapskom poluotoku 

- i na kraju, se daje Huzejfe ibn Esid el-Gifari rekao: 

,i iznenada namje prisao Vjeroyjesnik, 

ovarate (raspravljate)?" 
o Smaku svijeta - odgovorili smo. 

nece nastupiti sve dok ne vidite prije njega deset inje (dabbe), 
sa zapada, 

, a.s., sina Merjeminog, 
'dzudza, 
: jedno na istoku, jedno na zapadu, jedno na vatru koja ce se poiaviti iz (pravca) Jemena i potjerati MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 921 Poiurite sa dnjenjem dobrih djela prije nego §to se pojavi Sestero 

2039. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., daje Vjeroyjesnik, a.s., kazao: 
"Pozurite sa cinjenjem dobrih djela prije nego sto se pojavi sestero: 

Dedzdzal, Dim, zivotinja iz zemlje (dabbetu-1-erd), izlazak Sunca sa 
zapada, Kijamet i vasa smrt." 

Ibadet u uyjetima herdfa 

2040. Prenosi se od Malika ibn Jesara, r.a., daje Boziji Poslanik, 
a.s., rekao: 

"Ibadet u uvjetima herdza (smutnje, nereda) ima vrijednost hidzre 
meni." PrieaolbnSajjadu 

2041. Prenosi se daje Ebu Se'id el-Hudri, r.a., rekao: 

- Kada smo jednom prilikom posli obaviti hadzdz, odnosno umru, 

s namaje bio i Ibn Said (Ibn Sajjad). Za vrijeme jednog odmora Ijudi 

su se razisli pa smo ostali samo on i ja. Zbog onoga sto se o njemu 

pricalo, ja sam ga se plasio pa sam mu, kadaje donio svoj prtljag i 922 ZekijiuddinAbdulazim EL-MUNZIRI poznajete! Zar i ti 
Bozijeg Poslanika, 
(Dedzdzala) da ce 
I zar Boziji 
iza meneje (kao 
Boziji Poslanik, a. 
Medinu i Mekku, 

Tako me je 
rekao: 

- Tako mi 
sada zivi... 

Rekao sam mu 

- Stradao ti do (licno) nisi jedan od najboljih poznavalaca hadisa 

a.s.?! A zar Boziji Poslanik, a.s., nije rekao za njega 

bid kafir, a ja sam (kao sto je poznato) musliman? 

Poslanik, a.s., nije rekao da on nece moc'i imati djecu, a 

sto znas) u Medini ostalo dijete? I zar, takoder, nije 

s., rekao da on (Dedzdzal) nece imati pristupa u 

ja (evo) dolazim iz Medine i putujem za Mekku? 

sk(i>ro uvjerio u svoju nevinost. Zatim je (Ibn Sajjad) 
Allalia, ja ga zbilja poznajem, znam kadje roden, gdje kraja dana! ise 2042. Prenosi 
a.s., o zemlji u Dz^nnetu 

"Bijeli prah, ci^ti od Ebu Se'ida daje Ibn Sajjad upitao Vjeroyjesnika, 
pa mu je Boziji Poslanik, a.s., odgovorio: 

i misk (mosus)." 2043. Prenosi 5ie daje Muhammed ibn el-Munkedir rekao: 

- Cuo sam Dzapira ibn AbduUaha kako se zaklinje Bogom daje O • 1 /TI MUSUIVIOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 923 "Da li ti syjedocis da sam ja AUahov poslanik?" 
Ibn Sajyad ga pogleda i odgovori: 

- Ja svjedocim da si ti poslanik onih koji ne citaju i ne pisu. 
Onda Ibn Sajjad upita Bozijeg Poslanika, a.s.: 

- A da li ti syjedocis da sam ja Allahov poslanik? 
Boziji Poslanik, a.s., to zanijeka i rece: 

"Ja vjerujem u AUaha i Njegove poslanike. 
Boziji Poslanik, a.s., ga onda upita: 
"Sta vidis?" 
Ibn Sajjad rece: 

- Nekad mi dode iskrena osoba, a nekad lazov. 

"Tebi su se stvari zbrkale" - rece mu Boziji Poslanik, a.s., a zatim 
dodade: 

"Doista sam od tebe nesto sakrio." 

- To je Dim, rece mu Ibn Sajjad. 
Boziji Poslanik, a.s., mu rece: 924 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI postelji ispod pol^rivaca i mrmlja nesto nerazgoyjetno. Cim je Ibn 
Sajjadova majka primijetila da se Boziji Poslanik, a.s., prikrada iza 
palminih stabala, rekla je Ibn Sajjadu: 

Ibn Sajjada) ovdje je Muhammed! 

Sajyad se podigao, i Boziji Poslanik, a.s., je rekao: - Saf (toje ime 
(Cuvsi to) Ibn 

"Da ga je ostavila tako, on bi bio razotkriven." 
Salim kaze daje Abdullah ibn Omer rekao: 

- Boziji Poslank, a.s., je jednom ustao i velicajuc'i AUaha, dz.s., 
rekao o Dedzdzaln: 

"Ja vas upozoravam na njega kao sto su svi vjerovjesnici upozoravali 
svoje sljedbenike na njega pa cak i Nuh, a.s., je upozorio svoje 
sljedbenike na njega. Ali ja cu vam red nesto o njemu sto nijedan 
vjerovjesnik prije rdje rekao svojim sljedbenicima: Morate znati daje 
on (Dedzdzdal) jednook (corav), a Allah, dz.s., nije corav.' 

A Ibn Sihab kaze: 

- Omer ibn Sabit el-Ensari mije rekao da su mu neki ashabi Bozijeg 
Poslanika, a.s., is aricali da je tog dana, upozoravajuci Ijude na 
Dedzdzala, Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

"Izmedu njegovih ociju pisat ce kafir (nevjernik) a to ce moci 
procitati svaka osoba koja bude mrzjela njegova djela (postupke), 

nHnnsinn icvaki mii'min " IVIUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 925 - Slagao si mi, tako mi Boga - rekao sam mu. Neko od vas mi je 
rekao da on nece umrijeti sve dok ne postane najbogatiji medu vama 
i ne bude imao najvise djece, pa on je, kazu, takav danas. 

Ibn Omer je rekao: 

- Razgovarali smo, zatim sam ga napustio. 

Kada sam ga drugi put sreo, imao je nateknuto i izbuljeno (jedno) 
oko. 

- Otkada ti je oko takvo? - upitao sam ga. 
' Ne znam - odgovorio mi je. 

- (Kako ne znas) kad je ono u tvojoj glavi - rekao sam. 

- Ako Allah htjedne, On ga moze stvoriti i na ovom tvom stapu - 
rekao mi je pa zanjakao glasnije nego ijedan magarc koga sam cuo. 
Neki od onih koji su bili sa mnom kazu da sam ga udario stapom koji 
sam imao uza se i to tako da se polomio, a ja se, tako mi Boga, ne 
sjec'am toga. 

Nakon toga (Ibn Omer) je dosao kod majke pravovjernih (Aise, 
r.a.) i ispricao joj (taj slucaj). 
Ona je kazala: 

- Nikakvo cudo! Zar ne znas da je Boziji Poslanik, a.s., za njega 
rekao: -iT/^ ctf^ /^t^ r\r\ \'7n'T\\Tr\f\ IroH liiiHi i*=>cl"f» (irHyHa 926 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI 2047. Prenosi 

"Dedzdzal ce 
gustim dlakama. se od Huzejfe, r.a., daje Boziji Poslanik, a.s., rekao: 

biti corav na lijevo oko, a njegovo tijelo obraslo 
S njim ce biti i Dzennet i Dzehennem, njegov 
dzehennem ce ustvari biti dzennet, a njegov dzennet dzehennem." 2048. Prenosi 

-Jednogjutra 
tiho, sad glasno 
medu stablima pal 
nas strah i brigu 

"Stavamje?" 

Mi mu rekosnio se daje Newas ibn Sem'an rekao: 

Boziji Poslanik, a.s., nam je pricao o Dedzdzalu sad 
kazujuci o njemu da smo pomisljali kako je on tu 

mi. Kad smo kasnije otisli kod njega, on je primijetio 
tb nas upitao: - Boziji Poslanice 
ga sad tiho, sad gl; 
palmi. 

Boziji Poslanik, 

"Za vas se vise 
on pojavi dok sanJi 
ako se pojavi kadja 
za sebe boriti, a 
mene. On (Dedzdzal) i*=»r1n/^ r\\rr\ \A/^rt\ , jutros si nam govorio o Dedzdzalu spominjuci 
^sno da smo pomisljali kako je on tu medu stablima 

a.s., rece: 

bojim nekih drugih stvari nego Dedzdzala. Ako se 

ja medu vama, ja cu se sam obracunati s njim, a 

ne budem medu vama, onda se svaki od vas mora 

^llah, dz.s., ce pomoci svakog muslimana poslije 

ce biti mladic, kratke kovrdzave kose i corav na 

lii^i nci AViHiiliTT-^Q-a iV\ir\ TfdtaiTn A lrr\ -neAm r\r\ \t'3g MUSLIMOVA ZBIRKA HADiSA (SAZETAK) 927 On rece: 

"Ne, morat cete racunati sate i tako klanjati namaze." 

Mi smo pitali: 

- Boziji Poslanice, kojom ce se brzinom kretati po zemlji? 

On rece: 

"Kao kisni oblak nosen vjetrom. On ce doc'i jednom narodu i 
pozvati ga (u krivovjerje), a on ce mu poyjerovati i odas^ati se. Naredit 
ce nebu da pusti kisu i kisa ce padati, a zemlji da podari plodove i 
zemlja ce dati plodove. Poslije ispase njihova stoka ce im se vracati 
stamena, krupnih slabina i davat ce mlijeko obilno. Onda ce doci 
drugom narodu i traziti od njega da ga slijedi, ali ce oni odbiti. On ce 
ih (zato) napustiti a njih ce zadesiti neplodnost i oni ce ostati bez 
igdje icega. Zatim ce proci kroz napusteno mjesto i reci zemlji: - Izbacuj 
svoje blago! I blago ce navrijeti iz zemlje poput rojeva pcela. Potom 
ce pozvati jednog punackog mladica, udariti ga sabljom i presjeci na 
dva dijela te ih razmaknuti na domet luka. Zatim ce ga pozvati, a 
mladic ce mu pohitati ozarenog i nasmijanog lica. U tom trenutku 
Allah, dz.s., ce poslati Isaa, a.s., sina Merjeminog. On ce se spustid 
kod biiele munare u istocnom Damasku, obucen u odiecu boje safrana 928 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI Zatim ce Allah, dz.s., poslati Je'dzudza i Me'dzudza, i oni ce 
preplaviti Zemljii sa svake strane. Prvi od njih ce proci pokraj 
Taberijskog jezera i popiti yodu koja je u njemu, a kad zadnji budu 
prolazili, red ce: 

- Ovdje je nekad bilo vode. 

AUahov vjero\ijesnik Isa, a.s., i vjernici ce biti pod opsadom sve 
dok ne budu u takvoj nestasici da ce nekome od njih goveda glava 
biti draza nego nekome od vas danas 100 dinara. Onda ce se oni 
ce Allah, dz.s., dati da neki crvi napadnu njihove 
: 'dzudza i Me'dzudza) od cega ce svi brzo pomrijed. moliti Allahu, pa 
vratove (vratovejc Onda ce vjerovjesnik Isa, a.s., sa vjernicima sici sa planine i zateci 
njihove smrdljive leseve na svakom koraku. (Zbog nepodnosljivog 
smrada) oni ce moliti Allaha, dz.s., (da ih spasi), pa ce Allah, dz.s., 
poslati jata lesinara koji ce pokupiti leseve i odnijeti ih kud im Allah, 
dz.s., naredi. Potom ce Allah, dz.s., poslati tako obilnu kisu da nec'e 
ostati suha mjesta iia Zemlji te ce njome ocistiti svaku pogan sa njenog 
lica tako da ce se sijati kao ogledalo. Zatim ce Zemlji biti naredeno: 
- Pocni ponovo darivati svoj urod i blagodati. 

Tada ce grups Ijudi moci jesti jedan nar (toliko ce biti velik) i 
sjediti u hladu njegove kore. Jedna kamila ce davati toliko mlijeka da 
ce se grupa Ijudi modi napiti, jedna krava ce davati toliko mlijeka da 
ce ga biti dovoljnc zajedno pleme, jedna ovca ce davati toliko da ce MUSLIMOVA ZBiRKA HADISA (SAZETAK) 929 podrucja pokraj Medine. Tada ce pred njega izaci najbolji ili jedan 
od najboljih Ijudi te ce mu red: 

- Svjedocim da si ti Dedzdzal o kome namje Boziji Poslanik, a.s., 
govorio. 

A Dedzdzal ce reel: 

- Ako ja ovoga ubijem pa ga potom ozivim, hocete li vi i dalje 
sumnjati? 

- Ne - odgovorit ce mu. 

Pa ce ga on ubiti a zatim oziviti. Nakon toga ce covjek reci: 

- Take mi Boga, nikada mi do danas nije bio ostriji vid (tj. nikada 
do danas nisam bolje shvatao kakav si ti ustvari). 

Dedzdzal ce ga htjeti (ponovo) ubiti ali mu nece modi nauditi." 

Ebu Ishak je rekao: 

- Kazu da ce taj covjek biti Hidr, a.s. 2050. Prenosi se od Ebu Se'ida el-Hudrija da je Eloziji Poslanik, 
a.s., rekao: 

"Kada se pojavi Dedzdzal, prema njemu ce se uputiti jedan vjernik. 
(Na tom putu) srest ce ga Dedzdzalovi strazari i upitati ga: 

- Kuda si krenuo? 930 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRl lavu! dobro premlate, Dedzdzal ce ga upitati: 
u mene? Dedzdzal ce nkrediti da ga razapnu i reci ce: 

- Razbijte mu 
Nakon sto ga 

- Vjerujes li 
On ce odgovotriti 

- Ti si lazni 

Potom ce biti 
izmedu nogu. Zatim 
(covjekovog tijela^ sad Mc:sij ija (Mesih). 

jiaredeno da yjernika testerom rasijeku od glave do 
ce Dedzdzal proci izmedu ta dva dijela 
I i kazaU mu: - Dizi se! 
Pa ce se on ust)raviti 

- Vjerujes li u 
-Sadamijejo 
Potom ce se 

- Ljudi, nikomb 

Dedzdzal ce zatim 
bakarnim stitom, 
za ruke i noge i ba^iti 
a on ce, ustvari, iti, a Dedzdzal ce ga ponovo upitati: 
inene? 

s jasnije ko si ti - reci ce mu on. 
covjek obratiti Ijudima: on vise nece uraditi ovo sto je meni uradio. 

poci da ga zakolje, ali ce njegov vrat biti oblozen 
tjako da nece imati nacina to izvesti. Pa ce ga uhvatiti 
iti tako da ce ljudi pomisliti da ga je bacio u vatru, 
i bacen u Dzennet." 

Boziji Poslanik, a.s., je rekao (za ovoe covjeka): . b.ti MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA (SAZETAK) 931 2052. Prenosi se da je En-Nu'man ibn Salim rekao: 

- Cuo sam Ja'kuba ibn Asima ibn Urvu ibn Mesuda es-Sekafija 
kako kaze: 

- Kada je jedan covjek dosao Abdullahu ibn Amru, cuo sam da ga 
je on upitao: 

- Kakav je to hadis o kojem govoris? Ti kazes: Smak svijeta ce 
nastupiti tada i tada! 

- Suhhanallah, (ilije rekao nema boga osim AUaha, ili nesto slicno) 
razmisljao sam da nikada nikome nista ne govorim od hadisa, rekao 
sam samo: 

- Uskoro cete vidjeti jedan veliki dogadaj, Ka'ba ce biti spaljena i 
bit ce to i to. 

Zatim je rekao daje cuo rijeci Bozijeg Poslanika, a.s.: 

"Dedzdzal ce se pojaviti u mom Ummetu i ostat ce tu cetrdeset" - 
nisam siguran je li to, cetrdeset dana ili cetrdeset mjeseci ili cetrdeset 
godina. "Potom ce Allah, dz.s., poslati Isaa, a.s., sina Merjeminog - 
koji je kao Urva ibn Mesud - pa ce ga (Dedzdzala) pronaci i ubiti. 

Zatim ce Ijudi zivjeti sedam godina bez ikakvih medusobnih 
neprijateljstava. 

Potom ce Allah, dz.s., poslati hladni vjetar iz pravca Sama koji 


,„ -^^.^i;: ^r^ ■\r^ r\r\V\- t^trxm 1 ill 932 Zekijjuddin Abdulazim EL-MUNZIRI pod lOS On ce im narediti 
i lagodan zivot. Zaltim 
naherit ce vrati i 
koji ce lijepiti iloA[ 
potom ce pomrije ti 

Allah, dz.s., ce 
iznici, onda ce j 
progledati. 

Potom ce bid 

- Ljudi, pohrlit^ 
(Es-Saffat, 24.) 

Pa ce biti 

- I